SlideShare a Scribd company logo

Khoá luận hóa hữu cơ.

Nhận file word miễn phí nhắn tin zalo 0777.149.703 nhé. Khoá luận hóa hữu cơ.

1 of 20
Download to read offline
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------------
Lương Thanh Bình
TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT SULFONAMIDE
CHỨA KHUNG PYRAZOLE
LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỮU CƠ
Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------------
Lương Thanh Bình
TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT SULFONAMIDE
CHỨA KHUNG PYRAZOLE
Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ
Mã số: 8 44 01 14
LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỮU CƠ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :
PGS. TS. Đặng Chí Hiền
Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân,
được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Đặng Chí Hiền. Những
số liệu, kết quả nghiên cứu của chính tác giả được thu thập từ các nguồn khác nhau
sử dụng trong luận văn có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.
Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2020
Học viên
Lương Thanh Bình
LỜI CÁM ƠN
Trước hết, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy PGS. TS. Đặng Chí Hiền
đã tạo mọi điều kiện, động viên và chỉ bảo em trong suốt quá trình học tập và thực
hiện luận văn.
Em xin gửi lời cám ơn chân thành sự hỗ trợ, giúp đỡ và truyền đạt tận tình
của thầy TS. Nguyễn Thành Danh trong suốt thời gian em thực hiện luận văn.
Em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô của Học Viện Khoa Học và Công
Nghệ đã truyền đạt cho chúng em vốn kiến thức quý báu trong suốt thời gian học
tập tại học viện.
Em cám ơn gia đình đã luôn là điểm tựa vững chắc và đồng hành cùng em
trong thời gian qua.
TÓM TẮT
Đề tài “ Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất sulfonamide có chứa khung
pyrazole” được thực hiện tại Phòng Công nghệ Hóa Dược - Viện Công nghệ Hóa
học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong khoảng thời gian từ
tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020. Nội dung của đề tài đưa ra phương
pháp tổng hợp một số dẫn xuất sulfonamide từ các dẫn xuất chalcone cho mục tiêu
làm đa dạng các dẫn xuất sulfonamide để ứng dụng vào các mục đích ngoài kháng
sinh thông qua thử nghiệm hoạt tính sinh học. Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp
thành công được 12 dẫn xuất mới của sulfonamide có chứa khung pyrazole bằng
phương pháp tổng hợp dưới sự hỗ trợ của vi sóng, đạt hiệu suất trên 60%. Các kết
quả nghiên cứu về cấu trúc hóa học của các sulfonamide (có định hướng về cấu
trúc) được xác nhận thông qua các phổ HR-MS, IR, 1
H-NMR, 13
C-NMR.
ABSTRACT
Thesis titled “Synthesis sulfonamide derivatives bearing pyrazoline” was
performed at Department of Technology for Pharmaceutical Chemistry – Institute
of Chemical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, from
January 2020 to October 2020. Twelve novel structures of pyrazoline sulfonamide
have been synthesized successfully by condensing appropriate heterocyclic
chalcones between 4-hydrazinonbenzenesulfonamide hydrochloride aimed at
diversifying sulfonamide derivatives. The synthesized compounds were
characterized and based on FT-IR, 1
H-NMR, 13
C-NMR and HR-MS data.

Recommended

Luận án: Phương pháp tổng hơp ̣Pregnan và một số dẫn xuất - Gửi miễn phí qua...
Luận án: Phương pháp tổng hơp ̣Pregnan và một số dẫn xuất - Gửi miễn phí qua...Luận án: Phương pháp tổng hơp ̣Pregnan và một số dẫn xuất - Gửi miễn phí qua...
Luận án: Phương pháp tổng hơp ̣Pregnan và một số dẫn xuất - Gửi miễn phí qua...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
uftai-ve-tai-day28008.pdf
uftai-ve-tai-day28008.pdfuftai-ve-tai-day28008.pdf
uftai-ve-tai-day28008.pdfhphan70
 
Nghiên cứu vật liệu bán dẫn hữu cơ ứng dụng trong quang điện tử - Gửi miễn ph...
Nghiên cứu vật liệu bán dẫn hữu cơ ứng dụng trong quang điện tử - Gửi miễn ph...Nghiên cứu vật liệu bán dẫn hữu cơ ứng dụng trong quang điện tử - Gửi miễn ph...
Nghiên cứu vật liệu bán dẫn hữu cơ ứng dụng trong quang điện tử - Gửi miễn ph...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 

More Related Content

Similar to Khoá luận hóa hữu cơ.

Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni của acrylic acid - Gửi miễn phí q...
Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni của acrylic acid - Gửi miễn phí q...Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni của acrylic acid - Gửi miễn phí q...
Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni của acrylic acid - Gửi miễn phí q...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
 
Luận án: Xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện hóa kết hợp lọc sinh học - Gửi mi...
Luận án: Xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện hóa kết hợp lọc sinh học - Gửi mi...Luận án: Xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện hóa kết hợp lọc sinh học - Gửi mi...
Luận án: Xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện hóa kết hợp lọc sinh học - Gửi mi...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Xác định cấu trúc của polysaccharide chiết từ loài rong Đỏ, HAY - Gửi miễn ph...
Xác định cấu trúc của polysaccharide chiết từ loài rong Đỏ, HAY - Gửi miễn ph...Xác định cấu trúc của polysaccharide chiết từ loài rong Đỏ, HAY - Gửi miễn ph...
Xác định cấu trúc của polysaccharide chiết từ loài rong Đỏ, HAY - Gửi miễn ph...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý – sinh học - Gửi miễn...
Xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý – sinh học - Gửi miễn...Xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý – sinh học - Gửi miễn...
Xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý – sinh học - Gửi miễn...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Luận án: Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý –...
Luận án: Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý –...Luận án: Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý –...
Luận án: Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý –...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắ...
Tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắ...Tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắ...
Tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Tổng hợp một số dẫn xuất naphthoquinon bằng phản ứng domino - Gửi miễn phí qu...
Tổng hợp một số dẫn xuất naphthoquinon bằng phản ứng domino - Gửi miễn phí qu...Tổng hợp một số dẫn xuất naphthoquinon bằng phản ứng domino - Gửi miễn phí qu...
Tổng hợp một số dẫn xuất naphthoquinon bằng phản ứng domino - Gửi miễn phí qu...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Luận án: Xử lý phenol trong nước thải bằng ozon hóa kết hợp xúc tác - Gửi miễ...
Luận án: Xử lý phenol trong nước thải bằng ozon hóa kết hợp xúc tác - Gửi miễ...Luận án: Xử lý phenol trong nước thải bằng ozon hóa kết hợp xúc tác - Gửi miễ...
Luận án: Xử lý phenol trong nước thải bằng ozon hóa kết hợp xúc tác - Gửi miễ...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 

Similar to Khoá luận hóa hữu cơ. (20)

Luận án: Thành phần và hoạt tính sinh học của loài Sứa, HAY
Luận án: Thành phần và hoạt tính sinh học của loài Sứa, HAYLuận án: Thành phần và hoạt tính sinh học của loài Sứa, HAY
Luận án: Thành phần và hoạt tính sinh học của loài Sứa, HAY
 
Luận văn: Tổng hợp các dẫn xuất của pichromene 1, HAY, 9đ
Luận văn: Tổng hợp các dẫn xuất của pichromene 1, HAY, 9đLuận văn: Tổng hợp các dẫn xuất của pichromene 1, HAY, 9đ
Luận văn: Tổng hợp các dẫn xuất của pichromene 1, HAY, 9đ
 
Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni của acrylic acid - Gửi miễn phí q...
Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni của acrylic acid - Gửi miễn phí q...Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni của acrylic acid - Gửi miễn phí q...
Luận văn: Nghiên cứu khả năng hấp phụ amoni của acrylic acid - Gửi miễn phí q...
 
Đề tài: Chế tạo thử nghiệm bộ phân tích nhanh Florua trong nước
Đề tài: Chế tạo thử nghiệm bộ phân tích nhanh Florua trong nướcĐề tài: Chế tạo thử nghiệm bộ phân tích nhanh Florua trong nước
Đề tài: Chế tạo thử nghiệm bộ phân tích nhanh Florua trong nước
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
 
Luận án: Xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện hóa kết hợp lọc sinh học - Gửi mi...
Luận án: Xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện hóa kết hợp lọc sinh học - Gửi mi...Luận án: Xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện hóa kết hợp lọc sinh học - Gửi mi...
Luận án: Xử lý nước rỉ rác bằng keo tụ điện hóa kết hợp lọc sinh học - Gửi mi...
 
Luận án: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện phân kết h...
Luận án: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện phân kết h...Luận án: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện phân kết h...
Luận án: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng phương pháp keo tụ điện phân kết h...
 
Luận văn: An toàn bức xạ trong sản xuất dược chất phóng xạ, 9đ
Luận văn: An toàn bức xạ trong sản xuất dược chất phóng xạ, 9đLuận văn: An toàn bức xạ trong sản xuất dược chất phóng xạ, 9đ
Luận văn: An toàn bức xạ trong sản xuất dược chất phóng xạ, 9đ
 
Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Chalcone Có Hoạt Tính.doc
Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Chalcone Có Hoạt Tính.docLuận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Chalcone Có Hoạt Tính.doc
Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tổng Hợp Một Số Chalcone Có Hoạt Tính.doc
 
Luận văn: Khả năng tích lũy Coenzyme Q10 của chủng vi khuẩn tía
Luận văn: Khả năng tích lũy Coenzyme Q10 của chủng vi khuẩn tíaLuận văn: Khả năng tích lũy Coenzyme Q10 của chủng vi khuẩn tía
Luận văn: Khả năng tích lũy Coenzyme Q10 của chủng vi khuẩn tía
 
Tổng hợp xác định hoạt tính sinh học dẫn xuất indenoisoquinoli
Tổng hợp xác định hoạt tính sinh học dẫn xuất indenoisoquinoliTổng hợp xác định hoạt tính sinh học dẫn xuất indenoisoquinoli
Tổng hợp xác định hoạt tính sinh học dẫn xuất indenoisoquinoli
 
Xác định cấu trúc của polysaccharide chiết từ loài rong Đỏ, HAY - Gửi miễn ph...
Xác định cấu trúc của polysaccharide chiết từ loài rong Đỏ, HAY - Gửi miễn ph...Xác định cấu trúc của polysaccharide chiết từ loài rong Đỏ, HAY - Gửi miễn ph...
Xác định cấu trúc của polysaccharide chiết từ loài rong Đỏ, HAY - Gửi miễn ph...
 
