Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

забавна математика

презентация към състезание Забавна математика

забавна математика

 1. 1. ЗАБАВНАМАТЕМАТИКА
 2. 2. МАТЕМАТИКАТА Е ИЗКУСТВО
 3. 3. Известни математициИсак НютонГотфрид Лайбниц Жозеф Фурие
 4. 4. математическа константа“магическо число”присъства навсякаде в природата (слънчевия дискили двойната спирала на ДНК, зеницата на около)Всяка година, математици празнуватМеждународен ден на числото Пи на 14 мартНай-запалените математици имат и специален час в1: 59 часа наречена (минута пи).
 5. 5. ЗАБАВНАМАТЕМАТИКА
 6. 6. ОТБОРИVIa VII a VIII a
 7. 7. Броят на сестрите наМишел е едноцифрено число по- голямо от 2, което умножено по себе си дава произведение, което погледнато в огледалото показва сумата на числото със самото себе си.Колко са сестрите на Мишел?
 8. 8. Решение: 9 х 9 = 81Числото 81 погледнатов огледалото се виждакато 18 9 + 9 = 18Братята са 9 на брой
 9. 9. Ограбихме царя.Бяхме шестима.Плячката беше в сандък с не повече от 100златни кюлчета.Започнахме да делим по равно, но се оказа,че едно кюлче е в повече.Разбойниците се сбиха, един се разсърди и ситръгна.Останалите започнахме пак да делим поравно, но отново се оказа, че едно кюлче е вповече.Всеки път избухваше скандал и по единразбойник си отиваше.Накрая останах само аз.Колко кюлчета имаше в сандъка?
 10. 10. Решение:Броя на кюлчетата при деление на 2, 3, 4, 5 и 6 дава остатък 1Затова трябва да намерим НОК (2, 3, 4, 5 и 6) = 60 и да прибавим 1 към него Кюлчетата злато са 61
 11. 11. ЗАБАВНАМАТЕМАТИКА
 12. 12. Задачи от първи кръг1 задачаЕдин баща имал квадратно поле. Четиримата му синапораснали и той решил да подели с тях имота. За себе сиоставил една четвърт от полето, както е показано накартинката. Останалото обещал на синовете си. ?Как ще успеят да го разделят на равни по площ и по форма части?
 13. 13. Отговор на 1 задача Всеки син трябва да вземе по ¾ от останалатаземя, които се разпределят по показания начин
 14. 14. Задачи от първи кръг2 задачаВ стая имало трикраки табуретки ичетирикраки столове.Когато на всички места седнали хора, сеоказало, че в стаята има 39 крака.Колко табуретки имало в стаята?
 15. 15. Отговор на 2 задачаНека в стаята има m табуретки и n стола. Табуретка с човекима 5 крака, а стол с човек - 6. 5m + 6n = 39• n може да бъде най-много 6 ако n е 6, 5m = 3 което не е възможно броя на табуретките трябва да е цяло число• намаляме n с 1 нека n = 5 , 5m = 9 което не е възможно броя на табуретките трябва да е цяло число• намаляме n с 1 нека n = 4 , 5m = 15 следователно табуретките са 3 m = 3, n = 4 Три табуретки и четири стола
 16. 16. Задачи от първи кръг3 задачаЗа Великден Мария и майка и боядисали червени,сини и жълти яйца.26 от тях не са жълти,18 не са сини,а 12 не са червени.Колко червени яйца е боядисала Мария?
 17. 17. Отговор на 3 задачаДвойният сбор на яйцата е 26+18+12=56.Двоен защото 26 са сини и червени, 18 са жълтии пак червени, 12 са пак броя на сините и пакброя на жълтите.Броят на всички яйца е 28.Като извадим 12, които не са червени остават16 червените. Червените яйца да 16.
 18. 18. И така, ако в партида от 10 вълшебнипръчки, 5 са ментета и 5 са истински,колко пръчки трябва да купи от еднапартида за да е сигурен, че измеждутях има поне eдна истинска?
 19. 19. Решение:Трябва да купи 6 пръчки
