Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація кабінету_павлюк

960 views

Published on

Презентація роботи фізичного кабінету

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

презентація кабінету_павлюк

 1. 1. Педагогічна майстерня вчителя фізики Сокальської спеціалізованої школи І - ІІІ ст.№3
 2. 2. Кабінет фізики– це спеціально обладнаний навчально - методичний центр, який забезпечує високий естетичний і науково -дослідницький рівень викладання предмету, наукову організацію праці учнів і вчителя .
 3. 3. - Якісне та раціональне використання сучасних електронних педагогічних засобів. -Активізація пізнавальної діяльності учнів , що позитивно впливає не тільки на їх розум , а й на емоції. - Створення широких можливостей для самостійної роботи учнів. - Забезпечення міжпредметних зв'язків. Експериментальне та дослідницьке вивчення предмету. - Пробудження інтересу учнів до предмету. - Забезпечення безпеки учнів під час навчання.
 4. 4. Експерименталь - на лабораторія Навчально – методична база Матеріально- технічна база
 5. 5. Це приміщення, де розміщені всі основні прилади для проведен- ня фронтальних експериментів,основна література, документація, учнівські зошити.
 6. 6.  Робочі змінні стенди, які знайомлять учнів з темою уроку, новинками у техніці, інформують про фізика – ювіляра, допомагають підготувати повідомлення щодо вивченого на попередньому уроці матеріалу або стосовно теми, яку розпочали вивчати.
 7. 7. - Інформаційний стенд - Тематичні папки - Орієнтовні завдання - Графік проведення контрольних робіт - Завдання в папці, розміщені по темах згідно каталогу зз
 8. 8. Вони дають можливість швидко відшукати потрібну довідкову інформацію на уроці.
 9. 9. Портретна галерея визначних фізиків допомагає збагнути неповторність творчої особистості, повернутись назад у минуле, підвищити свій інтелектуальний рівень
 10. 10. Інформаційно – довідкова література, орієнтовні завдання для підготовки до екзамену за вибором та ЗНО
 11. 11. Скарбниця методичного досвіду:  методична література,  розробки нестандартних уроків та позакласних заходів та матеріали з досвіду роботи.
 12. 12. Роздатковий матеріл з фізики розміщений в папках по всіх темах згідно катологу. Сприяє самостійній роботі учнів. Тестові завдання дають можливість швидко перевірити успішність учнів.
 13. 13.  Дає можливість віднайти цікавий матеріал для підготовки вчителя до уроку, підібрати різні нестандартні задачі, підвищити інтелектуальний рівень вчителя та учнів.
 14. 14. Для кращого осмислення вивченого матеріалу використовую на уроках діафільми, кінофільми, презентації, перелік яких міститься в окремих картотеках.
 15. 15.  В кабінеті є також таблиці з більшості тем, які сприяють кращому розумінню матеріалу. Розміщені згідно каталогу.
 16. 16.  В кабінеті фізики проводяться всі лабораторні роботи згідно вимог програми. Всі роботи проводяться індивідуально, що сприяє кращому засвоєнню знань і розумінню фізичного процесу.
 17. 17. Технічне забезпечення кабінету дозволяє в повному обсязі провести лабораторний практикум, що сприяє кращому засвоєнню знань, формуванню дослідницьких якостей учнів. В кабінеті є в наявності всі друковані інструкції для успішного виконання роботи.
 18. 18. Сучасний навчальний процес – це процес співпраці педагога і учнів, який приносить хороші результати шляхом доцільного застосування інтерактивного, особистісно зорієнтованого та розвивального навчання з використанням комп’ютерних технологій.
 19. 19. Підготовка до конкурсів та олімпіад , написання наукових робіт, робота над проектами .
 20. 20. Сприяє розвитку пізнавальних навичок учнів, критичного мислення, вмінню конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, самоосвіті та самореалізації.
 21. 21. Це кращі реферати , прилади , виготовлені своїми руками, цікаві новини з техніки та фізики. Сприяють розвитку особистості, самовиявленню, професійній орієнтації , розширенню кругозору учнів.
 22. 22.  В кабінеті розміщений метеорологічний куточок, який дає учням можливість проводити спостереження, прогнозувати
 23. 23.  Знайомить учнів з картою зоряного неба, визначними подіями в астрономії, цікавими повідомленнями і рефератами , зробленими учнями.
 24. 24. Позакласна робота з предмета Кабінет фізики – центр проведення вікторин, конкурсів, круглих столів, КВК, предметних тижнів
 25. 25. Державна символіка. Стенд “ Українські фізики” розповідає про постаті, які зробили значний внесок у розвиток науки, їхні відкриття. Сприяють патріотичному вихованню учнів
 26. 26.  Естетичному вигляду кабінету сприяє озеленення, наявність тюлю на вікнах, ремонт кабінету.
 27. 27. 1. Паспорт кабінету. 2. Наказ про призначення завідувача кабінетом. 3. Акт про готовність кабінету. 4. Правила роботи кабінету. 5. Положення про кабінет. 6. План роботи кабінету. 7. Перспективний план розвитку кабінету. 8. Інструкція з охорони праці і безпеки життєдіяльності. 9. Журнал реєстрації інструктажів. 10. Посадові обов’язки завідувача кабінетом. 11. Календарно – тематичне планування. 12.Тематична картотека. 13. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. 14. Інвентарна книга.
 28. 28. Наявність правильно обладнаного навчального кабінету в школі сприяє: 1. Забезпеченню високого рівня викладання фізики. 2. Підвищенню ефективності праці та рівня навчальних досягнень учнів. 3. Прищепленню інтересу школярів до фізики та техніки. Правильній організації роботи кабінету допомагає комплексне використання всіх видів навчального обладнання, зокрема комп’ютерного.

×