Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

как се решават математически диктовки

математически диктовки

  • Be the first to comment

как се решават математически диктовки

  1. 1. Математическите диктовки са задачи, които са записани с кратки изречения и децата трябва да разгадаят написаното и да съставят числов израз, който да решат.
  2. 2. Прочети хубаво задачата!
  3. 3. Потърси вълшебните думички! + събиране - изваждане . умножение : деление Събираемо Умаляемо Множител Делимо Събираемо Умалител Множител Делител Сбор Разлика Произведение Частно Към … съберете От… извадете Към…умножете От…разделете
  4. 4. Направи числов израз!
  5. 5. Реши задачата!
  6. 6. Намислих едно число. Към него прибавих 3 и получих 9. Кое е числото? Намислих едно число. – не знаем кое е то и ще направих квадратче или ще сложим „х“. Към него прибавих 3 – значи след неизвестно число ще сложа знак „+“ и числото 3. Получих 9 – значи ще сложа знак „=“ и след него 9. Числовият израз е направен. Сега решавам.
  7. 7. Едното събираемо е с 4 по-малко от най-голямото едноцифрено число, а другото е 92. Намерете сбора. Едното събираемо е …. – знам, че трябва да сложа знак „+“. с 4 по-малко от най-голямото едноцифрено число – от най- голямото едноцифрено число (9) да се извади 4 и получавам другото събираемо. А другото е 92 – знам и другото събираемо. Числовият израз е направен. Сега решавам.
  8. 8. Уголемете сбора на 12 и 7 с произведението на 3 и 7. Уголемете сбора на 12 и 7. – сборът на 12 и 7 записвам така: (12 + 7) и след него слагам знак „+“. с произведението на 3 и 7 – произведението на 3 и 7 се записва така: (3 . 7). Числовият израз е направен. Сега решавам.
  9. 9. Мислете, помнете вълшебните думички, които ви подсказват и ще бъдете страхотни математици и детективи!

×