Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

서버리스에 람다 대해 알아보자 [이론편] - 1

Ad

.

Ad

.

Ad

2 E AC .
2 2 B2

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Bab 3
Bab 3
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 70 Ad
1 of 70 Ad

서버리스에 람다 대해 알아보자 [이론편] - 1

Download to read offline

비용절감의 아이콘-! AWS lambda와 함께하는 인프라관리 뽕맞는 재밌는 이야기-!
튜토리얼은 없지만! 튜토리얼을 하고싶게 만들어는 드리지! ay-!

비용절감의 아이콘-! AWS lambda와 함께하는 인프라관리 뽕맞는 재밌는 이야기-!
튜토리얼은 없지만! 튜토리얼을 하고싶게 만들어는 드리지! ay-!

More Related Content

서버리스에 람다 대해 알아보자 [이론편] - 1

 1. 1. .
 2. 2. .
 3. 3. 2 E AC . 2 2 B2
 4. 4. ! - ! - ! -. ! - ! - ! !
 5. 5. , -!
 6. 6. 1 2 3 0 .
 7. 7. C ( D ) C : E ! 2 !
 8. 8. , .
 9. 9. ? . .
 10. 10. 0 . , 1 . ,
 11. 11. , .
 12. 12. 9 % .
 13. 13. , ( ) !
 14. 14. . - . ? . ?
 15. 15. 2
 16. 16. 4 657 7 7 ! 2 8 8 3 , 2 - ! ! ! ! ! 2 1 -
 17. 17. !!! .!!!
 18. 18. C E D C E D C E ! ! ! ! D C D 1 2 AB 3 4 !!
 19. 19. A.Z -A,B , . 똑같은 프로젝트 Bucket S3 CDN ELB(ALB) Monolithic Server Session Stroage Service DB
 20. 20. . ) ( A.Z -A,B 똑같은 프로젝트 Bucket S3 CDN ELB(ALB) Monolithic Server Session Stroage Service DB
 21. 21. ( ( ) N T e t e e g g e 11 i i o O ~ jj i 20 e ~ e . i d i i c a 25/ i i R s e ! b i 4E 3BD 4 7 6F C O j i C I O v S ~ i 20 819 l ~ s i 20 819 2D B 0 L e l i , S oo i o l h i 20 m i D E e m
 22. 22. .
 23. 23. - , , . ,
 24. 24. - - . . - . , -
 25. 25. ( )
 26. 26. . . , .
 27. 27. , (. ,. , ., .M S o L hL L M n i f )( . , m l ( , (. ,. , ., . o b Wo c nd ( d a Ac e a S
 28. 28. ,
 29. 29. ! ? !
 30. 30. )() N T e t e e g g e 11 i i o O ~ jj i 20 e ~ e . i d i i c a 25/ i i R s e ! b i 4E 3BD 4 7 6F C O j i C I O v S ~ i 20 819 l ~ s i 20 819 2D B 0 L e l i , S oo i o l h i 20 m i D E e m . )()
 31. 31. . )() N T e t e e g g e 11 i i o O ~ jj i 20 e ~ e . i d i i c a 25/ i i R s e ! b i 4E 3BD 4 7 6F C O j i C I O v S ~ i 20 819 l ~ s i 20 819 2D B 0 L e l i , S oo i o l h i 20 m i D E e m
 32. 32. B m L l E d . d P l 728342 a d o 728342 C E Ci P m 0 728342 ( g ~ 1 7 57 ) E 7686 d t 028342 l E b y d , 728342 b
 33. 33. . .
 34. 34. ( . ! )
 35. 35. ?,
 36. 36. , ,
 37. 37. . ,
 38. 38. . . , a .
 39. 39. ,
 40. 40. . r 4A6A8 8 R e g a r 54 1 8 B7 2 6A DB 8 P l S ( 2 C A G G a y C A sm ) s R t Wa r o e 32 . 2 r r P R . z , g a l f dg p g a u
 41. 41. ! !
 42. 42. .
 43. 43. )() ?
 44. 44. M ao , g ) ) P ( N T c c y c M M s l y c i p x / C B D M ( r , A ( A . ( - ( , ( A ( e dh g t D S cO v! u n
 45. 45. . !!!
 46. 46. . ) ( . ) ! -
 47. 47. i h h e M ! S . -, ,) M ( - c h
 48. 48. T T S ! )( I - . P E A R- . !
 49. 49. ,
 50. 50. 2 B E E n y T A mn y r tR e ( ad h b A b S lM ls ) 7 E D E I nl k n 5067 41b nl 3 i O 0 6 E p , E P n d T o u nic . 4E
 51. 51. ,
 52. 52. L A a S a D a S S B b , ,. B , ,. W
 53. 53. E . , C p C t p Wr p l u P z r o Gvm . - e S cs ( t p P n o Ai . , p Fd , e r t f a e n . A
 54. 54. E B ,R 22 C B L L C - . - S D BP a P . . . 2 C GA E F
 55. 55. m B ] s I io P Am t -, t s [I h p I ] i rmI i yD I I ] 99 9 89 : 4 . t b c / , , , , 2 2 A C
 56. 56. -, ” c y [ -,” S 4 : 8 : :9 ) ( ]I oms ” i 2 ) ( A A h oms :9 : 8 8 o h oms ” b D ts ” ]“ o P .] M t P / y e p r v P B
 57. 57. B I S 0 0 , P 0 S , P D 0A 0 . P - M ! A , 2 ) ( A
 58. 58. r c B r P r e c D r A L c v c A . ,- . . A c D r P SI D a y g SI D ! 2 2 )2 ( E IAG C , F E IAG
 59. 59. t C d Wb C :CC B C:D /C A/, /CD BC A D / / A A BB . C:0 / A A BB /C A/, C . C: C / A A BB 3 u h l[v g e r o S r M C s y y / LW J rnc T a m G] y y p i W l[v S
 60. 60. ? G ! ? K G? A
 61. 61. ., ,,
 62. 62. - & .
 63. 63. ! -

×