Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

закон про освіту

69 views

Published on

Закон про освіту

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

закон про освіту

 1. 1. ЗАКОН ПРО ОСВІТУ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Любомира Мандзій директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації
 2. 2. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту На підставі нового законодавчого акту внесено зміни до ряду законів, у тому числі до Законів України: «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту». Новий Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року
 3. 3. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту “загальноосвітній навчальний заклад” змінено на “заклад загальної середньої освіти” “навчально-виховний процес” змінено на “освітній процес” Зміни у визначенні окремих термінів
 4. 4. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту початкова школа - 4 роки гімназія - 5 років ліцей - 3 роки Типи закладів освіти та терміни навчання:
 5. 5. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту «Переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом 5 (п’яти) років з дня набрання чинності цим Законом» (п.п.13 п. 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону) питання діяльності закладів освіти мають бути врегульовані їх установчими документами статути закладів освіти, мають переоформлятися в поточному режимі (у разі виникнення необхідності) Переоформлення установчих документів закладів освіти
 6. 6. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту здійснюється відповідно до території обслуговування наказом директора ЗЗСО до ліцеїв, приватних ЗЗСО і закладів спеціалізованої освіти дозволяється зарахування на конкурсних засадах до початкової школи право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу Зарахування учнів до закладів загальної середньої освіти
 7. 7. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту засновник (засновники) або уповноважений ним орган керівник закладу освіти колегіальний орган управління закладу освіти колегіальний орган громадського самоврядування інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти Управління закладом освіти
 8. 8. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту приймає рішення про створення і реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання закладу затверджує установчі документи організовує конкурсний відбір на посаду директора укладає та розриває строковий договір з керівником затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу не має права втручатися в діяльність закладу забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища Повноваження засновника закладу
 9. 9. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту участь в управлінні працівників та осіб, що навчаються участь інших осіб через піклувальні, наглядові та батьківські ради можливість контролю над бюджетом та адміністрацією через фінансову та адміністративну прозорість (оприлюдення на веб-сайтах статуту закладу освіти, інформації про наявність вакантних посад, річного звіту про діяльність закладу, кошторисів і фінансових звітів тощо) Демократизація управління закладами освіти
 10. 10. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту здійснює безпосереднє управління закладом призначає і звільняє педагогічних працівників вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу здійснює контроль за виконанням освітніх програм та забезпечує організацію освітнього процесу забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти представляє заклад освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами Права та обов’язки директора
 11. 11. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту обирає конкурсна комісія (представники засновника, трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів закладу та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної території) термін перебування 6 років не більше ніж 2 каденції вперше на посаді директора термін - 2 роки Вибори директора
 12. 12. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту громадянин України вища освіта, магістр стаж педагогічної роботи не менше 3 років Вимоги до претендента на посаду керівника закладу загальної середньої освіти
 13. 13. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту питання призначення і звільнення з роботи працівників вирішує керівник закладу освіти відповідно до трудового законодавства керівник закладу загальної середньої освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду Призначення працівників закладів загальної середньої освіти
 14. 14. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту Агентство забезпечення якості освіти: надання рекомендацій для поліпшення освітнього процесу термін дії сертифікату про проходження аудиту - 10 років можлива позапланова перевірка Інституційний аудит
 15. 15. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Закон про освіту поетапне зростання заробітньої плати щорічне самостійне підвищення кваліфікації вибір форми та місця для підвищення кваліфікації розроблення авторських навчальних програм або освітніх методик проходження педагогічними працівниками сертифікації Новели для вчителів
 16. 16. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×