นายฐนกร คำเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 หน่วยที่ 1หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ <ul><li>หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มจากผู้ใช้จะทำการกรอกข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทางอุปกรณ์...
คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานอยู่ 4 ขั้นตอน คือ <ul><li>1. การรับข้อมูลและคำสั่ง คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์น...
2. การประมวลผลหรือคิดคำนวณ หรือ CPU (Central Processing Unit)
3. การเก็บข้อมูล  ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ หน่วยเก็บข้อมูล คือ  ฮาร์ดดิสก์  ดิสเกตด์  ซีดีรอมและอุปกรณ์เก็บข้อ...
4. นำเสนอผลลัพธ์  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้  จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เช่น   จอภาพ   เครื่องพิมพ์  ...
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>เทคโนโลยี่สารสนเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  ตัวอย่างเช่...
<ul><li>3.   การดำเนินธุรกิจ  ทำให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น  ทำให้ต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันกับข้อมูลข่าวสารอ...
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย <ul><li>ศตวรรษที่ 20 วิทยาศาสตร์เริ่มมีบทบาทอย่างแท้จริงในการพัฒนาประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์...
ความก้าวหน้าทางระบบคมนาคมขนส่ง <ul><li>  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การคมนาคมมีแนวโน้มพัฒนาด...
ความก้าวหน้าทางระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม <ul><li>การสื่อสารได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีรูปแบบหลากหลาย เช่น การใช้โทรเลข...
ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ <ul><li>ความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้ค้นพบตัวยา เช่น การผลิตอินซูลินสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน การพั...
ความก้าวหน้าทางด้านอาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย <ul><li>ปัจจุบันได้นำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างที่อ...
ความก้าวหน้าทางการเกษตร <ul><li>ปัจจุบันการเกษตรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก เช่น การผสมเทียมในการขยายพันธุ์สัตว...
ความก้าวหน้าทางด้านการรักษาเอกราช และสันติสุข <ul><li>  มีการค้นพบดินปืน และการสร้างระเบิดปรมาณู ระเบิดนิวเคลียร์ พลังงาน...
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5  ส่วนด้วยกัน คือ <ul><li>1.  ฮาร์ดแวร์ ( Hardware)  หม...
<ul><li>2.  ซอฟต์แวร์ ( Software)  หมายถึง โปรแกรม  (Program) หรือชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผ...
<ul><li>3.  ข้อมูล / สารสนเทศ ( Data/Information)  คือ ข้อมูลต่างๆ ที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลคำนวณ </li></u...
<ul><li>5.  กระบวนการทำงาน ( Documentation/Procedure)  เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์หรือข้อสนเทศจากคอมพิวเตอร์...
องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร <ul><li> การสื่อสารเป็นกิจกรรมร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ส่งส...
<ul><li>เมื่อมีองค์ประกอบครบพร้อม ต่อไปดูว่าเกิดกระบวนการต่อไปนี้หรือไม่ คือ (1)  มีการกำหนดสาร  (Message Design & Sour...
<ul><li>ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร จะประกอบด้วยบุคคล  2  ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ส่งสาร และฝ่ายผู้รับสาร หากผู้ส่งสาร และผู้รับสารเป...
<ul><li>กรณีที่ผู้กำหนดสาร และผู้ส่งสาร เป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ สารที่ถูกกำหนดขึ้นนั้น เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้น  (Knowledge...
รูปแบบ ชนิดของสาร พาหะ - ช่องทาง เครื่องมือ - เทคโนโลยี เทคนิค - รูปแบบการส่งสาร ภาษาพูด Word, Speech บรรยากาศ อากาศ...
<ul><li>ในการส่งสาร จะต้องกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้รับสาร มีโอกาสในการรับ เวลา หมายถึง จำนวนเวลา  ( วินาที , นาที , ชั่วโมง...
