Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

програма конференції феу

390 views

Published on

Програма 83-ої студентської наукової конференції "Інноваційний ресурс соціально-економічного потенціалу України" (ФЕтаУ, КНЕУ, 25-27 квітня 2016 р.)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

програма конференції феу

 1. 1. ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року «ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ УКРАЇНИ» 83-я студентська наукова конференція ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Програма конференції на факультеті економіки та управління
 2. 2. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 2 ЗМІСТ Тематична платформа 1 «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ: СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ РОЗВИТКУ» (кафедра стратегії підприємств факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за участі кафедри менеджменту економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка)................................................................................................3 СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 3 СЕКЦІЯ 2. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ...................................................................................................... 4 СЕКЦІЯ 3. ПРАКТИКА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ ........ 5 Тематична платформа 2 «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» (кафедра макроекономіки та державного управління) ......................8 Тематична платформа 3 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» (кафдра політичної економії).........................12 Тематична платформа 4 «ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ» (кафедра історії та теорії господарства)...14 Тематична платформа 5 «КРАЩІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ» (кафедра менеджменту) ............................................16 Тематична платформа 6 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА» (кафедра економіки підприємств)..................................18 СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ...................................... 18 СЕКЦІЯ 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ................................ 21 СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ........................ 22 СЕКЦІЯ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ...................................................................................... 22 СЕКЦІЯ 5. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ........................... 23
 3. 3. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 3 ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 1 «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ: СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ РОЗВИТКУ» (організатор - кафедра стратегії підприємств за участі кафедри менеджменту економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка) Засідання круглого столу: 26 квітня 2016 року, ауд. 239, 10.00-13.00 (модератори - Прохорова Єлєна Вікторовна, к.е.н., доцент, Махова Галина Вікторівна, к.е.н., доцент) СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Богдан Анастасія Володимирівна, ФЕтаУ, ЕЕП-405. Науковий керівник - Марченко М.М., к.е.н., доц. «Проектний підхід як інструмент забезпечення сталого розвитку підприємства». Вівчар Марія Орестівна, ЛНУ ім. Івана Франка, економічний факультет. Науковий керівник - Яцура В.В., д.е.н., проф. «Управління творчим потенціалом працівників на прикладі сучасних підприємств». Воробйова Валерія Віталіївна, ФЕтаУ, ЕЕП-403, Науковий керівник - Верба В.А., д.е.н., проф. «Принципи та інструменти скорочення витрат підприємства, що діють на спадному ринку». Горбенко Марія Віталіївна, ФЕтаУ, ЕСМ-506, Науковий керівник - Гребешкова О.М., к.е.н., доц. «Корпоративна соціальна відповідальність (КСО) підприємств видобувної галузі України: мотиви запровадження та очікувані ефекти». Гуцул Анна Анатоліївна, ЛНУ ім. І. Франка, економічний факультет, Науковий керівник - Юринець З.В., к.е.н.,доц. «Управління організацією в період впровадження інновацій». Загурна Тетяна Романівна, ФЕтаУ, ЕЕП-401, Науковий керівник - Євдокимова Н.М, к.е.н., проф. «Теорія обмежень в управлінні вітчизняним підприємством». Зайченко Надія Сергіївна, Бандрівська Ольга Ярославівна, ФЕтаУ, ЕЕП-401, Науковий керівник Прохорова Є.В., к.е.н.,доц. «Особливості управління витратами в закладах дошкільної освіти».
 4. 4. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 4 Ішевська Дар'я Віталіївна, ФЕтаУ, ЕЕП-403, Науковий керівник - Дяченко М.І., ст.викл. «Роль концепції knowledge-management у процесі інтелектуалізації діяльності українських компаній». Павлишин Ольга Романівна, ЛНУ ім. Івана Франка, економічний факультет, ЕКМ 21. Науковий керівник - Кохан М.О., к.е.н., доц. «Самомотивація як шлях до успіху». Смолій Марта Володимирівна, ЛНУ ім. Івана Франка, економічний факультет, Науковий керівник - Чопко Н.С., асистент «Санкції та заохочення працівників на прикладі сучасних підприємств». Трубіцина Валерія Борисівна, ФЕтаУ, ЕПК-504і, Науковий керівник - Гаращенко Н.М., к.е.н., доц. «Система управління персоналом в дошкільному навчальному закладі». Фурса Влада Сергіївна, ФЕтаУ, ЕЕП-402, Науковий керівник - Смолін І.В., д.е.н., проф. «Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства». Шипуля Ірина Сергіївна, ФЕтаУ, ЕПК-503, Науковий керівник - Верба В.А., д.е.н., проф. «Консалтингові проекти з впровадження бюджетування на підприємстві: передумови успішної реалізації». Щукіна Лілія Юріївна, ФЕтаУ, ЕЕП-405, Науковий керівник - Махова Г.В., к.е.н., доц. «Agile-менеджмент при впровадженні змін на підприємстві». СЕКЦІЯ 2. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Бабич Юлія Едуардівна, ФЕтаУ, ЕПК-503, Науковий керівник – Решетняк Т.І., к.е.н., доц. «Метод SWOT-аналізу в стратегічному управлінні: проблеми застосування та інтерпретації результатів». Вітер Марина Володимирівна, ФЕтаУ, ЕСМ-505, Науковий керівник – Оберемчук В.Ф., к.е.н., доц. «Вплив корпоративної соціальної відповідальності на конкурентоспроможність підприємства». Горбатько Альона Олексіївна, Кураєва Марія Вікторівна, ФЕтаУ, ЕЕП- 402, Науковий керівник – Ліщінська В.В., ст.викл. «Конкурентні переваги вертикально інтегрованих бізнес-моделей».
