нагоре към звездите

8,410 views

Published on

Представяне на съзвездия и звезди, насочено към начална училищна възраст

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • А защо не посочите и картинките от коя детска книжка сте ги взели?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
8,410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
642
Actions
Shares
0
Downloads
208
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

нагоре към звездите

 1. 1. Какво виждаме, когато погледнем към звездите? Насочвайки поглед къмНасочвайки поглед към небето, ние всъщностнебето, ние всъщност поглеждаме в миналото напоглеждаме в миналото на Вселената и всяка звезда,Вселената и всяка звезда, която наблюдаваме, е една откоято наблюдаваме, е една от страниците на историята...страниците на историята...
 2. 2. Например Полярната звезда,Например Полярната звезда, разположена над Северния полюс еразположена над Северния полюс е на разстояние 460 светлиннина разстояние 460 светлинни години. Това означава, чегодини. Това означава, че светлината, която днес пристига насветлината, която днес пристига на Земята от Полярната звезда, еЗемята от Полярната звезда, е започнала своя път преди 460започнала своя път преди 460 години и едва след 460 годинигодини и едва след 460 години хората биха могли да видят какво сехората биха могли да видят какво се случва със звездата в наши дни.случва със звездата в наши дни.
 3. 3. Погледнете небето в ясна нощ. То еПогледнете небето в ясна нощ. То е обсипано с хиляди звезди. Това еобсипано с хиляди звезди. Това е страната на хилядите слънца.страната на хилядите слънца. Ще кажете - хиляди слънца, а е такава тъмнина. Точно така е... Просто звездите са много, много далечни слънца.
 4. 4. Като звездите са толкова много,Като звездите са толкова много, как хората се оправят сред тях?как хората се оправят сред тях? Още отдавна те се ориентирали вОще отдавна те се ориентирали в картината на звездното небе - известнокартината на звездното небе - известно е къде кои звезди се намират, най-е къде кои звезди се намират, най- ярките си имат имена, хората саярките си имат имена, хората са успели да ги преброят. Ние виждамеуспели да ги преброят. Ние виждаме не повече от три хиляди звезди.не повече от три хиляди звезди.
 5. 5. В ясна безлунна нощ по небето се вижда едва забележима светла ивица, която се е проточила през цялата небе. Това е Млечният път. Това е видимата част на огромно струпване на звезди и междузвездна материя, което представлява нашата Галактика. В Галактиката има около от 200 до 400 млрд. звезди, но само около 0,5 - 1% от тях могат да се наблюдават със съвременните телескопи. Млечният път се нарича се така, защото има млечен цвят. Състои се от милиарди звезди, които са толкова далече от нас, че се сливат в светла ивица.
 6. 6. Ако много внимателно се разгледа звездното небе, на него могат да се видят не малко различни рисунки, като рисунки от мозайка, с която много често децата си играят. Рисунките на звездното небе са съставени от звезди.
 7. 7. Например огромният черпак сНапример огромният черпак с дълга дръжка - четири звездидълга дръжка - четири звезди образуват черпака, а още три -образуват черпака, а още три - дългата дръжка. Значи той се състоидългата дръжка. Значи той се състои от седем звезди. В онази част отот седем звезди. В онази част от небето, където е разположеннебето, където е разположен големият черпак, освен седемте яркиголемият черпак, освен седемте ярки звезди има и още много слабозвезди има и още много слабо блещукащи звездичкиблещукащи звездички Хората отдавна са обърнали внимание на тези седем звезди и едва забележимите звездички до него и ги нарекли Голямата мечка. Тази мечка те рисували на звездните си карти. Разбира се там няма никаква мечка, но ако нарисуваме всички звезди от това съзвездие и ги съединим с линии, ще се получи фигура, приличаща малко на мечка. И затова хората са нарекли тази група звезди съзвездие Голямата мечка.
 8. 8. Полярната звезда се намира в съзвездието Малката мечка. Не е толкова лесно да го намерим на небето, защото в това съзвездие има много малко ярки звезди. Малката мечка също има черпак, само че малък. Накрая на дръжката на този малък черпак се намира Полярната звезда.
 9. 9. В древността наричали Полярната звезда кол, а останалите звезди от малкия черпак - овце, които цяла нощ, бродят, вързани на кола. А индианците от Южна Америка казвали, че Малката мечка е маймунка, която се е закачила с опашката си за Полярната звезда и се върти около нея.
 10. 10. Наляво и малко по-надолу отНаляво и малко по-надолу от Голямата мечка има три яркиГолямата мечка има три ярки звезди. Ако мислено гизвезди. Ако мислено ги съединим, ще се получи голямсъединим, ще се получи голям триъгълник. За тези звезди сетриъгълник. За тези звезди се казва, че са лятно-есененказва, че са лятно-есенен триъгълник, защото се виждатриъгълник, защото се вижда само през летните и есеннитесамо през летните и есенните вечери.вечери.
