Successfully reported this slideshow.

ספר וטהר לבנו השלם.

1

Share

1 of 597
1 of 597

ספר וטהר לבנו השלם.

1

Share

Download to read offline

Transcript

 1. 1. ‫בס"ד‬ ‫ספר‬ ‫לבנו‬ ‫וטהר‬ ‫וחיזוקים‬ ‫חידושים‬ ‫על‬‫התורה‬‫ומועדים‬ ‫יהודים‬ ‫רבבות‬ ‫לחזק‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫יזכה‬ ‫מי‬ "‫הספר‬ ‫"הדפסת‬ ‫מצות‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫כשייקח‬ "‫ליבנו‬ ‫"וטהר‬ ‫העין‬ ‫את‬ ‫שימשוך‬ ‫רב‬ ‫בהידור‬ !!!‫זה‬ ‫בספר‬ ‫המיוחדות‬ ‫מעל‬ ‫חיזק‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ,‫כספר‬ ‫שהודפס‬ ‫לפני‬ ‫שעוד‬10,000‫נפשות‬ ‫מכל‬!!!‫ממש‬ ‫העולם‬ !!!‫מעוון‬ ‫הציל‬ ‫ורבים‬ ‫שליט"א‬ ‫קנייבסקי‬ ‫חיים‬ ‫רבי‬ ‫מרן‬ ‫התורה‬ ‫שר‬ ‫בהסכמת‬ ‫עלונים‬ ‫ולקבלת‬ ,‫לתרומות‬ ‫להנצחות‬ ‫איימיל‬ ‫שלח‬ 106855@gmail.com 0527120333 ‫ריינר‬ ‫יוחנן‬
 2. 2. " ‫בס"ד‬‫ליבנו‬ ‫וטהר‬-‫בראשית‬ 1 ‫רש"י‬‫לא‬ ‫התורה‬ ‫מדוע‬ ,‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שאלת‬ ‫את‬ ‫הביא‬ ‫החודש‬ ‫קידוש‬ ‫במצוות‬ ‫התחילה‬,‫ובעצם‬‫היא‬ ‫זו‬ ‫מצווה‬ ‫לספור‬‫היהודים‬‫שעלינו‬,‫השמש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ולא‬,‫הירח‬ ‫פי‬ ‫על‬‫שנה‬ ‫ו‬,‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫הראשונה‬ ‫המצווה‬ ‫זאת‬‫ולכן‬‫הייתה‬ ‫התורה‬ ‫להתחיל‬ ‫אמורה‬??‫ממנה‬ ‫ומקשים‬‫יש‬‫החודש‬ ‫קידוש‬ ‫למצוות‬ ‫קודם‬ ‫שהרי‬ ‫דבריו‬ ‫על‬ ‫מתרצים‬ ‫אלא‬ ,‫ליהודים‬ ‫רק‬ ‫האסור‬ ‫הנשה‬ ‫גיד‬ ‫איסור‬ ‫את‬ ‫מצוות‬ ‫ואילו‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫הראשונה‬ ‫עשה‬ ‫מצוות‬ ‫שהכוונה‬ ‫א‬ ‫זה‬ ‫הנשה‬ ‫גיד‬‫לאכול‬ ‫שלא‬ ,‫לאו‬ ‫יסור‬,‫תעשה‬ ‫ואל‬ ‫בשב‬ ‫וזה‬ ‫נקט‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫מעשית‬ ‫מצווה‬ ‫נקט‬ ‫שאם‬ ‫השאלה‬ ‫ונשאלת‬ ‫שלא‬ ‫מעשית‬ ‫יותר‬ ‫מצוה‬ ‫להביא‬ ‫עדיף‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ,‫לאו‬ ‫איסור‬ ??‫החודש‬ ‫את‬ ‫מקדשים‬ ‫בי"ד‬ ‫רק‬ ‫שהרי‬ ‫דין‬ ‫בבית‬ ‫תלויה‬ ‫רק‬ ‫ובכלל‬‫התעוררתי‬‫בשאלה‬‫מדהימה‬,‫למה‬‫אכן‬‫מצוות‬ ‫כמצוו‬ ‫לשמש‬ ‫זכתה‬ ‫החודש‬ ‫קידוש‬‫ת‬‫עשה‬‫עם‬‫של‬‫הראשונה‬ ?‫ישראל‬?‫עדיף‬ ‫לא‬ ‫למה‬‫שבת‬‫שניתנה‬ ‫גנוזה‬ ‫מתנה‬ ‫שהיא‬ ‫או‬ ‫לישראל‬‫תורה‬ ‫תלמוד‬‫בקידוש‬ ‫מיוחד‬ ‫מה‬ ,‫כולם‬ ‫שכנגד‬ ?‫החודש‬? ‫אלא‬‫ש‬ ,‫לחדש‬ ‫לי‬ ‫נראה‬‫בספר‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫כידוע‬ ‫החמה‬ ‫ימות‬ ,‫השמש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נמדדו‬ ‫השנים‬ ‫בראשית‬365‫יום‬ ‫של‬ ‫שנה‬ ‫בתיבה‬ ‫היה‬ ‫נח‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬365,‫יום‬‫היהודים‬ ‫אבל‬ ‫שזה‬ ,‫הירח‬ ‫לפי‬ ‫סופרים‬29‫כפול‬ ‫יום‬ ‫וחצי‬12‫וזה‬,‫חודשים‬ ‫היא‬ ‫כלל‬ ‫שבדרך‬ ‫יהודית‬ ‫שנה‬354.‫יום‬ ‫וטמון‬‫לפי‬ ‫סופרים‬ ‫שהגויים‬ ,‫ועוצמתי‬ ‫אדיר‬ ‫רעיון‬ ‫בזה‬ ‫שזה‬ ‫השמש‬ ‫את‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫מקיף‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫דהיינו‬ ,‫השמש‬ 365‫הארץ‬ ‫וכדור‬ ,‫המרכז‬ ‫היא‬ ‫שהשמש‬ ‫כביכול‬ ‫ויוצא‬ ,‫יום‬ ‫כאי‬ ‫שמקיפו‬‫היהודים‬ ‫אבל‬ ,‫אותו‬ ‫ומשמש‬ ‫לשמש‬ ‫טפל‬ ‫לו‬ ‫מקיף‬ ‫הירח‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫סופרים‬ ‫בעצם‬ ‫הירח‬ ‫לפי‬ ‫שסופרים‬ ‫ואילו‬ ,‫המרכז‬ ‫הוא‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫שכביכול‬ ,‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫את‬ .‫סביבנו‬ ‫רוקד‬ ,‫אותנו‬ ‫ומקיף‬ ‫לנו‬ ‫טפל‬ ‫הירח‬ ‫וזה‬,‫זו‬ ‫ראשונה‬ ‫במצווה‬ ‫המסר‬ ‫עיקר‬"‫יהודים‬‫אנחנו‬‫מרכז‬ ‫העולם‬",‫אנחנו‬‫המרכז‬ ‫אלא‬ ,‫ובטלים‬ ‫טפלים‬ ‫לא‬". ‫ברגע‬‫אני‬,‫העולם‬‫נברא‬‫ובשבילי‬‫המרכז‬ ‫שהוא‬‫יודע‬ ‫שאדם‬ ‫שווה‬ ‫שלא‬ ‫הענק‬ ‫ביקום‬ ‫מזערי‬ ‫חרק‬ ‫איזה‬ ‫עוד‬ ‫לא‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫מעריך‬ ‫הוא‬ ‫אזי‬ ,‫המרכז‬ ‫אני‬ ‫אלא‬ ,‫התייחסות‬ .‫בהתאם‬ ‫ומשקיע‬ ‫וזה‬,‫הראשונה‬ ‫המצווה‬‫שגם‬‫אתה‬‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫יהודי‬‫תדע‬ ‫שאתה‬‫חזק‬!!‫שווה‬ ‫אתה‬!!‫המרכז‬ ‫אתה‬!!‫ידי‬ ‫ועל‬‫מחשבה‬ ‫אותך‬ ‫צריכים‬ ‫כי‬ ,‫להשקיע‬ ‫תתחיל‬ ‫וחשיבות‬ ‫עוצמה‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫חולייה‬ ‫אתה‬‫העולם‬ ‫נברא‬ ‫ובשבילי‬ ,‫ת‬. ‫ולכן‬‫ממש‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫למרות‬ ,‫התורה‬ ‫תתחיל‬ ‫שבה‬ ‫זו‬ ‫מצווה‬ ‫דווקא‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫נקט‬‫לפרט‬ ‫מעשית‬ ‫הכי‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ,‫הראשונה‬ ‫ביותר‬ ‫עוצמתית‬ ‫מהותה‬ ‫כי‬ ‫אלא‬ ,‫ישראל‬ ‫שבעם‬ "‫העולם‬ ‫נברא‬ ‫"בשבילי‬ ‫הגמרא‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬ ‫וזה‬(‫ע"א‬ ‫פה‬ ‫מציעא‬ ‫)בבא‬‫רבי‬ ‫בא‬ ‫שפעם‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫הקדוש‬ ‫התנא‬ ‫של‬ ‫לעירו‬ ‫הקדוש‬‫התנא‬ .‫אמן‬ ‫עלינו‬ ‫יגן‬ ‫זכותם‬ ‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫האלוקי‬ ‫ענו‬?‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫ובנו‬ ‫שמעון‬ ‫לרבי‬ ‫ונכד‬ ‫בן‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫רבי‬ ‫שאל‬ ‫מתעסק‬ ‫הוא‬ ‫ירחם‬ ‫השם‬ ‫אבל‬ ,‫אלעזר‬ ‫לרבי‬ ‫בן‬ ,‫יש‬ ,‫לו‬ .‫מאוד‬ ‫חמורות‬ ‫בעבירות‬ ‫עליו‬ ‫הניח‬ ‫ראשון‬ ‫ודבר‬ ,‫נכד‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לקח‬ ,‫רבי‬ ‫עשה‬ ‫מה‬ ‫ביותר‬ ‫גדולים‬ ‫רבנים‬ ‫של‬ ‫מזהב‬ ‫גלימה‬‫אנו‬ ‫מכאן‬ ‫)אגב‬ , ‫זה‬ ‫ואין‬ ‫מפוארים‬ ‫בגדים‬ ‫היו‬ ‫גדולים‬ ‫שלרבנים‬ ‫למדים‬ ‫לקרוב‬ ‫ונתן‬ ,‫גדול‬ ‫רב‬ ‫אתה‬ ‫מהיום‬ ‫לו‬ ‫ואמר‬ ,(‫גאווה‬ ‫חלילה‬ .‫למוטב‬ ‫ויחזירו‬ ‫תורה‬ ‫שילמדו‬ ‫איסי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫משפחה‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫בבקשה‬ ,‫למלמד‬ ‫בכה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ,‫נכד‬ ‫אותו‬ ‫אבל‬ ,‫ללמוד‬‫רוצה‬ ‫לא‬,‫בישיבה‬ ‫לי‬ ‫קשה‬,‫לשכונה‬‫לחזור‬,‫לי‬‫נשבר‬ ,‫חכה‬ ‫קצת‬ ‫עוד‬ ‫אותו‬ ‫מרגיע‬ ‫היה‬ ‫והרב‬ ,‫עלי‬ ‫משתלט‬ ‫היצר‬ ‫כל‬ ‫בעקשנות‬ ‫הוא‬ ‫נרגע‬ ‫לא‬ ‫הנכד‬ ‫אבל‬ ,‫הימים‬ ‫עברו‬ ‫וככה‬ .‫לחברים‬ ‫לבית‬ ‫לשכונה‬ ,‫לבכות‬ ‫ממשיך‬ ‫יום‬ :‫לו‬ ‫אמר‬ ‫והוא‬ .‫כיון‬ ‫לשנות‬ ,‫המלמד‬ ‫הרב‬ ‫החליט‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫לחזור‬ ‫רוצה‬ ,‫הביתה‬ ‫רוצה‬ ‫לבכות‬ ‫לך‬ ‫נמאס‬ ‫לא‬ ‫לי‬ ‫תגיד‬ ‫כ‬ ‫הרי‬ ,‫לשכונה‬‫של‬ ‫זהב‬ ‫בגד‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ,‫עצום‬ ‫כבוד‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫אן‬ ‫עם‬ ‫נו‬ ,‫רב‬ ‫בתואר‬ ‫אותך‬ ‫הכתיר‬ ‫הגדול‬ ‫ורבי‬ ,‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫לשכונה‬ ‫ולחזור‬ ‫הכל‬ ‫לזרוק‬ ,‫כזה‬ ‫וכבוד‬ ‫תארים‬ ‫כאלו‬ ‫נשאר‬ ‫אני‬ ,‫סיימתי‬ ,‫די‬ ,‫זהוא‬ ,‫נשבע‬ ‫נכד‬ ‫ואותו‬ ?‫לחטאים‬ .‫לרחוב‬ ‫לחזור‬ ‫יותר‬ ‫ביקש‬ ‫ולא‬ ,‫לעולם‬ ‫בישיבה‬ ‫יוסי‬ ‫לרבי‬ ‫והפך‬ ‫בתורה‬ ‫גדל‬ ‫וככה‬,‫רשב"י‬ ‫בן‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫בן‬ ‫עבר‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ,‫למשפחתו‬ ‫הקדושים‬ ‫אבותיו‬ ‫עטרת‬ ‫והחזיר‬ ‫בלימוד‬ ‫קולו‬ ‫את‬ ‫רבי‬ ‫שמע‬ ,‫הקדוש‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫בישיבה‬ ‫ללמוד‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫קולו‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫הזכיר‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫רבי‬ ‫והתרגש‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ‫יוסי‬ ‫רבי‬ ‫זה‬ ,‫רבינו‬ ‫כן‬ ,‫אמרו‬ ,‫התורה‬ ‫בלימוד‬ .‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫שמח‬ ‫ורבי‬ ,‫אלעזר‬ ‫כולו‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לזכות‬ ‫שיכולים‬ ‫הקדוש‬ ‫והבן‬ ‫האלוקי‬ ‫המקובל‬ ‫של‬ ‫נכד‬ ,‫הרע‬ ‫יצר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫תראו‬ ‫כי‬ ,‫לבכות‬ ‫לי‬ ‫גורם‬ ‫וזה‬ ,‫נפש‬ ‫במסירות‬ ‫תורה‬ ‫ולמדו‬ ‫במערה‬ ‫שנים‬ ‫שסבלו‬ ‫הגדולים‬ ‫הצדיקים‬ ,‫בקדושתם‬‫אוי‬!!‫לנו‬‫קרה‬ ‫מה‬‫יכול‬ ‫איך‬ ,‫לבן‬ ,‫לנכד‬ ???‫איך‬ ???‫כזו‬ ‫נפילה‬ ‫להיות‬ ‫כן‬,‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫ביטוח‬ ‫אין‬!!‫אחד‬ ‫לאף‬!!!‫כל‬ ‫להציל‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ .‫טובה‬ ‫חלקה‬ ‫כל‬ ‫הורס‬ ‫עריות‬ ‫של‬ ‫הרע‬ ‫היצר‬ .‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫אחד‬ ‫אותך‬ ‫ישגע‬ ‫היצר‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫ממש‬ ‫הדור‬ ‫גדול‬ ,‫כן‬ ,‫זהב‬ ‫בגד‬ ,‫הגדול‬ ‫הרב‬ ,‫רבי‬ ,‫חדש‬ ‫אדם‬ ‫אתה‬ ‫שמהיום‬ ‫תחליט‬ ‫קודם‬ ,‫נכד‬ ‫כאותו‬ ,‫יותר‬ ‫חזק‬ ‫כבר‬ ‫שאתה‬ ‫שתרגיש‬ ‫תקופה‬ ‫אחרי‬ ‫ורק‬ ,‫לא‬ ‫עדיין‬ ,‫קצת‬ ‫עוד‬ ,‫עכשיו‬ ‫לא‬ ‫אותו‬ ‫תדחה‬ ‫אבל‬ ,‫לזבל‬ ‫תחזור‬ ‫הרע‬ ‫היצר‬ ‫את‬ ‫חזק‬ ‫תפיל‬ ‫אז‬ ,‫תורה‬ ‫וצבר‬ ‫לימוד‬ ‫ימי‬ ‫שצבר‬,‫קדוש‬ ‫אני‬ ‫תקופה‬ ‫כבר‬ ‫הנה‬ ,‫גדול‬ ‫רב‬ ‫באמת‬ ‫אני‬ ,‫זהוא‬ :‫לו‬ ‫ותגיד‬ , ,‫ישראל‬ ‫לגדולי‬ ‫גדלים‬ ‫באמת‬ ‫וככה‬ ,‫וקדוש‬ ‫צדיק‬ ,‫ואחר‬ ‫חדש‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫שאני‬ ‫מרגיש‬ ‫באמת‬ ‫אני‬ ,‫ולזבל‬ ‫לרחוב‬ ‫חוזר‬ ‫לא‬ ,‫די‬ ‫ולעבו‬ ‫יצרנו‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ,‫לנצח‬ ‫עלינו‬ ‫תגן‬ ‫זכותם‬ ,‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫בן‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫בן‬ ‫יוסי‬ ‫רבי‬ ‫כהתנא‬‫באמת‬ ‫בוראנו‬ ‫את‬ ‫ד‬ .‫וגשמיות‬ ‫ברוחניות‬ ‫שפע‬ ‫מתוך‬ ‫כל‬ ‫ורוב‬ ‫לבב‬ ‫וטוב‬ ‫שמחה‬ ‫מתוך‬ ‫ובישר‬
 3. 3. 2 ‫חנוך‬‫היה‬‫סבא‬‫רבה‬‫של‬‫הוא‬ ,‫נח‬‫נלקח‬‫בגיל‬‫צעיר‬‫בזמנם‬ ‫היו‬ ‫חייו‬ ‫שכל‬365‫כי‬ ‫רש"י‬ ‫ומבאר‬ ,‫שנה‬‫השם‬‫ידע‬‫שבדעתו‬ ,‫להתקלקל‬‫שיתקלקל‬ ‫קודם‬ ‫עוד‬ ‫אלוקים‬ ‫אותו‬ ‫לקח‬ ‫לכן‬ .‫מצדקותו‬ ‫ויסור‬ ‫ו‬‫נשאלת‬‫ממתי‬ ‫השאלה‬‫הקב"ה‬‫מתערב‬,‫בבחירה‬‫אם‬ ‫הרי‬ ‫אדם‬‫רוצה‬‫להתקלקל‬‫שיתקלקל‬‫רוצה‬ ‫שאדם‬ ‫בדרך‬ ‫הרי‬ , ‫לילך‬??‫אותו‬ ‫מוליכים‬ ‫וגם‬,‫הגמור‬‫ההיפך‬ ‫את‬ ‫ראינו‬ ‫זו‬‫בפרשה‬ ‫דווקא‬‫שהנה‬‫רש"י‬ " ‫הפסוק‬ ‫על‬‫בן‬‫חמש‬‫מאות‬‫שנה‬"‫כתב‬-‫א‬"‫ר‬‫יודן‬‫מה‬‫טעם‬ ‫כל‬‫הדורות‬‫הולידו‬‫לק‬'‫שנה‬‫וזה‬‫לחמש‬‫מאות‬??‫ותירץ‬, ‫ש‬‫אמר‬‫הקב‬"‫ה‬:‫אם‬‫רשעים‬‫הם‬‫ימותו‬‫במים‬‫ו‬‫ה‬‫צדיק‬ ,‫יצטער‬‫ואם‬‫צדיקים‬‫הם‬‫אטריח‬‫עליו‬‫לעשות‬‫תיבות‬ ‫הרבה‬‫לכן‬ !!‫כבש‬‫את‬‫מעיינו‬‫ולא‬‫הוליד‬‫עד‬‫חמש‬‫מאות‬ ‫שנה‬,‫כדי‬‫שלא‬‫יהא‬‫יפת‬‫הגדול‬‫שבבניו‬‫ראוי‬‫לעונשים‬‫לפני‬ ‫המבול‬‫נוח‬ ‫של‬ ‫טבעו‬ ‫שינה‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫מפורש‬ ‫לנו‬ ‫הרי‬ , ‫בבחירה‬ ‫להתערב‬ ‫לא‬ ‫בשביל‬ ‫דורו‬ ‫מבני‬ ‫מאוחר‬ ‫שיוליד‬ ‫חנוך‬ ‫אצל‬ ‫השתנה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫בניו‬ ‫של‬ ‫החופשית‬‫עולם‬ ‫שבורא‬ ???‫התערב‬ ‫כן‬ ‫אלא‬‫ש‬ ‫נראה‬‫חנוך‬‫היה‬‫לו‬‫יצרים‬‫ורצה‬ ,‫איומים‬‫להתקלקל‬ ‫חייו‬ ‫בתחילת‬ ‫כבר‬‫רק‬ ,‫הוא‬‫על‬ ‫התגבר‬‫שם‬‫מסגרת‬‫ליצר‬ ‫הרע‬‫ואמר‬‫לו‬‫,בתקופה‬‫הזו‬‫בלבד‬‫אני‬‫צדיק‬365‫כנגד‬‫ימות‬ ‫שנה‬ ,‫החמה‬‫עבור‬‫כל‬‫יום‬‫עבור‬‫כל‬‫העולם‬,‫אז‬‫שם‬ ‫גם‬ ‫מסגרת‬‫ו‬‫גם‬‫תוכן‬‫עצום‬!!‫וכך‬‫הצליח‬‫להתגבר‬‫על‬‫היצר‬‫הרע‬. ‫וזה‬‫חנוך‬‫מלשון‬‫יש‬ ,‫חינוך‬‫יצרים‬‫שים‬ ‫תעצור‬ ,‫נכון‬‫מסגרת‬ ‫שבוע‬‫לא‬‫חוטא‬‫יום‬‫לשנת‬‫תעצים‬ ‫חיים‬‫את‬‫כן‬ ,‫הקבלה‬‫אני‬ ‫מתקן‬‫את‬‫כל‬‫ככה‬ ,‫העולם‬‫אתה‬‫תצליח‬‫להתגבר‬!!!! ‫ובעזרת‬‫השם‬‫חזק‬ ,‫שבוע‬,‫ונתחזק‬"‫חנוך‬"!!‫אנחנו‬ ‫גם‬‫נשים‬,‫מסגרת‬‫ו‬ ‫זה‬ ‫בכלי‬ ‫נשתמש‬ ‫אבל‬ ‫היצר‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ‫קשה‬ ‫נכון‬40 ‫לעוד‬ ‫תגיע‬ ‫וככה‬ ,‫יתברך‬ ‫לבורא‬ ‫מתקדש‬ ‫אני‬ ‫שבו‬ ‫המסגרת‬ ‫זה‬ ‫נחליט‬ ‫יום‬40‫ועוד‬40!!!‫החיים‬ ‫רוב‬ ,‫עשור‬ ‫שנתיים‬ ‫שנה‬ ,‫כי‬ ‫אנחנו‬‫באמת‬‫אוהבים‬‫אותך‬‫אבא‬‫יקר‬‫שבשמים‬,‫מלכינו‬ ‫אבינו‬ ‫ואנא‬‫עזור‬‫לנו‬‫במ‬ ‫לעמוד‬‫נתקדש‬ ‫למען‬ ,‫לכבודך‬ ‫שהצבנו‬ ‫סגרת‬ ."‫באמת‬ ‫לעובדך‬ ‫ליבנו‬ ‫"וטהר‬ ‫ובבקשה‬ ‫אליך‬ ‫רש"י‬‫הביא‬‫מדרש‬‫בראשית‬‫רבה‬‫ש‬‫למך‬‫נשיו‬ ‫ממנו‬ ‫פרשו‬, ‫לפי‬‫שנגזרה‬‫גזירה‬‫לכלות‬‫זרעו‬‫של‬‫קין‬‫לאחר‬‫שבעה‬‫דורות‬, ‫אמרו‬‫ל‬‫מה‬‫אנו‬‫נ‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫ד‬‫לבהלה‬,‫הרי‬‫מחר‬‫בא‬‫המבול‬‫ושוטף‬ !!‫כולנו‬ ‫את‬ ‫ו‬‫הנה‬,‫לתפארת‬ ‫ילדים‬ ‫להם‬ ‫היו‬ ‫זו‬ ‫משפחה‬‫עצום‬ ‫פלא‬ ‫ראו‬ ‫ש‬‫שמו‬ ‫אחד‬ ‫אח‬‫יבל‬‫בתים‬ ‫מקים‬ ‫שהיה‬‫מדרש‬ ‫מביא‬‫שרש"י‬ ‫אחיו‬ ‫וכן‬ ,‫זרה‬ ‫לעבודה‬‫יובל‬‫היה‬‫תופש‬‫כינור‬‫ועוגב‬‫לזמר‬ ‫לעבודת‬‫כוכבים‬,‫קיין‬ ‫תובל‬ ‫השנייה‬ ‫מהאישה‬ ‫נוסף‬ ‫ואח‬ , ‫קיין‬ ‫של‬ ‫מקצועו‬ ‫את‬ ‫ותיבל‬ ‫לרוצחים‬ ‫נשק‬ ‫כלי‬ ‫מכין‬ ‫שהיה‬ .‫אחיו‬ ‫את‬ ‫שרצח‬ ‫ומכל‬‫צומחת‬ ‫הללו‬ ‫התכשיטים‬‫נעמה‬!!‫אשת‬ ‫הייתה‬ ‫והיא‬ !!!‫המבול‬ ‫את‬ ‫שרדה‬ ‫קיין‬ ‫של‬ ‫מזרעו‬ ‫היחידה‬ ‫והיא‬ ,‫נח‬ ‫שזרעו‬‫גזירה‬ ‫נגזרה‬ ‫הרי‬ ‫הדבר‬ ‫יתכן‬ ‫היאך‬ ‫השאלה‬ ‫ונשאלת‬ ???‫במבול‬ ‫יתכלה‬ ‫קין‬ ‫של‬ ‫אלא‬‫הפסוקים‬ ‫המשך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫לחדש‬ ‫נראה‬"‫וידע‬‫אדם‬" ‫רש"י‬ ‫כתב‬-‫בא‬‫לו‬‫למך‬‫אצל‬‫אדם‬‫הראשון‬‫וקבל‬‫על‬‫נשיו‬ ‫אמר‬‫להם‬‫וכי‬‫עליכם‬‫לדקדק‬‫על‬‫גזירתו‬‫של‬‫מקום‬‫אתם‬‫עשו‬ ‫מצותכם‬‫והוא‬‫יעשה‬‫את‬‫שלו‬‫אמרו‬‫לו‬‫קשוט‬‫עצמך‬‫תחלה‬ ‫והלא‬‫פרשת‬‫מאשתך‬‫זה‬‫מאה‬‫ושלשים‬‫שנה‬‫משנקנסה‬ ‫מיתה‬‫על‬‫ידך‬‫מיד‬‫וידע‬‫אדם‬‫יצאו‬ ‫שממנו‬ ‫שת‬ ‫נולד‬ ‫ומזה‬ , .‫ובניו‬ ‫נח‬ ‫ולכן‬‫העולם‬ ‫והמשך‬ ‫לקיום‬ ‫גרמו‬ ,‫למך‬ ‫משפחת‬ ‫והם‬ ‫היות‬ ‫נעמה‬ ‫ולכן‬ ,‫לעולם‬ ‫המשך‬ ‫יצא‬ ‫מהם‬ ‫גם‬ ‫מידה‬ ‫כנגד‬ ‫מיד‬ ‫לכן‬ ,‫זכתה‬ ‫היא‬ ‫ודווקא‬ ,‫נח‬ ‫אשת‬ ‫להיות‬ ‫זכתה‬‫א‬‫אשתו‬ ‫כי‬ . ,‫נח‬ ‫של‬ ‫כגופו‬ ‫והיא‬ ‫כגופו‬‫ב‬‫לעומת‬ ‫צדיקה‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ . ,‫בעולם‬ ‫ורשע‬ ‫רוע‬ ‫שהפיצו‬ ‫הרשעים‬ ‫אחיה‬ ‫כל‬.‫ג‬‫שהיא‬‫כשם‬ ‫י‬ ‫הלא‬ ‫את‬ ‫עשתה‬‫התעלתה‬ ‫משפחתה‬ ‫שמכל‬ ‫אמן‬,‫והתחזקה‬ ‫וניצלה‬ ‫קיין‬ ‫זרע‬ ‫של‬ ‫הגזירה‬ ‫מעל‬ ‫התעלה‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫לכן‬ .‫מהמבול‬ ‫ללמדנו‬‫החברה‬ ??‫במשפחה‬ ‫עלי‬ ‫יגידו‬ ‫מה‬ ,‫אפשרי‬ ‫כבלתי‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫שלפעמים‬ ‫אפילו‬ ,‫ולהתעלות‬ ‫להתחזק‬ ‫חייב‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ , ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫מסוגל‬ ‫שאני‬ ‫מאמין‬ ‫לא‬ ‫עצמי‬ ‫אני‬ ‫אפילו‬ !!!‫במשבר‬ ‫או‬ ‫בדיכאון‬ ‫שאני‬ ‫יחשבו‬ ‫בעבודה‬ !!‫עלי‬ ‫תצחק‬ ‫כנגד‬ ‫במידה‬ ‫בי‬ ‫ינהג‬ ‫עולם‬ ‫ובורא‬ !!!‫שבסדום‬ ‫הצדיק‬ ‫יהיה‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ‫ולהתעלות‬ ‫להתחזק‬ ‫חייב‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ !!!‫מאחרים‬ ‫של‬ ‫באופן‬ ‫גם‬ ‫ונפלאות‬ ‫ניסים‬ ‫לי‬ ‫ויעשה‬ ‫וברחמים‬ ‫בחסד‬ ‫מידה‬‫הניסים‬ ‫שאכן‬ ‫לכם‬ ‫להבטיח‬ ‫יכול‬ ‫ואני‬ !!!