Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plan

48 views

Published on

Кошторис 2019

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Plan

  1. 1. (грн) Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Оплата праці 2110 335 558 335 558 297 069 326 800 508 977 524 379 224 189 278 384 225 193 282 875 278 614 272 204 3 889 800 Нарахування на оплату праці 2120 74 620 74 620 65 362 71 900 111 980 115 363 48 725 61 208 49 297 61 542 61 294 59 889 855 800 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0 0 0 0 910 0 0 0 0 1 030 0 0 1 940 Продукти харчування 2230 7 940 15 160 15 200 10 590 41 000 22 900 0 17 000 15 710 16 000 17 430 17 420 196 350 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 6 900 7 306 7 340 8 070 4 910 4 430 1 570 1 570 4 430 88 230 90 130 91 220 316 106 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0 Соціальне забезпечення 2700 0 Інші видатки 5000* 4 090 760 760 7 350 760 760 3 260 3 800 1 500 1 500 2 540 640 27 720 УСЬОГО 429 108 433 404 385 731 424 710 668 537 667 832 277 744 361 962 296 130 451 177 450 008 441 373 5 287 716 Директор Головний бухгалтер М.П. 10 січня 2019 року (число, місяць, рік) В. В. Смаглюк ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220) Затверджений в сумі П'ять мільйонів двісті вісімдесят сім тисяч сімсот шістнадцять гривень (сума словами і цифрами) Голова районної державної адміністрації (посада) Вид бюджету районний (підпис) (ініціали і прізвище) 10 січня 2019 року (число, місяць, рік) М.П. ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК 33360507 Липнязька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області (найменування міста, району, області) Н. Г. Осетрова (підпис) (ініціали і прізвище) код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 02 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) код та назва класифікації видатків та кредитування державного бюджету код та назва класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 0211020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі) спеціалізованими школами, гімназіями, колегіумами) О. А. Шеремет (підпис) (ініціали і прізвище)

×