SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
ПРАВИЛА
Български език
Гласни звукове
А Ъ О У Е И
Съгласни звукове
ЗВУЧНИ б в г д ж з
БЕЗЗВУЧНИ п ф к т ш с
Главна буква
Помни: Пишем имената на градове, реки, държави,
морета,..., твоето име!
Състав на думата
1
Представка
2
Корен
3
Наставка
4
Окончание
Определителен член
Главни части на изречението
Подлог Сказуемо
Кои? Кой? Какво правя?
(съществително, местоимение) (глагол)
Части на речта
Съществително
име
Какво е това? Предмет
Прилагателно име Какъв? Каква? Какво?
Какви?
Признак на предмета
Глагол Какво правя? Какво
правят?
Действие на предмета
Местоимение Замества предмета-аз, ти, той, ние, вие, те
Числително име Колко?
Кой по ред?
Наречие Как? Кога? Къде? Колко?
Съществително име
Род
Мъжки род
(Един)
Женски род
(Една)
Среден род
(едно)
брат
войник
земя
кокошка
небе
животно
Число
Единствено число Множествено число
елха
гъба
елхи
гъби
Прилагателно име
Род и число
,Съгласува се по роди число със съществителното име което
.пояснява
ГЛАГОЛ
Време на глагола
Сегашно време Какво правя сега?
гледам
чета
рисувам
Минало
несвършено/свърш
ено време
Какво правех/правих
преди?
гледах
четях, четох
рисувах
Бъдеще време Какво ще правя?
Ще гледам
Ще чета
Ще рисувам
ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
1лице Аз, ние
2лице Ти, Вие
3лице Той(тя,то),Те
Род
Мъжки
Женски
Среден
МАТЕМАТИКА
Цифри
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – арабски
І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х - римски
Знаци
+ плюс > По-голямо
- минус < По-малко
∙ или × умножение = равно
: деление
Четни и нечетни числа
Четни Нечетни
Делят се на 2 Не се делят на 2
2, 4, 6, 8, 10 и т.н. 1, 3, 5, 7, 9, 11 и т.н.
Действия
Събиране
5 + 2 = 7
събираем
о
събираемо сбор
5 + 2 = 2 + 5 7 + 0 = 7
0 + 7 = 7
Изваждане
5 - 3 = 2
умаляемо умалител разлика
5 – 0 = 5
Проверяваме изваждането със събиране.
умножение
2 ∙ 3 = 6
множител множител произведени
е
3 ∙ 7 = 7 ∙ 3
7 ∙ 0 = 0
0 ∙ 7 = 0
7 ∙ 1 = 7
1 ∙ 7 = 7
ДЕЛЕНИЕ
6 : 3 = 2
делимо делител частно
7 : 1 = 7 7 : 7 = 1 0 : 7 = 0
На 0 не може да се дели!
Деление проверяваме с умножение.
Ред на действие в числови изрази
ЗАПОМНИ!
Да увеличим число с няколко единици –означава събиране.
Да увеличим число няколко пъти – означава умножение.
Да намалим число - означава изваждане.
Да намалим число няколко пъти - означава деление.
1 ( )
2 ∙ :
3 + -
Решение на задачи с неизвестно число
х + 37 = 159 х = 159 - 37 Неизвестно събираемо намираме
като от сбора изваждим известното
събираемо
148 – х = 112 х = 148 - 112 Неизвестен умалител намираме като
от умаляемото изваждим разликата
х – 52 = 19 х = 52 + 19 Неизвестно умаляемо намираме като
съберем разликата с умалителя
х ∙ 9 = 63 х = 63 : 9 Неизвестен множител намираме като
произведението разделим на
известния множител
189 : х = 27 х = 189 : 27 Неизвестен делител намираме като
делимото разделим на частното
Единици за измерване на дължина
мм милиметър
см сантиметър
дм дециметър
м метър
км километър
1 км = 1000 м
1 м = 10 дм = 100 см
1 дм = 10 см = 100 мм
1 см = 10 мм
Единици за измерване на тегло
т тон
кг килограм
г грам
1т = 1000 кг 1 кг = 1000 ГРАМА
Единици за измерване на време
1 век = 100 години
1 година = 12 месеца = 365 дни
1 месец = 30 или 31 дни (февруари – 28 или 29 дни)
1 седмица = 7 дни
1 ден = 24 часа
1 час = 60 минути
1 минута = 60 секунди
Редове и класове
Клас на милионите Клас на хилядите
Клас на
единиците
Стомилио десето милио Стохиля десетохиля хиляди стоти десети Едини
на
милион
а
на ди ди ци ци ци
7 3 1 4 8 7 2 5 7
Геометрични фигури
Четириъгълник Правоъгълник Квадрат
Триъгълник Многоъгълник Кръг
Обиколка на правоъгълник Р = a + b + a + b = (а + b) ∙ 2
Лице на правоъгълник S = a ∙ b
Ъгли
Прав Остър Тъп
ТАБЛИЦА за УМНОЖЕНИЕ
2 ∙ 2 = 4
3 ∙ 2 = 6
4 ∙ 2 = 8
5 ∙ 2 = 10
6 ∙ 2 = 12
7 ∙ 2 = 14
8 ∙ 2 = 16
9 ∙ 2 = 18
2 ∙ 3 = 6
3 ∙ 3 = 9
4 ∙ 3 = 12
5 ∙ 3 = 15
6 ∙ 3 = 18
7 ∙ 3 = 21
8 ∙ 3 = 24
9 ∙ 3 = 27
2 ∙ 4 = 8
3 ∙ 4 = 12
4 ∙ 4 = 16
5 ∙ 4 = 20
6 ∙ 4 = 24
7 ∙ 4 = 28
8 ∙ 4 = 32
9 ∙ 4 = 36
2 ∙ 5 = 10
3 ∙ 5 = 15
4 ∙ 5 = 20
5 ∙ 5 = 25
6 ∙ 5 = 30
7 ∙ 5 = 35
8 ∙ 5 = 40
9 ∙ 5 = 45
2 ∙ 6= 12
3 ∙ 6 = 18
4 ∙ 6 = 24
4 ∙ 6 = 30
6 ∙ 6 = 36
7 ∙6 = 42
8 ∙ 6 = 48
9 ∙ 6 = 54
2 ∙ 7 = 14
3 ∙ 7 = 21
4 ∙ 7 = 28
5 ∙ 7 = 35
6 ∙ 7 = 42
7 ∙ 7 = 49
8 ∙ 7 = 56
9∙ 7 = 63
2 ∙ 8 = 16
3 ∙ 8 = 24
4 ∙ 8 = 32
5 ∙ 8 = 40
6 ∙ 8 = 48
7 ∙ 8 = 56
8 ∙ 8 = 64
9 ∙ 8 = 72
2 ∙ 9 = 18
3 ∙ 9 = 27
4 ∙ 9 = 36
5 ∙ 9 = 45
6 ∙ 9 = 54
7 ∙ 9 = 63
8 ∙ 9 = 72
9 ∙ 9 = 81

