Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Disediakan oleh:Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah        Disemak oleh:  Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Dau...
© JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIACetakan Ketigabelas… 2002Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana ...
KANDUNGAN1.  Pendahuluan                  12.  Hukum Sembahyang Sunat Tarawih        23.  Wakt...
KELEBIHAN SEMBAHYANG TARAWIHMaksudnya: “Dari Abu Hurairah r.a.bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:“Barangsiapa yang m...
SEMBAHYANG SUNAT TARAWIH1. Pendahuluan  Setiap tahun, kita umat Islam berpuasa dibulan Ramadan yang mulia dan selama itu...
sembahyang (Tarawih) pada malam bulanRamadan dengan penuh keimanan dankeikhlasan maka Allah ampunkan segaladosanya yang te...
4. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih: i.  Pada umumnya masyarakat Islam di    Malaysia mendirikan sembahyang    Suna...
satu kali takbiratul ihram, kemudian-    nya dilakukan lagi sehingga genap    rakaat yang dikehendaki.  v. Lafaz Ni...
1) Dari malam 1 hingga 15 Ramadan:  a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertama   dibaca satu surah yang bermula dari   s...
6. Al-Ma’un (     )=7. Al-Kautsar (  )=8. Al-Kafirun (     )=9. An-Nasr (   )=10. Al-Lahab (  )=  b) Pada...
b) Pada tiap-tiap rakaat yang kedua   dibaca satu surah seperti yang dibaca   pada rakaat yang pertama bagi malam-  ...
Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah:8. Sembahyang Sunat Tarawih i)  Memulakan Sembahyang Sunat Tara-    wih dua ...
Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:ii. Menyambung Sembahyang Tarawih  dua rakaat lagi (rakaat ketiga dan  keempat) dan s...
Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:     14
Imam membaca doa:Bilal:Jemaah:iii. Menyambung Sembahyang Tarawih   Dua Rakaat lagi (rakaat kelima dan   keenam) dan se...
Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:iv. Menyambung Sembahyang Tarawih  Dua Rakaat (rakaat ketujuh dan  kelapan) dan...
Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:     17
Jemaah:Imam membaca doa:Bilal:Jemaah:       18
v. Menyambung Sembahyang Tarawih  Dua Rakaat lagi (rakaat kesembilan  dan kesepuluh) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah:Bi...
Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:     20
Jemaah:Imam membaca doa:Bilal:Jemaah:       21
vii. Menyambung SembahyangTarawih   Dua Rakaat lagi (rakaat ketiga belas   dan keempat belas) dan setelah selesai:Bila...
Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:     23
Jemaah:Imam membaca doa:Bilal:       24
Jemaah:x. Menyambung Sembahyang Tarawih  Dua Rakaat lagi (rakaat ketujuh belas  dan kelapan belas) dan setelah selesai:B...
belas dan kedua puluh) dan setelah  selesai:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:        26
Bilal:Jemaah:Imam membaca doa:       27
28
29
9. Bilal Memberitahu Tentang Sembah-  yang Sunat Witir Yang Akan Dilaku-  kan Selepas Ini Dengan Menyebut:  (dan bagi m...
Jemaah:  Bilal:  Jemaah:10. Sembahyang Sunat Witir  i.  Menurut kebiasaan umum orang-    orang Islam di Malaysia m...
(Sahaja aku sembahyang sunat    witir dua rakaat makmum kerana    Allah Taala).  b) Bagi rakaat yang akhir:    (...
b) Rakaat kedua       Surah al-Kafirun    c) Rakaat yang akhir       - Surah al-Ikhlas       - Surah...
b)  c) Zikir (tahlil)    seberapa banyak yang disukai.ii. Imam membaca doa:iii. Ramai-ramai membaca al-Fatihah:iv. Im...
12. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 8  Rakaat  Di bawah ini diterangkan cara-cara menu-naikan sembahyang sunat Tarawi...
Bacaan surah selepas al-FatihahRakaat pertama:Surah al-Takasur (       )Rakaat kedua:Surah al-Asr (     )2. Meny...
