Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newschool presentation-new-30-03-2017-(2)

80 views

Published on

НУШ

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Newschool presentation-new-30-03-2017-(2)

 1. 1. М І Н І С Т Е Р С Т В О О С В І Т И І Н А У К И У К РА Ї Н И МІНІСТР ОСВІТИ І НАУКИ ЛІЛІЯ ГРИНЕВИЧ РЕФОРМА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
 2. 2. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ЗАПИТ НА ЗМІНИ В ОСВІТІ 75,6% українців підтримують ідею рефор- мування освіти “Вітчизняна освіта потребує реформування” Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (2016 р.) дотримуються такої думки 90,1%педагогів 81,5%школярів 2
 3. 3. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСВІТОЮ ТА ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ У найбільшому в історії світовому рейтингу загальноосвітніх шкіл Україна в 2015 році посіла Дослідження проводила Організація економічної співпраці і розвитку Сінгапур Естонія Польща . . . Україна РЕЙТИНГ ВІДОБРАЖАЄ ПРЯМИЙ ЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСВІТОЮ І ЕКОНОМІЧНИМ ЗРОСТАННЯМ КРАЇН 38місце 76країн з 7 1 11 38 3
 4. 4. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА КОРЕЛЯЦІЯ ІЗ ПОТРЕБАМИ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ 35% ключових компетентностей, необхідних на ринку праці у світі, найближчим часом зміняться – за експертними оцінками, які були озвучені на початку 2016 р. на World Economic Forum уміння  вирішувати складні завдання критичне мислення креатив- ність управління людьми, навички координації та взаємодії емоційний інтелект судження і прийняття рішень (важливим буде не тільки якість, але і швидкість прийняття рішень) клієнто- орієн- товність, уміння вести перего- вори когнітивна гнучкість У 2020 РОЦІ ДЛЯ УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ БУДУТЬ ПОТРІБНІ ТАКІ НАВИЧКИ: 4
 5. 5. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ Компетентнісний зміст освіти Дитиноцентризм Наскрізний процес виховання, що базується на цінностях Нова структура школи (включаючи 3-річну профільну) Реальна автономія шкіл, забезпечення якості Справедливе фінансування, рівний доступ Вмотивований і кваліфікований вчитель Педагогіка партнерства Сучасне освітнє середовище, інклюзивна освіта 5
 6. 6. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ВИПУСКНИК НОВОЇ ШКОЛИ ОСОБИСТІСТЬ Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення; ПАТРІОТ Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; ІННОВАТОР Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя. 6
 7. 7. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ /01 Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. /02 Спілкування іноземними мовами. /03 Математична грамотність. /04 Компетентності в природничих науках і технологіях. /05 Інформаційно-цифрова компетентність. 7
 8. 8. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ /06 Уміння вчитися впродовж життя. /07 Соціальні і громадянські компетентності. /08 Підприємливість. /09 Загальнокультурна грамотність. /10 Екологічна грамотність і здорове життя. 8
 9. 9. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА СТРУКТУРА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ І. ПОЧАТКОВА ШКОЛА ІІ. БАЗОВА СЕРЕДНЯ ШКОЛА (ГІМНАЗІЯ) ІІІ. ПРОФІЛЬНА СЕРЕДНЯ ШКОЛА 4 роки1 5 10 2 6 11 3 7 12 4 8 9 5 років 3 роки Академічного спрямування - академічний ліцей Професійного спрямування - професійний ліцей 9
 10. 10. 11 12,5 12 13 14 РОКІВ КРАЇНА Білорусь, Україна, Росія Бельгія, Болгарія, Естонія, Греція, Іспанія, Франція, Хорватія, Латвія, Литва, Нідерланди, Австрія, Польща, Португалія, Фінляндія, Швеція, Ліхтенштейн, Туреччина Кіпр Чехія, Данія, Німеччина, Ірландія, Італія, Люксембург, Угорщина, Мальта, Румунія, Словенія, Словаччина, Великобританія, Чорногорія, Норвегія, Сербія Півн. Ірландія, Ісландія ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ТРИВАЛІСТЬ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ 10
 11. 11. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО /01 Оновлення змісту • Оновлені навчальні програми для початкової школи • Новий державний стандарт освіти • Нові навчальні матеріали: Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання у початковій школі у 2-х томах (наклад 640 тис) /02 Підготовка людських ресурсів • Підвищено соціальний статус вчителя • Підготовка вчителів початкових шкіл до пілотного запровадження реформи /03 Зміна структури і створення мережі • Розпочалося створення опорних шкіл, триває навчання ОТГ 11
 12. 12. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО /04 Зміни в системі управління • Дебюрократизація і децентралізація /05 Забезпечення якості освіти • Підготовка до участі в PISA • Підготовка до моніторингу якості освіти в початковій школі /06 Справедливе фінансування • Удосконалення формули освітньої субвенції /07 Нове освітнє середовище • 1,3 млрд грн на природничо-математичні класи, автобуси, освіту в ОТГ • Творення он-лайн освітньої платформи 12
 13. 13. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА НОВІ СТАНДАРТИ ОСВІТИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ МАСОВІ ВІДКРИТІ ONLINE КУРСИ ВІДЕО УРОКИ 13
 14. 14. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ГРАФІК ВРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ Концепція Нової української школи Забезпечення якості Нові технології і методи Статус учителя Нова структура Новий зміст Набір до першого класу Нової школи Запуск базової середньої освіти Запуск профільної школи Перший 12-й клас 2016 2018 2020 2022 2025 2026 2027 2029 2030 Система статистики і аналітики Підвищення кваліфікації вчителів почат- кової школи Модернізація підручників перших класів 2019. Новий стандарт базової середньої освіти 2018. Новий стандарт початкової освіти 2023. Новий стандарт профільної освіти 2017. 100–150 опорних шкіл 2019. Сформована мережа опорних шкіл 2025. Формування мережі закладів III-го рівня 2021. Інвентаризація мережі шкіл 2019. Нові професійні стандарти 2022. Мережа установ незалежної сертифікації Дебюрократизація 2022. Школа нового підручника 2022. Внутрішнє забезпечення якості освіти в школах 2018. PISA 2017. Пілотний запуск Е-платформи (курси з математики і англійської) 2019. Повноцінний запуск Е-платформи 2023. Регіональні центри забезпечення якості 14
 15. 15. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ Обсяг фінансових вкладень для реалізації концепції НУШ 1,2 млн грн 886,6 млн грн 954,1 млн грн 2017 2018 2019 2020 1,6 млрд. грн 16
 16. 16. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА РЕФОРМА ПОТРЕБУЄ СПІВПРАЦІ УРЯД Затвердження плану Забезпечення фінансування МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВЛАДИ Створення мережі Перепідготовка вчителів Мотивація вчителів Створення нового освітнього середовища ПАРЛАМЕНТ Прийняття закону України “Про освіту” 17
 17. 17. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ВПРОВАДЖЕННЯ ЗВОЛІКАННЯ ВИЩА ЯКІСТЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ КОНКУРЕНТО- СПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ЗМЕНШЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ СОЛІДАРНЕ І ПАТРІОТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ЗНЕВІРА ПОГЛИБЛЕННЯ РОЗШАРУВАННЯ ВТРАТА НАУКОВО- ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПАДІННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 18
 18. 18. ПРОСТІР ОСВІТИ ДЛЯ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ НОВА ШКОЛА ДІТИ ЧЕКАЮТЬ НА ЗМІНИ 20

×