Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Зарубіжна література 7 клас

64,569 views

Published on

Тематичний і поточний контроль

Боднарчук Людмила Миколаївна, СЗОШ№5, вчитель зарубіжної літератури

Published in: Education
 • Be the first to comment

Зарубіжна література 7 клас

 1. 1. Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради Науково-методичний центр Кам’янець-Подільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики Боднарчук Людмила Миколаївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 7 КЛАС (Тематичний і поточний контроль) Кам’янець-Подільський - 2015
 2. 2. Боднарчук Людмила Миколаївна, вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики Рецензент: Соловйова Наталія Михайлівна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, вчитель-методист Кам’янець-Подільської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики, кандидат педагогічних наук Рекомендовано науково-методичною радою школи (протокол № 2 від 11.11.2015 р.) Посібник складений відповідно до чинної навчальної програми із зарубіжної літератури, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Мета створення цього посібника не тільки допомогти вчителеві провести контрольні роботи, але й у ході вивчення теми, завдяки тестовим завданням та літературним диктантам, провести поточний контроль з метою перевірки рівня підготовки учнів з вивченого матеріалу. Посібник призначений для вчителів зарубіжної літератури. 2
 3. 3. ВСТУП ОРИГІНАЛ І ПЕРЕКЛАД Тест 1. Чому ми вивчаємо твори зарубіжних письменників опосередковано, через перекладачів? А не маємо змоги дістати оригінал твору Б оригінальний текст можемо зрозуміти лише за умови знання мови В замало часу для вивчення того чи іншого твору 2. Як називається література, що належить будь-якому народові? А рідна Б світова В національна 3. Що таке оригінал? А художній твір, з якого здійснюється переклад Б текст, створений мовою, якою володіє і яку обрав автор В текст, відтворений засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми 4. Що таке переклад? А передача змісту усного висловлювання чи писемного тексту засобами іншої мови Б художній твір, з якого здійснюється переклад В різновид літературної творчості 5. Хто такий перекладач? А автор оригінального художнього твору Б знавець тої чи іншої іноземної мови В людина, яка здійснює переклад тексту з однієї мови на іншу 6. Які ви знаєте види перекладу за відповідністю оригіналу? А власне переклад, переспів, адаптація, переробка, наслідування, інтерпретація 3
 4. 4. Б усний, письмовий В літературний, технічний, юридичний, економічний 7. Які ви знаєте види перекладів за якістю перекладу? А дослівний, вільний, художній Б прямий, з мови посередника, автоматичний (механічний) В усний, письмовий 8. У якій біблійній історії розповідається про непорозуміння людей через багатомовність? А про створення світу Б про Вавилонську вежу В у Посланні до Корінтян 9. Яку книгу переклали першою? А Біблію Б Псалтир В Євангеліє 10. Хто започаткував перекладацьку традицію в Київській Русі? А ченці-переписувачі Б митрополит Іларіон В Кирило і Мефодій. 11. Як називається вірш, написаний за мотивами поетичного твору іншого автора, що наслідує оригінал, але відмінний від нього порушенням оригінального ритму, будови оригіналу або зміненою авторською ідеєю? А переспів Б інтерпретація В переклад 12. Імені кого у 1972 році заснована щорічна літературна премія, що присуджується за найкращі художні переклади українською мовою? А імені Максима Рильського Б імені Івана Франка В імені Миколи Вороного 4
 5. 5. БИЛИНИ І БАЛАДИ БИЛИНИ І БАЛАДИ Тест 1 1. Коли виникла Київська Русь? А на рубежі VІІІ-ІX століть Б на рубежі ІX-X століть В на рубежі XІ-XІІ століть 2. За правління кого Київська Русь досягла найбільшого розквіту? А князя Олега Б князя Володимира Великого В князя Ярослава Мудрого 3. Хто поклав край існуванню Київської Русі та незалежності давньоруських князів? А кримський хан та його війська Б монгольська навала хана Батия В турецько-татарське військо 4. Що таке билина? А ліро-епічний жанр усної народної творчості з динамічним сюжетом, з трагічною, часто фантастичною розв’язкою Б фольклорна епічна пісня історико-героїчного та соціально-побутового змісту про воїнів-богатирів, героїв та їхні подвиги В це жанр ліро-епічної поезії фантастичного, історико-героїчного або соціально-побутового змісту з драматичним сюжетом 5. Яка власне народна назва билини? А биль 5
 6. 6. Б старина В небилиця 6. Хто і коли вперше ввів термін «билина»? А у 1838 році, збирач фольклору М.Козарин Б у 1839 році, збирач фольклору П.Сахаров В у 1940 році, збирач фольклору В.Буслаєв 7. Що чи кого оспівував народ у билинах? А оспівував життя князів Б оспівував історичні події В оспівував героїчні діяння захисників рідної землі 8. Під акомпанемент якого музичного інструменту виконувалися билини? А бандури Б ліри В гуслів 9. Яка будова билин? А заспів, зачин, основна частина, кінцівка Б зачин, основна частина, кінцівка В заспів, основна частина, кінцівка 10. Які засоби художньої виразності найчастіше зустрічаються у билинах? А постійні епітети, гіперболи, порівняння Б метафори, риторичні запитання, порівняння В гіперболи, антитези, постійні епітети 11. Які цикли билин є найбільш відомими та значними за обсягом? А Київський та Чернігівський Б Київський та Новгородський В Чернігівський та Новгородський 12. Яких богатирів найбільше оспівували у билинах? А Садка, Альошу Поповича, Василя Буслаєва Б Альошу Поповича, Іллю Муромця, Добриню В Іллю Муромця, Садка, Гліба Володієвича 6
 7. 7. «ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ І СОЛОВІЙ-РОЗБІЙНИК» Тест 2 1. З якого села родом Ілля Муромець? А Карачев Б Карачарово В Карачаєвськ 2. З яким проханням звертається Ілля Муромець перед тим, як покинути рідну домівку? А просить дозволу покинути дім Б просить благословити на похід В просить допомогти йому зібратися у дорогу 3. Під яким містом Ілля Муромець зустрів силу-силенну ворогів? А Київ Б Ярославль В Чернігів 4. Якою була чисельність ворога? А сорок тисяч Б п’ятдесят тисяч В сто сорок тисяч 5. За допомогою якої зброї Ілля Муромець розправився з ворогом? А рушниця Б спис В меч 6. Чому Ілля Муромець не вбив татарських царевичів? А захотів узяти викуп за їхнє життя 7
 8. 8. Б щоб вони вдома розповіли, що Русь оберігають богатирі В пожалів матір татарських царевичів 7. Яку посаду пропонували Іллі Муромцю в Чернігові? А воєводи Б воїна в князівському полку В радника при чернігівському князеві 8. Скільки років ніхто не користувався прямоїжджою дорогою з Чернігова до Києва? А сім років Б п’ятнадцять років В тридцять років 9. На скількох дубах сидить Соловій-Розбійник? А на трьох Б на семи В на дев’яти 10. Де Ілля Муромець зустрів Соловія-Розбійника? А у чистому полі Б біля річки Смородинки В в Бринських лісах 11. Яке поранення отримав Соловій-Розбійник? А Ілля Муромець поранив йому праве око Б отримав поранення правого плеча В богатир поранив його в праву ногу 12. Яка зброя допомогла Іллі Муромцю приборкати Соловія-Розбійника? А лук та стріла Б меч В спис 8