‫ממש‬ ‫יאמן‬ ‫א‬ !!!!‫ונתחזק‬ ‫חזק‬ ‫חזק‬ ‫קדימה‬ ‫אז‬ ,‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫בו‬ ‫ברורה‬ '‫ה‬ ‫ויד‬ ‫ניסית‬ ‫בדרך‬ ‫לטבע‬ ‫מעל‬ ‫באמת‬ ‫קורים‬ ‫והנפלאות‬ ‫כתוב‬‫במדרש‬'‫כט‬ ‫פרשה‬ ‫רבה‬ ‫בראשית‬‫סימון‬ '‫ר‬ ‫אמר‬‫שלש‬ ‫מציאות‬‫מצא‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬,‫אברהם‬,‫ככתוב‬)‫נחמיה‬‫ט‬( "‫ומצאת‬‫את‬‫לבבו‬‫נאמן‬‫לפניך‬",‫דוד‬,‫כ‬‫כתיב‬)‫תהלים‬‫פט‬( "‫מצאתי‬‫דוד‬‫עבדי‬",‫ישראל‬,‫כ‬‫כתיב‬)‫הושע‬‫ט‬("‫כענבים‬ ‫במדבר‬‫מצאתי‬‫ישראל‬." ‫הקשו‬‫חבריו‬‫מ‬‫רבי‬‫סימון‬,‫רביעי‬ ‫יש‬ ‫הרי‬‫שכתוב‬"‫ונח‬‫מצא‬ ‫חן‬‫ענה‬ ??",‫להם‬‫הוא‬‫מצא‬‫אבל‬ !!‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫לא‬ ‫מצא‬!!‫ולא‬ ‫מצא‬ ‫שנח‬ ‫הכוונה‬ ‫מה‬ ,‫ביאור‬ ‫צריכים‬ ‫והדברים‬ ??‫אותו‬ ‫מצא‬ ‫הקב"ה‬ ‫ונראה‬‫מכולם‬ ‫שונה‬ ‫נולד‬ ‫נוח‬ ,‫צדיק‬ ‫נולד‬ ‫נח‬ ‫שהרי‬‫וכפי‬ ‫שכתבו‬‫מחוברות‬ ‫היו‬ ‫האצבעות‬ ‫שלכולם‬ ‫התוספות‬ ‫בעלי‬ ‫ואילו‬‫נולד‬ ‫הוא‬‫בפיסוק‬‫אצבעות‬,‫וכן‬‫נולד‬‫מהול‬,‫וכתב‬ ‫אדם‬ ‫מתקופת‬ ‫שהקללה‬ ‫סימן‬ ‫להם‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫הרא"ש‬ ,‫תיפסק‬ ‫הראשון‬‫והיות‬‫הסימנים‬ ‫וכל‬ ‫צדיק‬ ‫נולד‬ ‫והוא‬ ‫לכן‬ ‫וצדיק‬ ‫כשונה‬ ‫אליו‬ ‫התייחסו‬ ‫כולם‬ ‫וכך‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הראו‬ .‫אותו‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ולא‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫את‬ ‫מצא‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬‫בורא‬ ‫את‬ ‫חיפשו‬ ‫הם‬ ‫ודוד‬ ‫אברהם‬‫והתאמצו‬ ‫עולם‬ ‫מעל‬ ‫אברהם‬ ‫אחרים‬ ‫מעל‬ ‫עצמית‬ ‫בעבודה‬10‫ו‬ ,‫דורות‬‫דוד‬ ‫ההיגיון‬ ‫מעל‬‫ועם‬ ,‫התעלה‬ ‫זאת‬‫ובכל‬‫המשפחה‬ ‫חרפת‬‫שהיה‬ ‫למדבר‬ ‫לצאת‬ ‫החליט‬ ‫מחמישים‬ '‫א‬ ‫או‬ ‫מחמש‬ '‫שא‬ ‫ישראל‬ ‫וזה‬ !!‫עצמית‬ ‫השקעה‬ ‫זה‬ !!‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫מוחץ‬ ‫רוב‬ ‫נגד‬ .‫בנח‬ ‫ולא‬ ,‫בהם‬ ‫ומצא‬ ‫מחפש‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ללמדנו‬‫לבד‬ ‫בנית‬ ‫שמים‬ ‫ויראת‬ ‫היהדות‬ ‫כל‬ ‫שאת‬ ‫אתה‬ ‫דווקא‬ ‫אלא‬ ,‫צדיקים‬ ‫שנולדו‬ ‫באלו‬ ‫תקנא‬ ‫שאל‬ ,!!‫עצמית‬ ‫בעבודה‬ !!!"‫ונדרש‬ ‫מבוקש‬ ‫אתה‬ ,‫יאוש‬ ‫"אל‬ ‫אז‬ !!‫זהב‬ ‫בכפית‬ ‫כביכול‬ ‫שנולדו‬ ‫מאלו‬ ‫יותר‬ ‫בך‬ ‫ויתגאה‬ ‫ימצא‬ ‫ברוך‬ ‫הקדוש‬ ‫אותך‬
 4. 4. " ‫בס"ד‬‫מהפרשה‬ ‫רעיון‬-‫בראשית‬ 1 ‫תחילת‬"‫ב‬ ‫מתחילה‬ ‫הקדושה‬ ‫התורה‬‫ברא‬ ‫בראשית‬ ‫אלוקים‬‫שהרי‬ ,‫ממש‬ ‫כפשוטו‬ ‫הפסוק‬ ‫שאין‬ ‫הדבר‬ ‫וברור‬ ," ,‫נברא‬ ‫ואינו‬ ‫הכל‬ ‫את‬ ‫ברא‬ ‫הקב"ה‬" ‫רש"י‬ ‫כתב‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫אין‬ ‫דרשוני‬ ‫אלא‬ ‫אומר‬ ‫הזה‬ ‫המקרא‬." ‫ונראה‬‫עליו‬ ‫שבראשית‬ ‫ידע‬ ‫יהודי‬ ‫שכל‬ ‫רצה‬ ‫שהקב"ה‬ , ‫להתחזק‬" ‫שכתוב‬ ‫כמו‬ ,'‫ה‬ ‫ביראת‬‫יראת‬ ‫חוכמה‬ ‫ראשית‬ ‫השם‬"‫אלוקים‬ ‫ברא‬ ‫"בראשית‬ ‫בפסוק‬ ‫נדרש‬ ‫זה‬ ‫ואולי‬ ," ‫לברוא‬ ‫כביכול‬ ‫עלינו‬ ‫התורה‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫ראשון‬ ‫דבר‬ ‫דהיינו‬ .‫בעצמנו‬ ‫אלוקים‬ ‫יראת‬ ‫ואולי‬‫להתייחס‬ ‫אדם‬ ‫יחשוב‬ ‫שבל‬ ,‫כאן‬ ‫מרומז‬ ‫עניין‬ ‫עוד‬ ‫וסיפורי‬ ‫היסטוריה‬ ‫כספר‬ ‫ושמות‬ ‫בראשית‬ ‫לספר‬‫ם‬ !!!‫חלילה‬‫לחזק‬ ‫זה‬ ‫ושמות‬ ‫בבראשית‬ ‫הנכתב‬ ‫כל‬ ‫אלא‬ ‫למצוות‬ ‫ניגש‬ ‫וככה‬ ,‫אלוקים‬ ‫וביראת‬ ‫באמונה‬ ‫אותנו‬ .‫כראוי‬ ‫שמים‬ ‫יראת‬ ‫מתוך‬ ‫התורה‬ ‫וכמ‬‫ו‬" ‫האזינו‬ ‫בפרשת‬ ‫שכתוב‬‫זכר‬‫ימות‬‫עולם‬,‫בינו‬‫שנות‬ ‫דר‬‫ודר‬,‫שאל‬‫אביך‬‫ויגדך‬‫זקניך‬‫ויאמרו‬‫לך‬". ‫שעלינו‬‫העולם‬ ‫בריאת‬ ‫סדר‬ ‫את‬ ‫העולם‬ ‫ימות‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫וסדר‬‫ולזכור‬ ‫להתבונן‬ ‫עלינו‬ ‫ואפילו‬ ‫הדורות‬ ‫והיסטוריית‬ ‫אותה‬, ‫אבל‬‫וגדולי‬ ‫אבותינו‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫עלינו‬ ‫חובה‬ ‫בזה‬ ‫גם‬ ‫תורנית‬ ‫בראייה‬ ‫העולם‬ ‫ימות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בכדי‬ ,‫ישראל‬ .'‫ה‬ ‫ואהבת‬ ,‫חטא‬ ‫ויראת‬ ‫שמים‬ ‫יראת‬ ‫בנו‬ ‫שתחזק‬ ‫אמר‬‫יצחק‬ ‫רבי‬:‫ישראל‬ ‫בה‬ ‫שנצטוו‬ ‫ראשונה‬ ‫מצוה‬ ‫שהיא‬ ‫לכם‬ ‫הזה‬ ‫מהחודש‬ ‫אלא‬ ‫התורה‬ ‫את‬ ‫להתחיל‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫לא‬,‫טעם‬ ‫ומה‬ ‫בבראשית‬ ‫פתח‬??‫מתרץ‬,‫רש"י‬‫משום‬(‫קי"א‬ ‫)תהלים‬"‫כח‬‫גוים‬ ‫נחלת‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫לעמו‬ ‫הגיד‬ ‫מעשיו‬",‫שאם‬‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫יאמרו‬ ‫גוים‬ ‫שבעה‬ ‫ארצות‬ ‫שכבשתם‬ ‫אתם‬ ‫ליסטים‬ ‫לישראל‬!!!‫להם‬ ‫אומרים‬ ‫הם‬:‫היא‬ ‫הקב"ה‬ ‫של‬ ‫הארץ‬ ‫כל‬,‫לאשר‬ ‫ונתנה‬ ‫בראה‬ ‫הוא‬ ‫בעיניו‬ ‫ישר‬,‫להם‬ ‫נתנה‬ ‫ברצונו‬,‫מהם‬ ‫נטלה‬ ‫וברצונו‬,:‫לנו‬ ‫ונתנה‬-‫רש"י‬ ‫והנה‬‫בשירת‬‫כתוב‬ ‫האזינו‬"‫שנות‬ ‫בינו‬ ‫עולם‬ ‫ימות‬ ‫זכות‬ ‫ודור‬ ‫דור‬"‫העולם‬ ‫בבריאת‬ ‫ולהתבונן‬ ‫לזכור‬ ‫שעלינו‬ ‫דהיינו‬ , " ‫שנדע‬ ‫למטרה‬ ‫להגיע‬ ‫בכדי‬ ,‫הדורות‬ ‫מעשי‬ ‫כל‬ ‫ואת‬‫בהנחל‬ ,‫גוים‬ ‫עליון‬‫בהפרידו‬‫בני‬‫יצב‬ ,‫אדם‬‫גבלת‬,‫עמים‬‫למספר‬ ‫בני‬‫כי‬ ,‫ישראל‬‫חלק‬'‫ה‬‫עמו‬‫יעקב‬‫חבל‬‫נחלתו‬",‫וכמו‬‫שביאר‬ " ‫והקבלה‬ ‫הכתב‬ ‫בספר‬ ‫שם‬‫בהנחל‬‫עליון‬"‫לכל‬‫שר‬‫ושר‬‫ונחלה‬ ‫חלק‬ ‫נתן‬ ‫לאומה‬ ‫שינחיל‬‫לקח‬ ‫עולם‬ ‫ובורא‬ ,‫שלו‬‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬‫לנחלה‬‫שלו‬ ‫ונתנה‬‫לישראל‬. ‫וא"כ‬" ‫ברורה‬ ‫חובה‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ,‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שאלת‬ ‫מה‬‫זכור‬ ‫עולם‬ ‫ימות‬"? ‫והרמב"ן‬‫וטען‬ ‫עוד‬ ‫הקשה‬,‫שהרי‬‫נלמד‬ ‫מבראשית‬‫אמונה‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫קושיית‬ ‫ומה‬ ,?? ‫ותירץ‬‫שהיות‬ ‫הרמב"ן‬‫ומעשה‬‫בראשית‬‫הוא‬‫סוד‬‫עמוק‬ ‫ו‬‫אינו‬‫מובן‬‫מן‬‫המקראות‬,‫ולא‬‫ייוודע‬‫על‬‫בוריו‬‫אלא‬‫מפי‬ ‫הקבלה‬‫עד‬‫משה‬‫רבינו‬‫מפי‬‫הגבורה‬,‫ויודעיו‬‫חייבים‬ ‫להסתיר‬‫אותו‬. ‫לכן‬‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שאל‬‫בראשית‬ ‫מעשה‬ ‫מסיפור‬ ‫התועלת‬ ‫מה‬ ‫להתחיל‬ ‫עדיף‬ ‫כן‬ ‫שעל‬ ,‫ונסתר‬ ‫נעלם‬ ‫באופן‬ ‫שנכתב‬ ‫כפי‬ ‫מ‬‫לישראל‬ ‫הראשונה‬ ‫המצווה‬ ‫הזה‬ ‫החודש‬?? ‫ואם‬‫שלימוד‬ ‫אפשר‬ ‫כן‬‫בראשית‬‫אין‬ ‫בפסוקים‬ ‫הכתוב‬ ‫כפי‬ ‫את‬‫שחייבים‬ ‫הרמב"ן‬ ‫וכדברי‬ ,‫עולם‬ ‫ימות‬ ‫זכור‬ ‫קיום‬ ‫בזה‬ "‫לך‬ ‫ויאמרו‬ ‫וזקניך‬ ‫ויגדך‬ ‫אביך‬ ‫שאל‬‫ה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שרק‬ ,"‫קבלה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫וזה‬ ,‫לקבלו‬ ‫אפשר‬‫הנסתר‬ ‫ותורת‬ ‫קבלה‬‫ויודעי‬ .‫קבלה‬ ‫ללמוד‬ ‫וקדוש‬ ‫ראוי‬ ‫ועל‬‫עומק‬ ‫הבנת‬ ‫אי‬ ‫שלמרות‬ ‫ומתרץ‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫בא‬ ‫זה‬ ‫יש‬ ‫עדיין‬ ,‫הדברים‬‫בראשית‬ ‫בחומש‬‫את‬ ‫להשתיק‬ ‫תועלת‬ ‫הגויים‬‫ומי‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫שיש‬ ‫לומדים‬ ‫הדברים‬ ‫מפשטות‬ ‫כי‬ , ‫על‬ ‫אהוב‬ ‫רצונו‬ ‫שעושה‬ ‫ומי‬ ,‫מפסיד‬ ‫שחטא‬.‫יתברך‬ ‫הבורא‬ ‫יש‬ ‫ואלי‬2" .‫א‬ ,‫חלקים‬‫עולם‬ ‫ימות‬ ‫זכור‬‫להבין‬ ‫אפשר‬ ‫שזה‬ " ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שענה‬ ‫כפי‬ ‫תועלת‬ ‫ולהביא‬ ‫בפשטות‬‫ויורחב‬ " .‫ב‬ ,‫הבא‬ ‫בדיבור‬‫וזקניך‬ ‫אביך‬ ‫שאל‬.‫הנסתר‬ ‫תורת‬ ‫שזה‬ " ‫בפשטות‬‫כנראה‬'‫ר‬‫החורבן‬ ‫לאחר‬ ‫חי‬ ‫יצחק‬,‫הוא‬ ‫המקור‬‫כי‬ ‫מ‬‫מדרש‬‫קדום‬ ‫תנחומא‬'‫יא‬ ‫אות‬ ‫בובר‬‫ששם‬" ‫מופיע‬‫אמר‬‫ר‬'‫יצחק‬'‫ועי‬ ‫ריש‬ ‫דעת‬ ‫בעניין‬ ‫שיש‬ ‫שם‬‫לאחר‬ ‫שחיו‬ ‫אמוראים‬‫שכולם‬ ‫השווה‬ ‫והצד‬ ,‫אחא‬ '‫ור‬ ‫לקיש‬ ‫החורבן‬,‫בכל‬ ,‫בגלות‬ ‫אלא‬ ‫באדמתם‬ ‫היו‬ ‫לא‬‫כבר‬ ‫ישראל‬‫כשעם‬ .‫לארצו‬ ‫יחזור‬ ‫ישראל‬ ‫שעם‬ ‫לזמן‬ ‫טובה‬ ‫זו‬ ‫שטענה‬ ‫טוען‬ ‫זאת‬ ‫ואם‬‫מקום‬ ‫אין‬ ‫בוודאי‬ ‫אזי‬ ,‫הגאולה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫ברורה‬ ‫תהיה‬ ‫והאמת‬ ‫מלכותך‬ ‫כוח‬ ‫יכירו‬ ‫כולם‬ ‫כי‬ ‫לוויכוח‬ ,‫כל‬ ‫לעיני‬‫יציקו‬ ‫שהגויים‬ ‫הגלות‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫ואולי‬ ‫כשהייתם‬ ‫בעבר‬ ‫כי‬ ,‫מוסרי‬ ‫עם‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫בטענה‬ ‫ליהודים‬ ‫מ‬ ‫אותה‬ ‫שדדתם‬ ‫בארצכם‬7‫להם‬ ‫נענה‬ ‫ואנחנו‬ !!!‫העמים‬ ‫מוסר‬ ‫כן‬ ‫שאנחנו‬.‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫החלטת‬ ‫לפי‬ ‫והכל‬ ‫יים‬ ‫אבל‬‫שולטים‬ ‫שאנחנו‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫שמדובר‬ ‫משמע‬ ‫רש"י‬ ‫מלשון‬ !!‫בארצנו‬‫ואולי‬‫בית‬ ‫לתקופת‬ ‫זו‬ ‫תשובה‬ ‫אמר‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫בכדי‬ ‫בבראשית‬ ‫התחילה‬ ‫שהתורה‬ ‫דהיינו‬ ,‫שני‬ ‫ובית‬ ‫ראשון‬ ‫בטענה‬ ‫ארצם‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫יוכלו‬ ‫מקדש‬ ‫הבתי‬ ‫בזמן‬ ‫שהיהודים‬ ‫בימי‬ ‫משפט‬ ‫שהיה‬ ‫וכמו‬ ,‫מוסרית‬‫עם‬ ‫מוקדון‬ ‫אלכסנדר‬ .‫והעמים‬ ‫המצרים‬ ‫ו‬‫נשאלת‬‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לגוים‬ ‫לטעון‬ ‫יעזור‬ ‫מה‬ ‫וכי‬ ,‫השאלה‬ ‫הזו‬‫בתורה‬ ‫מאמינים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫נגדנו‬ ‫יטענו‬ ‫הגויים‬ ‫הרי‬ , ??‫שלנו‬ ‫אלא‬‫נראה‬‫שאולי‬!!‫היום‬ ‫עד‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ,‫טובה‬ ‫הטענה‬‫רוב‬ ‫באזורינו‬ ‫החיים‬ ‫הגויים‬‫והמוסלמים‬ ‫הנוצרים‬ ‫כמו‬‫דווקא‬ ‫בתנ"ך‬ ‫מאמינים‬ ‫כן‬. ‫שהרי‬‫בהיגיון‬‫שהוא‬ ‫לתנ"ך‬ ‫רע‬ ‫שם‬ ‫להוציא‬ ‫לגויים‬ ‫היה‬ ‫בתנ"ך‬ ‫שמסופר‬ ‫הניסים‬ ‫כל‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫ולטעון‬ ,‫שקר‬ ‫מכל‬‫הנבחר‬ ‫לעם‬ ‫הבורא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבחרו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫והיהודים‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫הציל‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ומעולם‬ !!‫העמים‬ ‫אלא‬ ‫בניסים‬ ‫ונהרגו‬ ‫שהוכו‬ ‫הגויים‬ ‫מידי‬ ‫גדולים‬ ‫בניסים‬
 5. 5. 2 ‫גס‬ ‫שקר‬ ‫הכל‬‫פת‬ ‫מה‬ ‫כי‬ ,‫ולהיות‬ ,'‫ב‬ ‫סוג‬ ‫להיות‬ ‫יסכימו‬ ‫אום‬ .‫היהודים‬ ‫מול‬ ‫המפסידנים‬ ‫ועינינו‬‫ש‬ ‫הרואות‬‫על‬"‫השואה‬"‫זמנינו‬ ‫בת‬‫ש‬‫רבות‬ ‫בעדויות‬ ‫מתועדת‬ ‫ובתמונות‬'‫וכו‬‫ו‬ ‫כבר‬ ,‫מכחישים‬ ‫גויים‬ ‫המון‬ ‫השואה‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬‫נמרצות‬ ‫מזעזעת‬ ‫בחוצפה‬‫ש‬‫לא‬‫שואה‬ ‫הייתה‬,‫ישראלית‬ ‫המצאה‬‫שזו‬ ‫וטוענים‬!! ‫אז‬‫ניסי‬ ‫על‬ ‫שכן‬ ‫כל‬‫להכחיש‬ ‫הגויים‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫הניסים‬ ‫ושאר‬ ‫מצרים‬ ,‫מוזרות‬ ‫המצאות‬ ‫כספר‬‫לתנ"ך‬ ‫ולבוז‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫במשך‬ ‫נמרצות‬‫ו‬‫הנה‬ ‫בתנ"ך‬ ‫האמינו‬ ‫הגויים‬ ‫מצרים‬ ‫יציאת‬ ‫שמאז‬ ‫רואות‬ ‫עינינו‬!!??‫ולמה‬ ‫וכי‬‫רק‬‫אמת‬ ‫שזה‬ ‫ונטען‬ ‫היהודים‬ ‫נגד‬ ‫היטלר‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫אנחנו‬ ‫נדרוש‬ ‫אלא‬ !!‫לא‬ ‫ממש‬ ,‫לנו‬ ‫גם‬ ‫שיתאים‬ ‫בכדי‬ ‫הוספות‬ ‫עליו‬ ‫נוסיף‬ !!‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫נגד‬ ‫ברוע‬ ‫והמתועב‬ ‫השקרי‬ ‫ההסתה‬ ‫ספר‬ ‫את‬ ‫לשרוף‬ ‫והתשובה‬,‫זה‬ ‫כי‬-‫והנפלאות‬ ‫הניסים‬‫קר‬ ‫אכן‬‫ו‬‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ו‬ ‫שנים‬ ‫ובמשך‬‫בגלוי‬‫ו‬ ‫שלם‬ ‫לעם‬,‫כל‬ ‫לעיני‬‫ו‬‫לכן‬‫לא‬‫שלא‬ ‫רק‬ ‫רע‬ ‫שם‬ ‫לתנ"ך‬ ‫הוציאו‬‫שקר‬ ‫שזה‬‫גס‬!!!‫אלא‬‫הם‬ ‫אדרבא‬ ‫רק‬ ,‫לדתם‬ ‫בסיס‬ ‫כספר‬ ‫אותו‬ ‫לקחו‬‫בספרי‬ ‫עליו‬ ‫שהוסיפו‬ ‫רח"ל‬ ‫וטומאה‬ ‫שקר‬,‫לצרכיהם‬ ‫אותו‬ ‫ושינו‬!!!‫אמת‬ ‫על‬ ‫כי‬ !!!‫רע‬ ‫שם‬ ‫להוציא‬ ‫יכלו‬ ‫לא‬ ‫כזו‬‫הם‬ ‫ולכן‬‫והוסיפו‬ ‫לקחו‬‫כי‬ ‫הנבחר‬ ‫העם‬ ‫הם‬ ‫והיהודים‬ ,‫אמתי‬ ‫שזה‬ ‫בבירור‬ ‫ידעו‬ ‫אצלם‬‫שלנו‬‫התורה‬ ‫אבל‬‫ושינו‬‫הוסיפו‬ ‫ולכן‬ ,‫אמת‬‫ושהתורה‬ .‫בסיס‬ ‫ספר‬ ‫ולכן‬‫בתורה‬ ‫הכתוב‬ ‫מכוח‬ ‫להם‬ ‫להוכיח‬ ‫יכול‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫וכדברי‬ !!‫הקדושה‬‫שהביא‬‫רש"י‬‫וזה‬ !!!‫הקדוש‬ ‫בכלל‬"‫ודור‬ ‫דור‬ ‫שנות‬ ‫בינו‬"‫לחיזוק‬ ‫ונגיע‬‫שנתבונן‬,‫האמונה‬ ‫ההתבוננות‬ ‫מכוח‬. ‫ו‬‫אין‬‫לזמנינו‬ ‫הכוונה‬,‫למרות‬‫חיים‬ ‫ישראל‬ ‫מעם‬ ‫שחלק‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬!!‫ש‬ ‫יתכן‬ ‫איך‬ ‫שהרי‬‫לזאת‬‫י‬‫קר‬‫א‬"‫נתנה‬ ‫לנו‬???"" ‫כשאמרו‬ ‫אבותינו‬ ‫ציפו‬ ‫לזה‬ ‫וכי‬‫עיננו‬ ‫ותחזינה‬ ‫ברחמים‬ ‫לציון‬ ‫בשובך‬???" ‫ואכן‬‫התנ"ך‬ ‫את‬ ‫הביא‬ ‫יהודי‬ ‫נציג‬ ‫שבאו"ם‬ ‫שמעתי‬ ‫הערבי‬ ‫הנציג‬ ‫לו‬ ‫ענה‬ ,‫אבותינו‬ ‫בארץ‬ ‫לקיומנו‬ ‫להצדקה‬ ‫שומרים‬ ‫לא‬ ‫ישראל‬ ‫שאם‬ ‫כתוב‬ ‫אבל‬ ‫בתנ"ך‬ ‫כתוב‬ ‫כך‬ ‫שאכן‬ !!!‫בגלות‬ ‫יהיו‬ ‫הם‬ ‫אזי‬ ‫ומצוות‬ ‫תורה‬ ‫ואולי‬‫כן‬ ‫על‬ ,‫זו‬ ‫טעות‬ ‫למנוע‬ ‫דווקא‬‫רש"י‬ ‫המשיך‬ "‫בראשית‬‫ברא‬"‫אין‬‫המקרא‬‫הזה‬‫אומר‬‫אלא‬‫דרשוני‬, ‫כמ‬"‫ש‬‫ח‬‫ז‬"‫ל‬‫בשביל‬‫התורה‬‫שנקראת‬)‫משלי‬‫ח‬(‫ראשית‬‫דרכו‬, ‫ובשביל‬‫ישראל‬‫שנקראו‬)‫ירמי‬'‫ב‬(‫ראשית‬‫תבואתו‬. ‫דהיינו‬‫לא‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫ישראל‬ ‫שארץ‬ ‫לטעון‬ ‫שלנו‬ ‫הכוח‬ ‫יטענו‬ ‫אז‬ ‫כי‬ ,‫ההיסטוריה‬ ‫מכוח‬‫שבהיסטוריה‬‫לפני‬ ‫כאן‬ ‫היו‬ ‫היהודים‬‫ה‬,‫פלישתים‬,‫מהם‬ ‫אותה‬ ‫שדדנו‬ ‫ובעבר‬ ‫רק‬ ‫אלא‬‫בתנאי‬‫ובזמנים‬‫שאנחנו‬‫מכוח‬ ‫באים‬‫הבראשית‬ ‫כראוי‬ ‫אותו‬ ‫ודורשים‬!! ‫ש‬‫בראשית‬‫כזכות‬ ‫ולא‬ ‫התורה‬ ‫ובכוח‬ ‫בזכות‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫ובזכות‬ ,‫היסטורית‬‫ישראל‬‫כשהם‬‫לבורא‬ ‫קרובים‬ ‫כתרומה‬‫שהיא‬ ‫ראשית‬ ‫נקראת‬ ‫היא‬ ‫שגם‬‫משאר‬ ‫קדושה‬ ‫לגוים‬ ‫לטעון‬ ‫נוכל‬ ‫אז‬ ,‫הפירות‬"‫ונתנה‬ ‫מהם‬ ‫נטלה‬ ‫ברצונו‬ ‫לנו‬." ‫נוספת‬ ‫תשובה‬‫לנו‬ ‫יאמינו‬ ‫לא‬ ‫הגויים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫אזי‬ ,‫דרכינו‬ ‫בצדקת‬ ‫בוודאות‬ ‫בטוחים‬ ‫נהיה‬ ‫אנחנו‬ ‫שאם‬ ,‫בפשטות‬ ‫חשבתי‬ ‫ראוי‬ ‫כצד‬ ‫שלנו‬ ‫הצד‬ ‫את‬ ‫יעריכו‬ ‫הם‬ ‫אזי‬ ,‫דרכנו‬ ‫בצדקת‬ ‫אמונתנו‬ ‫את‬ ‫בראותם‬ ‫אבל‬ ,‫לנו‬ ‫יסכימו‬ ‫ולא‬‫יראו‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ,‫והגון‬ .‫שודדים‬ ‫לנו‬ ‫ולקרוא‬ ‫בנו‬ ‫לזלזל‬ ‫ימשיכו‬ ‫הגויים‬ ‫אזי‬ ‫דרכנו‬ ‫בצדקת‬ ‫ומהססים‬ ‫מגמגמים‬ ‫אותנו‬ ‫ראיתי‬‫ב‬,‫אמת‬ ‫שפת‬‫העולם‬ ‫את‬ ‫ברא‬ ‫בכוונה‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ,‫בתערובת‬ ‫וחושך‬ ‫ואור‬ ,‫ובהו‬ ‫תהו‬ ‫של‬ ,‫בשלבים‬ ??