Successfully reported this slideshow.

Digital Thailand Magazine Vol.1 : Security & Safety หยุดกังวลบนชีวิตดิจิทัล

0

Share

Upcoming SlideShare
Application
Application
Loading in …3
×
1 of 8
1 of 8

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Digital Thailand Magazine Vol.1 : Security & Safety หยุดกังวลบนชีวิตดิจิทัล

  1. 1. อ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.depa.or.th ฉบับที่ 1 DIGITAL ECONOMY PROMOTION AGENCY M A G A Z I N E กันยายน 2561 หยุดกังวลบนชีวิตดิจิทัล โลกเปิด เริ่มต้นวันใหม่... ใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง เราปรับ พัฒนานักรบไซเบอร์ นักรู้ใช้งาน ประเทศเปลี่ยน ชีวิตดิจิทัล สังคมไร้เงินสด รัฐบาลยุคใหม่
  2. 2. GO Digital Thailand Magazine โลกเปิด โลกเปิดด้านดิจิทัล ทำ�ให้การใช้ชีวิต ประจำ�วันของผู้คนง่าย สะดวก สบายขึ้น...แต่คุณรู้หรือไม่?...ว่า ความเพียบพร้อมในสรรพสิ่งต่างๆ ทางดิจิทัลนั้นมักซ่อนเร้น ความเสี่ยงมาด้วย...เมื่อใดที่คุณ ไม่ระวัง ภัยอาจจะมาถึงตัว!... แต่ถ้าคุณรอบคอบเพียงพอ ภัยใดๆ ก็จะไกลตัวออกไป เริ่มต้นวันใหม่... ใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ชีวิตดิจิทัล เริ่มต้นวันใหม่ด้วยเสียงปลุกจากมือถือ ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ท�ำธุระส่วนตัวแปรงฟันด้วยแปรงดิจิทัล ที่เก็บประวัติว่าใช้เวลากี่นาทีแปรงซ้าย-ขวาบน-ล่างข้างละ กี่ครั้ง ที่ตรวจสอบหน้าจอได้ว่าการแปรงนั้นถูกต�ำแหน่ง และทั่วถึงไหม...ก่อนจะอาบน�้ำด้วยระบบอัตโนมัติที่ค�ำนวณ อุณหภูมิน�้ำที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและอากาศ แต่งตัวเสร็จ ก่อนออกไปท�ำงานมีกาแฟจากเครื่องชง อัตโนมัติที่ชงตามส่วนผสมที่ตั้งค่าไว้ใส่แก้วอุ่นร้อน 94 องศา เตรียมพร้อมไว้ให้ดื่มรับอรุณ พร้อมออกจากบ้าน ปิดประตูพร้อมกับสั่งล็อกด้วย มือถือ เป็นการใช้ระบบความปลอดภัยที่เชื่อมกันระหว่าง โลกไซเบอร์กับโลกทางกายภาพ...ส่วนระบบไฟและเครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชิ้น ยกเว้น WiFi กล้องวงจรปิด และตู้เย็น จะถูกปิด ระบบอัตโนมัติทันทีที่สั่งล็อกประตูบ้าน จากทุกสรรพสิ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (อินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things: IoTs) เป็นอุปกรณ์ อัจฉริยะที่ฉลาดและเชื่อมโยงกันเป็นระบบ...อ�ำนวยความ สะดวกแก่มนุษย์โดยทั่วถึง ปรากฏการณ์ ดิจิทัล จะปลอดภัยมากกว่า... ถ้าระบบล็อกประตูบ้านใช้ Biometric หรือสแกนนิ้วมือผ่านมือถือ ที่ได้รับการ ยอมรับว่าปลอดภัยขั้นก้าวหน้า ขจัด ปัญหาได้ดีกว่าการใช้รหัสผ่าน 2
  3. 3. GO Digital Thailand Magazine ARTIFICIAL INTELLIGENCE ปัญญาประดิษฐ์ ฉลาดกว่าที่คิด ก่อนจะมีรถยนต์อัจฉริยะใช้งาน โลกเราเคยสัมผัส… AlphaGo หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ที่ฉลาดมาก สร้างความตื่นเต้นในเวทีแข่งขัน หมากล้อมมาหลายสนาม AlphaGo แข่งหมากล้อมชนะแชมป์โลกชาวเกาหลี มาแล้วในปี 2559 ช่วงเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าแชมป์ใหม่เป็น หุ่นยนต์ AI