SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Інститут (факультет) Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і
міжнародного бізнесу
Кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних
відносин
Спеціальність 075 Маркетинг
Освітня програма Маркетинг
Конкурсна пропозиція 075.02 Маркетинг та правова охорона інтелектуальної власності
ДИПЛОМНА РОБОТА
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Тема роботи Управління заходами у просуванні товарів та послуг на ринок
Шифр роботи БЕМ-917д.7
(група, номер теми за наказом)
Виконавець Ляшенко Анна Михайлівна
(прізвище, ім’я, по-батькові)
Керівник проф. Борзенко Володимир Іванович
(посада, прізвище, ім’я, по-батькові)
Частина 2.1. Організаційна структура і види діяльності підприємства
Харків 2021
2.1. Організаційна структура і види діяльності підприємства
Меблева Фабрика Біс-М - є виробником корпусних, офісних, кухонних
та учнівських меблів в місті Харкові.
Компанія працює на ринку меблів вже більше 20 років з 2001
року. Географія розповсюдження продукції обширна. Меблі поставляється як
в меблеві салони Харківа, а й Харківськой області. Ціновий сегмент -
середній. Модельний ряд продукції, що випускається постійно
оновлюється. Меблі реалізується власного виробництва. Завдяки цій системі
продажів, є можливість придбати меблі прямо з виробництва, минаючи
посередників і таким чином заощадити бюджет покупців.
Режим роботи підприємства Біс-М- п'ятиденний робочий тиждень,
години роботи з 9-00 до 18-00.
Працівниками підприємства, перш ніж запропонувати покупцеві товар
довго працюють над тим, щоб вивчити купівельний попит, переваги і симпатії
клієнтів. Компанія веде свою діяльність з високою якістю і культурою
обслуговування. Індивідуальний підхід до кожного клієнта допомагає
постійно розширювати коло партнерів і клієнтів. Забезпечуючи це, звичайно,
не тільки завдяки професіоналізму співробітників і дисципліни всередині
компанії, але, перш за все значним і постійним інвестиціям в розвиток
компанії, її подальшому зростанні.
Меблі виробляються висококласними фахівцями, які пропрацювали в
цій галузі багато років. Партнери та клієнти - найцінніший капітал будь-якої
компанії. Налагодження нових контактів, розширення і зміцнення
сформованих взаємин у співпраці, є підтвердженням і важливим визнанням
правильності обраного напрямку розвитку.
Організаційна структура управління Біс-М.
На чолі організації стоїть директор, у власності якого перебуває
організація. У його підпорядкуванні знаходяться бухгалтерія, маркетолог і
виконавчий директор, який в свою чергу здійснює управління відділом
виробництва і відділом збуту. Чисельної працівників організації Біс-М налічує
240 людини.
Директор в даному підприємстві займається загальним керівництвом
фірми, але і не тільки. Також він впливає на всі підрозділи і може приймати
рішення крім безпосередніх начальників підрозділів.
Виконавчий директор займається організаційними питаннями в сфері
обслуговування клієнтів, контролює роботу виробничого процесу, а так само
процес збуту, так само займається організацією вивозу і закупівлі матеріалів
праці. Майстри з виробництва безпосередньо керують робітниками,
зайнятими виготовленням меблів.
Юрисконсульт займається всіма юридичними питаннями, пов'язаними з
діяльністю фірми.
Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку
господарсько-фінансової діяльності організації і контроль над економним
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням
власності організації. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності в
організації і в її підрозділах на основі максимальної централізації і механізації
обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів
бухгалтерського обліку і контролю.
Хоча організація Біс-М - є мікро-підприємством, в рядах його
співробітників має місце маркетолог. У функції маркетолога входить -
рекламна діяльність, вивчення ринку, купівельного попиту і купівельної
спроможності, пошук новціфікаціі, оформлення транспортних. Розрахункових
і платіжних докумеих клієнтів.
