Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from ssuser3957bc1(20)

Advertisement

1606284.pdf

  1. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України “Про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо комплектування Збройних Сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період” Чинна редакція Запропонована редакція з урахуванням змін Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом 1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: … військовослужбовці, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, громадяни призовного віку, особи, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, віком від 20 до 30 років та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу; … особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом 1. На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби: … військовослужбовці, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, громадяни призовного віку, особи, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, віком від 20 до 30 років (на особливий період віком від 20 років до граничного віку перебування на військовій службі, передбаченого пункт 7 частини першої статті 22 цього Закону) та які успішно завершили курс військової підготовки офіцерського складу у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу; …
  2. 2 службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу; абзац відсутній … особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім періоду дії воєнного стану), військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу; у період дії воєнного стану особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які мають бойовий досвід та проходили військову службу в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше шести місяців, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу. Такі особи у разі потреби перед прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу або після прийняття на службу (але не пізніше ніж протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану) проходять курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності. Прийняття на військову службу за
  3. 3 контрактом у випадку, передбаченому цим абзацом, не здійснюється протягом строку дії дисциплінарних стягнень; … Народні депутати України
Advertisement