SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Проект
вноситься народним депутатом України
Фріс І. П. та іншими
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення
надання публічних (електронних публічних) послуг
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про особливості надання публічних
(електронних публічних) послуг» (№ 1689-IX):
1) У частині першій статті 1:
пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) публічна послуга – юридично або соціально значуща дія суб'єкта
надання публічної (електронної публічної) послуги, у тому числі
адміністративна послуга, за заявою (зверненням, запитом) суб'єкта звернення
або без такого звернення, у результаті якої набуваються, переходять,
припиняються права та/або здійснюються обов'язки суб'єктом звернення,
надаються відповідні матеріальні та/або нематеріальні блага суб'єкту
звернення;»;
пункт 8 викласти у такій редакції:
«8) принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за
замовчуванням – принцип, згідно з яким суб’єкт надання публічних
(електронних публічних) послуг надає у випадках, визначених
законодавством, публічні (електронні публічні) послуги без одержання від
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, державних та комунальних
підприємств, установ та організацій у порядку та випадках, визначених
законодавством, відомостей та/або документів (крім судових рішень та
виконавчих документів), необхідних для надання відповідної публічної
(електронної публічної) послуги, за умови що такі органи, посадові особи,
підприємства, установи та організації не направили до суб’єкта надання
публічної (електронної публічної) послуги такі відомості або документи у
визначений цим Законом строк;».
- 2 -
2) Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, які
визначені частиною другою статті 2 Закону України “Про адміністративні
послуги”.».
3) У частині другій статті 5:
абзац третій викласти в такій редакції:
«Суб'єкт, який видав документ (правонаступник, а в разі його
відсутності – суб’єкт, який забезпечує надання відповідної публічної
(електронної публічної) послуги, протягом п’яти робочих днів з дня
отримання запиту щодо підтвердження видачі відповідного документа та/або
достовірності відомостей підтверджує або заперечує видачу відповідного
документа та/або достовірність відомостей з використанням системи
електронної взаємодії електронних ресурсів або відповідної інформаційно-
телекомунікаційної системи. Якщо протягом п’яти робочих днів відповідь на
запит щодо підтвердження або заперечення видачі відповідного документа
та/або достовірності відомостей не отримано, суб’єкт надання публічних
(електронних публічних) послуг надає публічну (електронну публічну)
послугу з урахуванням принципу надання публічної (електронної публічної)
послуги за замовчуванням, у випадках прямо визначених законодавством.»;
після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим-
тринадцятим такого змісту:
«Принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за
замовчуванням не може застосовуватися до:
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких
прав;
державної реєстрації актів цивільного стану громадян;
державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках,
передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу
юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців;
державної реєстрації релігійних організацій та їх структурних
підрозділів, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських
об’єднань організацій роботодавців;
державної реєстрації відокремлених підрозділів іноземних неурядових
організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій,
символіки громадських формувань;
державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та
інформаційних агентств;
реєстрації статутів територіальних громад, в тому числі міст Києва та
Севастополя;
реєстрації статутів Національної академії наук та національних
галузевих академій наук;
процедур відновлення платоспроможностіборжника - юридичної особи
або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також
відновлення платоспроможностіфізичної особи, виконавчого провадження та
- 3 -
примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових
осіб).».
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом чотирнадцятим.
4) Пункт 2 частини четвертої статті 6 викласти у такій редакції:
«2) за довіреністю, виданою в порядку, встановленому
законодавством;».
5) Абзац третій частини першої статті 12 викласти у такій редакції:
«Перелік випадків, у яких суб’єкт надання публічних (електронних
публічних) послуг може надавати електронні публічні послуги за
замовчуванням, встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
2. Пункт 1 статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги»
(Відомості Верховної Ради, 2013, № 32, ст.409) викласти у такій редакції:
«1) адміністративна послуга - результат здійснення владних
повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної
або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав
та/або здійснення обов’язків такої особи відповідно до закону;».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Законнабираєчинностіодночасно з набранням чинностіЗаконом
України «Про особливості надання публічних (електронних публічних)
послуг» (№ 1689-IX), але не раніше дня його опублікування.
Голова Верховної Ради України

More Related Content

What's hot

Касаційна скарга Постанова №1098
Касаційна скарга Постанова №1098Касаційна скарга Постанова №1098
Касаційна скарга Постанова №1098Alexander Gashpar
 
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...DonbassFullAccess
 
До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Кон...
До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Кон...До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Кон...
До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Кон...Pravotv
 
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...Pravotv
 
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).Alexander Gashpar
 
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021ssuserab165d
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людини Огляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людини Pravotv
 
Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...
Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...
Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...Pravotv
 
чернігівський окружний адміністративний суд
чернігівський окружний адміністративний судчернігівський окружний адміністративний суд
чернігівський окружний адміністративний судAlexander Gashpar
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (червень 2021 року)
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (червень 2021 року) Огляд рішень Європейського суду з прав людини (червень 2021 року)
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (червень 2021 року) Pravotv
 
Відкрите зверненя до Яценюка, Авакова, Петренко і Махницького.
Відкрите зверненя до Яценюка, Авакова, Петренко і Махницького.Відкрите зверненя до Яценюка, Авакова, Петренко і Махницького.
Відкрите зверненя до Яценюка, Авакова, Петренко і Махницького.Alexander Gashpar
 
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682Alexander Gashpar
 
Dodatok 3 do polozhennya pro ye sits
Dodatok 3 do polozhennya pro ye sitsDodatok 3 do polozhennya pro ye sits
Dodatok 3 do polozhennya pro ye sitsPravotv
 
огляд практики КАС ВС
огляд практики КАС ВС огляд практики КАС ВС
огляд практики КАС ВС Pravotv
 
Prezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensiaPrezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensiassuserab165d
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людиниОгляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людиниPravotv
 

What's hot (20)

Касаційна скарга Постанова №1098
Касаційна скарга Постанова №1098Касаційна скарга Постанова №1098
Касаційна скарга Постанова №1098
 
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
Тлумачення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо п...
 
позов
позовпозов
позов
 
До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Кон...
До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Кон...До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Кон...
До Конституційного Суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Кон...
 
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
Огляд судової практики ВС щодо розгляду справ у сфері захисту прав громадян, ...
 
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
Постанова КМУ №1098 (касаційна скарга).
 
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021
Oglyad yespl 01_01_2019_31_07_2021
 
Gr1
Gr1Gr1
Gr1
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людини Огляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людини
 
Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...
Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...
Апеляційна палата ВАКС публікує «Узагальнення судової практики Апеляційної па...
 
чернігівський окружний адміністративний суд
чернігівський окружний адміністративний судчернігівський окружний адміністративний суд
чернігівський окружний адміністративний суд
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (червень 2021 року)
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (червень 2021 року) Огляд рішень Європейського суду з прав людини (червень 2021 року)
Огляд рішень Європейського суду з прав людини (червень 2021 року)
 
Відкрите зверненя до Яценюка, Авакова, Петренко і Махницького.
Відкрите зверненя до Яценюка, Авакова, Петренко і Махницького.Відкрите зверненя до Яценюка, Авакова, Петренко і Махницького.
Відкрите зверненя до Яценюка, Авакова, Петренко і Махницького.
 
олігархи
олігархиолігархи
олігархи
 
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
Адміністративний позов про визнання незаконною Постанови КМУ №682
 
Dodatok 3 do polozhennya pro ye sits
Dodatok 3 do polozhennya pro ye sitsDodatok 3 do polozhennya pro ye sits
Dodatok 3 do polozhennya pro ye sits
 
огляд практики КАС ВС
огляд практики КАС ВС огляд практики КАС ВС
огляд практики КАС ВС
 
житло
житложитло
житло
 
Prezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensiaPrezent bernazjuk pensia
Prezent bernazjuk pensia
 
Огляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людиниОгляд рішень Європейського суду з прав людини
Огляд рішень Європейського суду з прав людини
 

Similar to публічні послуги

2 document_Site
2 document_Site2 document_Site
2 document_Sitermk-resh
 
Мінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБК
Мінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБКМінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБК
Мінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБКDmytro Karpiy
 
набу 2 читання
набу 2 читаннянабу 2 читання
набу 2 читанняssusere15f981
 
ВРП розширила коло осіб, що мають повний доступ до реєстру судових рішень: хт...
ВРП розширила коло осіб, що мають повний доступ до реєстру судових рішень: хт...ВРП розширила коло осіб, що мають повний доступ до реєстру судових рішень: хт...
ВРП розширила коло осіб, що мають повний доступ до реєстру судових рішень: хт...Pravotv
 
3 document_Site
3 document_Site3 document_Site
3 document_Sitermk-resh
 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...SashaKhudyakova
 
Проект Закону України про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції» щодо...
Проект Закону України про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції» щодо...Проект Закону України про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції» щодо...
Проект Закону України про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції» щодо...Олег Ляшко
 
7 document_Site
7 document_Site7 document_Site
7 document_Sitermk-resh
 
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня Volodymyr Groysman
 
звіт
звітзвіт
звітPravotv
 
25.11.16 Правовые гарантии деятельности гражданского журналиста
25.11.16 Правовые гарантии деятельности гражданского журналиста25.11.16 Правовые гарантии деятельности гражданского журналиста
25.11.16 Правовые гарантии деятельности гражданского журналистаArtem Donets
 