У функції фахівця зі збуту - участь в підготовці планів виробництва і
реалізації продукції, облік нарядів, замовлень і специфікацій, оформлення
транспортних, розрахункових і платіжних документів, облік виконання робіт,
складання передбаченої звітності.
Організація роботи складів Біс-М
Організація підготовчого цеху.
Основним завданням підготовчого цеху є приймання матеріалів, їх
зберігання, промер довжини і ширини, визначення координат вад, розрахунок
шматків матеріалів для виготовлення меблів їх з мінімальними залишками,
своєчасний підбір і передача їх в цех, організація обліку руху матеріалів.
Для підготовчого провадження характерна висока трудомісткість
підйомно-транспортних і облікових операцій,
використання великогабаритного устаткування. У зв'язку з цим основними
напрямками вдосконалення є: комплексна механізація і автоматизація
підйомно- транспортних робіт і технологічних операцій, застосування ЕОМ
для обліку і оптимізації розрахунку матеріалів.
Комплексна механізація і автоматизація підготовчого виробництва.
У підготовчому виробництві значне місце займають транспортні,
вантажно-розвантажувальні і складські роботи. Сучасний рівень технічного
прогресу вимагає комплексної механізації, автоматизації виробництва і
застосування електронно-обчислювальних машин для вирішення завдань
найкращого (оптимального) управління транспортними, вантажно-
розвантажувальними та складськими роботами.
Конструкторська підготовка виробництва.
Принципи конструкторської підготовки:
- моделює і розробляє нові ескізи меблів відповідно до напряму моди;
- опрацьовує і уточнює конструкції виробів;
- розробляє технічну документацію на моделі меблів, призначену для
запуску у виробництво;
- виготовляє зразки-еталони, дублікати зразків-еталонів на
запускаються моделі;
- виготовляє моделі;
- бере участь в перегляді моделей;
- бере участь в розкладі моделей з торгуються організаціями;
- бере участь у запуску нових моделей меблів в масове виробництво;
- бере участь у вивченні купівельного попиту.
Конструкторська документація на нову конкретну модель меблів
оформляється у вигляді технічного опису з додатком комплекту необхідних
матеріалів і моделюють частин.
Технічний опис є основною технічною документацією на основі
загальних технічних вимог, чинних стандартів і технологічних режимів і
служить підставою для запуску моделі у виробництво.
Технічний опис містить такі відомості про модель:
1) повне найменування виготовленого вироби;
2) замальовку моделі, найменування та артикул необхідних матеріалів;
3) опис художнього оформлення і зовнішнього вигляду моделі;
4) технічні вимоги до виробу.
Організація виробництва корпусних меблів.
У виробничому цеху відповідно до документацією матеріал подаються
на робочі місця. Робочі місця оснащені необхідним обладнанням:
- форматно-розкрійний верстат MJ 300 M;
- прямолінійно-криволінійний комкообліцующій верстат KDT 305;
- свірільно-присадний верстат центр з ЧПУ WIBJ - 5;
- фрезерний верстат із ручною зміною інструменту K6100;
- шліфувальний верстат PSI-IV;
- стрічкопилочні верстат MJ345A;
- пиловловлювальний агрегат.
За кожним робочим закріплено своє робоче місце.
Тип технологічного потоку меблевої фабрики Біс-М можна
охарактеризувати наступними ознаками:
- По потужності - середній;
- За способом харчування робочих місць - централізований (повний
комплект деталей);
- За способом переміщення напівфабрикату - НЕ конвеєрний агрегатно-
груповий в заготівельної секції і агрегатний в монтажній;
- За класифікацією потоку за структурою - секційний;
- За кількістю виготовлених виробів - многомодельного;
- По ритмічності - вільний ритм.
За характером розташування (в монтажній секції) щодо потокової лінії
робочі місця є поперечно розташованими. Дана форма є
найпоширенішою. Розташування робочих місць таким чином, забезпечує
раціональне просторове розташування обладнання, напівфабрикатів,
розташування самого робітника. Це сприяє високопродуктивної праці з
найменшими трудовими затратами.
Управління якістю продукції
Якість продукції перевіряється в відповідності з наступними
державними стандартами:
- ГОСТ 16371-93 - Меблі. Загальні технічні умови;
- ГОСТ 19917-93 - Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні
умови.
Меблева фабрика може реалізувати лише продукцію, яка відповідає
ГОСТу.
Відповідальний на меблевій фабриці за попередження простою
виробництва через незабезпеченість матеріально-технічними ресурсами
майстер виробничого процесу. В його обов'язки входить:
- Отримання та доставка товарно-матеріальних засобів на фабрику для
подальшого виробництва;
- Позапланові закупівлі;
- Перевірка рахунків-фактур від постачальників; участь в планових
ревізій і т.д.
Відповідальність за отримання фабрикою максимального прибутку
шляхом організації ритмічного збуту продукції, несе фахівець зі збуту. Він
зобов'язаний по посадовій інструкції:
- Забезпечувати реалізацію продукції меблевої фабрики;
- Вести облік виконання договорів поставки і залишків нереалізованої
продукції;
- Здійснювати контроль за зберіганням готової продукції;
- Передавати документи в бухгалтерію і т.д.
Організація робіт складу готової продукції.
Складське господарство забезпечує на меблевій фабриці
транспортування, зберігання сировини, напівфабрикатів, готової продукції.
Склад готової продукції знаходитися в межах виробничих приміщень.
Схема технологічного процесу складування меблів:
Готова продукція укладається на піддони, що зберігаються на
стелажах. Стелажі стаціонарні і рухливі механізовані.
При ручному організації праці готову продукцію зберігають на
стаціонарних стелажах-підставках, стеллажахполках.
Організація і технологія відпуску товару зі складу.
Відпуск товарів зі складу - заключний етап складського технологічного
процесу, який полягає у виконанні замовлень на що зберігаються на складі
товари.
Відпуск товарів зі складу на меблевій фабриці Біс-М передбачає
виконання таких операцій:
- прийом замовлення;
- оформлення продажу для оптових торгових підприємств;
- отборка товарів з місць зберігання;
- комплектування замовлень і упаковка;
- переміщення укомплектованих замовлень в зону навантаження;
- навантаження.
Склад здійснює товароснабжение своїх споживачів на основі замовлень,
які здійснюють відправку, використовуючи автотранспортні засоби
пересування.
У Біс-М застосовуються автоматизовані системи передачі даних, що
забезпечують пряму передачу даних і швидке отримання зворотної
інформації. Прямий контакт споживача і співробітників складу забезпечує
також усна передача замовлення по телефону.
Оформлення продажу товарів зі складів меблевої фабрики здійснюється
в залі товарних зразків і за ескізами. Документами, що оформляють відпуск
товарів зі складу, є забірний лист, видаткова накладна.
Виконання замовлення починається з отборки товарів з місць зберігання,
підставою, для якої є відбірковий лист.
У Біс-М використовує індивідуальний метод відбирання товарів -
припускає індивідуальне обслуговування клієнта.
Отборка товароа в Біс-М може бути як ручний, так і механізованої.
Операції по отборке товарів для комплектування замовлень дуже
трудомісткі і монотонні. Використання коштів оптичного сканування і різних
ідентифікаційних кодів дозволяє скоротити витрати ручної праці і час
виконання замовлення.
Укомплектований замовлення обов'язково піддається перевірці, потім
направляється на упаковку.
Відібрані при комплектуванні замовлення товари поміщають у
відповідну тару: спеціальні розбірні картонні ящики і плівковий матеріал. У
кожну одиницю тари вкладається пакувальний лист.
Завантажену тару маркують, пломбують і переміщують в автотранспорт,
де ведеться облік сформованих партій товарів.
Підготовлений до відправки товар переміщають в зону відвантаження.
Відвантаження товарів зі складу - заключний етап складських операцій,
завершальний процес виконання замовлень.
Товари зі складу відпускаються для доставки на адресу покупця
стосовно автотранспортні засоби пересування, в рідкісних випадках
застосовуються перевезення залізничними шляхами. Відпуск товарів зі складу
документально оформляється накладної, яка на торговому підприємстві є як
прибутковим, так і видатковими товарним документом.