More Related Content

What's hot

4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалителCveta Gergova
 
рац. дроби
рац. дробирац. дроби
рац. дробиliageorg
 
числата от 1001 до 10 000
числата от 1001 до 10 000числата от 1001 до 10 000
числата от 1001 до 10 000Cveta Gergova
 
изх.н. 1 кл. математика (2012г)
изх.н. 1 кл. математика (2012г)изх.н. 1 кл. математика (2012г)
изх.н. 1 кл. математика (2012г)Dani Parvanova
 
глаголи тренажор_2клас
глаголи тренажор_2клас глаголи тренажор_2клас
глаголи тренажор_2клас SOU"Pejo Qvorov"
 
кон и магаре езоп
кон и магаре езопкон и магаре езоп
кон и магаре езопdaniela velcheva
 
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.Златка Вълчинова
 
Промени в живата природа през сезоните 2.клас
Промени в живата природа през сезоните 2.класПромени в живата природа през сезоните 2.клас
Промени в живата природа през сезоните 2.класLuiza Antova
 
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картиниDani Parvanova
 
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишкиЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишкиNinaKaneva
 
Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.
Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.
Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.Marusya Eneva
 
годишен преговор по математика 3 клас
годишен преговор по математика 3 класгодишен преговор по математика 3 клас
годишен преговор по математика 3 класStela Doncheva
 

