Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Georgi Kolev BG CV_kam_01.2017

188 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Georgi Kolev BG CV_kam_01.2017

 1. 1. Europass автобиография Лична информация Имена Георги Иванов Колев Адрес България, София, 1202, ул.”Чумерна”№36 ет.5 ап.13 Мобилни телефони 0878 128 373 E-mail jorjo7@abv.bg Националност Българин Дата на раждане 25.11.1977 г. Пол мъж Cтр 1/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев
 2. 2. Cтр 2/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Име и адрес на работодателя Вид на дейността или сферата на работа 11.06.2012-До сега Отговорник по качеството, инспектор, одитор и заместник ръководител на нотифициран и акредитиран орган за контрол и оценка на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане ТОН. Извършване на оценка на съответствието, контрол и прегледи на транспортируемо оборудване под налягане в съответствие със своята компетентност, за което органът е акредитиран и нотифициран. Ръководи и следи извършваните контроли и оценки на съответствието, да са в съответствие с приложимите изисквания на ADR, RID, ADN, СУ, приложимите стандарти и нормативните документи, касаещи дейността на органа. Ръководи, организира, контролира и отговаря за системата за управление (СУ) на органа за оценка на съответствието и контрол. ▪ Стажант-одитор в производствени надзори по време на производство на следните съоръжения: Многоелементен газов контейнер MEGC 20 P200–2765 V - Ремикс, България (16.04.2016 г.) Батерийно превозно средство BS 20 P200-5588 EKC - Ремикс, България (26.05.2016 г.) Криогенна цистерна LIN-LOX-LAR F-TV-CRYO-C8,-C10 - CAZGIR İNŞ. ISI SİSTEMLERİ TİC. ve SAN. A.Ş., Турция (10.06. 2016 г.) Криогенна цистерна LIN-LOX-LAR ST-CRYO-C30,4 -CAZGIR İNŞ. ISI SİSTEMLERİ TİC. ve SAN. A.Ş., Турция (10.06. 2016 г.) Многоелементен газов контейнер MEGC 20 P200–2925EKC - Ремикс, България (13.06.2016 г.) ▪ Разработване, документиране и поддържане на системи за управление на качеството. Кей Дифужън ООД, гр. София, ул. ”инж. Георги Белов” № 2 Нотифициран и акредитиран орган за контрол и оценка на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане за вещества от клас 2 на ADR, RID, AND. На 13.05.2014г. органа за контрол от вид А КЕЙ ДИФУЖЪН, получи акредитация. На 10.12.2014г. "КЕЙ ДИФУЖЪН" ООД бе нотифициран, като европейската комисия определи идентификационен номер NB 2574 с обхват съгласно публикувания в европейския регистър „NANDO”, а именно - да извършва оценяване на съответствието, периодични проверки, междинни проверки, извънредните прегледи и ново оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, за вещества от клас 2 (без тези за ацетилен), посочено в Част 6 на ADR, RID и ADN, съгласно изискванията на Директива 2010/35/ЕС и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, от следните видове: - Цилиндрични бутилки, тубуси, барабани; - Затворени криогенни съдове; - Връзки от цилиндрични балони (батерии/секции от бутилки/тубуси); - Батерийни превозни средства; - Контейнери тип MEGC; - Цистерни; - и техните елементи (вентили, клапани) за превоз на вещества от клас 2 по ADR/RID/ADN с изключение на тези за ацетилен. Дати 08.12.2011-03.06.2013 – 18 мес. Заемана длъжност или позиция Отговорник по качеството
 3. 3. Cтр 3/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Основни дейности и отговорности Отговорност за поддържането на записите на системата за управление на качеството. Извършване на входящ контрол, контрол по време на производството и краен контрол на произвежданото транспортируемо оборудване под налягане за вещества от клас 2 (без тези за ацетилен), посочено в Част 6 на ADR, RID и ADN, съгласно изискванията на Директива 2010/35/ЕС и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане Име и адрес на работодателя Ремикс България ООД, гр.София, ул. ”инж. Георги Белов” № 2 Вид на дейността или сферата на работа Дати Заемана длъжност или позиция Основни дейности и отговорности Производство на транспортируемо оборудване под налягане (батерии и батерийни превозни средства за компресиран газ) за вещества от клас 2 (без тези за ацетилен), посочено в Част 6 на ADR, RID и ADN, съгласно изискванията на Директива 2010/35/ЕС и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане. Представител за България на италианските фирми BRC и Sikom , които са производители на системи и обурудване за компресиран газ. Изграждане и поддръжка на системи за компресиран газ. 09.06.2009 – до 23.5.2014 г. – 4г. и 11 мес. Управител и Технически ръководител на лицензиран орган за технически надзор на