More Related Content

What's hot

збірник контрольні роботи з біології
збірник контрольні роботи з біологіїзбірник контрольні роботи з біології
збірник контрольні роботи з біологіїНаталья Полищук
 
методи та прийоми навчання
методи та прийоми навчанняметоди та прийоми навчання
методи та прийоми навчанняSvetlanaLyashenko
 
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”Alex Grebeshkov
 
ігрові технології на математиці
ігрові технології на математиціігрові технології на математиці
ігрові технології на математиціТатьяна Тарасова
 
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнівоб’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнівnelya3001
 
1.3 моніторинг якості організації харчування в школі 20-21 Довідка.pdf
1.3 моніторинг якості організації харчування в школі 20-21 Довідка.pdf1.3 моніторинг якості організації харчування в школі 20-21 Довідка.pdf
1.3 моніторинг якості організації харчування в школі 20-21 Довідка.pdfolha1koval
 
відмінювання іменників івідміни
відмінювання іменників івідмінивідмінювання іменників івідміни
відмінювання іменників івідміниТетяна Шинкаренко
 
Проблемне навчання на уроках математики
Проблемне навчання на уроках математикиПроблемне навчання на уроках математики
Проблемне навчання на уроках математикиNataliaGrychko
 
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...270479
 
Використання інтерактивних технологій на уроках математики
Використання інтерактивних технологій на уроках математикиВикористання інтерактивних технологій на уроках математики
Використання інтерактивних технологій на уроках математикиAlexander Kostyuk
 
формування інтересу до навчання
формування інтересу до навчанняформування інтересу до навчання
формування інтересу до навчанняОльга Костенко
 
Для учасників НМТ 2024.ppt
Для учасників НМТ 2024.pptДля учасників НМТ 2024.ppt
Для учасників НМТ 2024.pptrussoua
 
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИMarina Radchenko
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентаціяketrin261089
 
презентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагогапрезентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагогаОльга Демидова
 
довідка біологія 2020
довідка біологія 2020довідка біологія 2020
довідка біологія 2020olha1koval
 
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)Ковпитська ЗОШ
 
Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...
Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...
Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...Inna Gornikova
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.NinaDrokina
 

What's hot (20)

збірник контрольні роботи з біології
збірник контрольні роботи з біологіїзбірник контрольні роботи з біології
збірник контрольні роботи з біології
 
методи та прийоми навчання
методи та прийоми навчанняметоди та прийоми навчання
методи та прийоми навчання
 
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
Проект “Дитячий садок «ВЕСЕЛКА»”
 
ігрові технології на математиці
ігрові технології на математиціігрові технології на математиці
ігрові технології на математиці
 
педагогічні погляди сковорода
педагогічні погляди сковорода педагогічні погляди сковорода
педагогічні погляди сковорода
 
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнівоб’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів
 
1.3 моніторинг якості організації харчування в школі 20-21 Довідка.pdf
1.3 моніторинг якості організації харчування в школі 20-21 Довідка.pdf1.3 моніторинг якості організації харчування в школі 20-21 Довідка.pdf
1.3 моніторинг якості організації харчування в школі 20-21 Довідка.pdf
 
відмінювання іменників івідміни
відмінювання іменників івідмінивідмінювання іменників івідміни
відмінювання іменників івідміни
 
Проблемне навчання на уроках математики
Проблемне навчання на уроках математикиПроблемне навчання на уроках математики
Проблемне навчання на уроках математики
 
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
Семінар-практикум «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без недо...
 