แต่ต่อมาได้เปิดเผยว่าทีมผู้พัฒนา AI ได้ออกแบบ สมองกลและกำ�หนดคำ�สั่งให้ AlphaGo ฉลาดได้ถึงระดับ เรียนรู้หมากล้อมวันละ 1,000 กระดาน ขณะที่คนมีศักยภาพ เรียนรู้อย่างมากวันละ 6 กระดาน AlphaGo เป็น AI หนึ่งในโครงการ “DeepMind” ของกูเกิล ซึ่งโครงการนี้วางระบบการทำ�งานให้มีลักษณะ เหมือนการทำ�งานของระบบเซลล์สมอง มีความสามารถ ในการเรียนรู้ โดยโปรแกรมเรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วนำ�มา ปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์เกมส์ การแข่งขัน AlphaGo กับมนุษย์สิ้นสุดลงในปี 2560 หลังได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่อง จน DeepMind ประกาศ สิ้นสุดการแข่งขัน ทีมงานได้หันไปพัฒนาอัลกอริธึ่ม AI ด้าน อื่นแทน โดยเน้น AI สำ�หรับงานทั่วๆ ไป หรือ general algorithm สำ�หรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์ ข้อคิดคือ...เรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีดิจิทัลในวันนี้ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการใช้งาน เสมอ แต่ถ้าเราเตรียมพร้อม ป้องกันไว้ก่อน ปัญหาก็จะเกิด ได้ยากขึ้น รถยนต์ไร้คนขับเริ่มใช้แล้ว ก่อนออกเดินทางด้วยรถยนต์ไร้คนขับ ตรวจสอบ แผนที่นำ�ทางอัจฉริยะที่คำ�นวณให้เสร็จสรรพ เส้นทางใด รถติด มีขุดเจาะถนน แนะนำ�ทางเลี่ยงที่จะไปถึงจุดหมาย ได้เร็วขึ้น...ระบบเซ็นเซอร์รอบตัวรถพร้อมทำ�งาน ตรวจจับ สิ่งรอบข้างไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชน ปลอดภัยทั้งผู้โดยสารในรถ รถคันอื่น และทุกสรรพสิ่งบนท้องถนน พร้อมเดินทางเปิดระบบให้รถขับอัตโนมัติตามเส้นทาง ที่จะพาไปสู่เป้าหมายเร็วที่สุด... ระหว่างนั่งในรถก็สามารถ เช็คอีเมล เซ็นเอกสารผ่านหน้าจอ จองตั๋วเครื่องบิน หรือ ทำ�งานอื่นๆ เช่น ตรวจสอบสายส่งสินค้าที่กำ�ลังขนขึ้นรถ ส่งของ โดยทำ�ควบคู่ไปกับการคาดการณ์ล่วงหน้ายอดขาย ประจำ�วันนี้... ระหว่างเดินทางจำ�เป็นต้องโทรติดต่อสอบถาม ความคืบหน้าของงานบางอย่าง ก็ใช้เสียงสั่งโทรศัพท์ให้ โทรหาปลายสายได้ทันที หลังจากรถยนต์ไร้คนขับนำ�พาผู้โดยสารไปถึงจุดหมาย ปลายทางโดยสวัสดิภาพ และรวดเร็ว จะขับเคลื่อนตัวเอง สู่ที่จอดรถอัจฉริยะเช่นกันเมื่อรถจอดสนิทก่อนจะดับเครื่อง และปิดล็อกตัวเอง ระบบอัตโนมัติจะตรวจเช็คอุณหภูมิ ภายในรถ ไม่มีสิ่งมีชีวิตติดค้างอยู่ภายใน ซึ่งมีประโยชน์ที่ จะป้องกันการสูญเสียจากเหตุประมาท เลินเล่อ หลงลืม เด็กเล็ก สัตว์เลี้ยงไว้ในรถยนต์ ชีวิตดิจิทัลจะง่ายขึ้น...กับการเดินทางโดยไม่ต้อง พึ่งพาคนขับรถ จากรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ทำ�ให้ได้ ใช้เวลาระหว่างการเดินทางอย่างคุ้มค่า และมั่นใจด้านความ ปลอดภัย จะปลอดภัยที่สุด... ถ้าผู้พัฒนา AI ใส่ความรู้ด้านความ ปลอดภัยให้AIได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถสร้างระบบป้องกันเบื้องต้น ได้ ก่อนที่จะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ปิดระบบ เมื่อเริ่มมีเหตุผิดปกติ จะปลอดภัยยิ่งขึ้น... ถ้ารถยนต์ไร้คนขับอัปเดตเฟิร์มแวร์ อัตโนมัติ และทุกครั้งที่กดปุ่มสตาร์ทรถ ต้องมีการยืนยันตัวตน แสดงความเป็น เจ้าของหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย 3
  4. 4. GO Digital Thailand Magazine Respond) ชื่อภาษาไทย “ศูนย์ประสานงานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคาร” มีหน้าที่หลักในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ ทางการเงิน มีธนาคารเป็นสมาชิกกว่า 15 แห่ง จากระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ เตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการเตรียม การด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำนโยบาย และแผนระดับชาติ ตลอดจนการเตรียมการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ “เราปรับ” เพือเตรียมรับมือกับโลกใหมทีใชดิจิทัลเป็นเครืองมือ หรือเป็นปัจจัยที 5 ในการดาำรงชีวิต ตลอดเวลาสองทศวรรษประเทศไทย มีนโยบาย “ปรับ” หลายดาน เพือเตรียมความพรอมใหแกหนวยงาน ประชาชน และสังคมกาวไปสูยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลบนรากฐานทีแข็งแกรง� เราปรับ พร้อมทุกด้าน ThaiCERT สร้างความพร้อม ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ คอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ThaiCERT ก่อตั้งในปี 2543 ปฏิบัติภารกิจด้านการตอบสนอง จัดการแก้ไขภัยคุมคาม ติดตามเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ศึกษา และพัฒนาเครื่องมือและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเพิ่ม ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณชน ThaiCERT ยังสนับสนุนให้เกิดการความร่วมมือ กันในอุตสาหกรรมรวมตัวจัดตั้งทีมความปลอดภัย ไซเบอร์ ตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้มแข็งคือ TB-CERT  (Thailand Banking Sector Computer Emergency 4
  5. 5. GO Digital Thailand Magazine พ.ร.บ.ดิจิทัล คัมภีร์กำ�หนดบริบทใหม่ “เราปรับด้านกฎหมาย” ประเทศไทยเล็งเห็นความส�ำคัญและบทบาท ของเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจ และสังคม จึงได้ขับเคลื่อนด้านกฎหมายดิจิทัล ในที่นี้ขอสรุปภาพของการพัฒนากฎหมาย ดิจิทัล ซึ่งเป็นอีกกลไกส�ำคัญต่อการการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป พัฒนานักรบไซเบอร์- นักรู้ใช้งาน เพราะ...เราต้องติดตาม เฝ้าระวัง เพื่อ ปกป้องสมรภูมิไซเบอร์ของประเทศไทย ไม่ให้ใคร บุกรุก ท�ำร้าย หรือท�ำลายระบบและข้อมูล เพราะ...ถ้าเราต้องเผชิญเหตุ เจ้าหน้าที่ มีความรู้ก็จะความสามารถสกัดกั้นเหตุการณ์ เหล่านั้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะ...เราต้องแก้ไขระบบให้เป็นปกติ โดยเร็วเพื่อไม่ได้เกิดความเสียหายไม่ให้ประชาชน เสียขวัญและหวาดกลัวมากเกินไป เพราะ...เราต้องฟื้นฟูและพัฒนาระบบ ให้กลับมาใช้งานได้เช่นเดิม หรือดีกว่าเดิม และ ปลอดภัยกว่า ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่เตือนใจให้ระวัง ไม่เกิดขึ้นอีก รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ด้านไซเบอร์ผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม หลายโครงการ ดังเช่น โครงการอบรม นักรบไซเบอร์ 1,000 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้นิ่งนอนใจด้านการ ใช้งาน มีการสร้างความตระหนักรู้ถึงการใช้ ออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัย ปลดล็อกความเสี่ยง เลี่ยงการเป็นเหยื่อ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ โดยความร่วมมือระดับอาเซียน- ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre: AJCCBC) ในขณะเดียวกันมีการส่งเสริม ผลักดันให้หน่วยงานรัฐและเอกชน ใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการประกอบ ธุรกิจ ปลูกฝังและพัฒนาระบบการ เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล ซึ่งความพยายามในการปรับตัวทุกๆ ด้าน ไปพร้อมๆ กัน มีเป้าหมายเพื่อ พัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้ามั่นคง ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต ที่ดี ภาพจาก: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5
  6. 6. GO Digital Thailand Magazine ชีวิตดิจิทัล เมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ ความปลอดภัยพร้อมก้าวข้ามสู่สังคม ยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ความรู้ของประชาชน บุคลากร ด้านไซเบอร์ หน่วยงานป้องกันและ ดูแลระบบ ไปจนถึงภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมทุกภาคส่วน นั่นหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ถูกพัฒนายกระดับ สู่ความก้าวหน้าต่อไป ประเทศเปลี่ยน ที่เดียวเบ็ดเสร็จ จะเป็นการขอ Work Permit ของชาวต่างชาติ การนำ�เข้าสินค้าจากต่างประเทศ และอื่นๆ ยื่นเรื่องที่เดียว ไม่ต้องเดิน หลายโต๊ะ ไปหลายที่ทำ�การ แถมบาง เรื่องยื่นขอและอนุมัติออนไลน์ได้ทันที ทำ�ให้คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นมาก ยิ่งเมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลประกาศ ยกเลิกใช้สำ�เนาบัตรประชาชนและ ทะเบียนบ้าน เวลาไปติดต่อหน่วย งานราชการยิ่งง่ายขึ้น สะดวกสบาย รวดเร็ว สมกับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ขณะที่ประชาชนทั่วๆ ไปต่าง คุ้นเคยกับการจับจ่ายออนไลน์ การสั่ง ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทำ�ได้ อย่างรวดเร็ว ได้โปรโมชันดีกว่าไป เดินเลือกซื้อตามห้างสรรพสินค้า สังคมไร้เงินสด-รัฐบาลยุคใหม่ สิ่งที่เกิดขึ้น... ...เราเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล ...เรามีจิตตระหนักถึงการใช้ไซเบอร์อย่าง ปลอดภัยไม่สุ่มเสี่ยง ...เราเห็นการป้องกันและแก้ปัญหาได้ทันที ที่เกิดภัยคุกคาม ชีวิตดิจิทัล จะเป็นสังคมไร้เงินสด การชำ�ระค่า อาหาร ค่าสินค้า ค่าบริการต่างๆ ใช้บัตรเครติด หรือสแกน QRCodeชำ�ระเงิน...แต่ก่อนที่จะเปิดใช้แอปต้องใส่รหัสผ่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้ได้ การติดต่องานราชการทำ�ได้ผ่านระบบOneStopService สั่งซื้อแล้วรอรับของอยู่ที่บ้านสบายๆ ระบบการชำ�ระเงินเลือกได้ว่าจะจ่าย ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือชำ�ระ เมื่อได้รับสินค้า สะดวกมากขึ้น แถม ยังปลอดภัยที่ไม่ต้องพกเงินสด หรือ ถ้าเลือกจ่ายแบบโอนเงินก็ปลอดภัย เพราะทุกธนาคารมีระบบตรวจสอบ ย้อนกลับ และระบบความปลอดภัย บนไซเบอร์อีกหลายชั้น สิ่งที่ปรากฏ...คือ ชีวิตดิจิทัล สังคมไร้เงินสด รัฐบาลดิจิทัล และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เกิดขึ้นและ กำ�ลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว...แต่ต้อง ไม่ลืมว่า ปรากฏการณ์ดิจิทัลย่อมแฝง ภัยมืดมาด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ทุก คนพึงระวัง 6