What's hot (20)

слънцето и луната
слънцето и лунатаслънцето и луната
слънцето и луната
 
Число и цифра 8
Число и цифра 8Число и цифра 8
Число и цифра 8
 
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
4 намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител
 
рац. дроби
рац. дробирац. дроби
рац. дроби
 
числата от 1001 до 10 000
числата от 1001 до 10 000числата от 1001 до 10 000
числата от 1001 до 10 000
 
изх.н. 1 кл. математика (2012г)
изх.н. 1 кл. математика (2012г)изх.н. 1 кл. математика (2012г)
изх.н. 1 кл. математика (2012г)
 
глаголи тренажор_2клас
глаголи тренажор_2клас глаголи тренажор_2клас
глаголи тренажор_2клас
 
кон и магаре езоп
кон и магаре езопкон и магаре езоп
кон и магаре езоп
 
околен свят 2в сам. работа
околен свят 2в сам. работаоколен свят 2в сам. работа
околен свят 2в сам. работа
 
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
 
Промени в живата природа през сезоните 2.клас
Промени в живата природа през сезоните 2.класПромени в живата природа през сезоните 2.клас
Промени в живата природа през сезоните 2.клас
 
Права и задължения на учениците
Права и задължения на ученицитеПрава и задължения на учениците
Права и задължения на учениците
 
Коледни задачи 2. клас
Коледни задачи 2. класКоледни задачи 2. клас
Коледни задачи 2. клас
 
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
 
съчинение по картини
съчинение по картинисъчинение по картини
съчинение по картини
 
число и цифра 6
число и цифра 6число и цифра 6
число и цифра 6
 
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишкиЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
ЗИП - Математика - 2 клас - с мишки
 
Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.
Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.
Картичка за 8 март. Women's Day card. Mother's Day card.
 
зип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2класзип бел-глагол-2клас
зип бел-глагол-2клас
 
годишен преговор по математика 3 клас
годишен преговор по математика 3 класгодишен преговор по математика 3 клас
годишен преговор по математика 3 клас
 

Viewers also liked

Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.lingvistika
 
трябва да знам по математика
трябва да знам по математикатрябва да знам по математика
трябва да знам по математикаШермин Ахмедова
 
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.Шермин Ахмедова
 
Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.Rositsa Dekova
 
Моето родно място- Търговище
Моето родно място- ТърговищеМоето родно място- Търговище
Моето родно място- ТърговищеШермин Ахмедова
 
части на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изречениячасти на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изреченияVera
 
работен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълник
работен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълникработен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълник
работен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълникdaniela velcheva
 
Еразъм+ Седмица на енергията
Еразъм+ Седмица на енергиятаЕразъм+ Седмица на енергията
Еразъм+ Седмица на енергиятаElisaveta Ivanova
 
задачите на дядо коледа
задачите на дядо коледазадачите на дядо коледа
задачите на дядо коледаPepi Nikova
 

Viewers also liked (20)

Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.
 
Os
OsOs
Os
 
Za vak.20.12.2013g
Za vak.20.12.2013gZa vak.20.12.2013g
Za vak.20.12.2013g
 
гюлтен 3 б
гюлтен 3 бгюлтен 3 б
гюлтен 3 б
 
трябва да знам по математика
трябва да знам по математикатрябва да знам по математика
трябва да знам по математика
 
кой елемент-липсва-пъзел
кой елемент-липсва-пъзелкой елемент-липсва-пъзел
кой елемент-липсва-пъзел
 
трябва да знам по чо
трябва да знам по чотрябва да знам по чо
трябва да знам по чо
 
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
Портфолио на 1 б клас 2015/ 2016 уч .год.
 
Cho izhodno
Cho izhodnoCho izhodno
Cho izhodno
 
Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.Структура на изречението. Синтактичен анализ.
Структура на изречението. Синтактичен анализ.
 