 9. 9. Літературний диктант 1 1. Назва села, звідки родом був Ілля. 2. Як звали батька героя? 3. Ким він був? 4. Скільки років сидів Ілля сидячки? 5. Хто зцілив героя? 6. Що дали випити Іллі старці? 7. Що відчув у серці Ілля? 8. «Смерть тобі в … не написана» (у чому?) 9. Кого мав купити собі герой? 10. Скільки місяців мав годувати тварину білою пшеницею? 11. У чому герой мав тричі викачувати жеребчика? 12. Які дерева повирубував Ілля на полі? Літературний диктант 2 1. Ілля Муромець вирішив поїхати у… . 2. У матері і батька Ілля Муромець попросив… . 3. Під городом Черніговом богатир зустрів… . 4. Усіх ворогів убив, а трьох царевичів у … . 5. Чернігівці запропонували Іллі Муромцю стати … . 6. Ілля попросив у чернігівців показати … . 7. Дорога заросла лісами … . 8. На семи дубах сидить там … . 9. Соловій-Розбійник є символом … . 10.Ілля Муромець під’їхав до річки … . 11. Стріла попала Соловію-Розбійнику у … . 9
 10. 10. 12. Ілля приїхав у город Київ з метою … . «КОРОЛЬ ЛІР І ЙОГО ДОЧКИ» Тест 3 1. Балада «Король Лір і його дочки» - це? А староіталійська балада Б староанглійська балада В старофранцузька балада 2. Хто переклав народну баладу «Король Лір і його дочки»? А Леся Українка Б Тарас Шевченко В Іван Франко 3. Хто є героями старошотландських народних балад? А прості люди (селяни) Б королі, лорди та члени їхніх родин В богатирі, лицарі 4. Яким зображено життя короля у першій строфі балади? А він жив у повазі, славі, мав забезпечену державу Б він жив не дуже багато, бо любив воювати, на що і витрачав частину статку В він жив бідно, бо нещодавно програв велику битву і втратив свої багатства 5. Яке завдання дав король своїм дочкам? А приготувати для нього вишукану страву Б показати свою майстерність у музиці В ділами довести свою любов до нього 6. З якою метою старші дочки улещували батька? А бо він пообіцяв їм дорогоцінні подарунки Б бо він пообіцяв, що віддасть усе своє королівство В бо він пообіцяв, що видасть заміж за найбагатшого принца 7. Яку відповідь дала батькові наймолодша дочка? А завжди бути поруч і дарувати свою любов 10
 11. 11. Б виконувати свій дитячий обов’язок і бути послушною у всьому В піклуватися про нього лише тоді, коли він буде хворіти 8. Як вчинив король Лір із своєю наймолодшою дочкою? А приголубив і сказав, що любить її Б вигнав з королівства В перетворив на свою служницю 9. Де знайшла притулок та своє щастя Корделія? А в Англії Б у Франції В в Італії 10. Як поставилися старша і середуща дочки до батька, після того як він віддав їм своє королівство? А старша дочка забезпечила йому щасливе життя у старості Б середуща дочка забезпечила йому щасливе життя у старості В дочки вигнали свого батька з власного дому 11. Як Корделія виконала свій «дитячий обов’язок”? А дочка не пробачила батькові образи Б дочка прийняла батька з теплотою і любов’ю В дочка пробачила батька, але до себе його не взяла 12. Як закінчилося життя Корделії? А вона померла у глибокій старості Б вона померла у бою, захищаючи честь свого батька В вона померла молодою через невиліковну хворобу 11
 12. 12. «ЯК РОБІН ГУД СТАВ РОЗБІЙНИКОМ» Тест 4 1. Яких двох міст батько Робіна Гуда Х’ю Фітзу був головним лісничим? А Шервуда та Бернесдейля Б Брістоля і Лондона В Ноттінгема і Бігмінгема 2. Що найбільше подобалося робити маленькому Робу? А навчатися у місцевій школі Б допомагати матусі по господарству В блукати з батьком у лісі 3. Що було найбільшою радістю для Роба у довгі зимові вечори? А слухати розповіді батька про хороброго Зеленого Віллі-розбійника Б вирізувати стріли для свого лука В читати книги про лицарів 4. Ким мріяла бачити мати свого сина, коли він стане дорослим? А головним лісничим Шервудського і Бернесдейльського лісів Б значною особою при дворі короля в абатстві В найвідомішим і найвправнішим мисливцем у Локслі 5. Які чутки ходили про замок Хантінгдон? А що у цьому замку живуть привиди Б що законний граф Хантінгдона був Х’ю Фітзу В що там живе потворна королева, яка ховається від людей 6. Які ще два непримиренні вороги були у Робового батька? А шериф Бернесдейля і єпископ Брістоля 12
 13. 13. Б шериф Ноттінгема і єпископ Герфорда В шериф Герфорда і єпископ Ноттінгема 7. Хто надав притулок Робу та його матері, після того як Х’ю потрапив у в’язницю? А сквайр Джордж Геймвелл Б тітка Робіна В шериф Ноттінгема 8. Про що одного разу повідомив дядько Робові? А про те, що шериф оголосив змагання лучників Б про те, що віддає йому свій дім у спадок В про те, що він підняв повстання проти шерифа, який колись образив Роба та його батьків 9. Куди вирушив одного дня Робі з Локслі? А у Дербі Б у Ноттінгем В у Шервурд 10. Скільки лучників брало участь у змаганнях? А п’ятнадцять лучників Б двадцять лучників В сто лучників 11. Чому Робін Гуд хоче перемогти у цих змаганнях? А бо дуже хоче стати королівським лісничим Б бо хоче, щоб його прийняли до ватаги розбійників В бо хоче помститися шерифові, поглузувавши з нього 12. Чий це опис: «Серед них впадав у око жалюгідний на вигляд жебрак, одягнений у лахміття, із засмаглими до чорного обдряпаними обличчям та руками. Копицю рудого волосся прикривав каптур, дуже схожий на ті, які носять ченці»? А Вілл Стютлі Б Робін Гуд В Зелений Віллі 13
 14. 14. Літературний диктант 1 1. Героя англійських балад, славетного борця за справедливість, захисника усіх пригноблених і бідних звали … . 2. Ім’я Робін Гуд перекладається як … . 3. Про Робіна Гуда існує близько …. балад. 4. Найкраще Робін Гуд умів … 5. Ліс, де жили і переховувалися Робін Гуд з ватагою називався … . 6. Кохану дівчину Робіна Гуда звали … . 7. Робіна Гуда прийняли до ватаги розбійників за умови … . 8. Слово «лицар» означає … . 9. Друзів-побратимів Робіна Гуда називали так … . 10. Ворогів Робіна Гуда називали так … . 11. Найкращому лучникові у Ноттінгемі вручили … . 12. День Робіна Гуда англійці святкують … . Літературний диктант 2 1. У якій країні відбуваються події? 2. Чому було заборонено полювати у лісах простим людям? 3. Як називалися найбільші королівські заповідники? 4. Ким працював батько Робіна Гуда? 5. У якому місті народився Робін? 6. Чого навчала у дитинстві мати свого сина? 7. З ким товаришував Робін Гуд? 8. Яке нещастя сталося із сім’єю Х’ю Фітзу? 9. Яка доля батьків Робіна Гуда? 10. Чому Робін Гуд пішов до Ноттінгема? 11. Чому Робін увійшов у місто жебраком? 12.Який подарунок зробила ватага розбійників Робові, коли він прийшов до них? 14
 15. 15. ФРІДРІХ ШИЛЛЕР Тест 1 1. Коли народився відомий письменник Фрідріх Шиллер? А 10 вересня 1759 року Б 10 жовтня 1759 року В 10 листопада 1759 2. У якому місті та країні народився письменник? А у м.Марбах, Німеччина Б у м.Мангейм, Німеччина В у м.Вюртемберг, Німеччина 3. У якій родині народився Фрідріх Шиллер? А у родині вчителя Б у родині військового фельдшера В у родині інженера 4. Ким мріяв стати Фрідріх? А священиком Б лікарем В учителем 5. У якій школі навчався хлопець. А нормальній Б латинській В приватній 6. Де навчався Ф.Шиллер після школи? А у педагогічному університеті Б у медичному інституті 15
