Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

робота з батьками в школі

 • Login to see the comments

робота з батьками в школі

 1. 1. Педагогічна рада Взаємодія сім'ї та школи у вихованні особистості Підготувала: заступник директора з ВР Мартиненко Є.О. КЗО НВК № 110 м. Дніпропетровськ 2013 – 2014 н. р.
 2. 2. Основи взаємодії педагогів з батьками сформульовані В. Сухомлинським: «Якомога менше викликів до школи батьків для моральних нотацій дітям, для лякання дітей батьківською «сильною рукою», для попередження про небезпеку, «якщо й далі так буде продовжуватись», - і якомога більше такого спілкування дітей з батьками, що приносить радість матерям і батькам. Усе, що в дитини в голові, душі, у зошиті, щоденнику, - усе це ми повинні розглядати з погляду взаємин дітей і батьків, і зовсім неприпустимо, щоб дитина приносила матері та батьку одні засмучення - це виродливе виховання».
 3. 3. Головним завданнями роботи загальноосвітнього навчального закладу з сім’ю є: пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків; - організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитин вдома; - гуманізація змісту та форм роботи з сім’ю і взаємовідносин “педагоги-батьками”.
 4. 4. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ 1. Підтримка фізичного здоров'я учнів. 2. Спілкування й формування особистісних орієнтацій учнів: інтерес до життя, інтерес до людини, інтерес до культури, що сприяють розумінню загальнолюдських цінностей. 3. Пізнавальна сфера життя учнів (робота з учителями-предметниками) з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Захист не учня, а людини в ньому. Підхід до кожної дитини «з оптимістичної позиції» (А. Макаренко).
 5. 5. 4. Робота з родиною - вплив на виховний потенціал родини; об'єктом уваги є не сама родина, а сімейне виховання. Тут необхідно таке: вивчення сімейної атмосфери, що оточує учня, його стосунків із членами родини; психолого-педагогічна освіта батьків через систему батьківських зборів, консультацій, бесід; організація спільного проведення вільного часу дітей і батьків; захист інтересів і прав дитини в так званих важких родинах.
 6. 6. Напрямки роботи з батьками ознайомлення з умовами життя сім'ї; визначення рівня педагогічної культури батьків; виявлення труднощів, які відчувають батьки; виявлення позитивного досвіду сімейного виховання з метою його поширення; здійснення колективного,диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу; допомога батькам у підвищенні їхньої педагогічної культури, організації родинного життя як джерела самовиховання дитини; залучення батьків до організації позашкільної самовиховної роботи; поширення досвіду роботи з батьками; створення банків науково-методичної інформації з проблем сім'ї, роботи з батьками та сімейного виховання
 7. 7. Методи вивчення сім'ї 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спостереження. Бесіди Тестування. Анкетування Діагностика Ділові ігри. Аналіз дитячих малюнків про сім'ю. Аналіз дитячих творів про сім'ю.
 8. 8. Програма вивчення сім'ї 1. Склад сім'ї. 2. Виховна діяльність сім'ї. 3. Регулярна діяльність сім'ї. соціальний контроль у сім'ї. 4. Матеріально – побутова діяльність у сім'ї. 5. Дозвілля сім'ї та підлітка. 6. Стосунки у сім'ї. 7. Взаємодія сім'ї та школи. 8. Загальна оцінка ситуації розвитку важкого підлітка в сім'ї.
 9. 9. Форми роботи з батьками 1. Відвідування сім’ї школяра. 2. Запрошення батьків до школи. 3. Листування з батьками. 4. Бесіди і лекції для батьків. 5. Консультації, вечори запитань і відповідей, читацькі конференції, педагогічні читання. 6. Батьківські збори
 10. 10. Форми роботи з батьками бесіди (колективні, групові,індивідуальні); диспути, дискусії; перегляд фільмів на педагогічні теми; День відкритих дверей; відкриті уроки для батьків; клуби для батьків, консультпункти; семінари – практикуми; оформлення куточків для батьків; підготовка тематичних папок з конкретної проблеми для батьків. телефон довіри. проведення соціологічних досліджень. сімейні вечори
 11. 11. Інші форми роботи з батьками: - Прес-конференції з проблем родинного виховання; - Усні журнали; - Зустріч за “круглим столом”; - Конференції з досвіду сімейного виховання; - Читацькі конференції; - Презентація матеріалів, журналів, газет про родинне виховання; - Створення рукописних книг “Дерево мого роду”; - Клуби для батьків “Ми і наші діти”, “Психологія спілкування з дітьми”; - Консультаційні пункти “Виникло питання”; - - Конкурси “Нумо, мами”, “Нумо, тато”, “Тато, мама і я – спортивна сім’я”, “Що? Де? Коли?”, “Щасливий випадок”.
