ข้อสอบปลายภาค วิชานาฏศิลป์ รหัส ศ 32101

49,693 views

Published on

3 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
49,693
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
533
Comments
3
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบปลายภาค วิชานาฏศิลป์ รหัส ศ 32101

  1. 1. ข้อสอบปลายภาค วิชานาฏศิลป์ รหัส ศ 32101<br />โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก<br />คำชี้แจง ข้อสอบปรนัย จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดแล้วกาเครื่องหมาย × ในกระดาษคำตอบ<br />การแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่นิยมอยู่เพียงเรื่องเดียว คือ เรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งได้เค้าเดิมมาจากเรื่องรามายณของอินเดีย คืออะไร<br />ละครข. ลิเกค. โขนง. ระบำ<br />ละครที่ถือเป็นต้นแบบของละครรำทุกชนิด คือ ละครอะไร<br />ละครในข. ละครนอกค. ละครเสภาง. ละครชาตรี<br />ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ มีลักษณะการแสดงคล้ายละครโอเปร่าแบบตะวันตก คือ ตัวละครพูดเอง ร้องเอง และเปลี่ยนฉากไปตามเนื้อเรื่อง คือ ละครอะไร<br />ละครพันทางข. ละครดึกดำบรรพ์ค. ละครเสภาง.ละครนอก<br />ระบำชนิดที่ถือเป็นมาตรฐาน แสดงประกอบละครดึกดำบรรพ์ เรื่องสังข์ทอง คือ ระบำอะไร<br />ระบำไก่ข. ระบำดาวดึงส์ค. ระบำเทพบันเทิงง. ระบำกฤษดาภินิหาร<br />การแสดง “โขน” ที่ไม่มีการสร้างโรง แสดงกับพื้นดินกลางสนาม นิยมเล่นตอนที่เกี่ยวกับ การรบ การยกทัพ คือข้อใด<br />โขนกลางแปลงค. โขนหน้าขอ<br />โขนโรงในง. โขนโรงนอกหรือโขนนั่งราว<br />นาฎยศัพท์ คือ ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารำ “การยกแขนให้ได้ส่วนโค้งสูง ตั้งข้อมือ ฝ่ามือแบเหยียดตรงทั้งสี่นิ้ว นิ้วหัวแม่มืองอเข้าหาฝ่ามือเล็กน้อย หักข้อมือเข้าหาลำแขน” หมายถึง ข้อใด<br />กันวงข. ตั้งวงค. จีบหงายง.จีบวง<br />การตัดตอนจากวรรณคดีเอกเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อใช้แสดงในข้อใด<br />ละครนอกข. ละครในค. โขนง.ระบำ<br />ภาษาทางนาฏศิลป์ใช้เรียกการแสดงท่าทางแทนคำพูดของตัวละครว่าอย่างไร<br />นาฏยศัพท์ข. การตีบทค. บทของละครง. ภาษาของการแสดง<br />การละครและการฟ้อนรำของไทยที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ ได้แบบแผนมาจากชนชาติใด<br />จีนข. เขมรค. ลาวง.อินเดีย<br />การละครที่แสดงเป็นชายล้วน และมีตัวแสดงเพียง 3 ตัว คือละครในข้อใด<br />ละครในข. ละครนอกค. ละครชาตรีง.