Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

рмо 4- х класів

455 views

Published on

План роботи РМО вчителів 4-х класів

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

рмо 4- х класів

  1. 1. РМО вчителів 4-х класівЗасідання № 1Місце проведення: Чернігівська Дата проведення: 30. 08. 2012р.сш « Надія »Тема: Теоретичний семінар.Мета: Провести детальний аналіз роботи РМО вчителів 3-х класів заминулий рік. Розглянути перспективу подальшої професійної діяльностіфахівців.План1. Аналіз роботи РМО за 2011- 2012 навчальний рік. Завдання на 2012-2013навчальний рік.Кікоть О. І. – керівник РМО.2. Погодження плану роботи РМО на 2012 -2013 навчальний рік.Кікоть О. І. - керівник РМО.3. Методичні рекомендації щодо організації навчально - виховного процесу впочаткових класах у 2012- 2013 навчальному році та та календарне планування в 4класі.Галько І. В. – методист РМК.4. Опрацювання інструктивно - методичного листа щодо вимог ведення класногожурналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів.Галько І. В.- методист РМК.5. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів українськоїмови .Миколушенко В. Ф. – Чернігівська СШ « Надія » .6. Звіт з курсової перепідготовки Курленкової В. А. зі спецкурсом « Методикавикладання інформатики в початковій школі ».Курленкова В. А. - вчитель Богданівської ЗОШ І- ІІІ ступенів.7. Огляд новинок методичної літератури , педагогічної періодичної преси.Карнауха І. В. - вчитель Довгинської ЗОШ І – ІІІ ступенів.
  2. 2. Література:1. Інструктивно – методичний лист Міністерства освіти і науки України від 11. 09.07. № 1/9 - 532 « Вимоги до ведення класного журналу в 1- 4 класах загальноосвітніхнавчальних закладів».2. Особливості організації навчально –виховного процесу у початкових класахзагальноосвітніх навчальних закладів у 2011 - 2012 навчальному році // Початковаосвіта. - 2011.- №3. Орієнтовне календарно - тематичне планування. // Початкова освіта. – 2011.- №4. Савченко О. Я. Навчання і виховання учнів 4 класу.// Методичний посібник.Видавництво «Початкова школа». - Київ. - 2005.5. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів українськоїмови / К. Пономарьова // Початкова школа. -2011. - № 4.Робота між засіданнями:Для всіх категорій вчителів:1. Поповнення картотеки з проблемної теми.Для вчителів вищої категорії:2. 105 схем і таблиць. Заступнику директора та вчителю початкової школи /О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група « Основа »; 2009. – 112с.3. Вчителям Щербаха Л. П. та Міщенко Н. В. підготувати цикл уроків іззастосуванням інноваційних технологій навчання , зокрема ІКТ.Щербасі Л. П. на уроках читання при закріпленні матеріалу ( не менше 5уроків).Міщенко Н. В. на уроках природознавства при перевірці домашніх завдань ( неменше 5 уроків).Для вчителів І категорії та категорії « спеціаліст »:2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор – укладач Н. П.Наволокова . – Х. : Вид. група « Основа», 2011. - 176с.3. Методика навчання української мови в початковій школі / за редакцією М. С.Вашуленка – 2011. с. 291- 294.
  3. 3. РМО вчителів 4-х класівЗасідання № 2( для вчителів вищої кваліфікаційної категорії )Місце проведення: ЗОШ І- ІІІ ст.. ім. А. М. Темника Дата проведення:02.11.2012 р.Тема: Забезпечення якості освіти. Компетенція чи компетентність: що миформуємо у молодших школярів.Мета: Удосконалення професійної компетентності вчителів 4-х класів.Закріплення знань педагогів про інноваційні технології навчання та їхпрактичне застосування.План1. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Шляхи формуваннякомпетентності учнів.Кікоть О. І. – керівник РМО.2. Діяльнісний підхід до формування компетентностей.Курленкова В. А. - вчитель Богданівської ЗОШ І- ІІІ ступенів.3. Ділова гра – « Інтерактивні технології навчання ».Кікоть О. І. – керівник РМО.4. Захист циклу уроків із застосуванням інноваційних технологій навчання, зокремаІКТ :а) на уроках читання при закріпленні матеріалу ( тестовий контроль знань неменше 5 уроків) – Щербаха Л. П. – Новополтавська ЗОШ І- ІІІ ступенів;б) на уроках природознавства при перевірці домашнього завдання ( тестовийконтроль знань не менше 5 уроків) - Міщенко Н. В. – Просторівська ЗОШ І- ІІІ.5. Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра.Кравцова Л. А. – Чернігівська ЗОШ І – ІІ ступенів.6. Огляд новинок педагогічної та методичної преси.Перетятько В. Я. - СЗОШ І- ІІІ ступенів «Надія».
  4. 4. Література :1. 105 схем і таблиць. Заступнику директора та вчителю початкової школи /О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група « Основа »; 2009. – 112с.2. Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра/ О. Вашуленко // Початкова школа . - 2011.- № 12.- С. 16- 21.Робота між засіданнями :1. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів / Т. Б. Волобуєва . –Х.: Вид. группа « Основа », - 2005. – 112с.2. Усім членам РМО підготувати модель випускника початкової ланки і бутиготовими до її захисту.
  5. 5. РМО вчителів 4-х класівЗасідання № 3( для вчителів кваліфікаційної категорії « спеціаліст» та першої кваліфікаційноїкатегорії )Місце проведення: ЗОШ І- ІІІ ст.. ім. А. М. Темника Дата проведення: : 10.01. 2012р.Тема: Урок - основна форма цілеспрямованої взаємодії вчителя та учнів.Мета: Виявити оптимальні форми взаємодії педагога та учня, які сприяютьрозвитку особистості школяра.План1. Класифікація типів уроку . Вимоги до сучасного уроку.Кальченко І. В. – вчитель Стульнівської ЗОШ І- ІІІ ступенів.2. Психолого – педагогічні аспекти організації уроку.Кікоть О. І. – керівник РМО.3. Диктант - один із важливих прийомів навчання мови.Кікоть О. І. - керівник РМО.4. Практична робота « Методика проведення диктанту в 4 класі ».Сухорукова С. М. – Широкоярський НВК.5. Розробити рекомендації щодо планування , підготовки та проведення уроку.Кікоть О. І. - керівник РМО.6. Ділова гра - « Зорові диктанти - одна з форм роботи з розвитку навичок татехніки читання » .Рева В. К. – Обіточненська ЗОШ І- ІІІ ступенів7. Огляд новинок методичної , педагогічної та методичної літератури.Сіра В. І. – Верхньотокмацька ЗОШ І- ІІІ ступенів.
  6. 6. Література :1. 105 схем і таблиць. Заступнику директора та вчителю початкової школи /О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група « Основа »; 2009. – 112с.- С. 11-12.2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор – укладач Н. П.Наволокова . – Х. : Вид. група « Основа», 2011. - 176с. – С. 96 -141.3. Методика навчання української мови в початковій школі / за редакцією М. С.Вашуленка – 2011. с. 291- 294.4. Зорові диктанти з використанням прислів’їв і приказок / Ничирбрус Т. //Початкова освіта . - 2011р. - № 42.5. 100 цікавих ідей для проведення уроку . – Х. : Вид. группа « Основа », 2011. –287.- С. 264- 266.Робота між засіданнями :1. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів / Т. Б. Волобуєва . –Х.: Вид. группа « Основа », - 2005. – 112с.- С.12-13.2. Усім членам РМО підготувати модель випускника початкової школи і бутиготовим до її захисту.
  7. 7. РМО вчителів 4-х класівЗасідання № 4Місце проведення: Чернігівська Дата проведення: 26. 03. 2012р.сш « Надія »Тема: Круглий стіл : « Модель випускника початкової школи у світлікомпетентнісно - орієнтованого підходу ».Мета: Узагальнення моделі компетентнісного випускника початкової школи.Підведення підсумків роботи РМО над проблемною темою.План1. Захист моделі випускника початкової школи .Всі члени РМО.2. Підведення підсумків роботи РМО над проблемною темою та виробленнязавдань на майбутнє.Кікоть О. І. - керівник РМО.3. Організація повторення на уроках та підготовка до ДПА.Галько І. В. – методист РМК.4. Робота в нових Веб 2.0 сервісахКікоть О. І. - керівник РМО.5.Перелік навчальних програм та навчально- методичних посібників, рекомендованихМіністерством освіти і науки, молоді та спорту україни для використаня впочакових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українськоюмовою у 2012 / 13 навчальному році.Кікоть О. І. - керівник РМО.6. Огляд новинок методичної літератури, педагогічної періодичної преси.Зінченко Ю. В. - Замостянська ЗОШ І- ІІ ступенів.7. Анкетування членів РМО.Кікоть О. І. - керівник РМО.
  8. 8. Література :1. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів / Т. Б. Волобуєва . –Х.: Вид. группа « Основа », - 2005. – 112с.2. 105 схем і таблиць. Заступнику директора та вчителю початкової школи /О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група « Основа »; 2009. – 112с.Робота між засіданнями:1. Опрацювати нові навчальні програми для 1 класу.2. Анісімова Г. О. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти :структура, особливості, механізми реалізації ( методичні рекомендації досерпневих нарад) / Г. О. Анісімова, О. В. Нікулочкіна, О. В. Петрик. – Запоріжжя :ТОВ « ЛІПС» ЛТД, 2012.3. Друк у фахових журналах та газетах.

×