SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Інститут (факультет) Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і
міжнародного бізнесу
Кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних
відносин
Спеціальність 075 Маркетинг
Освітня програма Маркетинг
Конкурсна пропозиція 075.02 Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до дипломної роботи
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(рівень вищої освіти)
на тему Організація просування товарів та послуг на ринок
Виконав студент 4 курсу, групи БЕМ-917д
Ляшенко А.М.
(підпис, прізвище та ініціали)
Керівник Борзенко В.І.
(підпис, прізвище та ініціали)
Рецензент ГлізнуцаМ.Ю.
(підпис, прізвище та ініціали)
Нормоконтроль Косенко А.В.
(підпис, прізвище та ініціали)
Харків 2021
РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до 85 стор., 4рис., 17 табл., 50 джерел
Ключові слова: ОБ'ЄКТИ, ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ, РОЗРОБКА
СТРАТЕГІЇ, РОЗРОБКА, МАРКЕЙТІНГ, РЕКЛАМА, РЕКЛАМНА
СТРАТЕГІЯ
Мета дослідження: розробка маркетингових заходів щодо
вдосконалення товарів і послуг ТОВ "Біс-М».
У роботі розкрито теоретичні основи поняття просування товарів і
послуг на ринок, проведено аналіз діяльності підприємства, SWOT-аналіз,
аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Біс-М»., Запропонований
поетапний план для поліпшення конкурентоспроможності та поліпшення
загального стану на підприємстві.
РЕФЕРАТ
Пояснительная записка к 85 стр., 5рис., 17 табл., 50 источников
Ключевые слова: ОБЪЕКТЫ, ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ,
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ , РАЗРАБОТКА, МАРКЕЙТИНГ, РЕКЛАМА,
РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ
Цель исследования: разработка маркетинговых мероприятий по
совершенствованию товаров и услуг ТОВ»Бис-М»
В работе раскрыты теоретические основы понятия продвижения товаров
и услуг на рынок, проведен анализ деятельности предприятия, SWOT-анализ,
анализ финансового состояния предприятия ООО «Бис-М»., предложен
поэтапный план для улучшения конкурентоспособности и улучшения общего
состояния на предприятии.
ЗМІСТ
Вступ………………………………………………………………………4
1 Розробка стратегії просування товарів та послуг………………….…5
1.1 Поняття та елементи комплексу просування товарів та послуг на
ринок…………………………………………………………….…….5
1.2 Види та технологія формування стратегії просування товарів
та послуг…………………………………………………………...…10
1.3 Реклама, як один із елементів просування товарів та послуг на
ринок…………………………………………………………………..29
2 Аналіз виробнично-господарської діяльності
підприємства………………………………………………………….…..36
2.1 Організаційна стуктура та види діяльності
підприємства………………………………………………………….36
2.2 Основні напрямки діяльності та економічні показники
підприємства……………………………………………………….…43
2.3 Аналіз збутової діяльності
підприємства………………………………………………………..…51
3 Розробка заходів з просування товарів та послуг на
ринок…………………………………………………………………..…...55
3.1 Особливості та тенденції розвитку ринку товарів та
послуг……………………………………………………………..…...55
3.2 Аналіз характеристик продуктів і послуг та особливостей медіа
ринку……………………………………………………………….…..62
3.3 Розробка заходів по удосконаленню просування товарів і послуг та
економічна оцінка їх ефективності……………………………….….69
4 Охорона праці та навколишнього середовища…………………….….73
4.1.1Поняття охорони праці ……………………………………..73
4.1.2.Мета та основні задачі охорони праці …………………….73
4.1.3Шкідливі та небезпечні виробничі фактори та їх класифікація
…………………………………………………………………………...….75
4.2 Промислова санітарія:……………………………………….....79
4.2.1Мікроклімат виробничого приміщення ……………..………79
4.2.2Виробниче освітлення……………………………………..….79
4.2.3Шум та вібрація ………………………………………….……82
4.2.4.Випромінювання від екрану ЕОМ……………………………83
4.3Електробезпека …………………………………………………..83
4.4Пожежна безпека ………………………………………………...85
4.5Охорона навколишнього середовища ………………………….87
Висновки………………………………………………………………………89
Список джерел інформації……………………………………………………91
ВСТУП
Мало створити хороший товар, який буде відповідати всім вимогам
споживача, необхідно встановити на нього доступну ціну, і забезпечити його
доступність. Для успішної діяльності підприємства на ринку, необхідні -
налагоджені, регулярні, ефективні комунікації зі споживачами.
Нові умови ведення бізнесу вимагають введення нових розробок і
оцінки комунікативної політики просування.
Не так багато оцінок для ефективності маркетингових комунікацій.
Західні і вітчизняні фахівці вважають головною вимогою до компанії з
просування це професіоналізм і ефективність, які можено досягти при
стрімкому підході до вирішення завдання. Це грамматний підбір елементів –
це інструменти просування.
Для цього необхідно враховувати-знання і розуміння цільового товару,
ринку і безпосередньо цільового споживача.
Для оцінки програм забезпечення необхідний зворотній зв'язок -
реакція споживача на пропонуючи послуги і товар.
Метою підприємства - отримання максимального прибутку .І тому
необхідний комплекс рекламний послуг, які максимально наблизять до мети -
для цього необхідно розробити стратегію з просування фабрики «Біс-М» на
ринок, провезти аналіз маркетингової діяльності та розробити програму для
національного ринку.
Об'єкт дослідження - система просування торгової марки.
Предмет дослідження - стратегія просування фабрики меблів "Біс-М"
на ринок.