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...Centre of Policy and Legal Reform
 
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рікКлючові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рікPravotv
 
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...Eugene Krapyvin
 
Незаконне збагачення
Незаконне збагачення Незаконне збагачення
Незаконне збагачення SashaKhudyakova
 

Similar to публічні послуги (20)

2 document_Site
2 document_Site2 document_Site
2 document_Site
 
Мінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБК
Мінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБКМінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБК
Мінюст про процедуру перейменування ОСББ і ЖБК
 
набу 2 читання
набу 2 читаннянабу 2 читання
набу 2 читання
 
ВРП розширила коло осіб, що мають повний доступ до реєстру судових рішень: хт...
ВРП розширила коло осіб, що мають повний доступ до реєстру судових рішень: хт...ВРП розширила коло осіб, що мають повний доступ до реєстру судових рішень: хт...
ВРП розширила коло осіб, що мають повний доступ до реєстру судових рішень: хт...
 
3 document_Site
3 document_Site3 document_Site
3 document_Site
 
презентация судебная практика доступ вебинар 2011
презентация судебная практика доступ вебинар 2011презентация судебная практика доступ вебинар 2011
презентация судебная практика доступ вебинар 2011
 
04102021 98
04102021 9804102021 98
04102021 98
 
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконален...
 
Проект Закону України про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції» щодо...
Проект Закону України про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції» щодо...Проект Закону України про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції» щодо...
Проект Закону України про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції» щодо...
 
7 document_Site
7 document_Site7 document_Site
7 document_Site
 
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
Підсумки пленарного тижня, 8-11 грудня
 
звіт
звітзвіт
звіт
 
25.11.16 Правовые гарантии деятельности гражданского журналиста
25.11.16 Правовые гарантии деятельности гражданского журналиста25.11.16 Правовые гарантии деятельности гражданского журналиста
25.11.16 Правовые гарантии деятельности гражданского журналиста
 
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце...
 
5873
58735873
5873
 
P0745 00
P0745 00P0745 00
P0745 00
 
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рікКлючові рішення Верховного Суду за 2018 рік
Ключові рішення Верховного Суду за 2018 рік
 
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
Доповідна записка Міністру внутрішніх справ України про обмеження права грома...
 
Незаконне збагачення
Незаконне збагачення Незаконне збагачення
Незаконне збагачення
 
Doc 507305
Doc 507305Doc 507305
Doc 507305
 

More from ssuser60496c1

звернення.pdf
звернення.pdfзвернення.pdf
звернення.pdfssuser60496c1
 
чорноморський флот.pdf
чорноморський флот.pdfчорноморський флот.pdf
чорноморський флот.pdfssuser60496c1
 
атрощенко пояснювальна записка.pdf
атрощенко пояснювальна записка.pdfатрощенко пояснювальна записка.pdf
атрощенко пояснювальна записка.pdfssuser60496c1
 
атрощенко зп.pdf
атрощенко зп.pdfатрощенко зп.pdf
атрощенко зп.pdfssuser60496c1
 
Новый документ.docx
Новый документ.docxНовый документ.docx
Новый документ.docxssuser60496c1
 
опитування.pdf
опитування.pdfопитування.pdf
опитування.pdfssuser60496c1
 
Санкції 200.doc
Санкції 200.docСанкції 200.doc
Санкції 200.docssuser60496c1
 
Рада Європи.pdf
Рада Європи.pdfРада Європи.pdf
Рада Європи.pdfssuser60496c1
 

More from ssuser60496c1 (20)

8 травня.pdf
8 травня.pdf8 травня.pdf
8 травня.pdf
 
РОЗГЛЯД.pdf
РОЗГЛЯД.pdfРОЗГЛЯД.pdf
РОЗГЛЯД.pdf
 
звернення.pdf
звернення.pdfзвернення.pdf
звернення.pdf
 
РОЗГЛЯД.pdf
РОЗГЛЯД.pdfРОЗГЛЯД.pdf
РОЗГЛЯД.pdf
 
чорноморський флот.pdf
чорноморський флот.pdfчорноморський флот.pdf
чорноморський флот.pdf
 
атрощенко пояснювальна записка.pdf
атрощенко пояснювальна записка.pdfатрощенко пояснювальна записка.pdf
атрощенко пояснювальна записка.pdf
 
