Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

tew (12.10.18) - Turkey

20 views

Published on

tew (12.10.18) - Turkey

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

tew (12.10.18) - Turkey

 1. 1. 1 Реформа ринку електроенергії в Туреччині Фатіх Кольмек, доктор філософії. Старший радник із питань електроенергетики Проект USAID «Розвиток енергетичних ринків» Тиждень прозорості енергетики Київ, 12 жовтня, 2018
 2. 2. 2 Історія реформування ринку Закон №3096 Приватним підприємствам дозволено займатися виробництвом, передачею і розподілом електроенергії Закон про концесії типу ВОТ (№ 3996) Закон про концесії типу ВО (№ 4283) Закон про ринок електроенергії (№4628) Регуляція про здійснення платежів Стратегічний документ Початок застосування F-BSR Закон про відновлювану енергетику (№ 5346) Початок приватизації компаній- розподільників Початок застосування T-BSR Поправки до Закону про ВДЕ (№ 6094) Початок приватизації 52 малих ГЕС Механізм внесення застави на ринку «на добу наперед» Внутрішньо- добовий ринок 100%-а лібералізація (енергетична біржа)
 3. 3. 3 Модель ринку електроенергії Виробники Постачальники Оператори систем і ринків Розподільники і роздрібні торговці Імпорт Експорт Імпорт Експорт Приватні поста- чальники Оперуван- ня ринком Передача і оперування ринком Авторизовані постачаль- ники Відповідні споживачі Невідповідні споживачі Механізм балансування і здійснення платежів Ринок двосторонніх контрактів доповнюється об’єднаною енергосистемою Поріг відповідності на 2018 рік – 2МВт⋅год/рік (>92% на момент відкриття ринку) Анбандлінгпроведено 2013 року
 4. 4. 4 Учасники ринку • Оператори ринку – РДН і ВДР – БР • Учасники ринку – Виробники (860) – ОСП (1) – ОРС (21) – Постачальники (151+21) Всього: 1054 учасників ринку (станом на 10/09/2018)
 5. 5. 5 Показники ринку- I До 31.12.2017; ▪ Пікова потреба: 47,66 ГВт ▪ Споживання: 292 ТВт⋅год (55,5 % належних споживачів) ▪ Імпорт / Експорт : 2,73 / 3,30 ТВт⋅год Тип ресурсу 2018 липень Потужність (МВт) Частка (%) Природний газ 26.127,56 31,76 Водна енергія (греблі) 20.308,43 24,68 Водна енергія (руслові ГЕС) 7.600,57 9,24 Буре вугілля 9.267,12 11,26 Імпортоване вугілля 8.938,85 10,86 Вітряна енергія 6.620,53 8,05 Геотермальна енергія 1.144,24 1,39 Мазут 718,71 0,87 Кам'яне вугілля 616,15 0,75 Біомаса 499,74 0,61 Асфальтит 405,00 0,49 Сонячна енергія 22,90 0,03 Керосин 4,74 0,01 Зріджений газ 1,95 0,00 Дизель 1,04 0,00 Тип ресурсу 2018 липень Потужність (МВт) Частка (%) Сонячна енергія (фотовольтаїчні панелі) 4.582,67 94,60 Природний газ 121,92 2,52 Біомаса 79,18 1,63 Вітряна е-гія 50,80 1,05 ГЕС 8,69 0,18 Сонячна енергія (концентрована) 1,00 0,02 Разом 4.844,26 100,00 Потужність (ліцензована) Потужність (неліцензована)
 6. 6. 6 Показники ринку - II Виробництво (2017) Установлені потужності (2017) НЕЗАЛЕЖНІ ВИРОБНИКИ ВО ТО ТЕС ГЕС ГЕОТЕРМАЛЬНІ-ВІТРЯНІ-БІОМАСА-СОНЯЧНІ ПРИРОДНИЙ ГАЗ ГРЕБЛЕВІ ГЕС БІОМАСА АСФАЛЬТИТНЕ ВУГІЛЛЯ РУСЛОВІ ГЕСКАМ’ЯНЕ ВУГІЛЛЯ ВІТЕР БУРЕ В-ЛЯ КЕРОСИН ДИЗЕЛЬЗРІДЖ. ГАЗ ГЕОТЕРМ. СОНЯЧН. МАЗУТ ІМПОРТ. В-ЛЯ ВОТ
