Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Кафедра компютерних технологій  в системах управління та      автоматики
Кафедра КТіСУКафедра проводить підготовку фахівцівза освітньо-кваліфікаційними рівнями•БАКАЛАВРА,•СПЕЦІАЛІСТА•МАГІСТРАза ф...
Напрям підготовки 6.050201“Системна інженерія”Кваліфікація:•бакалавр за напрямом 6.050201"Системна інженерія".Рівень квалі...
Напрям підготовки 6.050201“Системна інженерія”• Системна інженерія – область науки і техніки, яка дозволяє розробляти та ...
Напрям підготовки"Системна інженерія"поєднує поглиблене вивченняфундаментальних дисциплін•вища математики,•фізики,•теорія ...
Напрям підготовки"Системна інженерія"з вивченням професійно-орієнтованихдисциплін•теорія автоматичного управління,•елемент...
Напрям підготовки"Системна інженерія"актуальний для різних галузей науки і техніки,зокрема:•компютерні системи та мережі•п...
Напрям підготовки"Системна інженерія"Сфера застосування:•розробка, створення, діагностування, ремонтта експлуатація засобі...
Широкі можливостіпрацевлаштуваннякваліфікаційний рівень – бакалавр•керівник, майстер виробничої дільниці (підрозділу) впро...
Широкі можливостіпрацевлаштуванняНаші випускники працюють•Підрозділи АСУ підприємств;•Організації з розробки програмного т...
Вибір напрямку підготовкиВипускна спеціалізація•Системи управління та діагностування обєктівнафтогазового комплексу (з 200...
Співпраця з Siemens• програма S2B – наука у бізнес
Лабораторії кафедри• На кафедрі функціонують лабораторні системи для навчання фахівців, які оснащені сучасною елементно...
Лабораторії кафедри
Лабораторії кафедри
Лабораторії кафедриВикористання в навчальному процесіпрограмно-апаратних засобів провіднихфірм•National Instruments•Siemen...
Можливість самореалізації• участь студентів кафедри в щорічних університетських студентських конференціях з науково-досл...
Можливість самореалізації• СКБ методів і засобів діагностування технічних обєктів               керівник пр...
Можливість самореалізаціїНа кафедрі створені лабораторія мехатроннихсистем, що поповнюється лабораторнимистендами та компю...
Можливість самореалізації
Кафедра КТіСУНа кафедрі комп’ютерних технологій в системахуправління та автоматики працюють 22 викладачів, зних•2 професор...
Кафедра КТіСУ
Кафедра КТіСУ• Колектив кафедри в основному складається з кращих випускників даної спеціальності;• Викладачі мають значн...
Кафедра КТіСУ• Сучасна матерільно-технічна база забезпечення навчального процесу• Кафедра має тісні контакти із фірмою Si...
Запрошуємо на навчаннявсіх хто любить працюватиз комп’ютером та бажаєоволодіти фахом     21 століття
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