‫למה‬ ‫כך‬ ‫וכל‬ ,‫לחושך‬ ‫האור‬ ‫בין‬ ‫מבדיל‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫מכן‬ ‫וכידוע‬‫ללמוד‬ ‫לאדם‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫קטן‬ ‫עולם‬ ‫הוא‬ ‫האדם‬ ,‫עולמו‬‫יחריב‬ ‫לא‬‫ואיך‬‫נבנה‬ ‫הוא‬‫איך‬ ‫לדעת‬‫העולם‬ ‫מבריאת‬ ‫זו‬ ‫הקדמה‬ ‫ולאחר‬‫נתחזק‬‫מאוד‬‫מתש‬‫ובת‬‫ה‬"‫אמת‬ ‫שפת‬", ‫ש‬‫העולם‬ ‫בריאת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫צורה‬,‫באה‬‫שיהודי‬ ‫ללמדנו‬ ‫כשמתחזק‬,'‫ה‬ ‫בעבודת‬‫אם‬ ‫גם‬ ,‫תקווה‬ ‫יאבד‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫ויש‬ ‫התקדם‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ,‫ובהו‬ ‫בתהו‬ ‫הגשמי‬ ‫או‬ ‫הרוחני‬ ‫מצבו‬ ‫אור‬ ‫כבר‬ ‫לו‬‫אבל‬‫עדיין‬ ‫יש‬‫ובלבול‬ ‫תערובת‬‫וחושך‬ ‫אור‬ ‫של‬, ‫ועליות‬ ‫נפילות‬ ‫דהיינו‬,‫שלא‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ,‫וטומאה‬ ‫קדושה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫יישבר‬‫גם‬‫האור‬ ‫בריאת‬ ‫בתהליך‬ ‫שלב‬. ‫ו‬‫על‬‫לה‬ ‫האדם‬‫ו‬ ‫תפלל‬‫לה‬‫כי‬ ,‫מהטומאה‬ ‫להתנתק‬ ‫תאמץ‬ ‫מהאור‬ ‫החושך‬ ‫את‬ ‫להפריד‬ ‫מיוחדת‬ ‫דשמיא‬ ‫סייעתא‬ ‫צריך‬ ‫בלבול‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬"‫החושך‬ ‫ובין‬ ‫האור‬ ‫בין‬ ‫ויבדל‬". ‫ובדיוק‬‫השפת‬ ‫דברי‬‫את‬‫ללמוד‬ ‫כשסיימתי‬‫התקשר‬ ,‫הללו‬ ‫אמת‬ ‫איך‬‫אותי‬ ‫ושאל‬,‫מתחזק‬ ‫צדיק‬‫יהודי‬ ‫אלי‬‫אפשר‬‫לקום‬‫מנפילה‬, ‫להתעלות‬ ‫שואף‬ ‫שהוא‬ ‫בעת‬ ‫הנפילות‬ ‫מאוד‬ ‫לו‬ ‫וקשה‬ !!!‫ולהתקדש‬‫אמרתי‬‫מאוד‬ ‫התחזקתי‬ ‫בדיוק‬ ‫כרגע‬‫משמים‬ ‫לו‬ ‫ונהנה‬ !!‫לשאלתך‬ ‫בדיוק‬ ‫המתאימים‬ ,‫אמת‬ ‫השפת‬ ‫מדברי‬ ‫מוכיח‬ ‫זה‬ ‫כי‬ !!‫ופרח‬ ‫כפתור‬,‫הקדושים‬ ‫מהדברים‬‫ש‬‫את‬‫ה‬‫בדרך‬ ‫טובה‬‫רק‬ ‫ובבניה‬‫תמשיך‬‫להתעלות‬. ‫וזה‬‫משלים‬‫על‬‫ידי‬‫שאלה‬‫שיהודי‬‫צדיק‬‫אחר‬‫שאל‬‫אותי‬, " ,‫זה‬ ‫פסוק‬ ‫על‬‫הארץ‬‫תוהו‬‫ובהו‬‫ורוח‬‫אלוקים‬‫מרחפת‬‫על‬ ‫פני‬‫המים‬"‫מה‬‫הכוונה‬"‫אלוקים‬ ‫רוח‬‫מרחפת‬"‫הרי‬‫אין‬ ‫לקב‬"‫ה‬‫גוף‬‫או‬‫דמות‬‫הגוף‬??? ‫ועניתי‬‫לו‬‫ש‬" ‫המושג‬ ‫את‬‫יש‬‫כוחו‬‫וגבורתו‬‫מלא‬‫עולם‬‫וגם‬," ‫נשאל‬ ‫כאן‬"‫הרי‬‫אין‬‫לו‬‫צורה‬‫וגוף‬??"‫אלא‬‫הכוונה‬‫במהות‬ ‫הרוחנית‬!! ‫והנה‬‫ש‬ ‫הקדושים‬ ‫בספרים‬ ‫ידוע‬‫קליפת‬‫נוגה‬‫זה‬‫תערובת‬ ‫טוב‬‫ורע‬‫והיא‬‫קליפה‬‫מחרידה‬‫ורעה‬,‫וגם‬‫אין‬ ‫חז"ל‬ ‫בלשון‬ ‫היא‬ ‫ומתי‬ ‫רעה‬ ‫התערובת‬ ‫מתי‬ ‫אז‬ ,‫בידו‬ ‫ושרץ‬ ‫טובל‬ ‫אדם‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫פוסחים‬ ‫אתם‬ ‫מתי‬ ‫ועד‬ ??‫טובה‬??‫הסעיפים‬‫ואם‬‫כן‬ ‫איך‬‫כתב‬‫השפת‬‫אמת‬‫שמצב‬‫כזה‬‫של‬‫תוהו‬‫ובוהו‬‫אצל‬‫בן‬ ‫אדם‬‫זה‬‫מצב‬‫של‬‫בריאה‬‫וזה‬‫חיובי‬‫יחסית‬‫כמובן‬‫הרי‬‫זה‬ ‫תערובת‬‫רע‬‫וטוב‬,‫זה‬ ‫ולכאורה‬‫כקליפת‬‫נוגה‬?? ‫אלא‬‫התשובה‬,"‫ורוח‬‫אלוקים‬‫מרחפת‬‫על‬‫פני‬‫המים‬", ‫דהיינו‬‫שמעל‬‫התערובת‬‫חייב‬‫להיות‬‫בסיס‬‫אמתי‬‫טהור‬‫של‬ ‫יראת‬‫שמים‬‫ואמונה‬‫תמימה‬,‫ו‬‫להיות‬ ‫חייב‬‫שאיפות‬‫טובות‬ ‫בפועל‬ ‫ומעשים‬‫לעשות‬‫סדר‬‫ולהשלים‬‫את‬‫הבריאה‬,‫את‬ ‫בניית‬‫האישיות‬‫הרוחנית‬‫שלא‬‫יישאר‬‫בתוהו‬‫ובוהו‬,‫אלא‬ ‫לה‬‫תקדם‬‫לשלימות‬!!‫ו‬‫רק‬‫כך‬‫אכן‬‫אדם‬‫יגיע‬‫ל‬"‫ו‬‫ירא‬ ‫אלוקים‬‫כי‬‫טוב‬". ‫ללמדנו‬‫האמת‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫עלינו‬ ‫אבל‬ !!‫וצדק‬ ‫אמת‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫וגם‬ ,‫להתייאש‬ ‫לא‬ ‫בכדי‬ ‫מצוין‬ ‫הוא‬ ‫נפילה‬ ‫לאחר‬ ‫ועידוד‬ ‫שחיזוק‬ ‫ל‬ ‫ולא‬ ,‫העבודה‬ ‫לשלימות‬ ‫להגיע‬ ‫שביכולתנו‬ ‫ככל‬ ‫ולעשות‬ ‫עליה‬ ‫ולשאוף‬ ,‫התמימה‬ ‫והעבודה‬ ‫המושלמת‬‫ובהו‬ ‫בתהו‬ ‫הישאר‬ ‫בנייה‬ ‫וחוסר‬ ‫חורבן‬ ‫זה‬ ‫כזה‬ ‫במצב‬ ‫להישאר‬ ‫הכל‬ ‫שאחרי‬,‫ו‬‫אשרינו‬‫שחלקנו‬‫בבריאת‬‫העולם‬‫העצמי‬‫שלנו‬‫כשותפים‬‫למעשה‬ ‫הבורא‬.‫יתברך‬
 6. 6. ‫בס"ד‬‫יצחק‬ ‫אברהם‬ ‫זרע‬–‫בראשית‬ 1 ‫ריינ‬ ‫יצחק‬ ‫רב‬ ‫והרה"צ‬ ‫אלפר‬ ‫יצחק‬ ‫אברהם‬ ‫רב‬ ‫הקדוש‬ ‫הרה"צ‬ ‫ע"ש‬‫ע‬‫נפרדו‬ ‫לא‬ ‫ובמותם‬ ‫בחייהם‬ ‫זצ"ל‬ ‫ר‬ ‫פירש‬‫רש‬"‫י‬-‫הוחל‬‫לשון‬‫חולין‬‫לקרא‬‫את‬‫שמות‬‫האדם‬, ‫ואת‬‫שמות‬‫העצבים‬‫בשמו‬‫של‬‫הקב‬"‫ה‬‫לעשותן‬‫אלילים‬ ‫ולקרותן‬‫אלהות‬. ‫ומבאר‬‫שורו‬ ‫בכור‬ ‫יוסף‬ ‫רבי‬,‫בשם‬ ‫לבנו‬ ‫קרא‬ ‫ששת‬‫אנוש‬ ‫למרות‬ ,‫אדם‬ ‫בן‬ ‫מלשון‬‫ש‬‫אנשים‬‫בדורו‬‫התחילו‬‫לקרוא‬ ‫שמותם‬‫בשם‬‫הקב‬"‫ה‬,‫שהיו‬‫משלבים‬‫שם‬‫שמים‬‫בשמם‬, ‫כמו‬"‫מחויאל‬" "‫מתושא‬‫ל‬"‫ו‬"‫מהללאל‬. ‫והדברים‬,‫ביאור‬ ‫צריכים‬‫מה‬ ‫וכי‬‫שקראו‬ ‫החיסרון‬ '‫ה‬ ‫שם‬ ‫שילוב‬ ‫עם‬ ‫לילדים‬,'‫ה‬‫שם‬ ‫משולב‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫הרי‬ ,‫בשמם‬"‫ישראל‬"‫נון‬‫בן‬ ‫להושע‬ ‫קרא‬ ‫ומשה‬"‫יהושע‬"‫ומשה‬ ‫נקרא‬ ‫עצמו‬"‫יקותיאל‬"‫לשנות‬ ‫שת‬ ‫ראה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫ממנהג‬ ‫הדור‬???‫מה‬‫ה‬‫רע‬‫ה‬‫ש‬‫עשו‬?? ‫מצד‬‫שילוב‬ ‫כאן‬ ‫רואים‬ ,‫שני‬'‫ה‬ ‫שם‬‫מה‬ ‫עם‬ ‫נכרך‬ ‫בשמם‬ ,‫אלוקות‬ ‫בשם‬ ‫להם‬ ‫ולקרוא‬ ‫לפסלים‬ ‫לעבוד‬ ‫שהתחילו‬ ‫הדברים‬‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מה‬‫להבין‬‫וצריך‬,‫זרה‬‫עבודה‬‫ולעבוד‬??? ‫ונראה‬‫דברי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לתרץ‬‫ה‬‫חזקוני‬"‫ויקרא‬‫את‬‫שמו‬‫אנוש‬" –‫כי‬‫ארבעה‬‫דברים‬‫נשתנו‬‫בימי‬‫אנוש‬,‫ההרים‬‫נעשו‬ ‫טרשים‬,‫והתחיל‬‫המת‬‫מרחיש‬‫ומתליע‬,‫ונעשה‬‫פניהם‬ ‫כקופי‬,‫ם‬‫ונעשו‬‫חולין‬‫למזיקים‬. ‫ולפי‬‫מולידים‬‫שהם‬ ‫שראו‬‫נבהלו‬‫שאנשים‬ ‫שבגלל‬‫ייתכן‬ ‫זה‬ ,‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫כקופים‬‫ברמת‬ ‫ויורד‬ ‫מתקלקל‬ ‫והעולם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫בתשובה‬ ‫להתעורר‬ ‫במקום‬ ‫הם‬ ‫לכן‬ ,‫שלו‬ ‫השלימות‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫התנקמו‬ ‫זה‬ ‫במקום‬ ‫פנינו‬ ‫השתנו‬. ‫ו‬‫דווקא‬‫האדם‬ ‫לבני‬ ‫קראו‬,‫אלוקים‬ ‫בשם‬‫זלזול‬ ‫להראות‬ ‫בבורא‬‫עולם‬‫ולהשתוותו‬‫אדם‬ ‫לבני‬‫לקופים‬ ‫הדומים‬, ‫כ‬.‫להאריך‬ ‫ודי‬ ‫אלוקים‬ ‫בצלם‬ ‫זלזול‬ ‫ולכן‬‫בשם‬ ‫לבנו‬ ‫קרא‬ ‫לא‬ ‫שת‬,‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫זלזול‬ ‫בו‬ ‫שיהיה‬ ‫בשם‬ ‫לו‬ ‫קרא‬ ‫דווקא‬ ‫אלא‬"‫אנוש‬",‫שנדמינו‬‫דווקא‬ ‫לקופים‬ ‫לבורא‬ ‫להתקרב‬ ‫במקום‬ ‫ולגשמיות‬ ‫לאדמה‬ ‫התחברנו‬ ‫כי‬ ‫יר‬ ‫לכן‬ ‫עולם‬‫וה‬ ‫דנו‬‫תקלקלנו‬‫ונדמינו‬.‫לקופים‬ ‫והיות‬,‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫זלזלו‬ ‫והם‬‫הם‬‫עוד‬ ‫לזלזל‬ ‫הידרדרו‬ ‫קראו‬ ‫ולחפצים‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫יותר‬‫אלוהים‬,‫כביכול‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ‫וזלזלו‬ ‫נקמו‬‫ב‬‫עולם‬‫בורא‬,‫דמות‬ ‫לו‬ ‫ואין‬‫הגוף‬ ‫צורת‬ ‫לו‬‫שאין‬ ‫וכך‬‫היד‬‫רדרו‬‫בהמשך‬‫בפסלים‬ ‫להאמין‬ ‫גם‬‫ע‬ ‫ולעבוד‬".‫ז‬ ‫ל‬‫למדנו‬,‫שאם‬‫המצב‬ ‫את‬ ‫להחמיר‬ ‫ושלום‬ ‫חס‬ ,‫חלילה‬ ‫לרעה‬ ‫משתנה‬ ‫שלנו‬ ‫המצב‬‫אלא‬ ,‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫את‬ ‫בכך‬ ‫שנאשים‬ ‫בכך‬ ‫כי‬ ,‫בנו‬ ‫האשמה‬ ‫את‬ ‫ולהטיל‬ ,‫יתברך‬ ‫בפניו‬ ‫להיכנע‬ ‫עלינו‬‫החיסרון‬‫הוא‬ ‫בנו‬!!‫ובורא‬‫עובדה‬ ,‫כזכות‬ ‫זאת‬ ‫רואה‬ ‫עולם‬‫שהתורה‬ ‫ציינה‬‫ב‬‫מפורש‬‫שונה‬ ‫היה‬ ‫שאנוש‬.‫השכר‬ ‫גודל‬ ‫כך‬ ‫הניסיון‬ ‫קושי‬ ‫ולפי‬ ,‫דורו‬ ‫משאר‬ ‫בשמו‬ –‫האם‬‫אנוש‬‫גם‬ ‫עצמו‬‫בצלם‬ ‫היה‬‫ודמות‬?? ‫והדברים‬‫הקודמים‬‫לדברי‬ ‫מתאים‬‫הגר"א‬,‫שאכן‬‫שלכל‬ ‫מי‬‫האדם‬ ‫ן‬‫יש‬,‫צלם‬‫זאת‬ ‫בכל‬‫בצלם‬ ‫נבראו‬ ‫לא‬‫ודמות‬‫רק‬ ‫ואילך‬ ‫ומאנוש‬ ,'‫וכו‬ ‫ושת‬ ‫אדם‬‫בדמותו‬ ‫עוד‬ ‫נולדו‬ ‫לא‬ ‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫כקוף‬ ‫רק‬ ,‫ובצלמו‬‫ו‬ ,‫כן‬ ‫אם‬‫מובן‬‫ש‬‫היה‬‫מעלה‬ ‫מיוחדת‬‫לבנו‬ ‫קרא‬ ‫לא‬ ‫ששת‬‫בזלזול‬‫בקב‬"‫ה‬,‫ש‬‫שגם‬ ‫למרות‬ ‫כ‬ ‫מכוער‬ ‫יצא‬ ‫אנוש‬ ‫בנו‬‫קוף‬‫אשמה‬ ‫תלה‬ ‫בכל‬ ,‫באדמה‬. ‫אמנם‬‫הרמב"ן‬'‫ד‬ '‫פס‬ ‫פ"ו‬‫הביא‬‫רבה‬‫מדרש‬'‫ו‬‫אות‬ ‫פכ"ד‬,‫ששואל‬ ‫למה‬‫התורה‬‫כתבה‬‫לידת‬ ‫את‬,‫ואנוש‬ ‫שת‬‫כתבה‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬"‫זה‬ ‫אדם‬‫תולדות‬ ‫ספר‬",‫חזרה‬‫ושוב‬‫כל‬‫את‬ ‫מאדם‬ ‫ופירטה‬‫הנולדים‬ ‫נח‬ ‫עד‬ ‫הבאים‬‫ובניו‬?? ‫אין‬‫זאת‬‫ללמדנו‬ ‫אלא‬‫ש‬‫אדם‬‫ואנוש‬ ‫שת‬‫היו‬‫שונים‬ ‫הבאים‬ ‫מהדורות‬,‫להם‬ ‫שרק‬‫היה‬‫ודמות‬ ‫צלם‬,‫אבל‬‫מכאן‬ ‫ואילך‬‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫כקוף‬,‫הרי‬‫לנו‬‫שגם‬‫בצלם‬ ‫היה‬ ‫אנוש‬ ‫ודמות‬!! ‫ואם‬‫בבורא‬ ‫בזלזלו‬ ‫לבנו‬ ‫קרה‬ ‫שלא‬ ‫שת‬ ‫של‬ ‫גדלותו‬ ‫מה‬ ‫כן‬ ‫בנ‬ ‫הרי‬ ,‫דורו‬ ‫כבני‬ ‫עולם‬‫כקוף‬ ‫יצא‬ ‫לא‬ ‫ו‬‫אז‬‫לזלזל‬ ‫לו‬ ‫למה‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬?? ‫ומצד‬‫ראיתי‬ ‫שני‬‫כהגר‬ ‫נפלא‬ ‫דיוק‬"‫בספר‬ ‫א‬"‫יהודה‬ ‫שיח‬", ‫כותב‬ ‫שת‬ ‫על‬ ‫שרק‬"‫כצלמו‬ ‫בדמותו‬ ‫וילד‬"‫בלידת‬ ‫ואילו‬ "‫אנוש‬"‫והמשך‬‫הדורות‬‫כתוב‬‫רק‬"‫ויולד‬",‫מוכיח‬ ‫וזה‬ ‫לכאורה‬‫נולד‬ ‫לא‬ ‫אנוש‬ ‫שגם‬‫בדמות‬‫וצלם‬. ‫ויתכן‬‫שאנוש‬‫הוא‬ ‫לכן‬ ‫מלידתו‬ ‫התחיל‬ ‫והקלקול‬ ‫היות‬‫היה‬ ‫אמצע‬ ‫שלב‬‫בין‬‫ל‬ ‫שת‬‫ד‬‫ו‬,‫קלקול‬ ‫חצי‬ ‫דהיינו‬ ,‫אנוש‬ ‫שאחרי‬ ‫ר‬ ‫לו‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫ושת‬ ‫אדם‬ ‫בין‬ ‫למונות‬ ‫אפשר‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫ולכן‬‫גם‬ ‫וצורה‬ ‫דמות‬,‫ההמשך‬ ‫דור‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫למנותו‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ .‫ושת‬ ‫מאדם‬ ‫פחות‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫ו‬‫קצת‬‫ראיה‬,‫לדבר‬‫הגמרא‬ ‫מדברי‬'‫נח‬ ‫בתרא‬ ‫בבא‬"‫הכל‬‫בפני‬‫שרה‬‫כקוף‬ ‫בפני‬‫אדם‬,‫שרה‬‫בפני‬‫חוה‬‫כקוף‬‫בפני‬‫אדם‬,‫חוה‬‫בפני‬‫אדם‬‫כקוף‬‫בפני‬ ‫אדם‬,‫אדם‬‫בפני‬‫שכינה‬‫כקוף‬",‫דרגות‬‫יש‬ ‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫בקוף‬ ‫שגם‬ ‫לנו‬ ‫הרי‬ , .‫נחשב‬ ‫לא‬ ‫דרגה‬ ‫חצי‬ ‫שהיה‬ ‫אנוש‬ ‫ואולי‬ ‫ואולי‬‫נוצר‬ ‫תחילה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬‫ב‬‫שאביו‬ ‫ובגלל‬ ,‫ודמות‬ ‫צורה‬ ‫לי‬ ‫מיד‬ ‫לכן‬ ,‫אדמה‬ ‫בשם‬ ‫לו‬ ‫קרא‬ ‫ומיד‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫כבוד‬ ‫נהג‬ ‫והשתפרו‬ ‫פניו‬ ‫תוקנו‬,‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫או‬ ‫מושלמים‬ ‫ודמות‬ ‫צורה‬ ‫לו‬ ‫למחצה‬‫ו‬.‫כאמור‬ ‫ואם‬‫שהכל‬ ‫כשנראה‬ ‫שגם‬ ‫מזה‬ ‫נלמד‬ ,‫נכונים‬ ‫דברי‬‫ל‬‫עדיין‬ ‫רעתנו‬‫אפשר‬‫אמונה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לתקן‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ט‬‫ח‬‫ו‬,‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫ן‬ ‫ו‬‫את‬ ‫נטיל‬ ‫אופן‬ ‫בכל‬‫האשמה‬‫רק‬‫בנו‬,‫יותר‬ ‫ונתחזק‬!!‫יעזור‬ ‫בוודאי‬ ‫וזה‬‫יותר‬,‫מ‬‫אשר‬‫ח‬"‫ו‬‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫ולזלזל‬ ‫להתמרמר‬.
 7. 7. 2 ‫לפי‬‫דברי‬ ‫יובנו‬ ,‫האמור‬‫ה‬‫גמרא‬'‫קיח‬ ‫שבת‬"‫אמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬: ‫כל‬‫המשמר‬‫שבת‬‫כהלכתו‬‫אפילו‬‫עובד‬‫עבודה‬‫זרה‬‫כדור‬ ‫אנוש‬‫מוחלים‬‫לו‬‫שנאמר‬‫אשרי‬‫אנוש‬‫יעשה‬‫זאת‬‫וגו‬' ‫מחללו‬‫אל‬‫תקרי‬‫מחללו‬‫אלא‬‫מחול‬‫לו‬"‫שאפילו‬ ‫ומשמע‬ , ‫של‬ ‫הקשה‬ ‫בצורה‬ ‫ביותר‬ ‫החמורה‬ ‫עבירה‬‫בכל‬ ,‫זרה‬ ‫עבודה‬ ‫שבת‬ ‫שמירת‬ ‫בזכות‬ ‫לו‬ ‫נמחל‬ ‫זאת‬. ‫והאם‬‫עבודה‬ ‫בחומרת‬ ‫ביותר‬ ‫הגרועים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫אנוש‬ ‫דור‬ ‫זרה‬???‫ו‬‫האם‬‫הם‬‫רק‬ ‫זה‬‫בגלל‬‫שהם‬‫הראשוני‬‫ש‬ ‫ם‬‫התחילו‬ ‫בעולם‬ ‫זרה‬ ‫העבודה‬ ‫את‬???‫ו‬‫מה‬‫שבת‬ ‫ששמירת‬ ‫הקשר‬ ‫זה‬ ‫חמור‬ ‫עוון‬ ‫על‬ ‫מכפר‬ ‫כהלכתו‬?? ‫ונראה‬,‫שהיות‬‫זרה‬ ‫עבודה‬ ‫עבדו‬ ‫אנוש‬ ‫ודור‬‫להש‬ ‫בכדי‬‫וות‬ ,‫שהם‬ ‫כמו‬ ‫דרגה‬ ‫נחות‬ ‫הוא‬ ‫שגם‬ ‫אליהם‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫את‬ ‫אבל‬,‫בשלימות‬ ‫כהלכתו‬ ‫שבת‬ ‫שמירת‬‫בעצם‬ ‫זה‬‫את‬ ‫מוכיח‬ ,‫יתברך‬ ‫עליו‬ ‫להידמות‬ ‫רוצים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫שאנחנו‬ ‫ההיפך‬ ‫ננוח‬ ‫אנחנו‬ ‫גם‬ ‫שבת‬ ‫ביום‬ ‫נח‬ ‫שהוא‬ ‫שכמו‬‫כמותו‬, "‫ו‬‫משמר‬‫כהלכתו‬ ‫שבת‬"‫הכוו‬ ‫אולי‬‫נ‬‫ש‬ ‫ה‬‫נגיע‬‫מהמנוחה‬ ‫שאומרים‬ ‫למה‬ ‫הזו‬‫בתפילה‬"‫מנוחת‬‫אהבה‬‫ונדבה‬.‫מנוחת‬ ‫אמת‬‫ואמונה‬.‫מנוחת‬‫שלום‬‫ושלוה‬‫והשקט‬‫ובטח‬‫מנוחה‬ ‫שלמה‬‫שאתה‬‫רוצה‬‫בה‬.‫יכירו‬‫בניך‬‫וידעו‬‫כי‬‫מאתך‬‫היא‬ ‫מנוחתם‬‫ועל‬‫מנוחתם‬‫יקדישו‬‫את‬‫שמך‬". ,‫ללמדנו‬‫ו‬ ‫שבנו‬ ‫הרוחני‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫לטפח‬ ‫שעלינו‬‫להתע‬‫ו‬ ‫לות‬,‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫להידמות‬,‫לרוחני‬ ‫נהפוך‬ ‫הגשמי‬ ‫ואת‬‫ולא‬‫חלילה‬ ‫ולהפוך‬ ‫להוריד‬‫הרו‬ ‫את‬,‫לגשמי‬ ‫חני‬‫השדה‬ ‫לבהמת‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫נדמה‬ ‫ולא‬,‫לנו‬ ‫וחלילה‬‫ו‬ ‫מטה‬ ‫להוריד‬‫לזלזל‬‫ולטמא‬‫את‬ ‫ה‬‫נשמה‬‫הטהורה‬"‫ממעל‬ ‫אלוק‬ ‫חלק‬"‫ה‬‫בקרבנו‬ ‫שוכנת‬‫ובעבירות‬ ‫אסורות‬ ‫במראות‬‫ו‬ ‫קלות‬‫חמורות‬. ‫כתב‬,‫הטורים‬ ‫בעל‬‫ל‬‫פי‬‫הפשט‬‫היא‬‫לי‬ ‫הרביצה‬‫בעץ‬‫עד‬ ‫ששמעתי‬‫לדבריה‬‫אנוס‬ ‫שהרי‬ ‫לתמוה‬ ‫ויש‬ ,‫רח‬,‫פטרייה‬ ‫מנא‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫נענש‬ ‫הוא‬ ‫למה‬??‫ו‬‫גם‬‫היא‬ ,‫זו‬ ‫טענה‬ ‫מין‬ ‫איזה‬ ???‫אתה‬ ‫מוכה‬ ‫בעל‬ ‫וכי‬ ,‫גם‬ ‫לה‬ ‫תחזיר‬ ‫אתה‬ ‫במקל‬ ‫מרביצה‬ ‫ובמדרש‬‫שהמילה‬ ‫כתוב‬"‫ואוכל‬"‫מיותרת‬‫היא‬ ‫והכוונה‬ ‫אכלתי‬ ‫שאמר‬,‫ואוכל‬‫אכלתי‬ ‫דהיינו‬‫אחת‬ ‫פעם‬‫והמשכתי‬ ‫לאכול‬‫לאכול‬ ‫ימשיך‬ ‫שאני‬ ‫או‬‫אדם‬ ‫ראה‬ ‫מה‬ ‫מובן‬ ‫ולא‬ , ‫זאת‬ ‫להוסיף‬ ‫הראשון‬?? ‫וראיתי‬‫יהודה‬ ‫בשיח‬,‫הפסוק‬ ‫על‬"‫ברא‬ ‫ונקיבה‬ ‫זכר‬ ‫אותם‬",‫ש‬‫ב‬‫גמ‬‫רא‬‫כתוב‬‫ות‬'‫ח‬‫יש‬,‫מחלוקת‬‫אם‬‫וחוה‬ ‫אדם‬ ‫יצירות‬ ‫שתי‬‫היו‬‫או‬ ,‫יצירה‬‫אחת‬‫יצירה‬,‫ו‬‫הרשב"א‬‫כתב‬ ,‫חננאל‬ ‫רבנו‬ ‫בשם‬‫לדעה‬ ‫שגם‬‫ש‬‫יצירות‬ ‫שתי‬‫היו‬,‫הכוונה‬ ‫ש‬‫נוצרה‬ ‫אחת‬‫בהתחלה‬‫ממנו‬ ‫בנפרד‬"‫וברחה‬‫ברא‬ ‫ואח"כ‬ ," ‫מצלעו‬ ‫חוה‬ ‫לו‬. ‫והדברים‬‫ברא‬ ‫מדוע‬ ,‫נסתרות‬ ‫יודע‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫תמוהים‬ ‫א‬ ,‫אבודה‬ ‫נשמה‬‫י‬‫שתברח‬ ‫שה‬‫בלי‬ ‫מאדם‬ ‫לנצח‬‫ידיעה‬ ‫שום‬ ‫עליה‬??,‫וייתכן‬‫זה‬‫שנישואין‬ ‫ידע‬ ‫שאדם‬ ‫מטרה‬ ‫שהייתה‬ ‫האישה‬ ‫את‬ ‫ויעריך‬ ‫הנישואין‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫ויעריך‬ ,‫פשוט‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שחייה‬‫אתו‬,‫בורחת‬ ‫ולא‬‫וייתכן‬‫ואמר‬ ‫הקדים‬ ‫שלכן‬ "‫עמדי‬ ‫נתתה‬ ‫אשר‬ ‫האשה‬"‫שלכ‬‫לא‬ ‫ן‬‫הכ‬‫י‬‫אותה‬ ‫תי‬,‫עלי‬ ‫כי‬ ‫תברח‬ ‫שלא‬ ‫לשמרה‬‫כראשונה‬ ‫לי‬. ‫אבל‬‫כליות‬ ‫בוחן‬ ‫בפני‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫האמת‬ ‫את‬,",‫אנוס‬ ‫הייתי‬ ‫אבל‬‫אנוס‬ ‫להיות‬ ‫נהניתי‬"‫המשכתי‬ ‫כי‬ ,‫לאכול‬‫ומצדי‬ ,‫לאכול‬ ‫אמשיך‬‫ל‬‫כן‬‫הודה‬‫ש‬‫שלו‬ ‫האונס‬ ‫טענת‬ ‫אין‬ .‫מתקבלת‬ ‫ללמדנ‬‫ו‬,‫לפעמים‬ ‫שאכן‬‫אתה‬‫לה‬ ‫ולא‬ ,‫הראשונה‬ ‫לשנייה‬ ‫תשובה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫באמת‬ ‫אנוס‬,‫משך‬‫אבל‬‫מוכיח‬ ‫ההמשך‬‫נהנה‬ ‫שאתה‬ ‫שבעצם‬ ‫או‬ ,‫מהאונס‬‫לא‬ ‫זה‬‫היה‬‫אונ‬‫ס‬!!‫א‬‫ז‬‫רא‬ ‫לאבד‬ ‫לא‬ ‫עלינו‬‫ש‬.‫ולהפסיק‬ ‫לעצור‬ ‫כשצריך‬ ‫ולעצור‬ ‫המשמר‬ ‫על‬ ‫להיות‬ ‫ותמיד‬ ‫ועל‬‫א‬ ‫זה‬‫ומר‬‫רב‬‫בגמרא‬ ‫יצחק‬‫קידושין‬'‫ל‬‫יצרו‬‫של‬‫אדם‬ ‫מתחדש‬‫עליו‬‫בכל‬‫יום‬‫שנאמר‬‫רק‬‫רע‬‫כל‬,‫היום‬‫ולכאורה‬ ??‫מהפסוק‬ ‫זו‬ ‫דרשה‬ ‫לומדים‬ ‫איך‬‫ו‬‫מבאר‬‫רש‬"‫בגמ‬ ‫י‬‫רא‬‫מכך‬ ‫שכתוב‬"‫היום‬‫כל‬"‫ו‬,‫ש‬‫מיותר‬ ‫זה‬‫כתוב‬ ‫הרי‬‫מחשבות‬‫יצר‬ ‫כל‬ ‫לבו‬‫רע‬ ‫רק‬. ‫והנה‬,‫אפשרית‬ ‫טומאה‬ ‫בכל‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫טימאו‬ ‫אלו‬ ‫אנשים‬ ‫כפ‬‫ברש‬ ‫שכתוב‬ ‫י‬"‫י‬‫ש‬‫לקחו‬"‫בחרו‬ ‫אשר‬ ‫כל‬"‫שום‬ ‫בלי‬ ‫גבולות‬,‫מותר‬ ‫הכל‬ ‫אלא‬ ,‫שמגביל‬ ‫במדינה‬ ‫חוק‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫ובלי‬ ‫הכל‬ ‫עשו‬ ‫כבר‬ ‫הרי‬ ‫יתחדש‬ ‫שהיצר‬ ‫שייך‬ ‫מה‬ ‫כן‬ ‫ואם‬ ??‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫שייך‬ ‫מה‬ ‫גבולות‬ ‫אלא‬‫ליצר‬ ‫וטרחו‬ ‫חשבו‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫הם‬ ‫זה‬ ‫שבגלל‬ ‫ייתכן‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫טומאה‬ ‫של‬ ‫התחדשות‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫שמתחדש‬ ‫על‬ ‫במחשבות‬ ‫עסקו‬ ‫יום‬ ‫שכל‬ ‫כך‬ ,‫אתמול‬ ‫להם‬‫ההתחדשות‬ ‫ה‬ ‫של‬‫יום‬‫הבא‬. ‫ובעצם‬‫בא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫מתחדש‬ ‫שהיצר‬ ,‫מכאן‬ ‫רואים‬ ‫שמתא‬ ‫האדם‬ ‫מחשבות‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ליצר‬ ‫לעזור‬ ‫ונטרד‬ ‫מץ‬ .‫יום‬ ‫בכל‬ ‫להתחדש‬ ‫אבל‬",‫בשר‬ ‫הוא‬ ‫בשגם‬‫והיו‬‫ימיו‬‫מאה‬‫ועשרים‬‫שנה‬"‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫כמה‬ ‫ועד‬ ‫לרדת‬ ‫אפשר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫גבול‬ ‫יש‬ ‫לייצר‬ ‫כ‬ ‫בטומאה‬ ‫להתחדש‬‫לכן‬ ,‫מגבלה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫ממילא‬ ‫אשר‬ ‫ימיו‬ ‫ויהיו‬120‫כ‬ ,‫שנה‬‫ל‬ ‫קשה‬ ‫ככה‬ ‫גם‬ ‫י‬‫ול‬ ‫הם‬‫ייצר‬‫להתחדש‬ ‫יום‬ ‫כל‬. ‫זאת‬‫אומרת‬‫הקב‬"‫את‬ ‫עליהם‬ ‫הביא‬ ‫ברחמיו‬ ‫ה‬‫המבול‬, ‫ו‬‫בכך‬‫נתחדש‬ ‫איך‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫לשבור‬ ‫להפסיק‬ ‫לאנשים‬ ‫עזר‬ ‫חדשה‬ ‫בטומאה‬ ‫מחר‬!!!‫כי‬‫הם‬‫הדאגות‬ ‫להם‬ ‫ונגמרו‬ ‫מתו‬ .‫מחר‬ ‫ליום‬ ‫והתורה‬‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫כי‬ ,‫בפירוט‬ ‫בעניין‬ ‫מרחיבה‬‫התחרט‬ ‫בריאתו‬ ‫על‬ ‫התחרט‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫כזה‬ ‫למצב‬ ‫הגיעו‬ ‫שאנשים‬. ‫אלא‬‫אלא‬ ,‫שמתחרט‬ ‫הוא‬‫כאדם‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫אדרבא‬ ‫ובני‬ ‫נוח‬ ‫את‬ ‫השאיר‬‫ויהפכו‬ ‫השלילית‬ ‫בדוגמא‬ ‫שישתמשו‬ ,‫ו‬ ‫אותה‬‫לעבודה‬‫חיובית‬‫ש‬ ,‫נשמר‬ ‫איך‬ ‫טרודים‬ ‫יהיו‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫נ‬ ‫ובמה‬ ‫ואיך‬ ,‫שבנו‬ ‫הקדושה‬ ‫את‬‫ונ‬ ‫תחדש‬‫מחר‬ ‫תקדש‬‫ר‬ ,‫ק‬ ‫בלב‬ '‫ה‬ ‫וישמח‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫טוב‬.‫ו‬ ‫ללמדנו‬,‫שהיצר‬‫כך‬ ‫לך‬ ‫ויציק‬ ‫אותך‬ ‫יטריד‬ ‫הוא‬ ‫מגבלות‬ ‫בלי‬ ‫הכל‬ ‫לו‬ ‫תתיר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ,‫גבולות‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫הרע‬ ‫המחשב‬ ‫שכל‬‫טרודי‬ ‫יהיו‬ ‫שלך‬ ‫ות‬‫ם‬,‫עוד‬ ‫אותו‬ ‫להשביע‬ ‫ואיך‬ ‫בטומאה‬ ‫להתרענן‬ ‫איך‬ ‫ולחוצים‬ ‫בטומאה‬‫שרואים‬ ‫פלא‬ ‫לא‬ ‫לר‬ ‫התמכרו‬ ‫כי‬ ‫להם‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫שאבדו‬ ‫חשובים‬.‫להם‬ ‫שהיה‬ ‫במה‬ ‫הסתפקו‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫ולייצר‬ ‫וע‬
 8. 8. ‫רב‬ ‫שלום‬ ‫מורי‬ ‫אבי‬ ‫נשמת‬ ‫לעילוי‬‫הצדיק‬‫רב‬‫בן‬ ‫שלום‬‫רב‬ ‫הצדיק‬‫זצ"ל‬ ‫ריינר‬ ‫יצחק‬ ‫פרשת‬–‫בראשית‬ 1 ‫כתוב‬‫ש‬‫אדם‬‫הראשון‬‫ראה‬‫את‬‫רבי‬‫עקיבא‬‫ושמח‬‫על‬‫תורתו‬ ‫אבל‬‫בכה‬‫על‬‫מיתתו‬,‫וב‬‫בשרו‬ ‫את‬ ‫שסרקו‬ ‫שהצטער‬ ‫פשטות‬ ‫ברזל‬ ‫של‬ ‫במסרקות‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫של‬. ‫ו‬‫ייתכן‬‫שבכה‬,‫למה‬‫זכה‬‫רבי‬‫עקיבא‬‫למות‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬, ‫ו‬‫את‬ ‫לתקן‬‫ול‬ ‫השבטים‬ ‫עשרת‬ ‫חטא‬‫א‬‫מחמת‬,‫שלו‬ ‫חטאו‬ ‫ואילו‬‫הוא‬‫הראשון‬ ‫אדם‬‫מת‬‫בגלל‬‫חטא‬.‫הדעת‬ ‫עץ‬ ‫ו‬‫אכן‬‫על‬‫זה‬‫יש‬‫לבכות‬,‫כי‬‫אם‬‫מתים‬‫שווה‬‫למות‬‫על‬‫קידוש‬ ‫השם‬‫ולא‬‫סתם‬‫מוות‬‫או‬‫כעונש‬,‫ואין‬‫אני‬‫מתכוון‬‫שעכשיו‬ ‫אני‬‫למות‬ ‫ומשתוקק‬ ‫רוצה‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬,‫כי‬‫יותר‬‫חשוב‬ ‫לחיות‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬. ‫אבל‬‫בעצם‬‫היום‬‫אני‬‫מת‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬,‫אדם‬ ‫שהרי‬ ‫הראשון‬‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במפורש‬ ‫הוזהר‬‫שביום‬‫אוכלו‬ ‫ימות‬ ‫הוא‬ ‫הדעת‬ ‫מעץ‬,‫ו‬‫זאת‬ ‫בכל‬‫הוא‬‫מת‬‫רק‬‫לאחר‬930 ‫שנה‬??? ‫ואחד‬‫התשובות‬,‫שראיתי‬‫שברגע‬‫שנגזר‬‫שהוא‬‫לא‬‫יחיה‬ ‫לעולם‬,‫אם‬‫כן‬‫כל‬‫יום‬‫שעובר‬‫הוא‬‫מת‬‫בעוד‬‫יום‬‫ו‬,‫יום‬ ‫בעוד‬ ‫וזה‬‫כמו‬‫שעון‬‫חול‬,‫שכל‬‫גרגיר‬‫נגמר‬‫הזמן‬‫ובסוף‬‫מתים‬ ‫לא‬ ‫רק‬‫מסיימים‬‫למות‬. ‫אז‬‫כל‬‫לילה‬‫נמות‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬,‫שנגיד‬‫אבא‬‫מחר‬‫נהיה‬ ‫טובים‬‫יותר‬!!!‫ומה‬‫שחטאנו‬‫היום‬‫בבקשה‬‫סלח‬‫לנו‬,‫וגם‬ ‫ב‬‫כל‬‫לילה‬‫נסכם‬‫איזה‬‫קידוש‬‫השם‬‫עשינו‬‫ביום‬‫זה‬. ‫וככה‬.‫ואמן‬ ‫אמו‬ ‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫אותנו‬ ‫מקרב‬ ‫וזה‬ ,‫עצמנו‬ ‫שלנו‬ ‫הנפש‬ ‫חשבון‬ ‫ספר‬ ,‫האדם‬ ‫תולדות‬ ‫ספר‬ ‫יהיה‬ ‫לנו‬ ‫גם‬ ‫מלאכים‬‫שנופלים‬‫לארץ‬‫כי‬‫קטרגו‬‫על‬‫חטאי‬‫בני‬‫האדם‬, ‫והם‬‫רק‬‫טעמו‬‫טעמו‬‫של‬‫חטא‬‫ויוצאים‬‫מדעתם‬,‫כי‬‫הם‬ ‫ענקיים‬‫ובני‬‫אדם‬‫כולל‬‫נשותיהם‬‫לעומתם‬‫היו‬‫חגבים‬,‫ו‬‫פלא‬ ‫ש‬‫בכלל‬‫נולדו‬‫מהם‬‫מהם‬ ‫נולדו‬ ‫ועוד‬‫ענקים‬. ‫אכן‬‫לתאווה‬‫כזו‬‫אין‬‫הגיון‬,‫אבל‬‫באמת‬‫כל‬‫התאווה‬‫הזו‬ ‫לא‬‫הגיונית‬,‫וכמו‬‫שאמר‬‫לי‬‫הגאון‬ ‫הרב‬‫נתנזון‬ ‫אלדר‬ ‫הרב‬ ‫שליט‬"‫א‬‫בשמחת‬‫תורה‬,‫ש‬‫בעולם‬‫הזה‬‫הכי‬‫מתוק‬‫זה‬‫דבש‬, ‫ו‬‫בעצם‬‫זה‬‫רוק‬‫של‬‫דבורים‬!!!!‫והכי‬‫יפה‬‫בבדים‬‫זה‬‫משי‬ ‫שזה‬‫בעצם‬‫צואת‬‫תולעים‬,‫הגדולה‬ ‫והתאווה‬‫זה‬‫א‬‫י‬‫שה‬‫שזה‬ ‫הגיוני‬ ‫ולא‬ ‫מגעיל‬‫ו‬‫ו‬ ,‫הגמרא‬ ‫כמאמר‬‫אילולי‬‫קבע‬‫הבורא‬ ‫את‬‫התאווה‬‫היינו‬‫נגעלים‬‫מכל‬‫הרשימה‬‫הקודמת‬. ‫ואכן‬‫כתוב‬‫שהייתה‬‫אחת‬‫לפני‬‫חווה‬‫שברחה‬‫מאדם‬,‫וכי‬ ‫נשמה‬‫אבודה‬‫זו‬‫למה‬‫נבראה‬??‫אלא‬‫ללמדנו‬‫שבהיגיון‬ ‫התאווה‬‫הזו‬‫מגעילה‬‫ושווה‬‫להיות‬‫נשמה‬‫אבודה‬‫ומחוקה‬ ‫ולא‬‫לחיות‬‫עם‬‫תאווה‬‫זו‬. ‫לכן‬‫בכל‬‫מצב‬‫של‬‫יצר‬‫הרע‬‫שתוקף‬,‫זכור‬‫נא‬‫שזה‬‫לא‬‫הגיוני‬ ‫שזה‬‫רק‬‫תאווה‬‫מגעילה‬,‫וזכור‬‫את‬‫ההוכחה‬‫הגדולה‬ ‫מהמלאכים‬‫הענקיים‬‫שנפלו‬‫ו‬‫עשו‬‫שטויות‬‫בלתי‬‫נתפסות‬ ‫בשכל‬. ‫וכך‬‫תגיד‬‫ליצר‬‫די‬‫לטינופת‬,‫לתאוות‬ ‫ודי‬‫למצב‬ ‫תגיע‬ ‫ועל‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫טוב‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫היום‬ ‫כל‬ ‫רע‬ ‫שרק‬‫בהצלחה‬‫צדיקים‬. ‫ראיתי‬‫ש‬‫מפרשים‬,‫על‬‫פי‬‫הגמרא‬'‫מ‬ ‫קידושין‬‫עולא‬ ‫שאמר‬ ‫ש‬‫אכן‬‫בדרך‬‫כלל‬‫מחשבה‬‫רעה‬‫אין‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬ ‫מצרפה‬‫למעשה‬,‫אבל‬‫בחזר‬‫ושנה‬,‫דהיינו‬‫שעשה‬‫את‬ ‫העבירה‬‫שוב‬,‫אזי‬‫גם‬‫מחשבה‬‫רעה‬‫הקב‬"‫ה‬‫מצרפה‬ ‫למעשה‬!!! ‫ולכן‬‫כואב‬‫הלב‬,‫שבן‬‫אדם‬‫רק‬‫חושב‬,‫ומקבל‬‫עונש‬‫כאילו‬ ‫עשה‬!!!! ‫ו‬‫זה‬‫כמו‬‫שבן‬‫אדם‬‫ישלם‬‫על‬‫מגש‬‫פיצה‬,‫רק‬‫כי‬‫הריח‬‫את‬ ‫הפיצה‬‫מרחוק‬. ‫בקללה‬‫על‬‫חווה‬‫תראו‬‫גם‬‫טמון‬‫בה‬‫ברכה‬,‫כי‬‫בורא‬‫עולם‬ ‫אוהב‬‫אותנו‬‫גם‬‫כשכועס‬‫ומעניש‬. ‫שרש‬"‫י‬,‫מפרש‬‫עצבונך‬-‫זה‬‫צער‬‫גידול‬‫בנים‬)‫עירובין‬‫ק‬:( ‫והרונך‬-‫זה‬‫צער‬‫העיבור‬:‫בעצב‬‫תלדי‬‫בנים‬-‫זה‬‫צער‬ ‫הלידה‬:‫ולמה‬‫אם‬‫כן‬‫הקדים‬‫הפסוק‬‫צער‬‫גידול‬‫בנים‬‫לפני‬ ‫שכתוב‬‫על‬‫צער‬‫ו‬ ‫ההריון‬‫הלידה‬,‫והרי‬‫כך‬ ‫לא‬‫הסדר‬?? ‫אלא‬‫כתוב‬ ‫ראיתי‬‫שצער‬‫ההיריון‬‫וצער‬‫הלידה‬‫וכאב‬ ‫הצירים‬‫רק‬‫מחבר‬‫את‬‫האמא‬‫בלב‬‫ונפש‬‫לילד‬,‫ולכן‬‫היא‬ ‫יכולה‬‫לסבול‬‫את‬‫צער‬‫גידול‬‫הבנים‬!!! ‫ו‬‫לפי‬‫נראה‬ ‫זה‬‫ל‬‫ש‬ ‫הוסיף‬‫לכן‬‫אל‬‫אישך‬‫תשוקתך‬,‫שהרי‬ ‫בדרך‬‫ההיגיון‬‫אם‬‫ההיריון‬‫והלידה‬‫והגידול‬‫של‬‫הילדים‬‫רק‬ ‫גורם‬‫צער‬‫לאמא‬,‫אז‬‫היה‬‫עליה‬‫לברוח‬‫מהבעל‬‫ולא‬ ‫להתחתן‬??? ‫אלא‬‫בגלל‬‫האהבה‬‫הגדולה‬‫שהיא‬‫מקבלת‬‫מתוך‬‫הצער‬ ‫וחווית‬‫הכאב‬‫היא‬‫מתקשרת‬‫לילד‬,‫לכן‬‫היא‬‫גם‬‫משתוקקת‬ ‫לבעל‬,‫שיביא‬‫לה‬‫ילדים‬‫שיהיו‬‫קשורים‬‫אליה‬‫בלב‬‫ונפש‬. ‫אז‬‫מתוך‬‫הקללה‬‫מתגלה‬‫לנו‬‫ברכה‬‫עצומה‬!!!!‫וכל‬‫זה‬‫כי‬ ‫בורא‬‫עולם‬‫אוהב‬‫אותנו‬‫כאבא‬‫רחום‬.
 9. 9. 2 ‫ובעצם‬‫כך‬‫גם‬‫במסלול‬‫חיינו‬‫הרוחניים‬,‫כמה‬‫שמלחמת‬ ‫היצר‬‫גדולה‬‫יותר‬,‫כמה‬‫שאנחנו‬‫משקיעים‬‫יותר‬‫וקשה‬‫לנו‬, ‫ככה‬‫יותר‬‫אנחנו‬‫מתחברים‬‫באהבה‬‫עזה‬‫בלב‬‫ונפש‬‫לבורא‬ ‫עולם‬. ‫אז‬‫בעצם‬‫הניסיונות‬‫הם‬‫מקפצה‬‫ענקית‬‫להדבקות‬‫לאהבת‬ ‫בורא‬‫עולם‬,‫ולכן‬‫אם‬‫אתה‬‫בניסיון‬‫תילחם‬‫כאריה‬,‫אתה‬ ‫תלקק‬‫את‬‫האצבעות‬‫ב‬‫סיום‬‫המלחמה‬,‫אתה‬‫תתפרץ‬ ‫ברגשות‬‫אהבה‬‫לאבא‬‫שבשמים‬,‫אבא‬‫אני‬‫שלך‬‫אני‬‫אש‬ ‫עבורך‬‫אני‬‫עד‬‫טיפת‬‫דמי‬‫האחרונה‬‫ילחם‬‫בשבילך‬,‫ככה‬ ‫גודלים‬‫ככה‬‫נהפכים‬‫לענקים‬‫וקדושי‬‫עליון‬,‫ו‬‫מי‬‫להשם‬‫אלי‬, ‫ככה‬‫צעק‬‫יוחנן‬‫המכבי‬‫ועלינו‬‫להצטרף‬‫ו‬ ‫לחבורתו‬‫ל‬‫צע‬‫ו‬‫ק‬ ‫בקול‬‫גדול‬‫כמוה‬‫ו‬‫ונפש‬ ‫בלב‬ ‫ונתמסר‬.‫אמן‬ ‫הבורא‬ ‫לעבודת‬ ‫פשוט‬,‫ייאמן‬ ‫לא‬‫המוסר‬‫המוסר‬ ‫מבעל‬ ‫בעולם‬ ‫הראשון‬ ‫לשנות‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫שהוא‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬‫ולעצור‬‫בן‬ ‫מעבירה‬ ‫אדם‬. ‫הנה‬‫ק‬ ‫לכם‬,‫מנחתו‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫מאוכזב‬ ‫ין‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫הרצח‬ ‫לפני‬ ‫ועוד‬ ,‫קיבל‬ ‫כן‬ ‫אחיו‬ ‫של‬ ‫את‬ ‫ואילו‬ ,‫קשים‬ ‫מוסר‬ ‫בדברי‬ ‫אותו‬ ‫מוכיח‬‫ובכל‬ ,‫כדורבנות‬ ‫מילים‬ ‫אחיו‬ ‫את‬ ‫ורצח‬ ‫קם‬ ‫הוא‬ ‫זאת‬!!!! ‫מדהים‬‫רק‬ ,‫הרע‬ ‫הייצר‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ‫עוזר‬ ‫לא‬ ‫שכלום‬ ,‫הדבר‬ ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫השאר‬ ‫כל‬ ,‫נקודה‬ ‫הפנימית‬ ‫שלך‬ ‫החלטה‬ ‫לחזור‬ ‫פנימי‬ ‫רצון‬ ‫לך‬ ‫כשיש‬‫בתשובה‬‫ולהתגבר‬.‫באמת‬ ‫אז‬‫חדש‬ ‫דף‬ ‫פתח‬ ,‫לאלוקיך‬ ‫קרא‬ ‫קום‬ ‫נרדם‬ ‫לך‬ ‫מה‬ ‫קדימה‬‫לך‬ ‫ממתין‬ ‫הוא‬ ‫ברוך‬ ‫הקדוש‬‫בידיים‬‫אליו‬ ‫גש‬ ‫רק‬ ‫פתוחות‬‫קדימה‬. ‫איך‬‫איך‬ ‫גילה‬ ‫שקין‬ ‫עד‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫מכות‬ ‫חטף‬ ‫שהבל‬ ‫זה‬ ‫הורגים‬‫ו‬,‫אותו‬ ‫הרג‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬ ‫אז‬‫להתגונן‬ ‫יכל‬ ‫לא‬ ‫הבן‬ ‫וכי‬?? ‫מה‬‫למות‬ ‫הסכים‬ ‫הוא‬?? ‫אלא‬‫נח‬‫בן‬ ‫כי‬ ,‫מיתה‬ ‫לו‬ ‫שמגיע‬ ‫הבל‬ ‫את‬ ‫שיכני‬ ‫שקין‬ ,‫ייתכן‬ ‫משווה‬ ‫פחות‬ ‫על‬ ‫נהרג‬‫שמאחר‬ ‫הייתה‬ ‫קין‬ ‫וטענת‬ ,‫פרוטה‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫וחילקו‬‫ביניהם‬‫ש‬‫הבל‬‫קיבל‬‫את‬‫הבהמות‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫קין‬ ‫ואליו‬ ,‫והחיות‬‫להבל‬ ‫קין‬ ‫טען‬ ‫ולכן‬ ‫לעוף‬ ‫עליך‬ ‫וגם‬ ,‫קרבן‬ ‫הקרבת‬ ‫בו‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫ממני‬ ‫גנבת‬ ‫את‬ ‫כנפיי‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫והיות‬ ,‫שלי‬ ‫מהאדמה‬‫קיבל‬ ‫והוא‬ ‫והיות‬ ‫ם‬ ‫את‬ ‫בהכנעה‬.‫למיתה‬ ‫הבל‬ ‫התמסר‬ ‫לכן‬ ‫קין‬ ‫טענות‬ ‫וכל‬‫מה‬‫לא‬ ‫עולם‬ ‫מבורא‬ ‫הוזהר‬ ‫קין‬ ‫כאשר‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫לך‬ ‫אבל‬ ,‫המצב‬ ‫את‬ ‫להחמיר‬‫כשהיצר‬‫אזי‬ ‫משתולל‬‫אדם‬ ‫בן‬ ‫את‬ ‫ומצדיק‬ ‫עולם‬ ‫מבורא‬ ‫יותר‬ ‫חכם‬‫מעשהו‬‫אשר‬ ‫כצדיק‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מבין‬ ‫הוא‬ ‫הרי‬ ,‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫לו‬ ‫יאמר‬ ‫שמי‬ ,‫בארץ‬ ‫ויו‬ ‫צדק‬ ‫רודף‬ ‫והוא‬ ,‫מכולם‬,‫עצמו‬ ‫נגעי‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫ולא‬ ,‫שר‬ ‫ה‬ ‫ככה‬‫של‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ ‫לפי‬ ‫שרצח‬ ,‫הראשון‬ ‫הרוצח‬ ‫עם‬ ‫יה‬ ‫מעוותות‬ ‫מוסר‬‫את‬ ‫ולעוות‬ ‫לעקם‬ ‫היצר‬ ‫של‬ ‫דרכו‬ ‫וכך‬ , ‫הישר‬,‫ה‬ ‫הרשע‬ ‫ואת‬‫הופך‬ ‫וא‬‫למצו‬‫ו‬‫ה‬‫לו‬ ‫להאמין‬ ‫נפסיק‬ ‫אז‬ , ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫ולשקר‬‫באמת‬ ‫לאמת‬ ‫ונתקרב‬ ‫לשקרים‬ ‫די‬, "‫ליבנו‬ ‫וטהר‬‫באמת‬ ‫לעובדך‬". ‫ממש‬‫התח‬ ‫רק‬ ‫שלהם‬ ‫אבא‬ ‫הרי‬ ,‫מובן‬ ‫לא‬‫עוד‬ ‫לחיות‬ ‫יל‬ ‫כ‬‫חיים‬ ‫של‬‫שנה‬ ‫אלף‬‫עדיין‬‫לפניו‬,‫מחיים‬‫ירושה‬ ‫פתאום‬ ‫מה‬, ‫העולם‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫להם‬ ‫בוער‬ ‫מה‬???? ‫וזה‬‫ס‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬‫יפור‬‫סבו‬ ‫ברכי‬ ‫על‬ ‫שישב‬ ‫נכד‬ ‫אותו‬ ‫כמו‬ ‫אותו‬ ‫שאל‬ ,‫עיניים‬ ‫תעצום‬ ‫סבא‬ ,‫לסבא‬ ‫ואמר‬ ,‫המיליונר‬ ?‫למה‬ ‫סבא‬??‫סבא‬‫שכאשר‬ ,‫אמר‬ ‫שלי‬‫אבא‬‫כי‬ ,‫הנכד‬ ‫לו‬ ‫ענה‬ ‫י‬‫ע‬‫צום‬‫עיניים‬‫וכל‬ ‫הסלון‬ ‫על‬ ‫ידו‬ ‫עם‬ ‫בסיבוב‬ ‫ומצביע‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ...‫שלנו‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ,‫לעין‬ ‫הנראה‬‫קפץ‬ ‫הסבא‬‫בת‬‫ד‬‫המה‬, ‫החצוף‬ ‫והבן‬ ‫הנכד‬ ‫את‬ ‫והעיף‬‫מביתו‬‫וניש‬‫בצדק‬ ‫לו‬ .‫מהירושה‬ ‫אלא‬,‫יתכן‬‫ש‬‫ל‬‫קיין‬‫צץ‬‫רעיון‬‫כשר‬‫קורבן‬ ‫להקריב‬ ‫ונפלא‬ ‫שכתוב‬ ‫כמו‬ ‫משלו‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫רצה‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ,'‫לה‬"‫כי‬ ‫אדם‬ ‫מכם‬ ‫יקריב‬"‫משלכם‬–‫מרכוש‬‫הוא‬ ‫לכן‬ ,‫האדם‬ ‫של‬ ‫הפרטי‬ ‫בכדי‬ ‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫שיוריש‬ ‫לאביו‬ ‫הציע‬ ,‫משלהם‬ ‫להקריב‬ ‫שיוכלו‬‫הראשון‬ ‫ואדם‬‫לכך‬ ‫הסכים‬. ‫ואחרי‬‫בינ‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫חילקו‬ ‫האחים‬ ‫כן‬‫י‬‫הם‬‫ק‬ ,‫את‬ ‫לקח‬ ‫ין‬ ,‫והצמחים‬ ‫האדמה‬‫שק‬ ‫כך‬ ,‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫הבל‬ ‫ואילו‬‫ין‬ ‫מהצומ‬ ‫מחנה‬ ‫הקריב‬‫ח‬,‫ואיל‬‫הבל‬ ‫ו‬‫הקריב‬‫בהמה‬‫ו‬ ,‫קין‬ ‫מנחה‬ ‫להקריב‬ ‫העדיף‬,‫עני‬ ‫מנחת‬ ‫כנגד‬ ‫פשוטה‬ ‫הכי‬‫להראות‬ ,‫הלב‬ ‫לכוונת‬ ‫אלא‬ ‫שלנו‬ ‫למתנות‬ ‫זקוק‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ .‫הצאן‬ ‫ממיטב‬ ‫עשיר‬ ‫קורבן‬ ‫הקריב‬ ‫הבל‬ ‫ואילו‬ ‫והיות‬‫וקדושות‬ ‫טובות‬ ‫מטרות‬ ‫סביב‬ ‫היה‬ ‫והכל‬‫הוא‬ ‫לכן‬ , ‫עד‬,‫היא‬ ‫טובה‬ ‫כי‬ ‫בדרכו‬ ‫בטוח‬ ‫והיה‬ ,‫בצדקתו‬ ‫משוחד‬ ‫היה‬ ‫וכאמור‬ ‫הבל‬ ‫אחיו‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בכך‬ ‫לשכנע‬ ‫גם‬ ‫שהצליח‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫לו‬ ‫עזר‬ ‫לא‬ ‫לכן‬ ,‫קודם‬‫ד‬‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫של‬ ‫המוסר‬ ‫ברי‬ ‫הפתגם‬ ‫וכידוע‬ ,‫טובות‬ ‫ובכוונות‬ ‫שמים‬ ‫בלשם‬ ‫משוחד‬ ‫היה‬ "‫הדרך‬‫לגיהינום‬‫טובות‬ ‫בכוונות‬ ‫רצופה‬". ‫ולכן‬‫שה‬ ‫שטעה‬ ‫כשראה‬ ‫גם‬‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫הבורא‬ ‫רי‬‫מנחתנו‬ ‫כי‬ ,‫עני‬‫קורבן‬‫להקריב‬ ‫לו‬ ‫אסור‬‫עשיר‬‫כי‬‫ה‬ ‫על‬‫אדם‬‫להשקיע‬ ‫ב‬,‫בכך‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫שלבורא‬ ‫למרות‬ ‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫מקסימום‬ ‫ההש‬‫כגודל‬ ‫אבל‬‫ק‬‫עה‬‫ה‬‫גודל‬‫כך‬‫לבורא‬‫שלנו‬‫והחיבור‬‫אהבה‬ .‫עולם‬ ,‫לכן‬,‫שמים‬ ‫הלשם‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫השלט‬ ‫היצר‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ ‫אבל‬ ,‫חיינו‬ ‫כל‬ ‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫לפעול‬ ‫עלינו‬ ,‫והקדושה‬ ‫הצדק‬ ‫בשם‬ ‫ורשעות‬ ‫ואבדון‬ ‫לרוע‬ ‫אותנו‬ ‫ומושך‬‫לדעתם‬ ‫ולציית‬ ‫רבותינו‬ ‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫עלנו‬ ‫אלא‬ ‫ומ‬ ‫מדעתנו‬ ‫מוחלט‬ ‫היפך‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫מצב‬ ‫בכל‬‫דרכנ‬‫להיטהר‬ ‫והרוצה‬ ,‫הרוחנית‬ ‫ו‬‫מסייעים‬‫בידו‬.