3. Menyambung sembahyang tarawih  dua rakaat lagi (rakaat kelima dan  keenam)Bacaan surah selepas al-Fatihah:Rakaat pert...
Bacaan Surah Selepas al-Fatihah: Rakaat pertama: Surah al-Kafirun (     ) Rakaat kedua: Surah an-Nasr (    ) ...
Sembahyang Witir Sebanyak TigaRakaat.i.  Sembahyang witir ini ditunaikan   dengan satu takbiratul Ihram dan satu   sa...
Rakaat ketiga:  Surah-surah  1. Al-Ikhlas (      )  2. Al-Falaq (    )  3. An-Nas (     )  iv. Mulai mala...
sunat tarawih dan sunat witir untuk mencarikeberkatan, kurniaan dan keampunan Allahpada malam-malam bulan Ramadan yangmuli...
PeringatanLafaz niat yang digunakan dalam risalahini untuk makmum sahaja. Oleh ituperkataan “Makmuman” itu tukarlahkepada ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sunattarawih 100830224343-phpapp02

1,058 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Sunattarawih 100830224343-phpapp02

 1. 1. Disediakan oleh:Datuk Hj. Mohamad Shahir bin Hj. Abdullah Disemak oleh: Datuk Hj. Ahmad Shahir bin Hj. Daud 1
 2. 2. © JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIACetakan Ketigabelas… 2002Hakcipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluarulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isikandungan buku ini dalam apa juga bentuk dandengan cara apa jua sama ada secara elektronik,fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah,Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Pusat PentadbiranKerajaan Persekutuan, 62519 Putrajaya.Rekabentuk:Matang Cipta Sdn. Bhd. (No. 244386-D)89-A & B, Tingkat Satu,Jalan Raja Muda Abdul Aziz,50300 Kuala Lumpur.Tel : 603-2694 8692 / 2692 3275 Fax : 603-2692 3264E-mail: matang@pd.jaring.my 2
 3. 3. KANDUNGAN1. Pendahuluan 12. Hukum Sembahyang Sunat Tarawih 23. Waktu Sembahyang Sunat Tarawih 24. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih: 35. Rukun Sembahyang Sunat Tarawih 46. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 20 Rakaat 47. Bacaan Sebelum Memulakan 7 Sembahyang Sunat Tarawih:8. Sembahyang Sunat Tarawih 89. Bilal Memberitahu Tentang Sembahyang 26 Sunat Witir Yang Akan Dilakukan Selepas Ini Dengan Menyebut:10. Sembahyang Sunat Witir 2711. Tahlil Selepas Sembahyang Sunat Witir 2912. Kaifat Sembahyang Sunat Tarawih 8 Rakaat 3113. Setelah Kita Selesai Mengerjakan 35 Sembahyang Tarawih Sebanyak Lapan Rakaat Diikuti Pula Dengan Sembahyang Witir Sebanyak Tiga Rakaat Penutup 36 3
 4. 4. KELEBIHAN SEMBAHYANG TARAWIHMaksudnya: “Dari Abu Hurairah r.a.bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:“Barangsiapa yang mendirikan sem-bahyang (Tarawih) pada malam bulanRamadan dengan penuh keimanan dankeikhlasan maka Allah ampunkan segaladosanya yang telah lalu.” (Riwayat Muslim) 4
 5. 5. SEMBAHYANG SUNAT TARAWIH1. Pendahuluan Setiap tahun, kita umat Islam berpuasa dibulan Ramadan yang mulia dan selama itulahjuga kita dapati di mana-mana saja dalamkelompok masyarakat Islam di Malaysiamemeriahkan malam-malam di bulan yangmulia ini dengan ibadat sembahyang sunattarawih, sunat witir, tadarus al-Quran danlain-lain amal kebajikan. Oleh itu supaya kita sama-sama dapatmenghidup dan memeriahkan malam-malamyang mulia bagi tahun ini, dengan tujuanmencapai keredhaan Allah dan kelebihanberibadat di malam “Lailatul Qadr” sepertiyang jelas dari firman Allah S.W.T. pada ayat3, surah al-Qadr yang bermaksud: “MalamLailatul Qadar itu lebih baik dari seribubulan yang lain” dan sebagaimana sabdaNabi Muhammad s.a.w. di dalam hadithnyayang diriwayatkan oleh Muslim yangbermaksud: “Barangsiapa yang mendirikan 5