ละครดึกดำบรรพ์<br />การละครไทยที่แสดงท่าทางเหมือนอย่างสามัญชนและเปลี่ยนฉากไปตามท้องเรื่อง คือละครในข้อใด<br />ละครพูดกับละครพันทางค. ละครพูดกับละครเสภา<br />ละครพูดกับละครดึกดำบรรพ์ง. ละครพูดกับละครร้อง<br />ต้นกำเนิดของการแสดงละคร มาขากอะไร<br />การสวดอ้อนวอนค. การร่ายรำบูชาเทพเจ้า<br />การร้องเพลงพื้นบ้านง. การแสดงทางศาสนา<br />ศิลปะการแสดงละคร ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายเข้าด้วยกัน จึงได้ชื่อว่าอย่างไร<br />สหศิลปะค. ศิลปะนิยม<br />องค์ประกอบศิลป์ง. ศิลปะร่วม<br />การรำเดี่ยว คือ การรำที่ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียว แสดงให้เห็นความงามของกิริยาที่ร่ายรำตามแบบนาฏศิลป์ไทย และเห็นความงามของเครื่องแต่งกาย หมายถึง ข้อใด<br />รำแม่บทข. รำอวยพรค. พระลอตามไก่ง.ฉุยฉายพราหมณ์<br />ละครแสดงได้ทุกเรื่อง ส่วนการแสดงละครในแสดงเรื่องใดในข้อต่อไปนี้<br />อิเหนา รามเกียรติ์ และมณีพิชัยค. อิเหนา รามเกียรติ์ และราชาธิราช<br />อิเหนา รามเกียรติ์ และอุณรุทง. อิเหนา รามเกียรติ์ และสกุนตลา<br />การแสดงของภาคใต้ คือข้อใด<br />มโนราห์ – ลำกลอนค. มโนราห์ – ลำหมู่<br />มโนราห์ – หนังตะลุงง. มโนราห์ – ลำตัด<br />บ้องไฟ คือการละเล่นพื้นเมืองของภาคใด<br />เหนือข. กลางค. อีสานง.ใต้<br />ลำตัด คือการแสดงพื้นเมืองของภาคใด<br />เหนือข. กลางค. อีสานง.ใต้<br />ฟ้อนเล็บ คือการแสดงพื้นเมืองของภาคใด<br />เหนือข. กลางค. อีสานง.ใต้<br />การแสดงของภาคอีสาน คือข้อใด<br />ลำตัดข. ฟ้อนเล็บค. มโนราห์ง.ลำเพลิน<br />ก่อนจะมีการแสดงละคร ผู้แสดงจะต้องกระทำสิ่งใดก่อน<br />ไหว้ครูข. บรรเลงดนตรีค.ร้องเพลงนำง.ร้องเพลงโชว์<br />“เถิดเทิง หรือ เทิ่งบอง” เรียกตามเสียงกลองที่ได้ยิน ใช้ประกอบการรำพื้นเมืองของไทยภาคใด<br />ภาคเหนือข. ภาคกลางค. ภาคอีสานง.ภาคใต้<br />บทบาทของตัวละครบนเวที ที่ปรากฏต่อผู้ชมในด้านต่างๆ เช่น สีหน้า ท่าทาง จังหวะ การเคลื่อนไหว คืออะไร<br />การใช้ภาษาข. ภาพค. ความคิดง.ตัวละคร<br /> บทพูดร้องดี จะต้องเป็นอย่างไร<br />เหมาะสมกับลักษณะของผู้แสดงแต่ละคราว<br />ปรับปรุงไปตามความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส<br />เหมาะสมกับลักษณะของการละครและนิสัยของตัวละคร<br />เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเหตุการณ์ของบ้านเมือง<br />ควรใช้ภาษาพูดในข้อใดเมื่อแสดงละคร<br />คำพูดที่ใช้อยู่กันเป็นปกติค. จะต้องพูดให้เกินความจริง<br />คำพูดที่ใช้ต้องประหยัดถ้อยคำง. คำพูดต้องให้กินใจอย่างลึกซึ้ง<br />การประพันธ์ที่เป็นศิลปะของการถ่ายทอดทางด้านบทเพลงที่ตัวละครจะต้องขับร้อง หรือความเงียบของช่องการเจรจา ควรมีจังหวะลีลา มีน้ำเสียงสูงต่ำ ในคำพูดของบทละครเรียกว่าอย่างไร<br />บทร้องข. ภาษาค. เพลงง.บทร้องประกอบ<br />ผู้วางนโยบายหลักการแสดง รับผิดชอบทางด้านการเงิน งานธุรการและประชาสัมพันธ์ คืออะไร<br />นายทุนข. ผู้อำนวยการสร้างค.ผู้กำกับการแสดงง.ผู้ประสานงาน<br />ผู้คิดบทและวิธีเล่นละครดึกดำบรรพ์ คืออะไร<br />อาจารย์มนตรี ตราโมทค. หลวงประดิษฐ์ไพเราะ<br />ดร. อุทิศ นาคสวัสดิ์ง. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์<br />การแสดง การเต้น หรือการรำ ที่มีจังหวะค่อนข้างเร็ว และมีลีลาท่าเต้นกลมกลืนไปกับดนตรีพื้นเมืองเพลงที่ใช้ประกอบการเต้นไม่นิยมใส่เนื้อร้อง<br />ระบำปาเต๊ะข. เซิ้งกระติบค.ระบำรองเง็งง.ระบำเก็บใบชา<br />มีคุณธรรมสูง มีความรับผิดชอบในสังคม เป็นนักบริหาร นักธุรกิจที่ดี คือคุณสมบัติส่วนหนึ่งของใคร<br />นายทุนข. แม่ยก ค. ผู้อำนวยการสร้าง ง.ผู้กำกับการแสดง<br />ศึกษาบทละครเป็นอย่างดี คัดเลือกผู้แสดง กำหนดแผนการฝึกซ้อมและการแสดง และรับผิดชอบงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการแสดงละคร คือหน้าที่ของใคร<br />เจ้าภาพค. ผู้อำนวยการสร้าง<br />นายทุนง. ผู้กำกับการแสดง<br />ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของผู้กำกับการแสดง<br />มีความรู้ประสบการณ์ด้านการแสดงละครสูงค. ผู้กำกับเวที<br />มีจิตวิทยาสูงง. ผู้แสดง<br />ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ควบคุมบท ในระหว่างการฝึกซ้อมและการแสดงคือใคร<br />ผู้ว่าการสร้างค. ผู้กำกับเวที<br />ผู้กับการแสดงง. ผู้แสดง<br />ผู้ที่สวมบทบาทของตัวละคร ในการถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิดในบทละครไปสู่ผู้ชม คือใคร<br />ผู้แสดงค. ผู้กำกับการแสดง<br />ผู้กำกับเวทีง. ผู้อำนวยการสร้าง<br />หัวหน้าควบคุมการออกแบบทุกด้าน คือข้อใด<br />ผู้กำกับการแสดงค. ผู้อำนวยการสร้าง<br />ผู้กำกับเวทีง. ผู้กำกับฝ่ายศิลป์<br />คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายตัวละคร คืออะไร<br />ศึกษารสนิยมของผู้ชมเป็นอย่างดี<br />เข้าใจลักษณะเด่นของเครื่องแต่งกาย<br />ศึกษาความเป็นมาของบทละครและตัวละครเป็นอย่างดี<br />มีประสบการณ์ทางการออกแบบ<br />การทำพิธี “แห่ข้าวเม่า” มีการฟ้อนรำถวายพระธาตุ ผู้หญิงแต่งตัวแบบพื้นเมืองใส่เล็บมือขาว ผู้ชายเล่นดนตรี คือการแสดงในข้อใด<br />ฟ้อนภูไท ภาคอีสานค. ฟ้อนเทียน ภาคเหนือ<br />ฟ้อนแพน ภาคเหนือง. เซิ้งกระติบ ภาคอีสาน<br />ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ออกแบบแต่งหน้าตัวละคร<br />มีความรู้เรื่องเครื่องสำอาง<br />ศึกษาเรื่องเชื้อชาติและความเป็นจริงของผู้แสดง<br />ศึกษาเรื่องเชื้อชาติและความเป็นจริงของตัวละคร<br />มีความสามารถแต่งหน้าตรงตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ<br />มีความทางด้านทฤษฎีและแสงเป็นอย่างดี คือคุณสมบัติของใคร<br />ผู้ออกแบบแต่งหน้าค. ผู้ออกแบบตกแต่งเวที<br />ผู้ออกแบบแสงง. ผู้ออกแบบฉาก<br />การละครของกรีกเกิดขึ้นจากอะไร<br />การบูชาเทพเจ้าเหล้าองุ่นค. การเล่นพื้นเมือง<br />การบูชาเทพเจ้าง. การเชื่อดึกดำบรรพ์<br />เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นคือเทพเจ้าในข้อใด<br />เธสพิสข.ไดโอนีมัส ค. ดิธธีแรมบ์ ง.วีนัส<br />การแสดงของกรีกในการบูชาเทพเจ้า ผู้แสดงจะได้อะไรเป็นรางวัล<br />องุ่นข. แกะ ค. แพะ ง.