Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban day hoc

1,700 views

Published on

 • Be the first to comment

Kich ban day hoc

 1. 1. GVHD: Thầy Lê Đức Long Cô Nguyễn Thị Ngọc HoaSVTH: Trương Thị Thùy DungLớp : Tin 4 – K35103008
 2. 2. Chương trình Tin học 11 Chương 1 Chương Chương Chương 6 Một số 2 Chương Chương 3 4 5 Chương khái niệm Chương Cấu trúc trình cơ bản lập Kiểu dữ Tệp và con và trình rẽ nhánh trình và đơn liệu có thao tác lập ngôn ngữ và lặp cấu trúc với tệp giản trình có lập trình cấu trúc ChuẩnMục tiêu kiến Bài 11: Kiểubài dạy mảng (4, 0, 0) thức, kĩ năng 2
 3. 3. Giả định:  Sĩ số lớp học : 40, được chia thành 4 nhóm.  Giáo viên có trang Moodle dùng để giảng dạy bộ môn. (http://dungttt.moodlehub.com/)  Mỗi học sinh đều có tài khoản trên trang Moodle của giáo viên và được giáo viên hướng dẫn cách sử dụng từ Học sinh tham giatuần học sinh phải lên và giảiMoodle đầu năm học. Hàng thảo luận, thắc mắc trang đápthắc thamtrên diễn hoạt động học tập online. Học sinh tham để mắc gia các đàn. Sau mỗi tiết học, học sinh lên trang Moodle của giáo gia tích cực sẽ được cộng điểm, học sinh không tham giaviên sẽ bị trừ điểm (Điểmgì mình trừ sẽ được tính tiết học thì để ghi nhận những cộng / học được trong vào điểmđó bằng những từ khóa, nội dung ngắn gọn, súc tích. kiểm tra miệng). Làm bài tập assignment chiếu, máy tính của giáo viên  Lớp học có trang bị máy có kết nối Internet. 3
 4. 4. Mục tiêu toàn bài:Kiến thức: Hiểu khái niệm mảng một chiều. Hiểu cách khai báo và truy cập đến từngphần tử của mảng. Hiểu rõ hơn về thuật toán tìm số lớn nhất vàthuật toán sắp xếp. Biết được cách khai báo mảng 2 chiều, thamchiếu đến 1 phần tử trong mảng. Hiểu được bản chất mảng 2 chiều chính làmảng 1 chiều mà mỗi phần tử của nó lại là mảng1 chiều. 4
 5. 5. Mục tiêu toàn bài:Kỹ năng: Cài đặt được thuật toán của một số bài toán đơn giảnvới kiểu dữ liệu mảng một chiều. Thực hiện khai báo mảng, truy cập, tính toán các phầntử của mảng. Cài đặt được thuật toán tìm số lớn nhất trong mảng mộtchiều có n phần tử nguyên. Cài đặt được thuật toán sắp xếp mảng một chiều có nphần tử nguyên. Cài đặt được thuật toán tìm kiếm nhị phân. Thực hiện được các thao tác khai báo mảng (chủ yếulà mảng một chiều có n phần tử kiểu nguyên). 5
 6. 6. Điểm trọng tâm, điểm khó: Điểm trọng tâm• Khái niệm mảng 1 chiều, khai báo và thao tác với mảng 1 chiều.• Cài đặt thuật toán giải bài toán tìm phần tử lớn nhất trong mảng bằng ngôn ngữ Pascal.• Cài đặt thuật toán tráo đổi, qua đó giải bài toán sắp xếp dãy số nguyên bằng thuật toán tráo đổi.• Khai báo và thao tác đơn giản trên cấu trúc mảng 2 chiều. Điểm khó• Cấu trúc mảng 1 chiều, khái niệm hữu hạn, kiểu chỉ số, kiểu phần tử.• Thuật toán tìm kiếm nhị phân, thuật toán sắp xếp.• Viết được một chương trình cụ thể (có sử dụng mảng 2 chiều) từ một bài toán lập trình (VD: Sắp xếp mảng 2 chiều) 6
 7. 7. Mục tiêu toàn bài:Kỹ năng: Thực hiện được thao tác tham chiếu đến phần tử bất kỳbên trong mảng và một số thao tác khác trên mảng (nhập -xuất giá trị cho phần tử trong mảng, …). Nhận biết đc các thành phần trong khai báo kiểu mảng1 chiều. Nhận biết định danh của một phần tử mảng 2 chiềuxuất hiện trong 1 chương trình, cách tham chiếu đến phầntử trong mảng. Viết đc khai báo mảng 2 chiều với các chỉ số thuộc kiểunguyên. Làm việc nhóm. 7