บรรณานุกรม <ul><li>http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/information1/techno1_1.htm </li></ul><ul><li>http://www.acr....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

40984682 เธซเธ™เนˆเธงเธขเธ—เธตเนˆ-1-เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธซเธฅเธฑเธเธเธฒเธฃเธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เธ‚เธญ

2,841 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

40984682 เธซเธ™เนˆเธงเธขเธ—เธตเนˆ-1-เน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡เธซเธฅเธฑเธเธเธฒเธฃเธ—เธณเธ‡เธฒเธ™เธ‚เธญ

 1. 1. นายฐนกร คำเรือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2 หน่วยที่ 1หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
 2. 2. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ <ul><li>หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เริ่มจากผู้ใช้จะทำการกรอกข้อมูลหรือคำสั่งผ่านทางอุปกรณ์รับข้อมูล ( Input Devices) ซึ่งข้อมูลหรือคำสั่งที่รับเข้ามาจะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือหน่วยความจำแรม ( Memory) จากนั้นก็จะถูกนำไปตีความและประมวลผลโดยหน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing) แล้วนำผลที่ได้จากการประมวลผลมาเก็บไว้ในหน่วยความจำแรม พร้อมทั้งแสดงออกทางอุปกรณ์แสดงผล ( Output Devices) ดังนั้นระบบคอมพิวเตอร์จึงประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนประมวลผลกลาง หน่วยความจำ อุปกรณ์รับข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผล </li></ul>
 3. 3. คอมพิวเตอร์มีหลักการทำงานอยู่ 4 ขั้นตอน คือ <ul><li>1. การรับข้อมูลและคำสั่ง คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์นำเข้า คือ เมาส์ คีย์บอร์ดฟล็อปปี้ดิสก์ไดร์ว  สแกนเนอร์เป็นต้น </li></ul>
 4. 4. 2. การประมวลผลหรือคิดคำนวณ หรือ CPU (Central Processing Unit)
 5. 5. 3. การเก็บข้อมูล  ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ หน่วยเก็บข้อมูล คือ  ฮาร์ดดิสก์  ดิสเกตด์  ซีดีรอมและอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดพอร์ตยูเอสบี
 6. 6. 4. นำเสนอผลลัพธ์  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้  จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เช่น   จอภาพ   เครื่องพิมพ์  ลำโพง  เป็นต้น
 7. 7. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>เทคโนโลยี่สารสนเทศมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก  ตัวอย่างเช่น 1.   การศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ช่วยในด้านการค้นคว้าศึกษาแหล่งข้อมูล      ทำให้การศึกษาง่ายขึ้นและไร้ขีดจำกัด   ผู้เรียนมีความสะดวกในการค้นคว้าวิจัย </li></ul><ul><li>2.   การดำรงชีวิตประจำวัน  ทำให้มีความสะดวกคล่องตัวและรวดเร็วในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน  สามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันได้หรือทำงานใช้เวลาน้อยลง </li></ul>
 8. 8. <ul><li>3.   การดำเนินธุรกิจ  ทำให้มีการแข่งขันระหว่างธุรกิจมากขึ้น  ทำให้ต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ทันกับข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>4.   อัตราการขยายตัวทุก ๆ ด้านที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพราะมีการติดต่อสื่อสารที่เจริญก้าวหน้าทันสมัย  รวดเร็วถูกต้องและ    ทำให้ เป็นโลกที่ไร้พรหรมแดน </li></ul><ul><li>5.   ระบบการทำงานมีคอมพิวเตอร์มาใช้ซื่อสามารถทำงานได้มากขึ้น   งานบางอย่างมนุษย์ทำไม่ได  ้ก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำงานแทนซึ่งได้ผลถูกต้องรวดเร็ว </li></ul>
 9. 9. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไทย <ul><li>ศตวรรษที่ 20 วิทยาศาสตร์เริ่มมีบทบาทอย่างแท้จริงในการพัฒนาประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี เช่น ทฤษฎีโซลิดสเตทฟิสิกส์ หรือวิชาฟิสิกส์ที่ว่าคุณสมบัติของของแข็งในทางไฟฟ้าและปรมาณู เป็นรากฐานในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์กึ่งตัวนำ เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และวงจรรวมหรือไอซี การประดิษฐ์คิดค้นเลเซอร์ เป็นต้น            ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับกันในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมว่าเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น เรียกกันว่า อุตสาหกรรมที่อิงวิทยาศาสตร์ </li></ul>