Використання інтерактивних технологій на уроках математики
Використання інтерактивних технологій на уроках математикиВикористання інтерактивних технологій на уроках математики
Використання інтерактивних технологій на уроках математики
 
формування інтересу до навчання
формування інтересу до навчанняформування інтересу до навчання
формування інтересу до навчання
 
Для учасників НМТ 2024.ppt
Для учасників НМТ 2024.pptДля учасників НМТ 2024.ppt
Для учасників НМТ 2024.ppt
 
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
 
презентація
презентаціяпрезентація
презентація
 
презентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагогапрезентація професійна компетентність педагога
презентація професійна компетентність педагога
 
довідка біологія 2020
довідка біологія 2020довідка біологія 2020
довідка біологія 2020
 
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
 
Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...
Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...
Педагогічна рада «Особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів у ...
 
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
Тема 2. Основні періоди розвитку управлінської думки.
 

Similar to Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності підприємства.docx

Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...Pavlo Syrvatka
 
Бізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptx
Бізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptxБізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptx
Бізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptxRostyslavDmytruk
 
Модуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptx
Модуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptxМодуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptx
Модуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptxRostyslavDmytruk
 
тема 9
тема 9тема 9
тема 9Nata_iv
 
3. обігові кошти
3. обігові кошти3. обігові кошти
3. обігові коштиBilovus
 
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)Victor Step
 
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Pavlo Syrvatka
 
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptxМодуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptxRostyslavDmytruk
 
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...Improve Medical LLC
 
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docxLyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docxssuser6b7e921
 
Standardization-and-certification-14.pptx
Standardization-and-certification-14.pptxStandardization-and-certification-14.pptx
Standardization-and-certification-14.pptxssuser8584b1
 
Собівартість продукції
Собівартість продукціїСобівартість продукції
Собівартість продукціїPavlo Syrvatka
 
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системах
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системахТема 7. Оперативне планування у виробничих системах
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системахVictor Step
 

Similar to Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності підприємства.docx (20)

Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
 
Бізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptx
Бізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptxБізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptx
Бізнес_процеси_М2_Основи_побудови_бізнес_процесів_27.pptx
 
опер менедж (1)
опер менедж (1)опер менедж (1)
опер менедж (1)
 
06 11 2015
06 11 201506 11 2015
06 11 2015
 
Модуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptx
Модуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptxМодуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptx
Модуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptx
 
Perebyinis prez
Perebyinis prezPerebyinis prez
Perebyinis prez
 
тема 9
тема 9тема 9
тема 9
 
3. обігові кошти
3. обігові кошти3. обігові кошти
3. обігові кошти
 
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)
 
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
 
Інформація про компанію
Інформація про компанію Інформація про компанію
Інформація про компанію
 
тема 3
тема 3тема 3
тема 3
 
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptxМодуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
Модуль_1_Роль_та_процеси_в_компанії_Точки_контролю_та_безпеки_у.pptx
 
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
Алгоритм розробки та впровадження системи управління якістю на підприємстві з...
 
тема 3
тема 3тема 3
тема 3
 
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docxLyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
 
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptxАналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx
 
Standardization-and-certification-14.pptx
Standardization-and-certification-14.pptxStandardization-and-certification-14.pptx
Standardization-and-certification-14.pptx
 
Собівартість продукції
Собівартість продукціїСобівартість продукції
Собівартість продукції
 
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системах
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системахТема 7. Оперативне планування у виробничих системах
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системах
 

More from ssuser6b7e921

Hazardous materials scenario.pptx
Hazardous materials scenario.pptxHazardous materials scenario.pptx
Hazardous materials scenario.pptxssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...ssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...ssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...ssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...ssuser6b7e921
 
Пояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docx
Пояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docxПояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docx
Пояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docxssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...ssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...ssuser6b7e921
 

More from ssuser6b7e921 (8)

Hazardous materials scenario.pptx
Hazardous materials scenario.pptxHazardous materials scenario.pptx
Hazardous materials scenario.pptx
 