 11. 11. Това са звезди от три съзвездия - Лебед,Това са звезди от три съзвездия - Лебед, Лира и Орел. Но и всяка звезда в съзвездията сиЛира и Орел. Но и всяка звезда в съзвездията си има свое име. Най-ярката звезда в съзвездиетоима свое име. Най-ярката звезда в съзвездието Лебед се наричаЛебед се нарича Денеб,Денеб, звездатазвездата ВегаВега е най-е най- ярка в съзвездието Лира, малко по-надолу еярка в съзвездието Лира, малко по-надолу е АлтаирАлтаир - най-ярката звезда в съзвездието Орел.- най-ярката звезда в съзвездието Орел. Имената на тези звезди не е много лесно да сеИмената на тези звезди не е много лесно да се запомнят, но на небето се намират лесно, защотозапомнят, но на небето се намират лесно, защото точно те образуват големия триъгълник.точно те образуват големия триъгълник.
 12. 12. Лира принадлежи към малките съзвездия, но сЛира принадлежи към малките съзвездия, но с красотата си привлича погледакрасотата си привлича погледа.. Най-добре се вижда от майНай-добре се вижда от май до ноември. Заобиколено е от съзвездията Лебед, Херкулес,до ноември. Заобиколено е от съзвездията Лебед, Херкулес, Лисиче и Дракон.Лисиче и Дракон. В ясна нощ в съзвездието могат да се видят с просто окоВ ясна нощ в съзвездието могат да се видят с просто око около 50 звезди, но само пет от тях са по-ярки. Най-яркатаоколо 50 звезди, но само пет от тях са по-ярки. Най-ярката звезда е Вега и е 2.5 пъти по-голяма от Слънцето.звезда е Вега и е 2.5 пъти по-голяма от Слънцето. Отдалечена на 27 св.г. от нас.Отдалечена на 27 св.г. от нас. Вега е една от най-ярките звезди в небето и е част от „Лятно-есенния триъгълник“, тройка ярки звезди, видими през летните и есенните месеци в северното полукълбо.
 13. 13. Най-голямото съзвездие от всички 88 съзвездия в небето е Хидра. Въпреки своите размери, Хидра не е лесно забележимо съзвездие, защото е съставено предимно от слаби звезди. Най-добре се вижда невисоко в южната страна над хоризонта през пролетните нощи. Най-ярките му звезди са около 14, образуващи една дълга извита редица, която се вие от изток на запад.
 14. 14. Едно от най-ярките съзвездия, които се виждат само през зимата е съзвездието Орион. То се намира в южната част на небето и прилича на голяма панделка, която има верижка от три ярки звезди. Орион - това е ловец, който се сражава с бик. Трите ярки звезди украсяват колана на ловеца. А наблизо е съзвездието Бик.
 15. 15. Недалече от съзвездието Орион може да се види мъничко светещо петънце, което се състои от много звезди. То също прилича на черпаче, но много мъничко черпаче. Малкият звезден черпак се отнася към съзвездието Бик или Телец. Звездите, от които се състои малкото черпаче, се наричат Плеяди. Недалече от Плеядите се намира ярка червеникава звезда с много трудно име - Алдебаран - кръвясало око на разярения бик.
 16. 16. А живее ли някой на звездите? Та нали това е страната на хилядите слънца. А на слънцата не може да се живее, защото там е много, много горещо. Звездите са толкова горещи колкото и нашето Слънце, има дори и много по-горещи. Например наляво от колана на Орион, малко по- ниско, е звездата Сириус - най- ярката звезда на небето. Тя е бяла на цвят. По-високо от съзвзездието Орион се вижда още една интересна звезда - Капела. Тя има жълт цвят. Белите звезди като Сириус са мого горещи, жълтите като Капела са по-студени от тях. Те са като нашето Слънце. А позната ви вече звезда Алдебаран, която е в съзвездието Сириус част от Млечения път Орион
 17. 17. Ние знаем за слънчевите лъчи, които достигат Земята, но има и звездни лъчи. Лъчът от Алдебаран лети до нас почти 70 год., а от Полярната звезда Лъчът лети няколко стотици години. И така: звездите се намират много далече от нас. А големи ли са или малки? Едни са по-големи, други по-малки. Но всички са огромни нажежени кълба, някои от които много по- големи от нашето Слънце. Едни са жълти като Слънцето, други са бели като Сириус, трети червени като Алдебаран. Всички те са много горещи и затова ще трябва да им се любуваме отдалече.
 18. 18. При всяка ясна и безлунна нощ небето е осеяно с хиляди звезди.Едни блестят като брилянти, други едва се виждат, но всички блещукат, сякаш разговарят нещо по между си. Още в древни времена хората са ги откривали. По звездите и съзвездията те са се ориентирали при своите пътувания из непознати местности по суша или със кораб в открито море. И днес блещукащите звезди ни радват и мамят към нови и непознати светове!
 19. 19. Използвани са материали от: http://www.zvezdite.hit.bg/index/index1.html Изготвил: Искра Райкова

×