 5. 5. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 5 Губернюк Анна, ФЕтаУ, ЕМО-102, Науковий керівник – Павленко А.М., асист. «Ринкова конкуренція в Україні: мікроекономічний аспект». Ісаєва Валентина Сергіївна, ФЕтаУ, ЕЕП-204 Науковий керівник - Скитьова Г.С., к.е.н., доц. «Ціноутворення в Україні в умовах кризи». Кириченко Валентин Володимирович, ФЕтаУ, ЕЕП-405, Науковий керівник - Оберемчук В. Ф., к.е.н., доц. «Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики». Лізанець Ігор, ФЕтаУ, ЕМО-103, Науковий керівник - Павленко А.М., асист. «Проблеми реалізації заходів зі скорочення витрат підприємства». Набокова Тетяна, ФЕтаУ, ЕМО-102, Науковий керівник - Павленко А.М., асист. «Особливості формування вибору споживача в Україні». Остаповець Владислав Олегович, ФЕтаУ, ЕЕП-402, Науковий керівник - Скитьова Г.С., к.е.н., доц. «Роль симуляційних ігор в розвитку практичних компетенцій студентів: досвід Польщі». Скрипник Дар'я Сергіївна, Шайгородська Тетяна Андріївна, ФЕтаУ, ЕСМ- 505, Науковий керівник – Гребешкова О.М., к.е.н., доц. «Клієнтоорієнтованість в українському бізнес-просторі (на прикладі сервісних компаній)». Тичковська Оксана Олександрівна, ФЕтаУ, ЕЕП-405, Науковий керівник – Іванова А.С., к.е.н., ст.викл. «Інноваційна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності процесно-орієнтованого підприємства». СЕКЦІЯ 3. ПРАКТИКА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ Акієв Куртеюп, ФЕтаУ, ЕМО-103, Науковий керівник - Павленко А.М., асист. «Проблеми монополії і конкуренції на ринку праці». Антонюк Анастасія Сергіївна, ФЕтаУ, ЕЕП-402, Науковий керівник - Скитьова Г.С., к.е.н., доц. «Обґрунтування системи мотивації персоналу клієнтської організації».
 6. 6. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 6 Бутрій Ксенія Ігорівна, Ковальчук Ігор Олексійович, Кудрицька Ксенія Олександрівна, Тітенко Тетяна Іванівна, ФЕтаУ, ЕСМ-506, Науковий керівник - Михайленко О.Ф., к.е.н., доц. «Роль мас-медіа у формуванні бізнес-клімату країни»1 . Бутрій Ксенія Ігорівна, ФЕтаУ, ЕСМ-506, Науковий керівник – Гребешкова О.М., к.е.н., доц. «Стратегічні активи компанії-виробника косметики: проблеми формування та способи утримання». Вітер Марина Володимирівна, Назаревич Наталія Іванівна, Некрасова Тетяна Сергіївна, Шуляк Аліна Олександрівна, ФЕтаУ, ЕСМ-505, Науковий керівник - Михайленко О. Ф., к.е.н, доц. «Суспільство, влада, прогрес: культура взаємодії (на прикладі Фінляндії)»1 . Гладченко Андрій Вікторович, Євсюков Іван Сергійович, ФЕтаУ, ЕЕП-408, Науковий керівник - Махова Г.В., к.е.н., доц. «Методи якісної оцінки ризиків при впровадженні проектів». Залюбовська Олександра Володимирівна, ФЕтаУ, ЕЕП-407, Науковий керівник – Голіонко Н.Г., к.е.н., ст.викл. «Особливості створення нового бізнесу в Україні». Зініченко Ганна Ігорівна, ФЕтаУ, ЕЕП-402, Науковий керівник – Батенко Л.П., к.е.н., проф. «Проблеми розробки бюджетів у новостворених підприємствах». Кучеренко Людмила В'ячеславівна, ФЕтаУ, ЕЕП-403, Науковий керівник – Кубарева І.В., к.е.н., ст.викл. «Кадровий потенціал підприємства як основний елемент інноваційної системи». Лось Костянтин Сергійович, Батенко Микита Юрійович, ФЕтаУ, ЕЕП- 405, ЕЕП-402, Науковий керівник – Оберемчук В.Ф., к.е.н., доц. «Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку пива в Україні». Назарова Руслана Русланівна, Рожко Олексій Михайлович, ФЕтаУ, ЕЕП- 206 Науковий керівник - Кубарева І.В., к.е.н., ст. викл. «Тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні та перспективи готелю Хрещатик». Онащук Катерина Петрівна, ФЕтаУ, ЕЕП-202, Науковий керівник - Кубарева І. В., к.е.н., ст.викл. «Становлення та розвиток корпорації Walt Disney Company та її місце у сучасній індустрії розваг». 1 Доповідь підготовлена в межах спільного українсько-канадського освітнього проекту «Культурні виміри та професійні стратегії» (КНЕУ-Університет Онтаріо, лютий-квітень 2016 р.)
