Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sv

35 views

Published on

pdsn

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sv

 1. 1. ЗВІТ ДИРЕКТОРА РОЗБИШІВСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ СЕРГІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДУЗЬ В.М. ЗА 2017-2018 Н.Р.
 2. 2. У 2017-2018 навчальному році у Розбишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів навчалося 50 учнів, у тому числі у 1-4 класах-29 чоловік, у 5-9класах – 18 учнів, у 10-11 класах- 3 учні. Усього у школі на кінець навчального року 6 класів з наповнюваністю 5 і більше учнів та 1 клас, у якому діти працюють за індивідуальною формою навчання. Педагогічний колектив налічує 13 осіб. Вищу педагогічну освіту мають 12 осіб. Кваліфікаційні категорії присвоєні таким чином: - «Спеціаліст вищої категорії» - 2 особи; - «Спеціаліст першої категорії» - 4 особи; - «Спеціаліст другої категорії» - 3 особи; - «Спеціаліст» - 4 особи. Аналіз стану навчальної діяльності за останні роки свідчать про позитивну стабільність у результативності навчальних досягнень учнів. Із 50 учнів, 44 з яких оцінено балами за рік (оцінки першокласникам не виставляються), 10 закінчили навчальний рік на високому рівні , 16 -на достатньому, 17 –на середньому. Загалом, показник якості знань учнів за результатами річного оцінювання склав 60 %. Картина успішності в класних колективах виглядає так: Клас Кількість учнів Середній бал Місцев рейтингу Класний керівник Успішність В Д С П 2 10 8,1 5 Левченко І.В. 1 7 1 1 3 6 9 3 В.Д.Левченко 2 2 2 - 4 7 8,6 4 Кравченко О.В. 4 - 3 - 5 6 9.2 2 Гнатюк О.В. 1 3 2 - 6 5 7,6 7 Олешко О.О. 1 1 3 - 8 7 7,9 7 Пучков Д.О. 1 - 6 - 11 3 10 1 Мартиненко М.О. - 3 - - По школі 44 8,6 10 16 17 1
 3. 3. Система роботи з обдарованими дітьми направлена на виявлення талановитих учнів та розвиток їх творчих здібностей. Результатом роботи вчителів стали 16 призерів районних предметних олімпіад та конкурсів. Переможці та призери олімпіад і конкурсів 2017-2018 н.р. Олімпіади № з/п П.І.Б. учня Клас Предмет Етап Місце 1 Смаль Юлія 8 Українська мова ІІ ІІ Хімія ІІ ІІІ Біологія ІІ І Біологія ІІІ ІІІ 2 Купко Анна 11 Українська мова ІІ ІІІ Німецька мова ІІ І 3 Олешко Кристина 4 Математика ІІ ІІ 4 Бернацька Анастасія 4 Українська мова ІІ ІІІ Конкурси № з/п П.І.Б. учня Клас Конкурс Етап Місце 1 Сердюк Єлизавета 5 Ім. П.Яцика ІІ ІІІ Мій Драгоманівський край ІІ ІІІ 2 Смаль Юлія 8 Конкурс знавців ОЗ ІІ ІІ 2 Бут Дар’я 4 «Всезнайко» ІІ ІІІ 3 Ісаєнко Марина 11 Ім. Шевченка ІІ ІІІ Ім.Яцика ІІ ІІІ
 4. 4. 4 Олешко Кристина 4 Мій Драгоманівський край ІІ ІІІ 5 Бернацька Анастасія 4 Конкурс знавців ОЗ ІІ ІІІ 6 Безвугляк Максим 6 Конкурс знавців ОЗ ІІ ІІІ Конкурс ім.Остроградського ІІ ІІІ 7 Близнюк Анастасія 5 К-с малюнків «Я маю право» Область І Всеукр. ІІ 8 Котляр Анастасія 5 К-с малюнків «Я маю право» Область І Всеукр. ІІ У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи працює над проблемою : « Формування всебічно розвиненої особистості шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально- виховний процес». Згідно з Перспективним планом розвитку школи на 2016 – 2021 роки, 2017- 2018 н.р.- теоретичний етап роботи над нею . Зокрема, увага під час проведення методичних заходів зосереджувалася на питанні підготовки школи до роботи в умовах НУШ, проблемі урізноманітнення форм контролю за знаннями, вміннями та навичками учнів, на поєднанні групових, індивідуальних та фронтальних форм роботи під час освітнього процесу . В освітній процес закладу активно впроваджуються ІКТ, встановлено 5 інтерактивних систем, зокрема, в початковій школі .У школі зроблено локальну мережу, всі комп'ютери підключені до швидкісного Інтернету, провідниковий інтернет проведено в усі класні приміщення. Найважливіші питання шкільного життя розглядались на засіданнях педагогічної ради. Говорилося про основні положення нового Закону України «Про освіту», про Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою КМУ від 21.02.2018 року №87, про нові законодавчі акти в сфері охорони праці, про особливості ЗНО та ДПА в 2018 році, про стан роботиз обдарованимидітьми, про результати вивчення стану правового виховання в закладі, про проблему кібербулінгу в середовищі школярів. Адміністрація і вчителі школи брали активну участь в фахових семінарах, міжшкільних методичних об’єднаннях. У березні 2018 року на базі Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Сергіївської ОТГ
