Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Універсальна десяткова класифікація. Структура і властивості

850 views

Published on

УДК

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Універсальна десяткова класифікація. Структура і властивості

 1. 1. КЗК «Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенєва ЦБС Слобідського району м. Харкова 2017 Морозова Олена Віталіївна, завідувач відділу КіОЛ E-mail: elenamorozova.lib@gmail.com Тел.: 723-00-60
 2. 2. Сер Фре́нсіс Бе́кон (1561-1626) — англійський політик, державний діяч, вчений, філософ і есеїст. У основу класифікації наук Ф. Бекон поклав три різні здібності людини пам'ять, уяву та розум. Відповідно всі знання розділялися на 3 частини: Філософія - результат діяльності розуму або науки Поезія - продукт уяви. Історія - продукт пам'яті. Ме́лвіл Дьюї (1851-1931) - американський бібліотекар та бібліограф. У 1876 році він запропонував систематизувати бібліотечні фонди на основі десяткової класифікації ідей і понять. Бельгійскі бібліографи Поль Отле та Анрі Лафонтен вперше оприлюднили Універсальну десяткову класифікацію у 1897 р.
 3. 3. 4 У 1997 р. Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» придбала ліцензію Консорціуму УДК на переклад, видання і розповсюдження УДК українською мовою та стала ексклюзивним власником УДК в Україні. Універсальна десяткова класифікація (УДК) є інтелектуальною власністю міжнародної некомерційної організації "Консорціум УДК" (УДКК) (UDC Consortium, UDCC), що знаходиться у Нідерландах. Скорочені таблиці УДК онлайн
 4. 4. Користувачі УДК за країнами
 5. 5. Від 01 липня 2009 року набув чинності національний стандарт ДСТУ 6096:2009 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування«. Стандарт установлює правила ведення таблиць УДК та їхнього використання для індексування документів.
 6. 6. Структура УДК Універсальна десяткова класифікація (УДК) – це міжнародна класифікаційна система, що об'єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі. УДК представлено у вигляді таблиць. Допоміжні таблиці УДК - складова частина таблиць УДК, в яких визначено правила створення комбінованих індексів та спеціальні знаки, які застосовують у таблицях. В УДК допоміжними є таблиці загальних та спеціальних визначників, а також таблиці спеціальних знаків (символів) Основна таблиця УДК - таблиця УДК, що містить основні класи та сформовані на їхній основі комбіновані класи. Алфавітно-предметний покажчик - перелік за алфавітом основних понять, що входять до класів УДК, із зазначенням відповідного індексу.
 7. 7. 0 Загальний відділ 1 Філософія. Психологія 2 Релігія. Теологія 3 Суспільні науки 4 (резерв для майбутнього застосування) 5 Математика і природничі науки 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Фотографія. Музика. Ігри. Спорт 8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 9 Географія. Біографії. Історія ОСНОВНА ТАБЛИЦЯ
 8. 8. 0 Загальний клас 00 Загальні питання науки та культури 004 Комп’ютерна наука і технологія. 004.8 Штучний інтелект 004.83 Міркування 004.832 Рішення проблем 004.832.2 Пошук рішення 004.832.22 Представлення проблеми ПРИНЦИП ПОБУДОВИ КЛАСІВ УДК
 9. 9. ДОПОМІЖНІ ТАБЛИЦІ УДК • Таблиця 1а. Знаки з'єднання: приєднання +, поширення / • Таблиця 1b. Знаки відношення :, закріплення послідовності ::, групування [ ] Таблиця 1с/ 1k. Загальні визначники • Таблиця 1с. Загальні визначники мови =… • Таблиця 1d. Загальні визначники форми документів (0…) • Таблиця 1е. Загальні визначники місця (1/9) • Таблиця 1f. Загальниі визначники рас, етнічних груп та народів (=…) • Таблиця 1g. Загальні визначники часу “…” • Таблиця 1h. Запозичені нотації. Нотації не з УДК *, А/Я, A/Z • Таблиця 1k. Загальні визначники основних характеристик (властивостей, матеріалів, процесів, відношення, зв‘язків та дій, осіб) -0… • Спеціальні визначники -1/-9, .01/.09, '0/'9
 10. 10. Загальні визначники мови позначають мову або лінгвістичну форму документа, зміст якого виражено основним індексом УДК. Слугують джерелом для підрозділяння мов класів 811 „Мови”, 821 „Література окремими мовами” , Табл. І „Загальні визначники етнічних груп”: = 161.2 Українська мова (визначник) 811.161.2 Українська мова (предмет вивчення) 821.161.2 Українська література Шекспір У. Ромео та Джульєтта 821.111=161.2 Таблиця 1с. Загальні визначники мови =…
 11. 11. Таблиця 1d. Загальні визначники форми документів (0…) Позначають форму або вигляд документа. 37(03) Довідкові видання з педагогіки 37(07) Посібники для викладання, навчання та практичної підготовки з педагогіки 37(075) Підручники та навчальні посібники з педагогіки 37(076) Посібники для практичних занять та навчання з педагогіки Математика: підручник 51(075)