Tính chất, thành phần monosaccharide của exopolysaccharide, HAY
Tính chất, thành phần monosaccharide của exopolysaccharide, HAYTính chất, thành phần monosaccharide của exopolysaccharide, HAY
Tính chất, thành phần monosaccharide của exopolysaccharide, HAY
 
Tính chất và thành phần monosaccharide của exopolysaccharide
Tính chất và thành phần monosaccharide của exopolysaccharideTính chất và thành phần monosaccharide của exopolysaccharide
Tính chất và thành phần monosaccharide của exopolysaccharide
 
Luận văn: Nghiên cứu xử lý Rhodamine B bằng phương pháp oxi hóa sử dụng quặng...
Luận văn: Nghiên cứu xử lý Rhodamine B bằng phương pháp oxi hóa sử dụng quặng...Luận văn: Nghiên cứu xử lý Rhodamine B bằng phương pháp oxi hóa sử dụng quặng...
Luận văn: Nghiên cứu xử lý Rhodamine B bằng phương pháp oxi hóa sử dụng quặng...
 
Xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý – sinh học - Gửi miễn...
Xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý – sinh học - Gửi miễn...Xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý – sinh học - Gửi miễn...
Xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý – sinh học - Gửi miễn...
 
Luận án: Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý –...
Luận án: Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý –...Luận án: Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý –...
Luận án: Nghiên cứu xử lý nước thải chế biến cao su bằng phương pháp hóa lý –...
 
Tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắ...
Tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắ...Tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắ...
Tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích ứng dụng trong nuôi tôm thẻ chân trắ...
 
Tổng hợp một số dẫn xuất naphthoquinon bằng phản ứng domino - Gửi miễn phí qu...
Tổng hợp một số dẫn xuất naphthoquinon bằng phản ứng domino - Gửi miễn phí qu...Tổng hợp một số dẫn xuất naphthoquinon bằng phản ứng domino - Gửi miễn phí qu...
Tổng hợp một số dẫn xuất naphthoquinon bằng phản ứng domino - Gửi miễn phí qu...
 
Luận án: Xử lý phenol trong nước thải bằng ozon hóa kết hợp xúc tác - Gửi miễ...
Luận án: Xử lý phenol trong nước thải bằng ozon hóa kết hợp xúc tác - Gửi miễ...Luận án: Xử lý phenol trong nước thải bằng ozon hóa kết hợp xúc tác - Gửi miễ...
Luận án: Xử lý phenol trong nước thải bằng ozon hóa kết hợp xúc tác - Gửi miễ...
 

More from ssuser499fca

Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
 
Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
 
Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
 
Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
 
Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
 
Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
 
Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
 
Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.ssuser499fca
 
Khóa luận kế toán kiểm toán.
Khóa luận kế toán kiểm toán.Khóa luận kế toán kiểm toán.
Khóa luận kế toán kiểm toán.ssuser499fca
 
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.ssuser499fca
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.ssuser499fca
 
Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.ssuser499fca
 
Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.ssuser499fca
 
Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.ssuser499fca
 
Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.ssuser499fca
 
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.ssuser499fca
 
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.ssuser499fca
 
Khóa luận quản trị văn phòng.
Khóa luận quản trị văn phòng.Khóa luận quản trị văn phòng.
Khóa luận quản trị văn phòng.ssuser499fca
 

More from ssuser499fca (20)

Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
 
Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
 
Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
 
Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.Khóa luận hóa hữu cơ.
Khóa luận hóa hữu cơ.
 
Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.
 
Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.
 
Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.
 
Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.Khóa luận kinh tế.
Khóa luận kinh tế.
 
Khóa luận kế toán kiểm toán.
Khóa luận kế toán kiểm toán.Khóa luận kế toán kiểm toán.
Khóa luận kế toán kiểm toán.
 
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
Khóa luận quản trị doanh nghiệp.
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
 
Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.Khoá luận hóa hữu cơ.
Khoá luận hóa hữu cơ.
 
Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
 
Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
 
Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
 
Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.Khóa luận nông lâm kết hợp.
Khóa luận nông lâm kết hợp.
 
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
 
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
Luận văn thạc sĩ vật lí chất rắn.
 
Khóa luận quản trị văn phòng.
Khóa luận quản trị văn phòng.Khóa luận quản trị văn phòng.
Khóa luận quản trị văn phòng.
 

Recently uploaded

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfHongBiThi1
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (10)

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 

Khoá luận hóa hữu cơ.