 16. 16. В у військовій академії 7. Ким працював Ф.Шиллер після закінчення навчання? А полковим лікарем у м.Штудгарті Б учителем іноземної мови у школі В інженером у конструкторському бюро 8. Як називається перша драма, яку опублікував Ф.Шиллер? А «Розбійники» Б «Козаки» В «Славні лицарі» 9. Хто був багато років найкращим другом Ф.Шиллера? А Роберт Льюїс Стівенсон Б Йоганн Вольфганг Гете В Адам Міцкевич 10. З якою хворобою більшу частину свого життя боровся письменник? А хвороба серця Б сухоти В туберкульоз кісток 11. Коли помер письменник? А 9 березня 1805 року Б 9 квітня 1805 року В 9 травня 1805 року 12. Хто був першим перекладачем поезій Ф.Шиллера українською мовою? А Й. Левицький Б П.Куліш В Б. Грінченко 16
 17. 17. Тест 2 1. Де відбуваються події балади? А при дворі короля Франциска, у звіринці Б при дворі короля Фердінанда, у звіринці В при дворі короля Людвіга, у звіринці 2. Чому зібралися тут придворні? А чекали на змагання лучників Б чекали на грища й забави В чекали на змагання з кінного спорту 3. Які хижаки виходять на арену по знаку короля? А лев, тигр, два леопарди Б два леви, тигр та леопард В лев, два тигри та леопард 4. Як ведуть себе звірі? А вони агресивні Б вони спокійні В вони ніяк не реагують на публіку 5. З ким порівнює автор лева? А з лицарем Б з королем В з вельможами 6. Як називається глузлива красуня у баладі? 17
 18. 18. А Корделія Б Регана В Кунігунда 7. Чи випадково рукавичка впала у звіринець? А так, випадково Б ні, її кинули навмисне 8. Як ви гадаєте, слова красуні – це? А прохання Б наказ В заклик до випробування 9. Чи міг лицар відмовитися підняти рукавичку дами серця? А так, бо це небезпечно для життя Б ні, бо це справа честі 10. Як справився із завданням лицар? А він передумав забирати рукавичку, бо зрозумів небезпеку Б безстрашно збіг у звіринець і забрав рукавичку В хотів забрати рукавичку, але йому це не вдалося, бо звірі були агресивні 11. Чому король Франциск нічого не зробив для того, щоб зупинити Делоржа від небезпечного вчинку? А бо він не дорожив життям своїх підданих Б бо знав, що лицар його не послухає В тому що дама серця лицаря – це дочка короля 12. Чим закінчується балада? А лицар віддав рукавичку дамі серця і ще раз освідчився їй у коханні Б дама серця подякувала своєму лицарю за сміливий вчинок і нагородила його палким поцілунком В лицар кинув рукавичку дамі серця в обличчя і покинув її 18
 19. 19. АДАМ МІЦКЕВИЧ Тест 1 1. Коли народився відомий польський письменник Адам Міцкевич? А 24 грудня 1798 року Б 24 січня 1799 року В 24 лютого 1798 року 2. Де народився письменник? А на хуторі Заосся Б у місті Новогрудка В у місті Ковно 3. Якими виховував Микола Міцкевич своїх дітей? А чесними і добрими людьми Б патріотами та волелюбними В розумними та цілеспрямованими 4. У якому навчальному закладі навчався Адам Міцкевич? А у Каліфорнійському університеті Б у Віленському університеті В у Кембріджському університеті 5. Який факультет закінчив письменник? А фізико-математичний Б історико-філологічний В філософський 6. Ким працював А.Міцкевич після закінчення університету? А учителем латинської словесності Б учителем англійської мови 19
 20. 20. В учителем історії 7. Що сприяло формулюванню революційних поглядів поета? А спогади про те, як бідно жили його батьки Б бідність самого поета В бачив бідність та убогість народу, гнобленого царською владою 8. Як називається перша збірка Адама Міцкевича? А «Сонети» Б «Балади і романси» В «Кримські сонети» 9. За що поета вислали до Росії (у Петербург)? А за написання волелюбних віршів Б за агітацію людей до повстання В за участь у таємних зборах 10. У якій збірці А.Міцкевич відобразив свої враження від перебування на Україні? А «Українські сонети» Б «Балади і романси» В «Кримські сонети» 11. Коли помер великий польський поет? А 26 листопада 1855 року Б 26 листопада 1860 року В 26 листопада 1862 року 12.Де похований поет? А у Парижі, згодом прах перенесли у Краків Б у Кракові, згодом прах перенесли у Париж В у Парижі, згодом прах перенесли у Варшаву 20
 21. 21. Тест 2 1. У якому бору треба побувати, щоб побачити озеро Світязь? А Плужинськім Б Світязькім В Дрімучім 2. Що гуляє, за словами людей, біля озера у нічну пору? А мавки Б нечиста сила В русалки 3. Що можна почути нічної пори біля озера? А чарівну тиху мелодію Б стогін жіночий і брязкання зброї В моторошні крики диких звірів 4. Що лине над озером, коли вщухає «цей грізний гамір»? А сміх Б плач В молитва 5. Хто вирішив розгадати таємниці озера? А багатий пан Б селянський син В мужній воїн 6. У кого попросили дозволу на подорож рибалки? А у власника озера Б у місцевого пана В у Бога 7. Кого у свій невід спіймали рибалки? А величезну рибину Б блакитнооку жінку В золоту рибку 21
 22. 22. 8. Що стояло колись на місці озера? А місто Б село В королівство 9. Яка небезпека нависла над жителями міста? А епідемія холери Б наступ царя В засуха 10.Що найбільше тривожило князя, коли він зібрався у похід? А що у нього дуже маленьке військо Б що у нього дуже мало зброї В що вдома залишаться без захисту жінки і діти 11. Що, на думку людей, урятує їх від ганьби? А смерть Б втеча В золото 12.У що перетворилися дівчата й жінки? А у берізки Б у рибок В у квітки 22
 23. 23. РОБЕРТ ЛЬЮЇС СТІВЕНСОН Тест 1 1. Коли народився Роберт Льюїс Стівенсон? А 13 вересня 1850 року Б 13 жовтня 1850 року В 13 листопада 1850 року 2. У якому місті народився письменник? А в Единбурзі Б у Лондоні В у Парижі 3. Ким працював батько Роберта? А учителем Б лікарем В інженером 4. Де здобув освіту Роберт Льюїс Стівенсон? А у Віденському університеті Б в Единбурзькому університеті В в Оксфордському університеті 5. Яке звання отримав Роберт, склавши випускні іспити? А звання адвоката Б звання доктора філологічних наук В звання доктора медичних наук 6. Скільки років було Роберту, коли була надрукована його перша книга? А чотирнадцять Б п’ятнадцять 23
 24. 24. В шістнадцять 7. З якою хворобою боровся письменник усе своє життя? А з туберкульозом Б з хворобою серця В з хворобою очей 8. Хто така Франсес Матільда Осборн? А мати письменника Б дружина письменника В сестра письменника 9. Який твір приніс світову славу Роберту Льюїсу Стівенсону? А «Господар Баллантре» Б «Поселенці Сильверадо» В «Острів скарбів» 10. Чому Р.Л. Стівенсон вирішив придбати частинку землі на острові Уполу? А бо любив самотність Б бо там був хороший клімат В бо земля там коштувала дуже дешево 11. Коли помер письменник? А 3 грудня 1894 року Б 3 січня 1894 року В 3 лютого 1894 року 12. Де поховали друзі Роберта Льюїса Стівенсона? А біля самого моря Б недалеко від його будинку В на вершині гори 24