 5. 5. Гадяцького району проведено семінар учителів початкових класів «Використання інноваційних технологій та електронних освітніх ігрових ресурсів (ЕОІР) в освітньому процесі початкової школи». Учасники семінару мали змогу ознайомитися з основними принципами, формами та методами інноваційних технологій та методикою їх впровадження в освітній процес,побачили практичне використання онлайн-платформ, системи «Розумники», сторітелінгу у початкових класах, побачили проект «Учитель на день або батьківські дні у школі» в дії. Учитель початкових класів Кравченко О.В. відвідала зимову сесію академії «Розумники» у Хмельницьку та провела тренінг по впровадженню системи «SmartKids» для вчителів початкових класів Сергіївської ОТГ. У школі працює 4 методичні об'єднання : суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу,МО вчителів початкових класів, МО класних керівників. На їх засіданнях йшлося про використання новітніх,в тому числі інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін, про інтерактивні методи навчання , про створення умов для розвитку творчої особистості. Піднімали питання результативності ЗНО за попередні роки та оптимізації підготовки учнів випускних класів до участі у державній підсумковій атестації та незалежному зовнішньому оцінюванні. Належна увага приділяється в школі виховній роботі. Виховна система школи – це широке поняття, яке охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи, вплив соціального, природного, предметно-естетичного середовища, що невпинно розширює виховний простір. 2017-2018н.р. виховна робота в школі здійснювалась згідно Програми « Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» , річного плану роботи школи . Виховна робота школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту”, «Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства”, «Концепцію виховання дітей та молоді”, «Концепцію громадянського виховання”,
 6. 6. «Національну доктрину розвитку освіти”, «Конвенцію про права дитини”, «Декларацію прав дитини” та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України,Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації , органів місцевого самоврядування. Основну увагу було приділено таким напрямкам виховної роботи: ціннісне ставлення до держави, суспільства; ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення до праці; ціннісне ставлення до природи та ціннісне ставлення до культури, мистецтва. В основу планування покладено підґрунтя патріотичного виховання, формування національної свідомості. У 2017-2018навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на подальшу роботу по досягненню головної мети – формування та розвиток соціально зрілої, творчої особистості – громадянина України, патріота. В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти. Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань: • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів; • турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя; • естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя; • продовження спільної роботи психолого - педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками; • виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи. Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2017-2018 навчальному році працювало 4 класоводи1-4 класів, 3 класних керівники 5-
 7. 7. 11 класів, 1 педагог-організатор, практичнийпсихолог, соціальний педагог, заступник директора з НВР. Згідно Методичних рекомендацій МОН України, Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації , відділу освіти, молоді та спорту Сергіївської сільської ради головна увага закладу в 2017-2018 навчальному році була зосереджена на патріотичному вихованні. Насамперед, це була дієва допомога воїнам АТО . Зокрема, було проведено ярмарки учнівської творчості , кошти від яких було перераховано землякам-учасникам АТО. Діти привітали захисників з Новим роком, Різдвом, Великоднем, Днем ЗСУ. Урочисто в школі було відзначено день Свободи та Гідності. Ідею єдності України було реалізовано через ряд флеш-мобів. Національно-громадянське виховання у 2017-2018навчальному році реалізовувалося через проведення також таких заходів, як Шевченківські дні, заходи до Дня Соборності України, години спілкування та виховні години ; Тижня української мови та літератури, Тижня історії. За останній рік у закладі значно активізувалася туристсько-краєзнавча робота. Загалом, діяло три пошукові загони: «Материнка»(кер.Козуб Н.П.), «Чорнобривці»(кер.Олешко О.О.), «Вітроцвіти»(кер.Мошкова І.С.) Активна діяльність пошуковців дала змогу отримати дві перемоги в міському етапі туристсько-краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина-Україна» за напрямами «З попелу забуття»(тема: «У долю України уплелися, як чорні квіти,голоду роки» та «Геологічними стежками України» (тема: «Гідрологічний заказник Артополот») та лауреатами обласного конкурсу «Малі ріки Полтавщини» з роботою про річку Хорол. Найвищою винагородою за роботу в галузі правового виховання стала перемога учениць 5 класу Близнюк А та Котляр А. у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу малюнків « Мої права» (ІІ місце в Україні серед колективних робіт середньої вікової групи). Робота щодо правового виховання учнів школи реалізовувалася переважно під час проведення Місячника правової освіти у жовтні 2017 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2017року,Місячника охорони життя і здоров'я у вересні 2017року та Тижня ОБЖ у вересні та травні 2018