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
 
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
 
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
 
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
 
Пояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docx
Пояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docxПояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docx
Пояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docx
 
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
 
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
 

Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності підприємства.docx

 • 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Інститут (факультет) Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Спеціальність 075 Маркетинг Освітня програма Маркетинг Конкурсна пропозиція 075.02 Маркетинг та правова охорона інтелектуальної власності ДИПЛОМНА РОБОТА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Тема роботи Управління заходами у просуванні товарів та послуг на ринок Шифр роботи БЕМ-917д.7 (група, номер теми за наказом) Виконавець Ляшенко Анна Михайлівна (прізвище, ім’я, по-батькові) Керівник проф. Борзенко Володимир Іванович (посада, прізвище, ім’я, по-батькові) Частина 2.1. Організаційна структура і види діяльності підприємства Харків 2021
 • 2. 2.1. Організаційна структура і види діяльності підприємства Меблева Фабрика Біс-М - є виробником корпусних, офісних, кухонних та учнівських меблів в місті Харкові. Компанія працює на ринку меблів вже більше 20 років з 2001 року. Географія розповсюдження продукції обширна. Меблі поставляється як в меблеві салони Харківа, а й Харківськой області. Ціновий сегмент - середній. Модельний ряд продукції, що випускається постійно оновлюється. Меблі реалізується власного виробництва. Завдяки цій системі продажів, є можливість придбати меблі прямо з виробництва, минаючи посередників і таким чином заощадити бюджет покупців. Режим роботи підприємства Біс-М- п'ятиденний робочий тиждень, години роботи з 9-00 до 18-00. Працівниками підприємства, перш ніж запропонувати покупцеві товар довго працюють над тим, щоб вивчити купівельний попит, переваги і симпатії клієнтів. Компанія веде свою діяльність з високою якістю і культурою обслуговування. Індивідуальний підхід до кожного клієнта допомагає постійно розширювати коло партнерів і клієнтів. Забезпечуючи це, звичайно, не тільки завдяки професіоналізму співробітників і дисципліни всередині компанії, але, перш за все значним і постійним інвестиціям в розвиток компанії, її подальшому зростанні. Меблі виробляються висококласними фахівцями, які пропрацювали в цій галузі багато років. Партнери та клієнти - найцінніший капітал будь-якої компанії. Налагодження нових контактів, розширення і зміцнення сформованих взаємин у співпраці, є підтвердженням і важливим визнанням правильності обраного напрямку розвитку. Організаційна структура управління Біс-М. На чолі організації стоїть директор, у власності якого перебуває організація. У його підпорядкуванні знаходяться бухгалтерія, маркетолог і виконавчий директор, який в свою чергу здійснює управління відділом
 • 3. виробництва і відділом збуту. Чисельної працівників організації Біс-М налічує 240 людини. Директор в даному підприємстві займається загальним керівництвом фірми, але і не тільки. Також він впливає на всі підрозділи і може приймати рішення крім безпосередніх начальників підрозділів. Виконавчий директор займається організаційними питаннями в сфері обслуговування клієнтів, контролює роботу виробничого процесу, а так само процес збуту, так само займається організацією вивозу і закупівлі матеріалів праці. Майстри з виробництва безпосередньо керують робітниками, зайнятими виготовленням меблів. Юрисконсульт займається всіма юридичними питаннями, пов'язаними з діяльністю фірми. Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності організації і контроль над економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збереженням власності організації. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності в організації і в її підрозділах на основі максимальної централізації і механізації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю. Хоча організація Біс-М - є мікро-підприємством, в рядах його співробітників має місце маркетолог. У функції маркетолога входить - рекламна діяльність, вивчення ринку, купівельного попиту і купівельної спроможності, пошук новціфікаціі, оформлення транспортних. Розрахункових і платіжних докумеих клієнтів. У функції фахівця зі збуту - участь в підготовці планів виробництва і реалізації продукції, облік нарядів, замовлень і специфікацій, оформлення транспортних, розрахункових і платіжних документів, облік виконання робіт, складання передбаченої звітності. Організація роботи складів Біс-М