повдигателни съоръжения. Организация и управление на дружеството – надзорната дейността на лицензирания орган за технически надзор. Име и адрес на работодателя Тюв-Контрол ЕООД гр. Перник ул. Радомир № 3 Вид на дейността или сферата на работа Лицензиран орган за технически надзор на съоръжения с повишена опасност Дати 01.06.2008 – 08.06.2009-12мес. Заемана длъжност или позиция мениджър продажби Основни дейности и отговорности Поддържане и развиване на търговски отношения с досегашните клиенти на фирмата, осъществяване на контакти и развиване на търговски отношения с нови потенциални клиенти, системно проучване и анализ на пазара и конкуренцията, планиране и изпълнение на програмата за продажби. Име и адрес на работодателя Мобилбокс България ЕООД , София бул. „Цариградско шосе”№20 (Дъщерно дружество на Mobilbox Kft. /Унгария/) Вид на дейността или сферата на работа Търговия и отдаване под наем на офис, санитарни, битови и складови контейнери. Дати 01.05.2007 – 01.06.2008 -12мес. Заемана длъжност или позиция инженер механик Основни дейности и отговорности Изграждане и поддръжка на системи и инсталации за компресиран газ. Производство на транпортируемо оборудване под налягане- батерии и батерийни превозни средства за компресиран газ. Име и адрес на работодателя Ремикс България ООД, гр.София, 1172 ул. ”Никола Габровски” № 1 Вид на дейността или сферата на работа Представител за България на италианските фирми BRC и Sikom , които са производители на системи и обурудване за компресиран газ. изграждане и поддръжка на системи за компресиран газ. Дати 1999-2001
 4. 4. Cтр 4/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Заемана длъжност или позиция Офис сътрудник Основни дейности и отговорности Класифициране на документация, потдръжка и актуализация на база данни. Име и адрес на работодателя „Тризет”, София, бул.”Цар Освободител” № 25 Вид на дейността или сферата на работа Консултантска фирма
 5. 5. Cтр 5/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Образование и обучение Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация 19.09.2016г.-27.01.2017г. BRITANICA English Intermediate (B1) 07.11.2016г. Квалификация по LT метод за безразрушителен контрол II-ро ниво Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване към Националното научно-техническо дружуство по дефектоскопия Сертификат № 425-3/07.11.2016г., LT 2 25.02.2016г. Kвалификация за вътрешен одитор на системи за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011:2011 Съюз на специалистите по качеството в България и „Клуб 9000“ Сертификат № IA-16-15/25.02.2016г.
 6. 6. Cтр 6/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация 01.06.2015г. Квалификация по UT метод за безразрушителен контрол II-ро ниво Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване към Националното научно-техническо дружуство по дефектоскопия Сертификат № 393-3/01.06.2015г., UT 2 08.02.2015 Обучение на персонала, по смисъла и изискванията за преминаване към ADR, RID и ADN 2015, касаещи ТОН за превоз на вещества от клас 2 Център за професионално обучение „Бора К и К”, Холдинг „Христ К и К” Удостоверение №12/09.02.2015г. 31.01.2015 - 01.02.2015 Обучение на персонала, по смисъла и изискванията на модули „А”, „C, „D” по ADR, RID и ADN 2013 касаещи ТОН за превоз на вещества от клас 2 Център за професионално обучение „Бора К и К”, Холдинг „Христ К и К” Удостоверение №5/02.02.2015г. 15.01.2015 Участие в семинар „Указания на ILAC-P15:06/2014 за прилагане на БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012 в органи за контрол” Съюз на специалистите по качеството в България и „Клуб 9000“, офис Пловдив Удостоверение № QMS-15-07/15.01.2015г. 12.08.2014г. Квалификация по визуален метод за безразрушителен контрол II-ро ниво Сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване към Националното научно-техническо дружуство по дефектоскопия Сертификат № 425-1/12.08.2014г. – VT 2
 7. 7. Cтр 7/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация Дати Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация Ниво по националната класификация я 12.05.2014г. Квалификация по безразрушителни методи за контрол Акредитиран център за обучение при БАН Сертификат № 1093/13.05.2014г. 16.07.2013г. Обучение за безопасна работа с кислород “Лот-Консулт” ЕООД Удостоверение № 837/16.07.2013г 01.03.2013г. Квалификация по безразрушителен контрол – ултразвуков контрол UT “Тюф Рейнланд България” ЕООД Сертификат № 01 BG/Z-P/0762-01.03.2013 – UT 2 15.02.2013г. Квалификация за отговорник по качеството и вътрешен одитор на органи за контрол Съюз на специалистите по качеството в България и „Клуб 9000“ Сертификат № IA-13-20/15.02.2013 09.02.2010-04.05.2010 Total English Upper-Intermediate (B2) Езикова школа престиж B2
