มาตรฐาน IEEE <br />
มาตรฐาน IEEE ที่ใช้คือ<br /><ul><li>IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) เป็นองค์กรสากลที่สร้างและพัฒน...
มาตรฐานของ IEEE เป็นผู้นาในการสร้างมาตรฐานให้กับแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิด้านพลังงาน เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และอื่นๆ...
นอกจากนั้นปัจจุบันเทคโนโลยี Ethernet ยังมีการพัฒนาไปถึงระดับ 10 Gbps Ethernet หรือความเร็ว 10 เท่าของ Gigabit Ethernet โดย...
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <br />สาหรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก...
1. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Ethernet LAN <br />หรือเรียกว่าเครือข่ายแลนแบบมีสาย โดยในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 มาตร...
2. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Wireless LAN <br />หรือเครือข่ายไร้สายเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถลดค่...
เทคโนโลยี Ethernet LAN <br />Ethernet LAN เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากการติดตั้งที่ง่ายและ...
เครือข่าย Ethernet LAN ในยุคแรกสนับสนุนการรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว 10 Mbps (Magabits per Second) ซึ่งต่อมามีการพัฒนาความเร็...
1. มาตรฐาน Fast Ethernet <br />Fast Ethernet ได้รับการพัฒนาให้สามารถเพิ่มความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูลที่ 100 Mbps ซึ่งยังคงเ...
100Base-T ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ไร้สายเชื่อมต่อจาพวกสายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีฉนวน (UTP: Unshielded Twisted Pair) และ 10BaseFXที...
ชื่อเครือข่าย 	สายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อ 	ระยะทางในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 	<br />100BASE-T <br />100BASE-TX <br />...
ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมาตรฐาน Fast Ethernet นั้น จะเป็นการเชื่อมต่อในลักษณะโทโปโลยี (Topology) แบบดาว (...
สาหรับอุปกรณ์หลักที่ใช้สาหรับการติดตั้งเครือข่าย Fast Ethernet นี้ ได้แก่ การ์ดเครือข่ายแบบ 10/100 Mbps, Hub หรือ Switch แ...
Fast Ethernet Switch, 10/100Base-TX PCI Network Card, UTP CAT5&RJ-45 <br />
มาตรฐาน Fast Ethernet เปิดตัวในปี ค.ศ. 1995 และถือเป็นเครือข่ายที่สามารถรับ/ส่งข้อมูลได้เร็วสุดในช่วงเวลานั้น แต่ต่อมาก็มี...
2. มาตรฐาน Gigabit Ethernet <br />เนื่องจากความต้องการในการรับ/ส่งข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น และการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน...
ชื่อเครือข่าย 	สายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อ 	ระยะทางในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ 	<br />IEEE 802.3z <br />1000Base-SX <br...
1000Base-LH <br />1000Base-CX <br />IEEE 802.3ab <br />1000BASE-T 	สายไฟเบอร์แบบ Single-mode <br />สายโคแอคเชียล (Coaxial)...
ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมาตรฐาน Gigabit Ethernet นั้น จะเป็นการเชื่อมต่อในลักษณะโทโปโลยี แบบดาว (Star) แล...
สาหรับอุปกรณ์หลักที่ใช้สาหรับการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet นี้ให้สังเกตความเร็วที่ระบุไว้บนตัวอุปกรณ์ต้อ...
ในปัจจุบันยังมีตัวเลือกในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายแบบเดิมที่ใช้อยู่ เช่น 10BASE หรือ 100BASE ในมาตรฐาน Fast Ethernet มาใช้เป...
เทคโนโลยี Wireless LAN <br />เครือข่ายแลนไร้สาย หรือ Wireless LAN หรือที่เรียกว่า Wi-Fi (ย่อมาจากคาว่า Wireless Fidelity) ...
สาหรับรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่ จะมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป็นตัวกลางสาหรับการเชื่อมต่อเรียกว่า Access Point ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

มาตรฐาน Ieee

2,265 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

มาตรฐาน Ieee

 1. 1. มาตรฐาน IEEE <br />
 2. 2. มาตรฐาน IEEE ที่ใช้คือ<br /><ul><li>IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) เป็นองค์กรสากลที่สร้างและพัฒนามาตรฐานด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการสื่อสารและวิทยาการคอมพิวเตอร์มีการประกาศมาตรฐานต่างๆ ไว้มากกว่า 900 มาตรฐาน (อัมรินทร์ เพ็ชรกุล, 2551)
 3. 3. มาตรฐานของ IEEE เป็นผู้นาในการสร้างมาตรฐานให้กับแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิด้านพลังงาน เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และอื่นๆ สาหรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลที่คุ้นเคยกันก็เช่น IEEE 802 ที่กาหนดมาตรฐานให้กับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ LAN/MAN โดยมี IEEE </li></li></ul><li>802.3 เป็นมาตรฐานให้กับเทคโนโลยีเครือข่าย Ethernet LAN และมาตรฐาน IEEE 802.11 สาหรับเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น <br />มาตรฐานที่เราพบได้บ่อยๆ คือ มาตรฐาน IEEE 802.3 ซึ่งใช้กาหนดมาตรฐานของรูปแบบเครือข่ายใน Ethernet LAN โดยมีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเรื่อง เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1983 ที่ทาง IEEE ได้ออกมาตรฐาน IEEE 802.3 ขึ้นมาสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 10BASEs ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10 Mbps และใช้สายโคแอคเชียล (Coaxial) แบบหนาในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่าย ในที่นี้ขอสรุปมาตรฐานต่างๆ ในกลุ่มนี้ ตั้งแต่ 1983 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ <br />
 4. 4. นอกจากนั้นปัจจุบันเทคโนโลยี Ethernet ยังมีการพัฒนาไปถึงระดับ 10 Gbps Ethernet หรือความเร็ว 10 เท่าของ Gigabit Ethernet โดยใช้ชื่อมาตรฐานว่า IEEE 802.3ae ใช้สายไฟเบอร์ในการเชื่อมต่อ โดยมีชื่อระบบเครือข่ายที่ใช้แยกย่อยลงไปอีก คือ 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER, 10GBASE-SW, 10GBASE-LW และ 10GBASE-EW โดยในปี 2006 มีการพัฒนาระบบเครือข่าย 10 Gigabit Ethernet ที่สามารถทางานอยู่บนสายสัญญาณเชื่อมต่อแบบ UTP ได้ โดยกาหนดเป็นมาตรฐาน IEEE 802.3an <br />
 5. 5. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <br />สาหรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการในการส่งผ่านข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น และการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในยุคนี้ ทาให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันได้ โดยเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถูกนาไปใช้ในการสร้างเครือข่ายกันอย่างแพร่หลายทั้งที่บ้านและภายในองค์กรขนาดเล็ก ที่รู้จักกันดีก็คือ (อัมรินทร์เพ็ชรกุล, 2551) <br />
 6. 6. 1. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Ethernet LAN <br />หรือเรียกว่าเครือข่ายแลนแบบมีสาย โดยในปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 2 มาตรฐานใหญ่ๆ คือ Fast Ethernet LAN และ Gigabit Ethernet LAN (นอกจากนั้นยังมีมาตรฐาน 10 Gigabit Ethernet ที่จะตามมาในอนาคตด้วย) <br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. 2. เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ Wireless LAN <br />หรือเครือข่ายไร้สายเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ เช่น สายสัญญาณ หรือการ์ดเครือข่ายที่ใช้อยู่บนเครือข่าย Ethernet LAN ลงได้ <br />
 10. 10.
 11. 11. เทคโนโลยี Ethernet LAN <br />Ethernet LAN เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากการติดตั้งที่ง่ายและค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก ความเร็วที่ได้อยู่ในระดับ 10/100 Kbps และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเครือข่ายก็หาได้ง่าย เทคโนโลยีเครือข่าย Ethernet LAN ถูกพัฒนาเมื่อปี ค.ศ. 1972 และมีการกาหนดมาตรฐานภายใต้ IEEE 802.3 ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1980 ซึ่งเครือข่าย Ethernet LAN นี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันได้เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย <br />หากพูดถึงการทางานโดยภายใต้หลักของ OSI Model เทคโนโลยี Ethernet LAN จะทางานอยู่บนเลเยอร์ที่ 1 และ 2 คือ Physical Layer และ Data Link Layer ตามลาดับ และสนับสนุนการทางานร่วมกับโปรโตคอลเครือข่ายที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันแทบทังหมด <br />
