SlideShare a Scribd company logo

Барилгын даамал.docx

S
S

.

Барилгын даамал.docx

1 of 3
Download to read offline
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò
Åðºíõèé ç¿é
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò
Àæëûí áàéðíû çîðèëãî Áàðèëãûí ñàëáàðò õèéãäýõ àæëóóäûã öàã òóõàé
á¿ðä íü норм сдандартын дагуу áèåë¿¿ëæ,
óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðûã ÷àíäëàí
áèåë¿¿ëýõ.
Àæëûí áàéðíû ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðýã -Тодорхой ажилд хэрэглэх материал, ажилчдын
хэрэгцээ, шаардлагын дагуу барилгын
ажилчдыг удирдан зохион байгуулж, ажилд
хуваарилах.
-Материалын болон техникийн
ажилтнууд, бусад хэлтэс, тасгууд, гэрээлэгч
байгууллагуудтай зохицож, үйл ажиллагааг
уялдуулах ба тулгамдсан асуудлыг
шийдвэрлэх.
-Хэмжигч болон тэмдэглэгч тоног төхөөрөмж
ашиглан барилгын талбай, байгууламж болон
тоног төхөөрөмжийн байрлалыг тогтоож
хэмжиж тэмдэг тавих.
-Материал, сэлбэг хэрэгслийг захиалж, татна.
Ажиллах хүч, үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн
гүйцэтгэлийг тогтоосон маягт, тайлан дээр
бүртгэж хөтлөх.
-Барилгын ажилд оролцож байгаа ажилчдад
гар багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан тусламж
үзүүлнэ. Барилгын ажлын арга барил, тоног
төхөөрөмжийг ажиллуулах аюулгүйн дүрэм
журам, компанийн бодлогын талаар
ажилтнуудад сургалт явуулж, дадлагажуулах.
-Ажилчдын болон үйлдвэрлэлд гарч байгаа
Áàéãóóëëàãûí íýð
Íýãæèéí íýð Áàðèëãûí салбар
Àæëûí áàéðíû íýð Барилгын даамал
Øóóä õàðúÿàëàãäàõ àæëûí
áàéð
Åðºíõèé çàõèðàë
Øóóä õàðúÿàëàõ àæëûí áàéð Барилгын мэргэшсэн зөвлөх, инженер, дэд
бүтэц, хот төлөвлөлт, боловсролын салбарт
ажиллах, барилгын бизнес эрхлэх.
Àæëûí íºõöºë Õýâèéí бус
асуудлыг судалж, үйлдвэрлэлийн арга,
техникийг сайжруулах, шийдэл санал болгох.
-Тоног төхөөрөмж, машины засвар
үйлчилгээний хуваарь гаргах.
-Ажилчдыг шагнаж урамшуулах, дэвшүүлэх,
шилжүүлэх, ажилд авах талаар санал гаргах.
Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ
àæëóóä
Барилгын даамал нь барилгын талбайд
ажиллаж байгаа инженерийн шууд удирдлаган
дор ажиллана. Аюулгүй байдал болон ажлын
үзүүлэлт, тодорхойлолтод нийцүүлэхийн тулд
ажлын явц, тоног төхөөрөмж, барилгын ажлын
талбайг хянаж, шалгана. Барилгын
шаардлагыг тодорхойлж, ажлын горим
төлөвлөхийн тулд ажлын зураг уншина. Ажлыг
гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал, ажиллах
хүчний хэрэгцээг тооцоолж, хуваарилна.
Õàðèëöàõ îáúåêò Áàéãóóëëàãûí äîòîð: Ерөнхий болон гүйцэтгэх захирал,
êîìïàíèéí áàðèëãûí àæèëëàã÷èä, õîëáîãäîõ áóñàä
õýëòñèéí àæèëëàã÷èä
Áàéãóóëëàãûí ãàäíà òàëä: Эрчим хүч, цахилгаан
дулааны байгууллага, бусад хîëáîãäîõ
áàéãóóëëàãóóä.
Àæëûí ýöñèéí ¿ð ä¿íãèéí
òàëààð àæèë ýðõëýã÷èéí
õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîíä çààñàí ¿íäñýí ÷èã
¿¿ðãèéí õ¿ðýýíä õèéãäýõ àæëóóäûí ã¿éöýòãýëä
áîëîí êîìïàíèéí õºäºëìºðèéí äîòîîä æóðàì, õºäºëìºðèéí
ãýðýýíä çààñàí ä¿ðýì æóðìûí äàãóó õàðèóöëàãà
õ¿ëýýíý.
Àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íºõöºë
Áîëîâñðîë Барилгын инженер, техникчийн мэргэжлээр
дипломын болон бакалаврын зэрэгтэй байх.
Ажлын дадлага, туршлагатай байх.
Òóðøëàãà, óð ÷àäâàð Бичиж, зурж боловсруулах, загварчлах,
төлөвлөх, тооцоолох, зохион байгуулах, ажил
гүйцэтгэх, тайлагнах, бусадтай харилцах, ярьж
ойлгуулах, техникийн ба дизайны шийдэл
гаргах, удирдан зохион байгуулах чадвартай
байх.
Àæëûí áàéðíû íººö õýðýãñýë Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóäûí õ¿ðýýíä
øààðäàãäàõ íººö õýðýãñë¿¿ä.
- Хэмжих багаж
-Компьютер
-Ажлын зураг
-Зургийн хэрэгсэл
-Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны заавар
-Багаж тоног төхөөрөмж
-Ажлын хувцас
-Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл.
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí îãíîî: 2014 îíû 08-ð ñàðûí 05
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí: ………………/ /
Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûã õÿíàñàí: ……………..……./ /
Ad