 8. 8. Cтр 8/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Дата Наименование на придобитата квалификация Име и вид на обучаващата или образователната организация 2000-2007 Инженер по Хидравлична и пневмарична техника Технически Университет - София Ниво по националната класификация бакалавър Дати 1997-1998 –Отбил редовна военна служба Дати 1992-1996 Наименование на придобитата квалификация Техник по „Термични и водоенергетични машини и съоражения” Основни предмети/застъпени професионални умения Свидетелство за правоспособност за „Оператор на енергиен блок” II степен Име и вид на обучаващата или образователната организация Техникум по Транспотрт и Енергетика- Вилхелм Пик Ниво по националната класификация Техник Чужд (и) език (езици) Самооценяване Разбиране Разговор Писане Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение Език Английски В2 Самостояте лно ниво на владеене В2 Самостоятел но ниво на владеене В1 Самостояте лно ниво на владеене В1 Самостоятел но ниво на владеене В2 Самостоятелно ниво на владеене Език Италиански А2 Основно ниво на владеене А2 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене А2 Основно ниво на владеене Език Руски А2 Основно ниво на владеене А2 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене А1 Основно ниво на владеене (*) Единни европейски критерии за познания по езици Социални умения и компетенции Имам добри комуникационни умения, придобити в следствие на работата ми като: 1. Управител в Тюв-Контрол ЕООД. 2. Мениджър продажби в Мобилбокс България ЕООД. 3. Заместник ръководител в ООС Кей Дифужън ООД Организационни умения и компетенции - лидерска позиция (в момента отговарям за екип от 4 души); - организаторски и управленски опит (организирам и управлявам дейността на Тюв-Контрол ЕООД и на акредитиран и нотифициран орган за оценка на съответствието Кей Дифужън ООД);
 9. 9. Cтр 9/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Технически умения и компетенции Имам опит в производството, монтажа и експлоатационната поддръжка на системи и съоръжения за компресиран газ. (придобит опит от работата ми в Ремикс България ООД) Компютърни умения и компетенции Пълна компютърна грамотност: - обработка на документи и бази данни - работа с интернет - Word и Excel - основни познания по графичен дизайн (Adobe Illustrator) - основни познания по работа с AUTO CAD Артистични умения и компетенции Снимал съм в 3 италиански филма като статист и в телевизионна реклама на Diplomat. Други умения и компетенции Проекти Познания и работа със системи по качеството (ISO 9001 и ISO 17020), от работата ми в Тюв-Контрол ЕООД, Ремикс България ООД и Кей Дифужън ООД. Дата: 04.2013-05.2014 KEY DIFFUSION LTD - Aкредитиран орган за контрол от тип А за транспортируемото оборудване под налягане в съответствие с изискванията и разпоредбите на БДС ЕN ISO / IEC 17020: 2012 Oписание: В рамките на една година екипът създaде система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO / IEC 17020:2012, интегрирахме на работните процедури за дейностите по оценяване на съответствието, извънредни проверки, междинни проверки, периодични проверки, ново оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане за вещества от клас 2 ( с изключение на ацетилен), както е посочено в раздел 6 на ADR, RID и ADN, в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/35/ ЕО. По време на създаването на системата за управление с интегрирани работни процедури, екипът изгради и лаборатория, която отговаря на изискванията, посочени в ADR, RID и ADN, в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/35 / ЕО и приложими стандарти. Също така създадохме библиотека със стандарти, отнасящи се до дейността на контролния орган. На 5.13.2014 контролния орган "KEY DIFFUSION" бе акредитиран с обхват на проверка в съответствие със сертификата за акредитация № 265 ОК-А, а именно да се тества транспортируемото оборудване под налягане от следните видове: - Цилиндри, тубуси, съдове под налягане; - Затворен криогенни съдове; - батерии от бутилки / тубуси; - батерийни превозни средства; - Многоелементни газови контейнери ( "MEGCs"); - Резервоари, техните клапани и други допълнителни, когато е приложимо, за превоз на вещества от клас 2 съгласно ADR / RID / ADN, с изключение на тези, за ацетилен. - Материали / продукти за цилиндри, разпределители за батерии от бутилки/ тръби и кранове за превоз на вещества от клас 2 по ADR / RID / ADN, с изключение на тези, за ацетилен.
