Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Razni zadaci za četvrtake 2

Vežbamo

 • Be the first to comment

Razni zadaci za četvrtake 2

 1. 1. 1. 101 ∙ 998 = 7 384 ∙ 458 = 1335 ∙ 257 = 5 228 ∙ 43 = 4 251∙ 37 = 190 925 : 35 = 28 224 : 12 = 6 888 : 123 = 40 165 : 29 = 13 356 : 42 =
 2. 2. 100 798 3 381 872 343 095 224 804 157 287 5 455 2 352 56 1 385 318
 3. 3. 2. (495 ∙ 5 + 2 058 340) : 5 = 3. Троструку вредност броја 4 567 умањи за четвртину броја 1 256.
 4. 4. ( 495 ∙ 5 + 2 058 340) : 5 = = ( 2 475 + 2 058 340) : 5 = 412 163 ( 3 ∙ 4567) – ( 1256 : 4 ) = = 13 701 – 314 = 13 387
 5. 5. 4. a : 12 – 108 = 1 326 5 386 – 3 720 : b = 4 766
 6. 6. а : 12 – 108 = 1 326 a : 12 = 1 326 + 108 a : 12 = 1 434 a = 1 434 ∙ 12 a = 17 208 5 386 – 3 720 : b = 4 766 3 720 : b = 5 386 – 4 766 3 720 : b = 620 b= 3 720 : 620 = 6
 7. 7. 5. Израчунај површину коцке ивице 9cm.
 8. 8. P = 6 ∙ a ∙ a P = 6 ∙ ( 9 ∙ 9 ) P = 6 ∙ 81 P = 486cm²
 9. 9. 6. За колико ће се повећати површина коцке чији је збир ивица једне стране 36cm ако ивицу повећамо за 3cm?
 10. 10. a = 36 : 4 а = 9cm a (нове коцке) = 9 + 3 = 12cm P1 = 6 ∙ ( a ∙ a ) P1 = 6 ∙ ( 9 ∙ 9 ) P1 = 6 ∙ 81 P1 = 486cm² P2 = 6 ∙ ( 12 ∙ 12 ) P2 = 6 ∙ 144 P2 = 864cm² 864 – 486 = 378cm²
 11. 11. 7. Странице једног квадра су 28cm, 12cm, 8cm, а другог 4 пута мање. За колико се разликују њихове површине ?
 12. 12. a = 28cm b = 12cm c = 8cm a = 28 : 4 = 7 b = 12 : 4 = 3 c = 8 : 4 = 2 P1 = 2 ∙ ( ac + bc + ab ) P1 = 2 ∙ ( 28 ∙ 8 + 12 ∙ 8 + 28 ∙ 12 ) P1 = 2 ∙ ( 224 + 96 + 336 ) P1 = 2 ∙ 656 P1 = 1 312cm² P2 = 2 ∙ ( 7 ∙ 2 + 3 ∙ 2 + 7 ∙ 3 ) P2 = 2 ∙ ( 14 + 6 + 21 ) P2 = 2 ∙ 41 P2 = 82cm² 1 312 – 82 = 1 230cm²

×