More Related Content

Similar to Пояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docx

Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості України
Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості УкраїниПропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості України
Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості УкраїниUIFuture
 
Презентация кафедры ПолтНТУ
Презентация кафедры ПолтНТУПрезентация кафедры ПолтНТУ
Презентация кафедры ПолтНТУTolya Dzherypa
 
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016cdecit
 
9 t l_2017_hlop
9 t l_2017_hlop9 t l_2017_hlop
9 t l_2017_hlop4book9kl
 
9 klas trudove_navchannja_lebedev_2017
9 klas trudove_navchannja_lebedev_20179 klas trudove_navchannja_lebedev_2017
9 klas trudove_navchannja_lebedev_2017Svinka Pepa
 
Trudove navchannia-9-klas-lebediev-2017
Trudove navchannia-9-klas-lebediev-2017Trudove navchannia-9-klas-lebediev-2017
Trudove navchannia-9-klas-lebediev-2017kreidaros1
 
Diplom Lagan
Diplom LaganDiplom Lagan
Diplom LaganOksana
 
Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності п...
Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності п...Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності п...
Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності п...ssuser6b7e921
 
Zbirnik materialiv
Zbirnik materialivZbirnik materialiv
Zbirnik materialivnauk viddil
 

Similar to Пояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docx (20)

Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості України
Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості УкраїниПропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості України
Пропозиції до плану першочергових дій з розвитку промисловості України
 
уп
упуп
уп
 
Презентация кафедры ПолтНТУ
Презентация кафедры ПолтНТУПрезентация кафедры ПолтНТУ
Презентация кафедры ПолтНТУ
 
Гринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга СтепанівнаГринькевич Ольга Степанівна
Гринькевич Ольга Степанівна
 
Ukrainian_degree6_project
Ukrainian_degree6_projectUkrainian_degree6_project
Ukrainian_degree6_project
 
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
 
економ під. бакалавр-2013
економ під. бакалавр-2013економ під. бакалавр-2013
економ під. бакалавр-2013
 
3 2 рнп
3 2 рнп3 2 рнп
3 2 рнп
 
Lecture 5 business plan
Lecture 5 business planLecture 5 business plan
Lecture 5 business plan
 