 8. 8. Đối tượng: HS lớp 11A1. Kiến thức đã biết: Học sinh đã biết cách khai báo một số kiểu dữ liệu chuẩn, thuật toán tráo đổi đã được học ở lớp 10, thủ tục vào/ra đơn giản, cấu trúc lặp. Khả năng biết: Học sinh có thể liên hệ thực tế để liên tưởng đến kiểu mảng một chiều (xếp hàng mua vé, các chuồng gia súc trong trang trại…) và mảng hai chiều (dãy ghế trong rạp chiếu phim, thùng chứa các chai nước ngọt, vỉ trứng...) 8
 9. 9. Kịch bản dạy học Hoạt động 2 Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút) Chuẩn bị ở nhà Hoạt động 3: Khái Kiểu Hoạt động 6 : niệm mảng 1 chiều Mảng (5 phút)Củng cố (5 phút) (tiết 1) Hoạt động 4: Khai báo Hoạt động 5 : Bài tập mảng 1 chiều, thao tác ví dụ (10 phút) với mảng. (20 phút) 9
 10. 10. Kịch bản dạy học Hoạt động 1: Chuẩn bị ở nhà Hoạt động 2 Mở đầu (7 phút) Hoạt động 7 :Củng cố (7 phút) Hoạt động 3: Nhóm 1 Kiểu Mảng trình bày thuật toán tìm (tiết 2) số max (7 phút) Hoạt động 6 : Nhóm 4 trình bày (7 phút) Hoạt động 4: Nhóm 2 trình bày (7 phút) Hoạt động 5 : Nhóm 3 trình bày thuật toán sắp xếp dãy số tăng (10 phút) 10
 11. 11. Kịch bản dạy học Hoạt động 1 Mở đầu (7 phút) Hoạt động 2: Chạy tay Hoạt động 4 : Kiểu Mảng thuật toán sắp xếp dãy sốCủng cố (8 phút) (tiết 3) (15 phút) Hoạt động 3: Cài đặt code cho thuật toán sắp xếp dãy số tăng (15 phút) 11
 12. 12. Kịch bản dạy học Hoạt động 1 Hoạt động 5 : Mở đầu (7 phút) Củng cố (8 phút) Kiểu Mảng Hoạt động 2: Khái (tiết 4) niệm mảng 2 chiềuHoạt động 4 : Bài tập (8 phút) ví dụ (12 phút) Hoạt động 3: Khai báo mảng 2 chiều, tham chiếu phần tử trong mảng. (10 phút) 12
 13. 13. Ứng dụng công nghệ: 13
 14. 14. Hoạt động 1: Chuẩn bị ở nhà Học sinh lên trang học tập Moodle để thảo luận về 2 bài toánmà giáo viên đã đưa ra: Giáo viên theo dõi, ghi nhận quá trình hoạt động của học sinhtrên trang Moodle. 15
 15. 15. Hoạt động 2: Mở đầuGiáo viên:• Nhận xét hoạt động của học sinh trong tuần qua trên trang Moodle.• Nhận xét bài làm, nội dung thảo luận của học sinh. Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đã trả lời đúng.• Dựa vào các câu trả lời của học sinh trên diễn đàn để nêu lên khó khăn khi sử dụng kiểu dữ liệu đã học để giải quyết bài toán nhiệt độ. Từ đó đưa đến vấn đề: tính cần thiết sử dụng kiểu mảng 1 chiều trong lập trình. 16
 16. 16. Hoạt động 3: Khái niệm mảng 1 chiều• Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi “Mảng 1 chiều là gì?”• Giáo viên cần đặt câu hỏi làm rõ các khái niệm: dãy hữu hạn, kiểu, thế nào là cùng kiểu? => Gặp bài toán cần dùng đến 1 dãy số, cung kiểu dữ liệu để tính toán thì nghĩ ngay đến mảng 1 chiều.• Dẫn dắt các em biết những yếu tố cần khi mô tả mảng 1 chiều.• Yêu cầu học sinh xác định kiểu dữ liệu, kiểu chỉ số và đặt tên cho mảng dùng để giải quyết bài toán đã đặt ra ở đầu tiết (bài toán nhiệt độ). 17