กวาง<br />ละครดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นในรัชกาลใด<br />รัชกาลที่ 5ข. รัชกาลที่ 6 ค. รัชกาลที่ 7 ง. รัชกาลที่ 9<br />ละครดึกดำบรรพ์ ดัดแปลงมาจากอะไร<br />สังคีตรัตนากรข. เบญจดุริยางค์ ค. ละครชาตรี ง. ละครโอร่า<br />ศิลปะการรำวง ที่เรียกว่า “รำวงมาตรฐาน” นั้น เพลงในข้อใดที่ ไม่ใช่ เพลงประกอบท่ารำดังกล่าว<br />งามแสงเดือนข. ดอกไม้ของชาติ ค. ดวงจันทร์ขวัญฟ้า ง. ล้นเกล้าเผ่าไทย<br />ละครพันทาง เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด<br />รัชกาลที่ 3ข. รัชกาลที่ 4 ค. รัชกาลที่ 5 ง. รัชกาลที่ 6<br />การละครที่มีบท ฆ่า การต่อสู้ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้น หวาดเสียว คือสมัยใด<br />กรีกข. โรมัน ค. สมัยกลาง ง. ฟื้นฟูวิทยา<br />การละครเพื่อศาสนาที่เรียกว่า ลิเอร์จิคัลดราม่า (Liturgical Drama) เริ่มเกิดขึ้นในสมัยใด<br />กรีกข. โรมัน ค. สมัยกลาง ง. สมัยใหม่<br />การแสดงละครที่ใช้ผู้แสดงใส่หน้าและสวมหัว คล้ายกับหัวโขนของไทย คือสมัยใด<br />สมัยใหม่ข. สมัยกลาง ค. โรมัน ง. กรีก<br />การแสดงละครลิเทอร์จิคัลดราม่า (Liturgical Drama) ใครเป็นผู้แสดง<br />ศิลปินข. นักโทษ ค. ชาวบ้าน ง. พระ<br />ละครอุปกากร หรือละครโอเปร่า (Opera ) กำเนิดขึ้นในสมัยใด<br />ฟื้นฟูวิทยาข. สมัยใหม่ ค. สมัยกลาง ง. สมัยโรมัน <br />อุปกากร หรือละครโอเปร่า (Opera ) เรื่องแรก คือข้อใด<br />แอคเตอร์ (Actor) ค. โอเปร่า (Opera)<br />ลิเทอร์จิตัล ดราม่า (Liturgical Drama) ง. ดาฟเน่ (Dafne)<br />“ยืนเครื่องพระยืนเครื่องนาง” หมายถึง การแต่งกายละครตามแบบแผนของกษัตริย์ คือ ละครในข้อใด<br />ละครในข. ละครนอก ค. ละครชาตรี ง. ละครดึกดำบรรพ์<br />ผู้ประพันธ์บทร้อง ละครเรื่อง ดาฟเน่ (Dafne)<br />อเมริกาข. ฝรั่งเศส ค. อังกฤษ ง. อิตาเลียน<br />จินตกวีในข้อ 54 เป็นชาวอะไร<br />อเมริกาข. ฝรั่งเศส ค. อังกฤษ ง. อิตาเลียน<br />ละครแบบ Realism และ Nturalism อยู่ในสมัยใด<br />ฟื้นฟูวิทยาข. สมัยใหม่ ค. สมัยกลาง ง. กรีก<br />ละครที่มีความเชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ ยึดหลักของความเป็นจริงผู้มีชื่อเสียงที่สุดคือใคร<br />จอร์จ เบอร์นาร์ดเชอร์ ค. เบอร์โทลท์ <br />ฟรานซ์ เวเดคายนต์ ง. ไชคอฟสกี้<br />ต่อต้านละครแบบเหมือนจริง ยึดหลักจากความรู้สึกนึกคิดจากจิตใจ คือละครแบบใด<br />Realismข. Expressionism ค. Epic T heatreง. Absurd theatre<br />ละครในข้อ 58 นักเขียนที่มีชื่อเสียงคือใคร<br />จอร์จ เบอร์นาร์ดเชอร์ ค. เยอร์โทลท์ <br />ฟรานซ์ เวเดคายนต์ ง. โชแปง<br />ละครแบบ เอพิค (Epic Theatre) นักการละครที่มีชื่อเสียงคือใคร<br />ฟรานซ์ เวเดคายนต์ ค. เบอร์โทลท์ <br />จอร์จ เบอร์นาร์ดเชอร์ ง. ออตตาริโอ รินนุชชินี<br /> <br />

×