 6. 6. sembahyang (Tarawih) pada malam bulanRamadan dengan penuh keimanan dankeikhlasan maka Allah ampunkan segaladosanya yang telah lalu”, maka eloklah kitamengetahui atau mengulangi kembali cara-cara sembahyang sunat tarawih dan witirsupaya kedatangan Ramadan tahun ini lebihberguna dan bermanfaat untuk kita.2. Hukum Sembahyang Sunat Tarawih a) Hukumnya sunat Muakkad (yang sangat dituntut) dikerjakan oleh orang- orang Islam lelaki dan perempuan pada tiap-tiap malam bulan Ramadan sama ada secara berseorangan atau berjemaah. b) Sunat dikerjakan di Masjid, Surau dan lain-lain tempat sembahyang orang- orang Islam.3. Waktu Sembahyang Sunat Tarawih Ialah selepas menunaikan sembahyangfardu Isyak dan sunat ba’diah dua rakaat. 6
 7. 7. 4. Rakaat Sembahyang Sunat Tarawih: i. Pada umumnya masyarakat Islam di Malaysia mendirikan sembahyang Sunat Tarawih sebanyak 20 rakaat, tetapi ada juga yang hanya menunai- kan sekadar 8 rakaat sahaja. ii. Pada zaman Rasulullah s.a.w. sembah- yang tarawih dikerjakan sebanyak 8 rakaat sahaja supaya tidak menimbul- kan sesuatu keberatan. Walau bagai- manapun terdapat juga hadith yang meriwayatkan bahawa Nabi Muham- mad s.a.w. pernah mengerjakan sebanyak 20 rakaat. iii. Pada zaman Khalifah Omar bin al- Khattab r.a. pula beliau melaksana- kannya sebanyak 20 rakaat kerana beliau berpendapat bahawa orang- orang Islam pada zamannya itu tidak keberatan lagi menunaikan sembah- yang sebanyak itu. iv. Sembahyang sunat Tarawih hendaklah ditunaikan dua rakaat pada tiap-tiap 7
 8. 8. satu kali takbiratul ihram, kemudian- nya dilakukan lagi sehingga genap rakaat yang dikehendaki. v. Lafaz Niat Sembahyang Sunat Tarawih: (Sahaja aku sembahyang sunat tarawih dua rakaat makmum kerana Allah Taala.)5. Rukun Sembahyang Sunat Tarawih Rukun sembahyang sunat tarawih inisamalah dengan rukun sembahyang yang lainjuga.6. Kaifat Sembahyang Sunat Tarawih 20 Rakaat: i) Bacaan Surah Selepas membaca surah al-Fatihah padatiap-tiap rakaat sembahyang sunat tarawih ini,dibaca pula surah-surah yang tertentu: 8
 9. 9. 1) Dari malam 1 hingga 15 Ramadan: a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertama dibaca satu surah yang bermula dari surah at-Takasur hingga surah al-Lahab) susunan surah-surah adalah seperti berikut:1. Al-Takatsur ( )=2. Al-Asr ( )=3. Al-Humazah ( )=4. Al-Fil ( )=5. Al-Quraisy ( )= 9
 10. 10. 6. Al-Ma’un ( )=7. Al-Kautsar ( )=8. Al-Kafirun ( )=9. An-Nasr ( )=10. Al-Lahab ( )= b) Pada tiap-tiap rakaat yang kedua dibaca surah al-Ikhlas:2) Dari malam 16 hingga akhir Ramadan: a) Pada tiap-tiap rakaat yang pertama dibaca surah al-Qadr. 10
 11. 11. b) Pada tiap-tiap rakaat yang kedua dibaca satu surah seperti yang dibaca pada rakaat yang pertama bagi malam- malam 1 hingga 15 Ramadan iaitu bermula dari surah al-Takatsur hingga kepada surah al-Lahab.7. Bacaan Sebelum Memulakan Sem- bahyang Sunat Tarawih: Bilal: Bilal: Jemaah: Bilal: 11
 12. 12. Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah:8. Sembahyang Sunat Tarawih i) Memulakan Sembahyang Sunat Tara- wih dua rakaat (rakaat pertama dan kedua) dan setelah selesai: Bilal: 12
