Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tygodniówka Senioralna nr 24

86 views

Published on

Zachęcamy do pobrania i udostępniania dalej kolejnych wydarzeń dedykowanych seniorom i nie tylko. W tym tygodniu szczególnie polecamy:

konferencję w Centrum Alzheimera pod nazwą "Kompleksowe żywienie osób starszych".
wycieczki po Targówku, realizowane przy wsparciu dzielnicy czy zwiedzanie Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego ze Stowarzyszeniem "Złota Kaczka",
ćwiczenia na świeżym powietrzu - darmowa joga i badawcze spacery z kijkami,
piknik na bulwarach z Ochotnikami Warszawskimi.
Więcej znajdziesz w opracowaniu w załączniku. Można ściągnąć i wydrukować.

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tygodniówka Senioralna nr 24

 1. 1. NUMER 24 02 CZERWCA - 09 CZERWCA 2018 TYGODNIÓWKA  S E N I O R A L N A - konferencję w Centrum Alzheimera pod nazwą "Kompleksowe żywienie osób starszych" , - wycieczki po Targówku, realizowane przy wsparciu dzielnicy czy zwiedzanie Cmentarza Ewangelicko-Reformowanego ze Stowarzyszeniem "Złota Kaczka", - ćwiczenia na świeżym powietrzu, w tym darmowa joga i badawcze spacery z kijkami, - piknik na bulwarach z Ochotnikami Warszawskimi. W tym tygodniu szczególnie polecamy: Informator dotyczy wydarzeń organizowanych w mieście Warszawie, w większości realizowanych we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy.
 2. 2. T a j e m n i c e u l . Ś w i ę t e g o W i n c e n t e g o - s p a c e r02.06 sobota g. 11.00 W trakcie spaceru dowiemy się m.in. kim był św. Wincenty i dlaczego został patronem jednej z ważniejszych ulic Targówka. Powiemy, kto mieszkał i na jakie cele była wykorzystywana „drewniana kamienica” Paprockiego, zlokalizowana przy ul. Biruty 18; wyjaśnimy także czym jest Street Art Doping i co ma wspólnego z naszą dzielnicą. Projekt: „Targówek nieodkryty! Cykl wakacyjnych wędrówek po dzielnicy. Edycja II” jest współfinansowany ze środków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Miejsce: Targówek, ul. 11 listopada 70 (budynek przy wiadukcie kolejowym, nieopodal Ronda Żaba), Organizator: Miłośnicy Warszawy i Mazowsza, Fundacja Hereditas, tel. 022 891 01 62, email: fundacja@fundacja-hereditas.pl J o g a w P a r k u P r a s k i m - ć w i c z e n i a Joga w Parku Praskim to wyjątkowa inicjatywa. Realizowana z potrzeby mieszkańców dzięki wsparciu Budżetu Partycypacyjnego i Urzędu Praga-Północ, daje szansę wszystkim mieszkańcom skorzystania z dobrodziejstw jogi nieodpłatnie. Miejsce: Park Praski, ul. Ratuszowa Organizator: Fundacja TEJAS, na zajęcia obowiązują zapisy: jogawparkupraskim@gmail.com STRONA• 2 03.06 niedziela 11.30
 3. 3. „ C z y m j e s t O ś w i e c e n i e ? ” - w y s t a w a i s p a c e r Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na oprowadzania towarzyszące bieżącej wystawie „Czym jest Oświecenie? 200 lat Gabinetu Rycin BUW”. Spotkania prezentują poszczególne wątki wystawy z perspektyw różnych przewodników. Skierowane są do osób dorosłych. Nie obowiązują zapisy. Spotkania trwają około godziny. Spotykamy się przy recepcji w Muzeum nad Wisłą. O wystawie opowiedzą przewodniczki i przewodnicy Muzeum. Miejsce: Muzeum nad Wisłą, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 Organizator: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, więcej informacji: http://oswiecenie.artmuseum.pl/ D e M e m o - z a j ę c i a t e r a p e u t y c z n e / p s y c h o e d u k a c y j n a g r u p a w s p a r c i a Zajęcia dla osób cierpiących z powodu Alzheimera i innych zespołów otępiennych. Korzystając z oferty Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dowiecie się: jak radzić sobie ze stresem i trudnymi emocjami związanymi z opieka nad chorym, jak konstruktywnie porozumiewać się z bliskim seniorem, jak rozumieć i adekwatnie reagować na jego potrzeby. Podczas zajęć z terapeutami otrzymają Państwo rzetelna wiedzę na temat specyfiki choroby i adekwatnej opieki. Miejsce: Wawer, ul. Kościuszkowców 80 Organizator: Fundacja Wsparcie, projekt DeMemo, tel: 793 413 489, e-mail: fundacjawsparcie@os.pl obowiązują zapisy STRONA • 3 04.06 ponie- działek, 17.30 03.06 niedziela 14.00