 • 4. Організація підготовчого цеху. Основним завданням підготовчого цеху є приймання матеріалів, їх зберігання, промер довжини і ширини, визначення координат вад, розрахунок шматків матеріалів для виготовлення меблів їх з мінімальними залишками, своєчасний підбір і передача їх в цех, організація обліку руху матеріалів. Для підготовчого провадження характерна висока трудомісткість підйомно-транспортних і облікових операцій, використання великогабаритного устаткування. У зв'язку з цим основними напрямками вдосконалення є: комплексна механізація і автоматизація підйомно- транспортних робіт і технологічних операцій, застосування ЕОМ для обліку і оптимізації розрахунку матеріалів. Комплексна механізація і автоматизація підготовчого виробництва. У підготовчому виробництві значне місце займають транспортні, вантажно-розвантажувальні і складські роботи. Сучасний рівень технічного прогресу вимагає комплексної механізації, автоматизації виробництва і застосування електронно-обчислювальних машин для вирішення завдань найкращого (оптимального) управління транспортними, вантажно- розвантажувальними та складськими роботами. Конструкторська підготовка виробництва. Принципи конструкторської підготовки: - моделює і розробляє нові ескізи меблів відповідно до напряму моди; - опрацьовує і уточнює конструкції виробів; - розробляє технічну документацію на моделі меблів, призначену для запуску у виробництво; - виготовляє зразки-еталони, дублікати зразків-еталонів на запускаються моделі; - виготовляє моделі; - бере участь в перегляді моделей;
 • 5. - бере участь в розкладі моделей з торгуються організаціями; - бере участь у запуску нових моделей меблів в масове виробництво; - бере участь у вивченні купівельного попиту. Конструкторська документація на нову конкретну модель меблів оформляється у вигляді технічного опису з додатком комплекту необхідних матеріалів і моделюють частин. Технічний опис є основною технічною документацією на основі загальних технічних вимог, чинних стандартів і технологічних режимів і служить підставою для запуску моделі у виробництво. Технічний опис містить такі відомості про модель: 1) повне найменування виготовленого вироби; 2) замальовку моделі, найменування та артикул необхідних матеріалів; 3) опис художнього оформлення і зовнішнього вигляду моделі; 4) технічні вимоги до виробу. Організація виробництва корпусних меблів. У виробничому цеху відповідно до документацією матеріал подаються на робочі місця. Робочі місця оснащені необхідним обладнанням: - форматно-розкрійний верстат MJ 300 M; - прямолінійно-криволінійний комкообліцующій верстат KDT 305; - свірільно-присадний верстат центр з ЧПУ WIBJ - 5; - фрезерний верстат із ручною зміною інструменту K6100; - шліфувальний верстат PSI-IV; - стрічкопилочні верстат MJ345A; - пиловловлювальний агрегат. За кожним робочим закріплено своє робоче місце. Тип технологічного потоку меблевої фабрики Біс-М можна охарактеризувати наступними ознаками:
 • 6. - По потужності - середній; - За способом харчування робочих місць - централізований (повний комплект деталей); - За способом переміщення напівфабрикату - НЕ конвеєрний агрегатно- груповий в заготівельної секції і агрегатний в монтажній; - За класифікацією потоку за структурою - секційний; - За кількістю виготовлених виробів - многомодельного; - По ритмічності - вільний ритм. За характером розташування (в монтажній секції) щодо потокової лінії робочі місця є поперечно розташованими. Дана форма є найпоширенішою. Розташування робочих місць таким чином, забезпечує раціональне просторове розташування обладнання, напівфабрикатів, розташування самого робітника. Це сприяє