 7. 7. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 7 Павленко Роман Іванович, ФЕтаУ, ЕЕП-402, Науковий керівник - Скитьова Г.С., к.е.н., доц. «Ефективність використання франчайзингової моделі бізнесу для розвитку підприємництва в Україні». Поганяйло Ярослав Володимирович, ФЕтаУ, ЕПК-503, Науковий керівник – Верба В.А., д.е.н., проф. «Як обрати ключового клієнта для закладу дошкільної освіти та сформувати для нього ціннісну пропозицію». Полуянчик Данило Миколайович,ФЕтаУ, ЕЕП-402, Науковий керівник - Скитьова Г.С., к.е.н., доц. «Управління ризиками в підприємницькій діяльності». Приходько Анна Олександрівна, ФЕтаУ, ЕЕП-206, Науковий керівник - Кубарева І.В., к.е.н., ст. викл. «Лідери фармацевтичного ринку в Україні». Пугач Аліна Анатоліївна, ФЕтаУ, ЕЕП- 402, Науковий керівник – Батенко Л.П., к.е.н., проф. «Ідентифікація стратегії компанії "Вімм-Білль-Данн». Улещенко Анна Вікторівна, ФЕтаУ, ЕЕП-201, Науковий керівник – Гребешкова О.М., к.е.н., доц. «Забезпечення інноваційної активності підприємств в Україні». Ходак Яна Романівна, ЛНУ імені І. Франка, Економічний ф-тет, ЕКМ-42с, Науковий керівник - Кохан М.О., к.е.н., доц. «Сучасні підходи до підвищення ефективності персоналу в організації». Чмелюк Тетяна Олексіївна, Пономаренко Викторія Сергіївна, Попович Євгеній Вадимович, ФЕтаУ, ЕСМ-505 Науковий керівник – Гребешкова О.М., к.е.н., доц. «Бізнес-культура по-японські: уроки для України?» 2 . Шалигіна Анастасія Сергіївна, Коба Вероніка Ігорівна, Шкрібляк Віталія Миколаївна, ФЕтаУ, ЕСМ-505. Наукові керівники -Гребешкова О.М. к.е.н., доц., Михайленко О.Ф., к.е.н., доц. «Гендерна рівність як стратегічний виклик розвитку сучасної економіки (на прикладі Швеції)»2 . 2 Доповідь підготовлена в межах спільного українсько-канадського освітнього проекту «Культурні виміри та професійні стратегії» (КНЕУ-Університет Онтаріо, лютий-квітень 2016 р.)
 8. 8. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 8 ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 2 «ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» (організатор - кафедра макроекономіки та державного управління) Засідання круглого столу: 26 квітня 2016 року, ауд. 259 (1-й корпус КНЕУ), 10.00-13.00 (модератори – Ємельяненко Лариса Михайлівна, д.е.н., професор, Федірко Наталія Вікторівна, к.е.н., доцент) Гиренко Христина Валентинівна, 2 курс, ФЕФ, спеціальність «Фінанси». Науковий керівник – Москалюк Н.П., к.е.н., доцент «Використання світового досвіду антикризового управління видатками державного бюджету». Павлюк Р.П., Рудь К.О., 2 курс, МЕіМ, спеціальність «Міжнародна економіка». Науковий керівник – к.е.н., доцент Москалюк Н.П. «Адаптація механізмів реалізації монетарної політики розвинених країн світу для України». Подолянко Олена Ярославівна, Загребельний Дмитро Сергійович, 2 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доцент Москалюк Н. П. «Імплементація європейського досвіду формування інноваційних кластерів економічного зростання». Кисіль Анастасія Олегівна, 2 курс, факультет міжнародної економіки та менеджменту, спеціальність «Міжнародна економіка». Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В.І. «Галузеві особливості інвестиційних зв’язків України та ЄС». Низова Леся Юріївна, 2 курс, факультет економіки аграрно-промислового комплексу, спеціальність «Облік і аудит» (спеціалізація «Облік і аудит в АПК»). Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В. І. «Ефективність перерозподілу податків у процесі децентралізації». Колесникова Анастасія Ігорівна, 2 курс, факультет економіки аграрно- промислового комплексу, спеціальність «облік і аудит в АПК». Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В. І. «Зовнішньоекономічна торгівля як чинник макроекономічного розвитку України». Плиска Ірина Юріївна, 2 курс, факультет економіки аграрно-промислового комплексу, спеціальність «Облік і аудит» (спеціалізація «Облік і аудит в АПК» ). Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В. І. «Валютний курс як елемент стабілізаційної політики».