9 t l_2017_hlop
9 t l_2017_hlop9 t l_2017_hlop
9 t l_2017_hlop
 
9 klas trudove_navchannja_lebedev_2017
9 klas trudove_navchannja_lebedev_20179 klas trudove_navchannja_lebedev_2017
9 klas trudove_navchannja_lebedev_2017
 
Trudove navchannia-9-klas-lebediev-2017
Trudove navchannia-9-klas-lebediev-2017Trudove navchannia-9-klas-lebediev-2017
Trudove navchannia-9-klas-lebediev-2017
 
9
99
9
 
Diplom Lagan
Diplom LaganDiplom Lagan
Diplom Lagan
 
1
11
1
 
1
11
1
 
Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності п...
Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності п...Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності п...
Lyashenko diploma study part 2.1. Організаційна структура і види діяльності п...
 
бізнес адм 2013
бізнес адм 2013бізнес адм 2013
бізнес адм 2013
 
Zbirnik materialiv
Zbirnik materialivZbirnik materialiv
Zbirnik materialiv
 
Маркетинг
МаркетингМаркетинг
Маркетинг
 

More from ssuser6b7e921

Hazardous materials scenario.pptx
Hazardous materials scenario.pptxHazardous materials scenario.pptx
Hazardous materials scenario.pptxssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...ssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...ssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...ssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...ssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...ssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
Lyashenko diploma study part  2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docxLyashenko diploma study part  2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docxssuser6b7e921
 
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...ssuser6b7e921
 

More from ssuser6b7e921 (8)

Hazardous materials scenario.pptx
Hazardous materials scenario.pptxHazardous materials scenario.pptx
Hazardous materials scenario.pptx
 
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
Lyashenko diploma study part 3.1. Особливості та тенденції розвитку ринку тов...
 
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
Lyashenko diploma study part 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні по...
 
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
Lyashenko diploma study part 3.2. Аналіз характеристик продуктів і послуг та ...
 
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
Lyashenko diploma study part 1.2. Види та технологія формування стратегії про...
 
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
Lyashenko diploma study part 1.3. Реклама як один з елементів просування това...
 
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
Lyashenko diploma study part  2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docxLyashenko diploma study part  2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
Lyashenko diploma study part 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства.docx
 
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
Lyashenko diploma study part 1.1. Поняття та елементи комплексу просування то...
 

