Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

славяните и древните българи

9,465 views

Published on

Published in: Education

славяните и древните българи

 1. 1. Славяните и древните българи Булвест 3 клас
 2. 2. Без силна държава траките били покорени от римляните. Това променило живота в днешните български земи.
 3. 3. Римляните започнали да строят тук пътища, градове, храмове.По - късно римската империя била разделена на две части.Тази част, в която живеели траките,била наречена Византия.
 4. 4. Появата на славяните и българите
 5. 5. Славяните били народ, който започнал нашествия на територията на Византия преди около 1500 г. Те били толкова многобройни, че византийците не могли да спрат заселването им по целия Балкански полуостров.
 6. 6. Почти сто години след появата на първите славяни по тези места се появили българите. Отначало те се настанили северно от река Дунав, близо до мястото, където тя се влива в Черно море.
 7. 7. Така на днешните български земи се срещнали различни племена и народи, които по - късно създали тук нова държава.
 8. 8. Как живеели славяните
 9. 9. Славяните живеели на различни племена. Управлявали ги князе.Били земеделски народ. Отглеждали просо и жито.
 10. 10. Подобно на траките, почитали много божества. Главният им бог бил Перун.Погребвали мъртвите, като ги изгаряли.
 11. 11. Древните историци разказват, че славяните били "свободолюбиви и по никакъв начин не се оставяли да бъдат поробени. Били издръжливи, понасяли леко и жега и студ, и дъжд и недостиг на храна.
 12. 12. Срещу неприятеля тръгвали пеш, въоръжени с малки щитове и копия, но се научили да превземат и крепости."
 13. 13. Как живеели българите Българите също се делели на различни племена. Всяко от тях имало свое име и предводител, наричан хан.
 14. 14. Оглеждали животни. Били известни като отлични конници. " Тях не ги поставяли в затруднение нито планините, нито реките, нито липсата на храна.Те приучили на глад и издръжливост и конете си."
 15. 15. Когато воювали , използвали лъкове и саби, шлемове и ризници.
 16. 16. Почитали един бог - Тангра, и погребвали мъртвите си в гробове.
 17. 17. Старите българи вярвали, че има задгробен живот. В гробовете на мъртвите си поставяли златни съдове, оръжия, накити...
 18. 18. По времето на хан Кубрат те създали своя държава.Тя е известна с името Стара велика България.Тази държава се разпаднала след като я нападнали нашественици.
 19. 19. Но няколко племена, предвождани от един от синовете на хан Кубрат - хан Аспарух, изминали огромни разстояния и се заселили на нови земи, близо до Дунав.
 20. 20. Така българите станали съседи на Византия и славяните.
 21. 21. Речник империя храмове - държава, която подчинява и управлява много различни народи. - специално построени сгради, в които били почитани боговете. Изработи:П.Махова ; ОУ”Отец Паисий” ;гр.Батак

×