 4. 4. „ D e M e m o - p u n k t i n f o r m a c y j n o - k o n s u l t a c y j n y Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla opiekunów i rodzin osób chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne, w godz. 16-18.00 dyżuruje psycholog. Miejsce: Wawer, ul. Kościuszkowców 80 Organizator: Fundacja Wsparcie, projekt DeMemo, tel: 793 413 489, e-mail: fundacjawsparcie@os.pl, obowiązują zapisy Nie Marnujemy Jedzenia - Warsztaty Kuchni Recyclingowej Marnowanie żywności to ogromny problem społeczny, środowiskowy i ekonomiczny. Zapraszamy Was na warsztaty, podczas których wspólnie zastanowimy się, jak możemy sprytnie wykorzystać wszystkie produkty w naszej kuchni. Razem przyrządzimy zielone koktajle i pasty kanapkowe. Przynieście Wasze „resztki”, wyczarujemy z nich pyszności! Spotkajmy się na Twardej to projekt realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018r. Został wybrany przez mieszkańców Śródmieścia i jest skierowany do sąsiadów z okolicy pl. Grzybowskiego. Miejsce: Śródmieście, ul. Twarda 1 Liczba miejsc ograniczona. Na zajęcia obowiązują zapisy pod numerem tel. 500 080 498 lub mailowo: natwardej@um.warszawa.pl STRONA • 4 06.06 środa 18.00 05.06 wtorek 16.00 do 20.00
 5. 5. STRONA • 5 Konferencja "Kompleksowe żywienie osób starszych" Konferencja będzie składała się z części wykładowej, warsztatowej oraz degustacyjnej. Po raz pierwszy kompleksowo zostanie podjęty temat diety seniorów. O żywieniu osób starszych będą rozmawiać przedstawiciele świata nauki, specjaliści z zakresu żywienia i psychologii oraz osoby na co dzień pracujące z seniorami. Podczas konferencji zostanie powołana Grupa Robocza, która opracuje „Praktyczny poradnik żywienia seniora”. Patronem konferencji jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Miejsce: Centrum Alzheimera, Aleja Wilanowska 257 Organizator: Centrum Alzheimera, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. Zapisy: tel. 22 843 19 23, sekretariat@ca.waw.pl 07.06, czwartek 9.30-15.00
 6. 6. S p a c e r z k i j k a m i i b u d ż e t e m p a r t y c y p a c y j n y m Spacer z kijkami po Pradze z profesjonalnym trenerem nordic walking. Przejdziemy się śladem projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ubiegłych edycjach budżetu partycypacyjnego. Powiemy też, w jaki sposób, kiedy i na co będzie można zagłosować w tegorocznej edycji. Zapewniamy kije do nordic walking! Miejsce: Praga Północ, tężnia solankowa na pl. Hallera Organizator: Katarzyna Pliszczyńska, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", tel. 667 145 915 kpliszczynska@stocznia.org.pl P o c z u j e m o c j e i c i a ł o - o d z y s k a j r a d o ś ć ż y c i a Zajęcia prozdrowotnne na Ursynowie. Spotkanie poprowadzi Elżbieta Wiśniowska - filozof, lifecoach, refleksolog. Dojazd - autobusem 165 z pętli autobusowej przy Metro Wilanowska. Należy wysiąść na przystanku Taborowa. Miejsce: Ursynów, Klub Sąsiedzki (MAL) przy ul. Kłobuckiej 14 Organizator: Fundacja "Metamorfozy" Na zajęcia obowiązują zapisy: tel. 608096237, e-mail: fundacja.metamorfozy@gmail.com STRONA • 6 07.06 czwartek 10.00 07.06 czwartek 10.30
 7. 7. Z a p i s a n e w l i s t a c h - c y k l w a r s z t a t ó w w o k a l n o - a k t o r s k i c h o r a z s p e k t a k l FUNDACJA ACT 4 ART im. Meisnera i FUNDACJA METAMORFOZY mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Śródmieścia oraz osoby ze Śródmieściem związane na cykl warsztatów wokalnych i aktorskich, których zwieńczeniem będzie udział wybranych uczestników w spektaklu muzycznym „ZAPISANE W LISTACH” w reżyserii Sylwii Kaczmarek. Przed nami fascynujące warsztaty aktorskie PRACY NAD MONOLOGIEM oraz TAKTYKI AKTORSKIE, które zachęcą uczestników do współtworzenia spektaklu muzycznego poprzez aktorką pracę