SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Згідно даним Міністерства охорони 
здоров'я України станом на 2014 рік, 
поширеність мовленнєвих порушень у 
дошкільників і молодших школярів у 
різних регіонах країни коливається в 
межах від 30,7% до 82,6% від загальної 
кількості дітей.
У ст. 8 Закону України “Про дошкільну освіту” 
зазначається, що сім`я зобов`язана сприяти здобуттю 
дитиною освіти в дошкільних та інших навчальних 
закладах або забезпечити відповідну освіту її в сім`ї. 
Наголошується також, що відвідування дитиною 
дошкільного навчального закладу не звільняє сім`ю від 
обов`язку виховувати, розвивати і навчати її родинному 
колі, адже батьки або особи, які їх замінюють, несуть 
відповідальність перед суспільством і державою за 
розвиток, виховання та навчання дітей, а також 
збереження їх життя, здоров`я, людської гідності.
Дві групи негативної реакції 
батьків на мовленнєві 
порушення дітей 
До першої групи відносять 
батьків, які нехтують 
проблемами дитини, а 
відповідальність за їх усунення 
покладають на медичних та 
педагогічних працівників 
До другої групи відносять 
батьків, в яких усвідомлення 
мовленнєвого дефекту малюка 
викликає почуття провини, що в 
свою чергу, може призвести до 
гіперопіки.
Основні завдання просвітницької роботи з батьками: 
1. Задоволення потреб дітей з порушеннями мовлення в 
інтелектуальному, культурному й моральному розвитку. 
2. Профілактика мовленнєвих порушень у дітей раннього віку. 
3. Організація і проведення на високому професійному рівні 
навчально-виховної, методичної і дослідно-експериментальної 
роботи з проблем подолання мовленнєвих порушень. 
4. Удосконалення методики проведення різних видів занять та їх 
навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення. 
5. Підвищення педагогічної кваліфікації вчителів. 
6. Організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку і 
впровадження нових інформаційних технологій навчання. 
7. Обмін досвідом між логопедами, вихователями та їхніми 
фахівцями. 
8. Організація взаємодії з батьками дітей. 
9. Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладах.
Напрями роботи вихователів та логопеда з 
батьками дітей з порушеннями мовлення 
Дитина 
Вихователь Батьки 
Логопед
Робота логопеда і вихователя з батьками дітей з 
порушеннями мовлення має здійснюється в таких 
напрямах: 
1. Психолого–педагогічна просвіта батьків. 
2. Гармонізація дитячо–батьківських відносин. 
3. Допомога батькам у формуванні адекватної оцінки стану 
дитини. 
4. Оптимізація соціальних контактів родини. 
5. Навчання батьків прийомам корекційно-логопедичної 
роботи з подальшим контролем за її здійсненням.
Програма роботи логопеда з батьками дітей з 
порушеннями мовлення 
Загальнопедагогічна теоретико-методична підготовка батьків у питаннях 
мовленнєвого розвитку дошкільників 
Завдання навчання Сформовані знання, уміння, навички 
Формування знань про хід 
мовленнєвого розвитку дитини в 
онтогенезі. 
Формування знань про вікові 
психолого-педагогічні особливості 
дітей. 
Розвиток навичок створення 
мотивації для мовленнєвого спілкування 
дітей. 
Розвиток уміння створення умов для 
нормального загального й мовленнєвого 
розвитку дітей. 
Знання періодів і особливостей 
мовленнєвого розвитку дитини в 
онтогенезі. 
Уміння активізувати мовленнєве 
спілкування дітей. 
Проведення систематичної роботи з 
розвитку мовлення дітей.
Теоретико-практична підготовка батьків дітей з логопатіями 
Завдання навчання Сформовані знання, уміння, навички 
Формування знань про прояви 
мовленнєвих порушень у дошкільників. 
Створення мотивації для участі в 
спільній з логопедом і вихователем 
корекційної роботи з дітьми. 
Формування вмінь виконувати 
завдання логопеда, використовувати 
прийоми корекційно-логопедичної 
роботи. 
Проведення систематичної 
корекційної роботи за завданням 
логопеда й вихователя. 
Дотримання однакових вимог і 
наступності логопедичного впливу на 
розвиток дітей в ДОЗ і в родині. 
Проведення систематичної 
корекційної роботи за завданнями 
логопеда і вихователя.
Співпраця логопеда та 
вихователя з батьками 
Умовно можна виокремити такі основні форми 
роботи з батьками 
індивідуальні групові колективні масові
Індивідуальні форми роботи 
- полягають у безпосередньому спілкуванні з 
батьками однієї дитини: 
- проведення бесід; 
- проведення консультацій для батьків; 
- виконання з дітьми завдань за зошитами 
індивідуальної роботи; 
- відвідування ними індивідуальних занять 
учителя-логопеда; 
- заповнення зошита взаємозв'язку.
Групові форми роботи 
- проводяться з батьками у межах даної 
логопедичної групи: 
Круглий стіл 
з батьками 
Стенди для 
батьків 
Консультації 
для батьків
Колективні форми роботи 
- проведення анкетування; 
- проведення загальних батьківських зборів; 
- проведення тематичних вечорів; 
- проведення ділових ігор; 
- проведення круглих столів; 
проведення презентацій науково-методичної та 
популярної літератури для батьків; 
- організація дискусій; 
- залучення батьків до розв'язування проблемних 
ситуацій і завдань.
Масові форми роботи 
- залучення батьків до підготовки, організації та 
проведення свят “Батьки і діти”, “Родинні гостини”; 
- проведення ігор-розваг, спортивних свят, 
вікторин, вечорів дозвілля; 
- проведення заходів: день відкритих дверей, 
“Родинний міст”; 
- проведення семінарів-практикумів, круглих 
столів, конференцій, виїзних засідань, лекторіїв за 
участю науковців, практичних психологів, 
медичних працівників, працівників соціальних 
служб.
Стосунки між логопедом і 
батьками з перших днів 
знайомства мають 
ґрунтуватись на засадах 
відвертості та 
взаєморозуміння
Педагогічна грамотність батьків — основна 
умова того, що дитина вчасно отримає 
логопедичну й психологічну допомогу.

