Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

профорієнтація

145 views

Published on

типи професій

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

профорієнтація

 1. 1.  Чому до вибору професії треба відноситисьЧому до вибору професії треба відноситись серйозно?серйозно?  Чому необхідно дізнатись про професію якомогаЧому необхідно дізнатись про професію якомога більше?більше?  Чому необхідно враховувати свої внутрішніЧому необхідно враховувати свої внутрішні здібності, схильності при виборі професії?здібності, схильності при виборі професії?  В чому полягає золоте правило вибору професії?В чому полягає золоте правило вибору професії?
 2. 2. Людина-природа Людина-техніка Людина-знакова система Людина-людина Людина- художній образ
 3. 3. Приклади професій:Приклади професій: мікробіолог геологмікробіолог геолог еколог квітникареколог квітникар ветеринарветеринар селекціонерселекціонер агроном лісникагроном лісник Обов’язки:Обов’язки:  вивчення живої і неживої природививчення живої і неживої природи  догляд за рослинами і тваринамидогляд за рослинами і тваринами  профілактика і лікуванняпрофілактика і лікування рослин і тваринрослин і тварин Об’єкт праці:Об’єкт праці: жива природажива природа (рослинні і живі організми, мікроорганізми)(рослинні і живі організми, мікроорганізми)
 4. 4. Обов’язки:Обов’язки:  обслуговування і ремонт технікиобслуговування і ремонт техніки  збірка і налагодження обладнаннязбірка і налагодження обладнання  керування транспортними засобамикерування транспортними засобами  монтаж електрообладнаннямонтаж електрообладнання  виготовлення і обробка металіввиготовлення і обробка металів  видобування і обробка гірських порідвидобування і обробка гірських порід Об’єкт праці:  технічні системитехнічні системи  речові об’єктиречові об’єкти  види енергіївиди енергії  матеріалиматеріали Приклади професій: інженер-конструкторінженер-конструктор слюсар-ремонтникслюсар-ремонтник технік-механіктехнік-механік зварникзварник шахтаршахтар будівельникбудівельник
 5. 5. Об’єкт праці:Об’єкт праці:  різні знакирізні знаки (усна і писемна мова,(усна і писемна мова, цифри, ноти, схеми, карти,цифри, ноти, схеми, карти, дорожні знаки)дорожні знаки) Обов’язки:Обов’язки:  оперування числами і символами  робота з текстом і таблицями  створення креслень, карт, схем  робота зі звуковими сигналами Приклади професій:Приклади професій: економістекономіст бухгалтербухгалтер касиркасир перекладачперекладач телефоністтелефоніст оператороператор друкаркадрукарка
 6. 6. Об’єкт праці:Об’єкт праці:  взаємодія з людьмивзаємодія з людьми Обов’язки:Обов’язки:  виховання і навчаннявиховання і навчання  інформуванняінформування  побутове обслуговуванняпобутове обслуговування  медичне обслуговуваннямедичне обслуговування  управління і керування колективомуправління і керування колективом Приклади професій:Приклади професій: вихователь, вчитель, тренервихователь, вчитель, тренер екскурсоводекскурсовод,, диспетчердиспетчер продавець, провідник, офіціантпродавець, провідник, офіціант лікар, медсестра, санітарлікар, медсестра, санітар начальник відділу, директорначальник відділу, директор
 7. 7. Обов’язки:Обов’язки:  створення, проектуваннястворення, проектування і моделювання художніхі моделювання художніх творівтворів  виготовлення і відтвореннявиготовлення і відтворення творів мистецтвтворів мистецтв Об’єкт праці:Об’єкт праці:  винахідлива діяльність,винахідлива діяльність,  музична діяльність,музична діяльність,  літературно-художня,літературно-художня,  акторська діяльністьакторська діяльність Приклади професійПриклади професій: актор, артистактор, артист художник, скульпторхудожник, скульптор композитор, кінорежисеркомпозитор, кінорежисер журналіст, фотографжурналіст, фотограф модельєр, дизайнермодельєр, дизайнер
 8. 8. ПравильнийПравильний вибірвибір професіїпрофесії • Ваші бажанняВаші бажання • Ваші інтересиВаші інтереси • Ваші нахилиВаші нахили • Ваші здібностіВаші здібності • ПрацездатністьПрацездатність • Необхідні знанняНеобхідні знання • Стан здоров’яСтан здоров’я Чи є попит цієїЧи є попит цієї професії на ринкупрофесії на ринку праці?праці? хочухочу требатреба можуможу