 10. 10. Cтр 10/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Дата 04.2014-12.2014 KEY DIFFUSION LTD нотифициран орган извършване на оценка на съответствието, извънредни проверки, междинни проверки, периодични проверки, преоценка на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане за вещества от клас 2 Описание: В периода май-декември 2014 г. работните процедури на Акредитиран орган за контрол KEY DIFFUSION LTD бяха интегрирани за оценка на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане. Лабораторията бе разширена и библиотеката с приложимите стандарти бе обогатена. В резултат на всичко това, на 10-ти декември 2014 KEY DIFFUSION LTD стана нотифициран орган, от Европейската комисия, с идентификационен номер NB 2574 и обхват, в съответствие с Европейския регистър публикувани в NANDO, а именно - извършване на дейности по оценяване на съответствието, извънредни проверки, междинни проверки, периодични проверки, преоценка на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане за вещества от клас 2 (с изключение на ацетилен), както е посочено в раздел 6 на ADR, RID и ADN, в съответствие с разпоредбите на Директива 2010/35 / ЕО и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане. Препоръки може да получите от: 1. Томаш Будай (търговско аташе на Унгария в България) 2. Димитър Ташев (ръководител на орган за оценка на съответствието Кей Дифужън ООД) Свидетелство за управление на МПС свидетелство за управление на МПС категории В и М- отлични шофьорски умения. (над 100 000 км. градско шофиране в София)
 11. 11. Cтр 11/11 - Europass aвтобиография Георги Иванов Колев Приложения 1. Диплома за завършено висше техническо образование 2. Свидетелство за правоспособност „Оператор на енергиен блок” II степен 3. Диплома за завършено средно специално образование 4. Удостоверение за завършено ниво по Английски език 5. Вътрешен одитор на органи за контрол Сертификат № IA-13-20 /15.02.2013, издаден от съюз на специалистите по качеството в България и „Клуб 9000; 6. Ултразвуков контрол UT II—ро ниво, съгласно EN ISO 9712, Сертификат № 01 BG/Z-P/0762-01.03.2013 издаден от акредитиран сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване при Тюф Рейнланд България; 7. Удостоверение за работа със съоръжения с повишена опастност – съдове под налягане – бутилки с кислород – работа с кислород № 836 /16.07.2013г. 8. Обучение за професионална квалификация по безразрушителни методи за контрол (базово обучение за III—то ниво, съгласно EN ISO 9712), Сертификат № 1093 от 13.05.2014г. издаден от акредитиран сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване при БАН. 9. Обучение по визуален метод за безразрушителен контрол II-ро ниво, съгласно EN ISO 9712, Сертификат № 425-1 от 12.08.2014г. издаден от акредитиран сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване при БАН. 10. Участие в семинар „Указания на ILAC-P15:06/2014 за прилагане на БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012 в органи за контрол, Удостоверение № QMS-15- 07/15.01.2015г. издадено от Съюз на специалистите по качеството в България и „Клуб 9000. 11. Обучение на персонала, по смисъла и изискванията на модули „А”, „C, „D” по ADR, RID и ADN 2013 касаещи ТОН за превоз на вещества от клас 2, Удостоверение№ 5,/ 02.02.2015г., издадено от център за професионално обучение „БОРА К и К” ХОЛДИНГ „ХРИСТ БОРА К и К” 12. Обучение на персонала, по смисъла и изискванията за преминаване към ADR, RID и ADN 2015, касаещи ТОН за превоз на вещества от клас 2 Удостоверения №12, /08.02.2015г., издадено от център за професионално обучение „БОРА К и К” ХОЛДИНГ „ХРИСТ БОРА К и К” 13. Обучение по ултразвуков метод за безразрушителен контрол II-ро ниво, съгласно EN ISO 9712, Сертификат № 425-2 от 01.06.2015г. издаден от акредитиран сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване при БАН. 14. Вътрешен одитор на системи за управление в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2011, Сертификат № IA-16-15/25.02.2016, издаден от „Клуб 9000; 15. Обучение по LT метод за безразрушителен контрол II-ро ниво, съгласно EN ISO 9712, Сертификат № 425-3 от 07.11.2016г. издаден от акредитиран сертификационен център за персонала по контрол без разрушаване при БАН.

×