 10. 10. ความก้าวหน้าทางระบบคมนาคมขนส่ง <ul><li>  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การคมนาคมมีแนวโน้มพัฒนาดังนี้ - มีการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากกาศ - มีความสามารถที่จะบรรทุกขนส่งสินค้าและผผู้โดยสารมากขึ้น - มีประสิทธิภาพสูงในการขนส่งและโดยสาร - มีการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อใช้ในการสำรรวจทางอวกาศ ก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยใช้วิทยาการใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาจรวด การพัฒนาระบบสื่อสาร </li></ul>
 11. 11. ความก้าวหน้าทางระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคม <ul><li>การสื่อสารได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน โดยมีรูปแบบหลากหลาย เช่น การใช้โทรเลข โทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ โทรสาร และได้พัฒนาคุณภาพของการส่งข้อมูลที่ใช้ระบบข่ายงานดิจิทัลแบบบริการเบ็ดเสร็จ อนาคตโลกจะถูกย่อให้แคบลงด้วยระบบการสื่อสาร </li></ul>
 12. 12. ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ <ul><li>ความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้ค้นพบตัวยา เช่น การผลิตอินซูลินสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี การรักษาโรค การวินิจฉัยโรคโดยใช้เครื่อง CT เพื่อใช้ตรวจสอบอวัยวะภายในของมนุษย์ การใช้อวัยวะเทียม เช่น ไตเทียม หัวใจเทียม เพื่อช่วยรักษาบำบัดให้มนุษย์มีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้น </li></ul>
 13. 13. ความก้าวหน้าทางด้านอาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย <ul><li>ปัจจุบันได้นำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค </li></ul>
 14. 14. ความก้าวหน้าทางการเกษตร <ul><li>ปัจจุบันการเกษตรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก เช่น การผสมเทียมในการขยายพันธุ์สัตว์ การใช้เทคนิคในการรวมตัวของเซลล์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ การปลูกพืชโดยใช้น้ำแทนดิน เป็นต้น </li></ul>
 15. 15. ความก้าวหน้าทางด้านการรักษาเอกราช และสันติสุข <ul><li>  มีการค้นพบดินปืน และการสร้างระเบิดปรมาณู ระเบิดนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ เรือดำน้ำ จรวด ดาวเทียม </li></ul>
 16. 16. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วนด้วยกัน คือ <ul><li>1. ฮาร์ดแวร์ ( Hardware) หมายถึง สิ่งที่มองเห็นและจับต้องสัมผัสได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ( Case) และอุปกรณ์ต่อพ่วงรอบข้าง ( Peripheral) ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฮาร์ดดิสก์ แป้นพิมพ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ฮาร์ดแวร์จะไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองเดี่ยว ๆ ได้ จะต้องนำมาต่อเชื่อมเพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบที่เรียกว่า &quot; ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)&quot; ที่มีโครงสร้างของระบบจะทำงานตามโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น </li></ul>
 17. 17. <ul><li>2. ซอฟต์แวร์ ( Software) หมายถึง โปรแกรม (Program) หรือชุดคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้นจะเขียนจากภาษาต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เรียกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ ( Programming Language) ซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ </li></ul><ul><li>1) ซอฟต์แวร์ระบบ ( System Software) </li></ul><ul><li>2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software) </li></ul>
 18. 18. <ul><li>3. ข้อมูล / สารสนเทศ ( Data/Information) คือ ข้อมูลต่างๆ ที่เรานำมาให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผลคำนวณ </li></ul><ul><li>4. บุคคลากร ( Peopleware) คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่างๆ และผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้นๆ ระบบคอมพิวเตอร์สามารถสรุปเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ( Operator) </li></ul><ul><li>- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบ ( System) </li></ul><ul><li>- ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ( Electronic Data Processing Manager) </li></ul><ul><li>- ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ( Computer user) </li></ul>