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----------------------------- Lương Thanh Bình TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT SULFONAMIDE CHỨA KHUNG PYRAZOLE LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỮU CƠ Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
 • 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----------------------------- Lương Thanh Bình TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN XUẤT SULFONAMIDE CHỨA KHUNG PYRAZOLE Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ Mã số: 8 44 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỮU CƠ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS. Đặng Chí Hiền Thành phố Hồ Chí Minh – 2020
 • 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS. TS. Đặng Chí Hiền. Những số liệu, kết quả nghiên cứu của chính tác giả được thu thập từ các nguồn khác nhau sử dụng trong luận văn có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2020 Học viên Lương Thanh Bình
 • 4. LỜI CÁM ƠN Trước hết, em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy PGS. TS. Đặng Chí Hiền đã tạo mọi điều kiện, động viên và chỉ bảo em trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn. Em xin gửi lời cám ơn chân thành sự hỗ trợ, giúp đỡ và truyền đạt tận tình của thầy TS. Nguyễn Thành Danh trong suốt thời gian em thực hiện luận văn. Em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô của Học Viện Khoa Học và Công Nghệ đã truyền đạt cho chúng em vốn kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại học viện. Em cám ơn gia đình đã luôn là điểm tựa vững chắc và đồng hành cùng em trong thời gian qua.
 • 5. TÓM TẮT Đề tài “ Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất sulfonamide có chứa khung pyrazole” được thực hiện tại Phòng Công nghệ Hóa Dược - Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020. Nội dung của đề tài đưa ra phương pháp tổng hợp một số dẫn xuất sulfonamide từ các dẫn xuất chalcone cho mục tiêu làm đa dạng các dẫn xuất sulfonamide để ứng dụng vào các mục đích ngoài kháng sinh thông qua thử nghiệm hoạt tính sinh học. Kết quả nghiên cứu đã tổng hợp thành công được 12 dẫn xuất mới của sulfonamide có chứa khung pyrazole bằng phương pháp tổng hợp dưới sự hỗ trợ của vi sóng, đạt hiệu suất trên 60%. Các kết quả nghiên cứu về cấu trúc hóa học của các sulfonamide (có định hướng về cấu trúc) được xác nhận thông qua các phổ HR-MS, IR, 1 H-NMR, 13 C-NMR.
 • 6. ABSTRACT Thesis titled “Synthesis sulfonamide derivatives bearing pyrazoline” was performed at Department of Technology for Pharmaceutical Chemistry – Institute of Chemical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, from January 2020 to October 2020. Twelve novel structures of pyrazoline sulfonamide have been synthesized successfully by condensing appropriate heterocyclic chalcones between 4-hydrazinonbenzenesulfonamide hydrochloride aimed at diversifying sulfonamide derivatives. The synthesized compounds were characterized and based on FT-IR, 1 H-NMR, 13 C-NMR and HR-MS data.
 • 7. PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN ...............................................................................................i LỜI CÁM ƠN ....................................................................................................ii TÓM TẮT .........................................................................................................iii ABSTRACT......................................................................................................iv PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................1 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.............................................................3 GIỚI THIỆU VỀ CÁC DẪN XUẤT SULFONAMIDE .......................3 SƠ LƯỢC VỀ CHALCONE..................................................................5 1.2.1. Phản ứng ngưng tụ Claisen- Schmidt ..................................................6 1.2.2. Phản ứng E.P. Kohler...........................................................................7 1.2.3. Phản ứng Heck .....................................................................................7 1.2.4. Phản ứng Suzuki ..................................................................................8 1.2.5. Phản ứng acyl hóa Friedel- Crafts........................................................8 SƠ LƯỢC VỀ VÒNG PYRAZOLE......................................................9 1.3.1. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí 1,3.......................................10 1.3.2. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí tri và tetra ...........................10 1.3.3. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí 3,5.......................................10 1.3.4. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí 4,5.......................................11 1.3.5. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí 1,3,5....................................11 Sơ lược về 1,3,5-triarylpyrazoline........................................................11 SƠ LƯỢC VỀ VI SÓNG .....................................................................13 1.6.1.Cấu tạo lò vi sóng................................................................................14
 • 8. 1.6.2. Nguyên lí hoạt động...........................................................................15 NHỮNG NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY.............................................15 1.7.1. Những nghiên cứu trong nước ...........................................................15 1.7.2. Các nghiên cứu nước ngoài................................................................16 CHƯƠNG 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................23 2.1. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................23 2.1.1. Nội dung nghiên cứu..........................................................................23 2.1.2. Phương pháp nghiên cứu....................................................................24 2.2. THỰC NGHIỆM..................................................................................26 2.2.1. Dụng cụ, thiết bị, hóa chất và nguyên liệu........................................26 2.2.2. Tổng hợp 4-hydrazinylbenzenesulfonamide......................................27 2.2.3. Tổng hợp các dẫn xuất chalcone........................................................28 2.2.4. Tổng hợp các dẫn xuất sulfonamide chứa khung 1,3,5- triarylpyrazoline. ..........................................................................................28 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN....................................................30 3.1. TỔNG HỢP 4-HYRAZINYLBENZENSULFONAMIDE ......................30 3.2. TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT CHALCONE TỪ CÁC DẪN XUẤT ACETOPHENONE VÀ CÁC DẪN XUẤT BENZALDEHYDE ..................33 3.2.1. Tổng hợp chalcone từ 3-hydroxybenzaldehyde và các dẫn xuất acetophenone (1a - 4a) .................................................................................37 3.2.2. Tổng hợp chalcone từ o-anisaldehyde và các dẫn xuất acetophenone ( 5a – 6a).........................................................................................................47 3.2.3. Tổng hợp dẫn xuất chalcone từ cinnamaldehyde và các dẫn xuất acetophenone ( 9a - 12a) ..............................................................................58