 12. 12. เครือข่าย Ethernet LAN ในยุคแรกสนับสนุนการรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว 10 Mbps (Magabits per Second) ซึ่งต่อมามีการพัฒนาความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้เพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันได้มีการจัดแบ่งออกเป็น 2 มาตรฐาน คือ <br />1. มาตรฐาน Fast Ethernet: ความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูลที่ 10-100 Mbps <br />2. มาตรฐาน Gigabit Ethernet: ความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูลที่ 1000 Mbps <br />ซึ่งจะได้นาเสนอรายละเอียดต่อไปนี้ (อัมรินทร์เพ็ชรกุล, 2551) <br />
 13. 13. 1. มาตรฐาน Fast Ethernet <br />Fast Ethernet ได้รับการพัฒนาให้สามารถเพิ่มความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูลที่ 100 Mbps ซึ่งยังคงเป็นมาตรฐานหลักในปัจจุบัน เหมาะสาหรับการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในบ้าน หรือสานักงานขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยชื่อมาตรฐานของ Fast Ethernet แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ <br />
 14. 14. 100Base-T ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ไร้สายเชื่อมต่อจาพวกสายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีฉนวน (UTP: Unshielded Twisted Pair) และ 10BaseFXที่ใช้สายใยแล้วนาแสง (Fiber Optic) ในการเชื่อมต่อ <br />100Base-T เป็นมาตรฐานหลักของ Fast Ethernet ในปัจจุบัน โดยใช้สายเชื่อมต่อประเภท UTP CAT5 (UTP Category5) และแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 100Base-TX, 100Base-T4 และ 100Base-T2 <br />สาหรับระยะทางในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับฮับหรือสวิทซ์ จะอยู่ที่ 100 เมตร (328 ฟุต) ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.3 สาหรับรายละเอียดเบื้องต้นแต่ละมาตรฐาน แสดงได้ดังตารางต่อไปน<br />
 15. 15. ชื่อเครือข่าย สายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ระยะทางในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ <br />100BASE-T <br />100BASE-TX <br />100BASE-T4 <br />100BASE-T2 <br />100BASE-FX Two-pair CAT5 หรือสูงกว่า <br />Four-pair CAT5 หรือสูงกว่า <br />Two-pair CAT3 หรือสูงกว่า <br />Fiber Optic 100 เมตร <br />100 เมตร <br />100 เมตร <br />400 เมตร (Half Duplex) <br />2 กิโลเมตร (Full Duplex) <br />
 16. 16. ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมาตรฐาน Fast Ethernet นั้น จะเป็นการเชื่อมต่อในลักษณะโทโปโลยี (Topology) แบบดาว (Star) หรือ แบบวงแหวน (Ring) โดยมีอุปกรณ์ที่เป็นศูนย์กลาง เช่น ฮับ (Hub) หรือสวิทซ์ (Switch Hub) เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน เช่น คอมพิวเตอร์พีซี (PC Computer) โน้ตบุค (Notebook) หรือเชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต <br />
 17. 17.
 18. 18. สาหรับอุปกรณ์หลักที่ใช้สาหรับการติดตั้งเครือข่าย Fast Ethernet นี้ ได้แก่ การ์ดเครือข่ายแบบ 10/100 Mbps, Hub หรือ Switch แบบ 10/100 Mbps, สายสัญญาณเชื่อมต่อแบบ UTP พร้อมหัวเชื่อมต่อแบบ RJ-45 <br />
 19. 19. Fast Ethernet Switch, 10/100Base-TX PCI Network Card, UTP CAT5&RJ-45 <br />
 20. 20. มาตรฐาน Fast Ethernet เปิดตัวในปี ค.ศ. 1995 และถือเป็นเครือข่ายที่สามารถรับ/ส่งข้อมูลได้เร็วสุดในช่วงเวลานั้น แต่ต่อมาก็มีมาตรฐานใหม่เกิดขึ้น คือ Gigabit Ethernet ที่รับ/ส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 1,000 Mbps แต่ความนิยมการใช้งานในปัจจุบันก็ยังคงใช้มาตรฐาน Fast Ethernet กันอยู่ เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ ยังไม่สามารถรองรับการทางานในมาตรฐาน Gigabit Ethernet ได้อย่างสมบูรณ <br />