 17. 17. Hoạt động 4: Khai báo, thao tác với mảng 1 chiều. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và cho biết cách tạo kiểu dữ liệu mảng 1 chiều trong Pascal. Liên hệ giữa cú pháp khai báo mảng với những yếu tố cần khi mô tả mảng. Gọi 2 học sinh lên bảng viết khai báo mảng dùng cho bài toán Nhiệt độ theo mô tả ở hoạt động 3. Gọi học sinh khác cho ví dụ về mảng và viết khai báo cho mảng đó. Cho phép học sinh đặt câu hỏi để làm rõ các khai báo của bạn mình (Ý nghĩa của khai báo) Cho học sinh xem video về thứ tự duyệt các phần tử trong mảng, từ đó rút ra cách tham chiếu đến phần tử trong mảng và thấy được vai trò của câu lệnh For – do trong việc thao tác với mảng. Cho học sinh viết cấu trúc chung khi nhập mảng, xuất mảng, duyệt phần tử của mảng. 18
 18. 18. Hoạt động 5: Bài tập ví dụ• Giải quyết bài toán đặt ra ở đầu bài:• Yêu cầu học sinh làm theo nhóm, nhóm nào làm tốt, nhanh nhất sẽ được cộng điểm.• Nhận xét và bổ sung (nếu cần).• Demo bài toán bằng Pascal 19
 19. 19. Hoạt động 6: Củng cố• Cho học sinh làm 5 câu hỏi trắc nghiệm nhanh để kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh.• Dặn học sinh làm bài tập số 5, 6 trang 79 SGK và nộp bài trên trang Moodle. Chi tiết cách nộp được quy định trong mục Assignment của tuần trên trang Moodle.• Dặn học sinh xem trước bài mới và lên trang E- learning để down tài liệu, thảo luận giải quyết nhiệm vụ giáo viên giao cho từng nhóm trên trang Moodle. 20
 20. 20. Hoạt động 1: Chuẩn bị ở nhà• Các nhóm lên trang Moodle của giáo viên để thảo luận nội dung bài giáo viên đã giao ở tiết 1.• Sau đó viết bài báo cáo tổng hợp kết quả đã thảo luận, up lên Slideshare và nộp link cho giáo viên trước tiết học 3 ngày. Bài báo cáo có thể ở dạng word hoặc powerpoint.• Giáo viên theo dõi, kiểm tra kết quả bài báo cáo và định hướng lại cho học sinh nếu học sinh làm lạc đề. 21
 21. 21. Hoạt động 2: Mở đầu• Ổn định lớp• Dựa vào yêu cầu, phân công ở tiết trước để hướng dẫn các nhóm chuẩn bị lên báo cáo.Hoạt động 3: Nhóm 1 trình bày thuật toántìm số max .• Nhóm 1 cử đại diện trình bày. Các nhóm khác lắng nghe nhóm 1 trình bày và đặt câu hỏi phản vấn để nhóm 1 giải quyết.• Giáo viên nhận xét và bổ sung (nếu cần) 22
 22. 22. Hoạt động 4: Nhóm 2 trình bày • Nhóm 2 cử đại diện trình bày ý nghĩa các đoạn lệnh trogn VD1. Các nhóm khác lắng nghe nhóm 2 trình bày và đặt câu hỏi phản vấn để nhóm 2 giải quyết. • Giáo viên nhận xét, bổ sung (nếu cần) Hoạt động 5: Nhóm 3 trình bày• Nhóm 3 cử đại diện trình bày Input, Output của bài toán “Sắp xếp dãy số nguyên tăng dần” và thuật toán tráo đổi. Các nhóm khác lắng nghe nhóm 3 trình bày và đặt câu hỏi phản vấn để nhóm 3 giải quyết.• Giáo viên nhận xét, bổ sung (nếu cần) 23
 23. 23. Hoạt động 6: Nhóm 4 trình bày• Nhóm 4 cử đại diện trình bày thuật toán sắp xếp dãy số tăng. Các nhóm khác lắng nghe nhóm 4 trình bày và đặt câu hỏi phản vấn để nhóm 4 giải quyết.• Giáo viên nhận xét, bổ sung (nếu cần) Hoạt động 7: Củng cố• Giáo viên nhận xét về cách làm việc của các nhóm: có hiệu quả không? Cần rút kinh nghiệm gì?• Nhấn mạnh vào những điểm trọng tâm của bài: thuật toán tìm max và thuật toán sắp xếp dãy tăng.• Yêu cầu học sinh về học bài và chuẩn bị bài mới 24