 25. 25. «ВЕРЕСОВИЙ ТРУНОК» Літературний диктант 1 1. Яким було життя пиктів до приходу завойовників? 2. Чому пикти «раділи долі своїй» і в «темних підземеллях»? 3. Як змінилося життя пиктів після вторгнення ворога? 4. Хто ж пішов війною проти пиктів? 5. Що таке трунок? 6. Хто такі броварі? 7. Чому король був похмурий? 8. Що турбувало його після винищення пиктів? 9. Де знайшов королівський слуга пиктів? 10.Чого вимагав від полонених король? 11.Що сказав старий пикт королю, щоб той йому повірив? 12.Що наказав зробити з полоненими король? 13.Чому старий пикт попросив спочатку стратити сина? 14. Як показано незламність старого пикта? 15.Чи отримав король рецепт чарівного напою? 16.Чи міг старий пикт вчинити інакше? 17.Чи переміг пиктів король, «знищивши до ноги»? 18.Якими рисами наділені маленькі пикти? 19.Чому у героїв немає імен? 20. Чим є вересовий трунок для пиктів? 21.Яка основна думка балади? 22.До якого типу балад віднесемо «Вересовий трунок»? 23.Яка тема балади? 24.Яка ідея балади? 25
 26. 26. Літературний диктант 2. 1. Який епітет використовує перекладач для трунку? 2. Який прийом використовує автор в уривку: Дививсь король на бранців, Сидячи у сідлі; Мовчки дивились на нього Ті броварі малі. …Глянули вниз і вгору Батько старий і син…? 3. У рядку балади «Немов горобчик цвіркнув» ужиті такі художні засоби… . 4. Синонімом до слова нурти є … . 5. «Хвилі злі» – це художній засіб… . 6. Яке означення використовує перекладач до слів гора і квіт? 7. Назвіть епітети, які є у творі. 8. Назвіть порівняння, які є у творі. 9. Наведіть приклади антитези в баладі. 10. Який композиційний прийом лежить в основі зображення образів останніх пиктів та короля з його васалами? 11. Що таке символ? 12. Які є символи у баладі? 26
 27. 27. ОЛЕКСАНДР ПУШКІН «ПІСНЯ ПРО ВІЩОГО ОЛЕГА» Літературний диктант 1 1. Збирається віщий …….. З …….. знов воювати. 2. Із військом своїм, в царгородській броні, Князь їде полями на …….. …….. 3. Із темного лісу …….. …….. Виходить назустріч поволі. 4. «Повідай, улюбленцю вічних богів, Чи скоро я землю ……..? 5. Чи скоро на радість моїх ворогів, Мене покладуть в ……..?» 6. «Хоч роки майбутні таяться в імлі, Та бачу я …….. твою на чолі. 7. Не відаєш ран ти у грізній броні. Бо є …….. у тебе в війні. 8. Його не лякає жорстока броня, Але від свого ти загинеш ……..» 9. «В стремено твоє вже не вступить нога, Нам час …….. навіки. 10. Добірного завжди давайте …….., Водою …….. напувайте». 11. «А де мій товариш, де кінь мій ……..?» – Промовив Олег своїм слугам. 12. І чує слова: на крутому горбі 27
 28. 28. Давно …….. знайшов він собі. 13. І голову …….. Олег похилив І думає: « Що ж чарування? 14. Носив мене б кінь до останнього дня!» І хоче він бачить …….. коня. 15. Ось їде …….. Олег до ріки, З ним гості його посивілі. 16. І бачить: коня благородні …….. Лежать на дніпровому схилі. 17. І, тихо ступивши на …….., Князь мовив: «Спи, друг одинокий!» 18. Із жовтого черепа тихо між тим …….. повзла домовинна. 19. Круг ніг його чорним кільцем обвилась, І крикнув зненацька …….. князь. 20. Схиляються гості над …….. в журбі, У келихах піняться вина; Князь Ігор і Ольга сидять на горбі; Хмільна бенкетує дружина. Літературний диктант 2 1. Куди їде князь Олег зі своїм військом? 2. Хто вийшов назустріч князеві? 3. Про що запитує князь «улюбленця вічних богів»? 4. Що пообіцяв у подарунок князь Олег волхву? 5. Що напророкував старий князеві? 6. Якою була реакція Олега на пророцтво? 7. Як Олег називав свого коня? 8. Як наказав князь слугам доглядати за конем? 9. Чому князь Олег згадує свого вірного товариша після чергового бою? 10. Про що повідомляють слуги князеві? 11. Що вирішує зробити Олег? 12. Що сталося з князем Олегом у кінці твору? 28
 29. 29. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 1 ВСТУП БИЛИНИ І БАЛАДИ Варіант 1 Початковий рівень Завдання за вибором однієї правильної відповіді. 1. Билини – це пісні, які містять: а) вигадані героїко-фантастичні оповіді; б) історично точні оповіді; в) художнє, образне відтворення історичних подій; г) розповіді про побутове життя. 2. Ілля Муромець приїхав до Києва з головною метою: а) служити великому князю Володимиру; б) служити своїй прекрасній дамі; в) захищати рідну землю й віру; г) похизуватися своєю силою, здобути багатство. 3. Робін Гуд у дитинстві найбільше любив: а) читати книги про лицарів; б) полювати разом з батьком на оленів; в) слухати розповіді матері про короля; г) блукати з батьком у лісі. 4. У баладі Ф. Шиллера «Рукавичка» показаний конфлікт між: а) лицарем і хижим звіром; б) особистою честю та коханням; в) лицарем і королем; г) лицарем і його суперником. 5. Образами-символами у баладі А.Міцкевича «Світязь» є: а) білі лілії, вода; б) вересовий напій, рожева квітка; в) рукавичка, лев; г) струнка береза, вода. 6. Чому старий пикт із балади Р.Л.Стівенсона «Вересовий трунок» не відкрив королю секрет вересового напою? а) просто не знав або забув його; б) хотів секрет дорого продати іншому королю; в) посоромився сина; г) вважав це зрадою власного народу. Середній рівень 1). Установіть відповідність між твором та героєм твору. 1. «Ілля Муромець і Соловій-Розбійник» а) безстрашний лицар. 2. «Рукавичка» б) хліборобський син, добрий молодець; 3. «Пісня про віщого Олега» в) жалюгідний на вигляд жебрак; 4. «Як Робін Гуд став розбійником» г) князь-войовник. 2) Фольклорна балада – це? Достатній рівень 1. Яка головна думка билини «Ілля Муромець і Соловій-Розбійник»? 29
 30. 30. 2. Охарактеризуйте образ наймолодшої дочки короля Ліра Корделії (балада «Король Лір і його дочки»). 3. Яка тема «Балади про вересовий трунок»? Високий рівень Напишіть твір «Втілення людських чеснот в образах героїв билин і балад». Варіант 2 Початковий рівень Завдання за вибором однієї правильної відповіді. 1. Билина складається із: а) вступу, основної частини й кінцівки; б) заспіву, розповіді про подію й кінцівки; в) розповіді про подію й моралі; г) зачину, розповіді про події й моралі. 2. Як Ілля Муромець переміг Соловія-Розбійника? а) збив стрілою з високого дуба; б) подолав у кулачному бою; в) засвистів голосніше за Соловія; г) подолав у бою на мечах. 3. Чому Робін Гуд прийшов на змагання лучників жебраком? а) бо його звинувачували у вбивстві і розшукували; б) бо він утік від свого дядька і боявся, що той його упізнає; в) він не хотів, щоб його побачила Маріан Фітцуолтер; г) бо він був злодієм, тому боявся, що його схоплять і посадять у в’язницю. 4. Навіщо красуня кинула рукавичку на арену (балада Ф. Шиллера «Рукавичка»)? а) щоб лицар довів своє кохання до неї; б) її примусив це зробити король; в) щоб привернути увагу принца; г) дама її не кидала, рукавичка впала випадково. 5. Що зробив король шотландський з пиктами (балада Р.Л. Стівенсона «Вересковий трунок»)? а) узяв у полон; б) знищив; в) виселив на інші землі; г) нагородив за відкриття секрету про вересовий трунок. 6. Від чого помер князь Олег ( О. Пушкін «Пісня про віщого Олега»)? а) від меча ворога; б) загинув під копитами вірного коня; в) від укусу гадюки; г) від руки зрадника. Середній рівень 1). Установіть відповідність між твором та героєм твору. 1. «Ілля Муромець і Соловій-Розбійник» а) славний боями князь; 2. «Рукавичка» б) засмагле обличчя, копиця рудого волосся; 3. «Пісня про віщого Олега» в) хліборобенко, славний козак. 4. «Як Робін Гуд став розбійником» г) сміливий лицар. 2). Билина – це? Достатній рівень 30