 • 9. 3.3. TỔNG HỢP CÁC DẪN XUẤT SULFONAMIDE CHỨA KHUNG PYRAZOLE.....................................................................................................68 3.2.1. Khảo sát hiệu suất phản ứng tổng hợp các dẫn xuất sulfonamide sử dụng phương pháp hồi lưu thông thường.....................................................69 3.3.2. Khảo sát hiệu suất phản ứng tổng hợp các dẫn xuất sulfonamide sử dụng phương pháp hồi lưu bằng chiếu xạ vi sóng .......................................71 3.3.3. Tổng hợp các dẫn xuất sulfonamide từ dẫn xuất 3-hydroxy chalcone (1b-4b)..........................................................................................................75 3.3.4. Tổng hợp các dẫn xuất sulfonamide từ dẫn xuất 2-methoxy chalcone (5b - 8b)........................................................................................................94 3.3.5. Tổng hợp các dẫn xuất sulfonamide từ dẫn xuất cinnamylideneacetophenone (9b - 12b).....................................................111 KẾT LUẬN....................................................................................................129 KIẾN NGHỊ ...................................................................................................131 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Danh sách hóa chất.............................................................................26 Bảng 2.2. Dụng cụ và thiết bị .............................................................................27 Bảng 3.1. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của cấu trúc của 4- hydrazinylbenzenesulfonamide............................................................................32 Bảng 3.2. Thời gian và hiệu suất phản ứng của các dẫn xuất chalcone.............35 Bảng 3.3 .Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (E)-3-(3-hydroxyphenyl)-1- phenylprop-2-en-1-one (1a).................................................................................38 Bảng 3.4. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất (E)-3-(3-hydroxyphenyl)- 1-phenylprop-2-en-1-one (1a)..............................................................................39
 • 10. Bảng 3.5. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (E)-1-(4-chlorophenyl)-3-(3- hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one (2a) ..................................................................41 Bảng 3.6. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất (E)-1-(4-chlorophenyl)- 3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one (2a) ..........................................................41 Bảng 3.7. Dữ liệu phổ 1H-NMR của hợp chất (E)-3-(3-hydroxyphenyl)-1-(p- tolyl)prop-2-en-1-one (3a) ...................................................................................43 Bảng 3.8. Dữ liệu phổ 13C NMR và DEPT của hợp chất (E)-3-(3- hydroxyphenyl)-1-(p-tolyl)prop-2-en-1-one (3a)................................................44 Bảng 3.9. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (E)-3-(3-hydroxyphenyl)-1-(4- methoxyphenyl)prop-2-en-1-one (4a)..................................................................46 Bảng 3.10. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất (E)-3-(3- hydroxyphenyl)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one (4a)...............................46 Bảng 3.11. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (E)-3-(2-methoxyphenyl)-1- phenylprop-2-en-1-one (5a).................................................................................48 Bảng 3.12. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất (E)-3-(2- methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one (5a)..................................................49 Bảng 3.13. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của (E)-1-(4-chlorophenyl)-3-(2- methoxyphenyl)prop-2-en-1-one (6a)..................................................................51 Bảng 3.14. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của (E)-1-(4-chlorophenyl)-3-(2- methoxyphenyl)prop-2-en-1-one (6a)..................................................................51 Bảng 3.15. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của (E)-1-(4-fluorophenyl)-3-(2- methoxyphenyl)prop-2-en-1-one (7a)..................................................................54 Bảng 3.16. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của (E)-1-(4-fluorophenyl)-3-(2- methoxyphenyl)prop-2-en-1-one (7a)..................................................................54 Bảng 3.17. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (E)-3-(2-methoxyphenyl)-1-(p- tolyl)prop-2-en-1-one (8a) ...................................................................................56