Recommended

Барилгын даамал.docx
Барилгын даамал.docxБарилгын даамал.docx
Барилгын даамал.docxssuser773cdc
 
Барилгын угсралтын менежер.docx
Барилгын угсралтын менежер.docxБарилгын угсралтын менежер.docx
Барилгын угсралтын менежер.docxssuser773cdc
 
Барилгын угсралтын менежер.docx
Барилгын угсралтын менежер.docxБарилгын угсралтын менежер.docx
Барилгын угсралтын менежер.docxssuser773cdc
 
Барилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docxБарилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docxssuser773cdc
 
Сантехникийн инженер .docx
Сантехникийн инженер .docxСантехникийн инженер .docx
Сантехникийн инженер .docxssuser773cdc
 
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxБарилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxssuser773cdc
 
Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx
Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docxАюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docx
Аюулгүй болон галын дохиоллын систем сурилуулагч.docxssuser773cdc
 
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxssuser773cdc
 

More Related Content

Similar to Барилгын даамал.docx

Барилгын инженер.docx
Барилгын инженер.docxБарилгын инженер.docx
Барилгын инженер.docxssuser773cdc
 
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxssuser773cdc
 
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxssuser773cdc
 
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxssuser773cdc
 
Hicheel de.blogspot.com [хөдөлмөрийн аюулгүй ажилгааны зааварчилгаа]
Hicheel de.blogspot.com [хөдөлмөрийн аюулгүй ажилгааны зааварчилгаа]Hicheel de.blogspot.com [хөдөлмөрийн аюулгүй ажилгааны зааварчилгаа]
Hicheel de.blogspot.com [хөдөлмөрийн аюулгүй ажилгааны зааварчилгаа]kuzkolilo
 
Барилгын зураг төслийн инженер.docx
Барилгын зураг төслийн инженер.docxБарилгын зураг төслийн инженер.docx
Барилгын зураг төслийн инженер.docxssuser773cdc
 

Similar to Барилгын даамал.docx (7)

Барилгын инженер.docx
Барилгын инженер.docxБарилгын инженер.docx
Барилгын инженер.docx
 
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
 
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
 
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docxАгааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
Агааржуулалтын тоног төхөөрөмжийн механикч.docx
 
Hicheel de.blogspot.com [хөдөлмөрийн аюулгүй ажилгааны зааварчилгаа]
Hicheel de.blogspot.com [хөдөлмөрийн аюулгүй ажилгааны зааварчилгаа]Hicheel de.blogspot.com [хөдөлмөрийн аюулгүй ажилгааны зааварчилгаа]
Hicheel de.blogspot.com [хөдөлмөрийн аюулгүй ажилгааны зааварчилгаа]
 
Барилгын зураг төслийн инженер.docx
Барилгын зураг төслийн инженер.docxБарилгын зураг төслийн инженер.docx
Барилгын зураг төслийн инженер.docx
 
Uji
UjiUji
Uji
 

More from ssuser773cdc

Барилга буулгах ажилтан.docx
Барилга буулгах ажилтан.docxБарилга буулгах ажилтан.docx
Барилга буулгах ажилтан.docxssuser773cdc
 
Шаварчин.docx
Шаварчин.docxШаварчин.docx
Шаварчин.docxssuser773cdc
 
Шугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docxШугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docxssuser773cdc
 
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxХөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxssuser773cdc
 
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxЦахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxssuser773cdc
 
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx
Шил зүсэгч, шиллэгч .docxШил зүсэгч, шиллэгч .docx
Шил зүсэгч, шиллэгч .docxssuser773cdc
 