 9. 9. Виберіть одну із п’яти фігур, по відношенню до якої ви можете сказати – “це я”
 10. 10. ВиВи –– людина, якій властиве лідерство, впевненість влюдина, якій властиве лідерство, впевненість в собісобі! ТрикутникТрикутник вибирають люди рішучі, енергійні, впевнені у собі, нетерплячі, хитрі, категоричні, самонадійні. Постійно займайтесь саморозвиткомПостійно займайтесь саморозвитком!! Трикутник - кар’єрист, сім’я у нього на другому місті.
 11. 11. Рекомендовані професії:Рекомендовані професії: психологпсихолог вчительвчитель юристконсультантюристконсультант профконсультантпрофконсультант торговий представникторговий представник менеджер з продажуменеджер з продажу маркетологмаркетолог Постійно займайтесь саморозвиткомПостійно займайтесь саморозвитком!!
 12. 12. ВиВи –– невтомний трудівник.невтомний трудівник. Трудолюбивість, потреба доводити почате ділоТрудолюбивість, потреба доводити почате діло до кінця, впертість – це основні якості справжніхдо кінця, впертість – це основні якості справжніх квадратів.квадратів. Квадрат означає перевагу в характері логіки, практичного підходу до дійсності. Квадрати не люблять конфліктувати. Основний їх стиль – ухилення від удару, ігнорування... Постійно займайтесь саморозвиткомПостійно займайтесь саморозвитком!!
 13. 13. Рекомендовані професії:Рекомендовані професії: бухгалтерський облікбухгалтерський облік програмуванняпрограмування водійводій поварповар барменбармен офіціантофіціант діловодділовод профконсультантпрофконсультант Постійно займайтесь саморозвитком!Постійно займайтесь саморозвитком!
 14. 14. Ви – людина, яка перш за все зацікавлена в гармонії відносин з людьми. КолаКола вибирають люди з підвищеними потребами в емоційному спілкуванні, які володіють вразливістю, емоційною чутливістю, дбайливістю, умінням співчувати. КолоКоло найдружелюбніша фігура.найдружелюбніша фігура. Найвища цінність для кола – люди.Найвища цінність для кола – люди. Постійно займайтесь саморозвиткомПостійно займайтесь саморозвитком!!
 15. 15. Рекомендовані професії:Рекомендовані професії: соціальний робітниксоціальний робітник медичний робітникмедичний робітник вчительвчитель виховательвихователь юристюрист нотаріуснотаріус секретар-референтсекретар-референт Постійно займайтесь саморозвиткомПостійно займайтесь саморозвитком!!
 16. 16. Ви - живий інтерес до всього що відбувається і природна можливість легко засвоювати все нове! ПрямокутникПрямокутник – символ перехідного періоду, його вибирають люди, які характеризуються непослідовністю емоцій. «Люди настрою». Прямокутники відрізняються допитливістю, відкритістю, вразливістю. Мають обране коло спілкування. Постійно займайтесь саморозвитком!Постійно займайтесь саморозвитком!
 17. 17. Рекомендовані професії:Рекомендовані професії: машиністмашиніст водійводій екологеколог квітникарквітникар озеленювачозеленювач бджільникбджільник фельдшерфельдшер кондитеркондитер Постійно займайтесь саморозвитком!Постійно займайтесь саморозвитком!
 18. 18. Ви – людина творча, інтуїтивна, здатна бачити красу і спрямовані в майбутнє! Зигзаг означає присутність уяви, цю фігуру вибирають люди творчі, які володіють нестандартним складом розуму. Зигзаги відрізняються мрійливістю,Зигзаги відрізняються мрійливістю, імпульсивністю, перепадами настрою.імпульсивністю, перепадами настрою. Постійно займайтесь саморозвиткомПостійно займайтесь саморозвитком!!
 19. 19. Рекомендовані професії:Рекомендовані професії: фотограффотограф модельермодельер акторактор музикантмузикант композиторкомпозитор художникхудожник поварповар кондитеркондитер Постійно займайтесь саморозвитком!Постійно займайтесь саморозвитком!
 20. 20. Швидке і ефективне освоєння професії Підвищений рівень професійної майстерності Працездатність Продуктивність праці Задоволення роботою Збереження професійного довголіття

×