 7. 7. 7 Найбільші труднощі  Відмінності між регіонами і групами споживачів  Значні технічні й нетехнічні втрати  Швидкий ріст споживання і значна потреба в інвестиціях  Низький рівень конкуренції на ринку  Залежність паливного балансу від імпорту Проблеми  Механізм зрівняння цін, що забезпечує плавний перехід  Цільові показники втрат та стимулююче регулювання  Покращені можливості для виробників, довгострокове тарифне регулювання, що забезпечує прийнятний дохід для операторів мереж  Анбандлінг, приватизація і можливість вільної зміни постачальника  Сприяння диверсифікації шляхом стимулювання, активнішого використання ВДЕ та розподіленої генерації Рішення
 8. 8. 8 Приватизація розподільників/постачальників
 9. 9. 9 Розвиток оптового ринку Обсяги реалізації(2017) Двосторонні угоди РДН БР ВДР
 10. 10. 10 Визначення ціни на балансуючому ринку * Пропозиції на внутрішньодобовому ринку робляться за 60 хвилин до реального часу, до заявок застосовується зрівняння обсягів і цін (погодинно/блоково) Щогодинні заявки Заявки кожні 15 хв
 11. 11. 11 Здійснення платежів і кліринг ринку • За ± дисбаланси передбачені відповідні ціни (тобто мін/макс(ціна РДН, БР)x(1±0,03)) • Використовуються балансуючі групи (плюс відповідальність несе і кожен виробник) • Кліринг здійснює «Takasbank» (головний розрахунковий центр, що відповідає за кліринг усіх сировинних ринківТуреччини) • Розрахунок забезпечується за допомогою системи управління ризиками (що включає використання застав), що реалізується оператором ринку (EPIAS) спільно з «Takasbank» Щоденний Щомісячний Щомісячний Розрахунок на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку Розрахунок на балансуючому ринку Розрахунок за енергетичні дисбаланси
 12. 12. 12 Управління ринком, здійснення платежів ОР (EPIAS) Оперування РДН і ВДР Обчислення застав та управління ризиками Здійснення платежів ОСП (TEIAS) Оперування мережею Диспетчерська робота Допоміжні послуги Біржа (BIST) Ф’ючерси Форварди Takasbank Управління заставами Кліринг Управління рахунками
 13. 13. 13 Портал для споживачів, швидка зміна постачальника • Центральна база даних для комерційного обліку – Облік зі сторони ОСР і ОСП – Управління зі сторони оператора ринку • Споживачі заходять на свої сторінки через спеціальну платформу – Портал споживача (верифікація за ID, логін інтегрований із системою електронного врядування) • Швидка зміна постачальника – Унікальний ID споживача(плюс код Entso-e) – Постачальники ПРОСТО обирають споживачів і додають у портфель на наступний місяць, НЕ потрібні документи чи схвалення – Штрафи за порушення і зловживання довірою споживача (постачальник надає електроенергію, але не може виставити рахунки – регулятор забороняє його діяльність на 3 місяці і розпочинає процедуру аудиту)
 14. 14. 14 Ввідний тариф для відновлюваних джерел енергії Застосовні ціни (USD ¢/кВт⋅год) Тип ЕС План I * План II ** Разом ГЕС 7,3 2,3 9,6 Вітрова 7,3 3,7 11 Геотермальна 10,5 5,8 16,3 На біомасі (у т.ч. звалищному газі) 13,3 2,7 16 Сонячна (фотовольтаїчна) 13,3 6,7 20 Сонячна (концентрована) 13,3 9,2 22,5 * 10 років для ЕС, що будуть здані до 31/12/2020 ** Стимул використання місцевого виробництва - 5 років для ЕС, що будуть здані до 31/12/2020 *** До введення в дію Закону № 6094, ввідний тариф для всіх видів ВДЕ складав 5 - 5,5 €¢/кВт⋅год (Закон № 5346) **** Ввідні тарифи різняться залежно від ВДЕ. Додатковий надається за місцеве виробництво.