 • 11. Bảng 3.18. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất (E)-3-(2- methoxyphenyl)-1-(p-tolyl)prop-2-en-1-one (8a)................................................57 Bảng 3.19. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (2E,4E)-1,5-diphenylpenta-2,4- dien-1-one (9a).....................................................................................................59 Bảng 3.20. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của (2E,4E)-1,5-diphenylpenta-2,4- dien-1-one (9a).....................................................................................................60 Bảng 3.21. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của (2E,4E)-1-(4-chlorophenyl)-5-phenylpenta- 2,4-dien-1-one (10a) ............................................................................................61 Bảng 3.22. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của (2E,4E)-1-(4-chlorophenyl)-5- phenylpenta-2,4-dien-1-one (10a) .......................................................................62 Bảng 3.23. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của (2E,4E)-5-phenyl-1-(p-tolyl)penta-2,4- dien-1-one (11a)...................................................................................................64 Bảng 3.24. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của (2E,4E)-5-phenyl-1-(p- tolyl)penta-2,4-dien-1-one (11a)..........................................................................64 Bảng 3.25. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của (2E,4E)-1-(4-methoxyphenyl)-5- phenylpenta-2,4-dien-1-one (12a) .......................................................................66 Bảng 3.26. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của (2E,4E)-1-(4-methoxyphenyl)- 5-phenylpenta-2,4-dien-1-one (12a)....................................................................67 Bảng 3.27. Hiệu suất tổng hợp 4-(5-(3-hydroxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro- 1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (1b) bằng phương pháp hồi lưu thông thường...................................................................................................................70 Bảng 3.28. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian chiếu xạ vi sóng đến hiệu suất tổng hợp của 4-(5-(3-hydroxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1- yl)benzenesulfonamide (1b).................................................................................71 Bảng 3.29.Khảo sát ảnh hưởng của công suất chiếu xạ vi sóng đến hiệu suất tổng hợp (1b)................................................................................................................72
 • 12. Bảng 3.30. Hiệu suất phản ứng của các dẫn xuất sulfonamide..........................74 Bảng 3.31. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất 4-(5-(3-hydroxyphenyl)-3-phenyl- 4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (1b)......................................76 Bảng 3.32. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất 4-(5-(3-hydroxyphenyl)- 3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (1b)......................77 Bảng 3.33. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của 4-(5-(3- hydroxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (1b).......................................................................................................................78 Bảng 3.34. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất 4-(3-(4-chlorophenyl)-5-(3- hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (2b) ..........81 Bảng 3.35. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất 4-(3-(4-chlorophenyl)- 5-(3-hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (2b) ..82 Bảng 3.36. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của 4-(3-(4- chlorophenyl)-5-(3-hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1- yl)benzenesulfonamide (2b).................................................................................83 Bảng 3.37. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của 4-(5-(3-hydroxyphenyl)-3-(p-tolyl)-4,5- dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (3b)............................................85 Bảng 3.38. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của 4-(5-(3-hydroxyphenyl)-3-(p- tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (3b) ...........................86 Bảng 3.39. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của 4-(5-(3- hydroxyphenyl)-3-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide 87 Bảng 3.40. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất 4-(5-(3-hydroxyphenyl)-3-(4- methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (4b)..........90 Bảng 3.41. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất 4-(5-(3-hydroxyphenyl)- 3-(4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (4b)..91
 • 13. Bảng 3.42. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của 4-(5-(3- hydroxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1- yl)benzenesulfonamide (4b).................................................................................92 Bảng 3.43. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất 4-(5-(2-methoxyphenyl)-3-phenyl- 4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (5b) .....................................94 Bảng 3.44. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất 4-(5-(2- methoxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (5b) .......................................................................................................................95 Bảng 3.45. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của 4-(5-(2- methoxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (5b).......................................................................................................................96 Bảng 3.46. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất 4-(3-(4-chlorophenyl)-5-(2- methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (6b)..........99 Bảng 3.47. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất 4-(3-(4-chlorophenyl)- 5-(2-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (6b)100 Bảng 3.48. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của 4-(3-(4- chlorophenyl)-5-(2-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1- yl)benzenesulfonamide (6b)...............................................................................101 Bảng 3.49. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất 4-(3-(4-fluorophenyl)-5-(2- methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (7b)........103 Bảng 3.50. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất 4-(3-(4-fluorophenyl)- 5-(2-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (7b)104 Bảng 3.51. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của 4-(3-(4- fluorophenyl)-5-(2-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1- yl)benzenesulfonamide (7b)...............................................................................105 Bảng 3.52. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất 4-(5-(2-methoxyphenyl)-3-(p- tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (8b) .........................107