 13. 13. Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:ii. Menyambung Sembahyang Tarawih dua rakaat lagi (rakaat ketiga dan keempat) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah: 13
 14. 14. Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah: 14
 15. 15. Imam membaca doa:Bilal:Jemaah:iii. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat kelima dan keenam) dan setelah selesai: 15
 16. 16. Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:iv. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat (rakaat ketujuh dan kelapan) dan setelah selesai:Bilal: 16
 17. 17. Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal: 17
 18. 18. Jemaah:Imam membaca doa:Bilal:Jemaah: 18
 19. 19. v. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat kesembilan dan kesepuluh) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:vi. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat kesebelas dan keduabelas) dan setelah selesai: 19
 20. 20. Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal: 20
 21. 21. Jemaah:Imam membaca doa:Bilal:Jemaah: 21
 22. 22. vii. Menyambung SembahyangTarawih Dua Rakaat lagi (rakaat ketiga belas dan keempat belas) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:viii. Menyambung sembahyang Tarawih dua rakaat lagi (rakaat kelima belas dan keenam belas) dan setelah selesai: 22
 23. 23. Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal: 23
 24. 24. Jemaah:Imam membaca doa:Bilal: 24
 25. 25. Jemaah:x. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat ketujuh belas dan kelapan belas) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:xi. Menyambung Sembahyang Tarawih Dua Rakaat lagi (rakaat kesembilan 25
 26. 26. belas dan kedua puluh) dan setelah selesai:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah:Bilal:Jemaah: 26
 27. 27. Bilal:Jemaah:Imam membaca doa: 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 9. Bilal Memberitahu Tentang Sembah- yang Sunat Witir Yang Akan Dilaku- kan Selepas Ini Dengan Menyebut: (dan bagi malam-malam mulai 16 Rama- dan hingga akhir ditambah Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: Jemaah: Bilal: 30
 31. 31. Jemaah: Bilal: Jemaah:10. Sembahyang Sunat Witir i. Menurut kebiasaan umum orang- orang Islam di Malaysia menunaikan sembahyang sunat witir selepas sem- bahyang sunat tarawih sebanyak tiga rakaat sahaja. Sunat witir ini ditunai- kan secara berjemaah. ii. Salam selepas dua rakaat yang per- tama. iii. Lafaz niat sembahyang sunat witir. a) Bagi dua rakaat yang pertama: 31
 32. 32. (Sahaja aku sembahyang sunat witir dua rakaat makmum kerana Allah Taala). b) Bagi rakaat yang akhir: (Sahaja aku sembahyang sunat witir satu rakaat makmum kerana Allah Taala).iv. Pada malam 16 hingga akhir bulan Ramadan disunatkan membaca qunut pada rakaat yang akhir. Lafanya sama- lah dengan lafaz qunut sembahyang subuh.v. Bacaan Surah: Selepas membaca surah al-Fatihah di dalam tiap-tiap rakaat sembahyang sunat witir dibaca pula surah-surah berikut: a) Rakaat pertama Surah al-A’la 32
 33. 33. b) Rakaat kedua Surah al-Kafirun c) Rakaat yang akhir - Surah al-Ikhlas - Surah al-Falaq - Surah an-Nas11. Tahlil Selepas Sembahyang Sunat Witir i. Lazimnya dibaca: a) (dua kali) 33