 9. 9. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 9 Яковенко Дана Богданівна, 2 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Економічна теорія». Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В. І. «Фіскальна стійкість як підґрунтя для інноваційного розвитку економіки» Члечко Олександра Миколаївна, Паламарчук Вікторія Миколаївна, 2 курс, факультет міжнародної економіки і менеджменту, спеціальність «Міжнародна економіка». Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В. І. «Нерівномірність розподілу доходів населення як фактор впливу на розвиток економіки України». Тімаков Антон Олександрович, 2 курс, факультет Міжнародної економіки та менеджменту. Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В. І. «Девальвація гривні та її наслідки для України». Мокляк Лілія Василівна, 2 курс, факультет економіки аграрно-промислового комплексу, спеціальність «Облік і аудит» (спеціалізація «Облік і аудит в управлінні АПК»). Науковий керівник – к. е. н., доцент Усик В. І. «Аналіз міжнародних рейтингів та методик у напрямі впровадження інновацій». Сухомлин Богдан Анатолійович, 3 курс, факультет міжнародної економіки і менеджменту, спеціальність “Економіка та підприємництво” (спеціалізація “Міжнародна економіка”). Науковий керівник – к.е.н., доц. Москалюк Н.П. «Інноваційне управління динамікою валютного курсу в умовах глобалізації». Дзензелюк Катерина Володимирівна та Старинська Марина Юріївна, 3 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – д.е.н., професор Ємельяненко Л.М. «Державна політика подолання тіньової зайнятості в контексті мінімізації соціально-економічних ризиків». Власенко Марина Миколаївна, Черенович Анна Вадимівна, 3 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доц. Федірко Н. В. «Інноваційні механізми антикорупційної політики. Досвід Польщі та України». Науковий керівник – к.е.н., доц. Федірко Н. В. Сіренко Яна Сергіївна, 3 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – Федірко Н.В. «Пріоритети антикризового реформування тарифної політики у житлово- комунальній сфері». Дубова Анна Віталіївна, Кабанець Орина Андріївна, 3 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доцент Федірко Н. В. «Вплив демократичного устрою на інноваційний розвиток економіки».
 10. 10. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 10 Скіпальська Валерія Андріївна, 3 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ») «Механізм державних закупівель у стимулюванні інноваційного розвитку». Науковий керівник – к.е.н., доцент Федірко Н.В. Мальковська Юлiя Борисiвна, 3 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – д.е.н., професор Ємельяненко Л. М. «Державне регулювання iнновацiйного розвитку природниx монополiй». Червінська Анастасія Сергіївна, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В. І. «Механізми розвитку територіальних громад в контексті децентралізації». Яценко Катерина Сергіївна, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В. І. «Фінансові виклики сталого розвитку». Федорова Анна Андріївна, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – д.е.н., доцент Усик В. І. «Інноваційні перетворення вищої освіти в Україні». Фомкіна Валерія Ігорівна, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доцент Федірко Н. В. «Реформування системи соціального захисту населення України в умовах європейської інтеграції». Гнедаш Владислава Костянтинівна, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доц. Чистов С. М. «Модернізація організаційно-економічного механізму державної політики в сферах культури та мистецтв». Манжула Володимир Миколайович, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доц. Сабадош Г. О. «Інноваційні підходи до управління економічною безпекою». Гавловська Вікторія Ігорівна, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доц. Сабадош Г. О. «Використання моделі відкритої інновації у реалізації стратегії економічного розвитку».
 11. 11. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 11 Пронько Ольга Анатоліївна, Тетьора Анастасія Миколаївна, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Економічна теорія». Науковий керівник – к.е.н., доцент Усик В. І. «Децентралізація влади у контексті вирішення проблем сталого розвитку в регіонах». Беспалова Ірина Олександрівна, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доцент Жданов В. І. «Вдосконалення державної політики управління рівнем життя населення за допомогою соціальних стандартів». Томіна Анастасія Олексіївна, 4 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доцент Жданов В. І. «Управління офіційними валютними резервами країни». Хлопенко Владислав Олегович, 5 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування». Науковий керівник – к.е.н., доц. Москалюк Н.П. «Реформування системи охорони здоров’я в Україні». Котько Дмитро Ігорович, 5 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування». Науковий керівник – д.е.н., професор Радіонова І. Ф. «Моніторинг наслідків монетарних імпульсів та ефективність антикризового управління». Святовец Юлія Анатоліївна, 5 курс, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування». Науковий керівник – д.е.н., професор Ємельяненко Л. М. «Інноваційна складова формування продовольчої безпеки». Парова Олена Євгеніївна, 5 курс, магістратура, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – д.е.н., професор Ємельяненко Л. М. «Можливості адаптації концепції флексік’юріті на ринку праці України». Жужа Альона Олександрівна, 5 курс, магістратура, факультет економіки та управління, спеціальність «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент державних установ»). Науковий керівник – к.е.н., доцент Жданов В. І. «Управління державним боргом України».
