культура стародавнього єгипту

17,716 views

Published on

культура стародавнього єгипту

 1. 1. Культура Стародавнього Єгипту Робота Студентки ІІ курсу 25групи спеціальність «Культурологія» Малої Анни
 2. 2. Вступ 1.Мистецтво Стародавнього Єгипту; 2.Архітектура Єгипту; 3.Скульптура Стародавнього Єгипту; 4. Писемність Стародавнього Єгипту; 5.Релігія Висновок
 3. 3. Самобутня культура Стародавнього Єгипту з незапам'ятних часів залучала до себе увагу всього людства. Вона викликала подив у гордого своєю цивілізацією вавілонського народу. У єгиптян училися мудрості філософи і вчені Древньої Греції. Великий Рим схилявся перед стрункою державною організацією країни пірамід. Минули тисячоріччя, але жвавий інтерес до історії Древнього Єгипту аж ніяк не зменшився. Але довгий час величезний шар єгипетської історії був невідомий людям: учені не могли розшифрувати таємничі письмена-ієрогліфи. У Єгипті збереглося багато історичних пам'ятників - піраміди, храми, колоси, обеліски, що також чимало могли розповісти про історію країни.
 4. 4. Мистецтво Стародавнього Єгипту було надзвичайно залежним від релігії, і це значною мірою уповільнювало його розвиток. Культові догмати вимагали канонізації художніх образів, суворого наслідування усталеним зразкам.Та попри все протягом тривалого періоду єгипетська художня культура розвивалась, відбиваючи і нові вимоги часу, і боротьбу різних соціальних верств.
 5. 5. Роль мистецтва у Стародавньому Єгипті була абсолютно іншою, ніж у сучасній культурі. На відміну від скороминущого земного життя, мистецтво було носієм буття вічного, головним засобом забезпечення безсмертя. Тому праця художників вважалася священнодією. Вони займали високе соціальне становище, часто були жерцями.
 6. 6. Архітектура • Провідним видом мистецтва Стародавнього Єгипту була архітектура, а всі інші види певним чином залежали від неї. У Єгипті вже на початку III тисячоліття до н.е. складається монументальна архітектура. Причому майже не збереглося громадських будівель, проте безліч – поховальних споруд і храмів.
 7. 7.  Попередницею піраміди була так звана мастаба — кам'яна чи цегляна споруда прямокутної форми. З часом прагнення вирізнити з-поміж інших поховань царське веде до збільшення розмірів поховання — спочатку в периметрі, а потім і по вертикалі. Однією із перших споруд, де виявиласяця тенденція, є піраміда фараона Джосера на рівнині Саккара (XXVIII ст.до н.е.).
 8. 8. ПІРАМІДА ДЖОСЕРА Її конструкція, заввишки 60 м, складається з кількох прямокутників, зведених один на одного — від найбільшого до найменшого. Вік цього велетня монументальності 4700 років. Збереглося ім'я творця самої грандіозної будови, зодчого Імхотепа — архітектора, астронома і лікаря.
 9. 9. Гізейські піраміди • Наявною ілюстрацією історії є піраміди поблизу Гізи, які дають повне уявлення про характер і розмах єгипетського поховального будівництва періоду Стародавнього царства. Величезні гробниці фараонів IV династії Хеопса, Хефрена, Мікеріна — пам'ятники праці сотень тисяч рабів —височать серед піщаної пустелі неподалік від Каїра.
 10. 10. Висота її без шпилю 143,2 м. Складена піраміда з 2 300 000 кам'яних брил вагою по 2,5 т кожна. Тепер це піраміда з 2 300 000 кам'яних брил вагою по 2,5 т кожна.
 11. 11. * *.
 12. 12. СТАТУЯ ХЕФРЕНА Фронтальне положення статуї, узагальненість форм, обличчя,позбавл ене афектації, погляд, спря мований вдалечінь, — такі риси скульптури продиктовані культовими вимогами, з покоління в покоління залишаючись характерними ознаками єгипетської пластики. Єгипетські скульптори прекрасно володіли технічними можливостями різних матеріалів:граніту, алеб астру, піщанику, дерева, міді тощо.
 13. 13.  Вагоме місце в єгипетській скульптурі займають статуї вельмож. Серед досконаліших — портрети Рахотепа і його дружини — Нофрет.
 14. 14. Скульптура Нофрет
 15. 15. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ  У них правдиво втілені індивідуальні особливості подружжя; повні щоки, товсті губии ідуальні особливості подружжя; повні щоки, товсті губи чоловіка і видовжений ніжний овал обличчя жінки. Виразне обличчя зодчого Хеміуна — різкі лінії носа, маленькі уста, глибокі повіки — передає вольовий, жорсткий характер царського родича, керівника будівництва піраміди Хеопса.
 16. 16. • Найдавніші літературні пам'ятки Єгипту збереглися ще від епохи Стародавнього Царства. • Це "Тексти пірамід", які містять "біографії« вельмож складені в прозовій і почастиримованій формі твори, що мають нелише історико-пізнавальне, а й певне художнє значення. Писемність