More Related Content

What's hot

Практичний психолог Вордіханова Ю.В.
Практичний психолог Вордіханова Ю.В.Практичний психолог Вордіханова Ю.В.
Практичний психолог Вордіханова Ю.В.lenqik_07
 
6 група
6 група6 група
6 групаlyp439
 
презентация дефектологів
презентация дефектологівпрезентация дефектологів
презентация дефектологівolga_ruo
 
Робота дошкільного навчального закладу з батьками медсестра
Робота дошкільного навчального закладу з батьками медсестраРобота дошкільного навчального закладу з батьками медсестра
Робота дошкільного навчального закладу з батьками медсестраhakaze376
 
рогозіна
рогозінарогозіна
рогозінаolga_ruo
 
Vdoskonalenn ya movlennya-3_-_kopia
Vdoskonalenn ya movlennya-3_-_kopiaVdoskonalenn ya movlennya-3_-_kopia
Vdoskonalenn ya movlennya-3_-_kopiaampyiam
 
буклет новий
буклет новийбуклет новий
буклет новийlenqik_07
 
батьківська пошта
батьківська поштабатьківська пошта
батьківська поштаlenqik_07
 
логопед методична робота таран
логопед методична робота таранлогопед методична робота таран
логопед методична робота таранnelarina
 
Діти з особливими потребами
Діти з особливими потребами Діти з особливими потребами
Діти з особливими потребами Інна Жидких
 
сторінка логопед
сторінка логопедсторінка логопед
сторінка логопедkovalalla
 
Управлінські дії
Управлінські діїУправлінські дії
Управлінські діїIgor Spec
 
презентация сад № 11
презентация сад № 11презентация сад № 11
презентация сад № 11Irka Sizaya
 
Шлях до розвитку гармонійної особистості через творчість
Шлях до розвитку гармонійної особистості через творчістьШлях до розвитку гармонійної особистості через творчість
Шлях до розвитку гармонійної особистості через творчістьTamara Emec
 
презентація психолога
презентація психологапрезентація психолога
презентація психологаlyp439
 
міні проект школяри
міні проект школяриміні проект школяри
міні проект школяриlenqik_07
 

What's hot (20)

група №6
група №6група №6
група №6
 
Практичний психолог Вордіханова Ю.В.
Практичний психолог Вордіханова Ю.В.Практичний психолог Вордіханова Ю.В.
Практичний психолог Вордіханова Ю.В.
 
