Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ZADACI
1. Pera ubere dnevno 500kg jabuka, a Ema 415kg. Brali su jabuke 15 dana.
Koliko kilograma jabuka je više ubrao Pera od Eme...
5. Osminu broja 112 320 podeli brojem 26, zatim uvećaj najvecim četvorocifrenim brojem .
6. Zbir brojeva 78 088 i 259 178 ...
JANJA ŠURLAN IV/3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Razni zadaci za četvrtake

Vežbamo matematiku

  • Be the first to comment

Razni zadaci za četvrtake

  1. 1. ZADACI
  2. 2. 1. Pera ubere dnevno 500kg jabuka, a Ema 415kg. Brali su jabuke 15 dana. Koliko kilograma jabuka je više ubrao Pera od Eme? 2. U školi je bilo 19 kutija sa po 100 komada kreda. Koliko sada ima kreda u školi kada je stiglo još 35 takvih kutija? 3. U robnu kuću je dopremljeno: 173 šešira, 296 beretki i 195 kačketa . Vrednost svake kape je 167 dinara. Koliko je ukupna vrednost robe? 4. Izračunaj : ( 234 + 168 ) ∙ 4 = 842 ∙ 75 – 642 ∙ 45 = 234 + 168 ∙ 4 = 6 ∙ 634 – 920 = ( 759 + 451 – 243 ) ∙ 43 = 3 168 ∙ 20 – 1 842 ∙ 11 = 131 ∙ 5 + 5 ∙ 276 + 396 ∙ 5 =
  3. 3. 5. Osminu broja 112 320 podeli brojem 26, zatim uvećaj najvecim četvorocifrenim brojem . 6. Zbir brojeva 78 088 i 259 178 umanji 369 puta, zatim uvećaj 5 puta . 7. Ispiši redom cifre: 1 , 2 , 3 , 4 , 5. Ne menjajuci njihov redosled, postavi znake: puta, podeljeno, plus i minus tako da dobiješ rezultat 10 . 8. Postavi zagrade tako da jednakosti budu tačne : 407 613 – 67 ∙ 308 : 5 = 77 399 5 ∙ 4 + 26 : 2 + 1 926 = 2 001 9. Izračunaj : 213 – 183 : 3 + 0 ∙ 45 – 28 : 28 = 12 213 : 59 + ( 5 472 : 3 – 999 ) = 512 ∙ 2 – 324 : 27 + 28 ∙ 33 =
  4. 4. JANJA ŠURLAN IV/3

×