 8. 8. року. Другий семестр 2017-2018 н.р. був присвячений реалізації плану заходів право просвітницького проекту «Я маю право!» , ініційованого Президентом України П.Порошенком. Щоквартально проведені засідання Штабу профілактики правопорушень.На засіданнях Штабу розглядались випадки порушення поведінки учнями, схильними до порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин. До співпраці з педагогічним колективом активно залучаються правоохоронні органи ,зокрема,проведено зустрічі з дільничним міліціонером Литовченком О.С., працівниками відділу служби у справах сім'ї, дітей та молоді, працівником дитячої кримінальної поліції Бровко А.Г. Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі. Усе це відбувається при активній підтримці соціального педагога та дає належні результати. У школі немає дітей , що стоять на обліку в КМС. Багато уваги в закладі надається формуванню в учнів здорового способужиття. Протягом року в неформальній формі відбувалися засідання Лекторію « Разом до здоров'я » за сприяння шкільної медичної сестри Миха йлик О.В. та лікаря Розбишівської АЗПСМ Кереченка В.В. Систематичною є робота по попередженню наркоманії та алкоголізму в дитячому середовищі. Загалом, система превентивного виховання закладу визнана кращою серед шкіл Сергіївської ОТГ за підсумками минулого року. Протягом року учні школи були активними учасниками районної Спартакіади ,проте значних результатів не показали, що , найшвидше, зумовлене низькою наповнюваністю старших класів.
 9. 9. Проте,у міському конкурсі «Здорова дитина-багата країна» команда Розбишівської ЗОШ зі своєю відео роботою посіла ІІ місце. Моральне виховання в закладі реалізується переважно через мережу виховних годин, які проводяться щоп'ятниці та уже традиційні родинні свята, приурочені Дню 8 березня,Дню людей похилого віку тощо. У рамках екологічного виховання у 2017-2018 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території, місячник з благоустрою.Розпочато роботу з сортування сміття, на території закладу встановлено чотири сміттєві баки для розділення відходів. Шкільна територія площею більше 1 га постійно підтримується у порядку. Крім шкільної території , у ході Місячника благоустрою було упорядковано прибережну смугу площею 5 тис. кв.км . Учні та працівники школи залучалися до впорядкування місцевих кладовищ. Проведено заходи, присвячені річниці Чорнобильської катастрофи . Цього разу дітей запросили на бібліотечний урок. На відзначення Дня Землі відбувся виступ шкільної екологічної бригади. Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: -свято Першого дзвоника, -День Учителя, - Свято осені (1-4 класи), -День Святого Миколая, -Новорічні вистави (1-11 класи), -Вечір зустрічі з випускниками, -розважальна програма до Дня Святого Валентина ( 8-11 класи), -Святковий концерт «8 березня», -День відкритих дверей у школі. Щомісяця в школі виходить газета учнівського самоврядування «Соняшник». Учні школи взяли участь у фестивалі дитячої творчості « Веселка».
 10. 10. Велася робота по зміцненню матеріально-технічної бази школи. Опалення приміщення проводилося лише твердим паливом. За кошти виконкому Сергіївської сільської ради повністю замінено систему опалення,підсилено теплогенераторну додатковим насосом. Проводиться поточний ремонт приміщення школи на суму біля 11 тис.грн. Виготовлено проект на заміну вікон у спортзалі . До 1 вересня планується його реалізація. Велася робота по залученню спонсорських коштів. Завдяки спонсорам кожна дитина отримала подарунок на Новий рік більше, ніж на 100 грн. Обдаровані діти, крім Премії сільського голови, отримали ще й почесні стипендії від спонсорів (від ТОВ «Вікторія-Агро»по 500 грн . кожному переможцю олімпіади чи конкурсу). Спонсорами придбано для закладу два вогнегасники. Також заклад виграв у конкурсі соціальних проектів, організованому «Агротрейдом», що дасть змогу додатково залучити для впорядкування закладу 50 тис.грн. На базі школи працював пришкільний табір « Веселка», де оздоровлено 28дітей. Вартість дітодня становила біля 25 грн. Загалом, роботу закладу можна назвати задовільною. Педагогічний колектив готовий до інноваційних процесів, що відбуваються сьогодні в освіті. Проблемою залишається низька наповнюваність класів. Директор школи В.М.Дузь

×