Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

соёлын үүсэл Slide

13,276 views

Published on

 • Be the first to comment

соёлын үүсэл Slide

 1. 1. Соёлын үүсэл
 2. 2. Зорилго:Оюутнуудад соѐлын үүслийнталаар онолын мэдлэг олгох
 3. 3. Агуулга:Соѐл гэж юу вэ ,соѐлын талаарх эрдэмтдийнүзэл баримтлалСоѐл хэрхэн үүссэн бэ?Соѐлын үүслийн талаар эрдэмтдийн үзэлбаримтлалДүгнэлтНом зүй
 4. 4. Соёл гэдэг нь:Хятад хэлний “жень “Энэтхэгийн “жарма”,грекийн“пайдейя” ,монгол хэлний“соёо,соёолох “ гэсэн үгтэй утгадүйцдэг байна.
 5. 5. Соёлын талаарх эрдэмтдийн үзэл баримтлалН.А.Бердяев “соѐл бол өвөг дээдсээ шүтэхүй ,хууч яриаболон уламжлалтай холбоотой гэж үзсэн байна.К.Уислер “нийтлэг буюу овог аймаг мөрдвөл зохихамьдралын арга “Ц.Гомбосүрэн “соѐл бол байгалийн зүйлсийг нийгмийнзүйл болгодог ,мөн нэгэнт бий болгосон зүйлийг улам бүрболовсронгуй болгодог зохистой арга мөн “хэмээн үзсэнбайдаг.
 6. 6. Хүн үүссэн цагаас соёл үүссэн гэдэг тэгвэл:
 7. 7. Археологийн олдвор түүхэн баримтуудадтулгуурлан орчин үеийн хүн буюу “homosapiens” нь одоогоос 40,000 жилийн тэртээдүүссэнодоогоос 150,000 жилийн тэртээ неандертальхүн үүссэн гал гаргаж ,багаж зэвсэг хийжэхэлсэн үеийг хамааруулдаг байна
 8. 8. Орчин үеийн шинжлэх ухаанд соѐлын үүслийнталаар дараах онол үзэл баримтлалууд байдаг.ХөдөлмөрийнТүүхэн хувьсах хөгжлийнТоглоомынПсихоаналитикШашны
 9. 9. 1. Хөдөлмөр хүнийг бий болгосон .Ф.Энгельс/ хүн багаж зэвсэг хийж хөдөлмөрлөхчадвартай болсноор соѐл үүссэн гэж үздэг.
 10. 10. 2.Түүхэн хувьсах хөгжлийн онолЭ.Тайлор, Дж.Фрезер, Г.СпенсерАмьд биеийн давшингуй хөгжих хөгжлийнявцад соѐл нь энгийнээс нарийсан хөгжсөн.
 11. 11. 3. Й.ХейзингаХүний тоглох жам ёсны чадвараассоёлын эх сурвалжийг олно.
 12. 12. 5. Психоаналитик / З.Фройд соѐлын үүслийг хүйнэгдлийн соѐлын судалгаанд тулгуурлан авч үздэгба табу буюу хорио цээрийн тогтолцоонд ачхолбогдол өгдөг.
 13. 13. 6. Шашны үзэл баримтлал соѐлын үүслийг бурхан тэнгэр шүтэхтэй холбогдууланавч үздэг.Хүн нүгэлээс ангижрах замаар өөрийгөөтөгөлдөржүүлж бурхан тэнгэрт итгэн биширснээр хүнөөрийгөө захиран дийлж амьдралаа ѐс суртахууны утгаучиртай болгох юм хэмээн үздэг байна.
 14. 14. ДүгнэлтХүн байгаль соѐл гурав хоорондоо салшгүйхолбоотой.Хүн өөрөө соѐлыг бүтээдэгболовч ,соѐл хөгжлийнхөө явцад байгалийгхүнийг хөнөөх аюултай энэ бол гашуунүнэн юм.
 15. 15. Ном зүй1. Соѐл судлалын үндэс /Т.ТөмөрбаатарУБ 2001 он хуудас 30-332.соѐл судлал / Т.Дорждагва УБ 2011онхуудас 40-43,60-63www.gogo.mn
 16. 16. Гэрийн даалгаварСоѐлын талаарх өөрийн гэсэн нэгоновчтой үнэн зөв тодорхойлолтзохиож ирэх.

×