 31. 31. 1. Яка тема билини «Ілля Муромець і Соловій-Розбійник»? 2. Охарактеризуйте образ наймолодшої дочки короля Ліра Корделії (балада «Король Лір і його дочки»). 3. Яка основна думка «Балади про вересовий трунок»? Високий рівень Напишіть твір «Втілення людських чеснот в образах героїв билин і балад». ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ ВАЛЬТЕР СКОТТ Тест 1. У якому місті народився Вальтер Скотт? А у Лондоні Б в Единбурзі В у Франкфурті 2. Вальтер Скотт увійшов в історію літератури як? А найбільший англійський вигадник Б найкращий творець фантастичних творів В творець історичного роману 3. Якою дитиною народився Вальтер у батьків? А першою Б шостою В дев’ятою 4. У якій родині народився письменник? А у родині учителя Б у родині адвоката В у родині лікаря 5. Яку фізичну ваду мав Вальтер, перехворівши на поліомієліт? А кульгавість Б сліпоту В атрофію м’язів рук 31
 32. 32. 6. Де навчався В.Скотт? А в Оксфордському університеті Б у Віденському університеті В в Единбурзькому університеті 7. Ким працював Вальтер Скотт після закінчення вузу? А лікарем Б учителем В адвокатом 8. Чим займався В.Скотт у вільний від роботи час? А рибалив Б займався спортом В записував старовинні балади, народні пісні й перекази 9. Що було головним джерелом літературного натхнення для письменника? А подорожі рідним краєм Б фольклор та історія В спогади дитинства 10. Скільки романів написав Вальтер Скотт? А двадцять чотири Б двадцять шість В двадцять вісім 12. Де помер відомий англійський письменник? А у будинку своїх батьків в Единбурзі Б у своєму маєтку Ебботсфорд В у лікарні в Лондоні 32
 33. 33. РОМАН ВАЛЬТЕРА СКОТТА «АЙВЕНГО» Тест 1. Де відбуваються події у романі? А у Франції Б в Англії В в Італії 2. Яка подія відбулася після Гастінзької битви? А влада цілком перейшла до рук норманських дворян Б влада цілком перейшла до рук саксонської знаті В Річард І потрапив у полон 3. Як жилося англосаксам після того, як їхні землі завоював Вільгельм Норманський? А жити стало набагато краще Б життя не змінилося В жити стало ще важче 4. Яка доля спіткала Річарда І? А він перебував у полоні Б він був поранений в турнірі В його зрадила королева 5. Якою мовою розмовляли в замках і при дворі? А нормано – французькою 33
 34. 34. Б англійською В німецькою 6. Ким був Гурт, Беовульфів син, питомий раб Седріка Родервудського? А чабаном Б свинопасом В пастухом 7. Куди приїхав пріоре Еймере Жорвоський та лицар Бріан де Буагільбер? А у замок Седріка Сакса у Родервуд Б у замок Седріка Сакса в Брінкеворд В у замок Седріка Сакса в Компангерст 8. Чому Седрік Сакс дозволив євреєві Ісааку зайти до замку? А Ісаак був його другом Б Ісаак врятував Седріку Саксу життя В цього вимагав звичай 9. На захист кого виступив прочанин у замку Седріка Сакса? А Седріка Сакса Б Річарда І і його рицарів В Ордену Хрестоносців 10. Хто із присутніх у замку Седріка Сакса виступає запорукою честі Айвенго? А Ровена Б Седрік Сакс В Бріан де Буагільбер 11. Чому Бріан де Буагільбер ставиться вороже до Айвенго? А бо Айвенго переміг його на турнірі Б бо Айвенго його образив В бо Айвенго викрав його наречену 12. Хто врятував життя Ісааку? А Седрік Сакс Б Айвенго В Бріан де Буагільбер 13. Яка подія мала відбутися у Ешбі-де-ля-Зуш? А весілля принца Джона Б щорічний карнавал В турнір лицарів 14. Хто допомагає Айвенго придбати обладунки для участі в турнірі? А Седрік Сакс Б Ісаак В Річард І 15. Кому на турнірі призначалися місця, вистелені килимами та вишитими матеріями з подушками? А дамам і дворянам Б євреям В королю 16. Який подарунок має отримати переможець турніру? А коня та право призначити королеву кохання та вроди Б отримає високий титул 34
 35. 35. В отримає велику кількість золотих монет 17. Що зробив Седрікс Сакс, коли де-Брасі простяг свого списа до Адельстана, виконуючи наказ принца Джона надати місця на турнірі Ісааку і Ребеці. А пішов з турніру Б ударом меча відтяв вістря від ратища В наказав Адельстану надати місця Ісааку 18.Що було зображено на щиті Лицаря, Позбавленого Спадщини? А вирваний з коренем молодий дуб Б руку, що тримає списа В сокола в клітці 19. Кому дісталася нагорода першого дня змагань? А велетню Фон де-Бефу Б Лицареві, Позбавленого Спадщини В Бріану де Буагільберу 20. Хто таємно виступав джурою Лицаря, Позбавленого Спадщини? А блазень Вамба Б свинопас Гурт В брат Лицаря, Позбавленого Спадщини 21. Кого переможець турніру обрав королевою кохання та вроди? А Ровену Б Ребекку В Еліс 22. Як Лицар, Позбавлений Спадщини, віддячив євреєві Ісаакові за те, що той дав йому зброю і коня для участі у турнірі? А купив йому будинок Б дав золота В одружився з його дочкою Ребеккою 23. Чому розбійники, які напали вночі на Гурта, віддали гроші і відпустили його? А бо він був хорошим лучником Б бо він був таким самим бідним і знедоленим, як і розбійники В бо він був джурою Лицаря, Позбавленого Спадщини 24. Хто допоміг Лицарю, Позбавленого Спадщини, у лицарському турнірі другого дня? А Чорний Ледар Б Чорний Ворон В Чорний Лицар 25. Хто приховувався під іменем Чорного Ледаря? А Айвенго Б Адельстан В Річард І 26. Чому переможець турніру знепритомнів саме під час нагородження його лицарським вінцем? А бо він побачив свого батька Б бо він був поранений В бо зрозумів, що всі його упізнають 35
 36. 36. 27. Що було написано у записці, яку передали принцу Джону після закінчення турніру? А «Бережіться! Диявол зірвався з ланцюга!» Б «Бережіться! Вас чекає смерть!» В «Бережіться! До вашої страти залишилося два дні!» 28. Хто був переможцем у змаганні лучників? А Гюберт Б Локслей В Річард І 29. Що запропонував принц Джон Локслею після змагання лучників? А поступити до нього на службу Б взяти лука зі стрілами В стати його зброєносцем 30. Що відповів Локслей принцу Джону на його пропозицію? А зразу ж погодився Б попросив дозволу подумати і дати відповідь згодом В відмовився, сказавши, що заприсягся не вступати на службу ні до кого, крім як на службу до короля Річарда 31. Чому свинопас Гурт образився і відмовився служити Седріку? А бо він покинув його молодого пана лежати в крові і ледь не вбив його пса Б бо він знайшов собі іншого господаря В бо він уже не хотів більше бути свинопасом 32. Хто взяв у полон Айвенго, Ісаака, Ребекку, Седріка і Ровену? А Реджінальд Фрон де-Беф Б Чорний Ледар В принц Джон 33. Хто вирішив урятувати в’язнів? А свинопас Гурт Б лицар Локслей і Чорний Лицар В свинопас Гурт і блазень Вамба 34. Який викуп вимагав Фрон де-Беф від єврея Ісаака? А щоб він віддав свою дочку Ребекку за нього заміж Б тисячу фунтів сріблом В дві тисячі фунтів золотом 35. Яку умову поставив Ровені де-Брасі, щоб урятувати Айвенго та свого опікуна? А вийти за нього заміж Б розказати таємницю Айвенго В зрадити короля Річарда І 36. Як відреагувала Ребекка на пропозицію Бріана де Буагільберта? А вона без вагань погодилася Б вона не погодилася В вона розізлилася і хотіла покінчити життя самогубством 37. Хто прийшов виручати полонених? А лише Чорний Лицар, Гурт і Вамба Б Чорний Лицар, Гурт, Вамба і ще багато людей В король Річард і Айвенго 36