Сантехникч.docx
Сантехникч.docxСантехникч.docx
Сантехникч.docxssuser773cdc
 
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docx
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docxХалаалт, агааржуулалтын механикч.docx
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docxssuser773cdc
 
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docxӨрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docxssuser773cdc
 
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docxПлита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docxssuser773cdc
 
Өргөх машин механизмын оператор.docx
Өргөх машин механизмын оператор.docxӨргөх машин механизмын оператор.docx
Өргөх машин механизмын оператор.docxssuser773cdc
 
Иргэний барилгын инженер, техникч.docx
Иргэний барилгын инженер, техникч.docxИргэний барилгын инженер, техникч.docx
Иргэний барилгын инженер, техникч.docxssuser773cdc
 
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docxДотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docxssuser773cdc
 
Иргэний барилгын инженер.docx
Иргэний барилгын инженер.docxИргэний барилгын инженер.docx
Иргэний барилгын инженер.docxssuser773cdc
 
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docxБүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docxssuser773cdc
 
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxБарилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxssuser773cdc
 
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docxБетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docxssuser773cdc
 
Бетон, армотурчин.docx
Бетон, армотурчин.docxБетон, армотурчин.docx
Бетон, армотурчин.docxssuser773cdc
 
Дээвэрчин.docx
Дээвэрчин.docxДээвэрчин.docx
Дээвэрчин.docxssuser773cdc
 
Барилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docxБарилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docxssuser773cdc
 

More from ssuser773cdc (20)

Барилга буулгах ажилтан.docx
Барилга буулгах ажилтан.docxБарилга буулгах ажилтан.docx
Барилга буулгах ажилтан.docx
 
Шаварчин.docx
Шаварчин.docxШаварчин.docx
Шаварчин.docx
 
Шугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docxШугамын турба хоолой тавигч.docx
Шугамын турба хоолой тавигч.docx
 
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docxХөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
Хөдөлмөр хамгааллын инженер.docx
 
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docxЦахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
Цахилгаан шат суурилуулагч, засварчин.docx
 
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx
Шил зүсэгч, шиллэгч .docxШил зүсэгч, шиллэгч .docx
Шил зүсэгч, шиллэгч .docx
 
Сантехникч.docx
Сантехникч.docxСантехникч.docx
Сантехникч.docx
 
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docx
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docxХалаалт, агааржуулалтын механикч.docx
Халаалт, агааржуулалтын механикч.docx
 
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docxӨрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
Өрлөгчин, өрөг угсрагч.docx
 
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docxПлита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
Плита болон чулуун хавтан суурилуулагч.docx
 
Өргөх машин механизмын оператор.docx
Өргөх машин механизмын оператор.docxӨргөх машин механизмын оператор.docx
Өргөх машин механизмын оператор.docx
 
Иргэний барилгын инженер, техникч.docx
Иргэний барилгын инженер, техникч.docxИргэний барилгын инженер, техникч.docx
Иргэний барилгын инженер, техникч.docx
 
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docxДотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx
Дотор засал чимэглэлийн дизайнер.docx
 
Иргэний барилгын инженер.docx
Иргэний барилгын инженер.docxИргэний барилгын инженер.docx
Иргэний барилгын инженер.docx
 
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docxБүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
Бүс нутаг, хот төлөвлөгч.docx
 
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docxБарилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
Барилгын тэсэрч дэлбэрэх материалын ажилтан, тэслэгч.docx
 
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docxБетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
Бетон, төмөр бетон хийцийн инженер.docx
 
Бетон, армотурчин.docx
Бетон, армотурчин.docxБетон, армотурчин.docx
Бетон, армотурчин.docx
 
Дээвэрчин.docx
Дээвэрчин.docxДээвэрчин.docx
Дээвэрчин.docx
 
Барилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docxБарилгын засал чимэглэлчин.docx
Барилгын засал чимэглэлчин.docx
 