 17. 17.  "Біографії" вельмож, наприклад, виникли з обрядовихпісень-плачів, у яких спеціальні плакальники й плакальниці не лише демонстрували горе з приводу смерті співвітчизника, а й прославляли його.
 18. 18. Джерела з історії Стародавнього Єгипту поділяються на чотири групи: • староєгипетські писемні пам'ятки 1. • повідомлення античних авторів таБіблії про 2. Єгипет • жанрові сцени 3 • зображені на стінах храмів і 4 гробниць,пам'ятки матеріальної культури.
 19. 19. Цікаво! • Староєгипетських текстів збереглося чимало, бо єгиптяни любили писати інерідко писали на "вічному" матеріалі: на стінах і колонах храмів ігробниць, на кам'яних плитах і саркофагах, на кістяних дощечках(палетках), печатках, амулет ах тощо.
 20. 20. До того ж вони своїм основним матеріалом для письма папірусом часто пеленали мумії, просочуючи його ароматними смолами, щоб зробити більш довговічним.
 21. 21.  Серед єгипетських писемних джерел майже повністю відсутні юридичні документи та матеріали господарської звітності, а ті окремі, що дійшли до нас, не в усьому правдиво відтворюють господарське життя країни, бо,як зазначає єгиптолог О.Д. Берлєв, "пристрасть до рекордів, звершень,перевиконань була в єгиптян у крові". Щоб дослідити суспільне життя вЄгипті, вченим доводиться більше користуватися літературними і навітьрелігійно-міфологічними сюжетами, спадщиною староєгипетського малярства.
 22. 22. Про наукові знання у Стародавньому Єгипті розповідають словники, задачни ки, медичні та астрономічні трактати, найдавні ша у світі енциклопедія
 23. 23. ВИСНОВОК  Таким чином, староєгипетські писемні джерела найгірше відображають соціально-економічну історію країни, краще політичні, культурні та релігійні процеси.
 24. 24. Релігія • Ключем до розуміння всієї культури Стародавнього Єгипту є система релігійних уявлень, відображена в міфології.
 25. 25. Основні джерела вивчення міфології різноманітн гімни і записи і релігійні молитви похоронни тексти богам х обрядів
 26. 26. *У період Нового царства подібні записи супроводять вже і «простих» померлих, роблять їх на папірусі, які називають «Книгою мертвих». *
 27. 27. Тотемізм O Багато які боги шанувалися єгиптянами у вигляді тварин. Священний бик Апіс сприймався як уособлення виробляючої сили природи і родючості. Цілий культ склався навколо гнойового жука — скарабея. Йому поклонялися в храмах сонячних божеств, його зображали штовхаючим перед собою сонячний диск. Під час муміфікації кам'яне зображення скарабея вміщували на місце серця. Це — найдавніші, пов'язані ще з тотемізмом, вірування.
 28. 28.  Поступово уявлення про зовнішній вигляд богів мінялися. Божества стали зображатися, як правило, у вигляді людей з головами тварин, рідше — у вигляді тварин з головами людей.
 29. 29. Наприклад: богиня Хатхор зображалася з коров'ячою головою, бог Амон — з рогами барана, бог Гор- з головою сокола, Сет — бог смерті і гарячого спопеляючого вітру — представлявся з головою віслюка.
 30. 30. Після смерті трупи священних тварин муміфікувалися і вдавалися до поховання. Археологами знайдені цілі кладовища биків, кішок, кроко дилів.
 31. 31. • Кожне місто мало свого бога- заступника. У Фівах особливо шанували бога Амона. Коли столиця Єгипту перейшла сюди (у часи Середнього царства) культ Амона був об'єднаний з головним державним культом поклоніння Сонцю, склався образ єдиного бога — Амона — Ра.
 32. 32.  В епоху Нового царства був недовгий період, коли фараон Аменхотеп IV відмінив всі колишні культи і ввів єдинобожі (монотеизм) — поклоніння всемогутньому сонячному диску — богу Атону.
 33. 33.  Після смерті Ехнатона жреці, проти яких і була, власне, направлена реформа, швидко відновили шанування Амона-Ра, свою владу і зробили все можливе, щоб ім'я Ехнатона було назавжди забуто. Тільки завдяки тому, що археологи знайшли прокляту жрецями і покинену столицю фараона-реформатора, його історія стала відома науці.
 34. 34. Ехнатон
 35. 35. ВИСНОВОК Розвиток Египетської Культури скульптура писемність архітектур а
 36. 36. • Можна зробити висновок, що культура Стародавнього Египту розвивалась достатньо стрімко, вражаючі архітектурні рішення, величезні здобутки в скульптурі, а саме у техніці виконання. • Навіть зараз ми можемо милуватися їхніми поховальними масками, наскальними малюнками, релігійними теоріями! • Загадка Египта назавжди залишиться не розгаданою.
 37. 37. Я, цар царів, я, сонця син могутній, собі оцю гробницю збудував, щоб славили народи незчисленні, щоб тямили на всі віки потомки Імення… Л.Українка
 38. 38. Література • http://www.ukrreferat.com • http://uk.wikipedia.org • http://studentbooks.com.ua • http://www.google.com.ua/imghp?hl=ru&tab= wi • http://www.youtube.com

×