 21. 21. 2. มาตรฐาน Gigabit Ethernet <br />เนื่องจากความต้องการในการรับ/ส่งข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้น และการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ทาให้การส่งผ่านข้อมูลในระบบเครือข่าย Ethernet แบบเก่า ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้งานในปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลให้สูงขึ้นไปอีก นั้นคือ มาตรฐาน Gigabit Ethernet เป็นชื่อเรียกเทคโนโลยีเครือข่ายแลน ตามความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูลที่ได้ คือ 1 Gbps (Gigabits per Second) หรือ 1,000 Mbps (Megabits per Second) ซึ่งอยู่ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.3-2005 โดยแบ่งออกเป็นมาตรฐาน IEEE 802.3z และ IEEE 802.3ab <br />สาหรับชื่อระบบเครือข่ายของเทคโนโลยี Gigabit Ethernet นี้ ในมาตรฐาน IEEE 802.3ab มีชื่อเรียกว่า 1000Base-T ซึ่งใช้สัญญาณ UTP CAT5 (UTP Category5) ที่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระยะทาง 100 เมตร และในมาตรฐาน IEEE 802.3z ก็มีระบบ 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX และ 1000Base-LH ที่ใช้สาย Fiber Optic ในการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อระยะทางสายสัญญาณได้ตั้งแต่ 500 เมตร 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร ขึ้นไป โดยสรุปรายละเอียดของแต่ละระบบเครือข่ายได้ ดังนี<br />
 22. 22. ชื่อเครือข่าย สายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ระยะทางในการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ <br />IEEE 802.3z <br />1000Base-SX <br />1000Base-LX สายไฟเบอร์แบบ Multi-mode <br />สายไฟเบอร์แบบ Single-mode 500 เมตร <br />5 กิโลเมตร <br />
 23. 23. 1000Base-LH <br />1000Base-CX <br />IEEE 802.3ab <br />1000BASE-T สายไฟเบอร์แบบ Single-mode <br />สายโคแอคเชียล (Coaxial) <br />สาย UTP CAT5e หรือ CAT6 10 กิโลเมตร <br />25 กิโลเมตร <br />100 เมตร <br />
 24. 24. ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมาตรฐาน Gigabit Ethernet นั้น จะเป็นการเชื่อมต่อในลักษณะโทโปโลยี แบบดาว (Star) และแบบวงแหวน (Ring) เช่นกัน โดยในมาตรฐาน 802.3z จะใช้สายเชื่อมต่อเป็นสายไฟเบอร์หรือสายโคแอคเชียลที่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครือข่ายค่อนข้างสูง แต่สาหรับมาตรฐาน IEEE 802.3ab นั้น แม้จะปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้สายสัญญาณ UTP CAT5 หรือ CAT6 ในการเชื่อมต่อได้ก็ตาม แต่อุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับมาตรฐานเครือข่ายนี้ยังคงมีราคาค่อนข้างสูง <br />
 25. 25.
 26. 26. สาหรับอุปกรณ์หลักที่ใช้สาหรับการติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Gigabit Ethernet นี้ให้สังเกตความเร็วที่ระบุไว้บนตัวอุปกรณ์ต้องเป็น 10/100/1000 Mbps หรือ 1000BASE ได้แก่ การ์ดเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Mbps ฮับหรือสวิทซ์แบบ 10/100/1000 Mbps และสายสัญญาณไฟเบอร์ (สาหรับเครือข่าย 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-LH) หรือสายสัญญาณแบบ UTP CAT5e (สาหรับเครือข่าย 1000BASE-T) <br />
 27. 27.
 28. 28. ในปัจจุบันยังมีตัวเลือกในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายแบบเดิมที่ใช้อยู่ เช่น 10BASE หรือ 100BASE ในมาตรฐาน Fast Ethernet มาใช้เป็นมาตรฐาน Gigabit Ethernet แทน โดยนาเอาอุปกรณ์ Gigabit Ethernet ไปใช้ทดแทนอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในเครือข่ายเดิม เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับ/ส่งข้อมูล เช่น เปลี่ยน Fast Ethernet Switch มาเป็น Gigabit Ethernet Switch และเปลี่ยนการ์ดเครือข่ายบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็น Gigabit Ethernet Network Card เพื่อรองรับปริมาณการส่ง/รับข้อมูลที่ค่อนข้างสูงบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น <br />
 29. 29. เทคโนโลยี Wireless LAN <br />เครือข่ายแลนไร้สาย หรือ Wireless LAN หรือที่เรียกว่า Wi-Fi (ย่อมาจากคาว่า Wireless Fidelity) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยใช้คลื่นวิทยุแทนการใช้สายในการรับส่งข้อมูลทาให้สามารถผ่านอากาศ ทะลุกาแพง เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เนื่องจากไม่ต้องเดินสายสัญญาณทาให้การเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นทาได้โดยสะดวก <br />
 30. 30.
 31. 31. สาหรับรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่ จะมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเป็นตัวกลางสาหรับการเชื่อมต่อเรียกว่า Access Point ซึ่งทาหน้าที่คล้ายกับฮับของระบบแลนแบบมีสาย ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ Access Point หลายรุ่นที่ทาหน้าที่เหมือนเราท์เตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วย ทาให้นอกจากจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายไร้สายแล้วยังสามารรถแชร์อินเทอร์เน็ตร่วมกันได้ สาหรับจานวนเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายแลนนั้น จะได้มากถึง 128 เครื่องต่อหนึ่งเครือข่าย <br />

×