 • 14. Bảng 3.53. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất 4-(5-(2- methoxyphenyl)-3-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (8b).....................................................................................................................108 Bảng 3.54. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của 4-(5-(2- methoxyphenyl)-3-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide ............................................................................................................................109 Bảng 3.55. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (E)-4-(3-phenyl-5-styryl-4,5- dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (9b)..........................................112 Bảng 3.56. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất (E)-4-(3-phenyl-5- styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (9b).........................112 Bảng 3.57. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của (E)-4-(3-phenyl-5- styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (9b).........................113 Bảng 3.58. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (E)-4-(3-(4-chlorophenyl)-5- styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (10b).......................116 Bảng 3.59. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất (E)-4-(3-(4- chlorophenyl)-5-styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (10b) ............................................................................................................................117 Bảng 3.60. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của (E)-4-(3-(4- chlorophenyl)-5-styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (10b) ............................................................................................................................118 Bảng 3.61. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (E)-4-(5-styryl-3-(p-tolyl)-4,5- dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (11b)........................................120 Bảng 3.62. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất (E)-4-(5-styryl-3-(p- tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (11b) .......................121 Bảng 3.63. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của (E)-4-(5-styryl-3-(p- tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (11b) .......................122
 • 15. Bảng 3.64. Dữ liệu phổ 1 H-NMR của hợp chất (E)-4-(3-(4-methoxyphenyl)-5- styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (12b).......................125 Bảng 3.65. Dữ liệu phổ 13 C-NMR và DEPT của hợp chất (E)-4-(3-(4- methoxyphenyl)-5-styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (12b)...................................................................................................................126 Bảng 3.66. Dữ liệu phổ 1 H-NMR, 13 C-NMR và HMBC của (E)-4-(3-(4- methoxyphenyl)-5-styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (12b)...................................................................................................................127 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Tổng hợp chalcone bằng phản ứng ngưng tụ Claisen- Schmidt[20]....7 Sơ đồ 1.2. Tổng hợp chalcone bằng phản ứng E.P.Kohler[21].............................7 Sơ đồ 1.3. Tổng hợp chalcone dựa trên phản ứng Heck [22]................................7 Sơ đồ 1.4. Tổng hợp chalcone bằng phản ứng Suzuki[23]....................................8 Sơ đồ 1.5. Tổng hợp chalcone từ phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts [24] .............8 Sơ đồ 1.6. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí 1,3[28] ................................10 Sơ đồ 1.7. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí tri và tetra [29]....................10 Sơ đồ 1.8. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí 3,5 [30] ...............................11 Sơ đồ 1.9. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí 4,5[31] ................................11 Sơ đồ 1.10. Tổng hợp pyrazole có nhóm thế ở vị trí 1,3,5 [32]. .........................11 Sơ đồ 1.11. Tổng hợp sulfonamide chứa khung 1,3,5-triarylpyrazoline.............16 Sơ đồ 1.12. Tổng hợp các sulfonamide từ sulfanilamide, dẫn xuất của benzaldehyde và acetophenone............................................................................16 Sơ đồ 1.13. Tổng hợp dẫn xuất 4-[5-(4-hydroxyphenyl)-3-aryl-4,5-dihydro-1H- pyrazol-1 -yl]benzenesulfonamide [14]...............................................................17
 • 16. Sơ đồ 1.14. Tổng hợp 4-(5-amino-3-phenylpyrazol-1-yl)benzenesulfonamide[35] ..............................................................................................................................18 Sơ đồ 1.15. Tổng hợp 4-[3-(N’-alkyloyl/aryloyl-hydrazinocarbonyl)-5- phenylpyrazol-1-yl]-benzenesulfonamide.[35]....................................................19 Sơ đồ 1.16. Tổng hợp các dẫn xuất triarylpyrazoline. [36].................................20 Sơ đồ 1.17. Tổng hợp các dẫn xuất benzensulfonamide.[49] .............................20 Sơ đồ 1.18. Tổng hợp benzensulfonamide chứa khung 1,3,5-triarylpyrazoline[44] ..............................................................................................................................21 Sơ đồ 1.19. Tổng hợp 3, 5- diaryl-1-(p-sulfamylphenyl)-2-pyrazolines[32]......22 Sơ đồ 1.20. Tổng hợp dẫn xuất 1,3,5-pyrazoline chứa nhóm thế benzene sulfonamide [46] ..................................................................................................22 Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổng hợp dẫn xuất sulfonamide chứa khung pyrazole. ............24 Sơ đồ 3.1. Cơ chế đóng vòng pyrazole [57] ........................................................69 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1. Cấu trúc amide và sulfonamide.............................................................3 Hình 1.2. Công thức cấu tạo Prontosil ..................................................................3 Hình 1.3. Công thức cấu tạo p-aminobenzene sulfonamide (sulfanilamide).......3 Hình 1.4. Các nhóm tác nhân dược lý chính được phát triển từ sulfanilamide : kháng khuẩn ( sulfathiazole); chất ức chế carbonic anhydrase ( acetazolamide); lợi tiểu ( furosemide); hạ đường huyết ( torasemide); chống ung thư ( E70706); ức chế men protease HIV ( amprenavir) và ức chế metalloprotease..........................5 Hình 1.5. Cấu trúc vòng chalcone .........................................................................6 Hình 1.6. Cấu trúc vòng pyrazole..........................................................................9 Hình 1.7. So sánh phân bố nhiệt khi đun thường (trái) và lò vi sóng (phải).......14
