Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Množenje i deljenje višecifrenim brojevima

Vežbamo

  • Be the first to comment

Množenje i deljenje višecifrenim brojevima

  1. 1.  38 425 * 73 =  732 789 * 247 =  965 230 * 1 459 =  234 * 256 =  1 499 680 * 16 =  130 356 * 42 =  3 278 250 * 325 =
  2. 2.  8 128 : 8 =  963 612 : 78 =  55 821 : 69 =  1 499 680 : 16 =  327 925 : 325 =  66 185 : 35 =  792 396 : 198 =  1 576 368 : 123 =
  3. 3. 1. Proizvod brojeva 13 356 i 42 umanji za količnik tih brojeva. 2. Ako avion predje 3 856km dnevno, koliko će preći za godinu dana? 3. Za 50 dana u fabrici se proizvede roba u vrednosti 1 235 050 dinara. Kolika je vrednost robe proizvedena za jedan dan? 4. Za koliko je proizvod brojeva 516 i 43 manji od proizvoda broje 612 i 357?
  4. 4. 5. Prodavac ima 845 zelenih paprika i 15 puta više crvenih. Sve je spakovao u 40 kutija. Koliko je bilo kutija paprika? 6. U jednom silosu ima 2 094t pšenice. U drugom ima 23 puta više, a u trećem 12 puta manje nego u prvom i drugom zajedno. Koliko je ukupno tona pšenice u sva tri silosa?
  5. 5. Stefan Jeremić IV/3

×