 12. 12. Таблиця 1е. Загальні визначники місця (1/9) Загальні визначники місця застосовуються для позначення географічного розташування, місцезнаходження предмета, вираженого основним індексом (1-2) Найнижчі адміністративні одиниці. Населені пункти (1-21) Муніципалітети. Міський... Міські райони (1-22) Селищні общини, округи. Сільський… Сільські райони (1-25) Центри штатів, областей. Адміністративні центри, столиці держав (477) Україна (477-25) Столиця України - Київ (477.54) Харківська область (477.54-25) Місто Харків (477.54-21) Міста Харківської області (477.54-21Мерефа) Місто Мерефа (477.54-22Занки) Село Занки Харківської області Історія України 94(477)
 13. 13. Таблиця 1f. Загальні визначники рас, етнічних груп та народів (=…) Утворюються із загальних визначників мов (Табл. 1с) за допомогою розміщення їх у круглих дужках =111 Англійська мова (=111) Англійці =161.2 Українська мова (=161.2) Українці =133.1 Французька мова (=133.1) Французи Український фольклор 398(=161.2)
 14. 14. Таблиця 1g. Загальні визначники часу “…” "1" Друге тисячоліття нашої ери. 2-ге тисячоліття н. е. "11" Дванадцяте століття нашої ери. XІI ст. "143" Тридцяті роки п'ятнадцятого століття нашої ери. 30-ті роки XV ст. "1918" Тисяча дев’ятсот вісімнадцятий рік "1939/1945 " Період з 1939 по 1945 роки Історія України ХХ ст. 94(477) "19" Історія зарубіжних країн періоду Другої світової війни 94(100) "1939/1945"
 15. 15. Таблиця 1h. Запозичені нотації. Нотації не з УДК *, А/Я За допомогою зірочки * (астериска) до індексу УДК приєднуються нотації (не з УДК) у вигляді літер, слова, знака, числа, номера тощо, запозичених з інших джерел. Такі нотації використовуються для деталізації теми, а зірочка дає змогу відокремити їх від індексів УДК. Математика: підручник для 8 кл. 51(075)*кл8 Шевченко Т.Г. Катерина: поема 821.161.2Шев7Катерина
 16. 16. Таблиця 1k. Загальні визначники основних характеристик (властивостей, матеріалів, процесів, відношення, зв’язків та дій, осіб) -0… -02 властивості Позначають загальні властивості, атрибути або ознаки об'єктів та суб'єктів. Інноваційна педагогіка 37.013.3-027.31 -03 матеріали Використовуються для позначення матеріалів або складників, з яких виготовлені предмети. Визначники -03 застосовуються в усіх розділах УДК, якщо аспект матеріалу є другорядною характеристикою предмета у змісті документа. Посіпаки: водяна розмальовка 087.5:741.021.33-032.25 -04 процеси, відношення та дії Позначають зв’язки між поняттями і процеси, дії та операції в будь-якій галузі. Збереження археологічних пам‘яток 904-049.34 -05 особи та характеристики осіб Позначають зайнятих або пов’язаних з чимось осіб та їхні характеристики. Виховання дітей дошкільного віку 37.015.31-053.4
 17. 17. Спеціальні визначники Мають обмежену сферу призначення; застосовують для позначення характерної деталізації в межах розділів, де їх наведено. Характерними знаками є: -1/-9 дефіс .01/.09 крапка нуль ’ апостроф Позначені вертикальною чорною рискою на берегах таблиць так, щоб їх можна було легко знайти. 82-1/-9 Літературні форми. Жанри 82-1 Поезія. Поеми. Вірші 82-12 Поетична драматургія 82-13 Епічна поезія 82-132 Комічні епоси. Героїко-комічні поеми 82-14 Лірична поезія Українська лірична поезія 821.161.2-14
 18. 18. Приєднання + (плюс) Застосовується для з’єднання як основних індексів, так і визначників Педагогіка та психологія 37+159.9 Поширення / (навкісна риска) З’єднання діапазону класів. Відбувається злиття кількох загальних або окремих понять, які йдуть одне за одним, у загальне. Каталоги 017/019 Відношення : (двокрапка) З’єднує між собою індекси двох понять, взаємозв’язаних по суті. Комп’ютеризація освіти 37:004 Подвійне відношення :: (подвійна двокрапка) Закріплює певний порядок двох і більш компонентів у індексі, що робить його необоротним. Групування [...] (квадратні дужки) За квадратні дужки виносять визначники, що є загальними для двох і більше індексів, а також виносять індекс, який повторюється. Фізична культура у початковій школі: метод. посібник 373.3.016:796](072) Таблиця 1а. Знаки з'єднання : приєднання +, поширення / Таблиця 1b. Знаки відношення : , закріплення послідовності :: , групування [
 19. 19. АЛФАВІТНО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК АПП — це словник УДК, формальний перелік усіх понять або назв предметів незалежно від ієрархії, без урахування важливості понять, відображених у таблицях. Більшість термінів у покажчику, як правило, уточнюють аспектами (підрубриками), що вказують на належність певного терміна до того чи іншого розділу УДК. Аспекти наводять у дужках після терміна.
 20. 20. Дякую за увагу! У презентації використані матеріали з сайтів Книжкової палати України ім. Івана Федорова та Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського

×