група №10
група №10група №10
група №10
 
6 група
6 група6 група
6 група
 
презентация дефектологів
презентация дефектологівпрезентация дефектологів
презентация дефектологів
 
Робота дошкільного навчального закладу з батьками медсестра
Робота дошкільного навчального закладу з батьками медсестраРобота дошкільного навчального закладу з батьками медсестра
Робота дошкільного навчального закладу з батьками медсестра
 
рогозіна
рогозінарогозіна
рогозіна
 
Vdoskonalenn ya movlennya-3_-_kopia
Vdoskonalenn ya movlennya-3_-_kopiaVdoskonalenn ya movlennya-3_-_kopia
Vdoskonalenn ya movlennya-3_-_kopia
 
буклет новий
буклет новийбуклет новий
буклет новий
 
батьківська пошта
батьківська поштабатьківська пошта
батьківська пошта
 
логопед методична робота таран
логопед методична робота таранлогопед методична робота таран
логопед методична робота таран
 
карасьова
карасьовакарасьова
карасьова
 
Діти з особливими потребами
Діти з особливими потребами Діти з особливими потребами
Діти з особливими потребами
 
Т.Б.Кулакова. Медична діагностика як перший крок реабілітації дітей із поруше...
Т.Б.Кулакова. Медична діагностика як перший крок реабілітації дітей із поруше...Т.Б.Кулакова. Медична діагностика як перший крок реабілітації дітей із поруше...
Т.Б.Кулакова. Медична діагностика як перший крок реабілітації дітей із поруше...
 
сторінка логопед
сторінка логопедсторінка логопед
сторінка логопед
 
Управлінські дії
Управлінські діїУправлінські дії
Управлінські дії
 
презентация сад № 11
презентация сад № 11презентация сад № 11
презентация сад № 11
 
Шлях до розвитку гармонійної особистості через творчість
Шлях до розвитку гармонійної особистості через творчістьШлях до розвитку гармонійної особистості через творчість
Шлях до розвитку гармонійної особистості через творчість
 
презентація психолога
презентація психологапрезентація психолога
презентація психолога
 
міні проект школяри
міні проект школяриміні проект школяри
міні проект школяри
 

Viewers also liked

Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)Екатерина Шаповалова
 
Пригоди Незнайка або як розрахувати ефективніть e-learning? Ігор Бех
Пригоди Незнайка або як розрахувати ефективніть e-learning? Ігор БехПригоди Незнайка або як розрахувати ефективніть e-learning? Ігор Бех
Пригоди Незнайка або як розрахувати ефективніть e-learning? Ігор БехCorporate_E-Learning_UA
 
автоматизація звука л в словах
автоматизація звука л в словахавтоматизація звука л в словах
автоматизація звука л в словахЛюбов Чулак
 
автоматизація звука р
автоматизація звука   равтоматизація звука   р
автоматизація звука рЛюбов Чулак
 
автоматизація звука р в словах
автоматизація звука р в словахавтоматизація звука р в словах
автоматизація звука р в словахЛюбов Чулак
 
Автоматизація звука [ С ] у словах.
Автоматизація звука [ С ] у словах.Автоматизація звука [ С ] у словах.
Автоматизація звука [ С ] у словах.Любов Чулак
 

Viewers also liked (20)

вплив комп'ютера
вплив комп'ютера вплив комп'ютера
вплив комп'ютера
 
супровід
супровідсупровід
супровід
 
Krugly stol 2014
Krugly stol 2014 Krugly stol 2014
Krugly stol 2014
 
с позитивом для работы
с позитивом для работыс позитивом для работы
с позитивом для работы
 
доповідь віктимна повдінка
доповідь віктимна повдінка доповідь віктимна повдінка
доповідь віктимна повдінка
 
конфлікти в дитячому таборі
конфлікти в дитячому таборіконфлікти в дитячому таборі
конфлікти в дитячому таборі
 
педагогічні погляди сковорода
педагогічні погляди сковорода педагогічні погляди сковорода
педагогічні погляди сковорода
 
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
Молодіжні радикальні об'єднання (субкультури)
 
Пригоди Незнайка або як розрахувати ефективніть e-learning? Ігор Бех
Пригоди Незнайка або як розрахувати ефективніть e-learning? Ігор БехПригоди Незнайка або як розрахувати ефективніть e-learning? Ігор Бех
Пригоди Незнайка або як розрахувати ефективніть e-learning? Ігор Бех
 
фото звіт з практики
фото звіт з практикифото звіт з практики
фото звіт з практики
 
122 фотозвіт
122 фотозвіт122 фотозвіт
122 фотозвіт
 
профілактика суїциду
профілактика суїциду профілактика суїциду
профілактика суїциду
 