 37. 37. 38. Хто переодягнувся в ченця і пішов у замок Фрон де-Бефа? А Чорний Лицар Б свинопас Гурт В блазень Вамба 39. Яким чином Седрік вийшов із місця ув’язнення? А за допомогою одягу ченця Б йому допомогла Ребекка В його врятував свинопас Гурт 40. Хто доглядав за пораненим Айвенго у замку Фрон де-Бефа? А Ульріка Б Ребекка В Ревена 41. Чиєю перемогою закінчився бій між Чорним Лицарем і Морісом де-Брасі? А перемогою Моріса де-Брасі Б воїни загинули обидва В перемогою Чорного Лицаря 42. Хто підпалив замок Фрон де-Бефа? А Седрік Сакс Б Ребекка В Ульріка 43. Хто звільнив Айвенго з полону? А Седрік Сакс Б Чорний Ледар В Адельстан 44. Хто урятував Ровену із полону? А Седрік Сакс Б блазень Вамба В свинопас Гурт 45. Хто викрав Ребекку? А Буагільбер Б Моріс де-Брасі В принц Джон 46. Що сталося із саксонкою Ульрікою? А вона урятувалася разом із усіма Б її знову взяв у полон де-Брасі В вона згоріла разом зі своїм катом Фрон де-Бефом 47. Що сталося із шляхетним Адельстаном Конінгзбурзьким? А його убив Бріан де Буагільберт, коли той хотів урятувати Ребекку Б він став зрадником, перейшовши на бік ворога В він згорів, не змігши вчасно вийти з палаючого замку 48. Як винагородив Седрік Сакс свого свинопаса за відвагу і вірність? А пробачив йому його витівку Б відпустив служити до Айвенго В зробив його вільною людиною і подарував частку землі 49. Що сталося із Морісом де-Брасі? А Чорний Лицар узяв його у полон, а потім відпустив 37
 38. 38. Б він утік разом із Буагільбертом В він згорів у замку під час пожежі 50. Який подарунок подарував Локслей Чорному Лицарю? А золоті монети Б здобич, здобуту у битві В розкішного рога 51. Яку звістку приніс де-Брасі принцеві Джону? А про те, що Фрона де-Бефа убито Б про те, що Річард Левове Серце в Англії В про те, що Бріан де Буагільберт зрадив його 52. У чому звинуватили Ребекку? А у шпигунстві Б у чаклунстві В у коханні до Айвенго 53. Що попросила Ребекка у листі, якого надіслала татові? А щоб він знайшов гроші для її викупу Б щоб він знайшов лицаря, який би пішов на двобій В щоб він помстився за її смерть 54. Хто такий насправді Локслей? А Робін Сміливий Б Робін Гуд В Вільфрід Айвенго 55. Чому Айвенго вирішує рятувати Ребекку і погоджується на двобій? А він кохає її Б Ребекка врятувала йому життя В він виконує наказ Річарда І 56. Хто просить Седріка Сакса пробачити Айвенго? А Ровена Б Річард І В сам Айвенго 57. Як закінчується епопея Айвенго і Ромени? А вони розлучаються Б вони одружуються В вони залишаються друзями 58. Як збиралася Ребекка влаштувати свою долю? А одружитися з багатим дворянином Б лікувати хворих, допомагати бідним В боротися за Айвенго 59. Що чекало на лицарів, які порушили б правила лицарського турніру? А їх було б відправлено до в’язниці Б їх спалили б на вогнищі В їх було б роззброєно і привселюдно висміяно 60. Які наміри мав принц Джон щодо влади в країні? А позбавити Річарда І трону Б допомогти Річарду І в усіх його справах 38
 39. 39. В посадити на трон Фрон де-Бефа ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ Тест 1. Коли німецькі війська вдерлися до Польщі? А 1 вересня 1939 року Б 22 червня 1941 року В 1 березня 1939 року 2. Де народився Костянтин Галчинський? А у Кракові Б у Варшаві В у Гданську 3. У якій сім’ї народився письменник? А у сім’ї учителя Б у сім’ї лікаря В у сім’ї залізничника 4. Скільки років у таборах пробув К.Галчинський? А два Б п’ять В шість 5. Де народився Альфред Маргул-Шпербер? А у Польщі Б у Німеччині В на Буковині 6. Якою мовою писав поет свої твори? А українською Б німецькою 39
 40. 40. В румунською 7. Де проживав поет після повернення із Першої світової війни? А у Німеччині Б в Америці В у Польщі 8. У якому році у Німеччині відбулося відкриття меморіалу Другої світової війни «Бухенвальд»? А у 1955 році Б у 1957 році В у 1958 році 9. Коли і де народився Семен Гудзенко? А 5 березня 1922 року в Києві Б 5 вересня 1922 року у Львові В 5 квітня 1922 року у Вінниці 10 У якій газеті після поранення і одужання працював С.Гудзенко? А «Війна» Б «Перемога за нами» В «Листи із фронту» 11. Про що мріють солдати у поезії « Нас не нужно жалеть»? А про те, щоб залишитися живими Б про те, щоб скоріше закінчилася війна В про рідних, матерів, коханих, яким вони вклоняться, що ті їх діждалися 12. Як називається поезія, яку написав Б.Ш.Окуджава? А «До побачення, хлопчики…» Б «Лист із полону». В «Про назву концтабору Бухенвальд» 40
 41. 41. ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ БИКОВ Тест 1 1. Коли народився Василь Володимирович Биков? А 19 липня 1924 року Б 19 жовтня 1930 року В 23 вересня 1928 року 2. У якій родині народився майбутній письменник? А у заможній родині адвоката Б у бідній селянській родині В у заможній родині лікаря-хірурга 3. Де здобув освіту Василь? А у Вітебському художньому училищі Б у Кишинівському художньому училищі В у Брестському художньому училищі 4. Чому Василь не зміг закінчити навчання? А через хворобу Б через нестатки В бо почалася війна 5. Де застала війна Василя Бикова? А у Білорусії Б в Україні 41
 42. 42. В у Польщі 6. Куди направили навчатися В.Бикова як щойно мобілізованого? А у Саратовське піхотне училище Б у Саратовське військово-морське училище В у Краківське військове училище 7. Чим займався юнак, коли потрапив на фронт? А допомагав ремонтувати військову техніку Б одразу ж взяв до рук зброю і пішов на передову В працював на будівництві оборонних укріплень 8. Як називалися два перші твори про війну В.Бикова? А «У той день», «У першому бою» Б «Страшна війна», «Кривавий бій» В «Листи з окопу», «Смерть чатує» 9. Коли вперше були надруковані твори письменника? А у 1945 році Б у 1947 році В у 1949 році 10. Де після війни довгий час живе й працює письменник? А у Польщі Б в Україні В у Німеччині 11. Коли з’явилася повість «Альпійська балада»? А У 1960 році Б У 1963 році В У 1970 році 12. Коли помер відомий білоруський письменник? А 22 червня 2003 року Б 9 травня 2003 року В 12 березня 2003 року 42
 43. 43. «АЛЬПІЙСЬКА БАЛАДА» Тест 2 1. Скільки років головному герою повісті «Альпійська балада»? А двадцять Б двадцять два В двадцять п’ять 2. Звідки утікав Іван? А з поля бою Б з полону В з палаючого будинку 3. Кого раптом зустрів юнак дорогою? А місцевого жителя Б німця В дівчину-італійку 4. Який сон уже не вперше бачив Іван? А що його радо зустрічають вдома, коли він повертається з війни Б що його вбиває німець В що він іще дитина, поруч є мама і тато 5. Що відібрав Іван у австрійця, якого вони випадково зустріли поблизу кручі? А одяг Б їжу 43
 44. 44. В зброю 6. Чого найбільше боявся Іван, коли утікав? А щоб не потрапити у засідку німців Б щоб не померти з голоду В щоб есесівці не спустили на них собак 7. Де жив до війни Іван? А у Білорусії Б в Україні В у Польщі 8. Що зробив Іван із дівчиною, коли вона відмовилася іти далі? А він залишив її Б він узяв її на спину і поніс В залишився разом із нею відпочивати 9. Що побачив Іван, коли одного разу прокинувся під час чергового відпочинку? А багато німців Б партизанів В альпійські маки 10 Яку пісню співала дівчина Іванові? А «Смуглянка» Б «Синій платочок» В «Катюша» 11. Які ягоди збирали втікачі? А суниці Б ожину В малину 12. Чим закінчується повість? А Іван сам гине, а дівчину рятує Б дівчина гине, а Івана рятує В герої гинуть обоє 44