 • 17. Hình 1.8. Cấu tạo lò vi sóng ( nguồn internet)....................................................14 Hình 3.1. Cấu trúc 4-hydrazinylbenzenesulfonamide.........................................33 Hình 3.2. Cấu trúc (E)-3-(3-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one (1a).....40 Hình 3.3. Cấu trúc (E)-1-(4-chlorophenyl)-3-(3-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one ..............................................................................................................................42 Hình 3.4. (E)-3-(3-hydroxyphenyl)-1-(4-methylphenyl)prop-2-en-1-one (3a)..45 Hình 3.5. (E)-3-(3-hydroxyphenyl)-1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one (4a)47 Hình 3.6. Cấu trúc (E)-3-(2-methoxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one (5a)....50 Hình 3.7. (E)-1-(4-chlorophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one (6a) ..53 Hình 3.8. (E)-1-(4-fluorophenyl)-3-(2-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one (7a)...55 Hình 3.9. (E)-3-(2-methoxyphenyl)-1-(p-tolyl)prop-2-en-1-one (8a) ................58 Hình 3.10. (2E,4E)-1,5-diphenylpenta-2,4-dien-1-one (9a) ...............................60 Hình 3.11. (2E,4E)-1-(4-chlorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one (10a) ...63 Hình 3.12. (2E,4E)-5-phenyl-1-(p-tolyl)penta-2,4-dien-1-one (11a) .................65 Hình 3.13. (2E,4E)-1-(4-methoxyphenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one (12a)68 Hình 3.14. Tương quan HMBC của 1b...............................................................79 Hình 3.15. Cấu trúc 4-(5-(3-hydroxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol- 1-yl)benzenesulfonamide .....................................................................................80 Hình 3.16. Tương quan HMBC của 2b...............................................................84 Hình 3.17. Cấu trúc 4-(3-(4-chlorophenyl)-5-(3-hydroxyphenyl)-4,5-dihydro-1H- pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide........................................................................84 Hình 3.18. Tương quan HMBC của 3b...............................................................88 Hình 3.19. Cấu trúc 4-(5-(3-hydroxyphenyl)-3-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol- 1-yl)benzenesulfonamide .....................................................................................89
 • 18. Hình 3.20. Tương quan HMBC của 4b...............................................................93 Hình 3.21. Cấu trúc 4-(5-(3-hydroxyphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-4,5-dihydro- 1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide .................................................................93 Hình 3.22. Tương quan HMBC của 5b...............................................................97 Hình 3.23. cấu trúc 4-(5-(2-methoxyphenyl)-3-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1- yl)benzenesulfonamide (5b).................................................................................98 Hình 3.24. Tương quan HMBC của 6b.............................................................102 Hình 3.25. Cấu trúc 4-(3-(4-chlorophenyl)-5-(2-methoxyphenyl)-4,5-dihydro- 1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (6b)........................................................102 Hình 3.26. Tương quan HMBC của 7b.............................................................106 Hình 3.27. Cấu trúc 4-(3-(4-fluorophenyl)-5-(2-methoxyphenyl)-4,5-dihydro-1H- pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (7b)..............................................................106 Hình 3.28. Tương quan HMBC của 8b.............................................................110 Hình 3.29. Cấu trúc 4-(5-(2-methoxyphenyl)-3-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol- 1-yl)benzenesulfonamide (8b) ...........................................................................110 Hình 3.30. Tương quan HMBC của 9b.............................................................114 Hình 3.31. Cấu trúc (E)-4-(3-phenyl-5-styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1- yl)benzenesulfonamide (9b)...............................................................................115 Hình 3.32. Tương quan HMBC của 10b...........................................................119 Hình 3.33. (E)-4-(3-(4-chlorophenyl)-5-styryl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1- yl)benzenesulfonamide ......................................................................................119 Hình 3.34. Tương quan HMBC của 11b...........................................................123 Hình 3.35. Cấu trúc (E)-4-(5-styryl-3-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1- yl)benzenesulfonamide (11b) .............................................................................124 Hình 3.36. Tương quan HMBC của 12b...........................................................128
 • 19. Hình 3.37. Cấu trúc (E)-4-(3-(4-methoxyphenyl)-5-styryl-4,5-dihydro-1H- pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide (12b)............................................................128 DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1. Biểu diễn hiệu suất tổng hợp hợp chất (1b) thay đổi theo thời gian với phương pháp hồi lưu thông thường......................................................................71 Đồ thị 3.2. Biểu diễn hiệu suất tổng hợp hợp chất (1b) thay đổi theo thời gian với công suất chiếu xạ vi sóng 450W.........................................................................72 Đồ thị 3.3. Biểu diễn hiệu suất tổng hợp hợp chất (3a) thay đổi theo công suất chiếu xạ vi sóng với thời gian 40 phút.................................................................73
 • 20. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT h Giờ p Phút MeOH Methanol EtOH Ethanol CA Carbonic anhydrase ER Phối tử thụ thể estrogen DMSO Dimethyl sulfoxide rt Nhiệt độ phòng Hex Hexane EtOAC Ethyl acetate IR Infrared Reflectance Quang phổ hấp thụ hồng ngoại HR-MS High Resolution Mass Spectrometry Khối phổ phân giải cao 1 H-NMR Proton nuclear magnetic resonance Cộng hưởng từ hạt nhân proton 13 C-NMR Carbon nuclear magnetic resonance Cộng hưởng từ hạt nhân carbon HSQC Heteronuclear single-quantum correlation spectroscopy Tương quan lượng tử đơn hạt nhân HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation