Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ато

813 views

Published on

the soldiers who died

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ато

  1. 1. Крижопільчани, які загинули під час виконання військового обов’язку в АТО
  2. 2. • .Савченко Олександр Юрійович • 15 1992Народився червня рокувсмт ’ –Крижополівсімїпрацівниківміліції Юрія ДмитровичатаЛюдмилиВасилівни . 2009Савченків У роцізакінчивКрижопільську -середнюзагальноосвітнюшколу І ІІІ 2 . -ступенів№ ім воїна інтернаціоналіста . .СГаврилюка • Післязакінченняшколивінзакінчив ,НахімовськеучилищевКриму мріяв продовжитинавчаннявОдеськійморській .академії • 2014Уберезні рокупішовслужитиза контрактомводнуізЛьвівськихвійськових .частин • 21 2014Загинув липня рокупідчасвиконання ’службовихобовязківнапунктіпропуску .ДовжанськийЛуганськоїобласті • Разомізсвоїмивійськовимипобратимами Сашауприкордоннійзоніобстілювавсяз – –двохбоків зРосіїтавідтерористів .мужньотримавсядоостанньогоподиху • ,Ворожимснарядомчетверонашихбійців , .середякихбувіСаша накрилоубліндажі Осколокснарядавідібравйогомолоде .життя • «Нагородженийпосмертноорденом За » .мужність ІІІступеня
  3. 3. • Бойко Сергій Олександрович • 14 1995 . 2011Народився грудня року У році 9закінчив класівКрижопільської -середньоїзагальноосвітньоїшколиІ . .ІІІст ім ГерояВітчизняноїВійни .ОлегаБичковського Післяодержання неповноїсередньоїосвітиСергій навчавсяуКрижопільському . 2014будівельномуліцеї У роціотримав дипломінадзвичайномирну « .професію Столяр Будівельний ».паркетник • 2014Уквітні рокуСергійБойкобув ,призванийнаслужбу проходивїїу навчальномуцентріДержавної ,прикордонноїслужбиУкраїни що знаходитьсявселищіОршанець .Черкаськоїобласті • 7Йогосерцепересталобитись вранці -серпняпоблизуСавур Могилив .Донецькійобласті Підчасвиходуз районубойовогозастосування .колонапотрапиланазасідку • Нагородженийпосмертноорденом « » .Замужність ІІІступеня
  4. 4. • Долейко Андрій Сергійович • 11 1989 .Народився грудня року -НавчавсяуКрижопільськійСЗШІ 1 .ІІІступенів№ ім Героя ВітчизняноїВійниОлега .Бичковського Післязакінчення середньоїшколиотримав спеціальнуосвітувОдеському технікумізалізничного .транспорту • Позавершеннюнавчанняпішов .наслужбупоконтракту Вінніс військовуслужбучесноі .самовіддано • 2011-2012У рокахприймавучастьу .миротворчихдіяхуКосово В тяжкийдлякраїничасставна .захистрідноїВітчизни Підчас подійнасходіУкраїнибув 30- -старшимстрільцем їНовгород Волинськоїокремої .механізованоїбригади • 23 2014Загинув вересня року.
  5. 5. • Андріяш Володимир Анатолійович • 18 1994 .Народився липня рокувс ЛеонівкаКрижопільського .району ЗакінчивДахталійську - - .школу садІ ІІІступенів НавчавсяуВінницькому -технологічно програмовому коледжінафакультеті .правознавства • 2012У роцібувпризванийдолав . 21 2014Українськоїармії З жовтня .рокуслуживзаконтрактом Приймавучастьв антитерористичнійопераціїна .сходіУкраїни • 24 2014Загинув жовтня року.
  6. 6. Колівошко Олександр Володимирович • 5 1992 .Народився листопада рокувс .ГарячківкаКрижопільськогорайону У 2012роцізакінчивмісцевусередню .школу Післязакінченняшколи навчавсяуКрижопільському ,будівельномуліцеї дездобув -професіюелектро .газозварювальника • 2012У роцібувпризванийдолав .ЗбройнихСилУкраїни Післяслужбив арміїпрацювавнацегельномузаводі . .сГарячківка • 2014Усерпні рокубувпризванийна службупримобілізаціїдовійськової 3008частини національноїгвардії . .Україним Вінниця Узваннімолодший сержантбувкулеметникомІ 9-відділеннястрілецькоговзводу ї 3-стрілецькоїроти гострілецького .батальйону • 31 2014Загинув жовтня рокупідчас проведенняантитерористичної операціїнаСходіУкраїнипідчас прямогопопаданняміну бліндаж
  7. 7. Мельник Юрій Вікторович Мельник Юрій Вікторович • ЮріюВікторовичуМельнику 43 .нещодавноминуло роки , 1999НародивсянаЧеркащині алез рокуживіпрацювавуселіВербка .Крижопільськогорайону Трудивсяумісцевому ,господарствінарізнихпосадах а -передмобілізацією уПАТ " "Механізованезерносховище " " ". ,ПК Поділля Трудящий ,відповідальнийпорядний разом іздружиноюВалентиною ,Василівною виховувавдонечку .Інну • 2014 ,Мобілізованийвчервні року старшийсержантпобуваввідліта ,устрашнихбоях пережив справжнєпеклопідІловайськомі ,Дебальцевим лікувавсяу .госпіталі Алезнову продовжував виконуватисвійвійськовий ' .обов язок • ЗагинувпідАртемівськомна 7 2015 .Донеччині січня року

×