 19. 19. <ul><li>5. กระบวนการทำงาน ( Documentation/Procedure) เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์หรือข้อสนเทศจากคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 20. 20. องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร <ul><li> การสื่อสารเป็นกิจกรรมร่วมกันที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารหมายความว่าการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานคือ </li></ul><ul><li>(1) ผู้ส่งสาร หรือผู้กำหนดสาร (Sender, Source Creator) (2) สาร (Message, Information) (3) สื่อ หรือพาหนะ หรือช่องทางในการนำสาร ส่งไป </li></ul><ul><li>(Media หรือ Channel) (4) ผู้รับสาร (Receiver) (5) ปฏิกิริยา หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลังส่ง - รับสาร </li></ul><ul><li>( Feed Back ) </li></ul>
 21. 21. <ul><li>เมื่อมีองค์ประกอบครบพร้อม ต่อไปดูว่าเกิดกระบวนการต่อไปนี้หรือไม่ คือ (1) มีการกำหนดสาร (Message Design & Source Data) โดยผู้ส่งสาร อาจต้องมีการเข้ารหัสของสารด้วย ขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของสาร (2) สารถูกส่งไปยังผู้รับ (Process) โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของสาร (3) สารที่ส่งออกไปถึงผู้รับปลายทาง และผู้รับก็รับรู้ถึงสารที่ส่งมานั้น (Awareness) และเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ อาจเป็นเชิงบวก ( เห็นด้วย ยอมรับ ) หรือเชิงลบ ( ขัดแย้ง ไม่ยอมรับ ) หรือเชิงซ่อน ( รู้สึกเฉยๆ ยังไม่ลงความเห็น หรือตัดสินใจในเวลานั้น ) </li></ul>
 22. 22. <ul><li>ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร จะประกอบด้วยบุคคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ส่งสาร และฝ่ายผู้รับสาร หากผู้ส่งสาร และผู้รับสารเป็นบุคคลคนเดียวกัน เรียกว่า การสื่อสารภายในบุคคล และผู้ส่งสารมักจะเป็นผู้กำหนดสารที่จะส่งไป และสาร หรือ message ที่จะส่งไป มักจะถูกกำหนดขึ้นทั้งจากผู้ส่งสารเอง และจากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของวจนภาษา หรือ อวจนภาษา ก็ตาม </li></ul>
 23. 23. <ul><li>กรณีที่ผู้กำหนดสาร และผู้ส่งสาร เป็นบุคคลคนเดียวกัน คือ สารที่ถูกกำหนดขึ้นนั้น เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้น (Knowledge) หรือปรุงแต่งขึ้นเป็นองค์ความรู้ (Create) หรือผุดขึ้นโดยประจักษ์ (Insight) ของผู้ส่งสารนั่นเอง แล้วต้องการจะส่งสารนั้นไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้รับสาร </li></ul><ul><li>กระบวนการส่งสาร จะเริ่มตั้งแต่การบรรจุสารเข้าไปในระบบการส่ง (Message Input & Sourse Input) ซึ่งประกอบด้วย สาร สื่อ เวลา โอกาส โดยอาศัยช่องทางต่างๆ เป็นพาหะพาสารไปยังผู้รับ (Process) สาร ดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของภาษาพูด สัญลักษณ์ อักขระ สื่อ หรือช่องทางที่ใช้ในการส่ง ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อสารนั้นจะอยู่ในรูปใด </li></ul>
 24. 24. รูปแบบ ชนิดของสาร พาหะ - ช่องทาง เครื่องมือ - เทคโนโลยี เทคนิค - รูปแบบการส่งสาร ภาษาพูด Word, Speech บรรยากาศ อากาศ วัตถุที่สามารถพาเสียงไปได้ อวัยวะปาก , ไมโครโฟน , โทรโข่ง Physical, Radiogram, Analog, Digital ภาษาท่าทาง Action, Behavior ทัศนวิสัยของบรรยากาศ อวัยวะ , อุปกรณ์สร้างสัญลักษณ์ Physical ภาษาเขียน Writing อักขระ อักษร ( ที่ผู้ส่งและผู้รับ สามารถรับรู้ร่วมกันได้ ) กระดาษ ปากกา หมึกหรือสี คอมพิวเตอร์ Physical, Analog, Digital ภาษาเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Language ) – Radio – Analoge – Digital คลื่นไฟฟ้า คลื่นแสง คลื่นแม่เหล็ก คลื่นวิทยุ เครื่องรับ - เครื่องส่ง วิทยุ วิทยุโทรทัศน์ ระบบอะนาล็อก ระบบดิจิตอล คอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่าย , อินเตอร์เน็ต Analog, Digital
 25. 25. <ul><li>ในการส่งสาร จะต้องกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้รับสาร มีโอกาสในการรับ เวลา หมายถึง จำนวนเวลา ( วินาที , นาที , ชั่วโมง ) และระยะเวลา (Time หรือ ครั้ง ) โอกาส หมายถึง ช่วงเวลาที่พอเหมาะพอดีที่ผู้รับสาร สามารถรับรู้ถึงสาร การสื่อสารจะสำเร็จสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้ส่งสารรับทราบถึงปฏิกิริยาของผู้รับสาร หลังจากรับสารนั้นแล้ว </li></ul><ul><li>การสื่อสารจะมีคุณค่า ก็ต่อเมื่อ ผู้รับสารเกิดการรับรู้ (Awareness) เกิดองค์ความรู้ (Knowledge) เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น จนยอมรับข้อเสนอหรือเงื่อนไขในสารนั้น (Acceptation) หรือเกิดการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (Decision) ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) </li></ul>
 26. 26. บรรณานุกรม <ul><li>http://a.1asphost.com/chalin623/drinking48/information1/techno1_1.htm </li></ul><ul><li>http://www.acr.ac.th/acr/CAI/cai_pim/CAI%20%BB.6-unit8%20o.k/unit-8.htm </li></ul><ul><li> http://www.lks.ac.th/kukiat/student/betterroyal/social/41.html </li></ul>

×