Барилгын даамал.docx

  • 1. Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò Åðºíõèé ç¿é Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò Àæëûí áàéðíû çîðèëãî Áàðèëãûí ñàëáàðò õèéãäýõ àæëóóäûã öàã òóõàé á¿ðä íü норм сдандартын дагуу áèåë¿¿ëæ, óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàðûã ÷àíäëàí áèåë¿¿ëýõ. Àæëûí áàéðíû ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðýã -Тодорхой ажилд хэрэглэх материал, ажилчдын хэрэгцээ, шаардлагын дагуу барилгын ажилчдыг удирдан зохион байгуулж, ажилд хуваарилах. -Материалын болон техникийн ажилтнууд, бусад хэлтэс, тасгууд, гэрээлэгч байгууллагуудтай зохицож, үйл ажиллагааг уялдуулах ба тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх. -Хэмжигч болон тэмдэглэгч тоног төхөөрөмж ашиглан барилгын талбай, байгууламж болон тоног төхөөрөмжийн байрлалыг тогтоож хэмжиж тэмдэг тавих. -Материал, сэлбэг хэрэгслийг захиалж, татна. Ажиллах хүч, үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэлийг тогтоосон маягт, тайлан дээр бүртгэж хөтлөх. -Барилгын ажилд оролцож байгаа ажилчдад гар багаж, тоног төхөөрөмж ашиглан тусламж үзүүлнэ. Барилгын ажлын арга барил, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах аюулгүйн дүрэм журам, компанийн бодлогын талаар ажилтнуудад сургалт явуулж, дадлагажуулах. -Ажилчдын болон үйлдвэрлэлд гарч байгаа Áàéãóóëëàãûí íýð Íýãæèéí íýð Áàðèëãûí салбар Àæëûí áàéðíû íýð Барилгын даамал Øóóä õàðúÿàëàãäàõ àæëûí áàéð Åðºíõèé çàõèðàë Øóóä õàðúÿàëàõ àæëûí áàéð Барилгын мэргэшсэн зөвлөх, инженер, дэд бүтэц, хот төлөвлөлт, боловсролын салбарт ажиллах, барилгын бизнес эрхлэх. Àæëûí íºõöºë Õýâèéí бус
  • 2. асуудлыг судалж, үйлдвэрлэлийн арга, техникийг сайжруулах, шийдэл санал болгох. -Тоног төхөөрөмж, машины засвар үйлчилгээний хуваарь гаргах. -Ажилчдыг шагнаж урамшуулах, дэвшүүлэх, шилжүүлэх, ажилд авах талаар санал гаргах. Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóä Барилгын даамал нь барилгын талбайд ажиллаж байгаа инженерийн шууд удирдлаган дор ажиллана. Аюулгүй байдал болон ажлын үзүүлэлт, тодорхойлолтод нийцүүлэхийн тулд ажлын явц, тоног төхөөрөмж, барилгын ажлын талбайг хянаж, шалгана. Барилгын шаардлагыг тодорхойлж, ажлын горим төлөвлөхийн тулд ажлын зураг уншина. Ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай материал, ажиллах хүчний хэрэгцээг тооцоолж, хуваарилна. Õàðèëöàõ îáúåêò Áàéãóóëëàãûí äîòîð: Ерөнхий болон гүйцэтгэх захирал, êîìïàíèéí áàðèëãûí àæèëëàã÷èä, õîëáîãäîõ áóñàä õýëòñèéí àæèëëàã÷èä Áàéãóóëëàãûí ãàäíà òàëä: Эрчим хүч, цахилгаан дулааны байгууллага, бусад хîëáîãäîõ áàéãóóëëàãóóä. Àæëûí ýöñèéí ¿ð ä¿íãèéí òàëààð àæèë ýðõëýã÷èéí õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòîíä çààñàí ¿íäñýí ÷èã ¿¿ðãèéí õ¿ðýýíä õèéãäýõ àæëóóäûí ã¿éöýòãýëä áîëîí êîìïàíèéí õºäºëìºðèéí äîòîîä æóðàì, õºäºëìºðèéí ãýðýýíä çààñàí ä¿ðýì æóðìûí äàãóó õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý. Àæëûí áàéðàíä òàâèãäàõ øààðäëàãà, íºõöºë Áîëîâñðîë Барилгын инженер, техникчийн мэргэжлээр дипломын болон бакалаврын зэрэгтэй байх. Ажлын дадлага, туршлагатай байх. Òóðøëàãà, óð ÷àäâàð Бичиж, зурж боловсруулах, загварчлах, төлөвлөх, тооцоолох, зохион байгуулах, ажил гүйцэтгэх, тайлагнах, бусадтай харилцах, ярьж ойлгуулах, техникийн ба дизайны шийдэл гаргах, удирдан зохион байгуулах чадвартай байх. Àæëûí áàéðíû íººö õýðýãñýë Àæëûí áàéðàíä õèéãäýõ àæëóóäûí õ¿ðýýíä øààðäàãäàõ íººö õýðýãñë¿¿ä. - Хэмжих багаж -Компьютер -Ажлын зураг
  • 3. -Зургийн хэрэгсэл -Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны заавар -Багаж тоног төхөөрөмж -Ажлын хувцас -Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл. Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí îãíîî: 2014 îíû 08-ð ñàðûí 05 Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëò áîëîâñðóóëñàí: ………………/ / Àæëûí áàéðíû òîäîðõîéëîëòûã õÿíàñàí: ……………..……./ /