Advertisement

More Related Content

Advertisement

Właściwość Wnioskowana.pptx

  1. WŁAŚCIWOŚĆ WNIOSKOWANA ULADZISLAU ZHERABIATSYEU Derived Property
  2. CZYM JEST WŁAŚCIWOŚĆ WNIOSKOWANA? Właściwość wnioskowana to jest cecha lub atrybut systemu, obiektu lub koncepcji, która nie jest bezpośrednio mierzalna ani obserwowalna, ale może być obliczona lub wywnioskowana na podstawie innych znanych właściwości lub pomiarów.
  3. CECHY WŁAŚCIWOŚĆI WNIOSKOWANEJ 1. Obliczenia: pochodne właściwości są automatycznie obliczane na podstawie wartości innych właściwości lub operacji w modelu. 2. Nie przechowywane bezpośrednio: pochodne właściwości nie są przechowywane bezpośrednio, ale są obliczane w locie, gdy są potrzebne. 3. Tylko do odczytu*: pochodne właściwości są tylko do odczytu i nie można ich bezpośrednio modyfikować. Mogą być zmieniane tylko poprzez zmianę właściwości lub operacji, od których zależą. 4. Zdefiniowane za pomocą wyrażeń: pochodne właściwości są zdefiniowane za pomocą wyrażeń matematycznych lub logicznych, które obliczają wartość pochodnej właściwości. 5. Efektywność: pochodne właściwości mogą poprawić efektywność modelu, zmniejszając liczbę redundantnych obliczeń i upraszczając logikę systemu. 6. Zależność: pochodne właściwości zależą od innych właściwości lub operacji w modelu. Dlatego jeśli którekolwiek z tych właściwości lub operacji się zmieni, pochodne właściwości mogą również się zmienić.
  4. Jednakże, mogą wystąpić przypadki, w których właściwość wnioskowana nie jest tylko do odczytu, na przykład: • Właściwość wnioskowana, która jest częściowo obliczana na podstawie innych właściwości i może być modyfikowana bezpośrednio w celu ukończenia obliczeń. Na przykład, właściwość wnioskowana "łączna cena" w klasie faktury może być częściowo obliczana na podstawie właściwości "cena jednostkowa" i "ilość", ale może także umożliwiać ręczną modyfikację w przypadku rabatów lub innych dostosowań. • Właściwość wnioskowana, która jest używana do wywołania pewnego zachowania lub aktualizacji innych właściwości. Na przykład, właściwość wnioskowana "status" w klasie procesu może być używana do wywołania następnego kroku w procesie lub aktualizacji właściwości "ostatnio zmodyfikowane", gdy status jest zmieniony.
  5. Właściwość wnioskowana jest pokazywana swoją nazwą poprzedzoną ukośnikiem '/'. ta notacja jest używana zarówno dla atrybutów, jak i końców skojarzeń. Przykłady:
Advertisement