Моето родно място- Търговище
Моето родно място- ТърговищеМоето родно място- Търговище
Моето родно място- Търговище
 
части на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изречениячасти на речта, части на изречението, видOве изречения
части на речта, части на изречението, видOве изречения
 
Recepti proekt
Recepti proektRecepti proekt
Recepti proekt
 
Магнити Чикаго
Магнити ЧикагоМагнити Чикаго
Магнити Чикаго
 
работен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълник
работен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълникработен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълник
работен лист . изв.на ест.числа вълшебният триъгълник
 
учениците
ученицитеучениците
учениците
 
Еразъм+ Седмица на енергията
Еразъм+ Седмица на енергиятаЕразъм+ Седмица на енергията
Еразъм+ Седмица на енергията
 
за вакaнцията
за вакaнциятаза вакaнцията
за вакaнцията
 
2 клас есен_bg
2 клас есен_bg2 клас есен_bg
2 клас есен_bg
 
задачите на дядо коледа
задачите на дядо коледазадачите на дядо коледа
задачите на дядо коледа
 

Similar to Polezno za 5 klas

Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10NinaKaneva
 
начален преговор 2 клас
начален преговор  2 класначален преговор  2 клас
начален преговор 2 класCveta Gergova
 
събиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребности
събиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребностисъбиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребности
събиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребностиПавлина Иванова
 
олимпиада в 21 су христо ботев
олимпиада в 21 су христо ботеволимпиада в 21 су христо ботев
олимпиада в 21 су христо ботевroler_trak roler_trak
 
2 събиране на естестествените числа
2 събиране на естестествените числа2 събиране на естестествените числа
2 събиране на естестествените числаCveta Gergova
 
домашна работа 29.10_математика
домашна работа 29.10_математикадомашна работа 29.10_математика
домашна работа 29.10_математикаDani Parvanova
 

Similar to Polezno za 5 klas (13)

урок 12
урок 12урок 12
урок 12
 
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10
 
начален преговор 2 клас
начален преговор  2 класначален преговор  2 клас
начален преговор 2 клас
 
78 урок 3кл.
78 урок 3кл.78 урок 3кл.
78 урок 3кл.
 
събиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребности
събиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребностисъбиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребности
събиране и изваждане до 10 .задачи за ученици със специални потребности
 
олимпиада в 21 су христо ботев
олимпиада в 21 су христо ботеволимпиада в 21 су христо ботев
олимпиада в 21 су христо ботев
 
Raboten list
Raboten listRaboten list
Raboten list
 
Analiz mat whod
Analiz mat whodAnaliz mat whod
Analiz mat whod
 
обиколка
обиколкаобиколка
обиколка
 
2 събиране на естестествените числа
2 събиране на естестествените числа2 събиране на естестествените числа
2 събиране на естестествените числа
 
домашна работа 29.10_математика
домашна работа 29.10_математикадомашна работа 29.10_математика
домашна работа 29.10_математика
 
Izhodno nivo matematika
Izhodno nivo matematikaIzhodno nivo matematika
Izhodno nivo matematika
 
обиколка
обиколкаобиколка
обиколка
 

More from Шермин Ахмедова

как се решават математически диктовки
как се решават математически диктовкикак се решават математически диктовки
как се решават математически диктовкиШермин Ахмедова
 
как се решават текстови задачи
как се решават текстови задачикак се решават текстови задачи
как се решават текстови задачиШермин Ахмедова
 
приказна коледна картина oт Тони Миланова
приказна коледна картина oт Тони Милановаприказна коледна картина oт Тони Миланова
приказна коледна картина oт Тони МилановаШермин Ахмедова
 
трябва да знам по български език
трябва да знам по български езиктрябва да знам по български език
трябва да знам по български езикШермин Ахмедова
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниеШермин Ахмедова
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниеШермин Ахмедова
 

More from Шермин Ахмедова (20)

Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018
 
Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018Cv ahmedova 2018
Cv ahmedova 2018
 
как се оценяват учениците
как се оценяват ученицитекак се оценяват учениците
как се оценяват учениците
 
Дейности на шермин ахмедова
Дейности на шермин ахмедоваДейности на шермин ахмедова
Дейности на шермин ахмедова
 
Cv ahmedova 2015
Cv ahmedova 2015Cv ahmedova 2015
Cv ahmedova 2015
 
как се решават математически диктовки
как се решават математически диктовкикак се решават математически диктовки
как се решават математически диктовки
 