 12. 12. Нетрадиційні форми роботи з батьківською громадськістю: 1. Педагогічний десант – виступи педагогів з актуальних проблем виховання дітей на підприємствах, в організація, де працюють батьки; влаштування виставок, випуски спеціальних стіннівок; 2. Дерево родоводу – зустріч поколінь, роздуми над проблемами родинного виховання, звернення до народної педагогіки; 3. У родинному колі – анкетування батьків, індивідуальна допомога родинам через консультації, практичний показ, зустрічі з лікарями, психологом, юристами; 4. Народна світлиця – звертання до народних традицій; формування особистості школяра через природу, спільну діяльність батьків, дітей, педагогів; 5. День добрих справ – спільна трудова діяльність педагогів, батьків і дітей; 6. Вечір великої родини – організація відпочинку, гри, вистави, театру .; 7. Дні довір’я.
 13. 13. Нетрадиційні форми роботи з батьківською громадськістю “ День добрих справ” – спільна трудова діяльність педагогів, батьків і дітей; “Вечір великої родини” – організація відпочинку, ігри, театральні виставки; “Дискусійний клуб” – обговорення проблем виховання школярів; “Сімейна скринька” - добірка матеріалів з досвіду родинного виховання; “Аукціон ідей родинної педагогіки” – презентація ідей родинної педагогіки і набір показників її схвалення;
 14. 14. Індивідуальні форми роботи з батьками Відвідування сімей учнів вдома; Бесіди з батьками учня
 15. 15. Робота з групами батьків За типом сім'ї; За помилками батьків у сімейному вихованні, За проблемами учня, що виникають у навчанні, спілкуванні з товаришами
 16. 16. Батьківські збори Батьківські збори – одна з основних форм педагогічного всеобучу батьків. Збори бувають: - загальношкільні (проводяться двічі на рік, батьків ознайомлюють з планом навчально – виховної роботи школи, заслуховують звіти про роботу ради голів батьківських комітетів, розробляють заходи щодо поліпшення діяльності школи і сімї); - класні (проводяться 5-8 разів на рік, аналізуються питання навчання і виховання даного колективу учнів, підбиваються підсумки навчально-виховної роботи, обговорюються шляхи виконання єдиних вимог кчителя і батьків до дітей)
 17. 17. За змістом збори поділяються: організаційні (проводяться на початку навчального року); підсумкові (кожного семестру та в кінці навчального року); збори за тематикою педагогічного всеобучу (вивчення досвіду виховання, ознайомлення з педагогічними рекомендаціям, пам'ятками, алгоритмами, порадами, виставками)
 18. 18. Батьківські конференції (загальношкільні, класні) мають величезне значення в системі виховної роботи школи. Батьківські конференції повинні обговорювати насущні проблеми суспільства, активними членами якого стануть і діти. Проблеми конфліктів батьків і дітей та шляхи виходу з них, наркотики, сексуальне виховання в родині - ось теми батьківських конференцій. Батьківські конференції повинні готуватись дуже ретельно, з обов'язковою участю психолога, соціального педагога Відмінною рисою конференції є те, що вона приймає визначені рішення або намічає заходи щодо заявленої проблеми.
 19. 19. Практикум форма вироблення в батьків педагогічних умінь з виховання дітей, ефективного розширення виникаючих педагогічних ситуацій, тренування педагогічного мислення батьків.
 20. 20. Батьківські читання - дуже цікава форма роботи з батьками, що дає можливість батькам не тільки слухати лекції педагогів, а й вивчати літературу з проблеми та брати участь у її обговоренні. Батьківські читання можна організувати в такий спосіб: на перших зборах на початку навчального року батьки визначають питання педагогіки та психології, які їх найбільше хвилюють. Учитель збирає інформацію й аналізує її. За допомогою шкільного бібліотекаря та інших фахівців підбираються книги, а потім використовують отримані в них відомості в батьківських читаннях. Особливістю батьківських читань є те, що, аналізуючи книгу, батьки повинні викласти власне розуміння питання та зміну підходів до його рішення після прочитання книги.
 21. 21. Батьківські вечори форма роботи, що прекрасно згуртовує батьківський колектив. Батьківські вечори проводяться у класі 2-3 рази на рік без присутності дітей. Батьківський вечір - це свято спілкування з батьками друга своєї дитини, це свято спогадів дитинства й дитинства власної дитини, це пошук відповідей на запитання, які перед батьками ставить життя та власна дитина. Теми батьківських вечорів можуть бути найрізноманітнішими. Головне, вони повинні вчити слухати й чути один одного, самого себе, свій внутрішній голос.