Transcript

 1. 1. ‫בס"ד‬ ‫ספר‬ ‫לבנו‬ ‫וטהר‬ ‫וחיזוקים‬ ‫חידושים‬ ‫על‬‫התורה‬‫ומועדים‬ ‫יהודים‬ ‫רבבות‬ ‫לחזק‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫יזכה‬ ‫מי‬ "‫הספר‬ ‫"הדפסת‬ ‫מצות‬ ‫את‬ ‫עצמו‬ ‫על‬ ‫כשייקח‬ "‫ליבנו‬ ‫"וטהר‬ ‫העין‬ ‫את‬ ‫שימשוך‬ ‫רב‬ ‫בהידור‬ !!!‫זה‬ ‫בספר‬ ‫המיוחדות‬ ‫מעל‬ ‫חיזק‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ,‫כספר‬ ‫שהודפס‬ ‫לפני‬ ‫שעוד‬10,000‫נפשות‬ ‫מכל‬!!!‫ממש‬ ‫העולם‬ !!!‫מעוון‬ ‫הציל‬ ‫ורבים‬ ‫שליט"א‬ ‫קנייבסקי‬ ‫חיים‬ ‫רבי‬ ‫מרן‬ ‫התורה‬ ‫שר‬ ‫בהסכמת‬ ‫עלונים‬ ‫ולקבלת‬ ,‫לתרומות‬ ‫להנצחות‬ ‫איימיל‬ ‫שלח‬ 106855@gmail.com 0527120333 ‫ריינר‬ ‫יוחנן‬
 2. 2. " ‫בס"ד‬‫ליבנו‬ ‫וטהר‬-‫בראשית‬ 1 ‫רש"י‬‫לא‬ ‫התורה‬ ‫מדוע‬ ,‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שאלת‬ ‫את‬ ‫הביא‬ ‫החודש‬ ‫קידוש‬ ‫במצוות‬ ‫התחילה‬,‫ובעצם‬‫היא‬ ‫זו‬ ‫מצווה‬ ‫לספור‬‫היהודים‬‫שעלינו‬,‫השמש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ולא‬,‫הירח‬ ‫פי‬ ‫על‬‫שנה‬ ‫ו‬,‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫הראשונה‬ ‫המצווה‬ ‫זאת‬‫ולכן‬‫הייתה‬ ‫התורה‬ ‫להתחיל‬ ‫אמורה‬??‫ממנה‬ ‫ומקשים‬‫יש‬‫החודש‬ ‫קידוש‬ ‫למצוות‬ ‫קודם‬ ‫שהרי‬ ‫דבריו‬ ‫על‬ ‫מתרצים‬ ‫אלא‬ ,‫ליהודים‬ ‫רק‬ ‫האסור‬ ‫הנשה‬ ‫גיד‬ ‫איסור‬ ‫את‬ ‫מצוות‬ ‫ואילו‬ ‫ישראל‬ ‫לעם‬ ‫הראשונה‬ ‫עשה‬ ‫מצוות‬ ‫שהכוונה‬ ‫א‬ ‫זה‬ ‫הנשה‬ ‫גיד‬‫לאכול‬ ‫שלא‬ ,‫לאו‬ ‫יסור‬,‫תעשה‬ ‫ואל‬ ‫בשב‬ ‫וזה‬ ‫נקט‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫מעשית‬ ‫מצווה‬ ‫נקט‬ ‫שאם‬ ‫השאלה‬ ‫ונשאלת‬ ‫שלא‬ ‫מעשית‬ ‫יותר‬ ‫מצוה‬ ‫להביא‬ ‫עדיף‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ,‫לאו‬ ‫איסור‬ ??‫החודש‬ ‫את‬ ‫מקדשים‬ ‫בי"ד‬ ‫רק‬ ‫שהרי‬ ‫דין‬ ‫בבית‬ ‫תלויה‬ ‫רק‬ ‫ובכלל‬‫התעוררתי‬‫בשאלה‬‫מדהימה‬,‫למה‬‫אכן‬‫מצוות‬ ‫כמצוו‬ ‫לשמש‬ ‫זכתה‬ ‫החודש‬ ‫קידוש‬‫ת‬‫עשה‬‫עם‬‫של‬‫הראשונה‬ ?‫ישראל‬?‫עדיף‬ ‫לא‬ ‫למה‬‫שבת‬‫שניתנה‬ ‫גנוזה‬ ‫מתנה‬ ‫שהיא‬ ‫או‬ ‫לישראל‬‫תורה‬ ‫תלמוד‬‫בקידוש‬ ‫מיוחד‬ ‫מה‬ ,‫כולם‬ ‫שכנגד‬ ?‫החודש‬? ‫אלא‬‫ש‬ ,‫לחדש‬ ‫לי‬ ‫נראה‬‫בספר‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫כידוע‬ ‫החמה‬ ‫ימות‬ ,‫השמש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נמדדו‬ ‫השנים‬ ‫בראשית‬365‫יום‬ ‫של‬ ‫שנה‬ ‫בתיבה‬ ‫היה‬ ‫נח‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬365,‫יום‬‫היהודים‬ ‫אבל‬ ‫שזה‬ ,‫הירח‬ ‫לפי‬ ‫סופרים‬29‫כפול‬ ‫יום‬ ‫וחצי‬12‫וזה‬,‫חודשים‬ ‫היא‬ ‫כלל‬ ‫שבדרך‬ ‫יהודית‬ ‫שנה‬354.‫יום‬ ‫וטמון‬‫לפי‬ ‫סופרים‬ ‫שהגויים‬ ,‫ועוצמתי‬ ‫אדיר‬ ‫רעיון‬ ‫בזה‬ ‫שזה‬ ‫השמש‬ ‫את‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫מקיף‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫דהיינו‬ ,‫השמש‬ 365‫הארץ‬ ‫וכדור‬ ,‫המרכז‬ ‫היא‬ ‫שהשמש‬ ‫כביכול‬ ‫ויוצא‬ ,‫יום‬ ‫כאי‬ ‫שמקיפו‬‫היהודים‬ ‫אבל‬ ,‫אותו‬ ‫ומשמש‬ ‫לשמש‬ ‫טפל‬ ‫לו‬ ‫מקיף‬ ‫הירח‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫סופרים‬ ‫בעצם‬ ‫הירח‬ ‫לפי‬ ‫שסופרים‬ ‫ואילו‬ ,‫המרכז‬ ‫הוא‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫שכביכול‬ ,‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫את‬ .‫סביבנו‬ ‫רוקד‬ ,‫אותנו‬ ‫ומקיף‬ ‫לנו‬ ‫טפל‬ ‫הירח‬ ‫וזה‬,‫זו‬ ‫ראשונה‬ ‫במצווה‬ ‫המסר‬ ‫עיקר‬"‫יהודים‬‫אנחנו‬‫מרכז‬ ‫העולם‬",‫אנחנו‬‫המרכז‬ ‫אלא‬ ,‫ובטלים‬ ‫טפלים‬ ‫לא‬". ‫ברגע‬‫אני‬,‫העולם‬‫נברא‬‫ובשבילי‬‫המרכז‬ ‫שהוא‬‫יודע‬ ‫שאדם‬ ‫שווה‬ ‫שלא‬ ‫הענק‬ ‫ביקום‬ ‫מזערי‬ ‫חרק‬ ‫איזה‬ ‫עוד‬ ‫לא‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫מעריך‬ ‫הוא‬ ‫אזי‬ ,‫המרכז‬ ‫אני‬ ‫אלא‬ ,‫התייחסות‬ .‫בהתאם‬ ‫ומשקיע‬ ‫וזה‬,‫הראשונה‬ ‫המצווה‬‫שגם‬‫אתה‬‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫יהודי‬‫תדע‬ ‫שאתה‬‫חזק‬!!‫שווה‬ ‫אתה‬!!‫המרכז‬ ‫אתה‬!!‫ידי‬ ‫ועל‬‫מחשבה‬ ‫אותך‬ ‫צריכים‬ ‫כי‬ ,‫להשקיע‬ ‫תתחיל‬ ‫וחשיבות‬ ‫עוצמה‬ ‫של‬ ‫מרכזי‬ ‫חולייה‬ ‫אתה‬‫העולם‬ ‫נברא‬ ‫ובשבילי‬ ,‫ת‬. ‫ולכן‬‫ממש‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫למרות‬ ,‫התורה‬ ‫תתחיל‬ ‫שבה‬ ‫זו‬ ‫מצווה‬ ‫דווקא‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫נקט‬‫לפרט‬ ‫מעשית‬ ‫הכי‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ,‫הראשונה‬ ‫ביותר‬ ‫עוצמתית‬ ‫מהותה‬ ‫כי‬ ‫אלא‬ ,‫ישראל‬ ‫שבעם‬ "‫העולם‬ ‫נברא‬ ‫"בשבילי‬ ‫הגמרא‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬ ‫וזה‬(‫ע"א‬ ‫פה‬ ‫מציעא‬ ‫)בבא‬‫רבי‬ ‫בא‬ ‫שפעם‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫הקדוש‬ ‫התנא‬ ‫של‬ ‫לעירו‬ ‫הקדוש‬‫התנא‬ .‫אמן‬ ‫עלינו‬ ‫יגן‬ ‫זכותם‬ ‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫האלוקי‬ ‫ענו‬?‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫ובנו‬ ‫שמעון‬ ‫לרבי‬ ‫ונכד‬ ‫בן‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫רבי‬ ‫שאל‬ ‫מתעסק‬ ‫הוא‬ ‫ירחם‬ ‫השם‬ ‫אבל‬ ,‫אלעזר‬ ‫לרבי‬ ‫בן‬ ,‫יש‬ ,‫לו‬ .‫מאוד‬ ‫חמורות‬ ‫בעבירות‬ ‫עליו‬ ‫הניח‬ ‫ראשון‬ ‫ודבר‬ ,‫נכד‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לקח‬ ,‫רבי‬ ‫עשה‬ ‫מה‬ ‫ביותר‬ ‫גדולים‬ ‫רבנים‬ ‫של‬ ‫מזהב‬ ‫גלימה‬‫אנו‬ ‫מכאן‬ ‫)אגב‬ , ‫זה‬ ‫ואין‬ ‫מפוארים‬ ‫בגדים‬ ‫היו‬ ‫גדולים‬ ‫שלרבנים‬ ‫למדים‬ ‫לקרוב‬ ‫ונתן‬ ,‫גדול‬ ‫רב‬ ‫אתה‬ ‫מהיום‬ ‫לו‬ ‫ואמר‬ ,(‫גאווה‬ ‫חלילה‬ .‫למוטב‬ ‫ויחזירו‬ ‫תורה‬ ‫שילמדו‬ ‫איסי‬ ‫בן‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫משפחה‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫בבקשה‬ ,‫למלמד‬ ‫בכה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ,‫נכד‬ ‫אותו‬ ‫אבל‬ ,‫ללמוד‬‫רוצה‬ ‫לא‬,‫בישיבה‬ ‫לי‬ ‫קשה‬,‫לשכונה‬‫לחזור‬,‫לי‬‫נשבר‬ ,‫חכה‬ ‫קצת‬ ‫עוד‬ ‫אותו‬ ‫מרגיע‬ ‫היה‬ ‫והרב‬ ,‫עלי‬ ‫משתלט‬ ‫היצר‬ ‫כל‬ ‫בעקשנות‬ ‫הוא‬ ‫נרגע‬ ‫לא‬ ‫הנכד‬ ‫אבל‬ ,‫הימים‬ ‫עברו‬ ‫וככה‬ .‫לחברים‬ ‫לבית‬ ‫לשכונה‬ ,‫לבכות‬ ‫ממשיך‬ ‫יום‬ :‫לו‬ ‫אמר‬ ‫והוא‬ .‫כיון‬ ‫לשנות‬ ,‫המלמד‬ ‫הרב‬ ‫החליט‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫לחזור‬ ‫רוצה‬ ,‫הביתה‬ ‫רוצה‬ ‫לבכות‬ ‫לך‬ ‫נמאס‬ ‫לא‬ ‫לי‬ ‫תגיד‬ ‫כ‬ ‫הרי‬ ,‫לשכונה‬‫של‬ ‫זהב‬ ‫בגד‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ,‫עצום‬ ‫כבוד‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫אן‬ ‫עם‬ ‫נו‬ ,‫רב‬ ‫בתואר‬ ‫אותך‬ ‫הכתיר‬ ‫הגדול‬ ‫ורבי‬ ,‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫לשכונה‬ ‫ולחזור‬ ‫הכל‬ ‫לזרוק‬ ,‫כזה‬ ‫וכבוד‬ ‫תארים‬ ‫כאלו‬ ‫נשאר‬ ‫אני‬ ,‫סיימתי‬ ,‫די‬ ,‫זהוא‬ ,‫נשבע‬ ‫נכד‬ ‫ואותו‬ ?‫לחטאים‬ .‫לרחוב‬ ‫לחזור‬ ‫יותר‬ ‫ביקש‬ ‫ולא‬ ,‫לעולם‬ ‫בישיבה‬ ‫יוסי‬ ‫לרבי‬ ‫והפך‬ ‫בתורה‬ ‫גדל‬ ‫וככה‬,‫רשב"י‬ ‫בן‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫בן‬ ‫עבר‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ,‫למשפחתו‬ ‫הקדושים‬ ‫אבותיו‬ ‫עטרת‬ ‫והחזיר‬ ‫בלימוד‬ ‫קולו‬ ‫את‬ ‫רבי‬ ‫שמע‬ ,‫הקדוש‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫בישיבה‬ ‫ללמוד‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫קולו‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫הזכיר‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫רבי‬ ‫והתרגש‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫בנו‬ ‫יוסי‬ ‫רבי‬ ‫זה‬ ,‫רבינו‬ ‫כן‬ ,‫אמרו‬ ,‫התורה‬ ‫בלימוד‬ .‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫שמח‬ ‫ורבי‬ ,‫אלעזר‬ ‫כולו‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לזכות‬ ‫שיכולים‬ ‫הקדוש‬ ‫והבן‬ ‫האלוקי‬ ‫המקובל‬ ‫של‬ ‫נכד‬ ,‫הרע‬ ‫יצר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫תראו‬ ‫כי‬ ,‫לבכות‬ ‫לי‬ ‫גורם‬ ‫וזה‬ ,‫נפש‬ ‫במסירות‬ ‫תורה‬ ‫ולמדו‬ ‫במערה‬ ‫שנים‬ ‫שסבלו‬ ‫הגדולים‬ ‫הצדיקים‬ ,‫בקדושתם‬‫אוי‬!!‫לנו‬‫קרה‬ ‫מה‬‫יכול‬ ‫איך‬ ,‫לבן‬ ,‫לנכד‬ ???‫איך‬ ???‫כזו‬ ‫נפילה‬ ‫להיות‬ ‫כן‬,‫אחד‬ ‫לאף‬ ‫ביטוח‬ ‫אין‬!!‫אחד‬ ‫לאף‬!!!‫כל‬ ‫להציל‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ .‫טובה‬ ‫חלקה‬ ‫כל‬ ‫הורס‬ ‫עריות‬ ‫של‬ ‫הרע‬ ‫היצר‬ .‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫אחד‬ ‫אותך‬ ‫ישגע‬ ‫היצר‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫ממש‬ ‫הדור‬ ‫גדול‬ ,‫כן‬ ,‫זהב‬ ‫בגד‬ ,‫הגדול‬ ‫הרב‬ ,‫רבי‬ ,‫חדש‬ ‫אדם‬ ‫אתה‬ ‫שמהיום‬ ‫תחליט‬ ‫קודם‬ ,‫נכד‬ ‫כאותו‬ ,‫יותר‬ ‫חזק‬ ‫כבר‬ ‫שאתה‬ ‫שתרגיש‬ ‫תקופה‬ ‫אחרי‬ ‫ורק‬ ,‫לא‬ ‫עדיין‬ ,‫קצת‬ ‫עוד‬ ,‫עכשיו‬ ‫לא‬ ‫אותו‬ ‫תדחה‬ ‫אבל‬ ,‫לזבל‬ ‫תחזור‬ ‫הרע‬ ‫היצר‬ ‫את‬ ‫חזק‬ ‫תפיל‬ ‫אז‬ ,‫תורה‬ ‫וצבר‬ ‫לימוד‬ ‫ימי‬ ‫שצבר‬,‫קדוש‬ ‫אני‬ ‫תקופה‬ ‫כבר‬ ‫הנה‬ ,‫גדול‬ ‫רב‬ ‫באמת‬ ‫אני‬ ,‫זהוא‬ :‫לו‬ ‫ותגיד‬ , ,‫ישראל‬ ‫לגדולי‬ ‫גדלים‬ ‫באמת‬ ‫וככה‬ ,‫וקדוש‬ ‫צדיק‬ ,‫ואחר‬ ‫חדש‬ ‫אדם‬ ‫בן‬ ‫שאני‬ ‫מרגיש‬ ‫באמת‬ ‫אני‬ ,‫ולזבל‬ ‫לרחוב‬ ‫חוזר‬ ‫לא‬ ,‫די‬ ‫ולעבו‬ ‫יצרנו‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ,‫לנצח‬ ‫עלינו‬ ‫תגן‬ ‫זכותם‬ ,‫יוחאי‬ ‫בר‬ ‫שמעון‬ ‫רבי‬ ‫בן‬ ‫אלעזר‬ ‫רבי‬ ‫בן‬ ‫יוסי‬ ‫רבי‬ ‫כהתנא‬‫באמת‬ ‫בוראנו‬ ‫את‬ ‫ד‬ .‫וגשמיות‬ ‫ברוחניות‬ ‫שפע‬ ‫מתוך‬ ‫כל‬ ‫ורוב‬ ‫לבב‬ ‫וטוב‬ ‫שמחה‬ ‫מתוך‬ ‫ובישר‬
 3. 3. 2 ‫חנוך‬‫היה‬‫סבא‬‫רבה‬‫של‬‫הוא‬ ,‫נח‬‫נלקח‬‫בגיל‬‫צעיר‬‫בזמנם‬ ‫היו‬ ‫חייו‬ ‫שכל‬365‫כי‬ ‫רש"י‬ ‫ומבאר‬ ,‫שנה‬‫השם‬‫ידע‬‫שבדעתו‬ ,‫להתקלקל‬‫שיתקלקל‬ ‫קודם‬ ‫עוד‬ ‫אלוקים‬ ‫אותו‬ ‫לקח‬ ‫לכן‬ .‫מצדקותו‬ ‫ויסור‬ ‫ו‬‫נשאלת‬‫ממתי‬ ‫השאלה‬‫הקב"ה‬‫מתערב‬,‫בבחירה‬‫אם‬ ‫הרי‬ ‫אדם‬‫רוצה‬‫להתקלקל‬‫שיתקלקל‬‫רוצה‬ ‫שאדם‬ ‫בדרך‬ ‫הרי‬ , ‫לילך‬??‫אותו‬ ‫מוליכים‬ ‫וגם‬,‫הגמור‬‫ההיפך‬ ‫את‬ ‫ראינו‬ ‫זו‬‫בפרשה‬ ‫דווקא‬‫שהנה‬‫רש"י‬ " ‫הפסוק‬ ‫על‬‫בן‬‫חמש‬‫מאות‬‫שנה‬"‫כתב‬-‫א‬"‫ר‬‫יודן‬‫מה‬‫טעם‬ ‫כל‬‫הדורות‬‫הולידו‬‫לק‬'‫שנה‬‫וזה‬‫לחמש‬‫מאות‬??‫ותירץ‬, ‫ש‬‫אמר‬‫הקב‬"‫ה‬:‫אם‬‫רשעים‬‫הם‬‫ימותו‬‫במים‬‫ו‬‫ה‬‫צדיק‬ ,‫יצטער‬‫ואם‬‫צדיקים‬‫הם‬‫אטריח‬‫עליו‬‫לעשות‬‫תיבות‬ ‫הרבה‬‫לכן‬ !!‫כבש‬‫את‬‫מעיינו‬‫ולא‬‫הוליד‬‫עד‬‫חמש‬‫מאות‬ ‫שנה‬,‫כדי‬‫שלא‬‫יהא‬‫יפת‬‫הגדול‬‫שבבניו‬‫ראוי‬‫לעונשים‬‫לפני‬ ‫המבול‬‫נוח‬ ‫של‬ ‫טבעו‬ ‫שינה‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫מפורש‬ ‫לנו‬ ‫הרי‬ , ‫בבחירה‬ ‫להתערב‬ ‫לא‬ ‫בשביל‬ ‫דורו‬ ‫מבני‬ ‫מאוחר‬ ‫שיוליד‬ ‫חנוך‬ ‫אצל‬ ‫השתנה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫בניו‬ ‫של‬ ‫החופשית‬‫עולם‬ ‫שבורא‬ ???‫התערב‬ ‫כן‬ ‫אלא‬‫ש‬ ‫נראה‬‫חנוך‬‫היה‬‫לו‬‫יצרים‬‫ורצה‬ ,‫איומים‬‫להתקלקל‬ ‫חייו‬ ‫בתחילת‬ ‫כבר‬‫רק‬ ,‫הוא‬‫על‬ ‫התגבר‬‫שם‬‫מסגרת‬‫ליצר‬ ‫הרע‬‫ואמר‬‫לו‬‫,בתקופה‬‫הזו‬‫בלבד‬‫אני‬‫צדיק‬365‫כנגד‬‫ימות‬ ‫שנה‬ ,‫החמה‬‫עבור‬‫כל‬‫יום‬‫עבור‬‫כל‬‫העולם‬,‫אז‬‫שם‬ ‫גם‬ ‫מסגרת‬‫ו‬‫גם‬‫תוכן‬‫עצום‬!!‫וכך‬‫הצליח‬‫להתגבר‬‫על‬‫היצר‬‫הרע‬. ‫וזה‬‫חנוך‬‫מלשון‬‫יש‬ ,‫חינוך‬‫יצרים‬‫שים‬ ‫תעצור‬ ,‫נכון‬‫מסגרת‬ ‫שבוע‬‫לא‬‫חוטא‬‫יום‬‫לשנת‬‫תעצים‬ ‫חיים‬‫את‬‫כן‬ ,‫הקבלה‬‫אני‬ ‫מתקן‬‫את‬‫כל‬‫ככה‬ ,‫העולם‬‫אתה‬‫תצליח‬‫להתגבר‬!!!! ‫ובעזרת‬‫השם‬‫חזק‬ ,‫שבוע‬,‫ונתחזק‬"‫חנוך‬"!!‫אנחנו‬ ‫גם‬‫נשים‬,‫מסגרת‬‫ו‬ ‫זה‬ ‫בכלי‬ ‫נשתמש‬ ‫אבל‬ ‫היצר‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ‫קשה‬ ‫נכון‬40 ‫לעוד‬ ‫תגיע‬ ‫וככה‬ ,‫יתברך‬ ‫לבורא‬ ‫מתקדש‬ ‫אני‬ ‫שבו‬ ‫המסגרת‬ ‫זה‬ ‫נחליט‬ ‫יום‬40‫ועוד‬40!!!‫החיים‬ ‫רוב‬ ,‫עשור‬ ‫שנתיים‬ ‫שנה‬ ,‫כי‬ ‫אנחנו‬‫באמת‬‫אוהבים‬‫אותך‬‫אבא‬‫יקר‬‫שבשמים‬,‫מלכינו‬ ‫אבינו‬ ‫ואנא‬‫עזור‬‫לנו‬‫במ‬ ‫לעמוד‬‫נתקדש‬ ‫למען‬ ,‫לכבודך‬ ‫שהצבנו‬ ‫סגרת‬ ."‫באמת‬ ‫לעובדך‬ ‫ליבנו‬ ‫"וטהר‬ ‫ובבקשה‬ ‫אליך‬ ‫רש"י‬‫הביא‬‫מדרש‬‫בראשית‬‫רבה‬‫ש‬‫למך‬‫נשיו‬ ‫ממנו‬ ‫פרשו‬, ‫לפי‬‫שנגזרה‬‫גזירה‬‫לכלות‬‫זרעו‬‫של‬‫קין‬‫לאחר‬‫שבעה‬‫דורות‬, ‫אמרו‬‫ל‬‫מה‬‫אנו‬‫נ‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫ד‬‫לבהלה‬,‫הרי‬‫מחר‬‫בא‬‫המבול‬‫ושוטף‬ !!‫כולנו‬ ‫את‬ ‫ו‬‫הנה‬,‫לתפארת‬ ‫ילדים‬ ‫להם‬ ‫היו‬ ‫זו‬ ‫משפחה‬‫עצום‬ ‫פלא‬ ‫ראו‬ ‫ש‬‫שמו‬ ‫אחד‬ ‫אח‬‫יבל‬‫בתים‬ ‫מקים‬ ‫שהיה‬‫מדרש‬ ‫מביא‬‫שרש"י‬ ‫אחיו‬ ‫וכן‬ ,‫זרה‬ ‫לעבודה‬‫יובל‬‫היה‬‫תופש‬‫כינור‬‫ועוגב‬‫לזמר‬ ‫לעבודת‬‫כוכבים‬,‫קיין‬ ‫תובל‬ ‫השנייה‬ ‫מהאישה‬ ‫נוסף‬ ‫ואח‬ , ‫קיין‬ ‫של‬ ‫מקצועו‬ ‫את‬ ‫ותיבל‬ ‫לרוצחים‬ ‫נשק‬ ‫כלי‬ ‫מכין‬ ‫שהיה‬ .‫אחיו‬ ‫את‬ ‫שרצח‬ ‫ומכל‬‫צומחת‬ ‫הללו‬ ‫התכשיטים‬‫נעמה‬!!‫אשת‬ ‫הייתה‬ ‫והיא‬ !!!‫המבול‬ ‫את‬ ‫שרדה‬ ‫קיין‬ ‫של‬ ‫מזרעו‬ ‫היחידה‬ ‫והיא‬ ,‫נח‬ ‫שזרעו‬‫גזירה‬ ‫נגזרה‬ ‫הרי‬ ‫הדבר‬ ‫יתכן‬ ‫היאך‬ ‫השאלה‬ ‫ונשאלת‬ ???‫במבול‬ ‫יתכלה‬ ‫קין‬ ‫של‬ ‫אלא‬‫הפסוקים‬ ‫המשך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫לחדש‬ ‫נראה‬"‫וידע‬‫אדם‬" ‫רש"י‬ ‫כתב‬-‫בא‬‫לו‬‫למך‬‫אצל‬‫אדם‬‫הראשון‬‫וקבל‬‫על‬‫נשיו‬ ‫אמר‬‫להם‬‫וכי‬‫עליכם‬‫לדקדק‬‫על‬‫גזירתו‬‫של‬‫מקום‬‫אתם‬‫עשו‬ ‫מצותכם‬‫והוא‬‫יעשה‬‫את‬‫שלו‬‫אמרו‬‫לו‬‫קשוט‬‫עצמך‬‫תחלה‬ ‫והלא‬‫פרשת‬‫מאשתך‬‫זה‬‫מאה‬‫ושלשים‬‫שנה‬‫משנקנסה‬ ‫מיתה‬‫על‬‫ידך‬‫מיד‬‫וידע‬‫אדם‬‫יצאו‬ ‫שממנו‬ ‫שת‬ ‫נולד‬ ‫ומזה‬ , .‫ובניו‬ ‫נח‬ ‫ולכן‬‫העולם‬ ‫והמשך‬ ‫לקיום‬ ‫גרמו‬ ,‫למך‬ ‫משפחת‬ ‫והם‬ ‫היות‬ ‫נעמה‬ ‫ולכן‬ ,‫לעולם‬ ‫המשך‬ ‫יצא‬ ‫מהם‬ ‫גם‬ ‫מידה‬ ‫כנגד‬ ‫מיד‬ ‫לכן‬ ,‫זכתה‬ ‫היא‬ ‫ודווקא‬ ,‫נח‬ ‫אשת‬ ‫להיות‬ ‫זכתה‬‫א‬‫אשתו‬ ‫כי‬ . ,‫נח‬ ‫של‬ ‫כגופו‬ ‫והיא‬ ‫כגופו‬‫ב‬‫לעומת‬ ‫צדיקה‬ ‫הייתה‬ ‫היא‬ ‫כי‬ . ,‫בעולם‬ ‫ורשע‬ ‫רוע‬ ‫שהפיצו‬ ‫הרשעים‬ ‫אחיה‬ ‫כל‬.‫ג‬‫שהיא‬‫כשם‬ ‫י‬ ‫הלא‬ ‫את‬ ‫עשתה‬‫התעלתה‬ ‫משפחתה‬ ‫שמכל‬ ‫אמן‬,‫והתחזקה‬ ‫וניצלה‬ ‫קיין‬ ‫זרע‬ ‫של‬ ‫הגזירה‬ ‫מעל‬ ‫התעלה‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫לכן‬ .‫מהמבול‬ ‫ללמדנו‬‫החברה‬ ??‫במשפחה‬ ‫עלי‬ ‫יגידו‬ ‫מה‬ ,‫אפשרי‬ ‫כבלתי‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫שלפעמים‬ ‫אפילו‬ ,‫ולהתעלות‬ ‫להתחזק‬ ‫חייב‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ , ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫מסוגל‬ ‫שאני‬ ‫מאמין‬ ‫לא‬ ‫עצמי‬ ‫אני‬ ‫אפילו‬ !!!‫במשבר‬ ‫או‬ ‫בדיכאון‬ ‫שאני‬ ‫יחשבו‬ ‫בעבודה‬ !!‫עלי‬ ‫תצחק‬ ‫כנגד‬ ‫במידה‬ ‫בי‬ ‫ינהג‬ ‫עולם‬ ‫ובורא‬ !!!‫שבסדום‬ ‫הצדיק‬ ‫יהיה‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ‫ולהתעלות‬ ‫להתחזק‬ ‫חייב‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ !!!