как се решават текстови задачи
как се решават текстови задачикак се решават текстови задачи
как се решават текстови задачи
 
Izpisvane na cifrite
Izpisvane na cifriteIzpisvane na cifrite
Izpisvane na cifrite
 
приказна коледна картина oт Тони Миланова
приказна коледна картина oт Тони Милановаприказна коледна картина oт Тони Миланова
приказна коледна картина oт Тони Миланова
 
клас доджо за_родители
клас доджо за_родителиклас доджо за_родители
клас доджо за_родители
 
трябва да знам по български език
трябва да знам по български езиктрябва да знам по български език
трябва да знам по български език
 
три родитби
три родитбитри родитби
три родитби
 
редактиране
редактиранередактиране
редактиране
 
сливи за смет 3 клас
сливи за смет 3 классливи за смет 3 клас
сливи за смет 3 клас
 
Portfolio ahmedova2
Portfolio ahmedova2Portfolio ahmedova2
Portfolio ahmedova2
 
училище, здравей!
училище, здравей!училище, здравей!
училище, здравей!
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описание
 
Kokiche opisanie1
Kokiche opisanie1Kokiche opisanie1
Kokiche opisanie1
 
как да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описаниекак да пишем съчинение описание
как да пишем съчинение описание
 
Moeto rodno mqsto tyrgovishte
Moeto rodno mqsto tyrgovishteMoeto rodno mqsto tyrgovishte
Moeto rodno mqsto tyrgovishte
 