емоц.вигорання
емоц.вигорання емоц.вигорання
емоц.вигорання
 
Звук Ж
Звук ЖЗвук Ж
Звук Ж
 
автоматизація звука л в словах
автоматизація звука л в словахавтоматизація звука л в словах
автоматизація звука л в словах
 
Диференціація и-і
Диференціація и-іДиференціація и-і
Диференціація и-і
 
автоматизація звука р
автоматизація звука   равтоматизація звука   р
автоматизація звука р
 
автоматизація звука р в словах
автоматизація звука р в словахавтоматизація звука р в словах
автоматизація звука р в словах
 
птахи (1)
птахи (1)птахи (1)
птахи (1)
 
Автоматизація звука [ С ] у словах.
Автоматизація звука [ С ] у словах.Автоматизація звука [ С ] у словах.
Автоматизація звука [ С ] у словах.
 

Similar to конференція

Робота з батьками
Робота з батькамиРобота з батьками
Робота з батькамиUgledar_UVK
 
наступність дитячого садка і школи.
наступність дитячого садка і школи.наступність дитячого садка і школи.
наступність дитячого садка і школи.dnz272
 
презентация гр. № 2
презентация гр. № 2презентация гр. № 2
презентация гр. № 2Irka Sizaya
 
днз №30
днз №30днз №30
днз №30gurtova
 
Цілісність між дошкільною та початковою освітою
Цілісність між дошкільною та початковою освітоюЦілісність між дошкільною та початковою освітою
Цілісність між дошкільною та початковою освітоюYurik Pavlyuchenko
 
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.shuriklobotryas
 
Емілія Воронцова «Дитина з розладами аутичного спектру приходить до школи»
Емілія Воронцова «Дитина з розладами аутичного спектру приходить до школи»Емілія Воронцова «Дитина з розладами аутичного спектру приходить до школи»
Емілія Воронцова «Дитина з розладами аутичного спектру приходить до школи»Просвіта
 
СпівпрацяДНЗ "Колосок" та Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів
СпівпрацяДНЗ "Колосок" та Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенівСпівпрацяДНЗ "Колосок" та Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів
СпівпрацяДНЗ "Колосок" та Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенівВера Харченко
 
портфоліо Живогляд О.М.
портфоліо Живогляд О.М.портфоліо Живогляд О.М.
портфоліо Живогляд О.М.Надя Мілька
 
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxssuser7541ef1
 
кднз №2
кднз №2кднз №2
кднз №2gurtova
 
взаємодія. робота з батьками
взаємодія. робота з батькамивзаємодія. робота з батьками
взаємодія. робота з батькамиОля Руденко
 
Московченко Л.В. "Формування готовності учасників НВП до виховання у ДНЗ діте...
Московченко Л.В. "Формування готовності учасників НВП до виховання у ДНЗ діте...Московченко Л.В. "Формування готовності учасників НВП до виховання у ДНЗ діте...
Московченко Л.В. "Формування готовності учасників НВП до виховання у ДНЗ діте...Yulia Korop
 
Організаційні засади взаємодії психолого медико-педагогічної консультації і п...
Організаційні засади взаємодії психолого медико-педагогічної консультації і п...Організаційні засади взаємодії психолого медико-педагогічної консультації і п...
Організаційні засади взаємодії психолого медико-педагогічної консультації і п...Aniram11
 

Similar to конференція (20)

Робота з батьками
Робота з батькамиРобота з батьками
Робота з батьками
 
наступність дитячого садка і школи.
наступність дитячого садка і школи.наступність дитячого садка і школи.
наступність дитячого садка і школи.
 
презентация гр. № 2
презентация гр. № 2презентация гр. № 2
презентация гр. № 2
 
робота з батьками
робота з батькамиробота з батьками
робота з батьками
 
проект
проектпроект
проект
 
днз №30
днз №30днз №30
днз №30
 
307
307307
307
 
довідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевіркудовідка про тематичну перевірку
довідка про тематичну перевірку
 
Цілісність між дошкільною та початковою освітою
Цілісність між дошкільною та початковою освітоюЦілісність між дошкільною та початковою освітою
Цілісність між дошкільною та початковою освітою
 
презентация психолога
презентация психологапрезентация психолога
презентация психолога
 
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
Вісник інклюзивна освіта №6 вересень_жовтень_2013р.
 
Емілія Воронцова «Дитина з розладами аутичного спектру приходить до школи»
Емілія Воронцова «Дитина з розладами аутичного спектру приходить до школи»Емілія Воронцова «Дитина з розладами аутичного спектру приходить до школи»
Емілія Воронцова «Дитина з розладами аутичного спектру приходить до школи»
 
СпівпрацяДНЗ "Колосок" та Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів
СпівпрацяДНЗ "Колосок" та Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенівСпівпрацяДНЗ "Колосок" та Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів
СпівпрацяДНЗ "Колосок" та Нижньоторгаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів
 
портфоліо Живогляд О.М.
портфоліо Живогляд О.М.портфоліо Живогляд О.М.
портфоліо Живогляд О.М.
 
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
 
кднз №2
кднз №2кднз №2
кднз №2
 
взаємодія. робота з батьками
взаємодія. робота з батькамивзаємодія. робота з батьками
взаємодія. робота з батьками
 
Московченко Л.В. "Формування готовності учасників НВП до виховання у ДНЗ діте...
Московченко Л.В. "Формування готовності учасників НВП до виховання у ДНЗ діте...Московченко Л.В. "Формування готовності учасників НВП до виховання у ДНЗ діте...
Московченко Л.В. "Формування готовності учасників НВП до виховання у ДНЗ діте...
 
Організаційні засади взаємодії психолого медико-педагогічної консультації і п...
Організаційні засади взаємодії психолого медико-педагогічної консультації і п...Організаційні засади взаємодії психолого медико-педагогічної консультації і п...
Організаційні засади взаємодії психолого медико-педагогічної консультації і п...
 
В.Шорохова. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів із батьками дітей ...
В.Шорохова. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів із батьками дітей ...В.Шорохова. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів із батьками дітей ...
В.Шорохова. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів із батьками дітей ...
 

Recently uploaded

Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfolha1koval
 
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxBodia2
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .zaskalko111
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenolha1koval
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейvitaliyinformatik
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptТаисия Папенчук
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxssuserc6cee7
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін НБУ для дітей
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаAdriana Himinets
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfolha1koval
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxhome
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Чернівецька обласна бібліотека для дітей
 
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxkatral1968
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxvitalina6709
 

Recently uploaded (16)

Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdfКритерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
Критерії самоцінювання Іноземні мови.pdf
 
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptxніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
ніцше філософські погляди та бачення2.0.pptx
 
освітня програма 2023-2024 .
освітня програма 2023-2024          .освітня програма 2023-2024          .
освітня програма 2023-2024 .
 
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnenKryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
Kryterii otciniuvannia navchalnykh dosiahnen
 
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверейЧеркаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
Черкаський художньо-технічний коледж оголошує про день відкритих дверей
 
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.pptКНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
КНИЖКА ВЧИТЬ ЯК НА СВІТІ ЖИТЬ ЛІТОПИСИ.ppt
 
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx17.04.2024.2.docx
 
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptxПрезентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
Презентація роботи Осипенківської ЗОШ 2023-2024.pptx
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Єгор Анчишкін
 
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантастаРоберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
Роберт Шеклі. Біографія письменника-фантаста
 
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdfкритерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
критерії сооцінювання і взаємооцінюваннятехнології.pdf
 
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptxЛуцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
Луцький центр ПТО соціальний проєкт .pptx
 
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
Знайомтесь: книжкові бестселери: інформаційна книжкова візитка. Рекомендаційн...
 
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptxІмідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
Імідж викладача ЗВО та шляхи його формування.pptx
 
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptxАвтомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
Автомат.звука с.інтегровані ігри для дітейpptx
 