‫מאחרים‬ ‫של‬ ‫באופן‬ ‫גם‬ ‫ונפלאות‬ ‫ניסים‬ ‫לי‬ ‫ויעשה‬ ‫וברחמים‬ ‫בחסד‬ ‫מידה‬‫הניסים‬ ‫שאכן‬ ‫לכם‬ ‫להבטיח‬ ‫יכול‬ ‫ואני‬ !!!‫ממש‬ ‫יאמן‬ ‫א‬ !!!!‫ונתחזק‬ ‫חזק‬ ‫חזק‬ ‫קדימה‬ ‫אז‬ ,‫כל‬ ‫לעיני‬ ‫בו‬ ‫ברורה‬ '‫ה‬ ‫ויד‬ ‫ניסית‬ ‫בדרך‬ ‫לטבע‬ ‫מעל‬ ‫באמת‬ ‫קורים‬ ‫והנפלאות‬ ‫כתוב‬‫במדרש‬'‫כט‬ ‫פרשה‬ ‫רבה‬ ‫בראשית‬‫סימון‬ '‫ר‬ ‫אמר‬‫שלש‬ ‫מציאות‬‫מצא‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬,‫אברהם‬,‫ככתוב‬)‫נחמיה‬‫ט‬( "‫ומצאת‬‫את‬‫לבבו‬‫נאמן‬‫לפניך‬",‫דוד‬,‫כ‬‫כתיב‬)‫תהלים‬‫פט‬( "‫מצאתי‬‫דוד‬‫עבדי‬",‫ישראל‬,‫כ‬‫כתיב‬)‫הושע‬‫ט‬("‫כענבים‬ ‫במדבר‬‫מצאתי‬‫ישראל‬." ‫הקשו‬‫חבריו‬‫מ‬‫רבי‬‫סימון‬,‫רביעי‬ ‫יש‬ ‫הרי‬‫שכתוב‬"‫ונח‬‫מצא‬ ‫חן‬‫ענה‬ ??",‫להם‬‫הוא‬‫מצא‬‫אבל‬ !!‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬‫לא‬ ‫מצא‬!!‫ולא‬ ‫מצא‬ ‫שנח‬ ‫הכוונה‬ ‫מה‬ ,‫ביאור‬ ‫צריכים‬ ‫והדברים‬ ??‫אותו‬ ‫מצא‬ ‫הקב"ה‬ ‫ונראה‬‫מכולם‬ ‫שונה‬ ‫נולד‬ ‫נוח‬ ,‫צדיק‬ ‫נולד‬ ‫נח‬ ‫שהרי‬‫וכפי‬ ‫שכתבו‬‫מחוברות‬ ‫היו‬ ‫האצבעות‬ ‫שלכולם‬ ‫התוספות‬ ‫בעלי‬ ‫ואילו‬‫נולד‬ ‫הוא‬‫בפיסוק‬‫אצבעות‬,‫וכן‬‫נולד‬‫מהול‬,‫וכתב‬ ‫אדם‬ ‫מתקופת‬ ‫שהקללה‬ ‫סימן‬ ‫להם‬ ‫היה‬ ‫שזה‬ ‫הרא"ש‬ ,‫תיפסק‬ ‫הראשון‬‫והיות‬‫הסימנים‬ ‫וכל‬ ‫צדיק‬ ‫נולד‬ ‫והוא‬ ‫לכן‬ ‫וצדיק‬ ‫כשונה‬ ‫אליו‬ ‫התייחסו‬ ‫כולם‬ ‫וכך‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הראו‬ .‫אותו‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ולא‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫את‬ ‫מצא‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬‫בורא‬ ‫את‬ ‫חיפשו‬ ‫הם‬ ‫ודוד‬ ‫אברהם‬‫והתאמצו‬ ‫עולם‬ ‫מעל‬ ‫אברהם‬ ‫אחרים‬ ‫מעל‬ ‫עצמית‬ ‫בעבודה‬10‫ו‬ ,‫דורות‬‫דוד‬ ‫ההיגיון‬ ‫מעל‬‫ועם‬ ,‫התעלה‬ ‫זאת‬‫ובכל‬‫המשפחה‬ ‫חרפת‬‫שהיה‬ ‫למדבר‬ ‫לצאת‬ ‫החליט‬ ‫מחמישים‬ '‫א‬ ‫או‬ ‫מחמש‬ '‫שא‬ ‫ישראל‬ ‫וזה‬ !!‫עצמית‬ ‫השקעה‬ ‫זה‬ !!‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫מוחץ‬ ‫רוב‬ ‫נגד‬ .‫בנח‬ ‫ולא‬ ,‫בהם‬ ‫ומצא‬ ‫מחפש‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ללמדנו‬‫לבד‬ ‫בנית‬ ‫שמים‬ ‫ויראת‬ ‫היהדות‬ ‫כל‬ ‫שאת‬ ‫אתה‬ ‫דווקא‬ ‫אלא‬ ,‫צדיקים‬ ‫שנולדו‬ ‫באלו‬ ‫תקנא‬ ‫שאל‬ ,!!‫עצמית‬ ‫בעבודה‬ !!!"‫ונדרש‬ ‫מבוקש‬ ‫אתה‬ ,‫יאוש‬ ‫"אל‬ ‫אז‬ !!‫זהב‬ ‫בכפית‬ ‫כביכול‬ ‫שנולדו‬ ‫מאלו‬ ‫יותר‬ ‫בך‬ ‫ויתגאה‬ ‫ימצא‬ ‫ברוך‬ ‫הקדוש‬ ‫אותך‬
 4. 4. " ‫בס"ד‬‫מהפרשה‬ ‫רעיון‬-‫בראשית‬ 1 ‫תחילת‬"‫ב‬ ‫מתחילה‬ ‫הקדושה‬ ‫התורה‬‫ברא‬ ‫בראשית‬ ‫אלוקים‬‫שהרי‬ ,‫ממש‬ ‫כפשוטו‬ ‫הפסוק‬ ‫שאין‬ ‫הדבר‬ ‫וברור‬ ," ,‫נברא‬ ‫ואינו‬ ‫הכל‬ ‫את‬ ‫ברא‬ ‫הקב"ה‬" ‫רש"י‬ ‫כתב‬ ‫כן‬ ‫ועל‬‫אין‬ ‫דרשוני‬ ‫אלא‬ ‫אומר‬ ‫הזה‬ ‫המקרא‬." ‫ונראה‬‫עליו‬ ‫שבראשית‬ ‫ידע‬ ‫יהודי‬ ‫שכל‬ ‫רצה‬ ‫שהקב"ה‬ , ‫להתחזק‬" ‫שכתוב‬ ‫כמו‬ ,'‫ה‬ ‫ביראת‬‫יראת‬ ‫חוכמה‬ ‫ראשית‬ ‫השם‬"‫אלוקים‬ ‫ברא‬ ‫"בראשית‬ ‫בפסוק‬ ‫נדרש‬ ‫זה‬ ‫ואולי‬ ," ‫לברוא‬ ‫כביכול‬ ‫עלינו‬ ‫התורה‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫ראשון‬ ‫דבר‬ ‫דהיינו‬ .‫בעצמנו‬ ‫אלוקים‬ ‫יראת‬ ‫ואולי‬‫להתייחס‬ ‫אדם‬ ‫יחשוב‬ ‫שבל‬ ,‫כאן‬ ‫מרומז‬ ‫עניין‬ ‫עוד‬ ‫וסיפורי‬ ‫היסטוריה‬ ‫כספר‬ ‫ושמות‬ ‫בראשית‬ ‫לספר‬‫ם‬ !!!‫חלילה‬‫לחזק‬ ‫זה‬ ‫ושמות‬ ‫בבראשית‬ ‫הנכתב‬ ‫כל‬ ‫אלא‬ ‫למצוות‬ ‫ניגש‬ ‫וככה‬ ,‫אלוקים‬ ‫וביראת‬ ‫באמונה‬ ‫אותנו‬ .‫כראוי‬ ‫שמים‬ ‫יראת‬ ‫מתוך‬ ‫התורה‬ ‫וכמ‬‫ו‬" ‫האזינו‬ ‫בפרשת‬ ‫שכתוב‬‫זכר‬‫ימות‬‫עולם‬,‫בינו‬‫שנות‬ ‫דר‬‫ודר‬,‫שאל‬‫אביך‬‫ויגדך‬‫זקניך‬‫ויאמרו‬‫לך‬". ‫שעלינו‬‫העולם‬ ‫בריאת‬ ‫סדר‬ ‫את‬ ‫העולם‬ ‫ימות‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫וסדר‬‫ולזכור‬ ‫להתבונן‬ ‫עלינו‬ ‫ואפילו‬ ‫הדורות‬ ‫והיסטוריית‬ ‫אותה‬, ‫אבל‬‫וגדולי‬ ‫אבותינו‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫עלינו‬ ‫חובה‬ ‫בזה‬ ‫גם‬ ‫תורנית‬ ‫בראייה‬ ‫העולם‬ ‫ימות‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫בכדי‬ ,‫ישראל‬ .'‫ה‬ ‫ואהבת‬ ,‫חטא‬ ‫ויראת‬ ‫שמים‬ ‫יראת‬ ‫בנו‬ ‫שתחזק‬ ‫אמר‬‫יצחק‬ ‫רבי‬:‫ישראל‬ ‫בה‬ ‫שנצטוו‬ ‫ראשונה‬ ‫מצוה‬ ‫שהיא‬ ‫לכם‬ ‫הזה‬ ‫מהחודש‬ ‫אלא‬ ‫התורה‬ ‫את‬ ‫להתחיל‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫לא‬,‫טעם‬ ‫ומה‬ ‫בבראשית‬ ‫פתח‬??‫מתרץ‬,‫רש"י‬‫משום‬(‫קי"א‬ ‫)תהלים‬"‫כח‬‫גוים‬ ‫נחלת‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫לעמו‬ ‫הגיד‬ ‫מעשיו‬",‫שאם‬‫העולם‬ ‫אומות‬ ‫יאמרו‬ ‫גוים‬ ‫שבעה‬ ‫ארצות‬ ‫שכבשתם‬ ‫אתם‬ ‫ליסטים‬ ‫לישראל‬!!!‫להם‬ ‫אומרים‬ ‫הם‬:‫היא‬ ‫הקב"ה‬ ‫של‬ ‫הארץ‬ ‫כל‬,‫לאשר‬ ‫ונתנה‬ ‫בראה‬ ‫הוא‬ ‫בעיניו‬ ‫ישר‬,‫להם‬ ‫נתנה‬ ‫ברצונו‬,‫מהם‬ ‫נטלה‬ ‫וברצונו‬,:‫לנו‬ ‫ונתנה‬-‫רש"י‬ ‫והנה‬‫בשירת‬‫כתוב‬ ‫האזינו‬"‫שנות‬ ‫בינו‬ ‫עולם‬ ‫ימות‬ ‫זכות‬ ‫ודור‬ ‫דור‬"‫העולם‬ ‫בבריאת‬ ‫ולהתבונן‬ ‫לזכור‬ ‫שעלינו‬ ‫דהיינו‬ , " ‫שנדע‬ ‫למטרה‬ ‫להגיע‬ ‫בכדי‬ ,‫הדורות‬ ‫מעשי‬ ‫כל‬ ‫ואת‬‫בהנחל‬ ,‫גוים‬ ‫עליון‬‫בהפרידו‬‫בני‬‫יצב‬ ,‫אדם‬‫גבלת‬,‫עמים‬‫למספר‬ ‫בני‬‫כי‬ ,‫ישראל‬‫חלק‬'‫ה‬‫עמו‬‫יעקב‬‫חבל‬‫נחלתו‬",‫וכמו‬‫שביאר‬ " ‫והקבלה‬ ‫הכתב‬ ‫בספר‬ ‫שם‬‫בהנחל‬‫עליון‬"‫לכל‬‫שר‬‫ושר‬‫ונחלה‬ ‫חלק‬ ‫נתן‬ ‫לאומה‬ ‫שינחיל‬‫לקח‬ ‫עולם‬ ‫ובורא‬ ,‫שלו‬‫ישראל‬ ‫ארץ‬ ‫את‬‫לנחלה‬‫שלו‬ ‫ונתנה‬‫לישראל‬. ‫וא"כ‬" ‫ברורה‬ ‫חובה‬ ‫זה‬ ‫הרי‬ ,‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שאלת‬ ‫מה‬‫זכור‬ ‫עולם‬ ‫ימות‬"? ‫והרמב"ן‬‫וטען‬ ‫עוד‬ ‫הקשה‬,‫שהרי‬‫נלמד‬ ‫מבראשית‬‫אמונה‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫קושיית‬ ‫ומה‬ ,?? ‫ותירץ‬‫שהיות‬ ‫הרמב"ן‬‫ומעשה‬‫בראשית‬‫הוא‬‫סוד‬‫עמוק‬ ‫ו‬‫אינו‬‫מובן‬‫מן‬‫המקראות‬,‫ולא‬‫ייוודע‬‫על‬‫בוריו‬‫אלא‬‫מפי‬ ‫הקבלה‬‫עד‬‫משה‬‫רבינו‬‫מפי‬‫הגבורה‬,‫ויודעיו‬‫חייבים‬ ‫להסתיר‬‫אותו‬. ‫לכן‬‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שאל‬‫בראשית‬ ‫מעשה‬ ‫מסיפור‬ ‫התועלת‬ ‫מה‬ ‫להתחיל‬ ‫עדיף‬ ‫כן‬ ‫שעל‬ ,‫ונסתר‬ ‫נעלם‬ ‫באופן‬ ‫שנכתב‬ ‫כפי‬ ‫מ‬‫לישראל‬ ‫הראשונה‬ ‫המצווה‬ ‫הזה‬ ‫החודש‬?? ‫ואם‬‫שלימוד‬ ‫אפשר‬ ‫כן‬‫בראשית‬‫אין‬ ‫בפסוקים‬ ‫הכתוב‬ ‫כפי‬ ‫את‬‫שחייבים‬ ‫הרמב"ן‬ ‫וכדברי‬ ,‫עולם‬ ‫ימות‬ ‫זכור‬ ‫קיום‬ ‫בזה‬ "‫לך‬ ‫ויאמרו‬ ‫וזקניך‬ ‫ויגדך‬ ‫אביך‬ ‫שאל‬‫ה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שרק‬ ,"‫קבלה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫רק‬ ‫וזה‬ ,‫לקבלו‬ ‫אפשר‬‫הנסתר‬ ‫ותורת‬ ‫קבלה‬‫ויודעי‬ .‫קבלה‬ ‫ללמוד‬ ‫וקדוש‬ ‫ראוי‬ ‫ועל‬‫עומק‬ ‫הבנת‬ ‫אי‬ ‫שלמרות‬ ‫ומתרץ‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫בא‬ ‫זה‬ ‫יש‬ ‫עדיין‬ ,‫הדברים‬‫בראשית‬ ‫בחומש‬‫את‬ ‫להשתיק‬ ‫תועלת‬ ‫הגויים‬‫ומי‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫שיש‬ ‫לומדים‬ ‫הדברים‬ ‫מפשטות‬ ‫כי‬ , ‫על‬ ‫אהוב‬ ‫רצונו‬ ‫שעושה‬ ‫ומי‬ ,‫מפסיד‬ ‫שחטא‬.‫יתברך‬ ‫הבורא‬ ‫יש‬ ‫ואלי‬2" .‫א‬ ,‫חלקים‬‫עולם‬ ‫ימות‬ ‫זכור‬‫להבין‬ ‫אפשר‬ ‫שזה‬ " ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫שענה‬ ‫כפי‬ ‫תועלת‬ ‫ולהביא‬ ‫בפשטות‬‫ויורחב‬ " .‫ב‬ ,‫הבא‬ ‫בדיבור‬‫וזקניך‬ ‫אביך‬ ‫שאל‬.‫הנסתר‬ ‫תורת‬ ‫שזה‬ " ‫בפשטות‬‫כנראה‬'‫ר‬‫החורבן‬ ‫לאחר‬ ‫חי‬ ‫יצחק‬,‫הוא‬ ‫המקור‬‫כי‬ ‫מ‬‫מדרש‬‫קדום‬ ‫תנחומא‬'‫יא‬ ‫אות‬ ‫בובר‬‫ששם‬" ‫מופיע‬‫אמר‬‫ר‬'‫יצחק‬'‫ועי‬ ‫ריש‬ ‫דעת‬ ‫בעניין‬ ‫שיש‬ ‫שם‬‫לאחר‬ ‫שחיו‬ ‫אמוראים‬‫שכולם‬ ‫השווה‬ ‫והצד‬ ,‫אחא‬ '‫ור‬ ‫לקיש‬ ‫החורבן‬,‫בכל‬ ,‫בגלות‬ ‫אלא‬ ‫באדמתם‬ ‫היו‬ ‫לא‬‫כבר‬ ‫ישראל‬‫כשעם‬ .‫לארצו‬ ‫יחזור‬ ‫ישראל‬ ‫שעם‬ ‫לזמן‬ ‫טובה‬ ‫זו‬ ‫שטענה‬ ‫טוען‬ ‫זאת‬ ‫ואם‬‫מקום‬ ‫אין‬ ‫בוודאי‬ ‫אזי‬ ,‫הגאולה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫ברורה‬ ‫תהיה‬ ‫והאמת‬ ‫מלכותך‬ ‫כוח‬ ‫יכירו‬ ‫כולם‬ ‫כי‬ ‫לוויכוח‬ ,‫כל‬ ‫לעיני‬‫יציקו‬ ‫שהגויים‬ ‫הגלות‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫הוא‬ ‫ואולי‬ ‫כשהייתם‬ ‫בעבר‬ ‫כי‬ ,‫מוסרי‬ ‫עם‬ ‫לא‬ ‫שאנחנו‬ ‫בטענה‬ ‫ליהודים‬ ‫מ‬ ‫אותה‬ ‫שדדתם‬ ‫בארצכם‬7‫להם‬ ‫נענה‬ ‫ואנחנו‬ !!!‫העמים‬ ‫מוסר‬ ‫כן‬ ‫שאנחנו‬.‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫החלטת‬ ‫לפי‬ ‫והכל‬ ‫יים‬ ‫אבל‬‫שולטים‬ ‫שאנחנו‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫שמדובר‬ ‫משמע‬ ‫רש"י‬ ‫מלשון‬ !!‫בארצנו‬‫ואולי‬‫בית‬ ‫לתקופת‬ ‫זו‬ ‫תשובה‬ ‫אמר‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫בכדי‬ ‫בבראשית‬ ‫התחילה‬ ‫שהתורה‬ ‫דהיינו‬ ,‫שני‬ ‫ובית‬ ‫ראשון‬ ‫בטענה‬ ‫ארצם‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫יוכלו‬ ‫מקדש‬ ‫הבתי‬ ‫בזמן‬ ‫שהיהודים‬ ‫בימי‬ ‫משפט‬ ‫שהיה‬ ‫וכמו‬ ,‫מוסרית‬‫עם‬ ‫מוקדון‬ ‫אלכסנדר‬ .‫והעמים‬ ‫המצרים‬ ‫ו‬‫נשאלת‬‫הטענה‬ ‫את‬ ‫לגוים‬ ‫לטעון‬ ‫יעזור‬ ‫מה‬ ‫וכי‬ ,‫השאלה‬ ‫הזו‬‫בתורה‬ ‫מאמינים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫נגדנו‬ ‫יטענו‬ ‫הגויים‬ ‫הרי‬ , ??‫שלנו‬ ‫אלא‬‫נראה‬‫שאולי‬!!‫היום‬ ‫עד‬ ‫אכן‬ ‫כי‬ ,‫טובה‬ ‫הטענה‬‫רוב‬ ‫באזורינו‬ ‫החיים‬ ‫הגויים‬‫והמוסלמים‬ ‫הנוצרים‬ ‫כמו‬‫דווקא‬ ‫בתנ"ך‬ ‫מאמינים‬ ‫כן‬. ‫שהרי‬‫בהיגיון‬‫שהוא‬ ‫לתנ"ך‬ ‫רע‬ ‫שם‬ ‫להוציא‬ ‫לגויים‬ ‫היה‬ ‫בתנ"ך‬ ‫שמסופר‬ ‫הניסים‬ ‫כל‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫ולטעון‬ ,‫שקר‬ ‫מכל‬‫הנבחר‬ ‫לעם‬ ‫הבורא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבחרו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫והיהודים‬ ‫היהודים‬ ‫את‬ ‫הציל‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ומעולם‬ !!‫העמים‬ ‫אלא‬ ‫בניסים‬ ‫ונהרגו‬ ‫שהוכו‬ ‫הגויים‬ ‫מידי‬ ‫גדולים‬ ‫בניסים‬
 5. 5. 2 ‫גס‬ ‫שקר‬ ‫הכל‬‫פת‬ ‫מה‬ ‫כי‬ ,‫ולהיות‬ ,'‫ב‬ ‫סוג‬ ‫להיות‬ ‫יסכימו‬ ‫אום‬ .‫היהודים‬ ‫מול‬ ‫המפסידנים‬ ‫ועינינו‬‫ש‬ ‫הרואות‬‫על‬"‫השואה‬"‫זמנינו‬ ‫בת‬‫ש‬‫רבות‬ ‫בעדויות‬ ‫מתועדת‬ ‫ובתמונות‬'‫וכו‬‫ו‬ ‫כבר‬ ,‫מכחישים‬ ‫גויים‬ ‫המון‬ ‫השואה‬ ‫אחרי‬ ‫מיד‬‫נמרצות‬ ‫מזעזעת‬ ‫בחוצפה‬‫ש‬‫לא‬‫שואה‬ ‫הייתה‬,‫ישראלית‬ ‫המצאה‬‫שזו‬ ‫וטוענים‬!! ‫אז‬‫ניסי‬ ‫על‬ ‫שכן‬ ‫כל‬‫להכחיש‬ ‫הגויים‬ ‫צריכים‬ ‫היו‬ ‫הניסים‬ ‫ושאר‬ ‫מצרים‬ ,‫מוזרות‬ ‫המצאות‬ ‫כספר‬‫לתנ"ך‬ ‫ולבוז‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫במשך‬ ‫נמרצות‬‫ו‬‫הנה‬ ‫בתנ"ך‬ ‫האמינו‬ ‫הגויים‬ ‫מצרים‬ ‫יציאת‬ ‫שמאז‬ ‫רואות‬ ‫עינינו‬!!??‫ולמה‬ ‫וכי‬‫רק‬‫אמת‬ ‫שזה‬ ‫ונטען‬ ‫היהודים‬ ‫נגד‬ ‫היטלר‬ ‫של‬ ‫ספרו‬ ‫את‬ ‫ניקח‬ ‫אנחנו‬ ‫נדרוש‬ ‫אלא‬ !!‫לא‬ ‫ממש‬ ,‫לנו‬ ‫גם‬ ‫שיתאים‬ ‫בכדי‬ ‫הוספות‬ ‫עליו‬ ‫נוסיף‬ !!‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫נגד‬ ‫ברוע‬ ‫והמתועב‬ ‫השקרי‬ ‫ההסתה‬ ‫ספר‬ ‫את‬ ‫לשרוף‬ ‫והתשובה‬,‫זה‬ ‫כי‬-‫והנפלאות‬ ‫הניסים‬‫קר‬ ‫אכן‬‫ו‬‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ו‬ ‫שנים‬ ‫ובמשך‬‫בגלוי‬‫ו‬ ‫שלם‬ ‫לעם‬,‫כל‬ ‫לעיני‬‫ו‬‫לכן‬‫לא‬‫שלא‬ ‫רק‬ ‫רע‬ ‫שם‬ ‫לתנ"ך‬ ‫הוציאו‬‫שקר‬ ‫שזה‬‫גס‬!!!‫אלא‬‫הם‬ ‫אדרבא‬ ‫רק‬ ,‫לדתם‬ ‫בסיס‬ ‫כספר‬ ‫אותו‬ ‫לקחו‬‫בספרי‬ ‫עליו‬ ‫שהוסיפו‬ ‫רח"ל‬ ‫וטומאה‬ ‫שקר‬,‫לצרכיהם‬ ‫אותו‬ ‫ושינו‬!!!‫אמת‬ ‫על‬ ‫כי‬ !!!‫רע‬ ‫שם‬ ‫להוציא‬ ‫יכלו‬ ‫לא‬ ‫כזו‬‫הם‬ ‫ולכן‬‫והוסיפו‬ ‫לקחו‬‫כי‬ ‫הנבחר‬ ‫העם‬ ‫הם‬ ‫והיהודים‬ ,‫אמתי‬ ‫שזה‬ ‫בבירור‬ ‫ידעו‬ ‫אצלם‬‫שלנו‬‫התורה‬ ‫אבל‬‫ושינו‬‫הוסיפו‬ ‫ולכן‬ ,‫אמת‬‫ושהתורה‬ .‫בסיס‬ ‫ספר‬ ‫ולכן‬‫בתורה‬ ‫הכתוב‬ ‫מכוח‬ ‫להם‬ ‫להוכיח‬ ‫יכול‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫יצחק‬ ‫רבי‬ ‫וכדברי‬ !!‫הקדושה‬‫שהביא‬‫רש"י‬‫וזה‬ !!!‫הקדוש‬ ‫בכלל‬"‫ודור‬ ‫דור‬ ‫שנות‬ ‫בינו‬"‫לחיזוק‬ ‫ונגיע‬‫שנתבונן‬,‫האמונה‬ ‫ההתבוננות‬ ‫מכוח‬. ‫ו‬‫אין‬‫לזמנינו‬ ‫הכוונה‬,‫למרות‬‫חיים‬ ‫ישראל‬ ‫מעם‬ ‫שחלק‬ ‫ישראל‬ ‫בארץ‬!!‫ש‬ ‫יתכן‬ ‫איך‬ ‫שהרי‬‫לזאת‬‫י‬‫קר‬‫א‬"‫נתנה‬ ‫לנו‬???"" ‫כשאמרו‬ ‫אבותינו‬ ‫ציפו‬ ‫לזה‬ ‫וכי‬‫עיננו‬ ‫ותחזינה‬ ‫ברחמים‬ ‫לציון‬ ‫בשובך‬???" ‫ואכן‬‫התנ"ך‬ ‫את‬ ‫הביא‬ ‫יהודי‬ ‫נציג‬ ‫שבאו"ם‬ ‫שמעתי‬ ‫הערבי‬ ‫הנציג‬ ‫לו‬ ‫ענה‬ ,‫אבותינו‬ ‫בארץ‬ ‫לקיומנו‬ ‫להצדקה‬ ‫שומרים‬ ‫לא‬ ‫ישראל‬ ‫שאם‬ ‫כתוב‬ ‫אבל‬ ‫בתנ"ך‬ ‫כתוב‬ ‫כך‬ ‫שאכן‬ !!!‫בגלות‬ ‫יהיו‬ ‫הם‬ ‫אזי‬ ‫ומצוות‬ ‫תורה‬ ‫ואולי‬‫כן‬ ‫על‬ ,‫זו‬ ‫טעות‬ ‫למנוע‬ ‫דווקא‬‫רש"י‬ ‫המשיך‬ "‫בראשית‬‫ברא‬"‫אין‬‫המקרא‬‫הזה‬‫אומר‬‫אלא‬‫דרשוני‬, ‫כמ‬"‫ש‬‫ח‬‫ז‬"‫ל‬‫בשביל‬‫התורה‬‫שנקראת‬)‫משלי‬‫ח‬(‫ראשית‬‫דרכו‬, ‫ובשביל‬‫ישראל‬‫שנקראו‬)‫ירמי‬'‫ב‬(‫ראשית‬‫תבואתו‬. ‫דהיינו‬‫לא‬ ‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫ישראל‬ ‫שארץ‬ ‫לטעון‬ ‫שלנו‬ ‫הכוח‬ ‫יטענו‬ ‫אז‬ ‫כי‬ ,‫ההיסטוריה‬ ‫מכוח‬‫שבהיסטוריה‬‫לפני‬ ‫כאן‬ ‫היו‬ ‫היהודים‬‫ה‬,‫פלישתים‬,‫מהם‬ ‫אותה‬ ‫שדדנו‬ ‫ובעבר‬ ‫רק‬ ‫אלא‬‫בתנאי‬‫ובזמנים‬‫שאנחנו‬‫מכוח‬ ‫באים‬‫הבראשית‬ ‫כראוי‬ ‫אותו‬ ‫ודורשים‬!! ‫ש‬‫בראשית‬‫כזכות‬ ‫ולא‬ ‫התורה‬ ‫ובכוח‬ ‫בזכות‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫ובזכות‬ ,‫היסטורית‬‫ישראל‬‫כשהם‬‫לבורא‬ ‫קרובים‬ ‫כתרומה‬‫שהיא‬ ‫ראשית‬ ‫נקראת‬ ‫היא‬ ‫שגם‬‫משאר‬ ‫קדושה‬ ‫לגוים‬ ‫לטעון‬ ‫נוכל‬ ‫אז‬ ,‫הפירות‬"‫ונתנה‬ ‫מהם‬ ‫נטלה‬ ‫ברצונו‬ ‫לנו‬." ‫נוספת‬ ‫תשובה‬‫לנו‬ ‫יאמינו‬ ‫לא‬ ‫הגויים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫אזי‬ ,‫דרכינו‬ ‫בצדקת‬ ‫בוודאות‬ ‫בטוחים‬ ‫נהיה‬ ‫אנחנו‬ ‫שאם‬ ,‫בפשטות‬ ‫חשבתי‬ ‫ראוי‬ ‫כצד‬ ‫שלנו‬ ‫הצד‬ ‫את‬ ‫יעריכו‬ ‫הם‬ ‫אזי‬ ,‫דרכנו‬ ‫בצדקת‬ ‫אמונתנו‬ ‫את‬ ‫בראותם‬ ‫אבל‬ ,‫לנו‬ ‫יסכימו‬ ‫ולא‬‫יראו‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ,‫והגון‬ .‫שודדים‬ ‫לנו‬ ‫ולקרוא‬ ‫בנו‬ ‫לזלזל‬ ‫ימשיכו‬ ‫הגויים‬ ‫אזי‬ ‫דרכנו‬ ‫בצדקת‬ ‫ומהססים‬ ‫מגמגמים‬ ‫אותנו‬ ‫ראיתי‬‫ב‬,‫אמת‬ ‫שפת‬‫העולם‬ ‫את‬ ‫ברא‬ ‫בכוונה‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ,‫בתערובת‬ ‫וחושך‬ ‫ואור‬ ,‫ובהו‬ ‫תהו‬ ‫של‬ ,‫בשלבים‬ ??