  7. 7. GO Digital Thailand Magazine เรียนรู้เป็น เรียนรู้ ไม่มีวันหยุด “โลกดิจิทัล” ได้รับการพัฒนาอย่างไม่มีวันหยุดเช่นใด ภัยคุกคาม ก็จะพัฒนาตามติดไม่หยุดยั้ง ดังนั้นการใช้ดิจิทัลจำ�เป็นต้องเรียนรู้ตามให้ทัน ทั้งการใช้ และการป้องกันภัยไปพร้อมๆ กัน ก่อนออกจากบ้าน สั่งปิดล็อกประตูบ้านผ่าน มือถือ...กลับถึงบ้านสั่งเปิดล็อกด้วยการสแกนนิ้วมือ บนแอปตรวจสอบความปลอดภัยเป็นอย่างดีก่อนเปิด ประตูบ้าน...นั่นคือ ใช้อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoTs) เมื่อใดเมื่อนั้นก็ปลอดภัย รถยนต์ไร้คนขับ ถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ ต้องมีแอนตี้ไวรัส และอัปเดตเวอร์ชันใหม่ต่อเนื่อง ใส่รหัส ผ่านทุกครั้งที่ใช้งาน หรือใช้ VPN ไม่ใช้เครือข่ายเปิด... เพียงเท่านี้ก็ลดเสี่ยงได้บ้างแล้ว เริ่มต้นวันใหม่ ในวันที่เรียนรู้เป็น ในโลกของ AI ผู้ผลิตต้องพัฒนาระบบให้ปลอดภัย และอุดช่องโหว่ลดความเสี่ยงต่อภัยมืด เฝ้าระวังภัย บนไซเบอร์อย่างแน่นหนา และร่วมมือกับองค์กรด้าน ความปลอดภัยที่มีการตรวจสอบระบบ 24x7 (ทุกวัน ทุกเวลา) ส่วนผู้ใช้ใช้อย่างระมัดระวัง รู้ทันภัย...ช่วยลด ความวุ่นวาย Artificial Intelligence Driverless Car Internet of Things 7 Go Digital Thailand Magazine ฉบับนี้เป็นสื่อภายใต้สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เผยแพร่องค์ความรู้ดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ในฉบับนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องระบบความปลอดภัย หรือ Security ส่วนหนึ่งของคอนเซ็ปต์ SIGMA ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงฯ โดยย่อมาจาก Security Infrastructure Government Manpower Application และในฉบับต่อๆ ไป Go Digital Thailand Magazine จะนำ�เสนอในหัวข้อดังกล่าวตามลำ�ดับ อ่านเพิ่มเติมที่ : สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) www.etda.or.th สำ�นักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล www.depa.co.th กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม www.mdes.go.th • สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) • สำ�นักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ • สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ • กรมอุตุนิยมวิทยา • บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด นำ�เสนอโดย : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และหน่วยงานในสังกัด M A G A Z I N E
  8. 8. เพื่อนรวมเดินทาง CO., LTD. CITY DEVELOPMENT UBON RUAMJAI กระทรว งดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแ ละสังคม Ministry of Digital Economy an dSociety สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร : 0-2141-7101 โทรสาร : 0-2143-8059 อีเมล : ossc@depa.or.th

×