งานนำเสนออาเซี่ยน4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน

280 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

งานนำเสนออาเซี่ยน4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน

 1. 1. 2558 http://www.youtube.com/watch?v=4d07LWgPzIA&feature =related
 2. 2.
 3. 3. - 
 4. 4. ASEAN  Education Hub school (14  Spirit Of ASEAN  -Sister/partner school (30  -Buffer school (24  ASEAN Focus School (14  Connecting classroom :
 5. 5. (WORD CLASS STANDARD SCHOOL ) 15 2553
 6. 6. 1
 7. 7. 1
 8. 8. 8
 9. 9. 1
 10. 10. 10
 11. 11. 1
 12. 12. ICT
 13. 13. E-LEARNING OBEC LMS
 14. 14. KRUTUBE CHALNEL.COM
 15. 15. SOCIAL MEDIA
 16. 16. ICT 1
 17. 17. ICT 1
 18. 18. ICT 1
 19. 19. ICT 1
 20. 20. 2. 3. 4. 5. 6. Social Media
 21. 21. 1. 2. 3. 4. OBEC AWARDS 5. 6. 7. 8. 9. 10. Social Media
 22. 22. OBEC AWARDS OBEC
 23. 23. 1. 2. 3. PDCA 4. SWOT 5. 6.
 24. 24. : : 1
 25. 25. 1 2
 26. 26. http://www.ablpn.ac.th/ http://julee2002.wordpress.com/
 27. 27. HTTP://JULEE2002.WORDPRESS.COM
 28. 28. HTTP://JULEE2002.WORDPRESS.COM
 29. 29. HTTP://JULEE2002.WORDPRESS.COM/2012/0 5/30/
 30. 30. HTTP://WWW.ABLPN.AC.TH/
 31. 31. HTTP://WWW.ABLPN.AC.TH
 32. 32. HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/
 33. 33. http://julee2002.wordpress.com
 34. 34. 50
 35. 35. TABLET Tablet
 36. 36. TABLET
 37. 37. TABLET
 38. 38. 4. - - - - - - - - -
 39. 39. 8.

×