 45. 45. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 2 ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ Варіант 1 Початковий рівень Завдання за вибором однієї правильної відповіді. 1. Засновником якого жанру вважають Вальтера Скотта? а) побутового роману; б) історичного роману; в) психологічного роману; г) географічного роману. 2. Назва роману «Айвенго» походить: а) від назви помістя; б) від назви міста; в) це вигадана назва; г) від імені героя. 3. Седрік Сакс – це: а) суперник Айвенго в боротьбі за руку Ромени; б) батько Айвенго й опікун Ромени; в) противник Айвенго на лицарському турнірі; г) король саксів у вигнанні. 4. Події у повісті В.В.Бикова «Альпійська балада» відбуваються: а) під час Другої світової війни; б) під час Першої світової війни; в) у повоєнні часи; г) у наш час. 5. Іван із повісті В.В.Бикова «Альпійська балада» утік із полону, коли: а) на завод налетіли бомбардувальники; б) робітники підірвали нерозірвану бомбу; в) полонених вивели на вирубку лісу; г) полонених переводили з одного табору в інший. 6. Джулія з повісті В.В.Бикова «Альпійська балада» урятувалася: а) коли Іван перестріляв усіх їхніх переслідувачів; б) сховавшись за виступом скелі, а Іван пішов назустріч ворогові; в) переодягнувшись у місцеву жительку; г) коли Іван скинув її в прірву на сніг. Середній рівень 1) Установіть відповідність між описом героя твору та його ім’ям. 1. «…широке, сміливе обличчя, великі а) Айвенго; блакитні очі, чудові зуби…» 2. «…найсміливіший лицар свого ордену, б) Седрік Сакс; чванливий, жорстокий…» 3. «висока на зріст, струнка, мала розкішне в) Бріан Буагільбер; каштаново-русяве волосся…» 4. «…гарні, хоч і засмаглі від сонця риси г) Ровена. юнака з густими русявими кучерями…» 45
 46. 46. 2) Художній час – це? Достатній рівень 1. Які риси лицарства уславлює Вальтер Скотт у романі «Айвенго»? 2. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз вірша К.І.Галчинського «Пісня про солдатів з Вестерплятте». Високий рівень Напишіть твір «Мужній і шляхетний лицар Айвенго». Варіант 2 Початковий рівень Завдання за вибором однієї правильної відповіді. 1. Події, описані в романі Вальтера Скотта «Айвенго» відбувалися: а) у XІІІ ст. у Франції; б) у X ст. в Англії; в) у XІІ ст. в Англії; г) у ІX ст. у Франції. 2. Чорний Лицар – це: а) лісовий розбійник Робін Гуд; б) найбагатший і найвпливовіший із норманських завойовників; в) король Річард Левове Серце; г) претендент на руку і серце Ромени. 3. На щиті в Айвенго було написано: а) «Позбавлений Спадщини»; б) «Вірність і відвага»; в) «Відданий королю»; г) «Геть норманів-завойовників». 4. Події повісті В.В.Бикова «Альпійська балада» відбуваються: а) у Німеччині; б) у Білорусії; в) в Австрії; г) в Італії. 5. Джулія з повісті В.В.Бикова «Альпійська балада» була: а) італійською партизанкою; б) радянською розвідницею; в) перекладачкою з Німеччини; г) селянкою з Білорусії. 6. Іван з повісті В.В.Бикова «Альпійська балада» не врятувався від переслідувачів, бо: а) його тяжко поранили й він не міг рухатися; б) захищав Джулію і не мав сили стрибнути в прірву; в) вирішив повернутися на завод і продовжити підпільну боротьбу; г) своєю загибеллю хотів висловити усе своє презирство до ворогів. Середній рівень 1) Установіть відповідність між описом героя твору та його ім’ям. 1. «…шляхетні обриси брів, гарний а) свинопас Гурт; орлячий ніс…» 2. «…на ньому були зелені штани, б) Ребекка; шкіряний капелюх та короткий меч…» 3. «…мужні риси обличчя, блискучі блакитні в) де-Брасі; очі, гарний рот з вусами, темнішими від волосся…» 4. «…у нього погляд був похмурий, суворий та дикий, г) Чорний Лицар. густе, розкуйовджене волосся…» 2) Художній простір – це? Достатній рівень 1. Які риси лицарства уславлює Вальтер Скотт у романі «Айвенго»? 46
 47. 47. 2. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз вірша А.Маргул-Шпербера «Про назву концтабору Бухенвальд». Високий рівень Напишіть твір «Мужній і шляхетний лицар Айвенго». ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ ДЖЕЙМС ОЛДРІДЖ Тест 1 1. Коли народився Джеймс Олдрідж? А 9 липня 1918 року Б 10 липня 1918 року В 11 липня 1918 року 2. Де народився письменник? А в Англії Б в Австралії В у Сполучених Штатах Америки 3. Чого з дитинства навчала мати сина? А бути добрим і любити тварин Б бути чесним і захищати слабких В бути ввічливим і поважати старших 4. У якому навчальному закладі навчався майбутній письменник? А у Лондонському університеті Б у Віденському університеті В в Единбурзькому університеті 5. Ким працював юнак після закінчення університету? 47
 48. 48. А учителем англійської мови Б адвокатом В журналістом 6. Чим займався Джеймс Олдрідж на фронті? А був військовим лікарем Б був військовим льотчиком В був військовим кореспондентом 7. Як називається перший роман письменника? А «Останній дюйм» Б «Справа честі» В «Морський орел» 8. Яке оповідання написав Джеймс, перебуваючи у Радянському Союзі? А «Мисливець» Б «Останній дюйм» В «Правдива історія» 9. У якому журналі вперше було надруковано оповідання «Останній дюйм»? А «Дипломат» Б «Огоньок» В «Зоря» 10. У якій збірці було надруковано оповідання «Останній дюйм» українською мовою? А «Хлопчик з лісового берега» Б «Про багатьох людей» В «Останній погляд» 11. Яке місто відвідав Джеймс Олдрідж, перебуваючи в Україні? А Київ Б Одесу В Львів 12. Коли і де помер відомий письменник? А 23 лютого 2015 року у Лондоні Б 22 лютого 2014 року у Канаді В 25 лютого 2015 року у США 48
 49. 49. « ОСТАННІЙ ДЮЙМ» Тест 2 1. Де працював головний герой оповідання «Останній дюйм»? А у Канаді Б у Сполучених Штатах Америки В у Єгипті 2. Яка сім’я була у Бена? А дружина і син Б дружина і донька В дружина, син і донька 3. Як ставилися батьки до дитини? А байдуже, не цікавилися її життям Б піклувалися, бо дуже любили В надто суворо, навіть інколи жорстоко 4. Якою має бути відстань від землі, щоб вирівнювати літак для посадки? А один дюйм Б п’ять дюймів В шість дюймів 5. Як називалася бухта, куди Бен посадив літак? А Щурячою Б Акулячою В Китовою 6. З якою метою Бен прилетів у бухту? А з метою порибалити Б з метою підводних зйомок 49
 50. 50. В з метою познайомитися з місцевими жителями 7. Що свідчило про те, що Бен зовсім не дбав і не думав про сина? А він не взяв йому їжі Б він не взяв йому одягу В він не взяв йому води 8. Що найбільше турбувало Деві? А що розпочиналася гроза Б що про їхнє перебування у бухті ніхто не знав В чи зможе батько відремонтувати літак, який зламався. 9. Яка пригода сталася з чоловіком під час занурювання? А він побачив і сфотографував неймовірної краси рибу Б на нього напала і покалічила акула В він знайшов під водою корабель, що затонув дуже давно 10. Що найбільше хвилювало хлопчика, коли він побачив тата? А що він не впорається з керуванням Б що батько помре В що їм вчасно не допоможуть 11. Яким чином Бен повернувся до літака? А його дотягнув син Б він доповз самостійно В він дійшов за допомогою сина 12. Чого найбільше боявся хлопчик, коли садив літак? А що той розіб’ється при посадці Б що він вріжеться в інший літак В що він узагалі не зможе посадити літак 50