Пояснювальна записка, зміст і вступ до дипломною работи.docx

  • 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Інститут (факультет) Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Спеціальність 075 Маркетинг Освітня програма Маркетинг Конкурсна пропозиція 075.02 Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до дипломної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (рівень вищої освіти) на тему Організація просування товарів та послуг на ринок Виконав студент 4 курсу, групи БЕМ-917д Ляшенко А.М. (підпис, прізвище та ініціали) Керівник Борзенко В.І. (підпис, прізвище та ініціали) Рецензент ГлізнуцаМ.Ю. (підпис, прізвище та ініціали) Нормоконтроль Косенко А.В. (підпис, прізвище та ініціали) Харків 2021
  • 2. РЕФЕРАТ Пояснювальна записка до 85 стор., 4рис., 17 табл., 50 джерел Ключові слова: ОБ'ЄКТИ, ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ, РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ, РОЗРОБКА, МАРКЕЙТІНГ, РЕКЛАМА, РЕКЛАМНА СТРАТЕГІЯ Мета дослідження: розробка маркетингових заходів щодо вдосконалення товарів і послуг ТОВ "Біс-М». У роботі розкрито теоретичні основи поняття просування товарів і послуг на ринок, проведено аналіз діяльності підприємства, SWOT-аналіз, аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Біс-М»., Запропонований поетапний план для поліпшення конкурентоспроможності та поліпшення загального стану на підприємстві.
  • 3. РЕФЕРАТ Пояснительная записка к 85 стр., 5рис., 17 табл., 50 источников Ключевые слова: ОБЪЕКТЫ, ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ, РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ , РАЗРАБОТКА, МАРКЕЙТИНГ, РЕКЛАМА, РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ Цель исследования: разработка маркетинговых мероприятий по совершенствованию товаров и услуг ТОВ»Бис-М» В работе раскрыты теоретические основы понятия продвижения товаров и услуг на рынок, проведен анализ деятельности предприятия, SWOT-анализ, анализ финансового состояния предприятия ООО «Бис-М»., предложен поэтапный план для улучшения конкурентоспособности и улучшения общего состояния на предприятии.
  • 4. ЗМІСТ Вступ………………………………………………………………………4 1 Розробка стратегії просування товарів та послуг………………….…5 1.1 Поняття та елементи комплексу просування товарів та послуг на ринок…………………………………………………………….…….5 1.2 Види та технологія формування стратегії просування товарів та послуг…………………………………………………………...…10 1.3 Реклама, як один із елементів просування товарів та послуг на ринок…………………………………………………………………..29 2 Аналіз виробнично-господарської діяльності підприємства………………………………………………………….…..36 2.1 Організаційна стуктура та види діяльності підприємства………………………………………………………….36 2.2 Основні напрямки діяльності та економічні показники підприємства……………………………………………………….…43 2.3 Аналіз збутової діяльності підприємства………………………………………………………..…51 3 Розробка заходів з просування товарів та послуг на ринок…………………………………………………………………..…...55 3.1 Особливості та тенденції розвитку ринку товарів та послуг……………………………………………………………..…...55 3.2 Аналіз характеристик продуктів і послуг та особливостей медіа ринку……………………………………………………………….…..62 3.3 Розробка заходів по удосконаленню просування товарів і послуг та економічна оцінка їх ефективності……………………………….….69 4 Охорона праці та навколишнього середовища…………………….….73 4.1.1Поняття охорони праці ……………………………………..73 4.1.2.Мета та основні задачі охорони праці …………………….73
  • 5. 4.1.3Шкідливі та небезпечні виробничі фактори та їх класифікація …………………………………………………………………………...….75 4.2 Промислова санітарія:……………………………………….....79 4.2.1Мікроклімат виробничого приміщення ……………..………79 4.2.2Виробниче освітлення……………………………………..….79 4.2.3Шум та вібрація ………………………………………….……82 4.2.4.Випромінювання від екрану ЕОМ……………………………83 4.3Електробезпека …………………………………………………..83 4.4Пожежна безпека ………………………………………………...85 4.5Охорона навколишнього середовища ………………………….87 Висновки………………………………………………………………………89 Список джерел інформації……………………………………………………91
  • 6. ВСТУП Мало створити хороший товар, який буде відповідати всім вимогам споживача, необхідно встановити на нього доступну ціну, і забезпечити його доступність. Для успішної діяльності підприємства на ринку, необхідні - налагоджені, регулярні, ефективні комунікації зі споживачами. Нові умови ведення бізнесу вимагають введення нових розробок і оцінки комунікативної політики просування. Не так багато оцінок для ефективності маркетингових комунікацій. Західні і вітчизняні фахівці вважають головною вимогою до компанії з просування це професіоналізм і ефективність, які можено досягти при стрімкому підході до вирішення завдання. Це грамматний підбір елементів – це інструменти просування. Для цього необхідно враховувати-знання і розуміння цільового товару, ринку і безпосередньо цільового споживача. Для оцінки програм забезпечення необхідний зворотній зв'язок - реакція споживача на пропонуючи послуги і товар. Метою підприємства - отримання максимального прибутку .І тому необхідний комплекс рекламний послуг, які максимально наблизять до мети - для цього необхідно розробити стратегію з просування фабрики «Біс-М» на ринок, провезти аналіз маркетингової діяльності та розробити програму для національного ринку. Об'єкт дослідження - система просування торгової марки. Предмет дослідження - стратегія просування фабрики меблів "Біс-М" на ринок.