 12. 12. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 12 ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 3 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» (організатор - кафедра політичної економії) Засідання круглого столу: 25 квітня 2016 року, ауд. 11 (6-й корпус КНЕУ, ІБО), 10.00-13.00 (модератори – Ткаченко Олена Вадимівна, к.е.н., доцент, Кулага Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент) Хома Христина, 5 курс-8501, Науковий керівник проф. Зайцев Ю.К. «Середній клас та соціалізація сучасного економічного розвитку». Дамаскіна Тетяна, 5 курс-8501, науковий керівник проф. Москаленко О. М. «Еволюція теоретичних концепцій формування культурного капіталу та його ролі в економічному розвитку». Слива Катерина, 5 курс-8501, науковий керівник проф. Савчук В. С. «Використання сучасних форм капіталу в соціально-економічному розвитку країни». Будько Анна - 4 курс- 6501, науковий керівник проф. Москаленко О. М. «Інноваційний підприємець і позитивні екстерналії «креативного руйнування» Бастрикіна Олена -1 курс-6104, науковий керівник доц. Бортнікова Л.П. "Чи може бути держава ефективним власником?" Герасименко Матвій, 1 курс-6503, науковий керівник доц. Кулага І.В. «Економічний розвиток: цілі, принципи, перспективи» Опеченик Василь, 1 курс-6508, науковий керівник доц. Ніколенко І.Ю. «Національна економіка в умовах глобалізації: тенденції, проблеми та перспективи». Фомічов Олексій -1 курс-6503, науковий керівник доц. Хохич Д.Г. Альтернативні витрати як показник ефективного функціонування національної економіки» Харченко К.О., 1 курс-6504/1, науковий керівник доц. Руженський М.М. "Основні напрями та перспективи інноваційного розвитку України". Федорова Анастасія, 1 курс, 6503, науковий керівник доц.Михайлюк М.А. «Перспективи економічного зростання економіки України із залученням ІТ- галузі» Шаховал Оксана - 1 курс - 6401, науковий керівник доц. Ніколаєв Є.Б. «Вплив торгівлі й маркетингу на покращення стану української економіки». Корнійчук Тетяна, 1 курс-6508, науковий керівник доц. Дем’янчук О.О. «Інфляція як економічне явище та її соціально-економічні наслідки».
 13. 13. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 13 Жарова Ольга, 1 курс-6503, науковий керівник доц. Ткаченко О.В. «Податки як ціна можливості жити у цивілізованому суспільстві» Прищепа Наталія, 1 курс-6503, науковий керівник доц. Ткаченко О.В. «Комфортність населення як чинник міграційної активності» Матвієнко Мар`я, Пашков Михайло, 1 курс-6501, науковий керівник проф. Якубенко В.Д. «Стратегія економічного розвитку України: теоретичні засади та механізми реалізації». Барналь Катарина, 1 курс - 6503, науковий керівник доц. Тищенко М.П. «Сучасні економічні кризи та їх вирішення». Ярмоленко Анастасія, Уварова Діана, 1 курс, 6503, науковий керівник доц. Тищенко М.П. «Взаємозвя`зок політики та економіки».
 14. 14. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 14 ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 4 «ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГРЕСУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ» (організатор - кафедра історії та теорії господарства) Засідання круглого столу: 26 квітня 2016 року, ауд. 201 (лекційний зал бібліотеки КНЕУ, вул. Дегтярівська, 49-Г), 11.00-14.00 (модератори – Воробйова Людмила Василівна, к.е.н., доцент, Кондрат Олександр Борисович, к.е.н., старший викладач) Баранов Сергій, 5курс. спец. 6509. Науковий керівник - к.е.н., доц. Воробйова Л.В. «Трансформація аналітичних можливостей фінансової звітності: ретроспективний погляд на новітню економічну історію України крізь призму бухгалтерського обліку». Кулик Андрій 3 курс. спец. 6509. Науковий керівник - к.е.н., доц. Воробйова Л.В. «Соціально-економічні моделі країн світу та можливості їх впровадження в Україні». Рожко Олексій 2 курс. спец. 6504. Науковий керівник - ст. викл. Волкова О.М. «Реформи 90-х років в Україні через призму монетаризму». Григорець Святослав 2 курс. спец. 6504. Науковий керівник - к.е.н., доц. Тимочко Н.О. «Сільськогосподарська кооперація як інноваційний процес у розвитку селянських господарств». Дементьєв Владислав 2 курс. спец. 6508. Науковий керівник - к.е.н., доц. Лавриненко В.М. «Історико - економічні дослідження капіталу 21-го століття (по матеріалам досліджень Т. Пікетті)». Герасимова Марія 2 курс, спец. 6505. Науковий керівник - к.і.н., доц. Логінов М.М. «Невідома» бідність сучасності: її вплив на добробут країн світу (по матеріалам Нобелівських премій з економіки - 2016 р.)». Миндзя Єлизавета 1 курс, спец. 6504. Науковий керівник - к.е.н., доц. Опанасенко В.М. «Світовий досвід формування ІТ-бізнесу і його перспективи розвитку в сучасних умовах в України».