 51. 51. РЕДЬЯРД КІПЛІНГ Тест 1. Коли народився відомий англійський письменник Редьярд Кіплінг? А 30 грудня 1865 року Б 30 грудня 1866 року В 31 січня 1900 року 2. У якому місті народився Р. Кіплінг? А Лондоні Б Бомбеї В Мілані 3. Яку ще країну він вважав своєю батьківщиною? А Австралію Б Індію В Італію 4. Де пройшли роки навчання майбутнього письменника? А у Віденському університеті Б у Кембріджському університеті В у Девонському училищі 5. Чому Редьярд не зміг обрати військову кар’єру? А бо цього не хотів батько Б бо цього не хотів Редьярд В через близорукість 6. На який талант сина звернув увагу батько? А уміння грати на музичних інструментах Б уміння писати оповідання і нариси 51
 52. 52. В уміння малювати пейзажі 7. За що Редьярд Кіплінг отримав Нобелівську премію? А за написані ним картини Б за літературну діяльність В за талант до музики 8. Яка велика втрата чекала на Р.Кіплінга під час Першої світової війни? А загинув найкращий товариш Б загинув рідний брат В загинув син 9 Де працює Редьярд Кіплінг під час Першої світової війни? А у військовому госпіталі Б у редакції фронтової газети В у Червоному Хресті 10. Яку фразу обрав письменник для обелісків героїв-захисників рідної землі? А «Їх імена житимуть вічно» Б «Ви завжди у нашій пам’яті» В «Пам’ять про вас житиме вічно» 11. Кому присвятив Кіплінг свій вірш «Якщо»? А синові Б братові В другові 12. Хто переклав вірш Р.Кіплінга «Якщо» українською мовою? А Іван Франко Б Леся Українка В Василь Стус 52
 53. 53. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 3 ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ Варіант 1 Початковий рівень Завдання за вибором однієї правильної відповіді 1. Основна проблема оповідання Джеймса Олдріджа: а) взаємини батьків і дітей; б) охорона природи; в) технічний прогрес та його наслідки; г) дружба та кохання. 2. «Останній дюйм» для посадки літака (за оповіданням «Останній дюйм» Дж.Олдріджа) – це: а) сигнал для диспетчерів аеродрому про надання смуги для посадки; б) запорука вдалої посадки; в) сигнал небезпеки; г) межа, за якою треба стрибати з парашутом. 3. Що сталося з батьком Деві ( Дж. Олдрідж „Останній дюйм”)? а) він мало не потонув у морі; б) його покусали акули; в) заблукав у морі; г) обпік руки, коли ремонтував літак. 4. «Тобі, бідоласі, доведеться все робити самому, так уже сталося», – сказав батько з оповідання Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» своєму синові. Що потрібно було зробити хлопчикові? а) підтягти літак до води; б) перейти пустелю до найближчого оазиса; в) вести літак до аеродрому; г) зробити пліт і перепливти на сусідній острів. 5. Камаль із твору Р.Кіплінга «Балада про Схід і Захід» порівняв себе і полковничого сина з: а) двома тиграми; б) двома вовками; в) двома шакалами; г) самотніми мисливськими псами. 6.Основним художнім засобом, який використаний у вірші Р.Кіплінга «Якщо…», є: а) анафора; б) антитеза; в) алегорія; 53
 54. 54. г) алітерація. Середній рівень 1. Антитеза – це? Достатній рівень 1. Встановіть послідовність сюжету оповідання Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» 1) Поєдинок Бена з акулою-кішкою. 2) Роздуми Деві. 3) Акуляча бухта. 4) Зйомки під водою. 5) Обід на березі Червоного моря. 6) «Головне – останній дюйм». 7) Допомога пораненому батькові. 8) Самостійний політ хлопчика. 9) Серйозна розмова. 10)Попереду ціле життя. 11) Вдале приземлення. 12) На висоті трьох тисяч фунтів. Високий рівень Висловіть свої судження про проблему духовного випробування людини та її моральної стійкості у творах письменників та в нашому житті. Варіант 2 Початковий рівень Завдання за вибором однієї правильної відповіді 1. Малолітньому синові Бена з оповідання Джеймса Олдріджа довелося самому вести літак, тому що: а) це був подарунок батька йому на день народження; б) батько загинув, фільмуючи акул; в) батько був тяжко поранений акулами; г) Деві порушив батьківську заборону і вирішив сам покататися на літаку. 2. Головною думкою оповідання «Останній дюйм» є: а) уславлення мужності та героїзму головних героїв твору; б) засудження жорстокого ставлення до природи; в) утвердження віри у внутрішні можливості людини, сімейних цінностей; г) схвалення дій хлопчика, який урятував свого батька. 3. «Кішка випередила його, і камера тільки злегка ковзнула по ній». Ця кішка: а) акула; б) тигриця; в) пантера; г) домашня кішка. 4. Що спитав батько сина, лежачи на лікарняному ліжку? а) «Ну як, Деві?...Ти не боявся?» б) «Ну як, Деві?...Здорово було, га?» в) «Ну як, Деві?...Ти гарно почуваєшся?» 54
 55. 55. г) «Ну як, Деві?...Ти щасливий?» 5. Конфлікт у творі Р.Кіплінга «Балада про Схід і Захід» стався через: а) повстання афганців; б) украдену Кемалем лошиці; в) незадоволення індійців своїм становищем; г) відняту у місцевого населення отару овець. 6. У рядках вірша Р.Кіплінга «Якщо…» А як загубиш, все почнеш спочатку, Зібравши речі в нову дальню путь… – використано як основний художній засіб: а) порівняння; б) гіперболу; в) метафору; г) анафору. Середній рівень 1. Анафора – це? Достатній рівень 1. Встановіть послідовність сюжету оповідання Джеймса Олдріджа «Останній дюйм» 1) Обід на березі Червоного моря. 2) Допомога пораненому батькові. 3) Роздуми Деві. 4) Серйозна розмова. 5) Попереду ціле життя. 6) На висоті трьох тисяч фунтів. 7) Зйомки під водою. 8) Поєдинок Бена з акулою-кішкою. 9) «Головне – останній дюйм». 10) Самостійний політ хлопчика. 11) Вдале приземлення. 12) Акуляча бухта. Високий рівень Висловіть свої судження про проблему духовного випробування людини та її моральної стійкості у творах письменників та в нашому житті. 55
 56. 56. Список використаної літератури 1. Паращин В. Світова література. 7 клас / В.В.Паращин. – Харків: Основа, 2015. – 144 с. 2. Дорофеєва Н., Касьянова С. Зарубіжна література: Підручник для 7 класу/ Н. Дорофеєва , С.Касьянова – К.: Вежа, 2007. – 304 с. 3. Скотт В. Айвенго/ В.Скотт. – Харків: МОСТ – Торнадо, 2003. – 384с. 4. Чорна О. Усі уроки світової літератури. 7 клас/ О.В.Чорна. – Харків: Основа, 2015. – 65 с. 5. Ланштейн П. Жизнь Шиллера/П. Ланштейн. – М.: Просвещение, 1984. – с.38 - 51 6. Пушкин О. Избранные произведения/О.Пушкин. – М.: Художественная литература,1968. – с.44 - 47 7. Ростоцкий Б. И. Адам Мицкевич и театр/ Б. И. Ростоцкий - М: Художественная литература, 1976. – 145 с. 8. Орлов С. А. Исторический роман Вальтера Скотта/ С.А. Орлов. – М.: Художественная литература, 1960. – 125с. 9. http://www.ed.vseved.ru 10. http://russia.rin.ru 11.http : www. knyga. in. ua 12.http : www. litmir.net 13.http : www. maysterni. com 14.http : www. rulit. net 15. www.ukrlib.com.ua 16.http://www.parta.com.ua 17.www.ukrcenter.com 18.www.parta.com.ua 19.biographie.in.ua 20.https://uk 56

×