високопродуктивної праці з найменшими трудовими затратами. Управління якістю продукції Якість продукції перевіряється в відповідності з наступними державними стандартами: - ГОСТ 16371-93 - Меблі. Загальні технічні умови; - ГОСТ 19917-93 - Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови. Меблева фабрика може реалізувати лише продукцію, яка відповідає ГОСТу. Відповідальний на меблевій фабриці за попередження простою виробництва через незабезпеченість матеріально-технічними ресурсами майстер виробничого процесу. В його обов'язки входить: - Отримання та доставка товарно-матеріальних засобів на фабрику для подальшого виробництва; - Позапланові закупівлі;
 • 7. - Перевірка рахунків-фактур від постачальників; участь в планових ревізій і т.д. Відповідальність за отримання фабрикою максимального прибутку шляхом організації ритмічного збуту продукції, несе фахівець зі збуту. Він зобов'язаний по посадовій інструкції: - Забезпечувати реалізацію продукції меблевої фабрики; - Вести облік виконання договорів поставки і залишків нереалізованої продукції; - Здійснювати контроль за зберіганням готової продукції; - Передавати документи в бухгалтерію і т.д. Організація робіт складу готової продукції. Складське господарство забезпечує на меблевій фабриці транспортування, зберігання сировини, напівфабрикатів, готової продукції. Склад готової продукції знаходитися в межах виробничих приміщень. Схема технологічного процесу складування меблів: Готова продукція укладається на піддони, що зберігаються на стелажах. Стелажі стаціонарні і рухливі механізовані. При ручному організації праці готову продукцію зберігають на стаціонарних стелажах-підставках, стеллажахполках. Організація і технологія відпуску товару зі складу. Відпуск товарів зі складу - заключний етап складського технологічного процесу, який полягає у виконанні замовлень на що зберігаються на складі товари. Відпуск товарів зі складу на меблевій фабриці Біс-М передбачає виконання таких операцій: - прийом замовлення; - оформлення продажу для оптових торгових підприємств;
 • 8. - отборка товарів з місць зберігання; - комплектування замовлень і упаковка; - переміщення укомплектованих замовлень в зону навантаження; - навантаження. Склад здійснює товароснабжение своїх споживачів на основі замовлень, які здійснюють відправку, використовуючи автотранспортні засоби пересування. У Біс-М застосовуються автоматизовані системи передачі даних, що забезпечують пряму передачу даних і швидке отримання зворотної інформації. Прямий контакт споживача і співробітників складу забезпечує також усна передача замовлення по телефону. Оформлення продажу товарів зі складів меблевої фабрики здійснюється в залі товарних зразків і за ескізами. Документами, що оформляють відпуск товарів зі складу, є забірний лист, видаткова накладна. Виконання замовлення починається з отборки товарів з місць зберігання, підставою, для якої є відбірковий лист. У Біс-М використовує індивідуальний метод відбирання товарів - припускає індивідуальне обслуговування клієнта. Отборка товароа в Біс-М може бути як ручний, так і механізованої. Операції по отборке товарів для комплектування замовлень дуже трудомісткі і монотонні. Використання коштів оптичного сканування і різних ідентифікаційних кодів дозволяє скоротити витрати ручної праці і час виконання замовлення. Укомплектований замовлення обов'язково піддається перевірці, потім направляється на упаковку. Відібрані при комплектуванні замовлення товари поміщають у відповідну тару: спеціальні розбірні картонні ящики і плівковий матеріал. У кожну одиницю тари вкладається пакувальний лист.
 • 9. Завантажену тару маркують, пломбують і переміщують в автотранспорт, де ведеться облік сформованих партій товарів. Підготовлений до відправки товар переміщають в зону відвантаження. Відвантаження товарів зі складу - заключний етап складських операцій, завершальний процес виконання замовлень. Товари зі складу відпускаються для доставки на адресу покупця стосовно автотранспортні засоби пересування, в рідкісних випадках застосовуються перевезення залізничними шляхами. Відпуск товарів зі складу документально оформляється накладної, яка на торговому підприємстві є як прибутковим, так і видатковими товарним документом.