‫למה‬ ‫כך‬ ‫וכל‬ ,‫לחושך‬ ‫האור‬ ‫בין‬ ‫מבדיל‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫מכן‬ ‫וכידוע‬‫ללמוד‬ ‫לאדם‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ ,‫קטן‬ ‫עולם‬ ‫הוא‬ ‫האדם‬ ,‫עולמו‬‫יחריב‬ ‫לא‬‫ואיך‬‫נבנה‬ ‫הוא‬‫איך‬ ‫לדעת‬‫העולם‬ ‫מבריאת‬ ‫זו‬ ‫הקדמה‬ ‫ולאחר‬‫נתחזק‬‫מאוד‬‫מתש‬‫ובת‬‫ה‬"‫אמת‬ ‫שפת‬", ‫ש‬‫העולם‬ ‫בריאת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫צורה‬,‫באה‬‫שיהודי‬ ‫ללמדנו‬ ‫כשמתחזק‬,'‫ה‬ ‫בעבודת‬‫אם‬ ‫גם‬ ,‫תקווה‬ ‫יאבד‬ ‫לא‬ ‫לעולם‬ ‫ויש‬ ‫התקדם‬ ‫אם‬ ‫וגם‬ ,‫ובהו‬ ‫בתהו‬ ‫הגשמי‬ ‫או‬ ‫הרוחני‬ ‫מצבו‬ ‫אור‬ ‫כבר‬ ‫לו‬‫אבל‬‫עדיין‬ ‫יש‬‫ובלבול‬ ‫תערובת‬‫וחושך‬ ‫אור‬ ‫של‬, ‫ועליות‬ ‫נפילות‬ ‫דהיינו‬,‫שלא‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ,‫וטומאה‬ ‫קדושה‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫יישבר‬‫גם‬‫האור‬ ‫בריאת‬ ‫בתהליך‬ ‫שלב‬. ‫ו‬‫על‬‫לה‬ ‫האדם‬‫ו‬ ‫תפלל‬‫לה‬‫כי‬ ,‫מהטומאה‬ ‫להתנתק‬ ‫תאמץ‬ ‫מהאור‬ ‫החושך‬ ‫את‬ ‫להפריד‬ ‫מיוחדת‬ ‫דשמיא‬ ‫סייעתא‬ ‫צריך‬ ‫בלבול‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬"‫החושך‬ ‫ובין‬ ‫האור‬ ‫בין‬ ‫ויבדל‬". ‫ובדיוק‬‫השפת‬ ‫דברי‬‫את‬‫ללמוד‬ ‫כשסיימתי‬‫התקשר‬ ,‫הללו‬ ‫אמת‬ ‫איך‬‫אותי‬ ‫ושאל‬,‫מתחזק‬ ‫צדיק‬‫יהודי‬ ‫אלי‬‫אפשר‬‫לקום‬‫מנפילה‬, ‫להתעלות‬ ‫שואף‬ ‫שהוא‬ ‫בעת‬ ‫הנפילות‬ ‫מאוד‬ ‫לו‬ ‫וקשה‬ !!!‫ולהתקדש‬‫אמרתי‬‫מאוד‬ ‫התחזקתי‬ ‫בדיוק‬ ‫כרגע‬‫משמים‬ ‫לו‬ ‫ונהנה‬ !!‫לשאלתך‬ ‫בדיוק‬ ‫המתאימים‬ ,‫אמת‬ ‫השפת‬ ‫מדברי‬ ‫מוכיח‬ ‫זה‬ ‫כי‬ !!‫ופרח‬ ‫כפתור‬,‫הקדושים‬ ‫מהדברים‬‫ש‬‫את‬‫ה‬‫בדרך‬ ‫טובה‬‫רק‬ ‫ובבניה‬‫תמשיך‬‫להתעלות‬. ‫וזה‬‫משלים‬‫על‬‫ידי‬‫שאלה‬‫שיהודי‬‫צדיק‬‫אחר‬‫שאל‬‫אותי‬, " ,‫זה‬ ‫פסוק‬ ‫על‬‫הארץ‬‫תוהו‬‫ובהו‬‫ורוח‬‫אלוקים‬‫מרחפת‬‫על‬ ‫פני‬‫המים‬"‫מה‬‫הכוונה‬"‫אלוקים‬ ‫רוח‬‫מרחפת‬"‫הרי‬‫אין‬ ‫לקב‬"‫ה‬‫גוף‬‫או‬‫דמות‬‫הגוף‬??? ‫ועניתי‬‫לו‬‫ש‬" ‫המושג‬ ‫את‬‫יש‬‫כוחו‬‫וגבורתו‬‫מלא‬‫עולם‬‫וגם‬," ‫נשאל‬ ‫כאן‬"‫הרי‬‫אין‬‫לו‬‫צורה‬‫וגוף‬??"‫אלא‬‫הכוונה‬‫במהות‬ ‫הרוחנית‬!! ‫והנה‬‫ש‬ ‫הקדושים‬ ‫בספרים‬ ‫ידוע‬‫קליפת‬‫נוגה‬‫זה‬‫תערובת‬ ‫טוב‬‫ורע‬‫והיא‬‫קליפה‬‫מחרידה‬‫ורעה‬,‫וגם‬‫אין‬ ‫חז"ל‬ ‫בלשון‬ ‫היא‬ ‫ומתי‬ ‫רעה‬ ‫התערובת‬ ‫מתי‬ ‫אז‬ ,‫בידו‬ ‫ושרץ‬ ‫טובל‬ ‫אדם‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫פוסחים‬ ‫אתם‬ ‫מתי‬ ‫ועד‬ ??‫טובה‬??‫הסעיפים‬‫ואם‬‫כן‬ ‫איך‬‫כתב‬‫השפת‬‫אמת‬‫שמצב‬‫כזה‬‫של‬‫תוהו‬‫ובוהו‬‫אצל‬‫בן‬ ‫אדם‬‫זה‬‫מצב‬‫של‬‫בריאה‬‫וזה‬‫חיובי‬‫יחסית‬‫כמובן‬‫הרי‬‫זה‬ ‫תערובת‬‫רע‬‫וטוב‬,‫זה‬ ‫ולכאורה‬‫כקליפת‬‫נוגה‬?? ‫אלא‬‫התשובה‬,"‫ורוח‬‫אלוקים‬‫מרחפת‬‫על‬‫פני‬‫המים‬", ‫דהיינו‬‫שמעל‬‫התערובת‬‫חייב‬‫להיות‬‫בסיס‬‫אמתי‬‫טהור‬‫של‬ ‫יראת‬‫שמים‬‫ואמונה‬‫תמימה‬,‫ו‬‫להיות‬ ‫חייב‬‫שאיפות‬‫טובות‬ ‫בפועל‬ ‫ומעשים‬‫לעשות‬‫סדר‬‫ולהשלים‬‫את‬‫הבריאה‬,‫את‬ ‫בניית‬‫האישיות‬‫הרוחנית‬‫שלא‬‫יישאר‬‫בתוהו‬‫ובוהו‬,‫אלא‬ ‫לה‬‫תקדם‬‫לשלימות‬!!‫ו‬‫רק‬‫כך‬‫אכן‬‫אדם‬‫יגיע‬‫ל‬"‫ו‬‫ירא‬ ‫אלוקים‬‫כי‬‫טוב‬". ‫ללמדנו‬‫האמת‬ ‫את‬ ‫לדעת‬ ‫עלינו‬ ‫אבל‬ !!‫וצדק‬ ‫אמת‬ ‫בו‬ ‫יש‬ ‫וגם‬ ,‫להתייאש‬ ‫לא‬ ‫בכדי‬ ‫מצוין‬ ‫הוא‬ ‫נפילה‬ ‫לאחר‬ ‫ועידוד‬ ‫שחיזוק‬ ‫ל‬ ‫ולא‬ ,‫העבודה‬ ‫לשלימות‬ ‫להגיע‬ ‫שביכולתנו‬ ‫ככל‬ ‫ולעשות‬ ‫עליה‬ ‫ולשאוף‬ ,‫התמימה‬ ‫והעבודה‬ ‫המושלמת‬‫ובהו‬ ‫בתהו‬ ‫הישאר‬ ‫בנייה‬ ‫וחוסר‬ ‫חורבן‬ ‫זה‬ ‫כזה‬ ‫במצב‬ ‫להישאר‬ ‫הכל‬ ‫שאחרי‬,‫ו‬‫אשרינו‬‫שחלקנו‬‫בבריאת‬‫העולם‬‫העצמי‬‫שלנו‬‫כשותפים‬‫למעשה‬ ‫הבורא‬.‫יתברך‬
 6. 6. ‫בס"ד‬‫יצחק‬ ‫אברהם‬ ‫זרע‬–‫בראשית‬ 1 ‫ריינ‬ ‫יצחק‬ ‫רב‬ ‫והרה"צ‬ ‫אלפר‬ ‫יצחק‬ ‫אברהם‬ ‫רב‬ ‫הקדוש‬ ‫הרה"צ‬ ‫ע"ש‬‫ע‬‫נפרדו‬ ‫לא‬ ‫ובמותם‬ ‫בחייהם‬ ‫זצ"ל‬ ‫ר‬ ‫פירש‬‫רש‬"‫י‬-‫הוחל‬‫לשון‬‫חולין‬‫לקרא‬‫את‬‫שמות‬‫האדם‬, ‫ואת‬‫שמות‬‫העצבים‬‫בשמו‬‫של‬‫הקב‬"‫ה‬‫לעשותן‬‫אלילים‬ ‫ולקרותן‬‫אלהות‬. ‫ומבאר‬‫שורו‬ ‫בכור‬ ‫יוסף‬ ‫רבי‬,‫בשם‬ ‫לבנו‬ ‫קרא‬ ‫ששת‬‫אנוש‬ ‫למרות‬ ,‫אדם‬ ‫בן‬ ‫מלשון‬‫ש‬‫אנשים‬‫בדורו‬‫התחילו‬‫לקרוא‬ ‫שמותם‬‫בשם‬‫הקב‬"‫ה‬,‫שהיו‬‫משלבים‬‫שם‬‫שמים‬‫בשמם‬, ‫כמו‬"‫מחויאל‬" "‫מתושא‬‫ל‬"‫ו‬"‫מהללאל‬. ‫והדברים‬,‫ביאור‬ ‫צריכים‬‫מה‬ ‫וכי‬‫שקראו‬ ‫החיסרון‬ '‫ה‬ ‫שם‬ ‫שילוב‬ ‫עם‬ ‫לילדים‬,'‫ה‬‫שם‬ ‫משולב‬ ‫ישראל‬ ‫גדולי‬ ‫הרי‬ ,‫בשמם‬"‫ישראל‬"‫נון‬‫בן‬ ‫להושע‬ ‫קרא‬ ‫ומשה‬"‫יהושע‬"‫ומשה‬ ‫נקרא‬ ‫עצמו‬"‫יקותיאל‬"‫לשנות‬ ‫שת‬ ‫ראה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ,‫ממנהג‬ ‫הדור‬???‫מה‬‫ה‬‫רע‬‫ה‬‫ש‬‫עשו‬?? ‫מצד‬‫שילוב‬ ‫כאן‬ ‫רואים‬ ,‫שני‬'‫ה‬ ‫שם‬‫מה‬ ‫עם‬ ‫נכרך‬ ‫בשמם‬ ,‫אלוקות‬ ‫בשם‬ ‫להם‬ ‫ולקרוא‬ ‫לפסלים‬ ‫לעבוד‬ ‫שהתחילו‬ ‫הדברים‬‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫מה‬‫להבין‬‫וצריך‬,‫זרה‬‫עבודה‬‫ולעבוד‬??? ‫ונראה‬‫דברי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לתרץ‬‫ה‬‫חזקוני‬"‫ויקרא‬‫את‬‫שמו‬‫אנוש‬" –‫כי‬‫ארבעה‬‫דברים‬‫נשתנו‬‫בימי‬‫אנוש‬,‫ההרים‬‫נעשו‬ ‫טרשים‬,‫והתחיל‬‫המת‬‫מרחיש‬‫ומתליע‬,‫ונעשה‬‫פניהם‬ ‫כקופי‬,‫ם‬‫ונעשו‬‫חולין‬‫למזיקים‬. ‫ולפי‬‫מולידים‬‫שהם‬ ‫שראו‬‫נבהלו‬‫שאנשים‬ ‫שבגלל‬‫ייתכן‬ ‫זה‬ ,‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫כקופים‬‫ברמת‬ ‫ויורד‬ ‫מתקלקל‬ ‫והעולם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫בתשובה‬ ‫להתעורר‬ ‫במקום‬ ‫הם‬ ‫לכן‬ ,‫שלו‬ ‫השלימות‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫התנקמו‬ ‫זה‬ ‫במקום‬ ‫פנינו‬ ‫השתנו‬. ‫ו‬‫דווקא‬‫האדם‬ ‫לבני‬ ‫קראו‬,‫אלוקים‬ ‫בשם‬‫זלזול‬ ‫להראות‬ ‫בבורא‬‫עולם‬‫ולהשתוותו‬‫אדם‬ ‫לבני‬‫לקופים‬ ‫הדומים‬, ‫כ‬.‫להאריך‬ ‫ודי‬ ‫אלוקים‬ ‫בצלם‬ ‫זלזול‬ ‫ולכן‬‫בשם‬ ‫לבנו‬ ‫קרא‬ ‫לא‬ ‫שת‬,‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫זלזול‬ ‫בו‬ ‫שיהיה‬ ‫בשם‬ ‫לו‬ ‫קרא‬ ‫דווקא‬ ‫אלא‬"‫אנוש‬",‫שנדמינו‬‫דווקא‬ ‫לקופים‬ ‫לבורא‬ ‫להתקרב‬ ‫במקום‬ ‫ולגשמיות‬ ‫לאדמה‬ ‫התחברנו‬ ‫כי‬ ‫יר‬ ‫לכן‬ ‫עולם‬‫וה‬ ‫דנו‬‫תקלקלנו‬‫ונדמינו‬.‫לקופים‬ ‫והיות‬,‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫זלזלו‬ ‫והם‬‫הם‬‫עוד‬ ‫לזלזל‬ ‫הידרדרו‬ ‫קראו‬ ‫ולחפצים‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫יותר‬‫אלוהים‬,‫כביכול‬ ‫כך‬ ‫כי‬ ‫וזלזלו‬ ‫נקמו‬‫ב‬‫עולם‬‫בורא‬,‫דמות‬ ‫לו‬ ‫ואין‬‫הגוף‬ ‫צורת‬ ‫לו‬‫שאין‬ ‫וכך‬‫היד‬‫רדרו‬‫בהמשך‬‫בפסלים‬ ‫להאמין‬ ‫גם‬‫ע‬ ‫ולעבוד‬".‫ז‬ ‫ל‬‫למדנו‬,‫שאם‬‫המצב‬ ‫את‬ ‫להחמיר‬ ‫ושלום‬ ‫חס‬ ,‫חלילה‬ ‫לרעה‬ ‫משתנה‬ ‫שלנו‬ ‫המצב‬‫אלא‬ ,‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫את‬ ‫בכך‬ ‫שנאשים‬ ‫בכך‬ ‫כי‬ ,‫בנו‬ ‫האשמה‬ ‫את‬ ‫ולהטיל‬ ,‫יתברך‬ ‫בפניו‬ ‫להיכנע‬ ‫עלינו‬‫החיסרון‬‫הוא‬ ‫בנו‬!!‫ובורא‬‫עובדה‬ ,‫כזכות‬ ‫זאת‬ ‫רואה‬ ‫עולם‬‫שהתורה‬ ‫ציינה‬‫ב‬‫מפורש‬‫שונה‬ ‫היה‬ ‫שאנוש‬.‫השכר‬ ‫גודל‬ ‫כך‬ ‫הניסיון‬ ‫קושי‬ ‫ולפי‬ ,‫דורו‬ ‫משאר‬ ‫בשמו‬ –‫האם‬‫אנוש‬‫גם‬ ‫עצמו‬‫בצלם‬ ‫היה‬‫ודמות‬?? ‫והדברים‬‫הקודמים‬‫לדברי‬ ‫מתאים‬‫הגר"א‬,‫שאכן‬‫שלכל‬ ‫מי‬‫האדם‬ ‫ן‬‫יש‬,‫צלם‬‫זאת‬ ‫בכל‬‫בצלם‬ ‫נבראו‬ ‫לא‬‫ודמות‬‫רק‬ ‫ואילך‬ ‫ומאנוש‬ ,'‫וכו‬ ‫ושת‬ ‫אדם‬‫בדמותו‬ ‫עוד‬ ‫נולדו‬ ‫לא‬ ‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫כקוף‬ ‫רק‬ ,‫ובצלמו‬‫ו‬ ,‫כן‬ ‫אם‬‫מובן‬‫ש‬‫היה‬‫מעלה‬ ‫מיוחדת‬‫לבנו‬ ‫קרא‬ ‫לא‬ ‫ששת‬‫בזלזול‬‫בקב‬"‫ה‬,‫ש‬‫שגם‬ ‫למרות‬ ‫כ‬ ‫מכוער‬ ‫יצא‬ ‫אנוש‬ ‫בנו‬‫קוף‬‫אשמה‬ ‫תלה‬ ‫בכל‬ ,‫באדמה‬. ‫אמנם‬‫הרמב"ן‬'‫ד‬ '‫פס‬ ‫פ"ו‬‫הביא‬‫רבה‬‫מדרש‬'‫ו‬‫אות‬ ‫פכ"ד‬,‫ששואל‬ ‫למה‬‫התורה‬‫כתבה‬‫לידת‬ ‫את‬,‫ואנוש‬ ‫שת‬‫כתבה‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬"‫זה‬ ‫אדם‬‫תולדות‬ ‫ספר‬",‫חזרה‬‫ושוב‬‫כל‬‫את‬ ‫מאדם‬ ‫ופירטה‬‫הנולדים‬ ‫נח‬ ‫עד‬ ‫הבאים‬‫ובניו‬?? ‫אין‬‫זאת‬‫ללמדנו‬ ‫אלא‬‫ש‬‫אדם‬‫ואנוש‬ ‫שת‬‫היו‬‫שונים‬ ‫הבאים‬ ‫מהדורות‬,‫להם‬ ‫שרק‬‫היה‬‫ודמות‬ ‫צלם‬,‫אבל‬‫מכאן‬ ‫ואילך‬‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫כקוף‬,‫הרי‬‫לנו‬‫שגם‬‫בצלם‬ ‫היה‬ ‫אנוש‬ ‫ודמות‬!! ‫ואם‬‫בבורא‬ ‫בזלזלו‬ ‫לבנו‬ ‫קרה‬ ‫שלא‬ ‫שת‬ ‫של‬ ‫גדלותו‬ ‫מה‬ ‫כן‬ ‫בנ‬ ‫הרי‬ ,‫דורו‬ ‫כבני‬ ‫עולם‬‫כקוף‬ ‫יצא‬ ‫לא‬ ‫ו‬‫אז‬‫לזלזל‬ ‫לו‬ ‫למה‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬?? ‫ומצד‬‫ראיתי‬ ‫שני‬‫כהגר‬ ‫נפלא‬ ‫דיוק‬"‫בספר‬ ‫א‬"‫יהודה‬ ‫שיח‬", ‫כותב‬ ‫שת‬ ‫על‬ ‫שרק‬"‫כצלמו‬ ‫בדמותו‬ ‫וילד‬"‫בלידת‬ ‫ואילו‬ "‫אנוש‬"‫והמשך‬‫הדורות‬‫כתוב‬‫רק‬"‫ויולד‬",‫מוכיח‬ ‫וזה‬ ‫לכאורה‬‫נולד‬ ‫לא‬ ‫אנוש‬ ‫שגם‬‫בדמות‬‫וצלם‬. ‫ויתכן‬‫שאנוש‬‫הוא‬ ‫לכן‬ ‫מלידתו‬ ‫התחיל‬ ‫והקלקול‬ ‫היות‬‫היה‬ ‫אמצע‬ ‫שלב‬‫בין‬‫ל‬ ‫שת‬‫ד‬‫ו‬,‫קלקול‬ ‫חצי‬ ‫דהיינו‬ ,‫אנוש‬ ‫שאחרי‬ ‫ר‬ ‫לו‬ ‫היה‬ ‫כי‬ ‫ושת‬ ‫אדם‬ ‫בין‬ ‫למונות‬ ‫אפשר‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫ולכן‬‫גם‬ ‫וצורה‬ ‫דמות‬,‫ההמשך‬ ‫דור‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫למנותו‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ .‫ושת‬ ‫מאדם‬ ‫פחות‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫ו‬‫קצת‬‫ראיה‬,‫לדבר‬‫הגמרא‬ ‫מדברי‬'‫נח‬ ‫בתרא‬ ‫בבא‬"‫הכל‬‫בפני‬‫שרה‬‫כקוף‬ ‫בפני‬‫אדם‬,‫שרה‬‫בפני‬‫חוה‬‫כקוף‬‫בפני‬‫אדם‬,‫חוה‬‫בפני‬‫אדם‬‫כקוף‬‫בפני‬ ‫אדם‬,‫אדם‬‫בפני‬‫שכינה‬‫כקוף‬",‫דרגות‬‫יש‬ ‫אדם‬ ‫בפני‬ ‫בקוף‬ ‫שגם‬ ‫לנו‬ ‫הרי‬ , .‫נחשב‬ ‫לא‬ ‫דרגה‬ ‫חצי‬ ‫שהיה‬ ‫אנוש‬ ‫ואולי‬ ‫ואולי‬‫נוצר‬ ‫תחילה‬ ‫הוא‬ ‫גם‬‫ב‬‫שאביו‬ ‫ובגלל‬ ,‫ודמות‬ ‫צורה‬ ‫לי‬ ‫מיד‬ ‫לכן‬ ,‫אדמה‬ ‫בשם‬ ‫לו‬ ‫קרא‬ ‫ומיד‬ ‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫כבוד‬ ‫נהג‬ ‫והשתפרו‬ ‫פניו‬ ‫תוקנו‬,‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬‫או‬ ‫מושלמים‬ ‫ודמות‬ ‫צורה‬ ‫לו‬ ‫למחצה‬‫ו‬.‫כאמור‬ ‫ואם‬‫שהכל‬ ‫כשנראה‬ ‫שגם‬ ‫מזה‬ ‫נלמד‬ ,‫נכונים‬ ‫דברי‬‫ל‬‫עדיין‬ ‫רעתנו‬‫אפשר‬‫אמונה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לתקן‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ט‬‫ח‬‫ו‬,‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫ן‬ ‫ו‬‫את‬ ‫נטיל‬ ‫אופן‬ ‫בכל‬‫האשמה‬‫רק‬‫בנו‬,‫יותר‬ ‫ונתחזק‬!!‫יעזור‬ ‫בוודאי‬ ‫וזה‬‫יותר‬,‫מ‬‫אשר‬‫ח‬"‫ו‬‫עולם‬ ‫בבורא‬ ‫ולזלזל‬ ‫להתמרמר‬.
 7. 7. 2 ‫לפי‬‫דברי‬ ‫יובנו‬ ,‫האמור‬‫ה‬‫גמרא‬'‫קיח‬ ‫שבת‬"‫אמר‬‫רבי‬‫יוחנן‬: ‫כל‬‫המשמר‬‫שבת‬‫כהלכתו‬‫אפילו‬‫עובד‬‫עבודה‬‫זרה‬‫כדור‬ ‫אנוש‬‫מוחלים‬‫לו‬‫שנאמר‬‫אשרי‬‫אנוש‬‫יעשה‬‫זאת‬‫וגו‬' ‫מחללו‬‫אל‬‫תקרי‬‫מחללו‬‫אלא‬‫מחול‬‫לו‬"‫שאפילו‬ ‫ומשמע‬ , ‫של‬ ‫הקשה‬ ‫בצורה‬ ‫ביותר‬ ‫החמורה‬ ‫עבירה‬‫בכל‬ ,‫זרה‬ ‫עבודה‬ ‫שבת‬ ‫שמירת‬ ‫בזכות‬ ‫לו‬ ‫נמחל‬ ‫זאת‬. ‫והאם‬‫עבודה‬ ‫בחומרת‬ ‫ביותר‬ ‫הגרועים‬ ‫היו‬ ‫הם‬ ‫אנוש‬ ‫דור‬ ‫זרה‬???‫ו‬‫האם‬‫הם‬‫רק‬ ‫זה‬‫בגלל‬‫שהם‬‫הראשוני‬‫ש‬ ‫ם‬‫התחילו‬ ‫בעולם‬ ‫זרה‬ ‫העבודה‬ ‫את‬???‫ו‬‫מה‬‫שבת‬ ‫ששמירת‬ ‫הקשר‬ ‫זה‬ ‫חמור‬ ‫עוון‬ ‫על‬ ‫מכפר‬ ‫כהלכתו‬?? ‫ונראה‬,‫שהיות‬‫זרה‬ ‫עבודה‬ ‫עבדו‬ ‫אנוש‬ ‫ודור‬‫להש‬ ‫בכדי‬‫וות‬ ,‫שהם‬ ‫כמו‬ ‫דרגה‬ ‫נחות‬ ‫הוא‬ ‫שגם‬ ‫אליהם‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫את‬ ‫אבל‬,‫בשלימות‬ ‫כהלכתו‬ ‫שבת‬ ‫שמירת‬‫בעצם‬ ‫זה‬‫את‬ ‫מוכיח‬ ,‫יתברך‬ ‫עליו‬ ‫להידמות‬ ‫רוצים‬ ‫האדם‬ ‫בני‬ ‫שאנחנו‬ ‫ההיפך‬ ‫ננוח‬ ‫אנחנו‬ ‫גם‬ ‫שבת‬ ‫ביום‬ ‫נח‬ ‫שהוא‬ ‫שכמו‬‫כמותו‬, "‫ו‬‫משמר‬‫כהלכתו‬ ‫שבת‬"‫הכוו‬ ‫אולי‬‫נ‬‫ש‬ ‫ה‬‫נגיע‬‫מהמנוחה‬ ‫שאומרים‬ ‫למה‬ ‫הזו‬‫בתפילה‬"‫מנוחת‬‫אהבה‬‫ונדבה‬.‫מנוחת‬ ‫אמת‬‫ואמונה‬.‫מנוחת‬‫שלום‬‫ושלוה‬‫והשקט‬‫ובטח‬‫מנוחה‬ ‫שלמה‬‫שאתה‬‫רוצה‬‫בה‬.‫יכירו‬‫בניך‬‫וידעו‬‫כי‬‫מאתך‬‫היא‬ ‫מנוחתם‬‫ועל‬‫מנוחתם‬‫יקדישו‬‫את‬‫שמך‬". ,‫ללמדנו‬‫ו‬ ‫שבנו‬ ‫הרוחני‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫לטפח‬ ‫שעלינו‬‫להתע‬‫ו‬ ‫לות‬,‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫להידמות‬,‫לרוחני‬ ‫נהפוך‬ ‫הגשמי‬ ‫ואת‬‫ולא‬‫חלילה‬ ‫ולהפוך‬ ‫להוריד‬‫הרו‬ ‫את‬,‫לגשמי‬ ‫חני‬‫השדה‬ ‫לבהמת‬ ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫נדמה‬ ‫ולא‬,‫לנו‬ ‫וחלילה‬‫ו‬ ‫מטה‬ ‫להוריד‬‫לזלזל‬‫ולטמא‬‫את‬ ‫ה‬‫נשמה‬‫הטהורה‬"‫ממעל‬ ‫אלוק‬ ‫חלק‬"‫ה‬‫בקרבנו‬ ‫שוכנת‬‫ובעבירות‬ ‫אסורות‬ ‫במראות‬‫ו‬ ‫קלות‬‫חמורות‬. ‫כתב‬,‫הטורים‬ ‫בעל‬‫ל‬‫פי‬‫הפשט‬‫היא‬‫לי‬ ‫הרביצה‬‫בעץ‬‫עד‬ ‫ששמעתי‬‫לדבריה‬‫אנוס‬ ‫שהרי‬ ‫לתמוה‬ ‫ויש‬ ,‫רח‬,‫פטרייה‬ ‫מנא‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫נענש‬ ‫הוא‬ ‫למה‬??‫ו‬‫גם‬‫היא‬ ,‫זו‬ ‫טענה‬ ‫מין‬ ‫איזה‬ ???‫אתה‬ ‫מוכה‬ ‫בעל‬ ‫וכי‬ ,‫גם‬ ‫לה‬ ‫תחזיר‬ ‫אתה‬ ‫במקל‬ ‫מרביצה‬ ‫ובמדרש‬‫שהמילה‬ ‫כתוב‬"‫ואוכל‬"‫מיותרת‬‫היא‬ ‫והכוונה‬ ‫אכלתי‬ ‫שאמר‬,‫ואוכל‬‫אכלתי‬ ‫דהיינו‬‫אחת‬ ‫פעם‬‫והמשכתי‬ ‫לאכול‬‫לאכול‬ ‫ימשיך‬ ‫שאני‬ ‫או‬‫אדם‬ ‫ראה‬ ‫מה‬ ‫מובן‬ ‫ולא‬ , ‫זאת‬ ‫להוסיף‬ ‫הראשון‬?? ‫וראיתי‬‫יהודה‬ ‫בשיח‬,‫הפסוק‬ ‫על‬"‫ברא‬ ‫ונקיבה‬ ‫זכר‬ ‫אותם‬",‫ש‬‫ב‬‫גמ‬‫רא‬‫כתוב‬‫ות‬'‫ח‬‫יש‬,‫מחלוקת‬‫אם‬‫וחוה‬ ‫אדם‬ ‫יצירות‬ ‫שתי‬‫היו‬‫או‬ ,‫יצירה‬‫אחת‬‫יצירה‬,‫ו‬‫הרשב"א‬‫כתב‬ ,‫חננאל‬ ‫רבנו‬ ‫בשם‬‫לדעה‬ ‫שגם‬‫ש‬‫יצירות‬ ‫שתי‬‫היו‬,‫הכוונה‬ ‫ש‬‫נוצרה‬ ‫אחת‬‫בהתחלה‬‫ממנו‬ ‫בנפרד‬"‫וברחה‬‫ברא‬ ‫ואח"כ‬ ," ‫מצלעו‬ ‫חוה‬ ‫לו‬. ‫והדברים‬‫ברא‬ ‫מדוע‬ ,‫נסתרות‬ ‫יודע‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫תמוהים‬ ‫א‬ ,‫אבודה‬ ‫נשמה‬‫י‬‫שתברח‬ ‫שה‬‫בלי‬ ‫מאדם‬ ‫לנצח‬‫ידיעה‬ ‫שום‬ ‫עליה‬??,‫וייתכן‬‫זה‬‫שנישואין‬ ‫ידע‬ ‫שאדם‬ ‫מטרה‬ ‫שהייתה‬ ‫האישה‬ ‫את‬ ‫ויעריך‬ ‫הנישואין‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫ויעריך‬ ,‫פשוט‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שחייה‬‫אתו‬,‫בורחת‬ ‫ולא‬‫וייתכן‬‫ואמר‬ ‫הקדים‬ ‫שלכן‬ "‫עמדי‬ ‫נתתה‬ ‫אשר‬ ‫האשה‬"‫שלכ‬‫לא‬ ‫ן‬‫הכ‬‫י‬‫אותה‬ ‫תי‬,‫עלי‬ ‫כי‬ ‫תברח‬ ‫שלא‬ ‫לשמרה‬‫כראשונה‬ ‫לי‬. ‫אבל‬‫כליות‬ ‫בוחן‬ ‫בפני‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫האמת‬ ‫את‬,",‫אנוס‬ ‫הייתי‬ ‫אבל‬‫אנוס‬ ‫להיות‬ ‫נהניתי‬"‫המשכתי‬ ‫כי‬ ,‫לאכול‬‫ומצדי‬ ,‫לאכול‬ ‫אמשיך‬‫ל‬‫כן‬‫הודה‬‫ש‬‫שלו‬ ‫האונס‬ ‫טענת‬ ‫אין‬ .‫מתקבלת‬ ‫ללמדנ‬‫ו‬,‫לפעמים‬ ‫שאכן‬‫אתה‬‫לה‬ ‫ולא‬ ,‫הראשונה‬ ‫לשנייה‬ ‫תשובה‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫באמת‬ ‫אנוס‬,‫משך‬‫אבל‬‫מוכיח‬ ‫ההמשך‬‫נהנה‬ ‫שאתה‬ ‫שבעצם‬ ‫או‬ ,‫מהאונס‬‫לא‬ ‫זה‬‫היה‬‫אונ‬‫ס‬!!‫א‬‫ז‬‫רא‬ ‫לאבד‬ ‫לא‬ ‫עלינו‬‫ש‬.‫ולהפסיק‬ ‫לעצור‬ ‫כשצריך‬ ‫ולעצור‬ ‫המשמר‬ ‫על‬ ‫להיות‬ ‫ותמיד‬ ‫ועל‬‫א‬ ‫זה‬‫ומר‬‫רב‬‫בגמרא‬ ‫יצחק‬‫קידושין‬'‫ל‬‫יצרו‬‫של‬‫אדם‬ ‫מתחדש‬‫עליו‬‫בכל‬‫יום‬‫שנאמר‬‫רק‬‫רע‬‫כל‬,‫היום‬‫ולכאורה‬ ??‫מהפסוק‬ ‫זו‬ ‫דרשה‬ ‫לומדים‬ ‫איך‬‫ו‬‫מבאר‬‫רש‬"‫בגמ‬ ‫י‬‫רא‬‫מכך‬ ‫שכתוב‬"‫היום‬‫כל‬"‫ו‬,‫ש‬‫מיותר‬ ‫זה‬‫כתוב‬ ‫הרי‬‫מחשבות‬‫יצר‬ ‫כל‬ ‫לבו‬‫רע‬ ‫רק‬. ‫והנה‬,‫אפשרית‬ ‫טומאה‬ ‫בכל‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫טימאו‬ ‫אלו‬ ‫אנשים‬ ‫כפ‬‫ברש‬ ‫שכתוב‬ ‫י‬"‫י‬‫ש‬‫לקחו‬"‫בחרו‬ ‫אשר‬ ‫כל‬"‫שום‬ ‫בלי‬ ‫גבולות‬,‫מותר‬ ‫הכל‬ ‫אלא‬ ,‫שמגביל‬ ‫במדינה‬ ‫חוק‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫ובלי‬ ‫הכל‬ ‫עשו‬ ‫כבר‬ ‫הרי‬ ‫יתחדש‬ ‫שהיצר‬ ‫שייך‬ ‫מה‬ ‫כן‬ ‫ואם‬ ??‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫שייך‬ ‫מה‬ ‫גבולות‬ ‫אלא‬‫ליצר‬ ‫וטרחו‬ ‫חשבו‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫הם‬ ‫זה‬ ‫שבגלל‬ ‫ייתכן‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫טומאה‬ ‫של‬ ‫התחדשות‬ ‫עוד‬ ‫להוסיף‬ ‫שמתחדש‬ ‫על‬ ‫במחשבות‬ ‫עסקו‬ ‫יום‬ ‫שכל‬ ‫כך‬ ,‫אתמול‬ ‫להם‬‫ההתחדשות‬ ‫ה‬ ‫של‬‫יום‬‫הבא‬. ‫ובעצם‬‫בא‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫יום‬ ‫כל‬ ‫מתחדש‬ ‫שהיצר‬ ,‫מכאן‬ ‫רואים‬ ‫שמתא‬ ‫האדם‬ ‫מחשבות‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ליצר‬ ‫לעזור‬ ‫ונטרד‬ ‫מץ‬ .‫יום‬ ‫בכל‬ ‫להתחדש‬ ‫אבל‬",‫בשר‬ ‫הוא‬ ‫בשגם‬‫והיו‬‫ימיו‬‫מאה‬‫ועשרים‬‫שנה‬"‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫כמה‬ ‫ועד‬ ‫לרדת‬ ‫אפשר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫גבול‬ ‫יש‬ ‫לייצר‬ ‫כ‬ ‫בטומאה‬ ‫להתחדש‬‫לכן‬ ,‫מגבלה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫ממילא‬ ‫אשר‬ ‫ימיו‬ ‫ויהיו‬120‫כ‬ ,‫שנה‬‫ל‬ ‫קשה‬ ‫ככה‬ ‫גם‬ ‫י‬‫ול‬ ‫הם‬‫ייצר‬‫להתחדש‬ ‫יום‬ ‫כל‬. ‫זאת‬‫אומרת‬‫הקב‬"‫את‬ ‫עליהם‬ ‫הביא‬ ‫ברחמיו‬ ‫ה‬‫המבול‬, ‫ו‬‫בכך‬‫נתחדש‬ ‫איך‬ ‫הראש‬ ‫את‬ ‫לשבור‬ ‫להפסיק‬ ‫לאנשים‬ ‫עזר‬ ‫חדשה‬ ‫בטומאה‬ ‫מחר‬!!!‫כי‬‫הם‬‫הדאגות‬ ‫להם‬ ‫ונגמרו‬ ‫מתו‬ .‫מחר‬ ‫ליום‬ ‫והתורה‬‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫כי‬ ,‫בפירוט‬ ‫בעניין‬ ‫מרחיבה‬‫התחרט‬ ‫בריאתו‬ ‫על‬ ‫התחרט‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ,‫כזה‬ ‫למצב‬ ‫הגיעו‬ ‫שאנשים‬. ‫אלא‬‫אלא‬ ,‫שמתחרט‬ ‫הוא‬‫כאדם‬ ‫לא‬ ‫כי‬‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫אדרבא‬ ‫ובני‬ ‫נוח‬ ‫את‬ ‫השאיר‬‫ויהפכו‬ ‫השלילית‬ ‫בדוגמא‬ ‫שישתמשו‬ ,‫ו‬ ‫אותה‬‫לעבודה‬‫חיובית‬‫ש‬ ,‫נשמר‬ ‫איך‬ ‫טרודים‬ ‫יהיו‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫נ‬ ‫ובמה‬ ‫ואיך‬ ,‫שבנו‬ ‫הקדושה‬ ‫את‬‫ונ‬ ‫תחדש‬‫מחר‬ ‫תקדש‬‫ר‬ ,‫ק‬ ‫בלב‬ '‫ה‬ ‫וישמח‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫טוב‬.‫ו‬ ‫ללמדנו‬,‫שהיצר‬‫כך‬ ‫לך‬ ‫ויציק‬ ‫אותך‬ ‫יטריד‬ ‫הוא‬ ‫מגבלות‬ ‫בלי‬ ‫הכל‬ ‫לו‬ ‫תתיר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ,‫גבולות‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫הרע‬ ‫המחשב‬ ‫שכל‬‫טרודי‬ ‫יהיו‬ ‫שלך‬ ‫ות‬‫ם‬,‫עוד‬ ‫אותו‬ ‫להשביע‬ ‫ואיך‬ ‫בטומאה‬ ‫להתרענן‬ ‫איך‬ ‫ולחוצים‬ ‫בטומאה‬‫שרואים‬ ‫פלא‬ ‫לא‬ ‫לר‬ ‫התמכרו‬ ‫כי‬ ‫להם‬ ‫שהיה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫שאבדו‬ ‫חשובים‬.‫להם‬ ‫שהיה‬ ‫במה‬ ‫הסתפקו‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ,‫ולייצר‬ ‫וע‬
 8. 8. ‫רב‬ ‫שלום‬ ‫מורי‬ ‫אבי‬ ‫נשמת‬ ‫לעילוי‬‫הצדיק‬‫רב‬‫בן‬ ‫שלום‬‫רב‬ ‫הצדיק‬‫זצ"ל‬ ‫ריינר‬ ‫יצחק‬ ‫פרשת‬–‫בראשית‬ 1 ‫כתוב‬‫ש‬‫אדם‬‫הראשון‬‫ראה‬‫את‬‫רבי‬‫עקיבא‬‫ושמח‬‫על‬‫תורתו‬ ‫אבל‬‫בכה‬‫על‬‫מיתתו‬,‫וב‬‫בשרו‬ ‫את‬ ‫שסרקו‬ ‫שהצטער‬ ‫פשטות‬ ‫ברזל‬ ‫של‬ ‫במסרקות‬ ‫עקיבא‬ ‫רבי‬ ‫של‬. ‫ו‬‫ייתכן‬‫שבכה‬,‫למה‬‫זכה‬‫רבי‬‫עקיבא‬‫למות‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬, ‫ו‬‫את‬ ‫לתקן‬‫ול‬ ‫השבטים‬ ‫עשרת‬ ‫חטא‬‫א‬‫מחמת‬,‫שלו‬ ‫חטאו‬ ‫ואילו‬‫הוא‬‫הראשון‬ ‫אדם‬‫מת‬‫בגלל‬‫חטא‬.‫הדעת‬ ‫עץ‬ ‫ו‬‫אכן‬‫על‬‫זה‬‫יש‬‫לבכות‬,‫כי‬‫אם‬‫מתים‬‫שווה‬‫למות‬‫על‬‫קידוש‬ ‫השם‬‫ולא‬‫סתם‬‫מוות‬‫או‬‫כעונש‬,‫ואין‬‫אני‬‫מתכוון‬‫שעכשיו‬ ‫אני‬‫למות‬ ‫ומשתוקק‬ ‫רוצה‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬,‫כי‬‫יותר‬‫חשוב‬ ‫לחיות‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬. ‫אבל‬‫בעצם‬‫היום‬‫אני‬‫מת‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬,‫אדם‬ ‫שהרי‬ ‫הראשון‬‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במפורש‬ ‫הוזהר‬‫שביום‬‫אוכלו‬ ‫ימות‬ ‫הוא‬ ‫הדעת‬ ‫מעץ‬,‫ו‬‫זאת‬ ‫בכל‬‫הוא‬‫מת‬‫רק‬‫לאחר‬930 ‫שנה‬??? ‫ואחד‬‫התשובות‬,‫שראיתי‬‫שברגע‬‫שנגזר‬‫שהוא‬‫לא‬‫יחיה‬ ‫לעולם‬,‫אם‬‫כן‬‫כל‬‫יום‬‫שעובר‬‫הוא‬‫מת‬‫בעוד‬‫יום‬‫ו‬,‫יום‬ ‫בעוד‬ ‫וזה‬‫כמו‬‫שעון‬‫חול‬,‫שכל‬‫גרגיר‬‫נגמר‬‫הזמן‬‫ובסוף‬‫מתים‬ ‫לא‬ ‫רק‬‫מסיימים‬‫למות‬. ‫אז‬‫כל‬‫לילה‬‫נמות‬‫על‬‫קידוש‬‫השם‬,‫שנגיד‬‫אבא‬‫מחר‬‫נהיה‬ ‫טובים‬‫יותר‬!!!‫ומה‬‫שחטאנו‬‫היום‬‫בבקשה‬‫סלח‬‫לנו‬,‫וגם‬ ‫ב‬‫כל‬‫לילה‬‫נסכם‬‫איזה‬‫קידוש‬‫השם‬‫עשינו‬‫ביום‬‫זה‬. ‫וככה‬.‫ואמן‬ ‫אמו‬ ‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫אותנו‬ ‫מקרב‬ ‫וזה‬ ,‫עצמנו‬ ‫שלנו‬ ‫הנפש‬ ‫חשבון‬ ‫ספר‬ ,‫האדם‬ ‫תולדות‬ ‫ספר‬ ‫יהיה‬ ‫לנו‬ ‫גם‬ ‫מלאכים‬‫שנופלים‬‫לארץ‬‫כי‬‫קטרגו‬‫על‬‫חטאי‬‫בני‬‫האדם‬, ‫והם‬‫רק‬‫טעמו‬‫טעמו‬‫של‬‫חטא‬‫ויוצאים‬‫מדעתם‬,‫כי‬‫הם‬ ‫ענקיים‬‫ובני‬‫אדם‬‫כולל‬‫נשותיהם‬‫לעומתם‬‫היו‬‫חגבים‬,‫ו‬‫פלא‬ ‫ש‬‫בכלל‬‫נולדו‬‫מהם‬‫מהם‬ ‫נולדו‬ ‫ועוד‬‫ענקים‬. ‫אכן‬‫לתאווה‬‫כזו‬‫אין‬‫הגיון‬,‫אבל‬‫באמת‬‫כל‬‫התאווה‬‫הזו‬ ‫לא‬‫הגיונית‬,‫וכמו‬‫שאמר‬‫לי‬‫הגאון‬ ‫הרב‬‫נתנזון‬ ‫אלדר‬ ‫הרב‬ ‫שליט‬"‫א‬‫בשמחת‬‫תורה‬,‫ש‬‫בעולם‬‫הזה‬‫הכי‬‫מתוק‬‫זה‬‫דבש‬, ‫ו‬‫בעצם‬‫זה‬‫רוק‬‫של‬‫דבורים‬!!!!‫והכי‬‫יפה‬‫בבדים‬‫זה‬‫משי‬ ‫שזה‬‫בעצם‬‫צואת‬‫תולעים‬,‫הגדולה‬ ‫והתאווה‬‫זה‬‫א‬‫י‬‫שה‬‫שזה‬ ‫הגיוני‬ ‫ולא‬ ‫מגעיל‬‫ו‬‫ו‬ ,‫הגמרא‬ ‫כמאמר‬‫אילולי‬‫קבע‬‫הבורא‬ ‫את‬‫התאווה‬‫היינו‬‫נגעלים‬‫מכל‬‫הרשימה‬‫הקודמת‬. ‫ואכן‬‫כתוב‬‫שהייתה‬‫אחת‬‫לפני‬‫חווה‬‫שברחה‬‫מאדם‬,‫וכי‬ ‫נשמה‬‫אבודה‬‫זו‬‫למה‬‫נבראה‬??‫אלא‬‫ללמדנו‬‫שבהיגיון‬ ‫התאווה‬‫הזו‬‫מגעילה‬‫ושווה‬‫להיות‬‫נשמה‬‫אבודה‬‫ומחוקה‬ ‫ולא‬‫לחיות‬‫עם‬‫תאווה‬‫זו‬. ‫לכן‬‫בכל‬‫מצב‬‫של‬‫יצר‬‫הרע‬‫שתוקף‬,‫זכור‬‫נא‬‫שזה‬‫לא‬‫הגיוני‬ ‫שזה‬‫רק‬‫תאווה‬‫מגעילה‬,‫וזכור‬‫את‬‫ההוכחה‬‫הגדולה‬ ‫מהמלאכים‬‫הענקיים‬‫שנפלו‬‫ו‬‫עשו‬‫שטויות‬‫בלתי‬‫נתפסות‬ ‫בשכל‬. ‫וכך‬‫תגיד‬‫ליצר‬‫די‬‫לטינופת‬,‫לתאוות‬ ‫ודי‬‫למצב‬ ‫תגיע‬ ‫ועל‬ ‫היום‬ ‫כל‬ ‫טוב‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫היום‬ ‫כל‬ ‫רע‬ ‫שרק‬‫בהצלחה‬‫צדיקים‬. ‫ראיתי‬‫ש‬‫מפרשים‬,‫על‬‫פי‬‫הגמרא‬'‫מ‬ ‫קידושין‬‫עולא‬ ‫שאמר‬ ‫ש‬‫אכן‬‫בדרך‬‫כלל‬‫מחשבה‬‫רעה‬‫אין‬‫הקדוש‬‫ברוך‬‫הוא‬ ‫מצרפה‬‫למעשה‬,‫אבל‬‫בחזר‬‫ושנה‬,‫דהיינו‬‫שעשה‬‫את‬ ‫העבירה‬‫שוב‬,‫אזי‬‫גם‬‫מחשבה‬‫רעה‬‫הקב‬"‫ה‬‫מצרפה‬ ‫למעשה‬!!! ‫ולכן‬‫כואב‬‫הלב‬,‫שבן‬‫אדם‬‫רק‬‫חושב‬,‫ומקבל‬‫עונש‬‫כאילו‬ ‫עשה‬!!!! ‫ו‬‫זה‬‫כמו‬‫שבן‬‫אדם‬‫ישלם‬‫על‬‫מגש‬‫פיצה‬,‫רק‬‫כי‬‫הריח‬‫את‬ ‫הפיצה‬‫מרחוק‬. ‫בקללה‬‫על‬‫חווה‬‫תראו‬‫גם‬‫טמון‬‫בה‬‫ברכה‬,‫כי‬‫בורא‬‫עולם‬ ‫אוהב‬‫אותנו‬‫גם‬‫כשכועס‬‫ומעניש‬. ‫שרש‬"‫י‬,‫מפרש‬‫עצבונך‬-‫זה‬‫צער‬‫גידול‬‫בנים‬)‫עירובין‬‫ק‬:( ‫והרונך‬-‫זה‬‫צער‬‫העיבור‬:‫בעצב‬‫תלדי‬‫בנים‬-‫זה‬‫צער‬ ‫הלידה‬:‫ולמה‬‫אם‬‫כן‬‫הקדים‬‫הפסוק‬‫צער‬‫גידול‬‫בנים‬‫לפני‬ ‫שכתוב‬‫על‬‫צער‬‫ו‬ ‫ההריון‬‫הלידה‬,‫והרי‬‫כך‬ ‫לא‬‫הסדר‬?? ‫אלא‬‫כתוב‬ ‫ראיתי‬‫שצער‬‫ההיריון‬‫וצער‬‫הלידה‬‫וכאב‬ ‫הצירים‬‫רק‬‫מחבר‬‫את‬‫האמא‬‫בלב‬‫ונפש‬‫לילד‬,‫ולכן‬‫היא‬ ‫יכולה‬‫לסבול‬‫את‬‫צער‬‫גידול‬‫הבנים‬!!! ‫ו‬‫לפי‬‫נראה‬ ‫זה‬‫ל‬‫ש‬ ‫הוסיף‬‫לכן‬‫אל‬‫אישך‬‫תשוקתך‬,‫שהרי‬ ‫בדרך‬‫ההיגיון‬‫אם‬‫ההיריון‬‫והלידה‬‫והגידול‬‫של‬‫הילדים‬‫רק‬ ‫גורם‬‫צער‬‫לאמא‬,‫אז‬‫היה‬‫עליה‬‫לברוח‬‫מהבעל‬‫ולא‬ ‫להתחתן‬??? ‫אלא‬‫בגלל‬‫האהבה‬‫הגדולה‬‫שהיא‬‫מקבלת‬‫מתוך‬‫הצער‬ ‫וחווית‬‫הכאב‬‫היא‬‫מתקשרת‬‫לילד‬,‫לכן‬‫היא‬‫גם‬‫משתוקקת‬ ‫לבעל‬,‫שיביא‬‫לה‬‫ילדים‬‫שיהיו‬‫קשורים‬‫אליה‬‫בלב‬‫ונפש‬. ‫אז‬‫מתוך‬‫הקללה‬‫מתגלה‬‫לנו‬‫ברכה‬‫עצומה‬!!!!‫וכל‬‫זה‬‫כי‬ ‫בורא‬‫עולם‬‫אוהב‬‫אותנו‬‫כאבא‬‫רחום‬.
 9. 9. 2 ‫ובעצם‬‫כך‬‫גם‬‫במסלול‬‫חיינו‬‫הרוחניים‬,‫כמה‬‫שמלחמת‬ ‫היצר‬‫גדולה‬‫יותר‬,‫כמה‬‫שאנחנו‬‫משקיעים‬‫יותר‬‫וקשה‬‫לנו‬, ‫ככה‬‫יותר‬‫אנחנו‬‫מתחברים‬‫באהבה‬‫עזה‬‫בלב‬‫ונפש‬‫לבורא‬ ‫עולם‬. ‫אז‬‫בעצם‬‫הניסיונות‬‫הם‬‫מקפצה‬‫ענקית‬‫להדבקות‬‫לאהבת‬ ‫בורא‬‫עולם‬,‫ולכן‬‫אם‬‫אתה‬‫בניסיון‬‫תילחם‬‫כאריה‬,‫אתה‬ ‫תלקק‬‫את‬‫האצבעות‬‫ב‬‫סיום‬‫המלחמה‬,‫אתה‬‫תתפרץ‬ ‫ברגשות‬‫אהבה‬‫לאבא‬‫שבשמים‬,‫אבא‬‫אני‬‫שלך‬‫אני‬‫אש‬ ‫עבורך‬‫אני‬‫עד‬‫טיפת‬‫דמי‬‫האחרונה‬‫ילחם‬‫בשבילך‬,‫ככה‬ ‫גודלים‬‫ככה‬‫נהפכים‬‫לענקים‬‫וקדושי‬‫עליון‬,‫ו‬‫מי‬‫להשם‬‫אלי‬, ‫ככה‬‫צעק‬‫יוחנן‬‫המכבי‬‫ועלינו‬‫להצטרף‬‫ו‬ ‫לחבורתו‬‫ל‬‫צע‬‫ו‬‫ק‬ ‫בקול‬‫גדול‬‫כמוה‬‫ו‬‫ונפש‬ ‫בלב‬ ‫ונתמסר‬.‫אמן‬ ‫הבורא‬ ‫לעבודת‬ ‫פשוט‬,‫ייאמן‬ ‫לא‬‫המוסר‬‫המוסר‬ ‫מבעל‬ ‫בעולם‬ ‫הראשון‬ ‫לשנות‬ ‫הצליח‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫שהוא‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬‫ולעצור‬‫בן‬ ‫מעבירה‬ ‫אדם‬. ‫הנה‬‫ק‬ ‫לכם‬,‫מנחתו‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ ‫מאוכזב‬ ‫ין‬ ‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫הרצח‬ ‫לפני‬ ‫ועוד‬ ,‫קיבל‬ ‫כן‬ ‫אחיו‬ ‫של‬ ‫את‬ ‫ואילו‬ ,‫קשים‬ ‫מוסר‬ ‫בדברי‬ ‫אותו‬ ‫מוכיח‬‫ובכל‬ ,‫כדורבנות‬ ‫מילים‬ ‫אחיו‬ ‫את‬ ‫ורצח‬ ‫קם‬ ‫הוא‬ ‫זאת‬!!!! ‫מדהים‬‫רק‬ ,‫הרע‬ ‫הייצר‬ ‫את‬ ‫לנצח‬ ‫עוזר‬ ‫לא‬ ‫שכלום‬ ,‫הדבר‬ ‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫השאר‬ ‫כל‬ ,‫נקודה‬ ‫הפנימית‬ ‫שלך‬ ‫החלטה‬ ‫לחזור‬ ‫פנימי‬ ‫רצון‬ ‫לך‬ ‫כשיש‬‫בתשובה‬‫ולהתגבר‬.‫באמת‬ ‫אז‬‫חדש‬ ‫דף‬ ‫פתח‬ ,‫לאלוקיך‬ ‫קרא‬ ‫קום‬ ‫נרדם‬ ‫לך‬ ‫מה‬ ‫קדימה‬‫לך‬ ‫ממתין‬ ‫הוא‬ ‫ברוך‬ ‫הקדוש‬‫בידיים‬‫אליו‬ ‫גש‬ ‫רק‬ ‫פתוחות‬‫קדימה‬. ‫איך‬‫איך‬ ‫גילה‬ ‫שקין‬ ‫עד‬ ‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫מכות‬ ‫חטף‬ ‫שהבל‬ ‫זה‬ ‫הורגים‬‫ו‬,‫אותו‬ ‫הרג‬ ‫סוף‬ ‫סוף‬ ‫אז‬‫להתגונן‬ ‫יכל‬ ‫לא‬ ‫הבן‬ ‫וכי‬?? ‫מה‬‫למות‬ ‫הסכים‬ ‫הוא‬?? ‫אלא‬‫נח‬‫בן‬ ‫כי‬ ,‫מיתה‬ ‫לו‬ ‫שמגיע‬ ‫הבל‬ ‫את‬ ‫שיכני‬ ‫שקין‬ ,‫ייתכן‬ ‫משווה‬ ‫פחות‬ ‫על‬ ‫נהרג‬‫שמאחר‬ ‫הייתה‬ ‫קין‬ ‫וטענת‬ ,‫פרוטה‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫וחילקו‬‫ביניהם‬‫ש‬‫הבל‬‫קיבל‬‫את‬‫הבהמות‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫קין‬ ‫ואליו‬ ,‫והחיות‬‫להבל‬ ‫קין‬ ‫טען‬ ‫ולכן‬ ‫לעוף‬ ‫עליך‬ ‫וגם‬ ,‫קרבן‬ ‫הקרבת‬ ‫בו‬ ‫השטח‬ ‫את‬ ‫ממני‬ ‫גנבת‬ ‫את‬ ‫כנפיי‬ ‫לו‬ ‫ואין‬ ‫והיות‬ ,‫שלי‬ ‫מהאדמה‬‫קיבל‬ ‫והוא‬ ‫והיות‬ ‫ם‬ ‫את‬ ‫בהכנעה‬.‫למיתה‬ ‫הבל‬ ‫התמסר‬ ‫לכן‬ ‫קין‬ ‫טענות‬ ‫וכל‬‫מה‬‫לא‬ ‫עולם‬ ‫מבורא‬ ‫הוזהר‬ ‫קין‬ ‫כאשר‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫לך‬ ‫אבל‬ ,‫המצב‬ ‫את‬ ‫להחמיר‬‫כשהיצר‬‫אזי‬ ‫משתולל‬‫אדם‬ ‫בן‬ ‫את‬ ‫ומצדיק‬ ‫עולם‬ ‫מבורא‬ ‫יותר‬ ‫חכם‬‫מעשהו‬‫אשר‬ ‫כצדיק‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מבין‬ ‫הוא‬ ‫הרי‬ ,‫לעשות‬ ‫מה‬ ‫לו‬ ‫יאמר‬ ‫שמי‬ ,‫בארץ‬ ‫ויו‬ ‫צדק‬ ‫רודף‬ ‫והוא‬ ,‫מכולם‬,‫עצמו‬ ‫נגעי‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫ולא‬ ,‫שר‬ ‫ה‬ ‫ככה‬‫של‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ ‫לפי‬ ‫שרצח‬ ,‫הראשון‬ ‫הרוצח‬ ‫עם‬ ‫יה‬ ‫מעוותות‬ ‫מוסר‬‫את‬ ‫ולעוות‬ ‫לעקם‬ ‫היצר‬ ‫של‬ ‫דרכו‬ ‫וכך‬ , ‫הישר‬,‫ה‬ ‫הרשע‬ ‫ואת‬‫הופך‬ ‫וא‬‫למצו‬‫ו‬‫ה‬‫לו‬ ‫להאמין‬ ‫נפסיק‬ ‫אז‬ , ‫עצמנו‬ ‫את‬ ‫ולשקר‬‫באמת‬ ‫לאמת‬ ‫ונתקרב‬ ‫לשקרים‬ ‫די‬, "‫ליבנו‬ ‫וטהר‬‫באמת‬ ‫לעובדך‬". ‫ממש‬‫התח‬ ‫רק‬ ‫שלהם‬ ‫אבא‬ ‫הרי‬ ,‫מובן‬ ‫לא‬‫עוד‬ ‫לחיות‬ ‫יל‬ ‫כ‬‫חיים‬ ‫של‬‫שנה‬ ‫אלף‬‫עדיין‬‫לפניו‬,‫מחיים‬‫ירושה‬ ‫פתאום‬ ‫מה‬, ‫העולם‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫להם‬ ‫בוער‬ ‫מה‬???? ‫וזה‬‫ס‬ ‫לי‬ ‫מזכיר‬‫יפור‬‫סבו‬ ‫ברכי‬ ‫על‬ ‫שישב‬ ‫נכד‬ ‫אותו‬ ‫כמו‬ ‫אותו‬ ‫שאל‬ ,‫עיניים‬ ‫תעצום‬ ‫סבא‬ ,‫לסבא‬ ‫ואמר‬ ,‫המיליונר‬ ?‫למה‬ ‫סבא‬??‫סבא‬‫שכאשר‬ ,‫אמר‬ ‫שלי‬‫אבא‬‫כי‬ ,‫הנכד‬ ‫לו‬ ‫ענה‬ ‫י‬‫ע‬‫צום‬‫עיניים‬‫וכל‬ ‫הסלון‬ ‫על‬ ‫ידו‬ ‫עם‬ ‫בסיבוב‬ ‫ומצביע‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ...‫שלנו‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫כל‬ ,‫לעין‬ ‫הנראה‬‫קפץ‬ ‫הסבא‬‫בת‬‫ד‬‫המה‬, ‫החצוף‬ ‫והבן‬ ‫הנכד‬ ‫את‬ ‫והעיף‬‫מביתו‬‫וניש‬‫בצדק‬ ‫לו‬ .‫מהירושה‬ ‫אלא‬,‫יתכן‬‫ש‬‫ל‬‫קיין‬‫צץ‬‫רעיון‬‫כשר‬‫קורבן‬ ‫להקריב‬ ‫ונפלא‬ ‫שכתוב‬ ‫כמו‬ ‫משלו‬ ‫יהיה‬ ‫שזה‬ ‫רצה‬ ‫הוא‬ ‫אבל‬ ,'‫לה‬"‫כי‬ ‫אדם‬ ‫מכם‬ ‫יקריב‬"‫משלכם‬–‫מרכוש‬‫הוא‬ ‫לכן‬ ,‫האדם‬ ‫של‬ ‫הפרטי‬ ‫בכדי‬ ‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫שיוריש‬ ‫לאביו‬ ‫הציע‬ ,‫משלהם‬ ‫להקריב‬ ‫שיוכלו‬‫הראשון‬ ‫ואדם‬‫לכך‬ ‫הסכים‬. ‫ואחרי‬‫בינ‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫חילקו‬ ‫האחים‬ ‫כן‬‫י‬‫הם‬‫ק‬ ,‫את‬ ‫לקח‬ ‫ין‬ ,‫והצמחים‬ ‫האדמה‬‫שק‬ ‫כך‬ ,‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫הבל‬ ‫ואילו‬‫ין‬ ‫מהצומ‬ ‫מחנה‬ ‫הקריב‬‫ח‬,‫ואיל‬‫הבל‬ ‫ו‬‫הקריב‬‫בהמה‬‫ו‬ ,‫קין‬ ‫מנחה‬ ‫להקריב‬ ‫העדיף‬,‫עני‬ ‫מנחת‬ ‫כנגד‬ ‫פשוטה‬ ‫הכי‬‫להראות‬ ,‫הלב‬ ‫לכוונת‬ ‫אלא‬ ‫שלנו‬ ‫למתנות‬ ‫זקוק‬ ‫לא‬ ‫עולם‬ ‫שבורא‬ .‫הצאן‬ ‫ממיטב‬ ‫עשיר‬ ‫קורבן‬ ‫הקריב‬ ‫הבל‬ ‫ואילו‬ ‫והיות‬‫וקדושות‬ ‫טובות‬ ‫מטרות‬ ‫סביב‬ ‫היה‬ ‫והכל‬‫הוא‬ ‫לכן‬ , ‫עד‬,‫היא‬ ‫טובה‬ ‫כי‬ ‫בדרכו‬ ‫בטוח‬ ‫והיה‬ ,‫בצדקתו‬ ‫משוחד‬ ‫היה‬ ‫וכאמור‬ ‫הבל‬ ‫אחיו‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בכך‬ ‫לשכנע‬ ‫גם‬ ‫שהצליח‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫לו‬ ‫עזר‬ ‫לא‬ ‫לכן‬ ,‫קודם‬‫ד‬‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫עולם‬ ‫בורא‬ ‫של‬ ‫המוסר‬ ‫ברי‬ ‫הפתגם‬ ‫וכידוע‬ ,‫טובות‬ ‫ובכוונות‬ ‫שמים‬ ‫בלשם‬ ‫משוחד‬ ‫היה‬ "‫הדרך‬‫לגיהינום‬‫טובות‬ ‫בכוונות‬ ‫רצופה‬". ‫ולכן‬‫שה‬ ‫שטעה‬ ‫כשראה‬ ‫גם‬‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫הבורא‬ ‫רי‬‫מנחתנו‬ ‫כי‬ ,‫עני‬‫קורבן‬‫להקריב‬ ‫לו‬ ‫אסור‬‫עשיר‬‫כי‬‫ה‬ ‫על‬‫אדם‬‫להשקיע‬ ‫ב‬,‫בכך‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫שלבורא‬ ‫למרות‬ ‫עולם‬ ‫לבורא‬ ‫מקסימום‬ ‫ההש‬‫כגודל‬ ‫אבל‬‫ק‬‫עה‬‫ה‬‫גודל‬‫כך‬‫לבורא‬‫שלנו‬‫והחיבור‬‫אהבה‬ .‫עולם‬ ,‫לכן‬,‫שמים‬ ‫הלשם‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫השלט‬ ‫היצר‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬ ‫פעם‬ ‫כל‬ ‫אבל‬ ,‫חיינו‬ ‫כל‬ ‫שמים‬ ‫לשם‬ ‫לפעול‬ ‫עלינו‬ ,‫והקדושה‬ ‫הצדק‬ ‫בשם‬ ‫ורשעות‬ ‫ואבדון‬ ‫לרוע‬ ‫אותנו‬ ‫ומושך‬‫לדעתם‬ ‫ולציית‬ ‫רבותינו‬ ‫עם‬ ‫להתייעץ‬ ‫עלנו‬ ‫אלא‬ ‫ומ‬ ‫מדעתנו‬ ‫מוחלט‬ ‫היפך‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫מצב‬ ‫בכל‬‫דרכנ‬‫להיטהר‬ ‫והרוצה‬ ,‫הרוחנית‬ ‫ו‬‫מסייעים‬‫בידו‬.