Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tygodniówka Senioralna

183 views

Published on

W nadchodzącym tygodniu szczególnie polecamy:

- otwarcie ukończonej wystawy głównej Muzeum Warszawy,
- wydarzenia plenerowe: kino pod chmurką na Żoliborzu czy gimnastyka z elementami tańca przy Teatrze Powszechnym,
- projekcje filmowe i dyskusje wokół filmów w "Kinie Retro" w Ursusie,
- oferty specjalne: cykl warsztatów w Polin.

Zgłoś swój ogródek lub balkon do konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni" lub skorzystaj z bezpłatnych porad ogrodniczych.

Published in: Services
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tygodniówka Senioralna

  1. 1. NUMER 25 10 CZERWCA - 16 CZERWCA 2018 TYGODNIÓWKA  S E N I O R A L N A - otwarcie ukończonej wystawy głównej Muzeum Warszawy, - wydarzenia plenerowe: kino pod chmurką na Żoliborzu czy gimnastyka z elementami tańca przy Teatrze Powszechnym, - projekcje filmowe i dyskusje wokół filmów w "Kinie Retro" w Ursusie, - oferty specjalne: cykl warsztatów w Polin. Zgłoś swój ogródek lub balkon do konkursu "Warszawa w kwiatach i zieleni" lub skorzystaj z bezpłatnych porad ogrodniczych. W tym tygodniu szczególnie polecamy: fot. URZĄD M.ST. WARSZAWY
  2. 2. O t w a r c i e u k o ń c z o n e j w y s t a w y g ł ó w n e j M u z e u m W a r s z a w y - d o d a t k o w e a t r a k c j e w a r s z t a t y n a R y n k u S t a r e g o M i a s t a 10.06 niedziela 10:00 - 19:00 Stanowisko: Gabinet Medali, Rynek Starego Miasta zaprojektowanie i produkcja przypinek z różnymi grafikami Muzeum Stanowisko: Gabinet Rysunków Architektonicznych, Rynek Starego Miasta (do godz. 12.00 na ulicy Nowomiejskiej) warsztaty architektoniczne nawiązujące do przestrzeni Rynku Starego Miasta oraz Muzeum Warszawy Stanowisko: Gabinet Detali Architektonicznych, Rynek Starego Miasta (do godz. 12.00 na ulicy Nowomiejskiej) ścianka z fasadami kamienic, gdzie dzieci i dorośli mogą zaznaczać poszczególne elementy kamienic. Oficjalne otwarcie odbędzie się w dniu 9 czerwca (sobota) o godz. 19. W programie przemówienia Gości i dyrekcji Muzeum oraz Koncert Sinfonii Varsovii. W dniach 9 i 10 czerwca można bezpłatnie zwiedzić Muzeum Warszawy, ale obowiązują BEZPŁATNE BILETY. Kontakt do kasy Muzeum (informacji): tel. +48 22 277 44 02 STRONA• 2 fot. URZĄD M.ST. WARSZAWY
  3. 3. W o k ó ł p r z e d w o j e n n e j , ż y d o w s k i e j W a r s z a w y w a r s z t a t y d l a s e n i o r ó w Zajęcia w ramach cyklu dedykowanego starszym mieszkańcom Warszawy. Tym razem porozmawiamy o tym jak wyglądało życie w przedwojennej, żydowskiej stolicy oraz jakie ślady obecności żydowskich mieszkańców możemy odnaleźć we współczesnym obrazie miasta. Będziemy oglądać mapy, zdjęcia, filmy dokumentalne, czytać krótkie relacje świadków. Warsztaty poprowadzi Jagna Kofta – socjolożka, edukatorka i przewodniczka. Miejsce: Muzeum POLIN, ul. Anielewicza 6 sala pomnikowa (sala znajduję się obok muzealnej księgarni oraz Centrum Informacyjnego). Ilość miejsc ograniczona! Rezerwacja telefoniczna pod numerem 22 47 10 301 wew. 3 (poniedziałek-piątek, godz. 10.00-17.00). STRONA • 3 11.06 poniedziałek 11.00 fot. M. STAROWIEYSKA / MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH
  4. 4. W i e c z o r n i c a z u d z i a ł e m P o w s t a ń c ó w W a r s z a w s k i c h i K o m b a t a n t ó w Oddział Stare Miasto Towarzystwa Przyjaciół Warszawy zaprasza na spotkanie z płk. Czesławem Lewandowskim ps. Bystry żołnierzem II Obwodu "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żyrafa" - zgrupowanie "Żbik" - pluton 217. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Oddziału Stare Miasto TPW przy ul. Nowomiejskiej 5 lok. 1 Z radością zapraszamy wszystkich na kolejną edycję Kina Pod Chmurką! Tradycyjnie widzimy się w każdy wtorek lata o zmroku! W kolejny wtorek zapraszamy Was na jedno z arcydzieł polskiej kinematografii, film mistrza - Andrzeja Wajdy. "Niewinni Czarodzieje" to portret ówczesnych trzydziestolatków, których łączy wspólny styl życia: wieczory w modnych warszawskich knajpach, zamiłowanie do jazzu i niechęć do zobowiązań. Seans realizowany jest we współpracy z Fundacją Rozwoju Kinematografii. Miejsce: Prochownia Żoliborz, Czarnieckiego 51 STRONA • 4 12.06 wtorek 21:30 K i n o p o d c h m u r k ą n a Ż o l i b o r z u fot. ORGANIZATOR 12.06 wtorek 17:00 fot. URZĄD M.ST. WARSZAWY
