Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

нарадаорганізація профільної освіти111

750 views

Published on

нарада

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

нарадаорганізація профільної освіти111

 1. 1. Профільна освіта як важливий чинник професійного самовизначення гімназиста Виступ Борисової О.М., заступника директора з ВР
 2. 2. вид диференціації й індивідуалізації навчання, що дає змогу за допомогою змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх професійних інтересів і намірів щодо продовження здобуття освіти Профільне навчання-
 3. 3. Забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя;  виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства Мета профільного навчання
 4. 4. Завдання профільного навчання: Реалізація особистісно орієнтованого навчання; Вивчення профільних предметів, необхідних для безперервної освіти; Сприяння рівному доступу до здобуття повноцінної освіти відповідно до індивідуальних нахилів, здібностей, потреб; Здійснення ефективної підготовки випускників школи до засвоєння програм вищої професійної освіти; Розширення можливості соціалізації випускників, підготовка до свідомого вибору професії.
 5. 5. набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності;  розвиток інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей старшокласників; прагнення до саморозвитку та самоосвіти Профільне навчання спрямоване на:
 6. 6. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії
 7. 7. Професійна орієнтація в школі - це система навчально-виховних заходів, спрямованих на засвоєння учнями необхідного обсягу знань про соціально- економічні й психофізичні характеристики професій. У школі профорієнтаційна робота проводиться психологом, вихователями-наставниками, бібліотекарем, медичним працівником, учителями-предметниками, здійснюється під керівництвом заступника директора з виховної роботи.
 8. 8. Профорієнтаційна робота в школі дає можливість учням: •подбати про майбутню професію; •відчути "душу" підприємства, робочого місця; •отримати уявлення, чим слід керуватись, обираючи професію; •переконатися, що учасникам виробництва треба володіти певними якостями особистості: пунктуальністю, старанністю, відповідальністю тощо. .
 9. 9. Модель випускника гімназії Випускник гімназії Вміє об’єктивно оцінити свої резерви і здібності до продовження навчання у ВНЗ за різними профілями Компетентнісно здійснює вибір майбутньої професії, що відповідає власним здібностям, індивідуальним можливостям Має високий рівень мотивації на навчання за обраною спеціальністю, на отримання якісної освіти Готовий повністю нести відповідальність за зроблений вибір. Конкурентоспроможний, здатний адаптуватися у сучасному суспільстві
 10. 10. Щоб підготувати учнів до вибору професії, необхідно: •сформувати в учнів установку на власну активність самопізнання, як основу вибору професії; •ознайомити з професійним простором і потребами ринку праці; •ознайомити з основними правилами вибору і можливими помилками, що допускаються; • сформувати уміння аналізу різних професій; • забезпечити самопізнання своїх індивідуально-психологічних особливостей та можливостей; •сформувати уміння співставляти свої можливості з вимогами професії до особистості та потребами ринку праці; •забезпечити розвиток професійно важливих якостей особистості учня; •виховати загальнолюдські та загальнопрофесійні якості, розумні домагання, потреби; •сформувати відповідальність за прийняття рішення щодо вибору професії та його реалізацію.
 11. 11. № п./п. Сфери гуманітарної діяльності Наукові галузі Спеціальності 1 Соціально- гуманітарна Політологія Політолог, політик. Соціологія Соціолог, соціальний працівник. Психологія Психолог, соціальний педагог. Міжнародні вдносини Дипломат. 2 Гуманітарно- економічна Діловодство Діловод-референт, секретар-референт. Правознавство Юрист, адвокат, нотаріус, паспортист. 3 Гуманітарно- філологічна Філологія Літературознавець, мовознавець, редактор, письменник, журналіст, кореспондент, сценарист, фольклорист, бібліограф. Іноземна філологія Перекладач, краєзнавець (наприклад, сходознавець тощо) Сфери застосування гуманітарної освіти у професійній діяльності
 12. 12. 5 Історико- філософська Історія Історик, археолог, етнолог, українознавець, суспільствознавець, архівіст. Філософія Філософ, культуролог, екскурсовод. 6 Гуманітарно- педагогічна Педагогіка Викладач, вчитель, вихователь, гувернер. 4 Гуманітарно - лінгвістична Прикладна лінгвістика Перекладач, інформаційнй менеджер, секретар- машиніст (секретар-диспетчер), лінгвіст, оператор комп’ютерного набору, диспетчер.
 13. 13. Пріоритети сім’ї 1. Вибір дитини 2. Вибір батьків 3. Сімейні традиції 4. Успішність учня,талант, здібності 5. Думка вчителя 6. Особистісні якості 7. Вплив друзів
 14. 14. Гуманітарно - економічна діяльність – (економіка, право) 13 випускників (45%) Професійний вибір випускників 2012-2013 н.р. (економічний профіль) Соціально- гуманітарна діяльність – (політологія, соціологія, психологія) 4 випускника (14%) Сфера обслуговування- (туризм, готельн.-рестор. справа,транспорт) - 7 випускників (24%); медицина - 3 учні (10%) Гуманітарно- філологічна діяльність – (іноз.філол.) 1 випускн. (3,5%); гуманітарно - педагогічна – 1 учень (3,5%) Випускники 11-А класу (економічний профіль)
 15. 15. Професійний вибір випускників 2012-2013 н.р. (філологічний профіль) Гуманітарно - економічна діяльність – (економіка, право) 4 випускника (13,5%) Соціально- гуманітарна діяльність – (політологія, соціологія, психологія)- 2 випускника (6,5%) Гуманітарно- філологічна діяльність – (ін.філол.) 3 випускн.; (журналіст.)- 2 учні (16,5%); гуманітарно -педагогічна – 9 учнів (30%) гуманітарна Сфера обслуговування- (туризм, транспорт)- 7 випускників (23,5%); медицина - 3 учні (10%) Випускники 11-Б класу (філологічний профіль) Випускники 11-Б класу (філологічний профіль)
 16. 16. Базові цінності педколективу • Забезпечення сприятливих умов для розвитку кожної дитини; • Створення умов для самореалізації випускника в професійній діяльності; • Забезпечення успішної життєдіяльності випускника в умовах ринкових відносин; • Забезпечення психологічного комфорту всіх учасників навчально-виховного процесу; • Формування кожною дитиною своєї траекторії розвитку на основі її потреб і можливостей
 17. 17. У процесі формування в учнів готовності до вибору майбутньої професії необхідно пам’ятати, що саме школа є тим фундаментом, на якому дитина будує своє майбутнє

×