 15. 15. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 15 Волосова Анастасія Сергіївна, 1 курс, спец.-6503. Науковий керівник - к.е.н., доц. Колядич О.І. «Становлення інституту інтелектуальної власності в Україні: аналітичний потенціал теорії прав власності». Хом’як Софія Любомирівна, 1 курс, спец.- 6503. Науковий керівник - к.е.н., доц. Колядич О.І. «Іноваційна діяльність ТНК в теоріях транснаціоналізації: висновки для соціально-економічного простору України».
 16. 16. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 16 ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 5 «КРАЩІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕСІ» (організатор - кафедра менеджменту) Засідання круглого столу: 26 квітня 2016 року, ауд. 259 (1-й корпус КНЕУ), 13.15-15.50 (модератори – Осокіна Алла Вікторівна, к.е.н., доцент, Ліфінцев Денис Сергійович, к.е.н., доцент) Гук К.В., 4 курс, ЕМП-401. Науковий керівник – Омельяненко Т.В., д.е.н., професор кафедри менеджменту «Час: ресурс чи обмежувач досягнення перемоги у конкурентній боротьбі?» Юрченко К.В., 3 курс, ММЕ-308. Науковий керівник – Осокіна А.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту. «Доказовий менеджмент: раціональність та інтуїція в прийнятті управлінських рішень». Янківський А., 3 курс, ММЕ-306. Науковий керівник – Осокіна А.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту. «Мережеві організаційні структури: досвід побудови та застосування в сучасному бізнесі». Торгонська Т., 4 курс, ЕМП-401. Науковий керівник – Ліфінцев Д.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту. «Управління якістю як необхідна передумова до розвитку компаній». Севериненко В., Пащенко Ю., 3 курс, МЕіМ-311. Науковий керівник – Ліфінцев Д.С., к.е.н., доцент кафедри менеджменту. «Як створити неймовірну культуру в компанії». Іщанова А., 3 курс, ФЕФ-303. Науковий керівник – Данилюк В.О., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту. «Тайм -менеджмент за Брайаном Трейсі». Батюта А., 3 курс, ФЕФ-302. Науковий керівник – Данилюк В.О., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту. «Трансформація менеджменту корпорацій в умовах сталого розвитку». Мазур Д., 3 курс, ФЕФ-303. Науковий керівник – Данилюк В.О., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту. «Коучинг як інструмент ефективного управління персоналом». Божко Л., 3 курс, ФЕФ-303. Науковий керівник – Данилюк В.О., к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту. «Особливості закордонного досвіду мотивації праці».
 17. 17. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 17 Шатравка О., 3 курс, ММЕ-308. Науковий керівник – Граждан О.Б., асистент кафедри менеджменту. «Управління конфліктами в сучасній організації». Романенко Б., 3 курс, ММЕ-307. Науковий керівник – Граждан О.Б., асистент кафедри менеджменту. «Побудова системи стимулювання на підприємстві». Меркулова А., 3 курс, ММЕ-307. Науковий керівник – Граждан О.Б., асистент кафедри менеджменту. «Вдосконалення процесу комунікацій в організаціях». Ярмола О.О., 3 курс, ММЕ-314. Науковий керівник – Линовицька С.А., асистент кафедри менеджменту. «Застосування концепції тайм-менеджменту в студентській діяльності».
 18. 18. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 18 ТЕМАТИЧНА ПЛАТФОРМА 6 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА» (організатор - кафедра економіки підприємств) Засідання круглого столу: 25 квітня 2016 року, ауд. 239 (1-й корпус КНЕУ), 10.00-13.00 (модератор – Рєпіна Інна Миколаївна, д.е.н., професор) СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ Бащук І.В., курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Швиданенко Г.О., к.е.н, професор кафедри економіки підприємств «Розвиток реінжинірингу у конкурентному середовищі» Бедрій І.І., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Швиданенко Г.О., к.е.н, професор кафедри економіки підприємств «Передовий досвід використання методів організації виробництва» Березюк В.О., курс 2, спец. 6507. Науковий керівник – Тонюк М.О., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Інвестиції: перспективи, напрямки та шляхи подолання проблем в Україні» Бондарчук В.Є., курс 2, спец. 6306. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Проблеми підвищення якості продукції та конкурентоспроможності підприємства» Брицька І.О., курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Швидка О.П., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Стан та перспективи розвитку трудових ресурсів елеваторної промисловості України» Гладченко А.В., Євсюков С.С., курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Семенчук А.О., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Якісний аналіз ризиків при впровадженні нової продукції» Грива К.Ю., курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Конкурентоспроможність сучасних підприємств та шляхи їх підвищення» Грязіна А.С., курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Ямненко Г.Є., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Проблеми та переваги розвитку франчайзингу в Україні»
 19. 19. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 19 Дацюк А.В., курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Рєпіна І.М., д.е.н., професор кафедри економіки підприємств «Закономірності формування та використання трудового потенціалу» Димніч І.М., курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Ямненко Г.Є., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Особливості функціонування акціонерних товариств за сучасних умов в Україні Дідківська О.М., курс 2, спец. 6507. Науковий керівник – Тонюк М.О., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Інноваційна діяльність підприємства в Україні Драгун Є.І., курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Андрющенко К.А., д.е.н., професор кафедри економіки підприємств «Фактори впливу на ефективність діяльності малих підприємств у сучасних умовах» Кирилюк О.В., курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Швиданенко Г.О., к.е.н, професор кафедри економіки підприємств «Роль ресурсів розвитку в господарській діяльності компанії» Кузьменко І.