Polezno za 5 klas

 • 1. ПРАВИЛА Български език Гласни звукове А Ъ О У Е И Съгласни звукове ЗВУЧНИ б в г д ж з БЕЗЗВУЧНИ п ф к т ш с Главна буква Помни: Пишем имената на градове, реки, държави, морета,..., твоето име! Състав на думата 1 Представка 2 Корен 3 Наставка 4 Окончание Определителен член
 • 2. Главни части на изречението Подлог Сказуемо Кои? Кой? Какво правя? (съществително, местоимение) (глагол) Части на речта Съществително име Какво е това? Предмет Прилагателно име Какъв? Каква? Какво? Какви? Признак на предмета Глагол Какво правя? Какво правят? Действие на предмета Местоимение Замества предмета-аз, ти, той, ние, вие, те Числително име Колко? Кой по ред? Наречие Как? Кога? Къде? Колко? Съществително име Род Мъжки род (Един) Женски род (Една) Среден род (едно) брат войник земя кокошка небе животно Число Единствено число Множествено число елха гъба елхи гъби Прилагателно име
 • 3. Род и число ,Съгласува се по роди число със съществителното име което .пояснява ГЛАГОЛ Време на глагола Сегашно време Какво правя сега? гледам чета рисувам Минало несвършено/свърш ено време Какво правех/правих преди? гледах четях, четох рисувах Бъдеще време Какво ще правя? Ще гледам Ще чета Ще рисувам ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ 1лице Аз, ние 2лице Ти, Вие 3лице Той(тя,то),Те Род Мъжки Женски Среден
 • 4. МАТЕМАТИКА Цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – арабски І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х - римски Знаци + плюс > По-голямо - минус < По-малко ∙ или × умножение = равно : деление Четни и нечетни числа Четни Нечетни Делят се на 2 Не се делят на 2 2, 4, 6, 8, 10 и т.н. 1, 3, 5, 7, 9, 11 и т.н.
 • 5. Действия Събиране 5 + 2 = 7 събираем о събираемо сбор 5 + 2 = 2 + 5 7 + 0 = 7 0 + 7 = 7 Изваждане 5 - 3 = 2 умаляемо умалител разлика 5 – 0 = 5 Проверяваме изваждането със събиране. умножение 2 ∙ 3 = 6 множител множител произведени е 3 ∙ 7 = 7 ∙ 3 7 ∙ 0 = 0 0 ∙ 7 = 0 7 ∙ 1 = 7 1 ∙ 7 = 7
 • 6. ДЕЛЕНИЕ 6 : 3 = 2 делимо делител частно 7 : 1 = 7 7 : 7 = 1 0 : 7 = 0 На 0 не може да се дели! Деление проверяваме с умножение. Ред на действие в числови изрази ЗАПОМНИ! Да увеличим число с няколко единици –означава събиране. Да увеличим число няколко пъти – означава умножение. Да намалим число - означава изваждане. Да намалим число няколко пъти - означава деление. 1 ( ) 2 ∙ : 3 + -
 • 7. Решение на задачи с неизвестно число х + 37 = 159 х = 159 - 37 Неизвестно събираемо намираме като от сбора изваждим известното събираемо 148 – х = 112 х = 148 - 112 Неизвестен умалител намираме като от умаляемото изваждим разликата х – 52 = 19 х = 52 + 19 Неизвестно умаляемо намираме като съберем разликата с умалителя х ∙ 9 = 63 х = 63 : 9 Неизвестен множител намираме като произведението разделим на известния множител 189 : х = 27 х = 189 : 27 Неизвестен делител намираме като делимото разделим на частното Единици за измерване на дължина мм милиметър см сантиметър дм дециметър м метър км километър 1 км = 1000 м 1 м = 10 дм = 100 см 1 дм = 10 см = 100 мм 1 см = 10 мм Единици за измерване на тегло
 • 8. т тон кг килограм г грам 1т = 1000 кг 1 кг = 1000 ГРАМА Единици за измерване на време 1 век = 100 години 1 година = 12 месеца = 365 дни 1 месец = 30 или 31 дни (февруари – 28 или 29 дни) 1 седмица = 7 дни 1 ден = 24 часа 1 час = 60 минути 1 минута = 60 секунди Редове и класове Клас на милионите Клас на хилядите Клас на единиците Стомилио десето милио Стохиля десетохиля хиляди стоти десети Едини
 • 9. на милион а на ди ди ци ци ци 7 3 1 4 8 7 2 5 7 Геометрични фигури Четириъгълник Правоъгълник Квадрат Триъгълник Многоъгълник Кръг Обиколка на правоъгълник Р = a + b + a + b = (а + b) ∙ 2 Лице на правоъгълник S = a ∙ b Ъгли Прав Остър Тъп
 • 10. ТАБЛИЦА за УМНОЖЕНИЕ 2 ∙ 2 = 4 3 ∙ 2 = 6 4 ∙ 2 = 8 5 ∙ 2 = 10 6 ∙ 2 = 12 7 ∙ 2 = 14 8 ∙ 2 = 16 9 ∙ 2 = 18 2 ∙ 3 = 6 3 ∙ 3 = 9 4 ∙ 3 = 12 5 ∙ 3 = 15 6 ∙ 3 = 18 7 ∙ 3 = 21 8 ∙ 3 = 24 9 ∙ 3 = 27 2 ∙ 4 = 8 3 ∙ 4 = 12 4 ∙ 4 = 16 5 ∙ 4 = 20 6 ∙ 4 = 24 7 ∙ 4 = 28 8 ∙ 4 = 32 9 ∙ 4 = 36 2 ∙ 5 = 10 3 ∙ 5 = 15 4 ∙ 5 = 20 5 ∙ 5 = 25 6 ∙ 5 = 30 7 ∙ 5 = 35 8 ∙ 5 = 40 9 ∙ 5 = 45 2 ∙ 6= 12 3 ∙ 6 = 18 4 ∙ 6 = 24 4 ∙ 6 = 30 6 ∙ 6 = 36 7 ∙6 = 42 8 ∙ 6 = 48 9 ∙ 6 = 54 2 ∙ 7 = 14 3 ∙ 7 = 21 4 ∙ 7 = 28 5 ∙ 7 = 35 6 ∙ 7 = 42 7 ∙ 7 = 49 8 ∙ 7 = 56 9∙ 7 = 63 2 ∙ 8 = 16 3 ∙ 8 = 24 4 ∙ 8 = 32 5 ∙ 8 = 40 6 ∙ 8 = 48 7 ∙ 8 = 56 8 ∙ 8 = 64 9 ∙ 8 = 72 2 ∙ 9 = 18 3 ∙ 9 = 27 4 ∙ 9 = 36 5 ∙ 9 = 45 6 ∙ 9 = 54 7 ∙ 9 = 63 8 ∙ 9 = 72 9 ∙ 9 = 81