Advertisement
Законопроєкт №8011
Законопроєкт №8011
Законопроєкт №8011
Законопроєкт №8011
Upcoming SlideShare
04.10.13 Маловичко С.П. "Реформирование системы здравоохранения: риски и реал...04.10.13 Маловичко С.П. "Реформирование системы здравоохранения: риски и реал...
Loading in ... 3
1 of 4
Advertisement

More Related Content

Similar to Законопроєкт №8011(20)

Advertisement

Законопроєкт №8011

  1. 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законів України з метою забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство» 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта Внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України захисники та захисниці України отримують поранення, які призводять до втрати ними репродуктивних функцій. Такі поранення позбавляють цих громадян можливостей стати біологічними батьками, що значно обмежує право на батьківство або материнство. Ця проблема особливо актуальна для молодих людей (люди віком до 35 років згідно з Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» і до 44 років відповідно до вікової класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я). Законодавство України, зокрема акти, які встановлюють соціальні гарантії для військовослужбовців та прирівняних до них категорій громадян, не передбачає можливості безоплатного забору та зберігання статевих клітин. Такий стан справ є небезпечним для збереження нації та її генофонду в нинішніх умовах, коли через війну гинуть тисячі дітей, військовослужбовців, цивільних, а більше 6 мільйонів українців, переважну більшість з яких складають жінки та діти, вимушені були залишити Батьківщину. В умовах, коли до безпосереднього забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України залучаються не лише військовослужбовці і прирівняні до них в питаннях соціальних гарантіц категорії службовців (національні гвардійці, працівники СБУ), а й поліцейські, необхідно поширити соціальні гарантії щодо можливості безоплатного надання працівникам Національної поліції, які виконують службові завдання в районах воєнних дій, медичної допомоги або проведення медико- психологічної реабілітації у медичних закладах, розташованих за межами України, психологічної допомоги.
  2. 2 2. Цілі і завдання прийняття законопроекту Метою законопроекту є створення державних гарантій щодо збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. Також одним з завдань законопроекту є поширення частини гарантій в сфері медичного забезпечення та реабілітаційних заходів, наданих військовослужбовцям, на поліцейських, які виконують службові завдання в районах воєнних дій. 3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону Законопроектом пропонується внести доповнення до частини першої статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», згідно яких у період дії воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, який передбачений Законом України «Про оборону України», військовослужбовці мають право на участь у комплексі заходів, які реалізуються державою, з метою забезпечення права на біологічне посттравматичне батьківство (материнство). Законопроектом не передбачається запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства/материнства. Порядок використання біологічних матеріалів у разі смерті військовослужбовця, згідно норм проекту має визначатись Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональної інформації. Статтю 95 Закону України «Про національну поліцію» передбачається доповнити частиною одинадцятою, яка визначає, що в період дії воєнного або надзвичайного стану, в особливий період, який передбачений Законом України «Про оборону України» поліцейські, які виконують свої службові завдання в районах воєнних дій, отримують гарантії, які мають військовослужбовці, щодо права на участь у комплексі заходів, які реалізуються державою, з метою забезпечення права на біологічне посттравматичне батьківство (материнство), отримання медичної допомоги або проведення медико- психологічної реабілітації у медичних закладах, розташованих за межами України, отримання психологічної допомоги. Доповнення до прикінцевих положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачає реалізацію пілотного проекту і визначає широке коло джерел фінансування комплексу заходів з метою
  3. 3 забезпечення права на біологічне посттравматичне батьківство (материнство) військовослужбовців на час реалізації зазначеного проекту. 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. Законодавчі акти, які стосуються цієї сфери: закони України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про Національну гвардію України», «Про Службу безпеки України», «Про національну поліцію», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». У законопроекті відсутні положення (або подібні до них), які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях Конституційного Суду України визнавалися такими, що скасовують чи обмежують права та свободи людини і громадянина. 5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону Згідно розрахунків профільних закладів охорони здоров’я собівартість забору статевих клітин складає близько 450 гривень для чоловіків і близько 1425 гривень для жінок. Необхідні медичні обстеження перед забором клітин в здорових громадян можуть бути проведені в ході загального проходження військово-лікарської комісії. Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. Покриття витрат на реалізацію комплексу заходів, з метою забезпечення права на біологічне посттравматичне батьківство (материнство) передбачається провести за рахунок перерозподілу коштів державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, економія яких утворилася внаслідок масового виїзду громадян за кордон, зокрема, фінансування заходів, передбачених Порядком направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я №579 від 29 листопада 2004 року, і коштів бюджетної програми КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру».
  4. 4 6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону. Прийняття законопроекту підвищить рівень соціального гарантій захисників і захисниць України, сприятиме захисту їх природніх прав та збереженню генофонду української нації. Держава продемонструє свій соціальний характер, піклування про людей, від яких безпосередньо залежить саме її існування, про майбутнє своє та своїх громадян. Прийняття законопроекту створить умови для розвитку в Україні найкращих світових практик в сфері соціальних гарантій для військовослужбовців.
Advertisement