Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

хими ээлжит хичээлийн хөтөлбөр

6,008 views

Published on

  • Be the first to comment

хими ээлжит хичээлийн хөтөлбөр

  1. 1. Батлав: Сургалтын менежер ................................/ А. Батзаяа / Ээлжит хичээлийн хөтөлбөр Хичээл заасан огноо: 2013.11.15 Хичээл заасан сургууль: Шаамар Ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль Ангиллын чиглэл: Хими Анги, бүлэг: 8а Сурагчийн тоо:18 эрэгтэй:7 эмэгтэй: 11 Хичээл заасан багш: Мөнхтуяа Сэдэв Эрдэнэсийн гайхамшиг Заах анги 8-р анги Заах цаг 1 цаг Зорилго Химийн элементийн үелэх системд эзлэх байрыг тодорхойлох Зорилт Үелэх тогтолцооны бүтцийг мэдэх Үе, бүлгийг ялган таних Үелэх тогтолцоог ашиглаж химийн элементийн дэс дугаарыг тогтоох Хичээлийн хэлбэр Зорилгоо хэрэгжүүлэх хэлбэр Зохион байгуулах хэлбэр Шинэ мэдлэг олгох Бататгах Дүгнэх Хосоор ажиллах Асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлэх Анги нийтээр ажиллах Бие даан ажиллах Арга зүй Харилцан ярилцах, үзүүлэн таниулах, тайлбарлах Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн Үелэх систем, presentation, төм-1 , ажлын хуудас, скоч, цавуу, өнгийн цаас, төм-2, 3, үнэлгээний хуудас, бусад Хичээлийн зохион байгуулалт Үйл ажиллагааны арга зүй Багшийн үйл ажиллагаа Сурагчийн үйл ажиллагаа Анги зохион байгуулалт Хичээлийн бэлтгэл хангах Мэндлэх Хичээлийн бэлтгэл хангах мэндлэх Сэдэлжүүлэх Алхам-1 Сурагчдыг босож зогсохыг хүснэ. Босож зогсоно Алхам-2 Эрдэнэсийн эрэлд тоглоомын дүрмийг танилцуулна.  Тоглоомоо тоглуулна. Тоглох дүрмээ сонсоно. Цэцгийн дэлбээнээс нэг эрдэнэс сонгон авч гарч ирсэн эрднэсээ нэрлэж чадсан сурагч суудалдаа сууна. Эрдэнэсээ нэрлэж чадаагүй сурагчид туслах. Мэдлэг бүтээлгэх Сурагчдад төм-1-ийг тараан өгнө. ТӨМ-1ээс нэг элементийг олж дугуйлах Элементээ олж чадсан сурагчдыг дугтуй-1тэй даалгаврыг гүйцэтгүүлнэ. Төм-1ээс дугуйлсан элементээ Төм-1ээс нэг элементээ олж дугуйлан ногоон дохиогоо өргөнө. Дугтуй-1тэй даалгаврыг хосоороо гүйцэтгэнэ. Дугуйлсан элементээ
  2. 2. нэрлэж чадсан сурагчдад дугтуй-2той даалгаврыг гүйцэтгүүлнэ. Presentation үзүүлэж ярилцана. Сурагчдаас үе, бүлэг гэж юуг хэлэх вэ? Асууж ярилцах Дугтуй-3тай даалгаврыг гүйцэтгүүлнэ. Сурагчдын гүйцэтгэсэн даалгаврын талаар асууж ярилцана. Сурагчидтай хамтран үелэх тогтолцооноос химийн элемент азотын үе, бүлэг, дэс дугаарыг олно. нэрлэнэ. Дугтуй-2той даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Тэмдэглэл хөтлөх Багшийн асуусан асуултанд хариулна 3 дахь даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Зүй тогтол, ижил төстэй шинж чанар юу байсан талаар хариулт өгч ярилцана. Үе-2 Бүлэг-5 Дэс дугаар-7 Мэдлэгээ бататгах Төм-2ыг сурагч бүрт тараан өгнө. химийн элементийн нэр бүхий төм-2 дээр химийн элементийн тэмдэг, дэс дугаар зэргийг бичиж үзүүлэн дээр үе бүлгийг нь зөв олж байрлуулах даалгавар өгнө. Зөв байрлуулсан эсэхийг сурагчидтай хамтран хянах, алдаа байвал засах Үелэх систем ашиглан даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Алдаа байгаа эсэхийг ажиглан алдаа байвал засна. Дүгнэлт Сурагчдаас өнөөдрийн хичээлээр юуг мэдэж авсан талаар асууж дүгнэн ярилцана. Хичээлээс юуг мэдэж авсан юу чаддаг болсон талаар харилцан ярилцана. Үнэлгээ  Аман үнэлгээ  Баганан үнэлгээгээр үнэлэх Гэрийн даалгавар ТӨМ-3-ыг өгч тайлбарлана.

×