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx17.04.2024.1.docx
 

конференція

 • 1.
 • 2. Згідно даним Міністерства охорони здоров'я України станом на 2014 рік, поширеність мовленнєвих порушень у дошкільників і молодших школярів у різних регіонах країни коливається в межах від 30,7% до 82,6% від загальної кількості дітей.
 • 3. У ст. 8 Закону України “Про дошкільну освіту” зазначається, що сім`я зобов`язана сприяти здобуттю дитиною освіти в дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити відповідну освіту її в сім`ї. Наголошується також, що відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім`ю від обов`язку виховувати, розвивати і навчати її родинному колі, адже батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання та навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров`я, людської гідності.
 • 4. Дві групи негативної реакції батьків на мовленнєві порушення дітей До першої групи відносять батьків, які нехтують проблемами дитини, а відповідальність за їх усунення покладають на медичних та педагогічних працівників До другої групи відносять батьків, в яких усвідомлення мовленнєвого дефекту малюка викликає почуття провини, що в свою чергу, може призвести до гіперопіки.
 • 5. Основні завдання просвітницької роботи з батьками: 1. Задоволення потреб дітей з порушеннями мовлення в інтелектуальному, культурному й моральному розвитку. 2. Профілактика мовленнєвих порушень у дітей раннього віку. 3. Організація і проведення на високому професійному рівні навчально-виховної, методичної і дослідно-експериментальної роботи з проблем подолання мовленнєвих порушень. 4. Удосконалення методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення. 5. Підвищення педагогічної кваліфікації вчителів. 6. Організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку і впровадження нових інформаційних технологій навчання. 7. Обмін досвідом між логопедами, вихователями та їхніми фахівцями. 8. Організація взаємодії з батьками дітей. 9. Вивчення досвіду роботи інших навчальних закладах.
 • 6. Напрями роботи вихователів та логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення Дитина Вихователь Батьки Логопед
 • 7. Робота логопеда і вихователя з батьками дітей з порушеннями мовлення має здійснюється в таких напрямах: 1. Психолого–педагогічна просвіта батьків. 2. Гармонізація дитячо–батьківських відносин. 3. Допомога батькам у формуванні адекватної оцінки стану дитини. 4. Оптимізація соціальних контактів родини. 5. Навчання батьків прийомам корекційно-логопедичної роботи з подальшим контролем за її здійсненням.
 • 8. Програма роботи логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення Загальнопедагогічна теоретико-методична підготовка батьків у питаннях мовленнєвого розвитку дошкільників Завдання навчання Сформовані знання, уміння, навички Формування знань про хід мовленнєвого розвитку дитини в онтогенезі. Формування знань про вікові психолого-педагогічні особливості дітей. Розвиток навичок створення мотивації для мовленнєвого спілкування дітей. Розвиток уміння створення умов для нормального загального й мовленнєвого розвитку дітей. Знання періодів і особливостей мовленнєвого розвитку дитини в онтогенезі. Уміння активізувати мовленнєве спілкування дітей. Проведення систематичної роботи з розвитку мовлення дітей.
 • 9. Теоретико-практична підготовка батьків дітей з логопатіями Завдання навчання Сформовані знання, уміння, навички Формування знань про прояви мовленнєвих порушень у дошкільників. Створення мотивації для участі в спільній з логопедом і вихователем корекційної роботи з дітьми. Формування вмінь виконувати завдання логопеда, використовувати прийоми корекційно-логопедичної роботи. Проведення систематичної корекційної роботи за завданням логопеда й вихователя. Дотримання однакових вимог і наступності логопедичного впливу на розвиток дітей в ДОЗ і в родині. Проведення систематичної корекційної роботи за завданнями логопеда і вихователя.
 • 10. Співпраця логопеда та вихователя з батьками Умовно можна виокремити такі основні форми роботи з батьками індивідуальні групові колективні масові
 • 11. Індивідуальні форми роботи - полягають у безпосередньому спілкуванні з батьками однієї дитини: - проведення бесід; - проведення консультацій для батьків; - виконання з дітьми завдань за зошитами індивідуальної роботи; - відвідування ними індивідуальних занять учителя-логопеда; - заповнення зошита взаємозв'язку.
 • 12. Групові форми роботи - проводяться з батьками у межах даної логопедичної групи: Круглий стіл з батьками Стенди для батьків Консультації для батьків
 • 13. Колективні форми роботи - проведення анкетування; - проведення загальних батьківських зборів; - проведення тематичних вечорів; - проведення ділових ігор; - проведення круглих столів; проведення презентацій науково-методичної та популярної літератури для батьків; - організація дискусій; - залучення батьків до розв'язування проблемних ситуацій і завдань.
 • 14. Масові форми роботи - залучення батьків до підготовки, організації та проведення свят “Батьки і діти”, “Родинні гостини”; - проведення ігор-розваг, спортивних свят, вікторин, вечорів дозвілля; - проведення заходів: день відкритих дверей, “Родинний міст”; - проведення семінарів-практикумів, круглих столів, конференцій, виїзних засідань, лекторіїв за участю науковців, практичних психологів, медичних працівників, працівників соціальних служб.
 • 15. Стосунки між логопедом і батьками з перших днів знайомства мають ґрунтуватись на засадах відвертості та взаєморозуміння
 • 16. Педагогічна грамотність батьків — основна умова того, що дитина вчасно отримає логопедичну й психологічну допомогу.