Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

!посилання для досвіду

375 views

Published on

посилання

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

!посилання для досвіду

  1. 1. Виступи на педрадахВиступи на педрадах 2007-2008н.р. –2007-2008н.р. – тема педрадитема педради “Складові професіоналізму вчителя” –“Складові професіоналізму вчителя” – виступвиступ “Мовлення вчителя як складова професіоналізму”;“Мовлення вчителя як складова професіоналізму”; тема педрадитема педради “Рівень упровадження новітніх педагогічних технологій. Передовий досвід“Рівень упровадження новітніх педагогічних технологій. Передовий досвід учителів” –учителів” – виступвиступ “Робота в малих групах на уроках української мови та“Робота в малих групах на уроках української мови та літератури”.літератури”. 2008-2009н.р. –2008-2009н.р. – тема педрадитема педради “Виховання в учнів стійкої позитивної“Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації як важливий фактор досягнення успіху” –мотивації як важливий фактор досягнення успіху” – виступвиступ “Розвиток“Розвиток мотивації учнів на уроках філологічного циклу”.мотивації учнів на уроках філологічного циклу”. 2009-2010н.р. –2009-2010н.р. – тема педрадитема педради “Діяльність педколективу з формування“Діяльність педколективу з формування інтересів та здібностей школярів” –інтересів та здібностей школярів” – виступвиступ “Робота вчителів МО з розвитку“Робота вчителів МО з розвитку філологічно обдарованих учнів”.філологічно обдарованих учнів”. 2010-2011н.р. –2010-2011н.р. – тема педрадитема педради “Формування сиситеми психолого-“Формування сиситеми психолого- педагогічних виявів, що стимулюють процес успішної творчої реалізаціїпедагогічних виявів, що стимулюють процес успішної творчої реалізації вчителя” –вчителя” – виступвиступ “Творчий професійний розвиток учителів-філологів”;“Творчий професійний розвиток учителів-філологів”; тема педради “Визначення пріоритетних компетентностей педагога втема педради “Визначення пріоритетних компетентностей педагога в реалізації гуманістичного підходу до навчальної діяльності”реалізації гуманістичного підходу до навчальної діяльності”
  2. 2. Участь у міських, обласних таУчасть у міських, обласних та всеукраїнських заходахвсеукраїнських заходах 2007р. – засідання Школи молодого директора (місто) –2007р. – засідання Школи молодого директора (місто) – тематема “Сучасна модель управління: яка вона?” –“Сучасна модель управління: яка вона?” – відкритий урок звідкритий урок з української мовиукраїнської мови “РМ. Твір-опис за картиною”.“РМ. Твір-опис за картиною”. 2008р. –2008р. – міський семінарміський семінар “Використання традиційних та інноваційних“Використання традиційних та інноваційних підходів – шлях розвитку творчої активності педагогів” –підходів – шлях розвитку творчої активності педагогів” – презентація діяльності МО вчителів-філологів.презентація діяльності МО вчителів-філологів. Авторські курси для слухачів Кіровоградського ОІППО –Авторські курси для слухачів Кіровоградського ОІППО – “Проектування на уроках української мови та літератури”.“Проектування на уроках української мови та літератури”. Майстер-клас на науково-практичній конференціїМайстер-клас на науково-практичній конференції “Сучасний урок“Сучасний урок української літератури. Яким він має бути?” (Київський державнийукраїнської літератури. Яким він має бути?” (Київський державний університет ім. Т.Шевченка. Інститут філології).університет ім. Т.Шевченка. Інститут філології). Обласний семінар для керівників районних методкабінетів –Обласний семінар для керівників районних методкабінетів – виступвиступ “Підготовка учнів 10-11кл. до ЗНО з української мови та літератури”.“Підготовка учнів 10-11кл. до ЗНО з української мови та літератури”. 2008-2009р.р. – міська творча група,2008-2009р.р. – міська творча група, робота над апробацієюробота над апробацією підручників з української мови для 7-го, 8-го класів.підручників з української мови для 7-го, 8-го класів. 2009р. – педагогічний ярмарок, проведений ЦМСПС (місто) –2009р. – педагогічний ярмарок, проведений ЦМСПС (місто) – підготовка й презентація досвіду роботи гімназії з питанняпідготовка й презентація досвіду роботи гімназії з питання розвитку творчої активності вчителя й учнів.розвитку творчої активності вчителя й учнів.
  3. 3. Участь у міських, обласних таУчасть у міських, обласних та всеукраїнських заходахвсеукраїнських заходах 2009р. – семінар для заступників директорів області з проблеми2009р. – семінар для заступників директорів області з проблеми обдарованої дитини –обдарованої дитини – виступвиступ “Про роботу МО філологів з“Про роботу МО філологів з обдарованими дітьми”.обдарованими дітьми”. Авторські курси для слухачів Кіровоградського ОІППО – презентаціяАвторські курси для слухачів Кіровоградського ОІППО – презентація досвіду, відкриті уроки.досвіду, відкриті уроки. Семінар для заступників директорів міста “КомпетентнісноСемінар для заступників директорів міста “Компетентнісно зорієнтований підхід до організації навчально-виховної діяльності” –зорієнтований підхід до організації навчально-виховної діяльності” – виступ “виступ “Методичний супровід становлення компетентностейМетодичний супровід становлення компетентностей педагога”.педагога”. Обласний науково-практичний семінар “Методичний супровідОбласний науково-практичний семінар “Методичний супровід обдарованої дитини” –обдарованої дитини” – виступвиступ “Індивідуальна робота вчителя з“Індивідуальна робота вчителя з обдарованою дитиною”.обдарованою дитиною”. Семінар-практикум для директорів та заступників директорів шкіл, якіСемінар-практикум для директорів та заступників директорів шкіл, які викладають українську мову, літературу, світову літературу –викладають українську мову, літературу, світову літературу – виступвиступ “Система діяльності в НВО МО вчителів-філологів,“Система діяльності в НВО МО вчителів-філологів, моніторинг якості їх роботи”.моніторинг якості їх роботи”. 2010р. – міське секційне засідання вчителів української мови та2010р. – міське секційне засідання вчителів української мови та літератури “Екологічне виховання школярів” –літератури “Екологічне виховання школярів” – підготовкапідготовка матеріалів для виставки.матеріалів для виставки.
  4. 4. Участь у міських, обласних таУчасть у міських, обласних та всеукраїнських заходахвсеукраїнських заходах 2010р. –2010р. – семінарські заняття для слухачів курсів КОІППОсемінарські заняття для слухачів курсів КОІППО (Аналіз художнього твору).(Аналіз художнього твору). Телеуроки за творчістю В.Барки, У. Самчука в періодТелеуроки за творчістю В.Барки, У. Самчука в період карантину.карантину. 2011р. - міське секційне засідання вчителів української мови та2011р. - міське секційне засідання вчителів української мови та літератури –літератури – виступвиступ “Моніторинг “Білінгвізм в НВО”.“Моніторинг “Білінгвізм в НВО”. Семінар для слухачів курсів КОІППО “Система науково-Семінар для слухачів курсів КОІППО “Система науково- методичної роботи в НВО” –методичної роботи в НВО” – презентація роботи МО.презентація роботи МО. Міське секційне засідання вчителів української мови таМіське секційне засідання вчителів української мови та літератури –літератури – виступвиступ “Елементи технології життєтворчості“Елементи технології життєтворчості на уроках української мови та літератури й позаурочнійна уроках української мови та літератури й позаурочній роботі”.роботі”. 2012р. - міське секційне засідання вчителів української мови та2012р. - міське секційне засідання вчителів української мови та літератури –літератури – виступвиступ “Забезпечення духовно-культурного“Забезпечення духовно-культурного розвитку учнів”.розвитку учнів”. Лекційне заняття для слухачів курсів КОІППО (ПроектуванняЛекційне заняття для слухачів курсів КОІППО (Проектування з предмета на уроках та в позаурочній діяльності).з предмета на уроках та в позаурочній діяльності).

×