В.., курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Сучасні реалії малого бізнесу в Україні. Проблеми та перспективи» Лисенко І.В., курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Швидка О.П., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Соціальна складова розвитку потенціалу аграрних підприємств України» Мазур С.Д., курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Теплюк М.А., аспірант кафедри економіки підприємств «Управління людськими ресурсами на підприємстві в системі сучасного менеджменту» Ніколенко В.Є., курс 2, спец. 6507. Науковий керівник – Тонюк М.О., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Франчайзинг як один з елементів організації бізнесу в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку» Прокопенко В.А., курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Криворучкіна О.В., к.г.н., доцент кафедри економіки підприємств «Ефективність використання ресурсів на молокопереробних підприємствах» Тихонюк Ю.В., курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Швиданенко Г.О., к.е.н., професор кафедри економіки підприємств «Система цінностей персоналу підприємства» Філоненко Н.В., курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Швиданенко Г.О., к.е.н., професор кафедри економіки підприємств «Забезпечення ефективного розвитку підприємства: ресурсний та організаційний аспекти»
 20. 20. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 20 Хасіна О.М., Олішевська А.В., курс 2, спец. 6505. Науковий керівник – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Проблеми інвестування вітчизняних підприємств Ясенко С.А., курс 2, спец. 6306. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Технічний рівень виробництва та підвищення якості продукції промислових підприємств» Стецюра В.О., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Терентьєва О.В., к.е.н., асистент кафедри економіки підприємств «Проблеми та перспективи розвитку металургійної галузі України» Солтис Д., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Терентьєва О.В., к.е.н., асистент кафедри економіки підприємств «Прибуток як інтегрований показник ефективності роботи фірми» Зазуля М.В., курс 2, спец. 6505. Науковий керівник – Шевчук Н.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Роль, сутність та завдання маркетингової діяльності в управлінні підприємством» Трофімов І.А., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Криворучкіна О.В., к.г.н., доцент кафедри економіки підприємств «Шлях в Європу - вижити або збанкрутувати» Серазетдіновв О.О., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Криворучкіна О.В., к.г.н., доцент кафедри економіки підприємств «Розвиток вітчизняних текстильних підприємств під час девальвації національної валюти 2013-2016 років» Мазур М., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Криворучкіна О.В., к.г.н., доцент кафедри економіки підприємств «Маркетингові компанії найуспішніших підприємств світу» Кириченко Д., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Криворучкіна О.В., к.г.н., доцент кафедри економіки підприємств «Перспективи розвитку ІТ бізнесу в Україні» Седова В., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Терентьєва О.В., к.е.н., асистент кафедри економіки підприємств «Антикризове управління підприємством: сутність і пропозиції» Налбат К., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Терентьєва О.В., к.е.н., асистент кафедри економіки підприємств «Оподаткування доходів підприємства, вітчизняний та зарубіжний досвід» Манжос В.О., курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Семенчук А.О.., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Передача ризику: очікування та реалії»
 21. 21. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 21 СЕКЦІЯ 2. ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Безрука Марта-Марія Борисівна, спец. 6507. Науковий керівник – Ямненко Г.Є., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Започаткування власного бізнесу» Вірченко Наталія Віталіївна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Ямненко Г.Є., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Актуальні проблеми середнього та малого підприємництва в Україні» Господинюк Євген Павлович, Добров Сергій Вадимович, курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Криворучкіна О.В., к.г.н., доцент кафедри економіки підприємств «Сучасний стан та тенденції розвитку світового ринку сталі» Канівець Тарас Олегович, курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Аспекти стратегічного розвитку підприємства будівельної галузі» Коба Анна Олександрівна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Гудвіл як інноваційний інструмент економіки підприємства» Майстренко Тетяна Ігорівна, курс 2, спец. 6507. Науковий керівник – Ямненко Г.Є., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Ризики в підприємницький діяльності» Омельяненко Владислав Юрійович, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Cучасні тенденції розвитку інноваційного підприємництва: глобальний і національний виміри» Пасічник Григорій Сергійович, курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Роль чинників підвищення ефективності діяльності в розвитку підприємництва в Україні» Рєпін Кирило Сергійович, курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Розвиток малого підприємництва в Україні» Савощенко Ольга Олегівна, курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Моральні та етичні аспекти соціальної відповідальності в процесі ведення бізнесу» Совенко Олена Іванівна , курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Ямненко Г.Є., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Мале підприємництво в Україні як двигун розвитку національної економіки»