na powstałych wcześniej listach-monologach, będących częścią scenariusza. WARSZTATY EMISYJNE przygotują uczestników do publicznego zaprezentowania monologu lub/oraz wspólnego wykonania utworu finałowego. Miejsce: Fundacja Metamorfozy ul. Marszałkowska 81/20 zapisy przyjmowane są mailowo: fundacja.act4art@gmail.com Z a p r a s z a m y n a z w i e d z a n i e c m e n t a r z a E w a n g e l i c k o - R e f o r m o w a n e g o ! Zwiedzanie zrealizowane w ramach projektu "Warszawa też jest seniorką 2017-2919!". Współfinansuje m.st. Warszawa Miejsce: obok bramy przy ul. Żytniej 42 Organizator: Stowarzyszenie "Złota Kaczka", tel. 692 002 170, e-mail: info@zlotakaczka.waw.pl STRONA • 7 07.06 czwartek 19.00 08.06 piątek 11.00
 8. 8. S p a c e r z k i j k a m i i b u d ż e t e m p a r t y c y p a c y j n y m Spacer z kijkami po Śródmieściu z profesjonalnym trenerem nordic walking. Przejdziemy się śladem projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ubiegłych edycjach budżetu partycypacyjnego. Zapewniamy kije do nordic walking! Miejsce: Śródmieście, siłownia plenerowa przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6 Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", Katarzyna Pliszczyńska, kpliszczynska@stocznia.org.pl, tel. 667 145 915 P i k n i k n a B u l w a r a c h - F e s t i w a l w o l o n t a r i a t u " O c h o t n i c y w a r s z a w s c y " Na uczestników wydarzenia czekają: koncert na żywo, rejsy po Wiśle, zajęcia taneczne, gra na bębnach, ćwiczenia z pierwszej pomocy, przejażdżki na tandemach, puzzle wielkoformatowe, ale to nie wszystko! Nie wyjdziecie z Pikniku z pustymi rękami – każdy będzie mógł wykonać wolontariacką przypinkę, a także wziąć udział w quizie z nagrodami! Miejsce: przy muralu projektu "Ochotnicy warszawscy" przy moście Gdańskim, Bulwar Jana Karskiego Organizator: Dzielnica Wisła, Ochotnicy warszawscy, www.ochotnicy.waw.pl STRONA • 8 08.06 piątek 17.00 08.06 piątek 11.30
 9. 9. "Pomoc osobie z niepełnosprawnością" lub "Problemy dnia codziennego z persketywy chorego na chorobę Alzheimera" - warsztaty Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów/spotkań dla wolontariuszy oraz osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy z placówkami opiekuńczo-leczniczymi na terenie m.st. Warszawy. Działanie jest realizowane w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy" ze środków m.st. Warszawy we współpracy z Centrum Alzheimera. Głównym założeniem projektu jest promocja wolontariatu w placówkach opiekuńczo-leczniczych oraz szeroko pojęte wsparcie wolontariuszy w zakresie poznania specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi, chorującymi oraz z seniorami. Miejsce: Centrum Alzheimera, Aleja Wilanowska 257 Organizatorzy: Centrum Alzheimera, Ochotnicy warszawscy, Zapisy pod nr: 514 930 047 STRONA • 9 09.06 sobota 10.00
 10. 10. I X D z i e ń w a r s z a w s k i c h U n i w e r s y t e t ó w T r z e c i e g o W i e k u n a T o r z e S ł u ż e w i e c W programie m.in. koncert przebojów Anny Jantar, konkurs kapeluszy, gonitwa o puchar UTW. Zachęcamy wszystkie Panie i Panów do przyjścia w kapeluszach i udziału w konkursie. Zaproszenia do odebrania w sekretariacie UTW SGH. Kontakt: tel.: 22 564 98 10 e-mail: utw@sgh.waw.pl STRONA • 10 09.06 sobota 12.00 10.06 niedziela 11.30 Życzymy udanego tygodnia! X I I e d y c j a S e n i o r a d y ! Jak co roku zapraszamy Was na wydarzenie pełne niesamowitych atrakcji, którego celem jest łączenie pokoleń. Seniorada to piknik rekreacyjny skierowany dla seniorów, ich rodzin oraz przyjaciół. W tym roku bawimy się pod hasłem : "AKTYWNI NA LATA". Pokażmy wszystkim, że aktywność fizyczna, dobra zabawa i ruch to klucz do dobrego samopoczucia w każdym wieku :) Czeka Was: potańcówka z DJ Wiką, gry i zabawy rekreacyjne dla najmłodszych i dla najstarszych, konkursy z nagrodami, darmowe pomiary parametrów zdrowotnych. Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Marymoncka 34

×