атрощенко зп.pdf
атрощенко зп.pdfатрощенко зп.pdf
атрощенко зп.pdf
 
9122.pdf
9122.pdf9122.pdf
9122.pdf
 
санкції2.pdf
санкції2.pdfсанкції2.pdf
санкції2.pdf
 
санкції1.pdf
санкції1.pdfсанкції1.pdf
санкції1.pdf
 
Новый документ.docx
Новый документ.docxНовый документ.docx
Новый документ.docx
 
безугла.pdf
безугла.pdfбезугла.pdf
безугла.pdf
 
опитування.pdf
опитування.pdfопитування.pdf
опитування.pdf
 
китай.doc
китай.docкитай.doc
китай.doc
 
свята.pdf
свята.pdfсвята.pdf
свята.pdf
 
Санкції 200.doc
Санкції 200.docСанкції 200.doc
Санкції 200.doc
 
Рада Європи.pdf
Рада Європи.pdfРада Європи.pdf
Рада Європи.pdf
 
8361.pdf
8361.pdf8361.pdf
8361.pdf
 
8360.pdf
8360.pdf8360.pdf
8360.pdf
 
звіт єк2.pdf
звіт єк2.pdfзвіт єк2.pdf
звіт єк2.pdf
 

публічні послуги

  • 1. Проект вноситься народним депутатом України Фріс І. П. та іншими ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: І. Внести зміни до таких законів України: 1. У Законі України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» (№ 1689-IX): 1) У частині першій статті 1: пункт 6 викласти у такій редакції: «6) публічна послуга – юридично або соціально значуща дія суб'єкта надання публічної (електронної публічної) послуги, у тому числі адміністративна послуга, за заявою (зверненням, запитом) суб'єкта звернення або без такого звернення, у результаті якої набуваються, переходять, припиняються права та/або здійснюються обов'язки суб'єктом звернення, надаються відповідні матеріальні та/або нематеріальні блага суб'єкту звернення;»; пункт 8 викласти у такій редакції: «8) принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням – принцип, згідно з яким суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг надає у випадках, визначених законодавством, публічні (електронні публічні) послуги без одержання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, державних та комунальних підприємств, установ та організацій у порядку та випадках, визначених законодавством, відомостей та/або документів (крім судових рішень та виконавчих документів), необхідних для надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, за умови що такі органи, посадові особи, підприємства, установи та організації не направили до суб’єкта надання публічної (електронної публічної) послуги такі відомості або документи у визначений цим Законом строк;».
  • 2. - 2 - 2) Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту: «2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини, які визначені частиною другою статті 2 Закону України “Про адміністративні послуги”.». 3) У частині другій статті 5: абзац третій викласти в такій редакції: «Суб'єкт, який видав документ (правонаступник, а в разі його відсутності – суб’єкт, який забезпечує надання відповідної публічної (електронної публічної) послуги, протягом п’яти робочих днів з дня отримання запиту щодо підтвердження видачі відповідного документа та/або достовірності відомостей підтверджує або заперечує видачу відповідного документа та/або достовірність відомостей з використанням системи електронної взаємодії електронних ресурсів або відповідної інформаційно- телекомунікаційної системи. Якщо протягом п’яти робочих днів відповідь на запит щодо підтвердження або заперечення видачі відповідного документа та/або достовірності відомостей не отримано, суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг надає публічну (електронну публічну) послугу з урахуванням принципу надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням, у випадках прямо визначених законодавством.»; після абзацу третього доповнити новими абзацами четвертим- тринадцятим такого змісту: «Принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням не може застосовуватися до: державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав; державної реєстрації актів цивільного стану громадян; державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців; державної реєстрації релігійних організацій та їх структурних підрозділів, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; державної реєстрації відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, символіки громадських формувань; державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств; реєстрації статутів територіальних громад, в тому числі міст Києва та Севастополя; реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук; процедур відновлення платоспроможностіборжника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможностіфізичної особи, виконавчого провадження та
  • 3. - 3 - примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб).». У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом чотирнадцятим. 4) Пункт 2 частини четвертої статті 6 викласти у такій редакції: «2) за довіреністю, виданою в порядку, встановленому законодавством;». 5) Абзац третій частини першої статті 12 викласти у такій редакції: «Перелік випадків, у яких суб’єкт надання публічних (електронних публічних) послуг може надавати електронні публічні послуги за замовчуванням, встановлюється Кабінетом Міністрів України.». 2. Пункт 1 статті 1 Закону України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради, 2013, № 32, ст.409) викласти у такій редакції: «1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або здійснення обов’язків такої особи відповідно до закону;». II. Прикінцеві положення 1. Цей Законнабираєчинностіодночасно з набранням чинностіЗаконом України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг» (№ 1689-IX), але не раніше дня його опублікування. Голова Верховної Ради України