Advertisement

BM PPKI TAHUN 4 & 5 (01.03.2021).pptx

Mar. 31, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

BM PPKI TAHUN 4 & 5 (01.03.2021).pptx

 1. PEMAHAMAN Kelas: PPKI Tahun 4&5 Tarikh:01.03.2021
 2. beg •Itu beg abang. •Beg abang sangat berat. •Abang bawa beg ke sekolah. •Dalam beg abang ada banyak buku.
 3. abang . amat berat . sekolah . banyak buku .
 4. beg Ini beg baru saya. sekolah Saya suka pergi ke sekolah. buku Adik suka membaca buku cerita. Bina ayat mudah berdasarkan perkataan berikut.
 5. Latihan Tambahan BM Kelas: PPKI Tahun 5 Tarikh: 01.03.2021
 6. Ayat Unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Klausa Satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Menjadi unsur dalam ayat. Frasa Unit yang boleh terdiri dari satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. Tidak mempunyai subjek dan predikat. Boleh menjadi unsur kepada klausa. Perkataan Bentuk tatabahasa yang terkecil. Unsur kepada frasa. Sintaksis Pembinaan Ayat
 7. Subjek Subjek adalah seseorang yang melakukan suatu aktiviti. Objek Objek adalah suatu benda yang dilibatkan dalam suatu aktiviti. Predikat Kata kerja yang dilakukan subjek terhadap objek disebut Predikat. Sintaksis Pembinaan Ayat
 8. Ayat Pelajar itu sedang membaca buku. Klausa pelajar itu sedang membaca buku Frasa pelajar itu sedang membaca buku Perkataan pelajar itu sedang membaca buku Contoh
 9. Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang- kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan, ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Frasa
 10. Frasa Nama rumah, rumah kayu Frasa Kerja tidur, sedang tidur Frasa Adjektif cantik, sangat cantik Frasa Sendi Nama di dalam kotak, di atas meja Frasa
 11. memotong kek 切蛋糕 menghidangkan makanan 提供食物 membuka hadiah 拆礼物 makan kek 吃蛋糕 menuang air 倒水 Frasa Kerja
 12. Latihan Tambahan BM Kelas: PPKI Tahun 4 Tarikh: 01.03.2021
Advertisement