 22. 22. Зразкові теми батьківських вечорів: Народження дитини та перший рік її життя й розвитку. Перші книжки дитини. Майбутнє моєї дитини. Яким я його бачу? Друзі моєї дитини. Свята нашої родини. «Можна» і «не можна» у нашій родині. День народження нашої родини. Як ми його святкуємо? Пісні, що співали та співають наші діти.
 23. 23. Батьківський тренінг активна форма роботи з батьками, які хочуть змінити своє ставлення до поведінки та взаємодії з власною дитиною, зробити його більш відкритим і довірчим. У батьківських тренінгах повинні брати участь обоє батьків. Від цього ефективність тренінгу зростає, і результати не змушують на себе чекати. Тренінг проводиться з групою, що складається з 12-15-ти осіб. Батьківські тренінги будуть успішними, якщо всі батьки будуть активно брати в них участь і регулярно їх відвідувати. Щоби тренінг був результативним, він повинен включати в себе 5-8 занять. Батьківський тренінг проводиться, як правило, психологом школи, що дає можливість батькам тимчасово відчути себе дитиною, пережити емоційно ще раз дитячі враження
 24. 24. Батьківські ринги одна з дискусійних форм спілкування батьків і формування батьківського колективу. Батьківський ринг готується у вигляді відповідей на запитання з педагогічних проблем. Запитання вибирають самі батьки. На одне запитання відповідають дві родини. У них можуть бути різні позиції, різні думки. Інша частина аудиторії в полеміку не вступає, а лише підтримує думку родин оплесками. Експериментаторами в батьківських рингах виступають учні класу, визначаючи, яка родина у відповідях на запитання була найбільш близька до їх правильного трактування.
 25. 25. Ділові ігри форма колективної творчої діяльності батьків з вивчення рівня сформованості педагогічних умінь у дорослих. Зразковими темами ділових ігор з батьками можуть бути такі: «Ранок у вашому домі», «Син (дочка) прийшов зі школи», «Вас запросили у школу» й ін. Ділова гра дозволяє не тільки рефлексивно оцінити ту чи іншу модель поведінки, а й дає цікавий матеріал про життя родини - її традиції, розподіл внутрішньосімейних ролей, способи розв'язання конфліктів. Особливо ефективне використання ділової гри за участю школярів, адже іноді саме їм присутність усієї родини «у комплекті» дозволяє побачити специфіку взаємодії дорослих і дітей, що не у змозі виявити жодна дидактична методика.
 26. 26. Анкетування Для ефективної організації батьківських зборів доцільно періодично проводити анкетування. “Вплив родинної атмосфери на успішність дитини”; “Моє життя в родині”; “Життя вашої дитини в родині”; “Ми і наші діти”; “Ти і твої батьки”; “Чи знаєте ви один одного”
 27. 27. Анкета «Школа очима батьків» з/п Питання Так Ні Не зовсім 1 Клас, в якому навчається наша дитина, можна назвати дружнім 58% 16% 25% 2 У середовищі однокласників наша дити­на почувається комфортно 83% 8% 8% 3 Педагоги доброзичливо ставляться до нашої дитини 83% 16% 4 Ми знайшли взаєморозуміння у контак­тах з адміністрацією та вчителями нашої дитини 92% 8% 5 Педагоги справедливо оцінюють досягнення в навчанні нашої дитини 83% 17% 6 Наша дитина не перевантажена навчанням і домашніми завданнями 58% 7 У школі проводяться заходи, які корисні та цікаві нашій дитині 83% 8% 8% 8 Педагоги дають нашій дитині глибокі та міцні знання 50% 8% 42% 9 У школі турбуються про здоров’я нашої дитини 83% 8% 8%
 28. 28. Анкета «Школа очима батьків» з/п Питання Так Ні Не зовсім 10 Навчальний заклад сприяє формуванню належної поведінки нашої дитини 83% 8% 8% 11 Нові технології навчання, що використовуються в нашій школі, створюють умови для виявлення та розвитку здібностей нашої дитини 50% 25% 25% 12 У школі створено умови, що сприяють збереженню психічного здоров'я нашої дитини 58% 42% 13 Наша дитина із задоволенням ходить до школи 58% 42% 14 Якщо б довелося перевести нашу дитину до іншої школи, то ми б шкодували про це 50% 17% 25% 15 Ми задоволені тим, що наша дитина разом із дорослими зайнята в школі цікавими справами увесь день 67% 8% 25% 16 Є бажання взяти участь у житті школи 58% 42%
 29. 29. Дітей виховують батьки. А батьків? Питання 1 У будь-який момент залишити всі свої справи заради справ дитини Можу і завжди так роблю Можу, але не зав­жди так роблю 64% 36% 2 Порадитись із дитиною, не дивлячись на її вік 64% 36% 3 Визнати перед дитиною помилку, вчинену по відношенню до неї 79% 21% 4 Вибачитись перед дитиною у випадку своєї неправоти 79% 21% 5 Оволодіти собою і зберігати спокій навіть тоді, коли вчинок дитини вивів вас із рівноваги 36% 64% 6 Поставити себе на місце дитини 50% 50% Ні
 30. 30. Питання Можу і завжди так роблю Можу, але не зав­жди так роблю Ні 7 Повірити хоча б на хвилину, що ви добра фея (прекрасний принц) 21% 71% 7% 8 Розповісти дитині повчальний випадок з дитинства, що подавав би вас у вигідному становищі 64% 29% 7% 9 Завжди утримуватися від вживання слів і виразів, що можуть травмувати дитину 50% 50% 10 Пообіцяти дитині виконати її бажання за хорошу поведінку 64% 29% 7% 11 Виділити дитині один день, коли вона може робити, що хоче, і поводитись, як хоче, і ні у що не втручатися 43% 21% 36% 12 Не відреагувати, якщо ваша дитина вдарила, грубо штовхнула чи просто безпідставно образила іншу дитину 13 Встояти проти дитячих прохань і сліз, якщо впевнені, що це забаганка 100% 57% 43%
 31. 31. Батьківський комітет Це діючий орган, який сприяє зміцненню зв'язків сім'ї, освітнього закладу, громадськості, залученню всіх учасників до активної життєдіяльності, організації змістовного дозвілля школярів, педагогічного всеобучу батьків
 32. 32. Функції роботи класного керівника з батьками Перша функція – ознайомлення батьків із змістом і методикою навчально-виховного процесу , що організовує школа , обумовлена необхідністю вироблення однакових вимог, загальних принципів, визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованні у навчально-виховному процесі школи. Друга функція - психолого-педагогічна освіта батьків . Третя функція - залучення батьків до спільної з дітьми діяльності : Четверта функція – надання психолого-педагогічної допомоги в розв’язанні складних сімейних проблем : підлітковий вік , профілактика формування шкідливих звичок , профілактика правопорушень. П’ята функція – взаємодія батьків : із громадськими організаціями , батьківськими комітетами школи і класу , шкільними радами.
 33. 33. Високий рівень культури має той педагог, який дотримується вимог і певних неписаних правил... 1. Не робить того, що засуджує в інших. 2. Завжди розуміє й відчуває душевний стан іншої людини (колеги, учня, батька). 3. Знає, що його поведінка впливає на стан душі, здоров'я, настрій іншої людини. 4. Знає, що вибачення доречне завжди. 5. Знає, що в розмові, крім лексичного запасу та граматичної структури, головними є тон та інтонація розмови. 6. Любить свою роботу й удосконалює її. 7. Щоденно працює над підвищенням свого фахового й методичного рівня. 8. Поважає себе та свою справу. 9. Ставиться до інших з увічливістю, доброзичливо, тактовно, делікатно, уважно, привітно. 10. Виконує свою місію вчителя на совість. 11. З розумінням ставиться до чужого горя та чужої радості. 12. Уміє непомітно допомогти іншому. 13. Уміє тактовно, делікатно й переконливо вести розмову. Високий рівень культури має той педагог, який дотримується вимог і певних неписаних правил...
 34. 34. ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ В РОБОТІ З БАТЬКАМИ 1. Залучайте батьків до шкільного життя, запрошуйте їх до співпраці, на уроки, влаштовуйте з ними зустрічі. 2. Дякуйте батькам за все, навіть за найменші дрібниці. 3. Ніколи не докоряйте батькам, які не відвідують батьківських зборів — це не сприятиме їхньому бажанню зустрічатися з вами частіше. 4. Називайте батьків по іменах та по батькові, не вживайте поширених фраз «мама Петра Іванчука». Інакше в батьків складеться враження, що вони вам цікаві лише в такому статусі. 5. На батьківських зборах наголошуйте на проблемі, а не на конкретній дитині. Водночас хваліть учнів персонально й обов'язково всіх. Знайдіть кілька теплих слів для кожної дитини. 6. Аналізуйте досягнення дитини з часу останньої зустрічі з батьками.
 35. 35. Дякую за увагу !

×