 20. 20. Eдин от тези три пътя A, B или C води до там, но аз не знам кой от трите.Прасетата знаят, можете да ги питате, но имайтепредвид, че две от тях винаги лъжат, само едно казва истината. А C B
 21. 21. Грух, как лиВерният път е Верният път пък не, или А, или С не е В В е верния път
 22. 22. Ако допуснем, че верния отговор е А, тогаваедин от отговорите В или С не е верен, което епротиворечие с условието, че две прасеталъжат.Допускаме, че В е вярно, тоест В не е вернияпът, следователно остава Отговор С и А да саверни и двата – пак стигаме до противоречие. Верния път е В.
 23. 23. ЗАБАВНАМАТЕМАТИКА
 24. 24. Задачи от втори кръг1 задачаМомче и прасе тежат колкото пет сандъка.Прасето тежи колкото четири котки.Две котки и прасето тежат колкото трисандъка.Колко котки тежат колкото тежимомчето?
 25. 25. Отговор на 1 задачаМомче = М П = 4КПрасе = П М + П = 5ССандък = С 2К + П = 3СКотка = КВ последното уравнение заместваме прасето скотки. Получаваме С = 2КПосле в първото уравнение заместваме прасетои сандъците с котки: М + 4К = 5 x 2К М=6К Момчето тежи, колкото 6 котки.
 26. 26. Задачи от втори кръг2 задачаМомчетата от един клас донесли за пролетния бал поедин букет от по 7 лалета.Тъй като броят на букетите не бил достатъчен завсичките им съученички, те направили нови букети отпо 5 лалета и ги подарили на съученичките си икласната ръководителка.Колко момичета има в класа, ако всички ученицив него са повече от 20, но не повече от 30?
 27. 27. Отговор на 2 задачаОбщото количество на лалетата е кратно на 7 ина 5, т.е. 35, или 70, или 105 и т.н.35 не е решение, защото бр. момчета = 35/7 = 5 ,бр. момичета + кл. ръководителка = 35/5 = 7 5+6=11<2070 лалета - бр. момчета = 70/7 = 10,бр. момичета + кл. ръководителка = 70/5 = 14 10 + 13 = 23 20<23<30При по-голям бр. лалета, децата излизат повече от 30. Момичетата са 13.
 28. 28. Задачи от втори кръг3 задачаРазполагаме със 108 червени и 180 зеленитопчета, които трябва да разпределим вторбички.Във всяка торбичка трябва да има по един исъщ брой едноцветни топчета.Колко най-малко торбички трябва даизползваме? 108 180
 29. 29. Отговор на 3 задачаТрябва да намерим НОД(108, 180) =36Понеже 108 : 36 = 3 и 180 : 36 = 5 томинималния брой торбички е 3 + 5 = 8Минималния брой на торбичките е 8.
 30. 30. Задачи от трети кръг1 задачаАко за вчера, утре е било четвъртък.Кой ден ще бъде вчера за вдругиден?
 31. 31. Отговор на 1 задачаСледващият след вчера ден е четвъртък,значи вчера е било сряда.Днес е четвъртък, утре – петък, вдругиден –събота.Тогава денят преди вдругиден е петък.
 32. 32. Задачи от трети кръг2 задачаВ езеро има лилии, които всеки ден удвояватзаетата от тях площ.В края на десетия ден лилиите покриватцялото езеро.В края на кой ден лилиите са покрилиполовината езеро?
 33. 33. Отговор на 2 задача Деветия ден
 34. 34. Задачи от трети кръг3 задачаЧислото 130,34 е намалено с 50%.С колко процента трябва да се увеличиполученото число, за да се получи отновочислото 130,34?
 35. 35. Отговор на 3 задача• 100%
 36. 36. Задача при равенство на отборитеИмате ли чувството, че парите ви намаляватмного бързо? Да?Това е заради следната теорема:Теорема: 1 лв = 1ст Доказателство: 1 лв = 100 ст = (10 ст) x (10 ст) = (0,1 лв)x(0,1 лв)= 0,01 лв = 1стЕто как 1 лв е само 1 стотинка!Къде е грешката?
 37. 37. ЗАБАВНАМАТЕМАТИКА

×