 24. 24. Hoạt động 1: Mở đầu • Gọi 1 học sinh lên bảng viết cú pháp khai báo mảng 1 chiều, tham chiếu đến phần tử của mảng. Cho ví dụ cụ thể. Sau đó viết thuật toán sắp xếp dãy số nguyên tăng dần. • Giáo viên nhận xét, chỉnh sửa.Hoạt động 2: Chạy tay thuật toán sắp xếp dãy số • Cho học sinh xem phim về ví dụ sắp xếp dãy tăng dần. • Cho ví dụ khác, yêu cầu học sinh thực hiện sắp xếp dãy số đó theo thuật toán đã học. Sau 5 phút, gọi 1 học sinh lên bảng trình bày. Yêu cầu các học sinh còn lại nhận xét. 25
 25. 25. HĐ 3: Cài đặt code cho thuật toán sắp xếp dãy số tăng • Chia nhóm, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận, dựa vào thuật toán để cài đặt từng đoạn chương trình (mỗi nhóm sẽ cài đặt một phần trong thuật toán). Sau đó ghép các đoạn lệnh lại, nhận xét, chuẩn hóa để được chương trình hoàn chỉnh.Hoạt động 4: Củng cố • Nhấn mạnh những kiến thức quan trong trong bài. • Nhắc học sinh về làm bài kiểm tra online trên trang Moodle. • Nhắc học sinh về tích cực tham gia hoạt động trên Moodle. 26
 26. 26. Hoạt động 1: Mở đầu• Ôn lại kiến thức trong bài “Kiểu mảng” (Tiết 1, 2, 3). Nhấn mạnh lại cú pháp khai báo mảng 1 chiều và tham chiếu đến phần tử trong mảng.• Mở đầu bài dạy và giới thiệu bài học 27
 27. 27. Hoạt động 2: Khái niệm mảng 2 chiềuDựa vào ví dụ “Tính và in ra màn hình bảng nhân” để đặt câuhỏi dẫn dắt học sinh nhận ra các đặc điểm của mảng 2 chiều.Các câu hỏi sử dụng là:• Mảng 2 chiều là gì?• Em có nhận xét gì về cấu trúc của mỗi hàng trong mảng 2 chiều?• Cho học sinh tìm hiểu về bản chất của mảng 2 chiều bằng cách điền khuyết.• Để mô tả kiểu mảng hai chiều, ta cần xác định những yếu tố chính nào? 28
 28. 28. Hoạt động 3: Khai báo, thao tác với mảng mảng 2 chiều Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và cho biết có mấy cách tạo kiểu dữ liệu mảng hai chiều. Các cách tạo như thế nào? Yêu cầu HS cho ví dụ minh họa. Gọi một HS khác cho biết ý nghĩa của lệnh mà bạn vừa viết. Chiếu lại bảng nhân và gợi ý cách cho HS cách truy cập đến các phần tử trong mảng và yêu cầu HS cho ví dụ và đưa ra cú pháp chung dựa vào cú pháp tham chiếu trong mảng 1 chiều.Nhấn mạnh với học sinh khi thao tác với mảng 2 chiều thì tacần dùng 2 vòng lặp (vòng lặp bên trong là duyệt các phần tửcủa từng dòng – giống mảng 1 chiều; vòng lặp bên ngoài làduyệt tất cả các dòng). 29
 29. 29. Hoạt động 4: Bài tập ví dụ Nghiên cứu chương trình trong ví dụ 1 trang 61 SGK. • Yêu cầu HS xác định cách tổ chức dữ liệu? • Nhiệm vụ chính của bài toán cần giải quyết? • Yêu cầu học sinh thảo luận theo cặp và cho biết ý nghĩa từng đoạn lệnh. Chia lớp thành 6 nhóm, thảo luận và thực hiện yêu cầu sau: Sắp xếp các đoạn lệnh (mà giáo viên đã xáo trộn từ 1 chương trình) theo thứ tự đúng để được chương tình hoàn chỉnh. 30
 30. 30. Hoatk động 5: Củng cố• Cho học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm• Ra bài tập về nhà: Viết chương trình tính tổng các phần tử dương trong mảng 2 chiều. (Gợi ý: Duyệt các phần tử trong mảng, kiểm tra xem phần tử đó có lớn hơn 0 hay không. Nếu lớn hơn 0 thì cộng dồn vào tổng). Dặn dò học sinh làm bài và nộp bài trên Moodle.• Dặn dò học sinh xem lại bài và chuẩn bị cho bài thực hành số 3. 31

×