 15. 15. 15 • Стимули і ринкові умови (ціновий сигнал) спричинили значну зацікавленість • Торги можна було запровадити у 2009-му – По-перше, торги за можливу потужність (ціна/МВт чи ціна/кВт⋅год) – По-друге, зворотні аукціони (зниження від ввідного тарифу) • «Від'ємні» ціни на зворотних аукціонах (2017), що засвідчує істинність цінового сигналу (тобто ціни як на ринку на добу наперед) • Для крупних проектів уведено модельYEKA (2017) – Зворотні аукціони – Включає створення заводів для виробництва – Нові аукціониYEKA включатимуть і можливість зберігання • Вартість підтримки ВДЕ обчислюється щомісячно і розподіляється між постачальниками відповідно до їхніх часток у місячному постачанні електроенергії (механізм, що реалізується EPIAS, оператором ринку) Інтеграція відновлюваних джерел енергії
 16. 16. 16 Нова модель торгів для вітряної та сонячної енергії:YEKA • Введена у 2017-му році • Зворотні аукціони при гарантії ввідного тарифу протягом 15 років для визначених територій (YEKA) • Аукціони 2017-го року включали зобов'язання створення заводу з виробництва – 6,99 $ cent/кВт⋅год для сонячної енергії (1000 МВт) – 3,48 $ cent/кВт⋅год для вітряної (1000 МВт) • Оголошено новіYEKA-аукціони на 2018-й рік – Зобов'язання місцевого виробництва – 1200 МВт – морський вітер (регіон Кіркларелі-Текірдаг-Едірне) – 1000 МВт – вітер (регіони Балікесір, Чанаккале, Айдин та Мугла / кожен по 250 МВт) – 1000 МВт – сонячна енергія • Регіони Віраншехір (500 МВт), Нігде (300 МВт), Хатай (200 МВт) • 30 МВт/90 МВт Батарея у регіоні Нігде
 17. 17. 17 Портфель ввідного тарифу – II (лише ліцензовані ЕС) Греблеві ГЕС Руслові ГЕС Вітряні Геотермальні На біомасі Сонячні
 18. 18. 18 Вартість енергії з відновлюваних джерел Вартість енергії від ВДЕ (ліри/МВт⋅год) Сер. вартість на РДН (ліри/МВт⋅год)
 19. 19. 19 Схема ввідного тарифу (до 1 травня 2016)
 20. 20. 20 Схема ввідного тарифу (1 травня 2016 і далі) (Уведення відповідальності за балансування)
 21. 21. 21 • Лібералізація ринку – тривалий процес, зміни не настануть миттєво, необхідно забезпечити поступовий перехід • Приватизація і анбандлінг – основа конкуренції • Стимулююча тарифна схема з чіткими цілями для розподілу й постачання електроенергії покращила якість надання послуг та ефективність використання коштів • Ключем до лібералізації й розвитку є підтримка надійних цінових сигналів • Необхідно забезпечити погашення всіх заборгованостей, чіткі й надійні механізми забезпечують платоспроможність • Простота процедур і надання можливостей споживачам сприяють вільній зміні постачальника • Важливість відповідальності за балансування зростає разом із розширенням ринку і збільшенням кількості учасників • Усі виробники, що використовують ВДЕ, стали повноцінними учасниками ринку, а отже підпадають під правила про дисбаланси – це забезпечує стабільність ринку Висновки
 22. 22. 10/17/2018 22 Дякую! Фатіх Кольмек, доктор філософії. Старший радник із питань електроенергетики Проект USAID «Розвиток енергетичних ринків» fatihk@unops.org

×