 22. 22. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 22 Стожок Аліна Юріївна, курс 2, спец. 6505. Науковий керівник – Шергіна Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Реалії розвитку малого бізнесу в Україні» Сухомлин Богдан Анатолійович, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Долгова Л.І., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Сучасні тенденції розвитку інноваційного підприємництва» Шевчик Оксана Олександрівна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Ямненко Г.Є., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Акціонерне товариство та основні тенденції його розвитку на сучасному ринку» СЕКЦІЯ 3. ЕКОНОМІКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Грищук Анна Володимирівна, курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Рєпіна І.М., д.е.н, професор кафедри економіки підприємств «Мале підприємництво: проект "Організація виготовлення новорічних та різдвяних листівок"» Мазур Микола Ігорович, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Вплив методів управління на його ефективність» Богдан Анастасія Володимирівна, курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Теплюк М.А., аспірант кафедри економіки підприємств «Доцільність впровадження проектного підходу до управління на підприємстві» Людвіченко Денис Миколайович, Краснощок Антон Олегович, курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Петренко Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Сервісний центр: від ідеї до втілення» СЕКЦІЯ 4. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Михайлова М.Р., курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Андрющенко К.А., д.е.н., професор кафедри економіки підприємств «Значення коучингу для ефективної діяльності підприємства» Мішина К.С., курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Шевчук Н.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Полікритеріальний підхід до раціоналізації струкутри капіталу підприємства»
 23. 23. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 23 Тасенко А.О.., Кулик Ю.Б., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Шевчук Н.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Підходи до оцінювання продуктивності капіталу підприємства» Торопова А.Є., курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Криворучкіна О.В., к.г.н., доцент кафедри економіки підприємств «Пріоритетні напрями підвищення ефективності управління інтелектуальним капіталом на підприємствах» Цибульська Ю.В., курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Рєпіна І.М., д.е.н, професор кафедри економіки підприємств «Прикладні інструменти оцінювання вартості та конкурентоспроможності потенціалу вітчизняних підприємств» Яцун Н.В., курс 5, спец. 8504. Науковий керівник – Рєпіна І.М., д.е.н, професор кафедри економіки підприємств «Роль матеріальних та нематеріальних активів у процесі капіталізації активів» Нагорний Р., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Терентьєва О.В., к.е.н., асистент кафедри економіки підприємств «Проблеми залучення капіталу в Україні та шляхи їх вирішення» Петрова Г.С., курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Шевчук Н.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Методичні підходи до оцінювання якості праці колективу та окремого працівника» Косянова Д.О., курс 2, спец. 6509. Науковий керівник – Семенчук А.О., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Необхідність застосування показника EVA при оцінюванні економічного прибутку» СЕКЦІЯ 5. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙ Білан Олена Олегівна ,курс 2, спец. 6504. Науковий керівник – Шевчук Н.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств «Інноваційні методи розрахунку собівартості та їх застосування провідними компаніями» Бородков Олександр Олексійович, курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Швиданенко Г.О., к.е.н., професор кафедри економіки підприємств «Сучасний інструментарій оцінювання інноваційного розвитку компанії» Гаврилюк Ганна Олександрівна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Моделі інноваційного розвитку підприємств зарубіжних країн» Горностай Карина Вікторівна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Інноваційний менеджмент в компанії Google»
 24. 24. Факультет економіки та управління 25-27 квітня 2016 року 24 Загребельний Дмитрій Сергійович, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Менеджмент інноваційної діяльності на прикладі Японії та США» Засипко Влада Євгеніївна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Інноваційний менеджмент у практиці сучасних підприємств» Масленніков Владислав Юрійович, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Андрющенко К.А., д.е.н., професор кафедри економіки підприємств «Складові інноваційної інфраструктури як вирішальний фактор розвитку економіки країни» Калініна Анна Олегівна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг» Мельничук Анастасія Валеріївна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Інноваційна діяльність та її вплив на розвиток України» Лях Анастасія Володимирівна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Інноваційний розвиток підприємств агропромислового комплексу України» Мусієвич Марія Анатоліївна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Інноваційна діяльність як напрямок забезпечення ефективності підприємства» Пушкарська Анастасія Сергіївна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Інноваційна діяльність як засіб подолання кризових ситуацій» Підлубна Христина Петрівна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Механізми державного податкового стимулювання інноваційно- інвестиційних процесів» Терещенко Анна Олександрівна, курс 2, спец. 6306. Науковий керівник – Андрющенко К.А., д.е.н., професор кафедри економіки підприємств «Трансфер технологій як основна форма просування інновацій в підприємницьку діяльність» Цатурян Арина Норайрівна, курс 2, спец. 6503. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні» Щукіна Лілія Юріївна, курс 4, спец. 6504. Науковий керівник – Норіцина Н.І., к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Гнучкість та інноваційність як новий шлях до успіху сучасного бізнесу» Юров Богдан Ігорович, курс 2, спец. 6306. Науковий керівник – Чухраєва Н.М., к.е.н, ст. викл. кафедри економіки підприємств «Інноваційний менеджмент як інструмент ефективної діяльності суб’єктів ринкових відносин: зарубіжний досвід»

×