 34. 34. b) c) Zikir (tahlil) seberapa banyak yang disukai.ii. Imam membaca doa:iii. Ramai-ramai membaca al-Fatihah:iv. Imam menyambung doa yang kedua: 34
 35. 35. 12. Kaifiat Sembahyang Sunat Tarawih 8 Rakaat Di bawah ini diterangkan cara-cara menu-naikan sembahyang sunat Tarawih sebanyaklapan rakaat sepertimana yang diamalkan olehsetengah-setengah tempat di negara kita ini: Bilal: Jemaah:1. Memulakan sembahyang tarawih dua rakaat (rakaat pertama dan kedua) 35
 36. 36. Bacaan surah selepas al-FatihahRakaat pertama:Surah al-Takasur ( )Rakaat kedua:Surah al-Asr ( )2. Menyambung sembahyang tarawih dua rakaat lagi (rakaat ketiga dan keempat)Bacaan surah selepas al-Fatihah:Rakaat pertama:Surah al-Humaah ( )Rakaat kedua:Surah al-Fil ( )Selesai sembahyang Imam berdoa: 36
 37. 37. 3. Menyambung sembahyang tarawih dua rakaat lagi (rakaat kelima dan keenam)Bacaan surah selepas al-Fatihah:Rakaat pertama:Surah al-Quraisy ( )Rakaat kedua:Surah al-Ma’un ( )4. Menyambung Sembahyang Tarawih dua rakaat lagi (rakaat ketujuh dan kelapan) 37
 38. 38. Bacaan Surah Selepas al-Fatihah: Rakaat pertama: Surah al-Kafirun ( ) Rakaat kedua: Surah an-Nasr ( ) Selesai sembahyang Imam berdoa:13. Setelah Kita Selesai Mengerjakan Sembahyang Tarawih Sebanyak Lapan Rakaat Diikuti Pula Dengan 38
 39. 39. Sembahyang Witir Sebanyak TigaRakaat.i. Sembahyang witir ini ditunaikan dengan satu takbiratul Ihram dan satu salam sahaja. Lafaz niatnya: (Sahaja aku sembahyang sunat witir tiga rakaat makmum kerana Allah Taala)ii. Bagi sembahyang witir seperti ini tidak ada bacaan tasyahud (tahyat) awal.iii. Bacaan surah selepas al-Fatihah:Rakaat pertama:Surah al-A’la ( )Rakaat kedua:Surah al-Kafirun ( ) 39
 40. 40. Rakaat ketiga: Surah-surah 1. Al-Ikhlas ( ) 2. Al-Falaq ( ) 3. An-Nas ( ) iv. Mulai malam 16 Ramadan kita di- sunatkan membaca qunut. Lafaz qunut samalah seperti sembahyang subuh. Jika tidak membaca qunut sunat sujud sahwi. v. Berzikir atau bertahlil Seperti biasa selepas sembahyang witir diadakan tahlil. Terdapat berbagai cara mengelolakan tahlil ini. Cara yang disebut di halaman 29 bolehlah diikuti dari mula hingga akhir.PenutupDemikianlah cara-cara yang ditunjukkan bagimemudahkan kita menunaikan sembahyang 40
 41. 41. sunat tarawih dan sunat witir untuk mencarikeberkatan, kurniaan dan keampunan Allahpada malam-malam bulan Ramadan yangmulia ini dan terpulanglah kepada masing-masing individu memilih dan mengikuti carayang sesuai mengikut kemampuan dankeikhlasan diri sendiri. Penentuan sesuatu surah seperti yangdisebutkan itu hanyalah untuk memudahkankita mengingati bilangan rakyat sahaja dankerana itu seseorang boleh membaca mana-mana surah atau ayat yang diingatnya. Begitujuga tentang peraturan berselawat antararakaat-rakaat sembahyang tarawih keranatujuannya adalah untuk menambahkan lagiibadat pada bulan yang mulia ini. Apa yang kita mahu ialah penyertaan yangseramai-ramainya dari segenap lapisanmasyarakat Islam dalam menunaikan sembah-yang sunat tarawih dan witir. Kita berharapmudah-mudahan kedatangan bulan Ramadanpada tahun ini akan lebih memberi manfaatdan faedah yang besar untuk kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 41
 42. 42. PeringatanLafaz niat yang digunakan dalam risalahini untuk makmum sahaja. Oleh ituperkataan “Makmuman” itu tukarlahkepada “Imaman” jika menjadi imam ataubuang langsung jika sembahyang seorangdiri. 42

×