Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. 1 600 ∙ 100 =
100 ∙ 1 000 =
900 ∙ 10 000 =
530 ∙ 100 =
1325 ∙ 10 000 =
432 ∙ 1 000 =
4 789 ∙ 100 000 =
521 ∙ 10 =
2. Dat je broj 13 252. Odredi broj koji je:
a) 10 puta veći od njega
b) 100 puta veći od njega
c) 10 000 puta veći od njeg...
99 000 : 1 000 =
28 600 : 10 =
687 000 000 : 10 000 =
626 000 : 10 =
723 000 : 100 =
4. Izračunaj hiljaditi deo najmanjeg ...
Množenje i deljenje višecifrenog
broja jednocifrenim brojem
1. a) 5 281 ∙ 5 =
b) 33 435 ∙ 4 =
c) 341 241 ∙ 7 =
2. Koliko k...
4. a) 2 496 : 8 =
b) 73 200 : 5 =
c) 30 275 : 7 =
5. Odredi broj koji je 5 puta manji od 4 850.
6. Jedan avion za 4 sata p...
STEFAN JEREMIĆ IV/3
Množenje i deljenje
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Množenje i deljenje

Moženje i deljenje dekadnim jedinicama
Množenje i deljenje jednocifrenim brojem

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Množenje i deljenje

  1. 1. 1. 1 600 ∙ 100 = 100 ∙ 1 000 = 900 ∙ 10 000 = 530 ∙ 100 = 1325 ∙ 10 000 = 432 ∙ 1 000 = 4 789 ∙ 100 000 = 521 ∙ 10 =
  2. 2. 2. Dat je broj 13 252. Odredi broj koji je: a) 10 puta veći od njega b) 100 puta veći od njega c) 10 000 puta veći od njega 3. Izračunaj: 3 200 : 10 = 26 000 : 100 = 58 000 : 1 000 =
  3. 3. 99 000 : 1 000 = 28 600 : 10 = 687 000 000 : 10 000 = 626 000 : 10 = 723 000 : 100 = 4. Izračunaj hiljaditi deo najmanjeg šestocifrenog broja. 5. Izračunaj stoti deo zbira brojeva 436 000 i 25 000.
  4. 4. Množenje i deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem 1. a) 5 281 ∙ 5 = b) 33 435 ∙ 4 = c) 341 241 ∙ 7 = 2. Koliko košta televizor koji je plaćen u 6 rata, ako svaka rata iznosi 3 856 dinara? 3. Jedan topli sednvič košta 128 dinara, a pica 635 dinara. Marko treba da kupi 8 sendviča i 4 pice. Koliko mu je novca potrebno?
  5. 5. 4. a) 2 496 : 8 = b) 73 200 : 5 = c) 30 275 : 7 = 5. Odredi broj koji je 5 puta manji od 4 850. 6. Jedan avion za 4 sata preleti 4 600 km. Koliko preleti kilometara za 8 sati?
  6. 6. STEFAN JEREMIĆ IV/3

×