  5. 5. Co roku przestrzeń wybrukowanego teatralnego parkingu skrzyżowania Alei Zielenieckiej i ulicy Targowej zmienia się na parę miesięcy w Ogród Powszechny - zazieleniony plac z roślinami ozdobnymi i grządkami warzywnymi, gdzie od maja do września spotykamy się zarówno przy wspólnym sadzeniu roślin, podlewaniu i opiece nad nimi, jak i siadamy przy wspólnym drewnianym stole, gdzie co tydzień można porozmawiać i posłuchać o filozofii, książkach, historii, przyrodzie, czy globalnej odpowiedzialności. Nasz Ogród zatem to nie tylko sadzenie roślin, ale przede wszystkim przestrzeń do wspólnej refleksji, wymiany zdań i spostrzeżeń na temat świata i ludzi- w dialogu z naukowcami, aktywistami i artystami. Gimnastyka z elementami tańca Pośród wydarzeń organizowanych przez Ogród Powszechny są także warsztaty i zajęcie przygotowane specjalnie z myślą o osobach, które ukończyły 60 lat. Co środę zapraszamy na Gimnastykę z elementami tańca. Gimnastyka oparta na metodzie A. P. Burnell, połączona z własną praktyką ruchową. Zajęcia odbywają się na krzesłach, w pozycji siedzącej. Rozpoczynają się rozgrzewką, zawierającą elementy wizualizacji i ćwiczenia rozwijające świadomość ciała, główną część stanowi blok ćwiczeń wzmacniających i kończą rozciąganiem. Prosimy o przyniesienie ze sobą wody, małych ręczników i wygodnego stroju na przebranie. Ćwiczenia wykonujemy bez butów – na boso lub w skarpetkach. Miejsce: sala warsztatowa przed Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, ul. Zamoyskiego 20 STRONA • 5 13.06 środa 12:00 grafika: ORGANIZATOR
  6. 6. STRONA • 6 Kino Retro to międzypokoleniowe bezpłatne pokazy filmowe w Ursusie to projekt skierowany przede wszystkim do seniorów, ale także do młodszych mieszkańców dzielnicy czy Warszawy. W międzypokoleniowej grupie oglądamy współczesne, dobre i nagradzane filmy. Po pokazach z udziałem gości specjalnych dyskutujemy na tematy, które oglądane filmy poruszają. Zapraszamy na film Dzikie historie (2014). reż. Damián Szifrón Niedoceniany muzyk, biznesmen, panna młoda, znany milioner, kelnerka oraz specjalista od materiałów wybuchowych powiedzą „dość!” i pokażą wszystkim swoje dzikie oblicze. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, będą walczyć o siebie, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między normalnością a szaleństwem. Miejsce: Kino Ursus w Ośrodku Kultury Arsus (ul. Traktorzystów 14) Organizator: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna 13.06, środa g. 17:00 grafika: ORGANIZATOR
  7. 7. S p o r t o w e s p a c e r y z b u d ż e t e m p a r t y c y p a c y j n y m Miejsce: Praga-Północ, wybieg dla niedźwiedzi przy al. Solidarności STRONA • 7 15.06 piątek 10:00 Przejdziemy się śladem projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ubiegłych edycjach budżetu partycypacyjnego. Powiemy też, w jaki sposób, kiedy i na co będzie można zagłosować w tegorocznej edycji. Miejsce: Śródmieście, Ogród Saski na rogu ul. Marszałkowskiej i ul. Królewskiej 14.06 czwartek 10:00 Kontakt: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" Katarzyna Pliszczyńska, kpliszczynska@stocznia.org.pl, tel. 667 145 915 fot. URZĄD M.ST. WARSZAWY
  8. 8. Z g ł o ś s w ó j o g r ó d e k l u b b a l k o n d o k o n k u r s u l u b s k o r z y s t a j z b e z p ł a t n y c h p o r a d o g r o d n i c z y c h „Warszawawkwiatachizieleni”to największyfestiwalikonkurspoświęcony zieleni,ogrodnictwuiekologii.Udziałw konkursiemożewziąćkażdymieszkaniec stolicy,instytucjaczyfirmadziałającana tereniem.st.Warszawy. Nadsyłaniezgłoszeńdo7lipca2018. Więcejinformacjiokonkursienastronie internetowejpodadresem www.warszawawkwiatach.pl PonadtozapraszamydoPunktuPorad Ogrodniczych„OgródwTwoimdomu” nawarsztatyzKamiląCiszek Miejsce:BioBazar,ul.Wołoska3 Organizatorzy: TowarzystwoPrzyjaciółWarszawyUrząd m.st.Warszawy Partner: ZarządZielenim.st.Warszawy STRONA • 8 16.06, sobota 11:00 Informator redaguje Zespół Realizacji Polityki Senioralnej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy więcej informacji na stronie: senioralna.um.warszawa.pl fot. URZĄD M.ST. WARSZAWY

×