презентація ктісу 2

602 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація ктісу 2

 1. 1. Кафедра компютерних технологій в системах управління та автоматики
 2. 2. Кафедра КТіСУКафедра проводить підготовку фахівцівза освітньо-кваліфікаційними рівнями•БАКАЛАВРА,•СПЕЦІАЛІСТА•МАГІСТРАза фахом "Системи управління таавтоматики« та «Системи управління тадіагностування обєктів нафтогазовогокомплексу »
 3. 3. Напрям підготовки 6.050201“Системна інженерія”Кваліфікація:•бакалавр за напрямом 6.050201"Системна інженерія".Рівень кваліфікації:•Базова вища освіта
 4. 4. Напрям підготовки 6.050201“Системна інженерія”• Системна інженерія – область науки і техніки, яка дозволяє розробляти та аналізувати складні технічні системи автоматики та управління за допомогою сучасної комп’ютерної техніки.
 5. 5. Напрям підготовки"Системна інженерія"поєднує поглиблене вивченняфундаментальних дисциплін•вища математики,•фізики,•теорія електричних і магнітних кіл,•технічна механіка•спеціальні розділи математики
 6. 6. Напрям підготовки"Системна інженерія"з вивченням професійно-орієнтованихдисциплін•теорія автоматичного управління,•елементи і пристрої автоматики,•алгоритмічні мови та програмування•обєктно-орієнтоване програмування,•бази даних•компютерні мережі•системи передачі даних і т.п.
 7. 7. Напрям підготовки"Системна інженерія"актуальний для різних галузей науки і техніки,зокрема:•компютерні системи та мережі•програмне забезпечення інформаційних ітехнічних систем•системи автоматичного управління,•системи передачі і оброблення даних;•периферійні засоби інформаційних іавтоматизованих систем управління тателекомунікації,•інтегровані робототехнічні системи і гнучківиробництва.
 8. 8. Напрям підготовки"Системна інженерія"Сфера застосування:•розробка, створення, діагностування, ремонтта експлуатація засобів і систем автоматики набазі сучасних засобів мікропроцесорної техніки,•програмування засобів обчислювальноїтехніки,•проектування систем управління,•розробка програмного забезпечення системкерування,•адміністрування інформаційних систем
 9. 9. Широкі можливостіпрацевлаштуваннякваліфікаційний рівень – бакалавр•керівник, майстер виробничої дільниці (підрозділу) впромисловості;•технічний спеціаліст в галузі електроніки та комп’ютеризованихсистем;•молодший спеціаліст в галузі освіти;•майстер з ремонту приладів і апаратури;•технік-програміст;•технік-конструктор;•технік-технолог;•технік звязківець;•оператор компютерної техніки;•оператор радіо- та телекомунікаційного обладнання;•оператор комп’ютеризованих систем автоматики;•вихователь професійно-технічного навчального закладу.•продовження навчання за рівнем спеціаліста та магістра
 10. 10. Широкі можливостіпрацевлаштуванняНаші випускники працюють•Підрозділи АСУ підприємств;•Організації з розробки програмного та технічногозабезпечення АСУ та АВСУ (SoftServe, Фотонік, Мікрол іт.п.);•Навчальні заклади;•ІТ-підрозділи державних органів влади (обласна таміська адміністрації, податкова, МВС, СБУ, митниця);•ІТ-підрозділи фінансових установ;•ІТ-підрозділи супер та гіпермаркетів;•Телекомунікаційні компанії
 11. 11. Вибір напрямку підготовкиВипускна спеціалізація•Системи управління та діагностування обєктівнафтогазового комплексу (з 2008/09 н.р. розпочаласяпідготовка фахівців для роботи за кордоном напідприємствах фірми Siemens в рамках програми S2B– наука у бізнес)Напрямки:•Управління інформаційними процесами•Обробка та перетворення інформації вкомпютеризованих технічних системах управління•Комп’ютеризовані локальні системи та мережі
 12. 12. Співпраця з Siemens• програма S2B – наука у бізнес
 13. 13. Лабораторії кафедри• На кафедрі функціонують лабораторні системи для навчання фахівців, які оснащені сучасною елементною базою автоматики – контролерами, програмно- технічними засобами, іншою компютерною технікою й системами централізованого збору й передачі інформації.
 14. 14. Лабораторії кафедри
 15. 15. Лабораторії кафедри
 16. 16. Лабораторії кафедриВикористання в навчальному процесіпрограмно-апаратних засобів провіднихфірм•National Instruments•Siemens•Мікрол•ABB•Lego Mindstorm Education
 17. 17. Можливість самореалізації• участь студентів кафедри в щорічних університетських студентських конференціях з науково-дослідної роботи;• публікація кращих студентських наукових робіт (за минулий рік 15 одноосібних статей і 6 співавторстві);• Участь в всеукраїнських та зарубіжних студентських наукових конференція (за минулий рік наші студенти приймали участь в 4 конференція• участь в роботі науково-дослідних гуртках
 18. 18. Можливість самореалізації• СКБ методів і засобів діагностування технічних обєктів керівник проф. Заміховський Л.М.• СКБ засобів автоматики «Полігон» керівник доц. Ровінський В.А.• СКБ алгоритмів цифрової обробки сигналів «Інфо-Квант» керівник доц. Євчук О.В.• СКБ моделювання та імітації компютерних систем «МІКС» керівник доц. Савюк Л.О.• СКБ систем управління та промислового звязку керівник доц. Николайчук М.Я.• Проблемна група з математичних моделей складних систем керівник проф. Олійник А.П.
 19. 19. Можливість самореалізаціїНа кафедрі створені лабораторія мехатроннихсистем, що поповнюється лабораторнимистендами та компютерними тренажерами,створеними студентами, магістрами,аспірантами та викладами кафедри:•Лабораторна установка розпізнавання таідентифікація параметрів камери нагрівання;•САУ двокординатного графопобудовувача;•САУ параметрами сполучених резервуарів;•САУ верстатом з ЧПУ та ін.
 20. 20. Можливість самореалізації
 21. 21. Кафедра КТіСУНа кафедрі комп’ютерних технологій в системахуправління та автоматики працюють 22 викладачів, зних•2 професорів, докт. техн. наук,•16 доцентів, канд. техн. наукВикладачі кафедри крім педагогічної діяльності активнозаймаються наукової роботою за напрямками:•діагностування технічних обєктів і систем•математичне моделювання складних систем•застосування інфотехнологій в навчальному процесі•сучасні засоби автоматизації виробничих процесів
 22. 22. Кафедра КТіСУ
 23. 23. Кафедра КТіСУ• Колектив кафедри в основному складається з кращих випускників даної спеціальності;• Викладачі мають значний досвід педагогічної та наукової роботи (за минулий рік видано 71 публікацію, яких 1 монографія та 25 статей за профілями дисциплін та наукової роботи;• Стажування викладачів в кращих ВНЗ Києва та Донецька
 24. 24. Кафедра КТіСУ• Сучасна матерільно-технічна база забезпечення навчального процесу• Кафедра має тісні контакти із фірмою Siemens та ABB.• На базі кафедри відкрито лабораторії промислових контролерів Simatic та LOGO.
 25. 25. Запрошуємо на навчаннявсіх хто любить працюватиз комп’ютером та бажаєоволодіти фахом 21 століття

×